logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

100% onafhankelijk, vergelijkend en dienstverlenend

Wij zijn een 100% onafhankelijke dienstverlener met enkel oog voor úw belang.

Daarom onderhouden wij betrekkingen met alle maatschappijen, verzekeraars  met producten en oplossingen op het gebied van inkomensoplossingen bij ziekte en a.o. en AOV verzekeringen. Elke maatschappij heeft steeds zijn eigen premie en voorwaarden.

Middels ons Persoonlijk AOV Adviesrapport (met unieke niet-goed-geld-terug-garantie) garanderen wij u 100% kwaliteitsoplossingen en de scherpste premie. Wij maken u de verschillen in kwaliteit- en premie duidelijk en geven u het overzicht voor een goede keuze. U kiest: u bent tenslotte de ondernemer. U hoeft zich immers niet verplicht te verzekeren.

Zilveren Kruis Achmea kent de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Garant en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering plus.

Het betreft hier de ZLM Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Delta Lloyd. 

AOV Varianten voor zelfstandigen zijn beperkt tot slechts 2: Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en de Delta Lloyd rbeidsongeschiktheidsverzekering Instap. Wel heb je keuze om voor een no-claim optie te kiezen.

Veel maatschappijen hebben die keuze niet (meer). Je betaalt bij aanvang meer dan bij de gewone AOV variant. Door niet te claimen kun je uiteindelijk veel besparen. Maar ja, dat weet je niet, want bij schade val je weer helemaal terug..

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Centraal Beheer : De Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook dit is een Achmea ondermening, waaronder dus Avero, Centraal Beheer en Interpolis.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen BNP PARIBAS Cardif kent de variant Ernstige Aandoeningen en een dekking Arbeidsongeschiktheid,  die binnen hun WIL pakket  gecombineerd kan worden. Hypotheekopvangpolis voor werknemers en ondernemers. Ondernemers maar beperkt te sluiten en tegen slechtere voorwaarden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar Vast Inkomen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar.

Taf is een vreemde eend in de bijt op vele fronten. TAF verzekert namelijk geen inkomen, maar slechts vaste maandlasten.

TAF kende veel opeenvolgende producten met vele wijzigingen. Het TAF Zelfstandigenplan kende ooit een een Basis en een Verlengde dekking. Tevens keerde deze maatschappij de eerste twee jaar bij een a.o. percentage vanaf 35% altijd 100% van het maandbedrag uit. Later zijn er nieuwe voorwaarden, met verbeteringen, maar ook verslechteringen.In 2010 zijn er wederom aanpassingen geweest, wederom verbeteringen en ook verslechteringen. Het 'nieuwe TAF Zelfstandigenplan" dateert van augustus 2011 en heeft belangrijke aanpassingen.

TAF draagt de reputatie mee te dragen van een maatschappij die keer op keer productwijzigingen, voorwaardenwijzigingen en niet te vergeten premieverhogingen doorvoerde. Zij keerden in het verleden tot maar liefst 50% provisie uit op premiebetalende posten. En dat op iedere premiebetaling weer . Bovendien heeft de maatschappij een slechte reputatie naam op het gebied van uitkeren. Hun meest recente product is de TAF GoedGezekerd AOV. Deze kent een aantal duidelijke uitsluitingen. TAF hoopt hun reputatie op te poetsen en werkt aan kwaliteitsverbeteringen omtrent hun maandlastenproduct. Serieuze adviseurs laten zich erop voorstaan geen TAF te adviseren..!

TAF Ondernemers AOV is op 31-10-2017 gelanceerd. Later volgt meer informatie.

Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico’s. Per situatie beoordeelt u hoe groot het risico is dat u wilt lopen. Ook als het gaat om het risico van arbeidsongeschiktheid.

Met de TAF Ondernemers AOV bepaalt u zelf hoe u zich verzekert
Zo bepaalt u onder andere voor welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich wel en niet verzekert, hoe lang u wilt wachten voordat de uitkering ingaat, hoe lang de uitkering maximaal duurt en tot welke leeftijd u zich verzekert.

U sluit de TAF Ondernemers AOV af als u tussen de 18 en 60 jaar bent. Voor sommige beroepen geldt een acceptatie- of leeftijdsbeperking.

U verzekert zich tegen inkomensverlies bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, zodat u uw vaste lasten kunt blijven betalen.

Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekert u?

Binnen de TAF Ondernemers AOV heeft u de keuze uit twee verzekeringen:

De TAF BasisGezekerd AOV, biedt u een beperkte dekking tegen een lage premie.
Gedekt is arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Eventueel aangevuld met bepaalde veel voorkomende ernstige ziekten.
De TAF GoedGezekerd AOV, biedt u een uitgebreide dekking tegen een hogere premie.
Gedekt is arbeidsongeschiktheid door vrijwel alle medisch vastgestelde oorzaken. Eventueel aangevuld met een uitkering bij psychische klachten.
Welk bedrag verzekert u?

U verzekert het bedrag dat nodig is voor het doorbetalen van uw vaste maandelijkse lasten + en een bedrag van 750 euro voor variabele lasten.

Bij de TAF BasisGezekerd AOV verzekert u tot € 2.000,- per maand.
Bij de TAF GoedGezekerd AOV verzekert u tot € 5.000,- per maand.
Veel keuzemogelijkheden voor een AOV op maat

De AOV van TAF stelt u zelf samen, zodat deze volledig past bij uw persoonlijke situatie en budget. Zo bepaalt u onder andere voor welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich wel en niet verzekert, hoe lang u wilt wachten voordat de uitkering ingaat, hoe lang de uitkering maximaal duurt en tot welke leeftijd u zich verzekert. Het maken van de juiste keuzes voor een AOV op maat is erg belangrijk.

Beoordeling op basis van een (digitale) gezondheidsverklaring.
Een telefonische intake kan onderdeel uitmaken van het acceptatieproces.

TAF introduceert de TAF BasisGezekerd AOV. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is beperkter in dekking dan de al bestaande TAF GoedGezekerd AOV, maar is ook goedkoper.

TAF-directeur Nicole Hollander licht de gedachte achter de nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering toe: “Driekwart van de ondernemers in Nederland loopt op dit moment onverzekerd rond. Zij willen simpelweg geen honderden euro’s per maand betalen voor een AOV. Veel ondernemers zijn op zoek naar een betaalbaar vangnet, waarbij ze alleen verzekeren wat minimaal nodig is om de vaste lasten door te betalen. Met de toevoeging van de TAF BasisGezekerd AOV aan ons assortiment voorzien we in die klantbehoefte. We vullen het gat tussen niets verzekeren en een dure AOV waarbij vrijwel alles is verzekerd.”

De ondernemer kan er binnen TAF BasisGezekerd AOV voor kiezen zich alleen te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid na een ongeval. Aan de mogelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid kan worden toegevoegd een lijst met de meest voorkomende ernstige ziekten.

Risicodrager van de TAF BasisGezekerd AOV is iptiQ, een dochter van het internationale verzekeringsconcern Swiss Re. De verzekeraar achter de TAF GoedGezekerd AOV is al langer de Liechtensteinse verzekeraar Quantum Leben.

Meer keuzemogelijkheden
Hollander vervolgt: “Uitgangspunt van ons nieuwe AOV-aanbod is dat de ondernemer zelf bepaalt wat hij wel en bewust niet verzekert en daar ook voor betaalt. Om die reden biedt TAF onder de vlag ‘TAF Ondernemers AOV’ nog meer keuzemogelijkheden voor de ondernemer. Die stelt zijn of haar arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf op maat samen.”

“Allereerst is er ruime keuze in de dekking: oplopend van alleen ongevallen naar een zeer uitgebreide dekking inclusief psychische klachten. De TAF Ondernemers AOV biedt daarnaast veel flexibiliteit in wachttijd, looptijd van de verzekering, duur van de uitkeringen, mate van arbeidsongeschiktheid waarbij uitkering volgt (uitkeringsgrens) en indexatie van verzekerde bedragen.”

Voor het verzekerde bedrag zijn bij TAF de vaste lasten leidend, en niet het inkomen. “We zijn er van overtuigd dat de meeste ondernemers niet hun hele inkomen willen verzekeren voor een hoge premie”, stelt Hollander. “Zij willen alleen verzekeren wat echt noodzakelijk is tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid: hun vaste maandelijkse lasten en een deel voor variabele lasten zoals boodschappen. Dat is dus een andere benadering dan de traditionele inkomensverzekeraars.”

TAF kiest ook voor het vernieuwde AOV-assortiment voor exclusieve distributie via onafhankelijk financieel adviseurs.

Reaal heeft zijn productenpallet aangepast. Vanaf 22-09-2009 zijn er de: REAAL Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsverzekering , REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Werknemers.
REAAL Ondernemers AOV
De arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee zelfstandig ondernemers zich verzekeren tegen inkomensverlies. De dekking is zeer uitgebreid.
REAAL UNIM AOV
Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars met een hoog inkomen en opleidingsniveau. Werkzaam in een (para)medisch beroep of de zakelijke en financiële dienstverlening.
Vanaf september 2010 geeft Reaal wederom haar AOV assortiment aangepast: Reaal UNIM PLUS AOV. Voor HBO-ers, als medici en paramedici, advocaten, dga's etc.etc.is het tarief nog scherper geworden aldus Reaal. Tevens is er teleacceptatie ingevoerd , hebben ze de preventieservice Lijfwacht geintroduceerd.
De sponsor sinds jaar en dag van het Nederlands elftal kent drie varianten, Nationale Nederlanden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen, Nationale Nederlanden Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Nationale Nederlanden Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vanaf februari 2015 is NN gestopt met sluiten van nieuwe AOV verzekeringen. Movir (moederbedrijf) voert sindsdien de Soepel&Zeker AOV.

Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars op academisch en hbo-niveau tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Movir heeft bewust gekozen voor een gericht aantal beroepsgroepen.Het stelt u in staat om uw relaties perfect maatwerk te leveren als het gaat om financiële inkomenszekerheid.

Sinds februari 2015 voegde MOVIR 350 nieuwe beroepen toe, die zij voorheen niet verzekerde middle shun nieuwe AOV product. Soepel & Zeker AOV NN voor ondernemers.

Wilt u de Klaverblad Actieve Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, of de Klaverblad Arbeidsmogelijkheden Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De Goudse Zelfstandig Verzekerd Arbeidsongeschiktheids verzekering en Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite  zijn oude producten. Goudse Ondernemers AOV het nieuwe en huidge AOV product van de Goudse verzekeringen.

De Goudse heeft veel verbeteringen toegepast in hun nieuwste AOV product. In het verledenn was Goudse juist goed in de zwaardere beroepen. Daar zijn ze nu volledig van afgestapt, mede door de crisisi en de slechte resultaten op de portefeuille van met name de zwaardere beroepen.

Uitgebreid pakket van deze Italiaanse maatschappij:
Generali AOV Exact, Generali Extra, Generali Opbouw AOV-12, Generali Opbouw AOV-12 Extra, Generali Opbouw AOV-5 en Generali Opbouw AOV-12 Extra.
Sinds 25-06-2010 kunnen AOV, AOV Extra en AVO Exact ook met een uitkeringsduur van 5 jaar gekozen worden.

De Italiaanse maatschappij Generali komt qua service in de onderzoeken steeds prima uit de bus. Prettig om te weten.
Ook wij ervaren snelheid en service wat dat betreft.Maar hoe zit het qua premie en voorwaarden ?

De premie is in 2009 redelijk scherp, Generali heeft recent hun tarieven aan weer aangepast, ze zijn serieus bezig zich te richten op de ZZP-er om met hun producten een stuk markt te veroveren.Binnen hun ondernemerspakket is ook gemakkelijk en voordelig o.a. en overlijdensrisicoverzekering mee te sluiten.

De AOV Extra kent beroepsarbeidsongeschiktheid , maar let op,de gewone AOV is , na het eerste jaar op basis van passende arbeid. Dre AOV exact is de sommenverzekering, voor degene die absolute zekerheid willen hebben..

Verder kent Generali de AOV 5 verzekert (slechts beperkt aantal van) 5 categorieen de AOV 12 die gebaseerd zijn op geclassificeerde ziekten, dit is een objectieve indeling van ziekten door de World, Health Organization opgesteld. Dit is een bekende lijst bij Artsen en Specialisten. Beperkte dekking dus!

Verder kent Generali nog wat extra opties, die apart zijn mee te verzekeren..:

Vervangingsdekking (indien meeverzekerd)

Raakt de verzekerde arbeidsongeschikt en heeft hij geen directe vervanger, dan kan de continuïteit van zijn onderneming in gevaar komen. Tijdelijk een bekwame vervanger inschakelen kan dan de oplossing zijn. De (aantoonbare) extra kosten hiervoor kunnen meeverzekerd worden tot 35% van het inkomen, voor de duur van maximaal 1 jaar.

Lastendekking (indien meeverzekerd)

Als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, is het mogelijk dat hij niet voldoende heeft aan de uitkering uit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.De vaste bedrijfskosten lopen immers gewoon door en kunnen, afhankelijk van de bedrijfsituatie, flink op het resultaat drukken.


De varianten van voorheen Fortis ASR tegenwoordig ASR Verzekeringen zijn : ASR Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ASR Uitgebreid Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Avero voert: Avero Inkomen Continue Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet 7 klassen Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Avero Inkomen Continue Meegroei Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Allianz Nederland onderdeel van de Allianz Group, één van de grootste financiële instellingen ter wereld.De Zwolsche Algemene en Royal Nederland zijn hier in Nederland o.a. door Allianz overgenomen.
Allianz heeft in zeer korte tijd een zestal rbeidsongeschiktheidsverzekeringenproducten (AOV's) op de wereld gezet, die over het algemeen goed zijn ontvangen.Staat als vrij streng bekend qua inkomen en qua medische acceptatie.
Hoofdvarianten : Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering , Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Groei Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Jong Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering (v.a.01-01-2011 niet langer in het assortiment)
De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kent een modulaire opbouw in vier verschillende dekkingsvarianten.
De Confior Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering UWV Ziektewet en WIA

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Borgstede 1 (ingang tramzijde)
3431 JV NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2017 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Please publish modules in offcanvas position.