fbpx
Image
Image

 

Blog

Een blog geschreven door AOV ZZP & Broodfonds/ Schenkkring Specialist, Arnoud Wennekus, oprichter van aov-zzp.nl en het AOV ZZP Inkomen ZekerheidsCollectief

Na 10 jaar voor verzekeraars en onafhankelijke tussenpersonen te hebben gewerkt met als specialisatie financiële planning, pensioenen en hypotheken, koos Arnoud Wennekus in 2008 voor het zelfstandig ondernemerschap en richtte hij aov-zzp.nl op in Nieuwegein. De afgelopen tien jaar bracht hij ruim duizend AOV-adviezen uit en evenzovele AOV en Broodfonds Vergelijk Rapporten. Met recht mag hij zich de specialist op het gebied van aov voor ondernemers in Nederland noemen. Missie van www.aov-zpp.nl is simpel en doeltreffend: het behartigen van de belangen van zzp’ers en niet die van aanbieders.

Insify review: ordinair online verkooploket van alleen Goed Gezekerd AOV van verzekeringsreus TAF?

De gemiddelde ondernemer die op de zwaar gesponsorde google zoekmachine zoekt op "AOV ZZP" ziet ze steeds langskomen: verzekeraars die grote bedragen per dag uitgeven om bovenaan op Google te komen staan. Zo verzekert de verzekeraar zich ervan dat het product langskomt in de zoektocht en de beleving van de zelfstandig ondernemer die zoekt naar oplossingen voor het beschermen van zijn inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Dat is hoe het is anno 2022. Waarvan akte.

Aangezien bijna iedere verzekeraar voor zelfs officieel als complex aangemerkte diensten als voor hypotheken en pensioenen maar ook voor het complexe product arbeidsongeschiktheid en ziekte de zelfstandige graag wil verleiden om zonder advies (lees: kosten in de ogen van de kleine zelfstandig ondernemer) rechtstreeks zijn product aan te schaffen (ofwel "execution only") maar om in ieder geval als naam in beeld te komen en te blijven met hun producten en diensten, lijkt het of er iedere dag nieuwe heilige gralen zijn die schreeuwen dat het anders beter sneller, goedkoper en het liefst rechtstreeks zonder dure adviseur kan.

Dat laatste is vooral in het belang van de verzekeraars, als hun producten of diensten om kwalitatieve (voorwaarden) en of premie technische redenen niet door de ballotage bij de AOV Specialisten komen, en dus niet door deze groep voorgelegd, geadviseerd of gepresenteerd worden, als zijnde een goede en betaalbare betrouwbare optie. Ja daar komt ie...

TAF en Insify hebben geen goede naam bij de professionele AOV Specialisten 

Omdat vele AOV ZZP verzekering- en inkomensspecialisten namelijk niet in deze maatschappij durven vertrouwen probeert TAF ook op deze rechtstreeks "execution only" manier hun producten in grotere getalen aan de man te brengen.

Ik zou als Onafhankelijk AOV en Broodfonds Specialist met 18 jaar ervaring in deze markt met klem willen adviseren:

Kosteloos maar zeer waardevol advies: Sluit nooit zonder goed advies /overleg met  een professionele AOV specialist een dergelijk complex product. Juist in de Wet zo benoemd door Wetgever en gehandhaafd door toezichthouder (AFM).

 

TAF onbetrouwbaar m.b.t. AOV Maanslasten beschermer?

TAF heeft in het verleden serieus grote issues /problemen gehad. Keer op keer werden (drie /vier keer!) premies verhoogd en polisvoorwaarden aangepast. Destijds was de financiële positie zeer wankel. Zowel ondernemers als professionele AOV-adviseurs klaagden steen en been over de premieverhoging, aanpassing van voorwaarden en juist ook het uitkeringsbeleid.

Ofwel het niet uitkeren, en/of bovenmatig traineren en vertragen van de uitbetalingen door steeds weer opnieuw dezelfde formulieren opnieuw te laten invullen door de ondernemer, maar ook door (huis) artsen specialisten en behandelaars.

Tergend, tranen trekkend, frustrerend en mensonterend

Ik heb in het heetst van de strijd letterlijk een familie aan de lijn gehad, zelfs diverse malen, die vanaf het sterfbed van hun vader helemaal gek werden van het steeds maar n i e t uitkeren van de verzekerde som/maandlasten waar de beste man recht op had. Na een uitbetaling van TAF werd het hele proces weer herhaald en werd wederom diverse documenten opnieuw gevraagd in te vullen en verklaringen van artsen opgevraagd. Daarna zou dan weer wel of niet worden uitgekeerd.

 

AOV-zzp.nl kon een vuist maken

Doordat wij grote druk zetten op de verzekeraar die bijna ter ziele ging aan de uitkeringslasten, is er wel betaald. Echter de familie heeft vader verloren en ook al het vertrouwen in welke verzekeraar ook. In dit geval volledig terecht...

Anno 2022 Wij als AOV en Broodfonds Specialisten hebben geen ervaring met TAF anno 2022. Wellicht zou het tegenwoordig beter of goed kunnen gaan. En ook een maatschappij waar inmiddels wel met wel betrokken mensen  werkzaam zijn verdient een tweede kans. Maar wil jij als zelfstandig ondernemer het risico nemen?

Tulpenfonds Review van mislukt alternatief aov naar schimmige kopie Broodfonds Schenkkring

Tulpenfonds review en Broodfonds vergelijking

 In April 2019 is het Tulpenfonds geïntroduceerd. Aanbieder is VSZ Assuradeuren en is onderdeel van Acture Groep.

Acture is een private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche. Zij zijn gespecialiseerd in uitvoering van de Ziektewet en de WGA en bieden werkgevers inzicht in kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. een professionele partij die al even op de markt is en die van toeten en blazen zou moeten weten. Maar een partij die brood ziet niet in de verzekering op zich, maar in de preventie, re-integratie van zieke zelfstandig ondernemers, dat vermoed ik zomaar.

Nog meer juichende info van de aanbieder:

"VSZ staat voor Verzekeren Sociale Zekerheid. VSZ is als gevolmachtigd agent aanbieder van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ heeft de bevoegdheid om oplossingen van diverse risicodragers onder eigen label te voeren. VSZ is in 2013 opgericht door mensen met jarenlange ervaring in het privaat uitvoeren en verzekeren van sociale zekerheid. Onze kennis en ervaring stellen wij in dienst van productontwikkeling en uitvoering geven aan sociale zekerheid.

De oplossingen die VSZ ontwikkelt hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze brengen zowel het risicobeheersen (schadelast- en reïntegratiedienstverlening) als het risicodragen (verzekeren) onder. In de overtuiging van VSZ zijn deze twee activiteiten bepalend voor een continue beheersing van de schadelast en kan het een niet effectief zijn zonder het ander."  

Tulpen Fonds nieuw en goed alternatief voor de AOV voor de zelfstandig ondernemer?

Weer een nieuwe verzekeringsmogelijkheid voor zelfstandig ondernemers dus volgens VSZ...? Ja.

 

Sidenote: Geen genoegen in het geven van negatieve feedback, wel opbouwende feedback

Even voor de goede orde, Wij van AOV-zzp.nl juichen elke extra optie, elke extra keuzemogelijkheid, elk extra puzzelstukje toe die zich voordoet, om de puzzel vcan de van harte toe.

Wij zijn niet graag kritisch of negatief. Wij hebben daarom van begin af aan positieg opgesteld en belangrijke kritische zxaken teruggekoppeld aan Marco Reekers van VSZ AssuradeurenB.V. 

Wij zijn ook als marktleider en enige puur gespecialiseerde onafhankelijke partij die uitsluitend en alleen bezighoudt met AOV-verzekeringen en broodfondsen en schenkkringen voor de zelfstandig ondernemer in aanvang bij hvoor het introduceren van het TulpenFonds gekend. We zijn gevraagd om verbeterpunten aan te leveren. En die zijn door ons, hoewel dat veel tijd kostte belangeloos an hen medegedeeld.  

 

Wat belooft het Tulpenfonds aan de zelfstandig ondernemer?

Het TulpenFonds geeft aan:

-Lage premie (kan elke twee jaar aangepast worden aan index maar ook bij slechte resultaten, van ê50,- tot € 200,- per maand.

-Premie niet afhankelijk van gezxondheid maar wel van welke risicocategorie je valt met jouw beroep

-Geen gezondheidsvragen (Let op: hier gaan we later even op terugkomen!

 -Na wachttijd van 42 dagen een uitkering van maximaal het bruto minimumloon (bijstandsnivo dus!)

-Uitkring eerste jaar beroepsdekking

-Na eerste jaar gangbare arbeid (slechtste kwaliteit dekking die er is in het rijtje Beroeps, Passend, Gangbaar)

 

 

 Tulpenfonds zeer complexe voorwaarden, wel anders maar niet beter

De voorwaarden, de kleine lettertkes, de lastig te volgen addertjes, daar word bij osn heel veel nagevraagd. Dat is logisch en heeft natuurlijk ale ste maken met het vertrouwen dat de gemiddelde ondernnemer en consument heeft in de verzekeraar in het algemeen.

 

dDe voorwaardenb ie voor de AOV specialist al lastig te volgen zijn, want compleet anders dan regulier. Wel anders, maar niet beter helaas!

Tulpenfonds voor zelfstandig ondernemer getest

 

Volgens de aanbieder onderscheidt hun product zich vanwege een lage premie en maximale ondersteuning bij re-integratie.

Op 11 april 2019 heb ik direct een aanvraag ingediend om e.e.a. eens heel goed te besnuffelen. Na enige gedoe, kreeg ik de meest simpele aanvraag door het systeem heen.In recordtijd kreeg ik daarna per kerende via de elektronische snelweg deze e-mail terug van het "Klantenteam Tulpenfonds":


Hartelijk dank voor jouw aanvraag voor deelname aan het Tulpenfonds. De door jou ingevulde gezondheidsverklaring is door de medisch adviseur beoordeeld. Op grond van deze beoordeling moeten we helaas mededelen dat wij jou momenteel niet kunnen accepteren als deelnemer aan het Tulpenfonds.Met vriendelijke groet,Klantenteam Tulpenfonds


Los van het feit dat wij natuurlijk exact weten hoe e.e.a. werkt of zou moeten kunnen werken, wisten wij natuurlijk gelijk, dat hier geen medisch adviseur aan te pas is gekomen, maar dat er per ommegaande via de elektronische snelweg een regelrechte op niets gebaseerde hard computer geprogrammeerde afwijzing heeft plaatsgevonden.

Als er ergens een medisch adviseur aan te pas zou komen, zou er minimaal een ingevulde en akkoord gegeven/ondertekende gezondheidsverklaring aan te pas moeten zijn gekomen. Die zouden wij dan als kandidaat verzekerde beveiligd hebben moeten uploaden, of ouderwets hebben moeten opsturen. Maar met ook ook minimaal een echte handtekening van de kandidaat verzekerde zelf. Onder de machtiging die een medisch adviseur nodig heeft om los van de reeds ingevulde verklaring van de kandidaat verzekerde, navraag mogen doen bij (huis)arts, specialist of andere hulpverleners die de kandidaat verzekerde op zijn gezondheidsverklaring heeft genoemd.

 

 


 Verschillen Tulpen Fonds en traditionele AOV

TulpenFonds

 • Uitkeringsduur – max. 7 jaar
 • Hoogte van uitkering – max. minimumloon
 • Eigen risico – 6 weken
 • AO criteria – 1e jaar BeroepsAO
 • 2e jaar Gangbare AO
 • Begeleiding tot herstel – vanaf dag 1
 • Re-integratiekosten meeverzekerd – Ja
 • Preventie meeverzekerd – Ja
 • Technische acceptatie - Nee
  Traditionele AOV
 • Uitkeringsduur – max. pensioenleeftijd
 • Hoogte van uitkering – eigen keuze
 • Eigen risico – eigen keuze
 • AO criteria –  eigen keuze
 • Begeleiding tot herstel – nee
 • Re-integratiekosten meeverzekerd – Nee
 • Preventie meeverzekerd – niet altijd
 • Technische acceptatie - ja

 

Verschillen / Tulpenfonds vs Vrijwillige verzekering Ziektewet UWV

 

 • Tulpenfonds
 • Uitkeringsduur – max. 7 jaar
 • Verzekerd bedrag – minimumloon
 • Premie - € 50/100/150/200 p.m.
 • Eigen risico – 6 weken
 • AO criteria –  1e jaar BeroepsAO
 •   2e jaar Gangbare AO
 • Uitkering – aanvulling tot min. loon
 • Begeleiding tot herstel – vanaf dag 1
 • Preventie meeverzekerd – Ja
 • Inkomenstoets – Nee
 • Afsluiten – altijd mogelijk

Vrijwillige verzekering Ziektewet UWV

 

 • Uitkeringsduur – max. 2 jaar
 • Verzekerd bedrag – 70% verzekerd dagloon
 • Premie – (13% over verzekerd dagloon) =
 •   € 210 p.m.  (o.b.v. min loon)
 • Eigen risico – 2 dagen
 • AO criteria –  Passende arbeid
 • Uitkering – 70% van min. loon (o.b.v. premie € 210 p.m.)
 • Begeleiding tot herstel – minder adequaat
 • Preventie meeverzekerd – nee
 • Inkomenstoets – ja
 • Afsluiten – binnen 13 weken na start onderneming

 

 

Verschillen / Tulpenfonds vs Vrijwillige verzekering WIA  UWV


Tulpenfonds

 

 • Uitkeringsduur – max. 7 jaar
 • Verzekerd bedrag – minimumloon
 • Premie - € 50/100/150/200 p.m.
 • Eigen risico – 6 weken
 • AO-drempel: 1%
 • Premievrijstelling bij AO: nee
 • AO criteria –  1e jaar BeroepsAO
 •   2e jaar Gangbare AO
 • Indexatie – ja, min. loon
 • Begeleiding tot herstel – vanaf dag 1
 • Preventie meeverzekerd – Ja
 • Inkomenstoets - Nee

 

Vrijwillige verzekering WIA UWV

 

 • Uitkeringsduur – AOW-leeftijd
 • Verzekerd bedrag – minimumloon
 • Premie – (7,23% over min loon =) € 117 p.m. 
 • Eigen risico – 2 jaar
 • AO-drempel – 35%
 • Premievrijstelling bij AO: ja
 • AO criteria –  Gangbare arbeid + na max. 2 jaar terugval naar vervolguitkering (% min. loon) bij onvoldoende benutting RVC
 • Indexatie - ja
 • Begeleiding tot herstel – minder adequaat
 • Preventie meeverzekerd – nee
 • Inkomenstoets – ja
 • De Tulpenfonds Zelfstandigenverzekering is vangnet een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) speciaal voor zelfstandigen (zzp). Dit ontvang je:

  • Een vangnet van € 22.356 bruto per jaar voor maximaal 7 jaar ; Hoeveel is dit netto? BIJSTANDSNIVO!
  • Preventie en hulp vanaf dag 1;
  • Simpel proces en een lage premie;
  • De zekerheid van een uitkering voor langere duur;

   Alles op een rijtje

  • Tulpenfonds is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor €127 netto per maand krijg jij het volgende van ons:

   Verzekerd voor een basisinkomenBij arbeidsongeschiktheid vullen we je inkomen aan tot €21.197,- bruto per jaar  Netto dus maar tussen de 1200 en de 1500 netto

  • Hulp bij herstel en re-integratie

  • Vanaf dag 1 dat je niet kan werken krijg je een persoonlijk aanspreekpunt met relevante ervaring. Ons team heeft 500.000 re-integratietrajecten begeleid over de afgelopen 10 jaar.6 weken eigen risicoNa 6 weken arbeidsongeschiktheid heb je recht op de uitkeringUitkering van maximaal 7 jaarHiermee bieden we voldoende ruimte voor herstel voor bijna alle gevallen en kunnen we de premies laag houden.Beoordeeld door onafhankelijke arts op eigen beroepNa 1 jaar arbeidsongeschiktheid word je beoordeeld op basis van al het werk dat je zou kunnen doenDagelijks opzegbaar met één maand opzegtermijnFiscaal aftrekbaar

Alles is anders sinds Covid...

Als we van het Covid jaar 2020 en 2021 tot nu toe iets kunnen zeggen, dan is het dat we ons meer dan ooit beseffen hoe kwetsbaar en afhankelijk en ook angstig we zijn. Allemaal op zoek naar zekerheid en op zoek naar licht aan het einde van de tunnel.

 • Sommige ondernemers kunnen en mogen niet langer op hun werkplek bij de opdrachtgever zijn. 
 • Sommige zelfstandig ondernemers krijgen geen vervolgopdracht door de onzekerheid bij de opdrachtgever
 • Sommige kunnen of mogen hun werk simpelweg al  helemaal niet doen, omdat ze bijvoorbeeld als kok of gastheer/vrouw werken in de horeca. Of in de evenementenbranche.
 • Ook worden zelfstandig professionals, net als werknemers met een tijdelijk contract, als eerste aan de kant gezet.

Partners en familie, schoolgaande kinderen

 • Tijdelijke loondienstcontracten van partners van ondernemers die niet worden verlengd.  
 • Angst voor Covid en het verlies van kwetsbare dierbaren, uitstel van andere zorg door langdurige overload op de gezondheidszorg.
 • Medische ingrepen die noodgedwongen worden uitgesteld,  is voor de behoeftigen en naaste familie ook mentaal pittig.
 • Ouders die naast hun werk ook kinderen moeten lesgeven in de thuis situatie, zakelijk en prive loopt steeds meer naast - en door elkaar heen. Ook mentaal zwaar.

Maar ook economisch omdat elk bedrijf een schakel is in een keten van ondernemingen. Hoe dit kaartenhuis uiteindelijk uitpakt weet niemand. 

De flexibilisering van de arbeidsmarkt als in de toename van het aantal Zelfstandig Professionals is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Steeds meer ex-werknemers  voeren hun werkzaamheden uit als Zelfstandig Professionals. Om zo meer invloed te hebben op hun werkwijze en dagindeling, om meer voldoening, meer vrijheid en om meer te kunnen verdienen.

De flexibiliteit kent ook een keerzijde. Volgens TNO en het CBS heeft slechts 19% van alle zelfstandig ondernemers een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent dat in geval van langdurige ziekte, veel kleine ondernemers aangewezen zijn op een bijstandsuitkering.

Kleine ondernemers die een winstkomen hebben van zeg iets meer dan 20000 euro, kunnen daar alleen maar van leven dordat er grote fiscale aftrekposten zijn, en er daardoor nauwelijks belasting over wordt geheven. Bruto is praktisch netto. (zelfstandig- en startersaftrek, MKB-vrijstelling, BTW). Terwijl er geen of weinig echt ondernemerschap is zit en er geen banengroei uit voorkomt en een dergelijk bedrijf economisch feitelijk geen bestaansrecht heeft.

Ook vormen deze kleine ondernemers niet alleen nu een risico, Maar met name óók als zij de pensioengerechtigde leeftijd behalen.

Simpelweg omdat ze financieel nauwelijks in staat zijn, om hun lasten te betalen. Zij zijn dus ook niet in staat voldoende te sparen voor hun oudedag. Het is een vrij grote groep die in de toekomst een zware wissel kunnen trekken op de schatkist en daarmee op de gemeenschap.

Ook de invloed van de structurele lage rente helpt daar niet bij. Geld op de bank wordt ieder jaar minder waard en nodigt uit tot onmiddelijke consumptie.

Maar ook de onduidelijkheid over verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt ondernemers onzeker. De schimmige manier waarop deze is tussenonderhandeld bij het pensiioenakkoord, waarbij n.b. de FNV, een werknemers belangenvertegenwoordiger, het laatste woord had.

Volgens de overheid worden door de lage verzekeringsgraad van ondernemers de kosten van arbeidsongeschiktheid afgeschoven op de maatschappij. Mede daarom werkt de regering aan een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

Over de invulling van de verzekering wordt nog volop onderhandeld. Daardoor is de onzekerheid over de verplichte AOV groot.

  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering vergroot de kans op het voortbestaan van het bedrijf.

Belangrijk is dat een ondernemer kan blijven bouwen aan zijn bedrijf. de situatie en bedrijfsrisico’s van uw relatie.

Als hij of zij door ziekte langdurig of misschien hele- maal niet meer kan werken, is er dan een financieel vangnet? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is inkomen bij ziekte geborgd.

 

Ook voor het bedrijf is dat een risico minder. En misschien onderneemt uw relatie samen met meerdere partners of vennoten. Een partner die wegvalt is groot risico voor de onderneming

 

Sommige ondernemers nemen makkelijker risico’s dan anderen. Maar het is wél belangrijk dat uw relaties die keuzes bewust maken. Het wegvallen van een partner of medevennoot door arbeidsongeschiktheid is voor elke onderneming een groot risico.

 

Toch heeft maar 43,1% van de werkgevers een Arbeidsonge- schiktheidsverzekering.

Van alle zelfstandigen met personeel heeft 33,2% niets geregeld voor inkomen bij arbeidsongeschikt- heid. Bij zzp’ers is dat percentage nog hoger. Daarvan heeft 41,5% helemaal niets geregeld.

 

Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS3. wat kan er misgaan;

● wat is de kans dat deze situatie zich voordoet;

● welke impact heeft dat op de continuïteit van de onderneming

. Als uw relatie samen met partners of vennoten onder- neemt, moeten die vaak de taken van de zieke ondernemer over- nemen. Past dat wel in hun drukke agenda? En hebben ze de juiste vaardigheden om die nieuwe rol over te nemen? En blijft het netwerk van de zieke ondernemer nog wel bereikbaar voor het bedrijf?

Het gevolg van een zieke partner kan leiden tot omzetdaling. Ook het aantal opdrachten kan teruglopen doordat de contacten van de zieke partner niet meer de vertrouwde aandacht krijgen.

Zo raakt de arbeidsongeschiktheid van 1 enkele partner uiteinde- lijk het hele bedrijf.

t. ● Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid voor uw relatie? ● Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn voor zijn of haar partners in het bedrijf? ● En hoe raakt arbeidsongeschiktheid ook de rest van het bedrijf, de werknemers, de waardeketen en de externe partners van de onderneming?

 

 Bedrijven en AOV verzekeraars zetten in op voorkomen van arbeidsongeschiktheid

 

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid is waardevol voor elke ondernemer. Steeds vaker en steeds meer gaan ondernemers aan de slag om verzuim van medewerkers te voorkomen.

Maar doen ze ook genoeg aan preventie als het gaat om hun eigen inzetbaarheid?

. Ondernemers ervaren meer stress Ondernemersorganisatie ONL vroeg ondernemers of zij meer stress en gezondheidsklachten ervaren als gevolg van de coronacrisis4. Misschien niet verrassend gaf maar liefst 70% aan zich ernstige zorgen te maken.

Ondernemers ervaren meer stress en geven in het algemeen een lagere waardering aan hun leven dan voor de crisis. Zakelijk en privé lopen sinds de coronacrisis steeds meer door elkaar Het thuiswerken gaat veel mensen niet in de koude kleren zitten.

Thuiswerken nam ook voor de coronacrisis al toe. Maar sinds de 1e aankondiging van coronamaatregelen zitten veel mensen ineens elke dag thuis. Meestal achter een beeldscherm. Voor ondernemers, die gewend zijn te netwerken, kan dat voelen als een gedwongen isolement.

Die druk is nog groter wanneer het huis gedeeld wordt met een partner, kinderen en huisdieren. En dat is nogal eens het geval. Meer depressieve klachten en slaapproblemen Het Trimbosinstituut deed onderzoek naar de psychische gezondheid van de bevolking in verband met de coronacrisis. Van de 3000 respondenten gaf 33% aan te kampen met angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen. En bijna de helft van de ondervraagden zei behoefte te hebben aan hulp.

 

Op basis van de gecombineerde cijfers van Ondernemersorga- nisatie ONL en het Trimbosinstituut kunnen we stellen dat ondernemers zich meer dan ooit bewust zijn van de eigen kwets- baarheid. De onzekerheid over de toekomst houdt hen wakker.

 

En dat komt ook de onderneming niet ten goede. Soms hebben partners, vennoten of ondernemers in een maat- schap individueel zaken geregeld met betrekking tot inkomen. De verschillen in uitkering zijn dan vaak groot.

 

 

Als dat niet goed geregeld is, kan het tot spanningen leiden, en soms zelfs zoda- nig dat iemand hierdoor ook weer uitvalt. Minstens zo belangrijk is dat de ontstane situatie wordt opgelost. Kijk daarom naar een verzekering met uitgebreide opties voor steun aan ondernemers,. Denk aan mediation, coaching, en bedrijfskundig advies – alles om de ondernemer én het bedrijf weer op de rit te krijgen.

In moeilijke tijden groeit de behoefte aan solidariteit Vaak regelen partners of vennoten in een onderneming zelfs iets voor arbeidsongeschiktheid. De afwegingen die ze daarbij maken zijn vooral persoonlijke zaken, zoals hun huis, hun gezin, eventu ele kinderen die studeren. Dat kan ertoe leiden dat een partner die uitvalt niet meer kan rondkomen en zich moet laten uitkopen.

 

 

Dan spelen er andere vragen. Hoelang blijf je solidair met el- kaar? Weet je van elkaar wat ieders taken zijn en kun je die van elkaar overnemen? Huur je vervanging in en zo ja, voor hoe lang? Hoe ga je met de kosten om? solidair karakter

Partners niet ieder voor zich iets rege- len, maar samen. Dat zorgt voor een gespreid risico, en dat is in het voordeel van de verzekerden. Het is een verzekering met een solidair karakter, en dat is goed voor het bedrijf, en dus goed voor alle partners.

 

Die maken met elkaar afspraken over wat je aan omzet verzekerd wil hebben, voor hoelang, en hoeveel eigen risico in tijd ze willen hebben. Niet de ondernemer is dan de verzekeringnemer, maar het bedrijf.

De verzekerden zijn de partners die ieder hetzelfde premiepercentage betalen. Samen ondernemen is ook samen risico lopen voor eigen reke- ning. Ondernemers leggen ziel en zaligheid in het gezamenlijke bedrijf. Ze trekken daarin met elkaar op en ze versterken elkaar. Waarom zou je dan ook niet voor elkaar zorgen op het moment dat het misgaat?

Maar dingen kunnen snel veranderen. Begin maart 2020 schoot de solidariteit in de samenleving naar ongekende hoogte. Begrij- pelijk, want niemand wist wat ons te wachten stond. Intussen zien we de verdeeldheid in de samenleving weer toenemen. Voor ondernemers onderling is dat gelukkig anders. Ze zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje.

Het is daarom aannemelijk dat ze elkaar graag steunen en risico’s willen delen. Ga daarom snel het gesprek aan met uw relaties. Ze kunnen uw advies en steun beter gebruiken dan ooit. De kostenbaten­ afweging voor AOV lijkt te bewegen We zagen het in de voorgaande trends: ondernemers staan meer open voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Toch worden de kosten nog vaak als een probleem ervaren. Het cijfer dat we al jaren terugzien in alle kranten en onderzoeken: ruim 72% van de niet-verzekerde ondernemers vindt een arbeidson- geschiktheidsverzekering te duur. Maar klopt dat wel? U kunt daar de nodige duidelijkheid over verschaffen. Is uw relatie naast ondernemer ook werkgever?

Dan betaalt hij of zij premie voor arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Die premie wordt berekend als percentage over het basisloon, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. En dat kan oplopen tot €4.160 per jaar per werknemer.

Terwijl de gemiddelde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering maar €3.000 per jaar be- draagt Veel minder dus dan de premie voor de medewerkers van uw relatie. Natuurlijk is €3.000 premie per jaar nog steeds veel geld. Maar reken dat bedrag eens om. Bij een 36-urige werkweek en 1 maand vakantie per jaar, betaalt uw relatie €1,74 per gewerkt uur. En dat is bruto.

Want afhankelijk van het inkomen, krijgen de meeste ondernemers nog tussen de 35-52% terug via de Belastingdienst. Een AOV-premie is al mogelijk voor €1 per uur “Ruim 72% van de niet­verzekerde ondernemers vindt een arbeids­ ongeschiktheids­ verzekering te kostbaar.” De trends op gebied van arbeidsongeschiktheid laten duidelijk zien dat ondernemers momenteel behoefte hebben aan zeker- heid. Aan financiële zekerheid als ze ziek worden. Aan bedrijfs- continuïteit als zijzelf of een partner tijdelijk uitvallen.

En aan extra diensten om uitval te voorkomen. Genoeg kansen dus voor u als adviseur. Bespreek het belang van een samenwerkingsovereenkomst Collectief verzekeren betekent ook collectief verantwoordelijkheid nemen.

Afspraken maken voor tijden waarin het even niet meezit. Ook hier kunt u als adviseur uw meerwaarde bewijzen. Door het belang van een samenwerkingsovereenkomst te benoemen. Want zolang alles goed gaat, kan iedereen prima met elkaar door 1 deur. Maar als soms jaren later ergens discussie over ontstaat, moet uw relatie kunnen terugvallen op wat er in het begin is afge- sproken. Als dat niet op papier staat, kan het een lastig gesprek worden.

Vraag uw relatie daarom eens of er een overeenkomst is en wat daar precies in staat. Besteed daarbij extra aandacht aan voorzieningen voor uitval van partners, bijvoorbeeld door ziekte. Onderstreep de voordelen van collectieve voorzieningen Vraag uw relaties eens wie het werk opvangt als 1 van de partners arbeidsongeschikt wordt.

En wat de gevolgen zijn als daardoor een deel van de omzet wegvalt, en nieuwe orders afnemen. Informeer dan meteen ook wat er financieel geregeld is op het moment dat het inkomen van 1 van de partners wegvalt. Zo denkt u samen na over een oplossing om de organisatie in zijn kracht te zetten.

Ouderwetse Broodfondsen uit de gratie?

Eerste Broodfondsen net voor de financiële crises van 2008

Ik kan me nog heel goed herinneren toen het ouderwetse, en inmiddels door sommige anno 2021 óók weer verguisde, (Utrègse) Broodfonds werd opgericht. Dat wil zeggen, het was toen al een tijdje aan de gang, naar men zei. Januari 2006 was meen ik de eerste groep waarin dit idee werd toegepast.

En de resultaten …waren hemels.

Een grote enthousiaste groep van, letterlijk en figuurlijk, tegen de vijftig, ondernemende en zelfstandige mensen, die elkaar helpen met van alles.

Met het plakken van een fietsbandje, tot het zaaien en oogsten van de groenten en kruiden uit de gezamenlijke biologische moestuin, het bakken van viergranenkoekjes en het maken en drinken van brandnetelthee en linzensoep. Gelukzalig begroeten zij elkaar en om de haverklap vallen ze elkaar in de armen.

Na de oprichtingsvergadering in het oude schoolgebouwtje stonden ze met zijn allen gelukzalig, van oor tot oor, glimlachend op de foto.

Alle duimpjes omhoog voor de fotograaf die “zeg eens seeeeeex" riep.

Het kan zijn dat deze veelal lokaal actieve ondernemers elkaar natuurlijk al wat langer kende. Maar alles was er als de hemel op aarde.

Warme contacten en gezamenlijke idealen voor een betere wereld, waarin iedereen gelijk behandeld wordt en loyaal aan de gemeenschap is. Waar we elkaar helpen in goede en slechte tijden, in voor- en tegenspoed. Wij als groep kleine zzp-ers verslaan zo de verzekeraars én overheid en helpen elkaar met- en naar een betere wereld. Samen sterk. Mooi toch?

Die dure en vervelende verzekeraars op een zijspoor...

Onze dure verzekeringscentjes, de maandelijkse AOV-premies verdwijnen niet langer in de zakken van verzekeraars, hun aandeelhouders en de graaiende CEO’s, de grote verzekeringsgebouwen. Nog gaan ze naar de kaptalen kostende Tesla’s. Ze staan geparkeerd en tentoongesteld achter de grote slagboom, op het parkeerterrein juist voor de hoofdingang van menig verzekeringskolos,  waar ze opzichtig laden.

En als er binnen het Broodfonds geld overbleef van alle ziektepremies/bijdrages, doordat er minder uitgekeerd werd dan begroot voor ziekte...

...Dan blijft de winst op ieder zijn bankrekening staan

Mooi toch? Zij waren echt een club. Gezellig gezamenlijk biologische koekjes bakken, brandnetels plukken om thee te zetten en soep te koken.

Zij maakten puzzeltochten en gezamenlijke wandelingen en organiseerden workshops en trainingen. Ze werkten samen en hielpen elkaar bij ziekte. Om elkaar te ondersteunen, en elkaars lasten te dragen, zoals DELA dat ooit bedacht. Ook komen ze minimaal een paar keer per jaar (verplicht) bijeen om te vergaderen om activiteiten en spelletjes te doen, om elkaar, ook verplicht, beter te leren kennen.

Maar ook om gezamenlijk wat te eten en te drinken. En te kletsen. Veel te kletsen. Heel veel te kletsen. Had ik al gezegd dat ikzelf niet zo'n groepsmens ben en slecht ben in Smalltalk, in nietszeggend geneuzel, sociaal zijn en kletsen om het kletsen, dus praten over niets? Soms was er een gedreven energieke ondernemer bij, met inspirerende ideeën en doelen. Die vol gas ging. En was het zelfs leuk en nuttig vond ik. Heel soms, maar dat ligt natuurlijk ook aan mij.

Het merendeel deed het ondernemen er maar een beetje bij. Veel Parttimers en Freelancers. Wat mij opviel was dat wat eerst een bont gezelschap leek, in dat oude schoolgebouwtje met die schoolbankjes en plastic stoeltjes, maar dat het wel degelijk een clubje van merendeel "ouderen" waren. Ook relatief veel oudere dames. Zeker, twee-derde was dik 55+! Sommige waren zelfs al een eind op weg naar de AOW.

Zou Henk Krol hier een partijbijeenkomst georganiseerd hebben, of Jan Slagter's MAX?

Er waren relatief veel ondernemers bij, die het ondernemerschap heel leuk vonden en enthousiast waren. En vooral veel tijd hadden, was mijn indruk. Het “erbij” deden. Ook hoorde ik steeds weer na-papegaaiverhalen dat verzekeraars veel te duur waren, hen niet wilde verzekeren, of alleen met premieverhogingen en uitsluitingen.

En dat ze niet of nauwelijks -volledig onterecht- uitkeerden. En dat dat natuurlijk schandalig was, waarvan akte. 

En op je zestigste”, zei de bouwvakker, "gooien ze je er gewoon uit"

Ook al heb je 30 jaar premie betaald en ben je nooit ziek geweest!".

Veel te duur. Keren niet uit. Deze papegaaitalk kende ik al langer. Sterker nog, het duurde sinds 2006 toen wij startten met AOV-zzp.nl eerst nog wel even voordat ik zelf in de praktijk zeker wist dat dit echt 100% onzin is. Zo hardnekkig is het kennelijk in het Collectieve geheugen gegrift.

Tja, er uitgegooid… Ik herkende deze taal van een nogal ongenanceerde en ook ook ongekwalificeerde belanghebber bij een alternatief product, die vaak met de botte bijl en straffe vakbondstaal de pers zocht. De afspraak was van begin af aan, dat de polis einddatum op 60-jarige leeftijd zou zijn. Dat stond ook op het polisblad. De premie zou ophouden op 60 jaar, maar ook de uitkering bij ziekte.

De polis geeft de gemaakte afspraken onderling weer. Pas als je wederzijds akkoord bent, komt er een polis. Dus de verzekering eindigt eigenlijk keurig volgens afspraak. Omdat ze daar zelf ooit voor gekozen hebben, en/of omdat ook voordeliger was. Maar nu we allemaal langer mogen blijven werken, komt het niet meer uit. Klopt het niet meer.

Ik snap het ook wel hoor. Die polis loopt misschien wel al tientallen jaren. En niemand die er op tijd aan dacht, ook de ondernemer zelf niet, dat er wellicht een aanpassing nodig was. Of wel aan gedacht maar niet gedaan.

 • Omdat het veel te duur zou worden die verlenging van eindleeftijd dekking van 60 naar 67 jaar. Of omdat het simpelweg niet kon, omdat sommige fysiek zware beroepen nu eenmaal niet verzekerbaar zijn na 60- of 65 jaar.
 • Omdat het risico vaak veel te groot is, omdat 35% van de Stukadoors de AOW-leeftijd überhaupt niet haalt, bijvoorbeeld. Dat zou omgerekend anders bizar hoge premies opleveren van wel meer dan duizenden euro's per maand.

En wie kan en wil dat betalen, niemand toch?

Maar dat vergeet je dan even, en als diverse malen gesproken wordt over een "Zwartboek" en "dat de verzekeraars je eruit gooien", dan denk je: Oh, dat gevoel klopt dus. Ik begrijp het. Feitelijk is het echter onjuist, en is het natuurlijk wel degelijk ook de verantwoording van de ondernemer om zijn polis passend te houden en/of eens per jaar of drie jaar goed te controleren.

Wat er daarna gebeurde in het Broodfonds

Vooralsnog ging alles prima. Na aanmelding maakten we alle 50 eerst een fors deelname bedrag ineens naar de Broodfondsmakers over (500 euro destijds meen ik?), en we waren begonnen, na twee kennismakingssessie en een oprichtingsvergadering en heel veel papierwerk en het openen van een verplichte rekening bij de verplichte Triodos bank.

Ook moesten we nog meer papierwerk gaan regelen: inkomens bewijzen aanleveren en een deelnamebedrag en inleg kiezen. En...we zijn begonnen! Niemand ziek, alles prima in orde dus! Wij waren lekker verzekerd en we waren het spaarsaldo van ons Broodfonds aan het opbouwen.

Ofwel wij legden onze maandelijkse bijdrage in, en na aftrek van de afdracht aan de Broodfonds makers (eenmalig en ook maandelijks) en waren we actief een positieve buffer aan het opbouwen voor slechtere tijden.

Kwetsbaarheid ouderwets Broodfonds bij de start het grootst

Bij aanvang is het Broodfonds financieel het kwetsbaarst: Als er bij aanvang een of meerdere (langdurige) zieken zouden zijn, dan zou het Broodfonds al snel financieel in de problemen kunnen komen. Of eigenlijk niet van de grond kunnen komen.

Dat zou betekenen dat we of individueel meer zouden moeten inleggen en/of of hulp zouden moeten vragen aan andere Broodfondsen. En /of dat de ziekte-uitkering (tijdelijk) verlaagd zou worden. En als het heel erg goed zou gaan, zou het omgekeerde kunnen plaatsvinden: We zouden dan zoveel spaarsaldo hebben dat we niet meer maandelijks premie in zouden hoeven te leggen.

 En uiteraard denkt iedereen aan het einde van de dag liever aan zijn volle spaarrekening dan aan een opgebouwde collectieve schuld. Maar dat zou niet gebeuren, zou echt heel erg onwaarschijnlijk zijn, vertelde de Broodfonds thuis-spreker. 

Ons Broodfonds : Na verloop van tijd, wat gebeurde er o.a.:

-Een aantal andere collega Broodfondsen die eerdere waren opgericht gingen minder goed:

direct al meerdere en langdurige zieken. Wij dienden middelen uit onze schaars gevulde buffers aan hen af te dragen. Via de verplichte extra verzekering via de Alliantie, werden wij geacht al bij te dragen, terwijl wij zelf nog maar net begonnen waren en dus ook financieel nogal kwetsbaar waren.

Dus een aanslag op onze buffer/spaarsaldi en onze zekerheid.

Wij vroegen ons hardop af, wat is daar bij dat Broodfonds aan de hand (zes zieken in een maand erbij, serieus?

-Een dame meldde zich ziek, en kreeg dus (voor langere tijd) een uitkering. Als medische oorzaak gaf zij aan: oorontsteking. Hier begon het onderlinge geroddel en rumoer al, een simpele oorontsteking en na twee maanden nog steeds ziek? Serieus? Meen je dat nu echt? Kan toch niet?

-Daaropvolgend een lid die zich ziekmeldde, en tijdens haar ziekte, verscheen in de plaatselijke krant een uitgebreid artikel over haar bedrijf en haar werkzaamheden. Echter dat ging om andere beroepswerkzaamheden dan zij eerder schriftelijk had verklaard op haar aanmelding.

Ook viel er te lezen dat de dame in kwestie onlangs aan een nieuwe opleiding was begonnen. Gesteund door haar Broodfonds, waar ze, gaf ze aan heel enthousiast over was. Je begrijpt dat dat wat rumoer gaf op e-mail , en de jaarlijkse verplichte vergadering. Vooral omdat ze er zelf nog niet bij was, want ze was nog ziek! Haar opleiding gesponsored van onze centen, jaja!

Ook werd er weer eens zuchtend gevraagd wie er de volgende vergadering, een locatie en activiteit wilde organiseren.

Liefst met wandeling en het uitnodigen van gastsprekers. De animo en energie nam steeds meer af. Niemand zin in weer een verplichte vergadering? Eerlijk? Nee, ook ik niet. Hekel aan verplichte en langdurige nutteloze babbelvergaderingen. Sfeer?  De sfeer nam af en verschillende meningen zoemden door het stoffige schoollokaaltje, met de slechte koffie. 

Kritische vragen verboden in de Broodfondskerk vergadering

Een kritische vraag van mij over hoeveel mensen er nu echt ziek waren bij alle Broodfondsen gezamenlijk. En hoelang? Voor welk deel? 100% 50%? Werd totaal niet gewaardeerd.

Hoe kon ik het in mijn hoofd halen daar na te vragen? Er kwamen ook geen antwoorden op, want geheim. Alleen je eigen club kon iets over gemeld worden. Er werd overigens door een aantal leden wel gesteld, dat het rumoer ongepast was: Dit was een doodnormale vraag, en waarom zouden we deze niet mogen stellen? Onder het mom, liever feiten dan hosanna-verhalen, stelde ik een andere volgende vraag:

Waarom hoor en lees ik alleen maar jubelverhalen van de Broodfondsmakers, maar ook van de vele leden van de verschillende Broodfondsen?

Ik besefte me wel dat ik als AOV-verzekerings Specialist een ongelooflijk focus op deze zaken heb, en daar veel meer dan anderen klaarblijkelijk, dagelijks en ook al jaren mee bezig ben.

Ook als het niet goed gaat, mag daar over gecommuniceerd worden toch? Dan kunnen we daar over hebben en gezamenlijk wellicht over brainstormen en verbeteringen doorvoeren. Andere zwegen opzichtig en wijselijk. Er was duidelijk een scheuring ontstaan in het prachtige plaatje.

Ouderwetse Broodfonds voldoet helemaal niet meer met de Verplichte BIJSTANDS AOV

Het grootste probleem is, dat alle Broodfondsleden die niet naast een lopende AOV verzekering (al dan niet met een wachttijd van 24 maanden) een dekking hebben die tot de AOW leeftijd duurt, zometeen er toch aan zouden moeten geloven.

Of je wordt verplichte de Verplichte AOV BijstandsAOV af te sluiten in de toekomst. Of je hebt een betere en voordeligere AOV verzekering afgesloten van minimaal € 20000,-met een dekking tot AOW leeftijd.Want de Verplichte AOV zal slechts een dekking geven van 20000 euro BRUTO.

Daar kan een succesvolle Zelfstandig Professional niet om lachen: Daar kunne ze nog niet eens de hypotheek van betalen. Dus regel het beter passend, kwalitatief beter en voordeliger!

 

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page