fbpx
Image
Image

De Nadelen van het Ouderwets Broodfonds voor Zelfstandigen anno 2024

 De Nadelen van het Ouderwets Broodfonds voor Zelfstandigen anno 2024

Het concept van een broodfonds, een sociaal vangnet waarin zelfstandig ondernemers elkaar financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid, klinkt nobel en solidair. Het idee is eenvoudig: een groep ondernemers legt maandelijks een bedrag in een gezamenlijke pot, en wanneer een lid ziek wordt, ontvangt hij of zij uitkeringen uit deze pot. Hoewel dit principe aantrekkelijk lijkt, rijzen er anno 2024 verschillende kritische vragen en problemen rond het ouderwetse broodfonds. In dit artikel zullen we de nadelen en beperkingen van dit systeem bespreken.

 1. Beperkte Dekking en Onzekerheid

Een van de grootste nadelen van het broodfonds is de beperkte dekking. Omdat de uitkeringen afhankelijk zijn van de bijdragen van de deelnemers, kan de financiële steun variëren. Bij ernstige of langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen de uitkeringen onvoldoende blijken om in de basisbehoeften te voorzien. In een wereld waarin de kosten van levensonderhoud stijgen, biedt het broodfonds vaak geen adequate bescherming.

 2. Afhankelijkheid van Betrokkenheid en Integriteit van Deelnemers

Het succes van een broodfonds hangt sterk af van de betrokkenheid en integriteit van zijn leden. Er bestaat altijd het risico dat leden hun verplichtingen niet nakomen, bijvoorbeeld door te laat of helemaal niet te betalen. Bovendien kunnen er geschillen ontstaan over de geldigheid van claims, wat kan leiden tot wantrouwen en spanningen binnen de groep.

 3. Gebrek aan Professioneel Beheer

Broodfondsen worden meestal beheerd door de deelnemers zelf, wat kan leiden tot een gebrek aan professioneel beheer. Dit kan resulteren in inefficiënte administratie, fouten in uitbetalingen en een gebrek aan juridische kennis om complexe situaties af te handelen. Professionele verzekeraars hebben doorgaans de middelen en expertise om claims efficiënt en eerlijk te beoordelen, wat bij een broodfonds vaak ontbreekt.

 4. Geen Langetermijnzekerheid

Broodfondsen bieden weinig tot geen langetermijnzekerheid. De duurzaamheid van het fonds is afhankelijk van de continuïteit van de groep en de financiële stabiliteit van haar leden. Als deelnemers stoppen of hun bijdragen verlagen, kan het fonds snel instorten. Dit gebrek aan zekerheid maakt het broodfonds minder betrouwbaar als langetermijnoplossing voor arbeidsongeschiktheid.

 5. Beperkte Toegang tot Medische en Re-integratie Ondersteuning

Professionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden vaak toegang tot uitgebreide medische en re-integratie ondersteuning. Dit kan variëren van specialistische behandelingen tot re-integratieprogramma's die helpen bij het terugkeren naar werk. Een broodfonds biedt deze extra's doorgaans niet, wat de kans op een spoedig en succesvol herstel kan verkleinen.

 6. Concurrentie van Professionele Verzekeraars

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dynamisch en concurrerend. Professionele verzekeraars passen hun producten voortdurend aan om beter aan de behoeften van zelfstandigen te voldoen, vaak tegen aantrekkelijke premies en voorwaarden. Deze concurrentie kan broodfondsen onder druk zetten, omdat zelfstandigen mogelijk de voorkeur geven aan de zekerheid en voordelen van een professionele verzekering.

 Conclusie

Hoewel het ouderwetse broodfonds een mooi initiatief blijft, blijkt het in de moderne tijd steeds minder geschikt voor het bieden van adequate en betrouwbare bescherming tegen arbeidsongeschiktheid. De beperkingen in dekking, afhankelijkheid van deelnemers, gebrek aan professioneel beheer en de toenemende regelgeving maken het broodfonds een kwetsbare en soms onbetrouwbare optie. Zelfstandigen doen er goed aan om hun opties zorgvuldig te overwegen en mogelijk te kiezen voor meer professionele en solide alternatieven om hun financiële zekerheid te waarborgen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en overgangsrecht

Vragen en antwoorden over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en overgangsrecht voor bestaande AOV lopende AOV verzekeringen 

Er zijn veel vragen binnengekomen over de verplichte AOV die momenteel ter internetconsultatie staat. Daarom hebben we de bijbehorende memorie van toelichting uitgeplozen, met de nadruk op het overgangsrecht. Hieronder vind je een samenvatting.

Overgangsrecht AOV verzekeringen mbt Verplichte AOV

  • Het overgangsrecht is bedoeld voor zelfstandigen die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden voordat de nieuwe wet ingaat. Het doel is om dubbele verzekeringskosten te voorkomen en bestaande verzekeringen te beschermen.
  • Dekking van langdurig arbeidsongeschiktheidsrisico: De verzekering moet het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid dekken, met een technische eindleeftijd van minimaal 55 jaar.
  • Premie en stabiliteitsbijdrage: Zelfstandigen die hun huidige verzekering behouden via het overgangsrecht, blijven de lagere premie betalen aan hun private verzekeraar. Wel moeten ze daarnaast een stabiliteitsbijdrage betalen.
  • Dekking bij verlies verdiencapaciteit: De verzekering moet dekking bieden bij een verlies aan verdiencapaciteit van minimaal 25%, met een maximale wachttijd van 52 weken.
  • Zelfstandigen die al ziek zijn: Het overgangsrecht geldt ook voor zelfstandigen die al ziek of arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de nieuwe wet ingaat.
  • Beperkende bepalingen: Verzekeringen met beperkende bepalingen (zoals uitsluiting ziekte of oorzaak arbeidsongeschiktheid) kunnen ook onder het overgangsrecht vallen, zolang ze aan de minimale eisen voldoen.
  • Niet in aanmerking komende verzekeringen: Woonlasten- of betalingsbeschermers, ongevallenverzekeringen en schenkkringen komen niet in aanmerking voor het overgangsrecht.

Conclusie

Wacht niet te lang met het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als je dit van plan was. De voorwaarden van private verzekeraars zijn meestal beter dan die van de verplichte AOV. Laat je goed informeren, zeker over de minimale vereisten, en raadpleeg een financieel adviseur. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen goed advies krijgt, maar ook steun hebt als je een beroep moet doen op je verzekering of aanvullende voorziening.

Verzekeringen die al bestonden op een datum die wordt bepaald bij koninklijk besluit, vallen onder dit overgangsrecht. Bron RADI AOV

 

AOV ZZP Avero Achema Verbeteringen anno mei 2024

Vanaf 1 juli 2024 gaan er nieuwe regels gelden voor de Avero Achmea Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).  De belangrijkste wijzigingen zijn:

Ruimere verhogingsmogelijkheden:

Jaarlijks kan het verzekerde bedrag verhoogd worden tot 15%, zonder nieuwe medische waarborgen. Voorheen was dit 10%.

Verhoging is mogelijk tot de leeftijd van 64 jaar, in plaats van 62 jaar. - Wanneer een klant meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt is geweest, wordt alleen naar de laatste 5 jaar gekeken, niet meer naar de hele looptijd van de polis.

 

Geen opzegtermijn meer

 De Avero Achmea AOV was al dagelijks opzegbaar, en nu vervalt ook de opzegtermijn van 1 maand in alle gevallen. De polis kan dus direct op elk moment opgezegd worden.

 

Voorwaarden Beoordeling van arbeidsongeschiktheid verduidelijkt

  • Als relatie van AOV ZZP en Avero Achmea ontvang je 2 maanden voor de verlenging van je AOV een bericht, inclusief een brief met de nieuwe voorwaarden en een overzicht van de verschillen.
  • Bij verlenging van de polis worden de nieuwe voorwaarden en het verzekeringsbewijs beschikbaar gesteld in de digitale klantomgeving Mijn Avéro Achmea. Als een relatie op de verlengingsdatum arbeidsongeschikt is, gelden de voorwaarden van het moment waarop hij of zij arbeidsongeschikt werd, en de nieuwe voorwaarden gaan 28 dagen na herstel in.

 

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page