fbpx
Image
Image

Lagere premie voor jouw AOV verzekering

In de zoektocht van naar mogelijke besparingen in Coronatijd komt ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vaak in beeld. De AOV verzekering geheel schrappen lijkt op korte termijn besparingen en dus financiële ruimte te bieden. Toch is beëindigen van de AOV geen oplossing. Er ontstaat ineens een aanzienlijk extra risico voor de ondernemer en zijn bedrijf.

Hoe kunnen we met de eigen risico periode een lagere premie realiseren op de lopende AOV?

Het is mogelijk om de duur van de eigenrisicoperiode aan te passen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als ondernemer een grotere financiële buffer opbouwde, zodat je een langere periode van arbeidsongeschiktheid kan overbruggen. Dit betekent uiteraard wel dat áls je ziek wordt je later een uitkering krijgt. Hoe langer deze periode, hoe lager de premie. Het effect daarvan hangt af van de leeftijd, beroepsklasse en sector.

Van een eigenrisicoperiode van 1 maand naar 3 maanden kan bijvoorbeeld tussen de 10% en 20% schelen op de premie.Houdt er wel rekening mee dat dexe besparing bruto is! De AOV premie is immers geheel fiscaal aftrekbaar.

Hoe kunnen we met de hoogte van het verzekerd bedrag een lagere premie realiseren op de lopende AOV?

De resultaten van een onderneming of zelfstandige zijn elk jaar weer anders. De ondernemer kan zijn verzekerd inkomen daar op aanpassen. Jaarlijks mag je het verzekerd inkomen verhogen met 10%, zonder medische waarborgen. Maar ook verlagen van het verzekerd inkomen is altijd mogelijk. Een verlaging van het verzekerd bedrag heeft ongeveer dezelfde verlaging van de premie tot gevolg. Kiest uw relatie voor een verzekerd bedrag dat 10% lager is, dan scheelt dit ongeveer 10% op de premie.

Hoe kunnen we met overige dekkingskenmerken een lagere premie realiseren op de lopende AOV?

Je kan als verzekerde ook andere dekkingskenmerken van de verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld indexering, eindleeftijd en uitkeringsondergrens. Ook deze aanpassingen kan uw relatie 1 keer per jaar, op elk moment, regelen.

Uiteraard kan het ook lonend zijn, om je verzekering, te gaan oversluiten AOV verzekering.

Of je combineert je AOV met een Samen Sterk Flexibele Spaar AOV.

Invloed van diverse factoren om je AOV premie te verlagen

Huidige situatie Nieuwe situatie Indicatie Premiebesparing
80% van het inkomen 70% van het inkomen 10%
Indexering van 3% op zowel inkomen als uitkering CBS- prijsindxcijfer 5%
Indexering op basis van 3% Geen indexering 25%
Uitkering vanaf 25% Uitkering vanaf 45% 11%
Eindleeftijd 67 jaar Eindleeftijd 65 jaar 10%
Eindleeftijd 65 jaar Eindleeftijd 60 jaar 27%

ongeluk mountainbike

AOV verzekering duur? Lars de Boom betaalt een enorme prijs

Ten eerste dacht Lars " ziekte of arbeidsongeschiktheid, of een ongeluk overkomt mij niet".

ZZP-er Lars de Beer( 45) was er niet aan toegekomen om arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te sluiten. De  kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering hielden hem tegen, omdat hij toen niet beter wistr.

Hij kreeg een een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn nek. Daardoor is hij van voeten tot schouders verlamd geraakt. Lars had dus nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en zal vermoedelijk nooit meer kunnen werken. Daarmee betaalt hij  een enorme prijs. Een inschattingsfout met enorme gevolgen. Een onherstelbare vergissing.

Ten tweede, dacht hij, "een AOV verzekering is onbetaalbaar".

Hij wist toen niet dat, als hij zijn uurtarief met een paar euro zou verhogen, hij 2000 netto per maand aan inkomen hebben verzekerd voor minder dan 100 euro per maand.

Hij dacht  "ik zal toch wel recht hebben op een overheidsregeling/er zal toch wel iets geregeld zijn".

Maar hij heeft alleen recht op geld uit de bijstand en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning.

Lars is zeker niet de enige zelfstandige ondernemer die niet goed is verzekerd. Slechts een derde van de 700.000 ZZP-ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vaak zijn onwetendheid en vooroordelen over de hoogte van de premie en wantrouwen naar verzekeraars redenen, om het regelen ervan uit te stellen. Of af te stellen.

Lars dacht "ik spaar  wel wat extra, met wat ik bespaar op verzekeringspremie".

Sparen is altijd goed natuurlijk. Het is prima voordat je voor jezelf begint, een goede buffer te sparen. Maar ook als je succesvol gestart bent, blijft een buffer prettig.

Sparen om 25 jaar financieel te kunnen Maar als jij nog 25 jaar mag ondernemen tot je 67e, dan heb je al snel, een spaarpotje van meer dan een € 500.000,- nodig, om te overbruggen tot je AOW. Onmogelijk dus!

Maar zelfs al zou je zoveel middelen sparen/achter de hand hebben, zou je dit vermogen (gedeeltelijk) wellicht beter verzekeren en daarmee, dit kapitaal niet op het spel hoeven zetten.

Wordt geen Lars en neem je verantwoordelijkheid als ondernemer, voor jezelf, je partner/kinderen en voor de continuïteit van je bedrijf en gezin. 

Lars dacht, als ik zometeen, meer tijd heb, beter ga verdienen, ik meer klanten heb, etc...etc...dan regel ik het wel een keer. Later is helaas dichterbij gekomen voor Lars. Dramatisch en zeer pijnlijk in alle opzichten. 

Hoe was het  voor de partner van Lars? 

Op het moment van het ongeluk waren ze samen op vakantie op Texel. Ze werd gebeld door twee vrienden met wie Lars op dat moment aan het mountainbiken was. "Schrik niet maar Lars is gecrasht en voelt zijn lichaam niet meer. 

‘"De eerste paar uren na het ongeluk kon ik alleen maar huilen. Het voelde heel onwerkelijk. Ik weet nog hoe verschrikkelijk het was om Lars daar zo machteloos te zien liggen met allerlei infusen en ademhalingsapparatuur aan zich vast".

Houd jezelf dus niet langer voor de gek, neem je verantwoordelijkheid. 

Aegon AOV verzekeringen worden verhoogd met maar liefst 5%

Bericht Aegon d.d.30-07-2020:Nieuwe premie en voorwaarden voor klanten met een Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U heeft klanten met een Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Helaas moeten we de premie van deze verzekering verhogen. Dat komt door de lage rente. Ook passen we de voorwaarden aan. 

Voor bestaande klanten stijgt de premie met vijf procent Niemand wordt blij van een premiestijging. Zeker nu, in een tijd waarin zoveel ondernemers in onzekerheid verkeren, hadden we liever beter nieuws gebracht. Toch hebben we ervoor gekozen de premie voor uw huidige klanten met vijf procent te verhogen. Een moeilijke beslissing. Maar gezien de aanhoudend lage rente de enige die we op dit moment kunnen nemen.

We passen de premie aan vanwege de extreem lage rente U vraagt zich misschien af waarom de rente zo’n belangrijke rol speelt. Dat zit zo. Wordt uw klant arbeidsongeschikt? Dan schatten we in hoe lang we moeten uitkeren. En om hoeveel geld het in totaal gaat.

Dat bedrag reserveren we. We houden daarbij rekening met de rente die we ontvangen over het gereserveerde bedrag. Doordat de rente nu zo laag staat, zijn we verplicht om extra geld te reserveren. Want alleen zo is de uitkering van uw klant ook in de toekomst gegarandeerd. Om dit te bekostigen, verhogen we de premie.

Uw klanten betalen de nieuwe premie vanaf hun eerstvolgende hoofdpremievervaldatum op of na 1 december 2020. Voor het gemak hebben we een beveiligd klantoverzicht klaargezet. Daarin ziet u per klant de hoofdpremievervaldatum. We willen u vragen om vooral de adresgegevens van uw klanten goed te controleren. Neem contact op met ons als er iets niet klopt. Let op: het overzicht bevat de stand van zaken op 7 juli 2020. Veranderingen van na deze datum zijn hier dus niet in verwerkt.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page