fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De ongevallenverzekering

Een andere manier van verzekeren is om te kijken naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Normaliter is ziekte als oorzaak verzekerd, maar bij de ongevallen-variant is alleen de oorzaak 'ongeval' gedekt.

Ongevallenverzekering voor AOV ZZP

Ongevallen komen voor tijdens het sporten, in het verkeer, thuis, op vakantie en tijdens het werk. Het kan ons allemaal overkomen: door een ongeluk niet meer kunnen werken.  Ongevallen volledig uitsluiten of voorkomen kun je echter nooit. Een ongeval kan enorm ingrijpend zijn, zowel privé als zakelijk. Als zzp’er kun je er daarom goed aan doen om een ongevallenverzekering af te sluiten.

Een ongeval waarna je niet komt werken komt honderdduizenden keren per jaar voor. Wat veel mensen zich niet realiseren is, dat van alle soorten ongevallen, de arbeidsongevallen het meest voorkomen. Ruim de helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door vallen en gevaarlijke machines.

In Nederland vinden per jaar ongeveer 200.000 arbeidsongevallen plaats die ziekteverzuim veroorzaken. Daarvan gaan er ongeveer 80.000 met letsel ge- paard, waarvan enkele duizenden met ernstig letsel. Letsel is een beschadiging aan je lichaam die voor klachten zorgt. Denk aan een open wond, een bot- breuk, een whiplash of RSI-klachten.

De trend van het aantal ongevallen over alle sectoren heen is licht dalend. In de sectoren bouw en horeca is een lichte stijging te zien van ongevallen. De ver- zuimkosten in het eerste jaar na arbeidsongevallen bedragen honderden miljoenen euro’s per jaar. Gemiddeld kost een ziekte na een arbeidsongeval enkele duizenden euro’s per werkende. Dit valt best mee, meestal kan je vrij kort na je ongeval weer aan het werk. Hieronder wat cijfers om een indruk te krijgen van het risico:

Ongeveer 50% (de helft) van de slachtoffers van een arbeidsongeval met letsel verzuimt 1 dag tot 1 week. Ruim 20% (1 van de 5) verzuimt 2 weken tot 1 maandBijna 10% (1 van de 10) verzuimt langer dan 1 maand.

Ongevallenverzekering ook nodig bij licht werk?

Het zou goed kunnen dat je als zzp’er geen zwaar lichamelijk werk verricht. De kans om een ongeval te krijgen is dan een stuk kleiner, maar niet  uitgesloten! Ook als je de hele dag op kantoor bent, en daarna naar huis rijdt kun je natuurlijk aangereden en gewond raken. Of iemand anders aanrijden en zelf ook gewond raken.

 

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering dekt schade nadat je een ongeval hebt gehad. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit om kosten te dekken die je na het ongeval moet maken. Zo kun je met het geld van je ongevallenverzekering bijvoorbeeld een traplift in je huis installeren als je na een ongeval invalide bent geworden.

Een ongevallenverzekering keert dus niet maandelijks uit om in je levensonderhoud te voorzien: hiervoor moet je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, of AOV, afsluiten.

 

Verschillen Ongevallenverzekering met de AOV Verzekering ZZP

Veel startende zzp’ers denken dat ze geen ongevallenverzekering nodig hebben, omdat ze al verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. En dat is feitelijk helemaal juist.

Een AOV dekt namelijk inkomstenderving, maar verder niets. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een extra bedrag uit. Een eenmalig bedrag extra en Netto (geen belasting verschuldigd over de uitkering) bovenop de maandelijkse uitkering die je ontvangt van je AOV verzekering tot eindleeftijd die je gekozen hebt.

Dat kan een eindleeftijd van 60 zijn, hoewel je pas op 67 met pensioen gaat. Als het een zogenaamd zwaar beroep betreft, dan kan de verzekeraar de maximale eindleeftijd beperken tot bijvoorbeeld 60 jaar, of zelfs eerder. Zo geldt voor het zware fysieke beroep stukadoor zelfs een eindleeftijd van 55 jaar!

Extra ongevallendekking een goed idee? 

Dit kan een goed idee zijn, want als je bijvoorbeeld een aanpassing aan je voertuig nodig hebt, omdat je huidige auto, fiets of motor niet meer geschikt is, dan kun je dat daarvan financieren. Daarnaast sluit je een ongevallenverzekering al af vanaf € 5 per maand. Geen verzekering die erg duur is dus!

 

Wat keert de ongevallenverzekering uit?

De ongevallenverzekering keert een bepaald bedrag bij invaliditeit uit en vaak ook een bedrag bij overlijden. Afhankelijk van welk bedrag je kiest, varieert ook de premie. over het algemeen is dit een klein maandbedrag.

 

Ongevallenverzekering is een sommenverzekering

De hoogte van de verzekeringsuitkering is afhankelijk van het vooraf met de verzekeraar afgesproken vaste bedrag. Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering niet bepaald wordt aan de hand van de schade die is ontstaan, en er geen enkele relatie mee is. Kies dus zorgvuldig het bedrag dat je past, als je voor een ongevallenverzekering de hoogte van het verzekerd bedrag vaststelt. 

 

 

 

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

 

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Sluimerdekking of sluimerregeling
 2. Arbeidsdeskundige en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 3. Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?
 4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 5. Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 6. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 8. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 9. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 10. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 11. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 12. Ondernemers en sociale zekerheid
 13. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 14. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 15. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 16. Einde van de AOV uitkering
 17. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 18. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 19. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 20. Beroep
 21. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 22. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 23. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 24. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 25. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 26. AOV-dekkingen
 27. Uitkeringsduur
 28. Premieaspecten van de AOV-polis
 29. AOV's voor werknemers
 30. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 31. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 32. WAZ
 33. Combinaties
 34. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 35. Toetsing inkomen bij aov
 36. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 37. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 38. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 39. ZEZ-regeling
 40. Zwangerschap en bevalling
 41. Eindleeftijd
 42. Eigenrisicotermijnen
 43. Verzekeringstechnische controle
 44. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 45. Reguliere dekkingsomschrijving
 46. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 47. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 48. Vaste lasten
 49. Premie
 50. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 51. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 52. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 53. Verzekeringsvorm
 54. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 55. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 56. Uitkeringshoogte
 57. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 58. Het aanvraagformulier
 59. Medische beoordeling
 60. De zelfstandige
 61. Diverse polisbepalingen
 62. Omschrijving van de dekking
 63. Onderdelen van het schadetraject
 64. Schademelding
 65. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 66. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 67. Startende ondernemers
 68. Twee verzekeringsrubrieken
 69. Schade op de AOV
 70. Totaalacceptatie
 71. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 72. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 73. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 74. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 75. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 76. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 77. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 78. Erfelijke achtergrond ziektes
 79. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte
 80. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 81. Soorten ziekteverzuim

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page