fbpx
Image
Image

 

Blog

Een blog geschreven door AOV ZZP & Broodfonds/ Schenkkring Specialist, Arnoud Wennekus, oprichter van aov-zzp.nl en het AOV ZZP Inkomen ZekerheidsCollectief

Na 10 jaar voor verzekeraars en onafhankelijke tussenpersonen te hebben gewerkt met als specialisatie financiële planning, pensioenen en hypotheken, koos Arnoud Wennekus in 2008 voor het zelfstandig ondernemerschap en richtte hij aov-zzp.nl op in Nieuwegein. De afgelopen tien jaar bracht hij ruim duizend AOV-adviezen uit en evenzovele AOV en Broodfonds Vergelijk Rapporten. Met recht mag hij zich de specialist op het gebied van aov voor ondernemers in Nederland noemen. Missie van www.aov-zpp.nl is simpel en doeltreffend: het behartigen van de belangen van zzp’ers en niet die van aanbieders.

Review ZZUPER

Statement ZZUPER:

 

"In de markt voor AOV's wordt veel gegoocheld met uitgangspunten (leeftijd, looptijd, verzekerde som), om op een zo gunstig mogelijke maandpremie uit te komen. Daardoor kan het lijken dat een bepaalde AOV interessant is, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. In de onderstaande tabel zetten we ons eigen ZZUPER vangnet naast de AOV's van een aantal bekende verzekeraars in Nederland.""

Interessant

 

Direct maar even aan Sander Franken het volgende gevraagd. (Linked in).

 

 • Op welke manier zouden onafhankelijke aov specialisten/adviseurs wel de (Premie- en Voorwaarden vergelijking met een AOV en/of Broodfonds Combi moeten kunnen maken, zonder dat we Appels en Peren vergelijken?
 • En in welk licht met de Verplichte AOV die eraan komt mag ik dit zien. 😏 Misschien is de vraag, hoe vergelijk je iets dat onvergelijkbaar is. En juist ook daarom bedacht is. Waar overigens niets mis mee is. Welke waarde voegt het toe aan een aanbod dat er al is, en welk probleem lost het op. Hoe worden de belangenb geborgd van de kandidaat verzekerden en is er een historie waarop we kunnen terugvallen om te kunnen beoordelen hoe groot de kans is dat iets gebeurd en wat dan de (totale) uitkering is.
 • Er zijn immers in het verlefen heel veel onzinverzekeringen in grote getallen verkocht. vaak niet te hoge premies,dus makkelijk en snel af tesluiten. En makkelijk en snel geld verdienen in sommige gevallen.Kleine bedragen, maar met hoge volumes en winstmarges

 

Geen kleine lettertjes waar hebben we dat meer gehoord?

 De belofte van geen "kleine lettertjes" kan geruststellend zijn, omdat het impliceert dat de verzekeringsmaatschappij zich committeert aan een eerlijke en transparante benadering. Echter, zonder specifieke voorwaarden om op terug te vallen, kan dit ook betekenen dat er weinig rechtszekerheid is voor de verzekerde in het geval van een geschil. Het is als wandelen op een strak koord tussen vertrouwen en voorzichtigheid.

Deze benadering kan een beroep doen op mensen die een hekel hebben aan het doornemen van lange contracten vol juridische terminologie. Maar het kan ook een gevoel van machteloosheid creëren, omdat de verzekerde volledig afhankelijk is van de goodwill van de verzekeraar in geval van een claim. Het is een kwestie van afwegen tussen vertrouwen in de goede bedoelingen van de aanbieder en het verlangen naar controle over de eigen financiële bescherming.

Ik zou zeggen een beeetje gezond wantrouwen is in verzekeringsland wel gepast na bijvoorbeeld het gedoe met belegginsverzekeringen (woekerpolissen).

Als de kans op een gebeurtenis moeilijk te voorspellen is, is het belangr et is essentieel om een kritische afweging te maken tussen de dekking die wordt geboden en de premie die wordt gevraagd. Zelfs als de kans op een claim klein is, kan de waarde van dekking in bepaalde scenario's nog steeds significant zijn. Aan de andere kant moeten we ook evalueren of de premie in verhouding staat tot het geboden voordeel.ijk om dit te erkennen bij het beoordelen van de premie. Dit kan betekenen dat we moeten accepteren dat er een zekere mate van onzekerheid is en dat de premie mogelijk niet volledig gebaseerd is op actuarieel berekende risico's.

Als de kans op een claim buitengewoon klein is, rijst de vraag of de verzekering nog steeds een zinvolle vorm van risicomanagement biedt. Dit vereist een diepgaande reflectie over de waarde van verzekering als instrument voor financiële bescherming en gemoedsrust.

 

Interessant: Dit komen we tegen op het internet:

"ZZUPER, opgericht door drie ervaren ondernemers, biedt een innovatieve verzekeringsoplossing voor zelfstandigen. Zo’n 750 duizend zelfstandigen in Nederland zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Zij hebben geen financieel vangnet wanneer hun gezondheid hen in de steek laat. Daarom ontwikkelden wij ZZUPER. Dit is een betaalbaar alternatief voor een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wij zijn de grondleggers van bedrijven als TAF, Hera Life en het inmiddels beursgenoteerde ElasticSearch. Met onze uitgebreide ondernemerservaring, kennis van de verzekeringswereld en mediacampagnes voor verschillende topmerken, zetten wij ZZUPER grootschalig in de markt.

Wij investeerden reeds in het verkrijgen van de AFM-vergunning en de operationele infrastructuur. We hebben ons verzekeringsproduct ontwikkeld in een partnership met Munich Re, de grootste herverzekeraar ter wereld. Wij zijn klaar voor groei, hiervoor is nu € 1.000.000 benodigd. Hiervan leggen wij zelf € 600.000 in en willen voor de overige € 400.000 gebruik maken van de investeerders van Geldvoorelkaar.nl. Investeert u mee in het vergroten van de financiële zekerheid van onze klanten?" 

 Kenmerken:

Stijgende jaarlijkse premie met de leeftijd

(Bij ZZUPER betaal je ieder jaar de juiste premie die hoort bij je leeftijd. Dat heet een variabele premie. Bij veel andere verzekeraars betaal je een vaste premie. In het begin betaal je dan eigenlijk teveel, aan het einde te weinig. Als je de polis tussentijds opzegt, krijg je de teveel betaalde premie niet terug. Bij ZZUPER loop je dat risico dus niet.).

 

Hoogte maandpremies

De premies zijn vanaf € 39,85 per maand. De premie hangt af van je leeftijd en de verzekerde sommen die je kiest. Leeftijd: Hoe ouder je bent, des te groter de kans dat je gezondheidsproblemen krijgt.

Verzekerde som: Hoe hoger het bedrag dat je verzekert, des te hoger de premie. Logisch. 

Verschil met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) qua uitkering en beoordeling? ?

Een belangrijk verschil is dat zij kijken naar het verlies van mobiliteit, armfunctionaliteit en zintuigen, of het krijgen van een ernstige ziekte, en dat niet koppelen aan het soort werk dat je doet. Een ander verschil is dat wij een eenmalige uitkering verstrekken in plaats van een maandelijkse uitkering.Met dat bedrag kunnen ze zelf bepalen hoe ze dat het beste kunnen besteden.

 

Is de uitkering wel of niet belastingvrij

De uitkeringen bij functieverlies en ernstige aandoeningen zijn belasting vrij. Voor de uitkering bij overlijden door een ongeval hangt dit af van de persoonlijke situatie. (Kennelijk wordt er hier gedoeld of er successierecht van toepassing is of niet?).

 

Merkwaardig duidelijk statement (nu dat lijkt me nu niet zo'n goed verkoop verhaal al die onzekerheid:

 

Conflicterende situaties

ZZUPER is het volmachtkantoor dat verbonden is aan Hera Advies Centrum. Een gevolmachtigde werkt namens of zoals een verzekeraar en neemt diens werkzaamheden (grotendeels) over. De samenwerking tussen Hera Advies Centrum en ZZUPER is een zogenoemde ongebonden samenwerking. Dat houdt in dat Hera Advies Centrum niet gebonden is om verzekeringen af te sluiten bij ZZUPER en een eigen keuze kan maken om een andere verzekeraar te benaderen.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch Kennisportal.

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • Wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Indien de in ons elektronisch Kennisportal genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf; beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch Kennisportal genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
 • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • De beslissing c.q. toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

Indien er bij schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht) verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

 

Claim in de Pers:

**Nieuw iInitiatief 'ZZUPER' biedt ZZP'ers betaalbare vVerzekeringsoplossing**

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft het nieuwe initiatief ZZUPER gelanceerd, gericht op het bieden van financiële zekerheid aan ZZP'ers in geval van arbeidsongeschiktheid. ZZUPER biedt een eenmalige uitkering tegen een instappremie vanaf 39,85 euro per maand, afhankelijk van leeftijd en gekozen verzekerde bedragen.

De verzekering omvat drie belangrijke rubrieken: verlies van lichamelijke functie, overlijden door een ongeval en ernstige aandoeningen. Ondernemers tussen de 18 en 55 jaar kunnen de polis afsluiten, die geldig blijft tot de leeftijd van 65 jaar. Bovendien is de polis dagelijks opzegbaar.

De risicodrager van ZZUPER is Maaslloyd, met herverzekeringsdekking van Munich Re.

Sander Franken benadrukt dat ZZUPER een verzekeringsoplossing' is, bedoeld om de markt te verstoren en zich volledig aan de zijde van ZZP'ers te scharen.

Volgens Franken verschilt de mindset van ZZP'ers aanzienlijk van die van mensen in loondienst, waardoor traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet altijd aansluiten bij hun behoeften. Hij stelt dat ZZUPER een einde maakt aan de keuze tussen hoge premies of geen verzekering. Door een eenmalige uitkering tot 200.000 euro bij verlies van lichamelijke functie of ernstige ziekte, kunnen verzekerden zich volledig concentreren op hun herstel. Dit stelt hen in staat om bijvoorbeeld tijd te kopen, leningen af te lossen, of hun levensomstandigheden aan te passen. Bovendien biedt ZZUPER mogelijkheden voor omscholing als het huidige beroep niet langer uitvoerbaar is.

Op de website van ZZUPER wordt benadrukt dat zij geen traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden die maandelijkse uitkeringen garandeert voor een langere periode. In plaats daarvan bieden ze een goede dekking tegen een betaalbare maandpremie, waarbij een geldbedrag ineens wordt uitgekeerd bij gebeurtenissen die binnen de dekking vallen. Dit alternatief voor de AOV is bedoeld om ZZP'ers een toegankelijke en betaalbare optie te bieden voor financiële bescherming.

Waardeloze AOV reviews van een produkt verkopers met maar een doel

Wat heb je als zoeker naar een goede AOV aan een AOV-review dat he-le-maal niets vertelt over het daadwerkelijke dienst van de AOV-verzekering, namelijk preventie, uitkeren, wachtlijstbemiddeling, coaching, reintegratie, maar alleen om het snelle afsluit/verkooproces?

En hoe waardevol is een AOV-review als je weet dat die wordt gegeven enkel om een korting van de aanbieder te ontvangen en de review ook niet inhoudelijk is?

Het is tegenwoordig geen uitzondering meer om online talloze reviews en vergelijkingen te vinden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of Arbeidsongeschiktheids Voorzieningen (Broodfondsen, schenkkringen & Crowdsurance).

Deze beoordelingen worden vaak gepresenteerd door zogenaamde AOV-specialisten van verzekeraars of snelle crowdsurance boefjes die beweren onafhankelijk de beste deals te kennen voor jouw behoeften. Alleen er is maar een maar:

Dit is toevallig altijd hun eigen product ... Joh! Iets met WC eend?

Achter deze schijnbare deskundigheid schuilt een zorgwekkende integriteit die de consumenten potentieel kan schaden.

Het probleem begint wanneer deze zogenaamde AOV-specialisten, zonder daadwerkelijke onafhankelijke expertise of kennis van zaken, enkel gericht zijn op het verkopen van specifieke producten om euro's te verdienen. In plaats van objectief vergelijk advies te bieden dat afgestemd is op individuele behoeften, staat slechts het genereren van productie en inkomsten centraal. Dit kan leiden tot misleidende informatie die mogelijk niet in het belang zijn van de consument.

Reviews gaan niet over het doel van de AOV-voorziening of verzekering over gaat en hoe die uitpakt Wat nog zorgwekkender is, is dat veel van deze reviews oppervlakkig zijn en zich alleen richten op het afsluitproces van de verzekering. Ze negeren vaak het cruciale aspect van toekomstige uitkeringen en hoe soepel of moeilijk dit proces kan zijn. Of er standaard uitsluitingen van toepassing zijn.

Of er naar Beroepsdekking  gekeken wordt of niet. Of psyche wel gedekt is, verrassing vaak niet dus! Of je pas een uitkering krijgt als je gedeeltelijk ziek bent. Of pas vanaf 50% of 80% of meer zelfs. Dat kan resulteren in geen uitkering terwijl je wel ziek bent. Dus ja goed lezen dus zelfstandig baasje!

Dit betekent dat consumenten vaak niet goed geïnformeerd zijn over wat er daadwerkelijk gebeurt als ze arbeidsongeschikt raken. Als dit überhaupt wel in de Voorwaarden staat, het lijkt mooi als deze voorwaarden er niet zijn zeg je? Ze lossen het altijd wel op. Ja tuurlijk! Maar, ben je wel helemaal lekker?

Het ethische aspect van het aanbevelen van producten puur voor financieel gewin is ook verontrustend. Wanneer het belang van de consument ondergeschikt wordt gemaakt aan winstbejag, kan dit leiden tot verlies van vertrouwen en reputatieschade voor alle betrokken partijen.

Om deze problemen aan te pakken, is wellicht regulering en toezicht nodig op de manier waarop AOV's worden beoordeeld en aanbevolen. Dit zou eisen moeten omvatten voor personen die zichzelf presenteren als AOV-specialisten, evenals transparante richtlijnen om belangenconflicten te voorkomen.

Het is ook van vitaal belang dat consumenten kritisch blijven en zich bewust zijn van de risico's van het vertrouwen op advies van niet-gekwalificeerde personen, cq een productverkopers. Het controleren van de kwalificaties van een adviseur en het zoeken naar onafhankelijk advies zijn essentiële stappen bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Kortom, het reviewen en vergelijken van AOV's door personen zonder daadwerkelijke expertise vormt een bedreiging voor consumentenbescherming en de integriteit van de verzekeringssector. Het is van belang dat er actie wordt ondernomen om deze praktijken aan te pakken en ervoor te zorgen dat consumenten kunnen vertrouwen op eerlijk en betrouwbaar advies bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Reageer en noem jij een partij die ook zo te werk gaat?

Te weinig AOV adviseurs door onaantrekkelijke beloning

 

Om de beste en meest voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te vinden en af te sluiten, zijn verschillende soorten informatie nodig:

- Inzicht in persoonlijke situatie: Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van je eigen financiële situatie, levensstijl, gezondheid en risicobereidheid. Dit omvat ook het bepalen van het gewenste niveau van dekking en het maximale bedrag dat je bereid bent te betalen aan premies.

- Kennis van dekkingsopties: Er zijn verschillende soorten dekkingen en opties beschikbaar bij AOV's. Het is essentieel om te begrijpen welke risico's wel of niet worden gedekt, zoals arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, ongeval of beroepsgebonden oorzaken.

- Vergelijking van verschillende verzekeraars: Het is verstandig om meerdere verzekeraars te vergelijken om te zien welke AOV-producten zij aanbieden. Dit omvat niet alleen de premies, maar ook de voorwaarden, uitsluitingen, wachttijden en eventuele extra voordelen.

- Onderzoek naar premiestructuur en betalingsmogelijkheden: Begrijp hoe de premies worden berekend en of er sprake is van vaste premies of premies die in de loop der tijd kunnen veranderen. Kijk ook naar de beschikbare betalingsmogelijkheden, zoals maandelijkse, kwartaal-, halfjaarlijkse of jaarlijkse betalingen.

- Beoordeling van optionele aanvullende dekkingen: Sommige AOV's bieden optionele aanvullende dekkingen, zoals een dekking voor ongevallen of een verhoogde uitkeringsduur. Het is belangrijk om te beoordelen of deze aanvullende dekkingen voor jou relevant zijn en of ze de moeite waard zijn om toe te voegen.

- Overweging van verzekeringsvoorwaarden: Lees zorgvuldig de verzekeringsvoorwaarden door om te begrijpen wat er precies wordt gedekt en onder welke omstandigheden. Let met name op eventuele uitsluitingen of beperkingen die van toepassing kunnen zijn.

- Consultatie met een verzekeringsadviseur: Het kan nuttig zijn om advies in te winnen bij een AoV verzekeringsadviseur die gespecialiseerd is in AOV's. Zij kunnen helpen bij het beoordelen van je behoeften, het begrijpen van de verschillende opties en het vinden van de beste en meest voordelige AOV voor jouw situatie.

Door deze informatie te verzamelen en te overwegen, kun je een weloverwogen beslissing nemen bij het vinden en afsluiten van de beste en meest voordelige AOV voor jouw behoeften. Het is een kwestie van op de juiste manier benaderd worden, wat meerdere intensieve gesprekken en goede communicatieve afstemming kost van beide kanten. Tijd en energie dus. Je hebt dus een goede adviseur nodig, maar ja ze zijn er niet. Waarom niet?

 

Te weinig AOV adviseurs actief mede door onaantrekkelijke beloning voor advies- en begeleiding bij deze complexe verzekering.

Een extra hindernis c.q. figuurlijk struikelblok voor de kleine ondernemer, is de afstand tot goed advies. Dat is lastig te krijgen. En dat moet ook weer betaald. Voorheen was dit "gratis" doordat er een verplichte provisieregeling was.

Echter door het  provisieverbod, dat alweer meer dan tien jaar van kracht is, is het afsluiten van een AOV financieel duurder geworden. Er moet nu voor het werk van AOV adviseur, betaald worden. De Adviseur zal zijn meerwaarde in een Factuur vorm dienen te declareren anders anders heeft hij wel veel werk , maar geen enkel inkomen, dus een hobby.

Dit maakt dat er voor een kleine (startende) zelfstandig ondernemer een extra drempel ontstaat om advies te vragen. Immers toen er nog provisie verplicht was, kostte het advieswerk en aanvragen niets. En de adviseur kreeg pas betaald als de overeenkomst tot stand was gekomen conform de provisieregeling van de verzekeraar. 

Premies verlaagd als gevolg van het provisieverbodDe premies daareentegen zijn in 2013 gedaald met 12,5% tot 25%. Dat was namelijk de hoogte van het provisieopslag op de premies ooit. En dat is dus 100% verboden. 

 

Beloning aov adviseurs

De inkomesten voor het aanvragen van een AOV voor de zelfstandig ondernemer is voor hen niet bepaald aantrekkelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek, waar adviseurs vaak makkelijk tussen de € 2500 en de € 3500,- voor kunnen declareren bij de klant worden betaald. Bovendien is deze factuur voor de hypotheekklant fiscaal aftrekbaar, dit in tegenstelling tot bij een AOV.

De gemiddeld AOV adviseur rekent 295 tot 600 euro voor advies-begeleiding -vergelijk- en aanvraag trajekt. En daar staat makkelijk 10 uur werk tegenover. Dat is nog geen € 60,- per uur.

Dit zijn hele andere bedragen dan bij een hypotheek. Terwijl het vergelijkbaar of meer werk is, en minstens even complex. Er is mede daardoor een groot tekort aan echte AOV-specialisten, omdat veel adviseurs de voorkeur geven aan het adviseren over hypotheken vanwege de hogere vergoedingen.

Dit verschil in beloning verklaart waarom er weinig specialisten zijn die zich toeleggen op AOV's. Maar er is wel degelijk hulp beschikbaar, zelfs zonder hoge kosten.

Voor veel ondernemers blijft  verleidelijk om te kiezen voor snel en gemakkelijk oplossingen, zelfs als deze niet de beste dekking bieden.

 if you pay nothing, you get rubbish Het is verbazingwekkend dat veel ondernemers zo nonchalant omgaan met het afsluiten van een AOV, een voorziening die cruciaal is op het moment dat ze ziek worden en dus zeer kwetsbaar zijn. Je zou verwachten dat ondernemers hier goed over nadenken en zeker willen weten dat hun verzekeraar zal uitkeren wanneer dat nodig is. Toch lijken velen zich te laten verleiden door snelle oplossingen, zonder grondig onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de verzekeraar.

Het is begrijpelijk dat ondernemers gevoelig zijn voor kortingen en aanbiedingen, maar het is van vitaal belang om de betrouwbaarheid van een verzekeraar serieus te overwegen voordat je een AOV afsluit. Pas dan kan je echt zeker zijn dat je in tijden van nood op de verzekeraar kunt vertrouwen. Dus voordat je vijf sterren review geeft op verzoek van de marketing afdeling van een durfkapitalist aan een nieuwe verzekeraar, bedenk goed of ze ook echt waarmaken wat ze beloven, ongeacht eventuele kortingen of extraatjes die ze voor je review of aanbrengen van een nieuwe klant ook aanbieden. En dat weet je pas als je ziek wordt en of ze tegen die tijd dan nog wel bestaan.

 

De Verplichte AOV ZZP gaat niet door

Verplichte AOV Enquête onder Insiders en professionele adviseurs:

Een overgrote meerderheid (69 procent) stemde in met de recentste peiling van VVP: 'Een verplichte AOV komt er niet meer'. Maar is dit werkelijk het geval? Veel hangt af van de samenstelling van het nieuwe kabinet. Ondertussen gaan de voorbereidingen gestaag door.

Wat is de werkelijkheid en welke invloed heeft het vallen van het kabinet en de Tweede Kamer hierop?

De Tweede Kamer heeft het gezag om te bepalen welke zaken als 'omstreden' worden beschouwd en dus niet behandeld zullen worden. Hoewel de Kamer doorgaans beslissingen neemt op basis van een meerderheid, wordt er vaak rekening gehouden met de wensen van een aanzienlijke minderheid.

Dit mechanisme is bedoeld om te voorkomen dat een vertrekkende regering haastig controversiële kwesties afhandelt. Hierdoor kunnen ministers en staatssecretarissen zich richten op lopende zaken, terwijl omstreden of gevoelige onderwerpen worden overgelaten aan de volgende regering.

Een van de kwesties die automatisch als 'omstreden' wordt beschouwd, is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit onderwerp is altijd al bron van discussie geweest. De AOV heeft gedurende lange tijd voor debat gezorgd en blijft een punt van gesprek binnen de Kamer. Het is een onderwerp dat nauwlettend wordt gevolgd, omdat het aanzienlijke gevolgen kan hebben voor zelfstandige ondernemers en de bredere arbeidsmarkt. Dus er is nog een reden bijgekomen die ervoor zorgt dat uitstellen afstellen kan worden.

Wat staat er nog te gebeuren?

Het is al besloten dat Kamerleden deze zomer vaker bijeen zullen komen, ondanks het reces. In de komende weken zullen diverse Kamercommissies beoordelen welke onderwerpen het demissionaire kabinet nog kan behandelen binnen hun specifieke aandachtsgebied. Op 12 september volgt een debat waarin de volledige lijst van zogenaamde omstreden onderwerpen wordt samengesteld.

 

Waarom wil de Overheid de verplichte AOV?

De overheid versnelt plotseling de implementatie van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers (zzp'ers). De aanleiding hiervoor is het feit dat de Europese Commissie de verplichte AOV heeft geëist als voorwaarde voor het verkrijgen van 4,7 miljard euro uit het Corona-herstelfonds.

De verplichte AOV was reeds opgenomen in het pensioenakkoord van 2019. Met deze maatregel hopen zowel de EU als de overheid schijnzelfstandigheid (waarbij zzp'ers weliswaar goedkoper zijn dan werknemers, maar minder sociale bescherming genieten) te bestrijden. Uiterlijk in 2025 dient de wetgeving goedgekeurd te worden. De daadwerkelijke implementatie van de verplichte AOV wordt echter niet verwacht vóór 2027, en mogelijk zelfs pas in 2029.

Ik heb nog niets moet ik afwachten of meteen actie ondernemen?

Het is in ieder geval verstandig om al vóór de invoering van de verplichte AOV je eigen AOV af te sluiten. Waarom?

 

 • Hoe eerder hoe beter, de overheid kan zomaar ineens zeggen, nu ben je te laat, en voldoe je niet aan het overgangsregime of opt-out
 • Hoe eerder je je AOV afsluit, des te lager zal je premie zijn - zeker als je kiest voor een stabiele premie.
 • Op die manier ben je al gedekt voor onverwachte omstandigheden voordat de verplichte AOV van kracht wordt.
 • Een persoonlijke AOV voor zzp'ers zal altijd een betere bescherming bieden dan de verplichte AOV.

Wat omvat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Naar verwachting wordt er een verplichte basis arbeidsongeschiktheidsverzekering ingevoerd via het UWV, met de volgende kenmerken:

- Een wachttijd van 1 jaar.- Een uitkering van 100% van het wettelijke minimumloon bij volledige arbeidsongeschiktheid (maar nooit meer dan 70% van het laatst verdiende inkomen / winst uit onderneming).- Uitkering tot aan de AOW-datum bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid.-

De graad van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van restverdiencapaciteit in alle beroepen, inclusief andere vakgebieden, en niet enkel op basis van het eigen beroep.- Een premie van ongeveer 8% van de (tot 143% van het minimumloon gemaximeerde) winst, met een maximumpremie van ongeveer €2.800 per jaar.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte AOV is van toepassing op alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, inclusief meewerkende echtgenoten. Naar het schijnt wordt er een uitzondering gemaakt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) en parttime ondernemers (die ook in loondienst zijn) wat betreft de verplichte AOV.

Het hebben van personeel, andere inkomsten of aanzienlijk vermogen hebben, zal volgens de nieuwe plannen geen reden zijn om niet aan de verplichte AOV deel te nemen.

 

Hoogte dekking van de verplichte AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt, vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon, 70% van je laatstverdiende inkomen, met een maandelijks maximum van € 1934 bruto. Dit betekent dat je maximaal een inkomen van net onder de € 35.000 kunt verzekeren. Zelfstandigen met een lager inkomen betalen ook een premie en ontvangen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Eigen risico

Er geldt een standaard wachttijd van 52 weken voordat je recht hebt op een uitkering. Met andere woorden, als er iets misgaat, moet je een jaar wachten voordat je een uitkering ontvangt.

Wat als ik al een AOV heb of er liever zelf een afsluit bij een verzekeringsmaatschappij?

Er wordt waarschijnlijk een opt-out regeling geïntroduceerd die ondernemers de keuze geeft om hun bestaande reguliere AOV via een verzekeringsmaatschappij te behouden of er een af te sluiten. Dit kan aantrekkelijk zijn vanwege de bredere dekking, hogere verzekerde bedragen en uitgebreidere dienstverlening die verzekeringsmaatschappijen bieden.

De voorwaarde hiervoor is dat de premie van de reguliere AOV minstens gelijk is aan de premie van de verplichte verzekering (bijvoorbeeld, als de verplichte AOV €2.800 kost, moet de reguliere AOV ook minimaal €2.800 kosten). Ondernemers die van deze regeling gebruik maken, zijn niet verplicht deel te nemen aan de verplichte AOV.

Indien je momenteel een lopende AOV hebt die minstens gelijkwaardig is aan de verplichte AOV, valt deze ook onder de vrijstellingsregeling.

De dekking van de reguliere AOV moet echter wel ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de verplichte AOV. Voor bepaalde AOV's kan het nodig zijn om deze aan te passen. Andere voorzieningen voor ondernemers, zoals schenkkringen of een Broodfonds, vallen niet onder deze opt-out regeling. Dit betekent dat ondernemers die momenteel gebruikmaken van dergelijke voorzieningen, hun bestaande regeling kunnen behouden.

De opt-out regeling blijft van cruciaal belang, omdat deze zelfstandigen in staat stelt om op hun eigen passende manier met het arbeidsongeschiktheidsrisico om te gaan. Dit eert hun ondernemerschap en respecteert de aanzienlijke diversiteit binnen deze groep werkenden. Het onderzoek van de minister dient daarom niet gericht te zijn op de vraag of een opt-out mogelijk is, maar veeleer op de praktische invulling van deze opt-out.

Wat zijn de andere reden waardoor het waarschijnlijker wordt dat de verplichte aov er niet komt?

Op basis van alle beschikbare informatie lijkt het dat er diverse uitdagingen en aspecten zijn die de implementatie van verplichte AOV voor zzp'ers en ondernemers kunnen compliceren. Enkele van deze uitdagingen en aspecten omvatten:

Capaciteitsproblemen: Het invoeren van verplichte AOV kan leiden tot aanzienlijke administratieve belasting voor instanties zoals het UWV en de Belastingdienst. Wanneer er ontoereikende capaciteit is om deze lasten te verwerken, kunnen vertragingen en andere kwesties ontstaan.

Beschikbaarheid van keuringsartsen: Een tekort aan keuringsartsen om arbeidsongeschiktheid te beoordelen, kan resulteren in vertragingen bij het vaststellen van dekking en uitkeringen.

Risicogebaseerde afwijzing: Het huidige systeem waarbij aanvragen op basis van risico worden afgewezen, bijvoorbeeld vanwege medische geschiedenis, kan veranderen met de verplichte AOV. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor diverse groepen.

Individuele regelingen: Particuliere verzekeraars bieden mogelijk superieure dekking en keuzemogelijkheden vergeleken met de verplichte AOV. Dit kan de bereidheid van zzp'ers om over te stappen naar de verplichte AOV beïnvloeden.

Deze aanzienlijke uitdagingen en cruciale zorgen moeten echter in perspectief worden geplaatst. De definitieve beslissing over de implementatie van verplichte AOV hangt af van diverse factoren, waaronder politieke besluitvorming, wetgevingsprocessen en eventuele aanpassingen aan het initiële plan. Hierdoor kunnen aanpassingen worden doorgevoerd om deze kwesties aan te pakken voordat de verplichte AOV daadwerkelijk wordt geïntroduceerd.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page