fbpx
Image
Image

Reaal AOV & Lijfwacht ten tijde van Corona

Bestaande Reaal ZZP AOV’s en premie

Wij krijgen veel vragen van klanten over uitstel van betaling. Lukt het je niet om de premie (op tijd) te betalen als gevolg van de situatie rondom corona? Dan kan hij contact met Reaal opnemen via 020-543 66 40. Wij kunnen dan met hem overleggen of er een oplossing is. 

Reaal Lijfwacht

In deze uitdagende tijden willen we er natuurlijk extra zijn voor onze klanten. Daarom ontvangen onze klanten binnenkort een bericht waarin ze lezen dat de partners van Reaal Lijfwacht voor hen klaar zitten om ze te ondersteunen. Met advies voor hun onderneming. Of om te praten over hoe ze met deze situatie om kunnen gaan.

Praten met een coach

Maak je je als ondernemer zich veel zorgen?

Schenkkring Samsamkring verlaagt de bijdrages

Tijdens de jaarlijkse ALV van schenkkring Sam sam zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo gaan het spaarbedrag en de contributie omlaag. Dat betekent bijvoorbeeld voor een deelnemer met een gewenst inkomen bij ziekte van € 2.000,- (netto) dat het maandbedrag omlaag gaat van €140,- naar € 105. 

Lager spaarbedrag

Bij de oprichting van de vereniging bijna twee jaar geleden was gekozen een spaarbedrag van maandelijks 6% van het gekozen inkomensniveau. Dit heeft geleid tot een zeer gezonde buffer voor schenkingen. De buffer en het lage percentage zieken stelt ons in staat om het percentage nu te verlagen naar 4,5%. Lagere contributie

Momenteel betalen de leden van de schenkkring SAMSAM via de contributie een vast bedrag voor de Arbodienst. Maar er wordt  tot op heden minder dan gedacht gebruik gemaakt van de arbodienst. Vanaf 1 augustus worden de daadwerkelijke kosten voor ondersteuning door de arbodienst betaald vanuit het spaarbedrag. De contributie gaat daardoor omlaag naar € 15,-.

Allianz Coranacoulance: Sluimerdekking em terugkeerregeling

Veel ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden in deze tijd.  Wellicht willen zij de verzekering stilzetten of aanpassen om kosten te besparen. Daar werken we graag aan mee. Daarom wijzen we u op de tijdelijk gratis sluimerdekking en terugkeerregeling voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Beide verruimde regelingen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

08-10-2020: Sluinmerdekking en terugkeerregeling wij verlengd tot 1 januari 2021.

SluimerdekkingOnze AOV’s kunnen voor een periode met een maximum van een jaar geschorst worden. Wij noemen dit sluimeren. Deze regeling hebben wij in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd. Uw klant betaalt in die periode geen premie (normaal is dit 10% premie). Op het moment dat uw klant de dekking wil herstellen, zetten we de verzekering vanaf dat moment weer voort. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens. De normale premie wordt dan weer in rekening gebracht.

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze periode van sluimerdekking is niet gedekt.

TerugkeerregelingOok kan de dekking van onze AOV’s worden aangepast. Wij bieden u daar verschillende mogelijkheden voor. Door het aanpassen van de dekking, kunt u de premie voor uw klant verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Mogelijke aanpassingen

Allianz AOV, Absoluut AOV , Essentie AOV en Ongevallen Plus AOV

Maatwerk AOV en Fundament AOV

Verlagen verzekerd bedrag

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

Verlengen eigen risicotermijn

90, 180 of 365 dagen

90, 180 of 365 dagen

Verkorten uitkeringsduur

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Of totaal maximaal 5 jaar uitkering

De terugkeerregeling houdt in dat uw klant binnen een jaar kan besluiten om de verzekering weer op het oude niveau te brengen. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens.

Let op: Op het moment dat hij gebruik maakt van het recht om de verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag hij niet arbeidsongeschikt zijn. Is uw klant wel arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij het recht op uitkering op basis van de aangepaste dekking.

Meer informatieHeeft u vragen over de sluimerdekking of de terugkeerregeling van onze AOV’s? Neem dan contact op met uw accountmanager Inkomen. Hij is u graag van dienst.

Sluimerdekking

Onze AOV’s kunnen voor een periode met een maximum van een jaar geschorst worden. Wij noemen dit sluimeren. Deze regeling hebben wij in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd. Uw klant betaalt in die periode geen premie (normaal is dit 10% premie). Op het moment dat uw klant de dekking wil herstellen, zetten we de verzekering vanaf dat moment weer voort. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens. De normale premie wordt dan weer in rekening gebracht.

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze periode van sluimerdekking is niet gedekt.

Terugkeerregeling

Ook kan de dekking van onze AOV’s worden aangepast. Wij bieden u daar verschillende mogelijkheden voor. Door het aanpassen van de dekking, kunt u de premie voor uw klant verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Mogelijke aanpassingen die premie besparen

  • Verlagen verzekerd bedrag
  • Verlengen eigen risicotermijn
  • Verkorten uitkeringsduur
  • Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar
  • Of totaal maximaal 5 jaar uitkering
  • Let op: Op het moment dat hij gebruik maakt van het recht om de verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag hij niet arbeidsongeschikt zijn. Is uw klant wel arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij het recht op uitkering op basis van de aangepaste dekking.

Verlenging gratis sluimerdekking en terugkeerregeling AOV (30-07-2020)

Veel ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden in deze tijd.

Veel Vragen gaan over hun AOV. Wellicht willen zij de verzekering schorsen of aanpassen om kosten te besparen.  Daarom wijzen we je op de tijdelijk gratis sluimerdekking en terugkeerregeling voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Allianz. Beide verruimde regelingen hebben wij verlengd tot 1 oktober 2020.

Sluimerdekking

De Allianz AOV’s kunnen voor een periode met een maximum van een jaar geschorst worden. Wij noemen dit sluimeren. Deze regeling is in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd.

Je betaalt in die periode geen premie (normaal is dit 10% premie). Op het moment dat uw klant de dekking wil herstellen, zetten we de verzekering vanaf dat moment weer voort. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens. De normale premie wordt dan weer in rekening gebracht.  

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze periode van sluimerdekking is niet gedekt.

Terugkeerregeling

Ook kan de dekking van de AOV’ worden aangepast.  Door het aanpassen van de dekking, kan de premie verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Mogelijke aanpassingen

Allianz AOV, Absoluut AOV , Essentie AOV en Ongevallen Plus AOV

Maatwerk AOV en Fundament AOV

Verlagen verzekerd bedrag

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

Verlengen eigen risicotermijn

90, 180 of 365 dagen

90, 180 of 365 dagen

Verkorten uitkeringsduur

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Of totaal maximaal 5 jaar uitkering

De terugkeerregeling houdt in dat je binnen een jaar kan besluiten om de verzekering weer op het oude niveau te brengen. Allianz vraagt dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens.

Let op: Op het moment dat je j gebruik maakt van het recht om de verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag je niet arbeidsongeschikt zijn. 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page