fbpx
Image
Image

Blog

Een blog geschreven door AOV ZZP Specialist, Arnoud Wennekus, oprichter van aov-zzp.nl en het AOV ZZP Inkomen ZekerheidsCollectief

Na 10 jaar voor verzekeraars en onafhankelijke tussenpersonen te hebben gewerkt met als specialisatie financiële planning, pensioenen en hypotheken, koos Arnoud Wennekus in 2008 voor het zelfstandig ondernemerschap en richtte hij aov-zzp.nl op in Nieuwegein. De afgelopen tien jaar bracht hij ruim duizend AOV-adviezen uit en evenzovele AOV Vergelijk Rapporten. Met recht mag hij zich de specialist op het gebied van aov voor ondernemers in Nederland noemen. Missie van aov-zpp.nl is simpel en doeltreffend: het behartigen van de belangen van zzp’ers en niet die van aanbieders.

premieverhogingen aov verzekeringen 2020

Premieverhogingen AOV: Movir, Goudse Aegon, Amersfoortse, Centraal Beheer, Avero Achema, Interpolis, NN, DL, in 2020-2021

AOV Verzekeraars verhogen premies door structureel lage rentestand, meer ziekmeldingen en meer en langdurigere uitkeringen

We lezen er al jaren over in de krant: de rentestand die blijft dalen. En tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer mensen ziek worden en arbeidsongeschikt raken.Twee feiten die gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat van verzekeraars en de verzekerbaarheid van alle ondernemers op langere termijn.

Premieverhoging noodzaak : onvoldoende rendement om de verzekerbaarheid en dus zekerheid van uitkeringen te kunnen blijven waarborgen op de lange termijn.

In het verleden was de AOV voor alle verzekeraars een rendabel product. Toen waren er nog redelijk goede winstmarges.

Vanaf 2005 zijn de tarieven gedaald en is de kwaliteit van de dekkingen toegenomen. Tegelijkertijd is de eindleeftijd en daarmee de uitkeringsduur, door aangepaste AOW-leeftijd, langer geworden. De kwaliteit Beroepsdekking verving grotendeels de Passende arbeid. Gangbare arbeid, de slechtste kwaliteit dekking bij AOV, verdween vrijwel van het toneel. Het resulteert al jaren tot kleinere marges voor AOV-verzekeraars. Niet dat we medelijden hebben met verzekeraars, maar het is een feit.

Om deze redenen verhogen veel AOV-verzekeraars hun premies. Natuurlijk begrijpen wij dat dit in deze tijd een vervelende boodschap is en zijn wij kritisch. Daarom leggen we graag uit waarom deze premieverhoging feitelijk onontkoombaar is en er al geruime tijd aan zat te komen.

We lezen op de website van een bekende verzekeraar:

 “De helft van de ondervraagde zakelijk professionals last heeft van een verhoogd stressniveau. Het gevoel altijd ‘aan’ te staan en het moeilijk kunnen loslaten van de werkzaamheden, spelen daarbij een belangrijke rol.

Als bevlogen ondernemer geef je altijd honderd procent voor je klanten, de werkdruk ligt hoog en de werkweken zijn lang. De grenzen die je voor jezelf stelt, kunnen daarbij wel eens vervagen, waardoor de balans tussen werk en privé soms zoekraakt. Het is dan ook niet verrassend dat zakelijk professionals steeds vaker tegen psychische problemen als burn-outs en aandoeningen als hart- en vaatziektes, aanlopen, die uiteindelijk voor uitval zorgen”.

Geen fijn moment in Corona tijd

Het is een weinig sympathiek moment natuurlijk, nu we de Coronacrises hebben en vele ondernemers financieel geraakt zijn.  De premieverhoging is niet sympathiek, maar wel noodzakelijk. Omdat op dit moment simpelweg een premieverhoging onontkoombaar is, omdat het systeem van verzekeren anders onhoudbaar wordt.

Lage rentestand

De rentestand is de afgelopen jaren gedaald en sinds 2018 zelfs sterk gedaald.. Daardoor moeten verzekeraars meer geld opzij zetten om uitkeringen gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid te kunnen betalen. Bij het reserveren van dat bedrag houden zij rekening met de rente die wordt ontvangen. Doordat deze rente sterk is gedaald, moeten ze meer geld opzijzetten zodat we altijd voldoende kunnen uitkeren.

Een rekenvoorbeeld om dit te verduidelijken: Rick is Zelfstandig Professional ondernemer. Hij is 50 jaar en heeft een AOV met een verzekerd bedrag van 50.000 euro per jaar tot zijn 68ste.Hij wordt arbeidsongeschikt, zonder kans op herstel. In dat geval reserveert verzekeraar 18 jaar x 50.000 = 900.000 euro. Daarbij houden zij rekening met de rente die we ontvangen. Met de forse rentedaling moet de verzekeraar letterlijk tonnen extra reserveren om de verzekering ook in de toekomst gegarandeerd uit te kunnen keren.

Oorzaken toenemend aantal claims zieken en arbeidsongeschikten 

Naast een lage rente hebben verzekeraars te maken met een sterke stijging van het aantal arbeidsongeschikten. We zien verschillende maatschappelijke trends terugkomen:

Het aantal werknemers met psychische klachten neemt toe.

  • In Nederland kampen 1,3 miljoen werknemers met psychische klachten.Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018 van TNO en CBS. Zij berekenden dat verzuim door werkstress werkgevers 2,8 miljard euro kost.
  • Het aantal lichamelijke aandoeningen stijgt. Artrose, diabetes en coronaire hartziekten zijn enkele aandoeningen die het meest stijgen in aantallen in 2040, volgens het Trendscenario van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning.
  • Ook neemt het aantal nieuwe kankerdiagnoses in 2020 met 40% toe ten opzichte van 2007, stelt het KWF Kankerbestrijding in het rapport Kanker in Nederland tot 2020.
  • Werknemers zijn voor een langere tijd arbeidsongeschikt. Het aantal langdurig (minimaal 42 weken) zieken stijgt, laat het kennisverslag 2018-7 van het UWV zien. In 2012 waren dit nog 66.700 mensen, maar in 2016 steeg dit aantal naar 79.900.

Dit zover de inschattingen van nu en voor de toekomst, maar wat betekent dit nu voor jou als zelfstandig professional met een AOV verzekering bij een van deze maatschappijen?

Hoe groot zijn de premieverhogingen eigenlijk? Is het allemaal zo erg dan? Premieverhogingen lopen uiteen van 3,75% tot 5%, De premie van je AOV is aftrekbaar. Maar de premie gaat dus BRUTO omhoog door de premieverhoging. Bij een premie van zeg 200 euro bruto, komt er 10 euro bij. Doordat de premie aftrekbaar is, is de netto schade gemiddeld 5-7 euro. Valt mee dus. *In sommige gevallen (Movir) kan het oplopen tot 10% omdat de korting van een beroepsgroep met 5% verlaagd wordt en de premie met 5% verhoogd.

Aanpassing eenzijdige aanpassing vanuit uw verzekeraar geeft de mogelijkheid om de overeenkomst per direct, kosteloos op te zeggen

Als je tenminste een alternatief voor deze verzekering heb geregeld, kan dit een "oplossing" zijn. Maar beter zeg je niet eerst je polis op en ga je daarna pas elders voor een AOV shoppen.  Dat is vragen om problemen: Je bent niet gedekt en het is maar de vraag of je qua premie-voorwaarden kwalitatief even goed en voordeliger uit bent.

Oversluiten AOV elders? Drie voorwaarden die belangrijk kunnen zijn

Een premieverhoging waar je niet op hebt gerekend, is nooit leuk, maar in dit geval is het te overzien. En als vrijwel de gehele markt met de premies omhooggaat, is het wel de vraag of het lonend is.

Want bij welke maatschappij moet je dan nu terecht? Andere maatschappijen zijn ook duurder geworden. En die paar die nog niet verhoogd zijn? Garanderen die jou dat ze de komende drie jaar zeg, ook niet met hun premies omhoog moeten gaan? Nee is daarop het enige antwoord dat 100% zeker is!

Waar zitten de gevaren met oversluiten van je AOV? Inkomstenterugval, andere activiteiten

Mocht je dit jaar last hebben van een omzet/inkomstendaling of je bent andere werkzaamheden of activiteiten gaan ontplooien? Houdt er dan rekening mee dat juist bij oversluiten de nieuwe verzekeraar extra streng is in deze tijden en dat bovenstaande zaken oversluiten extra lastig maakt.

Medische aantekeningen/clausules op je polis?

Heb je op je huidige polis medische uitsluitingen van toepassing zijn? Of heb je medische klachten opgelopen nadat je huidige AOV polis je in het verleden accepteerde?

Veel verzekeraars verhogen, veel verzekeraars hebben het erg druk Doordat van aanvragen van een AOV tot polis, vrijwel altijd  meerdere weken en soms zelfs paar maanden kan duren, kun je nooit garanderen dat je veilig je oude AOV op kan zeggen en een nieuwe dekking geregeld is.

Zowel de ondernemer/aanvrager van de AOV als de adviseur hebben  maar beperkt invloed op de snelheid van de aanvraagproces van een nieuwe AOV.

Verzekeraars en artsen dienen ook vlot mee te werken om de snelheid erin te houden. Coronatijd en ook de verhoging van veel verzekeraars zorgen ervoor dat we over doorloopsnelheid van artsen en verzekeraars bezorgd zijn.

Wanneer wel actie? Veranderen van verzekeraar op stel en sprong?

Als je toch aan het einde van je kortingstermijn zit, is het handig om over te gaan sluiten, mits dat kwalitatief gelijkwaardig of beter is en (veel) voordeliger kan. Daar helpen we je graag bij.

En we doen dat degelijk, kundig en in de juiste volgorde op de juiste manier. Geen haastige spoed, want die is nooit  goed.

Kan dus nog steeds interessant zijn, vooral als je kortingsregeling inmiddels is verlopen. Dan bespaar je uiteindelijk veel meer dan 5%!

Professioneel falen verzekeringsbranche?

Geen van de AOV Verzekeraars verhogen hun premies graag. Neem dat maar van me aan.

En dus wil geen van de verzekeraars (als eerste) omhoog met zijn premies. Want ze willen een betrouwbare partner zijn die zich aan haar afspraken houdt, geen aanzien en marktaandeel verliezen. Concurrentieoverwegingen spelen hier natuurlijk ook mee.

Want wat is erger als verzekeraar dan een premieverhoging te moeten doorvoeren, ofwel te erkennen dat je als verzekeraar gefaald hebt in het inschatten van het risico?

Immers het is de taak en expertise van de grote kapitaalkrachtige dataverzamelaar en verzekeraar om een juiste risico inschatting te maken. “En bloc” premieverhogingen impliceren dus dat je als verzekeraar je vak niet verstaat, als je (opnieuw) je AOV-premies voor als je alle lopende polissen in portefeuille ineens moet verhogen? Het ligt genuanceerder, hierop kom ik later terug.

Helaas onontkoombaar

Ik ben zelf nu al ruim 15 jaar werkzaam is als AOV en Schenkkring Specialist en gooi verzekeraars best nog wel eens wat op- en aanmerkingen om de oren. Luisteren doen ze zelden, dus het is meer uit frustratie en betrokkenheid bij de zelfstandig professional.

Maar dat de rente nu al zolang structureel bizar laag staat, dat kunnen we ze niet verwijten. En dat er meer mensen dan ooit eerder, vaker en langer ziek worden. Dat is gewoon wat het is.

Gaan de premies volgend jaar weer omhoog?

Dat kunnen we nog niet zeggen. Verzekeraars onderzoeken ieder jaar de omstandigheden binnen de beroepsgroepen die zij verzekeren. Hierbij kijken zij onder andere naar de rentestand, maatschappelijke trends, het economische klimaat, gezondheidsaspecten en het schadeverloop. Op basis van dat onderzoek wordt door verzekeraars besloten om de premie te verhogen of te verlagen of dat zij de voorwaarden van de verzekering aanpassen. Met deze maatregelen verwachten zij een goede basis neer te leggen voor de toekomst.

ZZp-er en arbeidsongeschikt

zzp ziek en arbeidsongeschikt

ZZp-er en arbeidsongeschikt

Je bent ondernemer en bent dan ook echt iedere dag hiermee bezig. Opdrachten scoren, opdrachten voor klanten afronden, nieuwe ideeën voor je bedrijf verder vormgeven, je administratie op orde houden en noem maar op. Het is knetterhard werken, maar hier krijg je nu echt energie van. Dit is je passie, hier sta je iedere ochtend fluitend voor op. Dan moet je er natuurlijk niet aan denken dat je arbeidsongeschikt kunt worden. Want hoe vang je die financiële terugval op?

Arbeidsongeschikt

 

Als ZZP’er is arbeidsongeschikt zijn of raken natuurlijk een drama. Zeker als je arbeidsongeschiktheid langer duurt dan wellicht jouw financiële reserves kunnen dragen. Breek je een been, een arm of erger dan kan je arbeidsongeschiktheid zomaar een paar maanden tot wellicht een jaar duren. Oh ja, en het klinkt wellicht vreemd, maar als ZZP’er zwanger raken betekent dan ook dat je arbeidsongeschikt bent want je kunt op een gegeven moment niet meer aan het werk. En als ZZP’er betekent geen werk hebben, geen inkomsten.

Heb je hier al eens over nagedacht? Je hoopt natuurlijk niet dat het jou overkomt, maar als je ooit in een dergelijke situatie terechtkomt, hoe ga je daar dan mee om? Het is wellicht de moeite waard om een AOV Specialist  van AOV ZZP in te schakelen.

Stel je bent op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering

isditeengoed ideeStel je bent op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je gaat "aan de Google" en je vindt 123.173 vermeldingen. Je ontdekt dat elke verzekeraar zich helemaal blauw adverteert op het woord aov of arbeidsongeschiktheidsverzekering.


Je vult op een berekeningssite je geboortedatum in.. en ontdekt dat je bijna 40 wordt 😊. Hoogste tijd om wat te regelen.

€ 30000 per jaar,  oftewel € 2500,-  minimaal per maand aan uitkering nodig hebt (bruto of netto trouwens? Pensioendatum op 68 jaar. 

In potentie verzeker jezelf dus voor een risico van meer dan € 800.000,-!  Alle reden dus om goed na te gaan of jij met jouw kennis en ervaring jouw beslissing baseert op de juiste uitgangspunten?

Of  weet jij alles beter dan een adviseur ? (Want die vult toch alleen maar zijn zakken en verzekeraars die keren toch niet uit niet uit? 

Zo weinig zelf over AOV weten en toch zelf je AOV rechtstreeks afsluiten


Iedere keer verbaast het mij weer dat ondernemers deze bijzonder lastige verzekering waar het om zeer grote bedragen gaat die uitgekeerd moeten gaan worden in een noodsituatie, namelijk bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, waarbij je zaak en je prive  (partner/kinderen?) op het spel staan financieel, zulke grote beslissingen nemen, om een paar euro te besparen.

Dat ze overwegen het risico te nemen en zelf aov afsluiten zonder een ervaren verzekeringsspecialist in de arm te nemen op alles even te checken en te horen wat deze ervan vindt uberhaupt. En dit alles om een of twee maandpremies te besparen op een verzekering die tot hun 68e moet lopen en zekerheid geeft over de toekomst van jou, je gezin en je zaak.

Zo weinig zelf over AOV weten en toch zelf je AOVEen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten doe je waarschijnlijk maar een paar keer in je werkzame leven als ondernemer. Dat houdt in dat je geen idee hebt hoe e.e.a. exact verloopt.

Je hebt geen idee welke gegevens uitgewisseld (moeten) worden en hoe belangrijk het is dat je bepaalde zaken bedenkt, benoemd of vermeld en dat je niet begrijpt wat een mogelijke consequenties zouden kunnen zijn op het moment dat jij het niet goed begrepen hebt, niet goed op de hoogte was en wellicht keuzes maakt waarmee je in principe € 800.000,-  aan uitkering op het spel zet, voor een habbekrats.

Klinkt dit als een goed idee voor een verstandige zelfstandige ondernemer? Klinkt dit als een overwogen risico’?  Klinkt dit als een goed excuus tegenover je naasten op het moment dat je ziek bent en de facturen niet meer uitgaan en de rekeningen zakelijk en privé wel doorgaan?

 

 Terwijl jouw verzekeringsadviseur jou heel veel moeite tijd, geld en zeker ook premie kan besparen Jouw volledige kan ontzorgen en helpen als er ook maar iets met jou aan de hand is het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte. Superwaardevol. Stel dat je ziek wordt en stel dat je gekeurd moet worden. Of er belangrijke zaken zijn gewijzigd.  Spelen er andere zaken? Elk jaar plant hij of zij een onderhoudsgesprek voor jou in . Jouw AOV team staat altijd voor jou klaar.

Iedereen verdient het voor de volle 100%  om ontzorgd te worden en dit goed geregeld te hebben voor jezelf je thuis, je gezin en je partner.

Fraude met AOV verzekeringen beter op te sporen of...

blog aov fraude

 

Vandaag lees ik in de krant dat de verzekeringsbranche er in  toenemende mate inslaagt om verzekeringsfraude op te sporen. Uit cijfers van het verbond van verzekeraars blijkt dat 2017 11.500 fraudegevallen zijn aangetoond en het jaar daarvoor ruim 10.000.  Het bespaarde de verzekeraars 82 miljoen aan frauduleuze uitkeringen (!). Dit gaat dus om forse bedragen.

 

Voorbeelden van fraude met verzekeringen zijn bijvoorbeeld, automobilisten die een verzekering afsluiten en binnen een dag schade claimen, een vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van de diefstal van zijn eigen lading koper van meer dan € 100000,-.; een horeca ondernemer die tweemaal een overval op zijn restaurant in scene zette waarbij gemaskerde mannen geld en sieraden zouden hebben buitgemaakt.  

 

Er lopen sinds vorig jaar bijna 600 gevallen van ernstige fraude zaken en fraude met particuliere verzekeringen. Bijvoorbeeld brandstichting of misbruik van arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar staan ook zwaardere sancties omdat het om grotere bedragen gaat.

Pagina 1 van 6

Deze website is  SSL beveiligd 

©2021 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page