fbpx
Image
Image

Wat is het verschil tussen beroeps en passende arbeid?

Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep leidend is. Als u bijvoorbeeld projectmanager bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie, wel wordt er, behoudens een enkele uitzondering rekening, gehouden met mogelijke aanpassingen van werkzaamheden binnen het eigen bedrijf. Het kwalitatief beste arbeidsongeschiktheidscriterium is hiermee dus beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. In de voorwaarden van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat dat u wél passende arbeid binnen uw eigen onderneming dient te accepteren.

Maar alleen binnen uw eigen onderneming, wat in de praktijk meestal geen al te groot bezwaar is. Als u een eigen bedrijf heeft met personeel in dienst met verschillende werkzaamheden is de kans wat groter dat er passende werkzaamheden zijn, dan als u alleen werkzaam bent.

Passende arbeid verzekerd op uw AOV

Onder passende arbeid wordt verstaan: "alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemers is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van de werknemer kan worden gevergd". Kiest u bij het afsluiten van uw AOV voor het criterium passende arbeid, dan kijkt men dus naar opleiding, ervaring en vaardigheden en naar andere beroepen/werkzaamheden die men in redelijkheid van u kan verlangen. Er wordt dan gezocht naar een beroep welke in redelijkheid aan u kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met uw arbeidsverleden, het arbeidspatroon, uw opleiding, het salaris, de lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, de afstand tot het werk etc. U wordt bij passende arbeid eerder in staat geacht een vervangende functie te vervullen dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Maar hoe ziet dat er nu uit in een rekensom (beroepsdekking of passende arbeid)?

Cijfermatig verschil Beroeps - en Passende arbeid bij uitkering

Rekensom / Voorbeeld Eerste jaar beroepsdekking Vanaf tweede jaar Passende arbeid Verzekerd bedrag € 50.000,- Haar inkomen voor a.o. € 60.000,-. Lieke heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (sommendekking). Op rubriek A geldt het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Op rubriek B geldt het criterium passende arbeid. Het verzekerde bedrag op beide rubrieken bedraagt € 50.000,-. Zij kan haar eigen werk in zijn geheel niet meer uitvoeren. Haar inkomen voor arbeidsongeschiktheid bedroeg € 60.000,-. Zij kan met haar beperkingen en op grond van haar opleidings- en ervaringsniveau nog € 24.000,- verdienen. Welke uitkering ontvangt zij in het 1e jaar en in het daarop volgende jaar?

In het eerste jaar geldt het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Ze kan haar eigen werk in zijn geheel niet uitvoeren, dus heeft zij recht op een uitkering van 100% van de verzekerde som. € 50.000,- dus. Vanaf het tweede jaar is het criterium passende arbeid van toepassing. Haar arbeidsongeschiktheidspercentage bedraagt 60%. Zij kan namelijk nog maar € 24.000,- van de € 60.000,- verdienen. Zij krijgt daarom een uitkering van 60% van de verzekerde som, dus 60% van € 50.000,- is € 30.000,-. Er staat € 50000,- op je polisblad maar indien passende arbeid is dit dus in dit geval maar € 30.000,-! Reden om hier goed naar te kijken! Premieverschil is vaak slechts 10%, en de premie is ook nog aftrekbaar, dus netto is het verschil nog kleiner.   Gangbare arbeid op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekering

Het meest ruime arbeidsongeschiktheidscriterium is dat van gangbare arbeid. In dit geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Bent u in staat om vakken te vullen of zelfs maar de telefoon op te nemen, dan bent u niet arbeidsongeschikt, ook al was u in uw vorige beroep projectmanager, it-er, architect of advocaat. Overigens zijn er maar een beperkt aantal verzekeraars dat dit arbeidsongeschiktheidcriterium nog hanteert. 

Wij van www.aov-zzp.nl adviseren zelden passende arbeid, en gangbare arbeid  n o o i t. Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van een verzekerde zijn berekend en die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid. Het meest ruime arbeidsongeschiktheidscriterium is dat van gangbare arbeid. De betrokken verzekeringsmaatschappij gaat dan uit van de arbeid die u nog kunt verrichten, ongeacht uw beroep en werkervaring. Bij het criterium van gangbare arbeid loopt u als zelfstandig ondernemer een risico, wanneer u op dit moment bijvoorbeeld werkzaam bent als projectmanager dan kunt u bij arbeidsongeschiktheid met het criterium van gangbare arbeid worden gedwongen om een baan als brugwachter of pakketbezorger te accepteren.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page