fbpx
Image
Image

Welke diensten bieden AOV preventief aan binnen de dekking

Verzekeraars van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV's) bieden verschillende vormen van preventie aan om het risico op arbeidsongeschiktheid te verminderen of te voorkomen. Enkele voorbeelden van preventieve maatregelen die verzekeraars kunnen aanbieden zijn:

  • Gezondheidschecks en screenings: Sommige verzekeraars bieden gezondheidschecks aan waarbij verzekerden regelmatig worden gescreend op mogelijke gezondheidsrisico's. Dit kan helpen om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en indien nodig actie te ondernemen om deze te behandelen of te voorkomen.
  • Lifestyle coaching: Verzekeraars kunnen lifestyle coaching aanbieden om verzekerden te helpen gezondere levensstijlgewoonten aan te nemen. Dit kan onder meer advies omvatten over voeding, lichaamsbeweging, stressmanagement en het verminderen van risicovol gedrag.
  • Preventieve medische controles: Sommige AOV's bieden dekking voor preventieve medische controles, zoals jaarlijkse gezondheidscontroles, vaccinaties of screenings voor specifieke aandoeningen die relevant zijn voor het beroep van de verzekerde.
  • Ergonomische adviezen: Voor bepaalde beroepen kan ergonomisch advies nuttig zijn om arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld advies omvatten over het optimaliseren van werkplekken, het gebruik van ergonomisch meubilair en het vermijden van overbelasting.
  • Training en educatie: Verzekeraars kunnen trainingen en educatieve programma's aanbieden om verzekerden bewust te maken van arbeidsgerelateerde risico's en hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om deze risico's te verminderen. Dit kan variëren van veiligheidstrainingen tot workshops over stressmanagement en burn-outpreventie.

Het aanbod van preventieve maatregelen kan per verzekeraar verschillen en hangt vaak ook af van het type AOV en de specifieke behoeften van de verzekerde.

Het aanbieden van deze preventieve diensten binnen de dekking van een AOV kan verschillende voordelen hebben. Ten eerste kunnen ze bijdragen aan het behoud van de gezondheid en het welzijn van de verzekerde, waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wordt verminderd. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen zoals gezondheidschecks en lifestyle-coaching helpen om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen, waardoor ernstige complicaties worden voorkomen.

Bovendien kunnen preventieve diensten de productiviteit en het welzijn op de werkplek verbeteren, wat op lange termijn gunstig kan zijn voor zowel de verzekerde als de werkgever. Ten slotte kunnen ze de kosten van arbeidsongeschiktheid voor de verzekeraar verminderen door te investeren in preventie en vroegtijdige interventie, wat kan leiden tot lagere premies en een betere risicospreiding binnen de verzekeringspool.

 

Veel verzekerden maken geen gebruik van preventieve diensten van aov verzekeraars

 

Er zijn verschillende redenen waarom veel verzekerden  geen gebruik durven te maken van preventieve diensten binnen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Enkele van deze redenen zijn:

- Privacyzorgen: Verzekerden maken zich zorgen over de privacy van hun persoonlijke gegevens bij het gebruik van preventieve diensten. Ze kunnen terughoudend zijn om gevoelige informatie te delen, zoals medische gegevens, uit angst dat deze informatie misbruikt of onbedoeld bekendgemaakt wordt.

- Vertrouwenskwesties: Sommige verzekerden hebben geen vertrouwen in de verzekeraar of de derde partijen die de preventieve diensten leveren. Ze kunnen twijfels hebben over de integriteit en veiligheid van de diensten, waardoor ze terughoudend zijn om er gebruik van te maken.

- Onbekendheid met de voordelen: Veel verzekerden zijn niet volledig op de hoogte van de preventieve diensten die worden aangeboden als onderdeel van hun AOV. Ze kunnen niet weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze diensten of welke voordelen ze kunnen bieden in termen van gezondheid en welzijn.

- Scepticisme over effectiviteit: Sommige verzekerden twijfelen aan de effectiviteit van preventieve diensten in het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Ze kunnen zich afvragen of de aangeboden diensten daadwerkelijk nuttig zijn en een verschil kunnen maken in hun gezondheid en welzijn op de lange termijn.

- Angst voor repercussies: Verzekerden kunnen zich zorgen maken over mogelijke repercussies van het gebruik van preventieve diensten op hun verzekeringsstatus. Ze kunnen bijvoorbeeld vrezen dat het gebruik van dergelijke diensten kan resulteren in hogere premies of beperkingen in de dekking.

- Culturele of sociale factoren: Culturele en sociale factoren kunnen ook een rol spelen bij de terughoudendheid van verzekerden om gebruik te maken van preventieve diensten. Sommige culturen hechten mogelijk minder waarde aan preventieve zorg of vinden het moeilijk om openlijk over gezondheidskwesties te praten.

Kortom, een combinatie van privacyzorgen, vertrouwenskwesties, gebrek aan bekendheid, scepsis over effectiviteit, angst voor repercussies en culturele of sociale factoren kan bijdragen aan de terughoudendheid van verzekerden om gebruik te maken van preventieve diensten binnen hun AOV. Het is belangrijk voor verzekeraars om deze zorgen aan te pakken en verzekerden gerust te stellen over de veiligheid, effectiviteit en voordelen van dergelijke diensten.

Doe het zelf zzp-ers met AOV veel -slechter-af

Zelfstandig ondernemers nemen grote risico's met betrekking tot het afsluiten van een AOV verzekering of voorziening.

Sinds jaar en dag klagen ondernemers over de hoge kosten en complexiteit van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, het feit dat AOV's lastig te vergelijken zijn en het gebrek aan vertrouwen in de uitkeringszekerheid (ofwel inkomenszekerheid voor de ondernemer).

Ofwel duur, onmogelijk goed te vergelijken, en keren zij dan wel uit als ziek ben!? Uit tienduizenden gesprekken in de afgelopen zeventien jaar is gebleken dat dit een wijdverbreid en diepgeworteld vertrouwensprobleem is. In die 17 jaar is ook duidelijk geworden dat met intensieve voorlichting, begeleiding en coaching, door uitgebreide vergelijkingen, en doorrekenen van verschillende scenario's veel ondernemers tot de ontdekking komen dat een AOV helemaal niet zo duur hoeft te zijn als ze altijd dachten.

Dat, indien dit op de juiste integere open en eerlijke manier gedaan wordt, het vertrouwen er wel is, en dan komen ze erachter dat er ook op een juiste en fijne manier met hun omgegaan worden als ze met ziekte te maken krijgen. En ja, er wordt ook uitgekeerd. En ook preventieve diensten* die vaak ook verzekerd zijn bij AOV kunnen erg prettig en nuttig zijn. En worden ook volop aangeboden, maar er wwordt nog te weinig op ingezet.

Waarom maken zelfstandig ondernemers domme gemakzuchtige keuzes? 

Er zijn verschillende redenen waarom veel ondernemers zonder zich te bekommeren om kwaliteit en inhoud vaak de goedkoopste en makkelijkste optie kiezen bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), zelfs als ze onzeker zijn of dit de juiste keuze is en of ze wel uitgekeerd zullen krijgen:

- Gebrek aan bewustzijn: Veel ondernemers zijn zich niet volledig bewust van de risico's van arbeidsongeschiktheid en de mogelijke gevolgen ervan. Hierdoor nemen ze soms impulsieve beslissingen bij het afsluiten van een AOV zonder grondig onderzoek te doen naar de voorwaarden, dekking en betrouwbaarheid van de verzekeraar.

- Kostenbesparing: Ondernemers zijn vaak gericht op het minimaliseren van kosten, vooral bij het opstarten van hun bedrijf. Ze kunnen de neiging hebben om te kiezen voor de goedkoopste optie zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen op lange termijn.

- Gebrek aan vertrouwen in (onafhankelijk adviseurs: Sommige ondernemers hebben misschien een negatieve perceptie van adviseurs en zijn terughoudend om te betalen voor AOV diensten. Ze kunnen twijfelen aan de toegevoegde waarde van een adviseur en denken dat ze het zelf wel kunnen afhandelen, zelfs als dit uiteindelijk tot suboptimale beslissingen leidt.

- Onzekerheid over de toekomst: Ondernemers kunnen zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf en financiële stabiliteit, vooral in de beginfase. Hierdoor kunnen ze geneigd zijn om te kiezen voor de goedkoopste optie om kosten te besparen, zelfs als dit betekent dat ze mogelijk minder gedekt zijn of een lagere kwaliteit van dienstverlening ontvangen.

- Gebrek aan tijd en kennis: Het afsluiten van een AOV kan een complex proces zijn, vooral voor ondernemers die al druk zijn met het runnen van hun bedrijf. Ze kunnen het moeilijk vinden om de tijd te vinden om zich te verdiepen in alle opties en de beste keuze te maken. Hierdoor kunnen ze snel geneigd zijn om te kiezen voor de makkelijkste en snelste optie, zelfs als dit niet de meest verstandige keuze is.

In werkelijkheid is het te allen tijde voordeliger zijn om een AOV Specialist in te schakelen bij het afsluiten van een AOV. Een ervaren Specialist adviseur kan niet alleen helpen bij het vinden van de beste dekking tegen de scherpste premies, maar kan ook waardevol advies bieden over de juiste keuzes voor de lange termijn. Door een ervaren Specialist in te schakelen, kunnen ondernemers op lange termijn juist veel geld besparen en zich verzekeren van de beste bescherming voor henzelf en hun bedrijf. Ze zijn verzekerd van optimale service en bescherming van hun inkomen.

Snelle gemakkelijke AOV keuze wordt duur betaald

Een snelle keuze bij het zelf afsluiten van een AOV kan leiden tot onvoldoende dekking, te hoge premies, gebrek aan maatwerk, onvoldoende advies en begeleiding, en risico's op afwijzing of beperkte uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Het is daarom verstandig voor zzp'ers om zich goed te laten informeren en adviseren voordat ze een AOV afsluiten. Ook kan goede begeleiding , en onderhoudsgesprekken in de toekomst leiden tot voordeligere premies door bijv.over te sluiten, gebruik te maken van extra (mantel)kortingen  van AOV-zzp.nl of andere partijen waarmee AOV-zzp.nl professioneel samenwerkt.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt als je een aov verzekering hebt, wat houdt dat in

Wat betekent het eigenlijk om gedeeltelijk arbeidsongeschikt te zijn volgens je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Als zelfstandige of ondernemer kan je geconfronteerd worden met situaties waarin je niet in staat bent om te werken. Maar wanneer wordt dit beschouwd als arbeidsongeschiktheid volgens je verzekering, en wat houdt dit precies in bij de verzekeraar?

Het verschil tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is cruciaal als je een AOV hebt. Als je slechts een deel van je werk nog kunt doen, wordt dit beschouwd als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Maar wie bepaalt eigenlijk of je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent?

Het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid is een proces waarbij een team van deskundigen betrokken is, bestaande uit een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een claimbehandelaar. Deze deskundigen beoordelen of je nog in staat bent om te werken, en zo ja, in welke mate.

In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt vaak het criterium van beroepsarbeidsongeschiktheid gebruikt. Hierbij wordt alleen gekeken naar je vermogen om je eigen beroep of vak uit te oefenen. Na het eerste jaar kan dit veranderen naar het criterium van passende arbeid, afhankelijk van de variant van je AOV.

Het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering die je ontvangt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een percentage van het verzekerde bedrag, gebaseerd op het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Stel, je hebt een AOV met een verzekerd bedrag van €40.000,- per jaar en je wordt beoordeeld als 45% arbeidsongeschikt. Dan ontvang je een uitkering van 50% van het verzekerde bedrag, wat neerkomt op €20.000,- per jaar. Dit bedrag is echter nog onderhevig aan belastingen die worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.

Het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt direct de hoogte van de uitkering die je ontvangt. Hieronder zie je een overzicht van de arbeidsongeschiktheidspercentages en de bijbehorende percentages van het verzekerde bedrag:

  • - Van 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt: 100% van het verzekerde bedrag
  • - Van 65% tot en met 79% arbeidsongeschikt: 75% van het verzekerde bedrag- Van 55% tot en met 64% arbeidsongeschikt: 60% van het verzekerde bedrag
  • - Van 45% tot en met 54% arbeidsongeschikt: 50% van het verzekerde bedrag- Van 35% tot en met 44% arbeidsongeschikt: 40% van het verzekerde bedrag
  • - Van 25% tot en met 34% arbeidsongeschikt: 30% van het verzekerde bedrag
  • - Van 0% tot en met 24% arbeidsongeschikt: Geen uitkering

Dit schema geeft duidelijk aan hoe het percentage van arbeidsongeschiktheid de hoogte van de uitkering beïnvloedt, met hogere percentages die corresponderen met hogere uitkeringspercentages.

Hoeveel houd je dan netto over bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Laten we een voorbeeld bekijken om dit duidelijker te maken. Stel dat je als zelfstandig consultant werkt en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt afgesloten met een verzekerd bedrag van €40.000,- per jaar. Door een blessure ben je 45% arbeidsongeschikt verklaard, wat betekent dat je recht hebt op een uitkering van 50% van het verzekerde bedrag, oftewel €20.000,- per jaar.

Echter je kan noog voor 55% werken en dus kun je daarmee in totaal 55% van je eerdere inkomen blijven verdienen. Dit komt bovenop je gedeeltelijke uitkering uiteraard.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page