fbpx
Image
Image

DGA, de BV en de AOV verzekering

Nederland telt ruim 250.000 DGA's. Als ondernemer heb je zelf de vrijheid om bewuste keuzes te maken op veel gebieden.  Als je kiest om vanuit een BV te werken ben je een directeur-grootaandeelhouder ofwel DGA. 

In Nederland is een directeur-grootaandeelhouder (DGA) iemand die werkt bij een bv of nv binnen de vennootschap relatief hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf. 

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort B.V., is geregeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het is een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der aandeelhouders voor een of meer aandelen deelneemt. 

DGA heeft wel of geen sociale verzekeringsplicht?

Om eerst te kunnen bepalen of er of er sprake is van (mogelijke) sociale verzekeringsplicht zijn er een aantal belangrijke vragen te beantwoorden zoals:

  • Is de DGA enig aandeelhouder/eigenaar van het bedrijf?
  • Heeft de BV van de DGA belang in een andere onderneming(en) en/ of maakt het deel uit van een bepaalde structuur rechtsvormen of structuren?

Let op: De belastingdienst kan namelijk anders na controle alsnog sociale verzekeringsplicht vaststellen op basis van feitelijke omstandigheden en optreden met waarschuwingen en forse naheffingen.

De directeur grootaandeelhouder en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De directeur grootaandeelhouder heeft hele specifieke aandachtspunten zeker bij het advies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De B.V. zal in de regel voor het gehele WIA-risico voor de DGA een  arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten.  Het is echter ook mogelijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé af te sluiten. De premie is dan aftrekbaar in de IB-aangifte als uitgave voor een inkomensvoorziening. De DGA kan zelf het verzekerd bedrag,de looptijd en uitkering zelf bepalen. je mag ook zelf bepalen bij welke verzekeraar je deze wil afsluiten.

AOV voor DGA afsluiten

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) dien je dus zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Je  bent dus niet automatisch verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De financiele gevolgen van je werk (tijdelijk) te moeten onderbreken door een ongeval of door ziekte kunnen groot zijn. 

De DGA kan zelf het verzekerd bedrag,de looptijd en uitkering zelf bepalen. Je mag ook zelf bepalen bij welke verzekeraar je deze wil afsluiten.

Let op: Ben je DGA, (ofwel directeur-grootaandeelhouder) van je eigen bedrijf/ Dan is het meestal niet nodig om een Ziektewet-uitkering af te sluiten. Tijdens je ziekte is de bv namelijk verplicht om het  loon door te betalen. Je kan  wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) afsluiten bij UWV.

Let op de loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kun je voor deze 16 weken wel een vrijwillige Ziektewet-verzekering afsluiten bij UWV. 

Let op:  zwanger? De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vraag dan een ZEZ-uitkering aan.

DGA met medische problemen; UWV en vangnetverzekering

Start je binnenkort met een onderneming en je bent hierin geen DGA? Dan kun je in sommige op vrijwillige basis werknemers ziektewetverzekering voortzetten via het UWV. Dit is echter op vrijwillige basis en je mag hier zelf actie in te ondernemen. Wie bij particuliere verzekeraars onverzekerbaar is, kan zich bij het  UWV melden voor een vrijwillige Ziektewetverzekering. -binnen 13 weken- na uit dienst treding  en het daarmee stoppen van het  betalen van de verplichte Ziektewetpremie

Kan de DGA een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten via het UWV?

De vrijwillige voortzetting van de Ziektewet is dus niet mogelijk voor een DGA. Een DGA is feitelijk werknemer van de eigen BV. en heeft namelijk tijdens de periode van ziekte recht op loondoorbetaling op grond van de regeling voor werknemer.  Wel kan de DGA een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten via het UWV.

 

 

Tags: ,

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page