fbpx
Image
Image

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden AOV-zzp.nl

In het kader van Art. 6:234 BW m.n. Artikel 233.(Vooraf ter beschikking stellen van Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg zodanig dat deze op te slaan zijn, toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming, op een duurzame drager. Uitleg Artikel 6:234 lid 2 BW conform art.5 lid l van de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten, er mag sprake zijn van een duurzame drager: Voorwaarden moeten kunnen worden opgeslagen ,de inhoud ervan moet nadien niet kunnen worden gewijzigd en deze voorwaarden moeten gedurende een passende termijn toegankelijk zijn. De adviseur nog de beheerder van de website moet de inhoud ervan eenzijdig wijzigen.

 De Algemene Voorwaarden worden altijd vooraf per e-mail toegestuurd en zijn daarmee altijd op de juiste wijze ter beschikking gesteld. De Garantieverklaring omvat tevens de Algemene Voorwaarden.

Opmerking:

Werkt de link (even) niet wilt u een pdf per e-mail ontvangen met de voorwaarden, zodat u ze kunt opslaan en /of printen?? Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., U kunt natuurlijk ook de tekst gewoon opslaan en uitprinten, of als link/of bladwijzer opslaan.

Informatie over onze dienstverlening:

- AOV-ZZP of aov-zzp.nl is een handelsnaam van Tune Financial Planning - evenals AOV net.

Tune Financial Planning faciliteert kosteloze AOV-premievergelijkingen en geeft de relatie de mogelijkheid zonder een AOV-aanvraag te vergelijken en inzicht te krijgen door zelfwerkzaamheid. Op deze vergelijkingen wordt door Tune Financial Planning GEEN service of begeleiding gegeven. Er wordt überhaupt geen advies of aanbevelingen gegeven. Wij helpen met het vergelijken en afsluiten van AOV-verzekeringen voor zelfstandig ondernemers. Wij adviseren u niet en doen u geen aanbevelingen. U maakt altijd uw eigen keuzes. U legt uw eigen puzzel. Dit heet execution only. 

Disclaimer /Geen Advies/Alleen execution only Op basis van de door u aangeleverde gegevens delen wij u algemene informatie. U maakt altijd uw eigen keuzes. Wij adviseren u niet en doen u geen aanbevelingen. Omwille van de leesbaarheid en de overzichtelijkheid vermelden wij vaak een beperkt (meestal vier of vijf) aantal verzekeringsoplossingen) in ons Rapport. Op verzoek zullen wij u het gehele feitelijke overzicht van de markt ook toesturen. Geen advies maar Execution only dienstverlening.

Wij sluiten alleen af voor u als u dat wenst op deze basis: U kiest zelf de verzekering en je bent ook zelf verantwoordelijk voor je keuzes. Het betekent dat je Je verzekering(en) zelf kiest en samenstelt, Je verzekering(en) zelf actueel houdt, Bij veranderingen in je persoonlijke situatie beslis je zelf of de AOV moet worden aangepast. AOV-zzp.nl stuurt je jaarlijks een e-mail om te vragen of er wijzigingen zijn opgetreden die van belang zijn voor je AOV Verzekering elke drie jaar maken wij een nieuw marktvergelijk. 

 Als u zelf een vergelijking maakt van onze schade-, en Inkomensverzekeringen, dan kunt u de uitkomst van de vergelijking niet opvatten als een persoonlijk maatwerk. U kunt dan ook geen rechten aan rekenvoorbeelden ontlenen.

Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders, neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het zelf vergelijken of afsluiten van een verzekering.

AOV-zzp.nl /Tune Financial Planning Zadelstede 10  3431 JZ NIEUWEGEIN

AFM: 12002591 KvK: 30133702 BTW: 811609777 Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. 1 TUNE! Financial Planning Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markt onder nummer: 12002591

Aard van dienstverlening Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in:

Inkomensverzekeringen Klachten Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Kifid Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552246 ( € 0,10 per minuut ) VRIJ en VOLLEDIG ONAFHANKELIJK Ons kantoor is volledig vrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeraars. Geen zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wijze van beloning inzake aov-zzp.nl (AOV) De kosten van onze / vergelijkings-, bemiddelings- en onderhoudswerkzaamheden worden  a l t i j d  betaald door de klant.

Wat is bemiddelen volgens de WFT: Bemiddelen: Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een klant en een aanbieder’. Deze werkzaamheden vereisen een inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand brengen van een overeenkomst.

Onder bemiddeling wordt in deze voorwaarden ook verstaan: Her-bemiddeling. Hiermee wordt door AOV-ZZP.nl bedoeld een lopende AOV-verzekering, die eerder door  AOV-ZZP is bemiddeld, geheel opnieuw bemiddelen/aanvragen bij een verzekeraar. 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

Artikel 1: Definities

1.1 Financiële Dienstverlener B.V.: Financiële Dienstverlener B.V.: Tune Financial gevestigd te Nieuwegein aan de Borgstede 1-3  3431 JV te Nieuwegein hierna te noemen: "FD".

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 1.3 Opdracht: De door Opdrachtgever aan FD verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product alsmede het geven van uitvoering aan een tussen Opdrachtgever en FD overeengekomen abonnement.

1.4 Abonnement Tussen Opdrachtgever en FD overeengekomen opdracht van dienstverlening inhoudende het, conform in het abonnement opgenomen voorwaarden, gedurende een bepaalde termijn begeleiden van Opdrachtgever bij het onderhoud en uitvoering van door Opdrachtgever in de abonnementsvoorwaarden gespecificeerde afgesloten financiële producten. 

1.5 Financieel Product: De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.

1.6 Aanbieder: De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.1.1 Zodra wij de afspraakbevestiging/opdrachtbevestiging m.b.t. tot AOV Vergelijk & Ontzorgservice van u gekregen hebben, wordt het traject geacht te zijn gestart. Indien opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst niet binnen vier weken de gevraagde aanvullende informatie aanlevert, is de niet-goed-geld-terug-garantie niet meer van toepassing, het afgesproken tarief is direct verschuldigd en zal via automatische incasso mogen worden geïncasseerd van het door opdrachtgever opgegeven rekeningnummer of wordt er een factuur gestuurd aan het eerder opgegeven e-mailadres of postadres. Dit geldt óók indien nog geen concrete offerte van enige aanbieder aan u is gepresenteerd. Indien de opdrachtgever na betaling van het verschuldigde tarief de gevraagde bescheiden alsnog aanlevert, nemen wij de opdracht weer ter hand. Ook als u na de bevestiging van uw akkoord wil stoppen met het traject of niets meer van u laat horen, is het afgesproken tarief per direct verschuldigd. U heeft na betaling tot 9 maanden na opdrachtdatum recht op kosteloos hernieuwd AOV Vergelijk Rapport. 

2.1.2 Zodra wij de opdracht tot bemiddeling* van uw AOV aanvraag van u doorgekregen hebben, (u geeft ons aan dat wij de verzekering voor u mogen aanvragen) wordt het Bemiddelingstraject geacht te zijn gestart. Indien opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst en zonder overleg de gevraagde informatie niet binnen vier weken aanlevert, is het afgesproken bemiddelingstarief direct verschuldigd en zal via automatische incasso worden geïncasseerd van het door opdrachtgever opgegeven rekeningnummer. Ook als u na uw akkoord wil stoppen met de bemiddeling of niets meer van u laat horen, is het afgesproken bemiddelingstarief per direct verschuldigd. Welk tarief in rekening wordt gebracht hangt af van welke fase in het bemiddelingstraject u zich bevindt als u annuleert.  Indien de opdrachtgever na betaling daarna de gevraagde bescheiden alsnog aanlevert, nemen wij de bemiddelingsopdracht verder ter hand.  In het Bemiddelingstraject onderscheiden we twee Fases: Bemiddeling Fase 1. U hebt de Opdracht tot Bemiddeling aan ons doorgegeven. Wij hebben uw verzoek tot bemiddeling ontvangen en hebben daarop na controle van het gehele dossier voor u de hiertoe benodigde persoonlijke documenten voor u opgesteld en toegestuurd en de bemiddeling bevestigd. Het bemiddelingstraject Fase 1 is daarmee ingegaan. Stel u wilt de bemiddeling direct daarna annuleren. Wij brengen u hiervoor onze gemaakte werkzaamheden in rekening, met een maximum van € 395,-. Bemiddeling Fase 2. U heeft Bemiddeling Fase 1 doorlopen, U hebt de Opdracht tot Bemiddeling aan ons doorgegeven. Wij hebben uw verzoek tot bemiddeling ontvangen en aan u bevestigd en de benodigde persoonlijke documenten voor u opgesteld en toegestuurd. Vervolgens zijn de gevraagde aanvraagformulieren door u ingevuld, ondertekend en aan ons teruggestuurd. Wij hebben de verzekeringsaanvraag ontvangen en na uitgebreide controle met de benodigde zaken aan de verzekeraar doorgezonden. In sommige gevallen hebben wij een keuring geregeld of financiële stukken voor u opgevraagd en gecontroleerd. Vaak hebben wij in deze fase uitgebreid overleg met de verzekeraar over aangeleverde zaken gedurende langere periode. Stel U wilt de verzekeringsaanvraag in deze fase zelf annuleren, of de maatschappij wijst uw verzekeringsaanvraag om wat voor reden uiteindelijk af, of u kunt niet akkoord gaan met een voorgestelde uitsluiting van de verzekeraar. Wij brengen u het volledige Bemiddelingstarief in rekening (€ 295,- of € 395 prijspeil 2019-2020).  Het is weliswaar vaak teleurstellend als de gewenste verzekering uiteindelijk niet tot stand komt, maar feit is dat er dezelfde en vaak zelfs aanmerkelijk méér en uitgebreidere werkzaamheden aan zijn voorafgegaan. *Definitie Bemiddeling: Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een klant en een aanbieder’.   (Bron AFM) 2.2 Alle aan FD verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen FD

3.1 Door FD namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door FD aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door FD verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen FD en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks met minimaal per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door FD en opdrachtgever.

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.

6.4 In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de uitvoering van de Opdracht

6.5 Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8 Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

- Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van €40,00; - Over de volgende € 2.500,00: 10%; - Over de volgende € 5.000,00: 5% - Over de volgende € 190.000,00: 1% - Over het meerdere: 0,5%

6.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 FD kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan FD de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD

8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet hebben bereikt.

8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan worden gevergd.

 Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.000439 Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. 

Let op: Indien u omtrent onze Garantie m.b.t. Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport grieven heeft, dient u zich te allen tijde naar de FD te wenden. Er is geen andere partij inzake deze specifieke voorwaarden.

 11.2 FD conformeert zich niet vooraf bindend aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven geschil. 

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Laagste premiegarantie AOV Vergelijk Rapport

Als U via AOV-zzp.nl een offerte hebt ontvangen maar nog geen definitieve aanvraag ter bemiddeling heeft ingediend en u gebruik wilt maken van onze laagste premie garantie kunt U dat ons duidelijk maken door de offerte, die 100% kwalitatief gelijkwaardig maar goedkoper is, te sturen per post of e-mail. Vermeldt dat U gebruik wil maken van de laagste premiegarantie. Wij zullen, als na beoordeling door TUNE! blijkt dat de dekking kwalitatief gelijkwaardig is, ons tot het uiterste inspannen om uw aanvraag onder betere of minimaal gelijkwaardige condities te kunnen onderbrengen, zonder dat aan u extra kosten worden doorberekend.

30 dagen Niet goed-geld-terug-garantie op ons Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport

Als u binnen 30 dagen na akkoord op onze afspraak inzake AOV-overeenkomst -gemotiveerd- aangeeft dat u gebruik wil maken onze 30 dagen niet goed geld terug garantie geven wij zonder discussie uw geld terug.*

Is uw verzoek niet binnen 30 dagen, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. De Efficiencykorting, indien van toepassing, wordt niet geretourneerd. *Toevoeging: Wij voegen wij de anti-misbruik ofwel de anti-flauwekul toets toe. In sommige kinderachtige gevallen wordt de garantie soms (opzichtig) misbruikt. Of deze van toepassing is geheel aan ons. Wij zullen uw verzoek eerlijk en billijk wegen en er open en transparant over communiceren.

* Verwachtingen niet gebaseerd op onze informatie en uitleg? Dan 100% eigen verantwoording van de ondernemer, en geen refund.

Mocht u niet tevreden zijn omdat onze Rapport en onze Service niet aan uw verwachtingen voldoet, is dat een subjectieve zaak. Wij houden niet van kleine lettertjes en geven al 17 jaar vertrouwen en dat blijven we doen. Het komt dus regelmatig voor dat wij de garantieclaim honoreren. Mocht u zichzelf niet genoeg hebben geinformeerd hebben  over hoe onze werkwijze middels ons Stappenplan is, en of die bij u past,en /of omdat u zelf niet de moeite heeft genomen om vantevoren uw verwachtingen te toetsen middels een kosteloze terugbelafspraak, of wij u opmerkingen en of aanmerkingen simpel kunnen uitleggen en eventueel aanpassen, zal uw verzoek niet worden gehonoreerd. Als ondernemer heeft u ook uw eigen verantwoording hierin.Ook als u zelf ons door jarenlang ervaring opgebouwde volgorde in de werkwijze en/of aanwijzingen niet wil opvolgen, of het proces dwarsboomt, kunnen wij u niet helpen. ook dan zal geen refund plaatsvinden.  

 

Mocht u zelf besluiten niet langer van onze diensten gebruik te willen maken, en u wilt gebruik maken van onze Garantievoorwaarden, omdat u niet tevreden bent over ons Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport dan is er sprake van een vertrouwensbreuk. U kiest er dan voor om niet langer van onze dienstverlening gebruik te willen maken.  De basis en de essentie onder onze dienstverlening is vertrouwen. Zonder vertrouwen is een onwerkbare situatie. Als u kiest om een beroep te doen op onze garantie, zullen vanaf dat moment onze werkzaamheden direct staken. Of de garantieclaim wel of niet gehonoreerd doet niet ter zake. Wij stoppen onze dienstverlening direct, en zullen u vragen of u wil bevestigen dat u al uw gegevens bij ons wil laten vernietigen.  

 

Verzoek dient binnen 30 dagen te zijn ingediend en volgens onderstaande wijze, anders wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Factuur moet op tijd  dienen te zijn betaald, binnen de gestelde termijn, Door een gegronde reden, geen zaken die inhoudelijk irrelevant zijn, en/of heel simpel hersteld kunnen worden. Telefonisch uw verzoek eerst vooraf melden bij de betreffende adviseur: Daarna inboeken in de online agenda, zoals gebruikelijk. Daarna direct per e-mail bevestigen bij de betreffende medewerker.

De adviseur handelt dit op basis van deze voorwaarden direct voor u af, hij controleert bovenstaande voorwaarden en beoordeelt verder alleen of het contact op ordentelijke en fatsoenlijke wijze heeft plaatsgevonden. En of de claim de flauwekul test doorstaat. Dit uitsluitend ter beoordeling van AOV-zzp.nl.

*Toevoeging: De niet -goed -geld-terug-garantie, voorwaarde: Wij voegen wij de anti-flauwekul toets toe. Is sommige kinderachtige gevallen wordt de garantie soms (opzichtig) misbruikt.

*Herroepingsrecht is niet van toepassing

Fraude/Verzwijging

In het geval van verzwijging/fraude of het redelijkerwijs vermoeden van fraude, dit ter beoordeling van TUNE! , zijn wij wettelijk verplicht melding te maken bij de diverse instanties, ook deze tijd factureren wij aan u. De extra uren worden buiten de reeds verschuldigde - en bemiddelingskosten doorberekend met een minimum van € 175,- en een maximum van € 250, -.

Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van cliënt jegens intermediair wordt de afhandeling hieromtrent mogelijk uitbesteed aan derden.

Tijdelijke actie: Efficiencykorting op  De efficiencykorting, indien van toepassing, bedraagt maximaal € 70,-. geldt alleen:

  • Als u alle informatie die wij van u vragen -binnen 14 dagen compleet en digitaal aanlevert. Lukt het om wat voor reden dan ook niet, geldt de gehele korting niet. Dit uitsluitend naar het oordeel van AOV ZZP.
  • U onze factuur ook daadwerkelijk binnen 14 dagen betaald.

 AANLEVEREN INFORMATIE Indien opdrachtgever na het bevestigen van de overeenkomst niet binnen vier weken de gevraagde aanvullende informatie aanlevert-, als u na de bevestiging van uw akkoord wil stoppen met het traject en/of niets meer van u laat horen, dan is het afgesproken tarief direct verschuldigd. Indien de opdrachtgever de factuur heeft betaald en de gevraagde bescheiden aanlevert, nemen wij de opdracht verder ter hand.

Werkt de link (even) niet? Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Garantieverklaring Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport:

https://www.aov-zzp.nl/garantieverklaring

Service Garantie abonnement: Kosten: Oversluiting/ Nieuwe bemiddeling, indien u reeds een lopend AOV-polis heeft, u bent nog verzekerd.

-Normaal € 295,-. Optie 1: -Binnen ALL Inclusive Service Garantie Abonnement: alle zaken aangeleverd door jou: uiterlijk binnen twee weken: Kosteloos.

Wij nemen uw nieuwe bemiddeling zodra wij daar kans toe zien. Uiterlijk binnen drie maanden.

Anders € 100,-. Factuur volgt dan. Geen BTW of Ass Belasting

- Optie 2:VIP Spoed

€ 100,- wij nemen uw aanvraag direct in behandeling, als zijnde een nieuwe aanvraag. Geen zorgen, geen tijdslimiet, eenmalig klein extra bedrag

Factuur volgt vooraf. Geen BTW of Ass Belasting

Automatische opzegging Service Garantie Abonnement 

De AOV-verzekering is onlosmakelijk verbonden met het verplichte en verbonden Garantie Abonnement, dus opzeggen door relatie is niet mogelijk. De dienstverlener kan dit overigens wel. De facturatie vindt jaarlijks vooraf plaats, zonder verplichte pro-rata restitutie. In sommige gevallen wordt het Abonnement echter automatisch beëindigd:

-als jouw AOV inmiddels daadwerkelijk is beëindigd, en het bewijs daarvan (polisbeeindigingsblad) stel jij in ons bezit.

-of als jij een andere tussenpersoon hebt die de zorgplicht overneemt hebt. Middels een intermediarswijziging. Ook hiervan dien je ons een polisblad in ons bezit te stellen.  

Dan zal het Abonnement voor het jaar erop automatisch beëindigd worden. Verzuim je dit, zal het ALL Inclusive Service Garantie Abonnement  doorlopen en de factuur verschuldigd zijn.

Cliënt dient al zijn bij Intermediair afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode, over te dragen naar een kantoor/intermediair naar keuze. Mogelijk door Intermediair gemaakte afwikkelingstijd worden bij cliënt in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke afwikkelingskosten.

 

 Om op te slaan/te bewaren: PDF met Algemene_Voorwaarden_AOV-zzp.nl.pdf

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page