logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

AOV Verzekeraars niet op aarde om claims af te wijzen; tientallen dossiers?

 
Dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog al eens in de uitkeringsfase tot conflicten leiden, ligt veelal aan zaken die in de acceptatiefase niet goed gaan. Dat betoogden AO-verzekeraars Movir en Reaal onlangs in een ronde tafel-discussie die am: organiseerde over dit onderwerp. Arthur van der Wal, directeur bij Movir: “Als je dat voortraject goed regelt, gaat het later niet fout.”

AM organiseerde de ronde tafelbijeenkomst naar aanleiding van enkele spraakmakende AOV-geschillen die het nieuws haalden. Meest in het oog springend: de zaak rondom voormalig quizmaster Willem Bol. Hij steggelt al jaren met Generali Nederland over diens zijn AOV-uitkering.

Tientallen actieve AOV-dossiers
Volgen Mark Ripmeester, advocaat bij Backx & Ripmeester Advocaten in Rotterdam haalt slechts een fractie van dit soort zaken het nieuws. Het advocatenkantoor heeft op dit moment “enkele tientallen” actieve AOV-dossiers lopen. Daarbij treedt het alleen maar op namens verzekerden. “Wij geloven niet in slechte verzekeraars, wij geloven wel in slechte schadebehandelaars. Er is veel tunnelvisie.”

‘Doorbraak nodig’
Volgens Ronald Pont, strateeg op het snijvlak van innovatie en groeiontwikkeling, is er een doorbraak nodig om de telkens terugkerende conflicten bij AOV’s tegen te gaan. “Wie kiest voor een AOV hoopt bij ziekte of na een ongeval met een beetje hulp snel weer aan de slag te kunnen. Dat je als zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid misschien tijdelijk niet zelf volledig in je inkomen kunt voorzien, is het bijverschijnsel ervan. Vanuit de verzekeraar is arbeidsongeschiktheid een schademelding die in de praktijk draait om acceptatie van medische factoren en het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.”

Preventie en re-integratie
Arthur van der Wal, directeur van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, zegt het als de taak van zijn werkgever te zien om arbeidsongeschiktheid bij de verzekerden te voorkomen. “Daar zijn al onze investeringen in preventie en re-integratie op gericht.”

Nieuwe beroepenlijst leidt tot beter passende aov’s

aov onderzoek

 De nieuwe beroepenlijst, ontwikkeld door verzekeraars, adviseurs en andere ketenpartners, heeft ervoor gezorgd dat meerdere verzekeraars het afgelopen jaar de acceptatienormen en prijsbepaling van hun aov’s hebben herzien. Dat concludeert MoneyView uit onderzoek.

Nieuwe beroepenlijst leidt tot beter passende aov’s
De lijst wordt nog niet door alle verzekeraars gebruikt vanwege systeemtechnische of organisatorische redenen. “Sommige verzekeraars moeten de keuze nog maken of de lijst überhaupt als standaard gaat gelden. Positief is wel dat vrijwel alle verzekeraars de beroepenlijst hebben gecontroleerd en voor alle 1.056 beroepen de acceptatiecriteria zijn vastgesteld.”

Nuancering
Doordat bepaalde beroepen zijn genuanceerd, worden ondernemers nauwkeuriger geaccepteerd, aldus MoneyView. “Zo zijn nieuwe beroepen toegevoegd of beroepsomschrijvingen veranderd of verduidelijkt. Dit leidt ertoe dat bepaalde beroepen niet, anders of juist wel worden geaccepteerd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een bouwkundige. Bij dit beroep wordt onderscheid gemaakt tussen een bouwkundige die zijn bureauwerk combineert met beperkt toezichthoudend werk, een bouwkundige die meewerkt op locatie en een bouwkundige die toezichthoudend werk deels combineert door mee te werken op locatie. Bij eerdere beroepenlijsten werd bij dit beroep soms alleen onderscheid gemaakt tussen wel of niet meewerkend en ontbrak de nuancering.”

Onafhankelijke arbiter bij AOV-geschil moet vertrouwen aan de voorkant geven

 Univé werkt sinds begin deze maand met een onafhankelijke arbiter voor het beslechten van geschillen bij de uitkering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De verzekeraar komt met een objectieve geschillenregeling om de zorgen weg te nemen die leven bij klanten. De verzekeraar en verzekerde zoeken samen de arbiter uit.

Onafhankelijke arbiter moet verzekerde houvast bieden bij AOV-geschil
Volgens Univé overheerst bij ondernemers de angst dat ze bij langdurige ziekte te weinig uitkering ontvangen vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook negatieve berichten in de media over de AOV zouden hieraan hebben bijgedragen. Henk de Zwaan, propositiemanager zakelijk bij Univé: “Dit was voor ons aanleiding om te kijken hoe we het vertrouwen op dit punt bij onze leden kunnen vergroten. De objectieve geschillenregeling was hiervan het resultaat.”

‘Weinig discussie’
Volgens Zwaan is er binnen de eigen AOV-portefeuille van Univé weinig discussie in de uitkeringsfase en wordt er weinig gebruik gemaakt van de al bestaande mogelijkheid van een second opinion. “Maar de angst dat je te weinig uitgekeerd krijgt bij arbeidsongeschiktheid speelt wel een grote rol in het oriëntatie en afsluitproces. Met deze regeling willen we deze zorg wegnemen.”

Second opinion
Op het moment dat een klant het niet eens is met de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid kan hij een second opinion vragen. Als Univé niet akkoord gaat met de bevindingen hiervan komt de onafhankelijke arbiter in actie. Wie dat wordt bepalen de klant en de verzekeraar samen. “De door de klant gekozen partij voor de second opinion kan de klant hierover bijvoorbeeld adviseren, of bijvoorbeeld een letselschadebureau”, aldus De Zwaan.

Kifid: zorgplicht reikt verder dan sluiten overeenkomst

aov Klachteninstituut Kifid wijst adviseurs naar aanleiding van een recente uitspraak op de voortdurende zorgplicht die zij hebben. “Een adviseur heeft niet alleen een zorgplicht voorafgaand aan en bij het afsluiten van een verzekering. Ook gedurende de looptijd van een verzekering moet een adviseur periodiek nagaan of de verzekering nog passend is. En wanneer een adviseur op de hoogte is van feiten, die mogelijk tot aanpassing van de verzekering kunnen leiden, dan kan de adviseur niet stil blijven zitten.”

Kifid: zorgplicht reikt verder dan sluiten overeenkomst
De consument mag van een verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten, benadrukt de geschillencommissie van Kifid. Die oordeelde onlangs dat ABN Amro als adviseur is tekortgeschoten in de zorgplicht. Het ging om een vrouw die een Meegroeiverzekering had gesloten, die later van een KEW-clausule en een overlijdensrisicodekking was voorzien. Na haar overlijden in 2014 volgt er een uitkering, maar die gaat niet naar haar partner: hun minderjarige kind ontvangt de uitkering van een kleine 55.000 euro. “De begunstiging aan het minderjarige kind leidt ertoe dat de uitkering niet met de fiscaalvriendelijke KEW-vrijstelling kan worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek.”

Ook aandacht voor overlijden
De echtgenoot beklaagt zich bij Kifid over de advisering door ABN Amro. Er was wel aandacht voor de overlijdensrisicodekking, maar zonder stil te staan bij de begunstiging en het probleem dat zou ontstaan bij voortijdig overlijden, luidt de klacht. De bank stelt dat de klant zelf contact moet zoeken als omstandigheden wijzigen. De geschillencommissie geeft de klant gelijk: “In deze klacht had de adviseur in het adviesgesprek in 2011 niet alleen aandacht moeten hebben voor de situatie ‘bij leven van de partner en de consument’, maar ook voor de situatie die zou ontstaan bij voortijdig overlijden. Logischerwijs zou dan de begunstiging aan de orde zijn gesteld. Het ligt voor de hand dat de partner en de consument de begunstiging zouden hebben aangepast. De bank als adviseur zal het financiële nadeel, dat de consument ondervindt als gevolg van deze tekortkoming, deels moeten vergoeden.”

Pagina 1 van 202

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)
Borgstede 1 (ingang tramzijde)
3431 JV NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2018 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services