fbpx
Image
Image

Wat zijn anno 2024 de 20 grootste verschillen tussen een aov verzekering en het broodfonds?

 De AOV verzekering en het Broodfonds. Al dan niet aanvullend aan elkaar. Wat zijn de verschillen, en hoe combineer je AOV en Broodfonds? 

Door een ongeval of een ziekte kun je als zelfstandig professional arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kun je dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Om je inkomen te beschermen heb je een aantal mogelijkheden:

 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen inkomensverlies afsluiten,
 • Je aansluiten bij een Broodfonds of Schenkkring bijvoorbeeld Broodfonds Nieuwegein of de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV 
 • Je vrijwillig verzekeren via het UWV (binnen 13 weken verlaten dienstverband als werknemer)

AOV verzekering in combinatie met eventueel een Schenkkring Voorzieningen Fonds Broodfonds of Spaar AOV) afsluiten?

Wij kennen alle mogelijkheden en onmogelijkheden en jij ook als je wilt? Vraag een  AOV Vergelijk Rapport aan met de unieke 100%-niet-goed-geld-terug-garantie?

Broodfonds Schenkkring t.o.v. een AOV verzekering toch een kaartenhuis op instorten?

Sinds medio 2018 en ook sinds de Corona tijd bereiken ons steeds meer berichten dat er Broodfondsen en Schenkkringen in financieel zwaar belanden en de herverzekeringsoptie (Alliantie) ingeschakeld wordt. Statistisch qua zieken is dit niet logisch, maar of er misbruik van wordt gemaakt of dat er andere oorzaken bekend zijn is tot nog toe onbekend. In een Volkskrant artikel (ja echt waar!), worden ruzies binnen Broodfonds verenigingen aangekaart en besproken. Komt dus veel vaker voor dan eerder gedacht. Niet heel raar natuurlijk; Broodfonds is een amateurvereniging van zelfstandig ondernemers die als enige overeenkomst een gezamenlijk doel gemeenschappelijk hebben: Tijdelijk geld bij ziekte onderling voor elkaar regelen. Bestuurders zijn allemaal leken op gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, en altijd leden uit eigen kring.

Een Broodfonds Schenkkring als buffer voor zelfstandige ondernemers

Een Broodfonds of Schenkkring is een vorm van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een Broodfonds bouwt u als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Dat werkt zo: 20 tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert een Broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar.

Is een Broodfonds Schenkkring altijd voordeliger dan een AOV verzekering?

Voor een ondernemer die jong is en geen fysiek zwaar beroep uitoefent is een Broodfonds duurder dan een verzekering. Dit komt doordat verzekeringsmaatschappijen ook kijken naar de leeftijd. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Ook het soort beroep heeft invloed op de hoogte van de premie. Heeft de ondernemer van 50 jaar een fysiek zwaar beroep, dan kan een Schenkkring als Broodfonds of beter nog de Samen Sterk Spaar AOV, een prima alternatief zijn voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Is het combineren van een Broodfonds met AOV verzekering prijstechnisch altijd voordelig?

Uiteraard is het mogelijk bij aanvang van een Broodfonds of Schenkkring én een AOV verzekering, te combineren. Er zijn zzp’ers die deelname in een Broodfonds of Schenkkring combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot maximaal 24 maanden) gedekt via een Broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die u maandelijks maakt voor uw AOV zijn lager als u de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het Broodfonds uitkeert. Het zijn echter twee totaal verschillende zaken en voor de meeste ondernemers met zogenaamde lichtere kantoor beroepen echter niet persé altijd voordeliger.

Hebben oudere deelnemers met fysieke zware beroepen hebben relatief meer voordeel van de combinatie Broodfonds en  AOV?

Wel in de meeste gevallen als je een zwaarder fysiek beroep hebt en ouder dan 45 jaar bent. Dit komt omdat de AOV verzekering duurder wordt als je ouder wordt. Hoewel ook de uitkeringstermijn dat de verzekeraar betalen moeten als je ziek wordt en blijft, korter wordt, is het saldo van deze twee gegevens tot vlak voor de pensioendatum, toch een hogere AOV premie. 

Dit komt doordat er ook voor het Broodfonds elke maand kosten berekend worden naast de deelnemingsbijdrage. Ook betaal je vooraf Afsluitkosten (om mee te mogen doen aan het Broodfonds. En elke maand je bijdrage en je bankkosten. En natuurlijk de reis- en verblijfkosten naar je verplichte bijeenkomsten van je Broodfonds. 

Hoe vergelijk je of een combinatie van een Broodfonds voordeliger is dan alleen een AOV verzekering?

Het goed vergelijken van de Combi van de verschillende Broodfondsen en Schenkkringen in ouderwetse en modernere varianten is een heidens karwei voor de leek. Je dient daar behalve grondige kennis van de AOV markt ook de Broodfonds en Schenkkring historie, voorwaarden en achtergronden te kennen. Dus óók van de modernere varianten, anno 2022. Ook zul je als ondernemer zelf dienen aan te geven wat voor jou het uitgangspunt is van een vergelijking die jou dient, als je tenminste de vergelijking op basis van prijs, (premie of inleg en mogelijke opbrengsten) bedoelt.

Waarom is een premievergelijking van een combinatie van een Broodfonds met een AOV verzekering zo lastig?

Allereerst, maar dat is al gezegd, de voorwaarden vergelijking en de achtergronden van de verschillende Schenkkringen en Broodfondsen, al dan niet in de inmiddels minder geliefde ouderwetse vorm waar ze tweejaarlijks verplicht bijeenkomen in smerige stoffige schoolgebouwtjes met slechte koffie en vieze wc's, is geen materie die je snel en gemakkelijk filtert en helder krijgt.

Fiscaal verschillen maken vergelijk Broodfonds of Schenkkring combi met een AOV verzekering extra complex

Er zijn grote verschillen tussen inleg en premie, uitkeringen uit Broodfondsen en Schenkkringen. Het gaat erom of e.e.a. privé wordt gezien of niet. De uitkeringen worden wel of niet als inkomen gezien. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van je maandelijkse netto lasten: De inleg voor je Broodfonds en je 

Broodfonds/ Schenkkring is privé, inleg netto, uitkering ook

Allereerst is de Broodfonds Schenkkring privé. De maandelijkse inleg die je naar je eigen Broodfondsrekening overmaakt, is privévermogen. De inleg die je doet in een Broodfonds of Schenkkring fiscaal niet aftrekbaar. De inleg is geen zakelijke kostenpost en is dus niet fiscaal aftrekbaar. Het saldo van je Broodfondsrekening dien je ook op te geven bij de Belastingdienst als BOX 3 vermogen.

Premie AOV verzekering volledig fiscaal aftrekbaar, uitkering als uitgave voor andere inkomensvoorzieningen

Sluit je een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan zijn de betaalde premies aftrekbaar. Ook al sluit je de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor de onderneming. In de aangifte inkomstenbelasting zijn ze aftrekbaar als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. De maandelijkse inleg die je naar je eigen Broodfondsrekening overmaakt, is privévermogen is daarentegen privévermogen.

 

Belangrijkste en helderste nadeel van het Broodfonds t.o.v. een AOV verzekering: uitkeringsduur is altijd maximaal twee jaar

Als lid van een Broodfonds krijg je bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 2 jaar een uitkering. Het fonds houdt altijd na 2 jaar op met uitkeren ongeacht of je (nog steeds gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent of niet. Ook bij zwangerschap wordt trouwens niet uitgekeerd. Er is een wachttijd van 30 dagen. Daarna krijg je voor 50% of 100% een uitkering.

Ben je na twee jaar nog steeds ziek zit je geheel of gedeeltelijk zonder inkomen en ben je wellicht aangewezen op de bijstand en zul je eerst je eigen vermogen aan dienen te spreken. De kans dat je arbeidsongeschikt blijft is misschien niet heel groot, maar de gevolgen zijn dat wel. Daarom is dit risico juist bij uitstek geschikt om te verzekeren. Dit is dus een belangrijk en duidelijk nadeel van het Broodfonds t.o.v. een gegarandeerde AOV verzekering. De uitkering van het Broodfonds is overigens ook de eerste twee jaar niet gegarandeerd.

*Indien het Broodfonds bij de Broodfondsalliantie aangesloten is (sinds november 2016 mogelijk) kan het Broodfonds de uitkering gedurende 24 maanden garanderen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden voor het deelnemende Broodfonds.  Hier zie je dat het Broodfonds dus min of meer toch een beetje als verzekeraar gaat gedragen. Dit is een soort herverzekeren. Echter in dit geval wel op kosten van de deelnemers. Een startend Broodfonds is zelfs verplicht hieraan mee te doen en dus ook verplicht hieraan (extra) te betalen.

Tweede nadeel: Broodfonds Schenkkring kun je niet even snel zelf regelen of aanvragen en Broodfonds past ook niet bij iedereen...

 • Inkomenszekerheid: Het Broodfonds biedt in vergelijking met verzekeraars veel minder zekerheid.
 • Verzekeraars kennen strenge financiële voorwaarden waar ze aan moeten voldoen, verenigingen zijn goedwillende amateurs. 
 • Broodfondsen staan niet geregistreerd als in de vergunningenregisters van onze toezichthouder AFM als adviseur of bemiddelaar. geen laagdrempelige klachtenregeling zoals Kifid.
 • Broodfondsen kennen beperkte buffers, somnmige zelfs in het geheel niet.
 • Broodfondsen zijn juist bij aanvang extra kwetsbaar omdat de bufers nog opgebouwd worden. Daarom hebben zij inmiddels een herverzekeringsoptie (die wel extra geld kost).Verzekeraars kennen dit probleem niet.
 • Het Broodfonds is geen verzekering, dus je kan niet zomaar lid worden/aanvraag doen.
 • Als je al een fonds inde buurt hebt, is het de vraag of ze nog plek hebben.
 • Hebben ze plek en je mag meedoen duurt het zomaar een half jaar voordat je kan intreden.
 • Moet het Broodfonds opgericht worden kan het nog langer duren, ondertussen ben je onverzekerd. Er bestaat niet zoiets als " voorlopige dekking" zoals bij een AOV verzekering.
 • Is niet voor iedereen beschikbaar (o.a. ondernemer zijn, hoofdinkomen uit bedrijf en minimaal 1 jaar het bedrijf draaien, € 750,- winst per maand minimaal).
 • Je moet je inkomen aantonen omdat je een substantieel deel van je inkomen uit onderneming dient te zijn.
 • Moet wel plek zijn bij een Broodfonds (in de buurt?).
 • Je dient regelmatig (verplicht) bijeenkomsten te bezoeken en samen te zijn. 
 • Je moet worden voorgedragen en toegelaten worden door de groep (groepscontrole/sociale controle).
 • Privacy!  Bij ziekte is er controle/bezoek van medeleden. Ziekmeldingen zijn bekend in de hele groep. In een Broodfonds zul je niet anoniem ziek kunnen zijn als je wegens ziekte om een schenking vraagt.
 • Je kan eruit gezet worden. Er worden diverse afspraken gemaakt binnen een Broodfondsgroep die contractueel worden vastgelegd. Deelnemers die zich niet houden aan de afspraken of niet aan de verplichtingen voldoen worden uit een groep gezet.
 • Als uw inkomen daalt door zwangerschap, kunt u geen beroep doen op een Broodfonds. Een broodfonds kan alleen gebruikt worden als uw inkomen uit uw bedrijf daalt door arbeidsongeschiktheid

Broodfonds en Broodfonds administratie kosten net als een AOV verzekering wel degelijk geld:

Iedereen die meedoet met een Broodfondsgroep betaalt per persoon maandelijks € 12,50,- voor administratie- en verenigingskosten en een eenmalig instapbedrag van € 250,-. per persoon. Daarnaast leg je iedere maand je maandelijkse gekozen bedrag in:

Niveau Maandelijkse inleg Maandelijkse schenking Maximale buffer
1 €33,75 €750,00 €1215,00
2 €45,00 €1000,00 €1620,00
3 €56,25 €1250,00 €2025,00
4 67,50 €1500,00 €2430,00
5 €78,75 €1750,00 €2835,00
6 €90,00 €2000,00 €3240,00
7 €101,25 €2250,00 €3645,00
8 €112,50 €2500,00 €4050,00

 

Ziek zijn in het Broodfonds

Als je je ziekmeldt dan moet je aangeven of je een 50 of 100 % schenking nodig hebt. In de fase van herstel kan je ook andere percentages afspreken, deze moeten wel een afspiegeling zijn van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook weer een leermoment die goed geleend is van de verzekeraars. Maar wie bepaalt hier het uiteindelijke percentage is de vraag, en hoe?

De 10 voordelen van het Broodfonds (volgens broodfonds.nl zelf...)

 1. Heldere afspraken: Een Broodfonds draait om eenvoud. Elke afspraak is begrijpelijk. De uitgangspunten zijn voor iedereen in een Broodfonds hetzelfde (Ieder Broodfonds kan wel een aantal eigen keuzes maken). 
 2. Je geld blijft van jou: De inleg stort je iedere maand op je individuele Broodfondsrekening. Dit geld blijft na aftrek van contributie en eventuele schenkingen van jezelf. Als je uit je Broodfonds stapt, kun je het saldo gewoon meenemen.
 3. Transparant: Een Broodfonds is overzichtelijk en de deelnemers kennen elkaar. Iedereen weet wanneer en wie er een schenking ontvangt en wat de kosten zijn.
 4. Gelijke voorwaarden: De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die ouder zijn, een 'risicovol' beroep hebben of een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.
 5. Eenvoudig in- en uitstappen: Je zit nooit vast aan een Broodfonds, je kunt op meerdere momenten per jaar in of uit een Broodfonds stappen.
 6. Verantwoord: Je maandelijkse inleg is bestemd voor schenkingen en is op korte termijn opvraagbaar. Er wordt niet mee belegd. Het geld van de deelnemers komt op een individuele betaalrekening
 7. Toekomst: Iedereen loopt het risico op ziekte. In een Broodfonds heb je betere kansen om je bedrijf na arbeidsongeschiktheid weer voort te zetten.
 8. Betaalbaar: Een Broodfonds is betaalbaar, omdat het overzichtelijk en kleinschalig blijft en de deelnemers elkaar kennen. 
 9. Zelf doen: In een Broodfonds regelen mensen hun eigen vangnet: ze helpen zichzelf en elkaar. In de praktijk is gebleken dat mensen in Broodfondsen elkaar, naast financiële steun, ook helpen door werk over te nemen of advies te geven.
 10. Stap voor stap: Na een langdurige ziekte kun je stap voor stap weer aan het werk. De schenking kan omlaag als je weer gedeeltelijk kunt werken.

Overzicht verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op een rij

 

Onderwerp   Broodfonds   (AOV)
Schenking of verzekering  Een broodfond is een schenking. Een AOV is een verzekering
Sociale controle  Iedereen kent elkaar. Niemand kent elkaar. Is anoniem.
Transparantie Broodfondsen zijn transparant.  AOV's zijn lastig te vergelijken
Betalingen Bij een Broodfonds stort je maandelijks bedragen op een Broodfondsrekening. Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar.  Uitbetalingen AOV zijn belast.
Faciliteiten  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.
Voorwaarden bij medisch verleden  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.  Mensen met een medisch verleden betalen vaak meer premie.
Voorwaarden bij oudere leeftijd  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer hetzelfde.  Mensen die ouder zijn betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe ouder je bent hoe hoger de premie..
Voorwaarden bij risicovolle beroepen De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen met een 'risicovol' beroep betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie of andere voorwaarden.
Premiebetaling  Premie wordt gestort op een Broodfondsrekening en blijft van jezelf. Premie wordt overgemaakt op de rekening van de verzekeraar. De premie komt voor rekening van de verzekeraar.
Betalingen beleggen Je inleg wordt niet belegd.  Je inleg wordt belegd.
Maximale betaling Het maximum op iedere Broodfondsrekening is 36x de maandelijkse inleg. Bij een AOV stopt de premie alleen bij arbeidsongeschiktheid, indien premievrijstelling is meeverzekerd.
Tegoed meenemen bij opzegging Bij vertrek uit het Broodfonds kun je het tegoed meenemen. Bij vertrek uit een verzekering kun je het tegoed niet meenemen.
Kosten Hiervoor betaal je bij aanvang € 250,- aan inschrijfkosten. Bij een AOV betaal je een vaste kosten toeslag.
Uitkering Uitkering is maximaal 2 jaar. Uitkering instap AOV/basis AOV is 5 jaar.  Volwaardige AOV heeft een uitkering tot vaak 65 of 67 jaar.
Zwangerschapsdekking Een Broodfonds heeft geen zwangerschapsdekking. Een AOV heeft wel een zwangerschapsdekking.
Hoogte van de uitkering Uitkering is beperkt tot maximaal € 2.500,- netto per maand. Er kan gekozen worden voor een veel hogere dekking. Tot € 150.000,-. 
Wie betaalt uit Uitbetalingen worden gedaan door een administrateur. Uitbetalingen worden gedaan door de verzekeraar.
Premie / Inleg Jouw inleg blijft van jou, als er saldo "over" is, kun je stoppen met Broodfonds en je saldo zelf opnemen /meenemen. Niet ziek? Premie weg. Of je krijgt een  premiekorting, indien je voor een no- claim variant koos.

Mening AOV-ZZP.nl over het Broodfonds?

Voor een specifieke doelgroep zeker een optie om te overwegen. (Als er tenminste een Broodfonds in de buurt is. Anders zou je er eerst zelf een moeten oprichten!)  Vooral het Broodfonds in combinatie met een AOV, is een overweging. Als je een partner hebt met vast inkomen, of je hebt inkomensvoorzieningen die doorlopen bij je ziekte, kun je permitteren wat meer opties af te wegen. Ook als je budget beperkt is, is een Broodfonds een optie. Maar je kunt ook een AOV met een korte uitkeringsduur afsluiten tegen geringe kosten. (Broodfonds keert maximaal twee jaar uit, je kan ook een AOV afsluiten met een uitkeringsduur van 2,3,4,5,6,7,8,9 of 10 jaar. Dat scheelt ook enorm in de (aftrekbare) premie. Ook kun je Broodfonds afsluiten en een AOV met wachttijd 1 of twee jaar. Wat je wel mist als je geen AOV sluit de eerste twee jaar is de preventie / kennis van de verzekeraar en de hulp bij re-integratie. Verzekeraars hebben bij uitstek de kennis en kunde en de budgetten om je zo snel en gezond mogelijk weer terug in je huidige beroep te helpen.

Broodfonds is zeker een ook een goed alternatief voor bij verzekeraars afgewezen/niet te verzekeren ondernemers. Maar het Broodfonds moet wel bij je passen. Broodfonds moet in de buurt zitten. Broodfonds kost een investering in tijd en niet alleen bij aanvang. Het Broodfonds is een vereniging die eisen aan jou stelt, geeft sociale druk/verplichtingen. Als er een Broodfonds in de buurt zit en je kan en mag lid worden, heb je wellicht wat afwegingen te maken. Wij helpen je hier graag mee!

Welke ondernemers kiezen juist niet voor een Broodfonds?

In hun ogen succesvolle, goed verdienende, en drukbezette ondernemers hebben, geven ons aan, vaak de tijd en de zin niet in, wat deze ondernemers vaak noemen "geitenwollen sokken gedoe" en het verplicht bezoeken van de bijeenkomsten om daarna al dan niet tot het Broodfonds te worden toegelaten.

Zij vinden het Broodfonds meer passen /vaak een alternatief voor collegae die meer tijd hebben dan zij. Wellicht past het Broodfonds of de Broodfondsgedachte ze niet, maar zo gaan ze wel voorbij aan voor Broodfondsdeelnemers zo belangrijke sociale bewogenheid, en de saamhorigheid en de bereidwilligheid van de groep om elkaar te helpen en onderling te steunen in het Broodfonds. 

Combinatie Broodfonds en een AOV Verzekering

Gelukkig komen wij steeds meer ondernemers tegen, die een combinatie maken van Broodfonds en AOV. Ze nemen een wachttijd van een jaar of twee jaar voor de AOV en zoeken een Broodfonds in de buurt om zich bij aan te sluiten. De wachttijd van twee jaar betekent dat zij bij ziekte de eerste twee jaar zelf betalen en daarna pas een uitkering van hun AOV verzekering ontvangen. Daarmee wordt de premie van de AOV verzekering veel goedkoper. De eerste twee jaar zouden ze dan bij ziekte kunnen rekenen op het Broodfonds.

Gevraagd naar hun motivatie vertellen zij vaak deelname aan het Broodfonds "als een gok te zien" en sluiten ook een AOV af. Zij vinden het idee sympathiek, maar erkennen ook de risico's, de nadelen en de onmogelijkheden van het Broodfonds. Ook moet er natuurlijk maar net een Broodfonds in de buurt zijn waaraan ze kunnen meedoen (onhandig). En ja het kost meer tijden geduld voordat het allemaal is geregeld.

Andere meningen over het Broodfonds

Kritische noten bij het Broodfonds: Kosten Broodfonds te hoog?

De Broodfondsmakers begeleiden iedere nieuwe Broodgroep en rekenen daar een bedrag voor van € 250,- per deelnemer. Daarnaast betaalt de deelnemer maandelijks ook nog een bedrag van € 10,- *voor de organisatie. Bij een deelname van 5 jaar betaalt de deelnemer in totaal een bedrag aan extra kosten van € 850,-! Op een inleg van € 2700,- is dit een opslagpercentage van ruim 30%! *Inmiddels 12,50

Commentaar Biba Schoenmaker van het Broodfonds: "Feitelijk onjuist: Van de € 250,- wordt € 210,- per persoon en, tot maximaal 40 leden per groep berekend voor onze kosten. Daarnaast wordt niet de hele €12,50,- berekend door ons, maar €6,- daarvan."

Conclusie ZZP Nederland m.b.t. het Broodfonds:

Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar het Broodfonds is geen oplossing voor die mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Net als de oprichters van het Broodfonds vindt ZZP Nederland het belangrijk dat men nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iets doen is beter dan niets doen. De mogelijkheid die een Broodfonds biedt voor de eerste twee jaren dat er niet gewerkt kan worden, moet goed kunnen worden aangevuld met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. De premiekorting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar moet hoger kunnen worden dan nu het geval is. Tegelijkertijd zal blijken of er, doordat er geen controle op ziekte is, niet te veel mensen ziek worden, c.q. misbruik zullen maken van de voorziening, doordat er geen medische controle op ziektemelding is. Ook heeft de crisis in 2008 ons geleerd dat veel ondernemers die in de crisis zaten zich ziekmeldden. Een groot gedeelte daarvan, had geen werk, en dus geen geld meer. De crises zorgde voor spanningen en sommige ondernemers werden daar letterlijk ziek van. Maar slechts een klein gedeelte van deze ondernemers waren daadwerkelijk medisch objectiveerbaar ziek, zoals dat heet. Een andere deel was wel verzekerd, maar koos destijds uit premieoverwegingen voor een dekking zonder psyche, hetgeen een premiekorting voor hen opleverde. 

Veel gehoorde mening Broodfonds-tegenstanders gebaseerd op?

Veel gehoorde mening van tegenstanders van het Broodfonds is dat deze mensen in een Broodfonds de premie van een AOV niet kunnen of willen betalen. En dat het Broodfonds vaak gebruikt, wordt ("misbruikt""?) door ondernemers waarvan hun aanvraag voor een AOV verzekering door de verzekeraar is afgewezen, wegens een te hoog risico op arbeidsongeschiktheid. Wellicht zit er een kern van waarheid in, maar dat zal zeker niet gelden voor het overgrote deel van de Broodfondsdeelnemers.

Samen Sterk SPAAR AOV beter alternatief?

Inmiddels zijn er betere, makkelijkere, voordeligere en 100% online oplossingen voor de zelfstandig professional

De Samen Sterk Spaar AOV van AOV-zzp.nl bijvoorbeeld

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page