fbpx
Image
Image

Verplichte AOV ZZP zelfstandigen of Basis AOV in 2024

Verplichte AOV ZZP zelfstandigen of Basis AOV verzekering 2024

Als ondernemer ben je met heel veel dingen tegelijk bezig. Nieuwe projecten, nieuwe klanten, bestaande klanten, administratie, offertes schrijven en noem maar op. Je bent eigenlijk vrijwel altijd bezig, in de avonden en in de weekenden. Kortom, je hebt voor je gevoel altijd tijd te kort. En als je dan een moment niets te doen hebt, dan ben je continue aan het nadenken over manieren om je bedrijf verder te laten groeien.

Maar waar je als ondernemer liever niet over wilt nadenken is de vraag wat je gaat doen als je, onverhoopt, arbeidsongeschiktheid raakt. Want dat is nu echt iets waar je liever niet te lang bij stil wilt blijven staan. En toch weet je dat er iets mee moet. Maar je stelt het nog even uit, er zijn immers altijd andere zaken die wel een deadline hebben. Waar je wel gelijk mee aan de slag moet.

Toch hoor je en zie je om je heen mensen ziek worden, en soms overlijden. Ondernemers en werknemers. Die het soms wel goed hebben geregeld, en soms niet. Sommige hebben dubbel pech. En dat zet je aan het denken.

En dan wordt je toch steeds weer geconfronteerd met het nieuws van de verplichte aov verzekering voor zelfstandigen. Want die kwam ineens uit het niets in het nieuws en heel zelfstandig Nederland kwam direct in opstand.

Veel ondernemers denken nu : Als die er toch komt dan wachten we toch nog even? Dan hoeven we niets zelf te doen en wordt het voor ons geregeld. Tweede gedachte: dit wordt natuurlijk een goedkope verzekering die alle problemen ineens voor ons oplost!  Collectief moet het toch goedkoop zijn? Laat ik je uit de droom helpen. Iets wat ons alleen heel veel geld kost zal niet ineens gratis worden en vanzelf goed geregeld zijn!

Het is juist een van de redenen waarom deze verzekering er wellicht komt! Want ondernemers zijn nu wel verzekerd ,alleen ze betalen er niets voor! Ondernemers die ziek worden en/of geen geld hebben, komen nu in de WWB en parasiteren op de gemeenschapspot wordt zelfs gesteld! En ook als ondernemers zo weinig verdienen dat ze geen pensioen opbouwen en ook zometeen geen inkomsten  hebben, dan zal de overheid ze tocgh moeten helpen is de gedachte. Maar lost deze verplichte verzekering iets automatisch voor je op zelfstandig professional? Nee, voor 95% niet!

 

Verplichte AOV verzekering die komt in 2024 is BIJSTANDS AOV!

Wat bedoel ik daarmee? Waar o.a. over gesproken wordt is een dekking voor maximaal twee jaar op basis van het minimumloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor  21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is  per 1 januari 2020: € 1.653,60 per maand. En daar moet nog belasting van af.

Een ondernemer die het ondernemerschap serieus neemt en het financieel goed doet, doet zal bij ziekte aan een dergelijk bedrag zelden genoeg hebben om prive en zakelijke lasten door te kunnen betalen op het moment van langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarvan zal de ondernemer niet alleen fors teruggaan in inkomen, maar ook zal daar geen modaal gezin met een huis, hypotheek en kinderen van onderhouden kunnen worden.

 

Bovendien keert deze variant slechts twee jaar uit, en zal je, mits je nog ziek bent na twee jaar, je eventuele schulden moeten gaan afbetalen, of erger nog als je nog ziek bent, je tot de gemeente moeten wenden voor WWB (Bijstand!).

 

Hiermee zet je je opgebouwde vermogen op het spel (banksaldo, overwaarde op je huis, gekochte en afbetaalde eigen auto), aangezien er maar een beperkte vermogensvrijstelling is. je zult dus eerst het leeuwedeel van  je vermogen moeten "opeten" voordat je aanspraak mag maken op het absolute minimum, via een aanvraag bij de gemeente.

Het wordt toch wel tijd

Mocht je er nog niet over hebben nagedacht, dan wordt het wellicht toch eens tijd. Want, zoals je misschien al weet, staat in het dit jaar gesloten principeakkoord met betrekking tot de pensioenen, dat zelfstandigen een verplichte aov verzekering moeten afsluiten als dekking tegen een mogelijke arbeidsongeschiktheid. En in 2020 zou dat deel van het principeakkoord geëffectueerd moeten worden en in de wet zijn vastgelegd. Maar ook even los van dat principeakkoord, je moet je je als ondernemer toch wel eens gaan afvragen hoe je zaken gaat oplossen als je tegen een langduriger ziekbed aankijkt bijvoorbeeld. 

Steun voor het plan

Er is zeker steun voor de verplichte aov verzekering zoals het in het principeakkoord staat. Het is zo dat partijen zoals GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid al een hele tijd een dergelijke aov wensen. En nu hebben ook de vakbonden zich hierbij aangesloten. Dit werd dan ook, zoals we inmiddels weten, als eis bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel op tafel gelegd en maakt dus nu deel uit van het principeakkoord. De vakbonden zagen een aov als een noodzakelijk iets omdat, in hun ogen, werknemers nu een ‘oneerlijke concurrentiestrijd’ moesten voeren met zelfstandigen gezien het feit dat veel van hen zich niet hebben verzekerd en dus relatief goedkoper zijn. En je raadt al, ook de werkgevers steunen de verplichte aov inmiddels. Bovendien, zo zeggen bijvoorbeeld de vakbonden, zou een onverzekerde zelfstandige een ‘gevaar’ voor de Nederlandse maatschappij en samenleving als geheel zijn. Mocht het namelijk zou zijn dat er door een zelfstandige een beroep gedaan moet worden op enige vorm van zorg, dan moet de samenleving opdraaien voor deze kosten (als de zelfstandige in dit voorbeeld niet verzekerd is). En hierdoor, zo zeggen de vakbonden, komt uiteindelijk de betaalbaarheid van ons zorgstelsel in de knel.

Verplichte verzekering

Het idee is dus, zo staat het ook in het principeakkoord, dat er dus in 2020 een verplichte verzekering komt voor zelfstandigen. Maar is dat dan ook de wens van de zelfstandigen zelf? ZZP Nederland liet in ieder geval al eerder weten pertinent tegen een dergelijke verplichte verzekering te zijn. Volgens ZZP Nederland zou de zo gewenste cijfermatige onderbouwing voor deze verplichting ontbreken. Volgens ZZP Nederland is dan ook ruim 83 procent van haar achterbank tegen een verplichte aov.

Cijfers

Laten we eerst even naar wat cijfers kijken voor een betere beeldvorming wat betreft een verplichte aov. Ons land kent op dit moment ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen waarvan er slechts een kleine 20 procent een aov heeft afgesloten. Als je als zelfstandige een aov wilt gaan afsluiten, dan moet je aan een maandpremie denken van algauw een paar honderd euro. Dat verschilt overigens wel per beroep en het risico dat je in de uitoefening van je beroep loopt. Zo zal een UX designer, een software developer of een grafisch ontwerper zo’n € 200 - € 300 per maand aan premie betalen. Daar staat tegenover dat als je aannemer bent of als metselaar in de bouw werkt, dus fysiek zwaarder werkt levert en dus meer risico loopt, al snel € 400 tot € 500 per maand aan premie betaald. En verder hangt de hoogte van de maandpremie voor een deel af van de keuzes die jij als ondernemer maakt bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Hoge premiekosten

De belangrijkste reden voor een zelfstandige om geen aov af te sluiten is, volgens velen, de hoge premiekosten ervan, die, zoals we in bovenstaand voorbeeld al lieten zien, neerkomen op een paar honderd euro per maand. En dat is voor de meeste zelfstandigen op dit moment toch wel een te zware financiële last. Uiteindelijk zou het wel zo kunnen zijn dat als meer zelfstandigen zich verzekeren, dat dan over de hele linie de maandpremie dan ook dalen. Dat is ook het idee van minister Koolmees.

Betaalbaar alternatief

Je kunt je afvragen of er voor zelfstandigen dan geen betaalbare alternatieven zijn om een, al dan niet tijdelijke, arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Sparen is sowieso geen optie, geld wordt in de loop van de tijd minder waard en de rente op een spaarrekening is vrijwel nihil. Daarnaast komt er dan ook geen inkomen binnen, en is je met zorg opgebouwde spaargeld op, tsja dan is het geld ook echt op.

Andere mogelijkheden? Schenkkring!

Maar er bestaan andere mogelijkheden om een betaalbare aov te realiseren. Univé heeft onderzoek gedaan naar hoe lang een zelfstandige gemiddeld arbeidsongeschikt blijft. Het blijkt dat ongeveer 93 procent van de zelfstandigen die arbeidsongeschikt raakt, binnen twee jaar weer is hersteld. Zo zou je, doordat je de uitkeringsduur beperkt, de verzekeringspremies betaalbaar kunnen houden. Op die manier creëer je een vangnet voor het merendeel van de zelfstandigen als werken, tijdelijk, niet mogelijk is. Je hebt dan een betaalbare basisvoorziening voor de meeste hen, aldus Univé.

Nu actie ondernemen

De grote vraag die je jezelf als ondernemer nu kunt stellen is, moet ik nu al actie ondernemen of kan ik wachten tot de aov echt verplicht is? Eerlijk gezegd is wachten eigenlijk geen goeie optie. Zoals we al eerder aangaven is het de bedoeling dat in 2020 het voorstel dat, op verzoek van minister Koolmees, nu wordt uitgewerkt, in de wet wordt vastgelegd. Tot die tijd ben je niet verplicht om een aov af te sluiten. Maar er kan jou intussen wel iets overkomen als ondernemer, waardoor je op dat moment niet meer kunt werken en dus geen inkomen hebt.

Update Verplichte AOV Anno 02-2020 over 2024

 

De Stichting van de Arbeid stelt in haar advies aan de minister de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel voor. Elke zelfstandige verzekert zich verplicht  voor een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot een grens van bruto circa € 30.000 per jaar. De uitkering is maximaal € 1.650 per maand.

 De premie voor deze standaard verzekering is 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een maandpremie van maximaal € 189,00. Dekking tot AOW leeftijd.

De uitkering kent een eigen risicoperiode (wachttijd) , en is 26, 52 of 104 weken. De verzekering is gebaseerd op gangbare arbeid. Er wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog kan uitvoeren. Dit is dus GEEN BEROEPSDEKKING 

Zelfstandigen kunnen kiezen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar, mits deze voldoen aan de gestelde eisen. Lopende arbeidsongeschikheidsverzekeringen die voldoen, worden vrijgesteld.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2021 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page