Terechte afwijzing AOV premies teruggestort.

Een consument heeft ten onrechte psychische klachten niet gemeld bij het aangaan van een aov en de schending van de mededelingsplicht staat vast. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-510.

Op 16 februari 2006 heeft de consument een Hypotheek Opvang Polis bij BNP Paribas Cardif aangevraagd in het kader waarvan hij een aanvraagformulier en een op 16 februari 2006 ondertekende gezondheidsverklaring heeft ingevuld. De in deze gezondheidsverklaring opgenomen vragen heeft de consument in ontkennende zin beantwoord. De verzekering is hierna op 12 april 2006 ingegaan. Als gevolg van een niet-aangeboren hersenafwijking, een crisissituatie en depressiviteit is de consument met ingang van 13 december 2013 arbeidsongeschikt geraakt. De consument heeft hiervoor een beroep gedaan op zijn verzekering zoals gesloten bij de verzekeraar. Bij brief van 23 december 2014 heeft de verzekeraar de consument een uitkering uit hoofde van deze verzekering ontzegd omdat de consument bij het aangaan van de verzekering een onjuiste verklaring heeft afgelegd over zijn gezondheid, terwijl, als hij dat niet had gedaan, Verzekeraar de verzekering niet had afgesloten. De verzekeraar heeft de polis beëindigd  onder restitutie van de te veel betaalde premie.

De consument vordert primair dat verzekeraar de verzekering in kracht herstelt en hem met ingang van 13 december 2013 alsnog de maandelijkse uitkering van € 700,- verstrekt waar de consument recht op heeft. Zo niet, dan vordert de consument secundair de koopsom terug die hij voor de verzekering heeft betaald.

UITSPRAAK

Veel Zzp'ers tevreden en onverzekerd

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Begin dit jaar gaf 47 procent van de zzp'ers aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Dat is 4 procent meer dan in 2015.

Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming.Ook zijn ze dit jaar iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid. Zo zegt maar acht procent vrijwel volledig afhankelijk te zijn van maar één opdrachtgever.

De cijfers zijn afkomstig van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS.

Arbeidsongeschikt

Hoewel de financiële situatie van zzp'ers naar eigen zeggen is verbeterd geeft 80 procent van de ondervraagden aan dat ze niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Als reden noemt 70 procent van hen dat het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

Vooral in de bouw- en recreatiesector laten veel zzp'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering schieten. Terwijl mensen in de bouwsector wel meer risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.Een andere reden waarom zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, is omdat ze zeggen dat ze zelf genoeg geld hebben gespaard om een periode zonder werk te overbruggen. Opvallend is dat zzp'ers van 45 tot 65 jaar in 2015 voor het eerst in jaren weer vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben.

Pensioen
Zzp'ers zijn beter voorbereid op hun pensioen dan op ziekte of arbeidsongeschiktheid. Driekwart heeft een regeling voor de oude dag. Lang niet iedereen bouwt dat ouderwets op bij een pensioenfonds.Vooral sparen en beleggen en investeren in een woning zijn voor veel zelfstandigen een populaire manier om pensioen op te bouwen.

'Zo kan het niet langer'

Movir vervangt starterskorting door aanvangskorting verhoogt en wijzigt AOV premies

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voert aanpassingen door die de AOV volgens eigen zeggen aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. De starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) wordt vervangen door een aanvangskorting voor zelfstandige professionals. Daarnaast verbreedt de verzekeraar de verzekeringsproducten voor tandartsen en schaft het de standaard medische keuring af om de aanvraagprocedure te versnellen.

Zelfstandige medische of zakelijke professionals ontvangen vanaf nu bij het afsluiten van een beroeps-AOV eenmalig een aanvangskorting in plaats van een starterskorting. Waar voorheen bij de starterskorting de voorwaarde gold dat de professional niet langer dan 3 jaar als zelfstandige actief mocht zijn en niet ouder dan 45 jaar was, vallen deze voorwaarden nu weg. De aanvangskorting geldt voor iedereen met als eindleeftijd tot vijf jaar voor de einddatum die is opgegeven als eindleeftijd bij de verzekering. Voorwaarde hierbij wel is dat er minimaal een contract wordt afgesloten van vijf jaar. De beroeps-AOV met aanvangskorting, die overigens niet dagelijks opzegbaar is, geldt gedurende de eerste drie jaar: in het eerste jaar 25% korting, het tweede jaar geldt 15% korting en in het derde jaar is dat 10%.

Standaard medische keuring afgeschaft

Ook schaft Movir de ‘standaard’ medische keuring af. “Dit versnelt de aanvraagprocedure en neemt een mogelijke toetredingsdrempel weg”, aldus directeur Louis van Drunen. Voorheen maakte deze keuring onderdeel uit van de aanvraag als de verzekerde 50 jaar of ouder bij wie het totaal verzekerde dagbedrag € 145,- of meer was. Bij aanvraag van een verzekering wordt wel een gezondheidsverklaring gevraagd, als die aanleiding geeft tot medische keuring is de medische keuring alsnog onderdeel van de aanvraag.
Voor onder andere een aantal detaillisten, exploitanten van onder andere lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters past Movir de premie van de Soepel&Zeker AOV aan. Voor nieuwe verzekerden is de premie op de volgende manier gewijzigd: 

Let op:
tot 44 jaar is de premie verlaagd en ...
Vanaf 44 jaar hebben is premie verhoogd. (!)

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Borgstede 1 (ingang tramzijde)
3431 JV NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

ssl- SSL beveiligd 

Rating: 9.3/10 Gebaseerd op 280 klantenreviews