fbpx
Image
Image

Moneyview's beperkte blik

Moneyview onderzoekt geen combi AOV -Broodfonds Schenkkringen of Crowdsurance

Moneyview meldt het volgende in hun publicatie m.b.t. hun jaarlijkse onderzoek naar de verschillen in kwaliteit in dekking voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

De verschillende mogelijkheden bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen af. ‘Beroepsarbeid’ is het dominante arbeidsongeschiktheidscriterium geworden. Bij deze vorm is de verzekerde arbeidsongeschikt als hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Dit is tevens de meest kostbare dekkingsvorm en de enige vorm die op alle polissen mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners MoneyView.

Andere gangbare vormen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn bijna van de markt verdwenen. Het criterium ‘Gangbare arbeid’ – de verzekerde is arbeidsongeschikt is als hij geen algemeen geaccepteerde werkzaamheden meer kan uitvoeren – is zelfs niet meer beschikbaar voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten.

‘Passende arbeid’ – een verzekerde is arbeidsongeschikt als hij geen werk meer kan doen dat past bij zijn opleiding en ervaring – als criterium is nog maar bij 40 procent van de verzekeringen mogelijk. Tien jaar geleden was dit nog een optie bij 80 procent van de verzekeringen.

Op het gebied van voorwaarden zijn bij het onderzoek 26 arbeidsongeschiktheids-verzekeringen met elkaar vergeleken op basis van 98 kenmerken. Als besten uit de bus kwamen: a.s.r. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, a.s.r. Flexibele AOV en Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het onderzoek met de prijs als uitgangspunt van de verzekering was gebaseerd op de uitkomsten van 1.920 profielen voor dertien producten met een uitgebreide dekking en uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd. Op dit vlak scoorde Interpolis AOV het beste.

Bron: MoneyView

 

Uiteraard gaat Moneyview hier volledig voorbij aan de vele mogelijkheden die in de praktijk al jarenlang aan de hand zijn: de verschillende combinaties aan broodfondsen en schenkkringen, en de bestaande UWV (Ziektewet en WIA) dekkingen die als je start als ondernemer uit loondienst, tot j ebeschikking staan zonder medische vragen.

Wettelijke vragengrens medische keuringen per 1 juli 2023 aangepast

De wettelijke vragengrens medische keuringen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) past de wettelijke vragengrenzen per 1 juli 2023 tussentijds aan. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze aanpassing voorgesteld met het oog op de huidige hoge inflatie. De nieuwe bedragen worden eind maart bekendgemaakt.

De wettelijke vragengrens medische keuringen is gebaseerd op artikel 5 van de Wet op de medische keuringen. Onder het bedrag van de vragengrens mogen verzekeraars minder vragen bij de beoordeling van aanvragen van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat geldt vooral bij informatie over een genetische aanleg en hiv, maar inmiddels wordt de grens ook gehanteerd bij de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. De minister van VWS past de vragengrens eens per drie jaar aan, aan de consumentenprijsindex. De laatste wijziging was per 1 januari 2022.

Het Verbond heeft, na afstemming met de Commissie Medisch-Ethische Zaken en de sectorbesturen Inkomensverzekeringen en Levensverzekeringen, de minister voorgesteld de vragengrens eenmalig tussentijds te verhogen. Achtergrond van dit verzoek is de huidige extreem hoge inflatie. De eerstvolgende reguliere aanpassing van de vragengrens aan de consumentenprijsindex zou namelijk pas in 2025 plaatsvinden. Met een tussentijdse verhoging blijft de vragengrens beter aangesloten bij de huidige economische ontwikkelingen.

Het ministerie laat de wijziging ingaan per 1 juli 2023. De nieuwe bedragen worden in maart berekend aan de hand van de meeste actuele consumentenprijsindex. De bedragen worden afgerond en rond 1 april gepubliceerd. Zodra ze beschikbaar zijn, deelt het Verbond de nieuwe bedragen per circulaire met de leden, met het verzoek ze zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 juli 2023 te implementeren.

Bron: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/wettelijke-vragengrens-per-1-juli-2023-aangepast

KNAB Crowdsurance is niets ander dan ...Sharepeople

KNAB Crowdsurance is niets. Isn amelijk  Sharepeople.

 

Wat vinden wij van SharePeople:  KNAB SharePeople beoordeling door AOV Specialist (zeer uitgebreid).

 


Knab Crowdsurance• Voordelig alternatief voor de AOV.

 

Wat is Knab Crowdsurance?

Knab Crowdsurance is geen verzekering, maar een financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Je betaalt geen premie, maar doneert rechtstreeks aan een ondernemer die het écht nodig heeft. Andersom ontvang jij - maximaal twee jaar - donaties van anderen als je arbeidsongeschikt raakt. Bekijk de video en ontdek hoe Knab Crowdsurance werkt.

Knab Crowdsurance is een samenwerking met onze partner SharePeople

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page