logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

Arag laat vordering op tussenpersoon verjaren en komt daarmee weg

 Een tussenpersoon die een klant liet weten dat het verzekerde bedrag op zijn AOV is verhoogd, maar naliet de wijziging ook daadwerkelijk door te voeren, hoeft niet langer bang te zijn dat hij een advocaat op zijn dak krijgt. Arag liet de vordering op de adviseur verjaren, maar omdat de man daar zelf medeschuldig aan is en de vordering onhaalbaar wordt geacht, hoeft de rechtsbijstandsverzekeraar de zaak niet voort te zetten. Dat oordeelt Kifid in een recente uitspraak.

Arag laat vordering op tussenpersoon verjaren en komt daarmee weg
Een ongediertebestrijder laat in maart 2007 het verzekerd bedrag van zijn AOV verhogen van € 30.000 naar € 40.000. Tevens wil hij zijn werkzaamheden aanpassen van sloopwerkzaamheden naar ongediertebestrijding. Zijn tussenpersoon bevestigt per brief dat het bedrag is verhoogd en meldt dat hij een vragenlijst over zijn beroep moet invullen.

Geschil over dekking
Een maand later raakt de man door een auto-ongeluk arbeidsongeschikt. Zijn verzekeraar verleent dekking, maar er ontstaat wel een geschil over de mate van dekking. De man schakelt daarom in 2010 Arag in. Die bereikt over dat geschil namens de consument een overeenkomst met de AOV-verzekeraar.

Tijdens dat proces vindt de man ook weer de brief waarin zijn tussenpersoon bevestigt dat het verzekerd bedrag is verhoogd naar € 40.000. De verzekeraar heeft steeds gerekend met € 30.000. Dat meldt hij in november 2013 aan Arag. Hij wil dat de rechtsbijstandsverzekeraar de schade die hij hierdoor lijdt, verhaalt op zijn tussenpersoon.

Externe advocaat
In mei 2014 besteedt Arag de zaak uit aan een externe advocaat. Die krijgt de opdracht de zaak tegen de AOV-verzekeraar voort te zetten en te onderzoeken of de tussenpersoon aansprakelijk kan worden gehouden.

‘AOV ZZP vraagt om minstens zoveel advies als hypotheek’ ...ASR keert 18 miljoen aan uitkeringen per maand

 De AOV-markt is behoorlijk in beweging. Grote spelers als Reaal en Aegon kwamen onlangs met nieuwe varianten en premieverlagingen voor bepaalde beroepsgroepen. De Amersfoortse gaf al eerder de aftrap met de introductie van een AOV voor zware beroepen, waarbij preventie de insteek is. Een gesprek met directeur Frank Romijn directeur AOV bij ASR, bekend van het label De Amersfoortse, en ook voorzitter van het sectorbestuur Inkomen bij het Verbond van Verzekeraars.

Frank Romijn (ASR): ‘AOV vraagt om minstens zoveel advies als hypotheek’
Waarom is de Amersfoortse met een AOV voor zware beroepen gekomen?
“Om ons te onderscheiden, maar ook omdat je in bredere zin ziet dat de aanwas in de zwaardere beroepsklassen achterblijft. Dat heeft deels te maken met de hoogte van de premie, maar ook met het stijgen van de AOW-leeftijd. In hoeverre is voor bijvoorbeeld een stukadoor een AOV met een eindleeftijd van 55 nog aantrekkelijk als hij pas met 67 of 68 met pensioen kan? Wij hebben er nu voor gekozen om ook voor de zware beroepen dekking te bieden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.”

Komt dat niet neer op het verzekeren van een brandend huis?
“Niet als je van meet af aan met die ondernemer om de tafel zit en hem begeleidt. Daarbij kun je denken aan het verzetten van de bakens, het aannemen van personeel, her- of omscholing. Maar ook bijvoorbeeld die stukadoor te wijzen op de vele werkuren die hij in de avonduren nog maakt. Het is niet voor niets dat veel mensen met dat beroep al op 40-jarige leeftijd al aardig versleten zijn.”

Beste AOV Verzekeraar wij van AOV-ZZP.nl gaan ervan uit dat u werkt volgens de afspraken die in het verbond zijn gemaakt

Geachte verzekeraar. Voor al onze relaties vragen wij te allen tijde alle AOV verzekeringen aan onder WGBO. Daaruit valt dus helemaal NIETS uit op te maken, dan dat wij de rechten  van onze relaties kennen en hoog achten. Wij gaan ervan uit dat u werkt volgens de afspraken die in het verbond zijn gemaakt !

AOV Circulaire 2018-1 van 11042017 (Zie hier originele document)

Schade- en levensverzekeraars lid van het Verbond van

Verzekeraars

Ook van belang voor

Medisch adviseurs, juridische afdeling

Sector Inkomensverzekering afdeling Leven/Inkomen

Circulaire

AOV-2018-1

Onze referentie

2017-00051649/MBOEL

Den Haag

11 april 2017

Gevraagde actie

Ter kennisneming

Omgaan met eerdere afwijzingen bij een verzekeringsaanvraag

Het blokkeringsrecht is het recht voor de kandidaat-verzekerde om als eerste kennis te nemen van de uitslag van het medisch advies, en de medisch adviseur te verbieden dit advies aan de verzekeraar te geven. Vanuit klantperspectief wordt dit recht als waardevol beschouwd vanuit het beeld dat een eerdere afwijzing bij een nieuwe aanvraag (altijd) gemeld moet worden. Verzekeraars mogen in het aanvraagformulier alleen vragen naar een afwijzing op niet-medische gronden. Van een afwijzing op medische gronden hoeft de kandidaat-verzekerde in deze situatie geen melding te maken. Mogelijk is dit uitgangs- punt niet altijd voldoende helder voor kandidaat-verzekerden (en hun belangenbeharti- gers). Het Verbond roept haar leden op om een eventuele vraag naar een eerdere afwijzing in het aanvraagformulier zo te formuleren dat het de kandidaat-verzekerde ondubbelzin- nig duidelijk is dat een eerdere afwijzing om medische redenen niet gemeld hoeft te wor- den, maar een eerdere afwijzingen op niet-medische gronden wel.

Wat regelt het blokkeringsrecht?

Consumentenbond: Verzekeringsbranche niet transparant over provisies

 De Consumentenbond vindt dat schadeverzekeraars slecht communiceren over de provisies die ze betalen aan tussenpersonen. Klanten krijgen alleen iets te horen over de hoogte van de provisie als ze er zelf naar vragen. De Consumentenbond wil daarom dat actieve transparantie wettelijk geregeld wordt.

De bond vroeg in een onderzoek verzekeraars hoeveel provisie er versleuteld wordt in de premies. Lang niet alle verzekeraars wilden daar antwoord op geven. Directeur van de Consumentenbond Bart Combée vindt dat kwalijk: “Consumenten vragen niet uit zichzelf naar die bedragen, terwijl het wel waardevolle informatie is. Bijvoorbeeld om in te schatten in hoeverre de bemiddelaar het belang van de aanbieder meeweegt in het advies.”

Toegevoegde waarde
Nationale-Nederlanden gaf de Consumentenbond geen percentages omdat zij intermediairs zelf de provisie laten bepalen op basis van de toegevoegde waarde en het verdienmodel. Vivat en Unigarant vonden het ‘te vroeg’ om inzicht te geven in de provisies. ZLM noemt de eigen provisies ‘onder het marktgemiddelde.’ Bovemij, Bruns ten Brink, Lancyr en Nh1816 reageerden helemaal niet op de vragen van de bond.

Eerder op amweb
Lagere provisie oneerlijk?
Overigens geeft de meerderheid van de verzekeraars wel openheid van zaken over hun beloning aan de adviseur. Volgens de bond lopen de percentages uiteen van 10 tot ‘maar liefst’ 27,5 procent.

Er is geen Kamermeerderheid voor actieve transparantie op schadeprovisie. Een motie van oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks die de regering opriep deze transparantie op te nemen in de wet, werd dinsdagmiddag verworpen. Ook stemde de Kamer tegen een motie die vergelijkingssites moest verplichten eerlijk en open te zijn over de provisies die ze ontvangen. Een haalbaarheidsonderzoek naar een marktbrede vergelijking van onafhankelijk advies haalde het wel.

Pagina 1 van 207

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2018 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services