fbpx
Image
Image
Wees de dure Verplichte AOV (Bijstands AOV) vóór!

Wees de dure Verplichte AOV (Bijstands AOV) vóór!

Dure & Slechte Verplichte Bijstands AOV vóór zijn? 

De Verplichte AOV is van slechte kwaliteit en is premietechnisch duur! Kies en regel daarom jouw AOV nu eerst zelf!  Anders wordt er voor je gekozen!  Een reeds lopende / bestaande AOV verzekering wordt nml. gerespecteerd en zo hoef jij gegarandeerd niet mee te doen aan deze Verplichte AOV.

Verplichte AOV is Bijstands AOV = 1100 euro per maand netto!

Er komt er een Verplichte AOV door overheid opgelegde aan die slecht van kwaliteit en duur is. Wij noemen het de Bijstands AOV omdat met € 20000,-  per jaar BRUTO of wel € 1667,- BRUTO per maand geen enkele serieuze ondernemer zijn maandlasten kan betalen, als het inkomen stopt door ziekte. Netto per maand: 1100 euro/?!?

Het is een dure verzekering van slechte kwaliteit: Je verzekert nml. -niet- je beroep, dus alles wat je nog aan zou kunnen kan, mag je ook gaan doen.

Als je jouw AOV daarvoor geregeld hebt,  voldoe je aan de eisen en hoef jij 100% gegarandeerd niet mee te doen  aan de Verplichte AOV! 

De echte bijstand is nog beroerder:

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor een zelfstandig ondernemer, als je -niet-verzekerd - bent?

Werknemers: WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).Zelfstandig? Nix, noppes, zero: Bijstand!

Er is maar één vangnet , namelijk een bijstandsuitkering. 

Wanneer bestaat er recht op een bijstandsuitkering?

Iedere Nederlander heeft recht op een bestaansminimum. Indien je maandelijks onvoldoende inkomen hebt, kun je recht hebben op een bijstandsuitkering. Het gezinsinkomen ligt onder het bestaansminimum

Daarnaast gelden er enkele vermogenseisen

Vermogenstoets voor de bijstand

Een gezin of een alleenstaande ouder mag niet over meer een bepaald vermogen beschikken om recht te hebben op een bijstandsuitkering.  Overwaarde in het huis? Overwaarde in de eigen woning wordt ook gezien als een deel van het vermogen. 

 

 Als bijstandsgerechtigde moet u voldoen aan een aantal verplichtingen  

 • Arbeidsplicht bij bijstandsuitkering
 • U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen. Dit zijn: u moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden; u moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau;
 • Wilt u verhuizen, dan moet u vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u naartoe wilt verhuizen; u moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen; u moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden.
 • Maar wel ergens anders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand; u moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden;
 • u moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling;
 • u moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.
 • Voldoet u niet aan deze plichten? Dan moet uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Valt u niets te verwijten? Dan mag de gemeente dit niet doen. Uw gemeente moet rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Vrijgesteld van de arbeidsplicht zijn: alleenstaande ouders met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar.

Zij moeten hiervoor wel een verzoek indienen bij hun gemeente. Wel moeten zij gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente, gericht op arbeidsinschakeling; mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten). Re-integratieplicht in de bijstand U moet meewerken aan uw re-integratie. En zich houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen.

Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om bestaande vaardigheden op peil te houden. Of om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoet u niet aan deze plicht? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Tegenprestatie in de bijstand

U bent verplicht om een tegenprestatie naar vermogen uit te voeren als de gemeente dat van u vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde en voor de samenleving nuttige activiteiten. De activiteiten hoeven niet bij te dragen aan uw re-integratie.

Weigert u een tegenprestatie?

Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand. Medewerkingsplicht in de bijstand U moet meewerken als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan u vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek.

Of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft. Werkt u niet mee? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Identificatieplicht in de bijstand U moet kunnen bewijzen wie u bent met een geldig legitimatiebewijs als uw gemeente hierom vraagt.

Bijvoorbeeld bij de aanvraag van uw bijstandsuitkering, zodat uw gemeente kan bepalen of uw recht op bijstand heeft. Inlichtingenplicht in de bijstand U moet uw gemeente alle informatie geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft.

Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit direct laten weten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: u gaat werken en ontvangt inkomsten; u ontvangt vermogen; u wilt een studie volgen; u wilt vrijwilligerswerk doen; u gaat verhuizen; uw leefsituatie verandert (samenwonen, een scheiding, in- of uit verhuizende kinderen); u wilt met vakantie.

Meer info over Bijstands wet:

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-in-de-bijstand

Amersfoortse AOV wordt weer ASR AOV

Amersfoortse AOV wordt weer ASR AOV

Amersfoortse AOV wordt weer ASR AOV

De Amersfoortse gaat v verder onder de naam a.s.r., aldus een adviseursmailing. Luuk de Vos, directeur Intermediaire Distributie Inkomen & Zorg bij a.s.r.: "De Amersfoortse en a.s.r. zitten al heel lang in hetzelfde team. Alleen de naam op de polis is anders. Voor een team dat op elkaar is ingespeeld, is het best gek om niet hetzelfde shirt te dragen. 

Alleen naamswijziging, verder geen wijzigingen. Vanaf 19 april 2021. 

 Niet heel lang geleden, dit bericht staat zelfs nog steeds op de De Amersfoortse Verzekeringen website, lazen we dit... (!).

Welkom bij De Amersfoortse

Je AOV gaat van a.s.r. naar De Amersfoortse. Wij heten je van harte welkom! Je hebt van ons een brief ontvangen met daarbij je nieuwe polis van De Amersfoortse.  Vanaf de omzettingsdatum gelden er nieuwe polisvoorwaarden. De nieuwe polisvoorwaarden verschillen op een aantal punten met je huidige polisvoorwaarden


Bericht Amersfoortse / ASR d.d. 24-03-2021

Op 19 april 2021 nemen we afscheid van het merk De Amersfoortse en gaan we verder als a.s.r.

We horen al jaren bij hetzelfde team, werken in hetzelfde pand en drinken dezelfde koffie. En vanaf 19 april 2021 dragen we ook hetzelfde shirt.

Waarom deze keuze?

Sinds 1997 maakt De Amersfoortse onderdeel uit van a.s.r. en werken we als één team samen. De keuze om De Amersfoortse voortaan onder de naam a.s.r. verder te laten gaan, is daarmee een logische stap.

Het unieke karakter van De Amersfoortse als betrouwbare en behulpzame verzekeraar op het gebied van arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen blijft: a.s.r. blijft met dezelfde medewerkers, dezelfde verzekeringen en dezelfde dienstverlening uw betrouwbare partner.

Ook in de toekomst kunt u als ondernemer rekenen op onze hulp en begeleiding bij (het voorkomen van) arbeidsongeschiktheid. Wat verandert er voor u? Daar kunnen we kort over zijn. Behalve de naam verandert er niets. U houdt dezelfde contactpersonen en u kunt blijven rekenen op de hulp, ondersteuning en begeleiding van onze medewerkers.

Ook de voorwaarden en de premies van onze verzekeringen veranderen niet door de naamswijziging. Er komt alleen een andere naam op de polis en onze medewerkers zullen hun telefoon anders opnemen. Al zal dat in het begin nog wel even wennen zijn. 

 • Even een aantal praktische zaken op een rij Informatie over uw verzekeringen ontvangt u voortaan uit naam van a.s.r. Per eerstvolgende contractstermijn ontvangt u een a.s.r.-polis en a.s.r.-polisvoorwaarden.
 • De premie en de voorwaarden van uw verzekering veranderen niet door naamswijziging.
 • Door de naamswijziging verdwijnen ook de @amersfoortse.nl-mailadressen en de 033-telefoonnummers.
 • Het algemene nummer voor vragen over uw AOV is vanaf 19 april (030) 278 03 35.
 • Alle informatie over onze inkomens- en zorgverzekeringen vindt u voortaan op asr.nl.
 • De premie voor uw AOV wordt voortaan afschreven door a.s.r. 

Wat vragen wij van u?

Alleen als u zelf de premie voor uw AOV naar ons overmaakt, vragen wij u een kleine aanpassing te doen in de naam van de begunstigde. Verder hoeft u niets te doen. De omzetting van uw verzekeringen van De Amersfoortse naar a.s.r. gebeurt automatisch.

Wij blijven u graag van dienst

Ook als a.s.r. blijven wij u graag van dienst. Voortaan kunt u voor al uw verzekeringen terecht onder één dak. Wel zo overzichtelijk. Heeft u vragen over de naamswijziging? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw adviseur of met uw vaste contactpersonen binnen ons bedrijf. Wij helpen u graag. Ook dat verandert niet!

Met vriendelijke groet,

Ewout Hollegien directeur Inkomensverzekeringen

 

Sharepeople

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met SharePeople

Iedere zzp’er kan zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Met een AOV via een verzekeraar Of door lid te worden van een schenkkring zoals het Broodfonds Door deelnemer te worden van SharePeople. Elke schenkkring doet, net als SharePeople, in de basis hetzelfde: je deelt het risico op arbeidsongeschiktheid met andere zzp’ers. Ieder lid draagt bij aan de kring of het netwerk en als je ziek bent, krijg je een schenking uit de groep.  En deelnemers of leden worden niet van tevoren medish gescreend.

Hoe werkt SharePeople crowdsurance?

Crowdsurance gaat uit van het doen van onderlinge betalingen (donaties) via goede ICT. SharePeople is een online ondernemersnetwerk en heeft haar arbeidsongeschiktheidsvoorziening gebaseerd op dit crowdsurance principe. Er is bij SharePeople (in tegenstelling tot schenkkringen) geen maximum aantal leden, er zijn geen verplichte bijeenkomsten en je kunt direct meedoen: je kunt je online inschrijven. Ook zet je geen geld vast op een geblokkeerde rekening, maar zorg je zelf dat je voldoende geld hebt om schenkingen te doen. Dus is er ook geen buffer en daarmee weinig zekerheid tot voldoende reserves bij teveel zieken (nadeel).

Bij de aanmelding doe je de belofte dat je niet ziek bent en betaal je het inschrijfgeld van €125. Als je ziek bent, meld je je bij een onafhankelijke arbodienstverlener en is je privacy over de aard van je ziekte gewaarborgd. SharePeople dekt slechts een periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid en is te combineren met een AOV met een wachttijd van 2 jaar.

Je betaalt eenmalig de inschrijfkosten (€125) en bevestigt je aanmelding per email. Je belooft dat je niet ziek bent (of dit verwacht de komende zes maanden te worden door een reeds gediagnosticeerde aandoening) op het moment van aanmelding en je bent nog geen 60 jaar.

Per maand doe je maximaal één donatie aan iemand in het netwerk die tijdelijk niet kan werken wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast betaal je maandelijks €10 aan deelnemerskosten.Een griepje kun je zelf wel opvangen. Maar ben je langer dan 2 maanden arbeidsongeschikt, dan meld je dat. Je ontvangt gedurende maximaal 24 maanden donaties.

En je wordt  beoordeeld door een door Sharepeople ingehuurde arbodienstverlener of je ziek bent of niet.

En na 24 maanden stoppen de schenkingen weer, ook bij SharePeople. De meeste mensen die ziek worden, zullen weer aan het werk zijn. De kans is dus heel groot dat je een langere dekking niet nodig hebt.

Ziekteverzuim Als er veel zieken zijn in je kring of netwerk, dan schenk je meer. Bij SharePeople schenk je maximaal 6% van je geselecteerde inkomen bij ziekte. In het geval dat er meer zieken zijn dan verwacht en jij ook ziek bent, zou je echter ook de helft van het door jou geselecteerde inkomen bij ziekte kunnen krijgen.

Vertrouwen Je zult er op moeten vertrouwen dat een mede-deelnemer aan je schenkkring of crowdsurance netwerk echt ziek is, als hij of zij zich meldt. Onderlinge controles kunnen tot frictie leiden. 

Fiscale gevolgen Een schenking doen is niet aftrekbaar van de belastingen. De schenkingen die je ontvangt zijn wel vrijgesteld van belastingen, je hoeft ze dus niet op te geven als inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Pagina 1 van 331

Deze website is  SSL beveiligd 

©2021 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page