fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: De ongevallenverzekering

Een andere manier van verzekeren is om te kijken naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Normaliter is ziekte als oorzaak verzekerd, maar bij de ongevallen-variant is alleen de oorzaak 'ongeval' gedekt.

Ongevallen

Ongevallen komen voor tijdens het sporten, in het verkeer, thuis, op vakantie en tijdens het werk.

Een ongeval waarna je niet komt werken komt honderdduizenden ke- ren per jaar voor. Wat veel mensen zich niet realiseren is, dat van alle soorten ongevallen, de arbeidsongevallen het meest voorkomen. Ruim de helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door vallen en gevaar- lijke machines.

In Nederland vinden per jaar ongeveer 200.000 arbeidsongevallen plaats die ziekteverzuim veroorzaken. Daarvan gaan er ongeveer 80.000 met letsel ge- paard, waarvan enkele duizenden met ernstig letsel. Letsel is een beschadiging aan je lichaam die voor klachten zorgt. Denk aan een open wond, een bot- breuk, een whiplash of RSI-klachten.

De trend van het aantal ongevallen over alle sectoren heen is licht dalend. In de sectoren bouw en horeca is een lichte stijging te zien van ongevallen. De ver- zuimkosten in het eerste jaar na arbeidsongevallen bedragen honderden miljoe- nen euro’s per jaar. Gemiddeld kost een ziekte na een arbeidsongeval enkele duizenden euro’s per werkende. Dit valt best mee, meestal kan je vrij kort na je ongeval weer aan het werk. Hieronder wat cijfers om een indruk te krijgen van het risico:

Ongeveer 50% (de helft) van de slachtoffers van een arbeidsongeval met letsel verzuimt 1 dag tot 1 weekRuim 20% (1 van de 5) verzuimt 2 weken tot 1 maandBijna 10% (1 van de 10) verzuimt langer dan 1 maand

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

 1. Arbeidsdeskundige en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 2. Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Sluimerdekking of sluimerregeling
 4. Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 6. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 8. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 9. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 10. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 11. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 12. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 13. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 14. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 15. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 16. Einde van de AOV uitkering
 17. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 18. Ondernemers en sociale zekerheid
 19. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 20. Beroep
 21. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 22. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 23. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 24. AOV-dekkingen
 25. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 26. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 27. AOV's voor werknemers
 28. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 29. Premieaspecten van de AOV-polis
 30. Uitkeringsduur
 31. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 32. Combinaties
 33. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 34. WAZ
 35. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 36. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 37. ZEZ-regeling
 38. Toetsing inkomen bij aov
 39. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 40. Reguliere dekkingsomschrijving
 41. Verzekeringstechnische controle
 42. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 43. Zwangerschap en bevalling
 44. Eindleeftijd
 45. Eigenrisicotermijnen
 46. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 47. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 48. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 49. Premie
 50. Vaste lasten
 51. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 52. Uitkeringshoogte
 53. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 54. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 55. Verzekeringsvorm
 56. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 57. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 58. Medische beoordeling
 59. De zelfstandige
 60. Diverse polisbepalingen
 61. Onderdelen van het schadetraject
 62. Het aanvraagformulier
 63. Omschrijving van de dekking
 64. Schademelding
 65. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 66. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 67. Twee verzekeringsrubrieken
 68. Schade op de AOV
 69. Startende ondernemers
 70. Totaalacceptatie
 71. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 72. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 73. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 74. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 75. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 76. Erfelijke achtergrond ziektes
 77. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 78. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 79. Soorten ziekteverzuim
 80. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 81. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk