logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

Ziekteverzuim was in jaren niet zo hoog

 Het ziekteverzuim is dit jaar opgelopen tot 4,9%, meldt het CBS. Sinds 2003 is het verzuimpercentage niet zo hoog geweest.

Ziekteverzuim was in jaren niet zo hoog
Van elke duizend te werken dagen zijn er in het eerste kwartaal 49 verzuimd wegens ziekte. In het eerste kwartaal van 2003 lag het percentage op 5,3%, waarna het ziekteverzuim jarenlang schommelde tussen de 3,7% en 4,6%. De laatste keer dat het verzuimpercentage daarboven kwam, was in het eerste kwartaal van 2007. Het laagste ziekteverzuim (3,5%) werd de afgelopen jaren gemeten in het derde kwartaal van 2013. Belangrijke veroorzaker van het toegenomen verzuim is de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

Meeste verzuim in zorg
In de gezondheidszorg kwamen de meeste ziekmeldingen binnen: het verzuimpercentage lag daar op 6,5%. De verpleeg- en bejaardentehuizen scoren al drie jaar de hoogste verzuimcijfers: er werden 77 van de duizend te werken dagen verzuimd. Het verzuim in de zorg is een fractie hoger dan in de branche Openbaar bestuur (6,4%). Ook in de industrie ligt het verzuim boven de 6%. Laag scoren de horeca en de landbouw en visserij, met respectievelijk 2,3% en 2,5%. Bij financiële instellingen ligt het verzuim net boven de 3%.

Psychische klachten zorgen voor langste verzuim
Uit cijfers over 2017 blijkt dat griep of verkoudheid veruit de meest genoemde verzuimreden is: het is de aanleiding voor 42% van de ziekmeldingen. Psychische klachten of burn-out hebben een relatief klein aandeel van 7,3% in het aantal genoemde klachten. Afgemeten naar aantal verzuimdagen gaan psychische klachten echter veruit aan kop: ze zijn goed voor 25% van het totaal aantal verzuimdagen. Wie om psychische redenen niet naar het werk gaat, verzuimt gemiddeld 57 dagen. Wie thuis zit vanwege een conflict op het werk, is gemiddeld goed voor 21 ziektedagen. Vermoeidheid en concentratieproblemen houden een zieke werknemer gemiddeld 15 dagen thuis.

AOV Fraude: stratenmaker moet Aegon ruim 100.000 euro terugbetalen

 Het Gerechtshof in Amsterdam heeft een stratenmaker in hoger beroep veroordeeld tot het terugbetalen van ruim een ton aan Aegon. De man ontving een AOV-uitkering van de verzekeraar in verband met rugklachten. Aegon werd achterdochtig toen het foto’s zag waarop de man meewerkte aan de renovatie van een schoolplein en hij deelnemer was op een Street Golf-evenement. In tegenstelling tot de rechtbank vond het Gerechtshof een persoonlijk onderzoek wel een gepast onderzoeksmiddel.

Frauderende stratenmaker moet Aegon ruim 100.000 euro terugbetalen
De stratenmaker had aangegeven sinds 2009 zijn werk als stratenmaker niet meer te kunnen uitvoeren. Buigen, draaien, knielen en autorijden bezorgden hem een ‘continue, zeurende pijn’ in zijn rug. Aegon stelde vast dat hij als eigenaar van het stratenmakersbedrijf nog 10 uur per week ondernemerstaken kon verrichten en 5 uur administratieve taken. Voor uitvoerend werk werd hij volledig ongeschikt verklaard.

Een aantal openbare publicaties deed echter de wenkbrauwen fronsen bij Aegon, waarop een onderzoek werd ingesteld.

Street Golf
Zo vermeldde de website van het stratenmakersbedrijf de betrokkenheid van de man bij de renovatie van een schoolplein. Op de foto’s bij het artikel was hij in houdingen te zien waartoe hij naar eigen zeggen niet meer in staat was. Medewerkers van de verzekeraar vonden ook foto’s van de man tijdens een wedstrijd Street Golf, zagen hem terug in een Youtube-video over de plaatsing van zonnepanelen, en troffen een online nieuwsbrief aan waarin hij werd bedankt voor zijn hulp op een klusdag.

De stratenmaker vond dat de berichten uit de context waren gehaald en nam het Aegon kwalijk dat zij daarop kozen voor een observatie, in plaats van een gesprek. De proportionaliteit van het onderzoek werd door het Gerechtshof niet betwist. De veronderstelde fysieke beperkingen en de handelingen op het aangetroffen fotomateriaal waren dusdanig tegenstrijdig, dat er voor het Hof voldoende aanleiding was voor een redelijke verdenking van verzekeringsfraude.

ArboNed, minder vaak ziek , maar langer ziek door stress

 Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb (< 200 medewerkers) is in 2017 licht gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Dit concludeert ArboNed uit een analyse van haar dat. Werknemers in het midden- en kleinbedrijf zijn minder vaak ziek, maar wel langer.

Minder vaak ziek, maar langer geveld door stress
Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: “Het is zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet. Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017. Een andere verklaring is de toenemende duur (aantal dagen) van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld € 250 kost dan heeft deze stijging voor een mkbondernemer al snel een enorme impact.”

Aandeel psychisch verzuim
Inzoomend op het langdurend verzuim (> 6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen.Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%).

Parttime werkende vrouw
Van Amerongen: “Waar men een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen. Daarbij zien we net als vorig jaar dat de parttime werkende vrouw hier het grootste aandeel in heeft: 44%. Binnen deze groep blijft het aandeel stressgerelateerd verzuim doorstijgen. Als we kijken naar de werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan ‘het bewegingsapparaat’ de grootste oorzaak voor langdurend verzuim.” aldus Van Amerongen.

Samenwerking
Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten. Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland: “Vooral de wat kleinere mkb-bedrijven, tot 25 werknemers, zijn sterk in hun eigen disciplines en zijn razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als
arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen daardoor soms lager op de prioriteitenlijst, terwijl iedereen daar wel bij gebaat is.”

Preventief medisch onderzoek
Henk Hummel, algemeen directeur ArboNed: “Door de mkb-ondernemers te helpen met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen, willen we het makkelijker voor ze maken en structureel bijdragen aan het voorkomen en verlagen van verzuim. Daarbij kiezen we vooral voor een praktische aanpak waar mkb’ers direct iets aan hebben. Door hen bijvoorbeeld te voorzien van gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. Maar ook door het laagdrempelig beschikbaar stellen van een (online) preventief medisch onderzoek.”

Verplicht contract met arbodienstverlener
Ook de overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vanaf 1 juli 2017 aan op meer aandacht voor preventie. Zo stelt de nieuwe Arbowet een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener (het ‘basiscontract’) verplicht

Zwangere zelfstandige onderneemster werkt langer door

 Uit onderzoek van Allianz en onderzoeksbureau Gfk is gebleken dat zwangere zzp’ers aan het einde van hun zwangerschap langer doorwerken dan vrouwen in loondienst. Daarnaast blijken zzp’ers vervolgens weer sneller aan het werk te gaan.

Waar voor vrouwen in loondienst de wettelijke grens om te stoppen met werken op 36 weken ligt, hebben 6 op de 10 vrouwelijke zelfstandig ondernemers aangegeven later met verlof te gaan. Daarnaast start de helft van deze vrouwen (55%) binnen zes weken na de bevalling weer met werken. Voor vrouwen in loondienst is het gebruikelijk om te wachten tot 12 weken na de bevalling.

 Zelfde rechten

Waarbij vrouwen in loondienst recht hebben op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof met een verplichte start van minimaal vier weken voor de uitgerekende datum, is dat voor zzp’ers met zicht op de wettelijke Zelfstandige-en-Zwanger-regeling (ZEZ) in principe hetzelfde. Zzp’ers hebben hier recht op als zij in het jaar voorafgaand aan het verlof minimaal 1255 uur als zelfstandige hebben gewerkt. Toch besluit een groot deel van de zzp’ers om langer door te werken en weer eerder te beginnen. Nadeel hiervan is dat zij niet in aanmerking komen voor het (betaald) verlof van 16 weken, die voor de vrouwen in loondienst standaard is.

Reden
Het is niet vanzelfsprekend dat een zzp’er een continu inkomen genereerd. Daarnaast brengt de zwangerschap nodige veranderingen en extra onzekerheden met zich mee. Volgens Geert Deschoolmeester, van Allianz kunnen dit redenen zijn waarom zwangere zzp’ers zo lang mogelijk doorwerken en zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Het is aan te raden om voorafgaand aan de bevalling al financiële zekerheid op te bouwen.

Moederschap gaat goed samen met zelfstandig ondernemen
Verder blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het moederschap en zelfstandig ondernemen goed blijkt samen te gaan. 71 procent van de zwangere zzp’ers geeft aan dat zij niet het gevoel hebben dat ze meer moeite hoeven te doen voor het binnenhalen van een opdracht. Bij zzp’ers die inmiddels al moeder zijn, is dat 64 procent. Het moederschap heeft volgens 39% van de ondervraagden het ondernemerschap positief beïnvloed vanwege het feit dat het zzp-schap de vrouwen de mogelijkheid geeft om tijd voor het gezin vrij in te delen.

Pagina 1 van 212

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2018 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services