fbpx
Image
Image

Ziek melden | Wat moet u doen als u arbeidsongeschikt wordt?

nekkraag

Raakt u helaas arbeidsongeschikt? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

U kunt tijdens uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) arbeidsongeschikt raken. Dit is erg vervelend voor u. Het kan immers grote gevolgen hebben voor u, uw bedrijf en uw gezin. Maar gelukkig heeft u een AOV afgeloten, de AOV beschermt u goed tegen de financiële gevolgen.

Afspraken als u arbeidsongeschikt bent
Als u arbeidsongeschikt wordt, is het belangrijk dat u zich houdt aan de volgende afspraken:

  • Bij arbeidsongeschiktheid laat u zich direct onderzoeken en behandelen door een arts.
  • U doet alles wat kan om weer arbeidsgeschikt te worden. En u doet geen dingen die ervoor zorgen dat u niet herstelt.
  • U meldt uw arbeidsongeschiktheid binnen de eigenrisicotermijn die u hebt gekozen. Is uw eigenrisicotermijn langer dan drie maanden? Dan meldt u zich binnen drie maanden arbeidsongeschikt.
  • U geeft alle gegevens door, die wij nodig hebben om de arbeidsongeschiktheid in te schatten. U houdt geen feiten of omstandigheden achter, die hiervoor belangrijk zijn.

Arbeidsongeschiktheid melden:Aangifteformulier plus Kopie ID

Meldt u zich arbeidsongeschiktheid, dan heeft u een ingevuld en ondertekend aangifteformulier nodig en een kopie van uw identiteitsbewijs. Heeft u niet het juiste formulier, kunt u dat bij ons opvragen. U stuurt het ingevulde aangifteformulier en de kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt uiteraard daarna een afspraak inboeken voor overleg/uitleg.

Wat gebeurt er na het insturen van uw schade-aangifteformulier?
Het schade-aangifteformulier vormt de basis van het verdere claimtraject. Na ontvangst van uw melding neemt de claimbehandelaar binnen 5 werkdagen contact met u op.

Wat gaat er gebeuren?De claimbehandelaar:

  •  wordt uw vaste contactpersoon.
  •  brengt uw situatie in kaart. Wat kunt u nog wel en wat kunt u niet meer.
  •  geeft direct aan of uw claim wordt toegekend en wanneer u de 1e uitkering kunt verwachten.
  •  geeft u uitleg over het verdere verloop van het claimtraject.

Claim wordt (niet) toegekend
De claim wordt wel of niet toegekend. Als de claim wordt toegekend dan krijgt u een uitkering. Deze uitkering ontvangt u maandelijks achteraf. Nadat u een jaar een uitkering heeft ontvangen, heeft u premievrijstelling voor hetzelfde deel van de premie als het uitkeringspercentage. Soms wordt de claim (nog) niet toegekend. Bijvoorbeeld als uw arbeidsongeschiktheid niet onder de dekking van de polis valt.Wat gaat er gebeuren?

  • Als u meer gaat werken of herstelt, dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden. Bent u volledig hersteld, dan stopt de uitkering. Was u langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan moet u ook weer de volledige premie betalen.
  • U bent het niet eens met onze beslissing. U kunt bezwaar maken bij de claimbehandelaar.
  • De uitkering die u ontvangt is belast. De verzekeraar houdt op de arbeidsongeschiktheidsuitkering loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. U krijgt dan een netto uitkering. 

U krijgt van de verzekeraar elke maand een uitkeringsspecificatie. Begin februari van elk jaar ontvangt u een jaaropgave.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page