fbpx
Image
Image

Wat zijn anno 2022 de 20 grootste verschillen tussen een aov verzekering en het broodfonds?

Door een ongeval of een ziekte kun je als zelfstandig professional arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kun je dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Om je inkomen te beschermen heb je een aantal aantal mogelijkheden:

 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten,
 • je  aansluiten bij een schenkkring bijv Samen Sterk Flexibele Spaar AOV of Broodfonds
 • je vrijwillig verzekeren via het UWV (binnen 13 weken veralten dienstverband als werknemer)

 De AOV verzekering en het Broodfonds. Al dan niet aanvullend aan elkaar. Wat zijn de verschillen, de voor- en nadelen van beide?

AOV verzekering in combinatie met eventueel een schenkkring (Broodfonds of Spaar AOV) afsluiten?

Wij kennen alle mogelijkheden en onmogelijkheden en jij ook als je wilt? Vraag een  AOV Vergelijk Rapport aan met met  de unieke 100%-niet-goed-geld-terug-garantie?

Broodfonds schenkkring t.o.v. een AOV verzekering toch een kaartenhuis op instorten?

Sinds medio 2018 en ook in 2019 bereiken ons steeds meer berichten dat de Broodfondsen in financieel zwaar belanden en de herverzekeringsopte (Alliantie) ingeschakeld wordt. Statistisch qua zieken is dit niet logisch, maar of er misbruik van wordt gemaakt of dat er andere oorzaken bekend zijn is tot nog toe onbekend. In een Volkskrant artikel (ja echt waar!!!) Daar worden ruzies binnen Broodfonds verenigingen aangekaart en besproken. Komt veel vaker voor dan eerder gedacht. Niet heel raar natuurlijjk; Broodfonds is een amateurvereniging van ondernemers die een gezamenlijk doel gemeenschappelijk hebben: Tijdelijk geld bij ziekte onderling regelen. Bestuurders zijn allemaal leken op gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Een broodfonds schenkkring als buffer voor zelfstandige ondernemers

Een broodfonds is een vorm van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een broodfonds bouwt u als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Dat werkt zo: 20 tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert een broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar.

Is een Broodfonds schenkkring altijd voordeliger dan een AOV verzekering?

Voor een ondernemer die jong is en geen fysiek zwaar beroep uitoefent is een Broodfonds duurder dan een verzekering. Dit komt doordat verzekeringsmaatschappijen ook kijken naar de leeftijd. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Ook het soort beroep heeft invloed op de hoogte van de premie. Heeft de ondernemer van 50 jaar een fysiek zwaar beroep, dan kan een schenkkring als broodfonds of beter nog de Samen Sterk Spaar AOV, een prima alternatief zijn voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

Combineren broodfonds schenkkring of Samen Sterk Spaar AOV met AOV premietechnisch interessant?

Uiteraard is het mogelijk bij aanvang van een Broodfonds of een AOV verzekering, deze twee werelden  op een gegeven moment te combineren. Er zijn zzp’ers die deelname in een schenkkring als broodfonds combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via een broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die u maandelijks maakt voor uw AOV zijn lager als u de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het broodfonds uitkeert. Het zijn echter twee totaal verschillende zaken en voor de meeste ondernemers  met lichte beroepen echter NIET voordeliger. Wel als je een zwaar fysiek beroep hebt en boven de 40-45 jaar bent.

Dit komt doordat er ook voor het broodfonds elke maand kosten berekend worden naast de deelnemingsbijdrage. Ook betaal je aanvangs/afsluitkosten om mee te doen aan jhet Broodfonds. En elke maand je bijdrage en je bankkosten. En natuurlijk reis- en verblijfkosten naar je verplichte bijeenkomsten van je  Broodfonds.

Belangrijkste en helderste nadeel van het Broodfonds t.o.v. een AOV verzekering: uitkeringsduur is altijd maximaal twee jaar

Als lid van een Broodfonds krijg je bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 2 jaar een uitkering. Het fonds houdt altijd na 2 jaar op met uitkeren ongeacht of je (nog steeds gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent of niet. Ook bij zwangerschap wordt trouwens niet uitgekeerd. Er is een wachttijd van 30 dagen. Daarna krijg je voor 50% of 100% een uitkering.

Ben je na twee jaar nog steeds ziek zit je geheel of gedeeltelijk zonder inkomen en ben je wellicht aangewezen op de bijstand en zul je eerst je eigen vermogen aan dienen te spreken. De kans dat je arbeidsongeschikt blijft is misschien niet heel groot, maar de gevolgen zijn dat wel. Daarom is dit risico juist bij uitstek geschikt om te verzekeren. Dit is dus een  belangrijk en duidelijk nadeel van het Broodfonds t.o.v. een gegarandeerde AOV verzekering. De uitkering van het Broodfonds is overigens ook de eerste twee jaar niet gegarandeerd.

*Indien het Broodfonds bij de Broodfondsalliantie aangesloten is (sinds november 2016 mogelijk) kan het Broodfonds de uitkering gedurende 24 maanden garanderen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden voor het deelnemende Broodfonds.  Hier zie je dat het Broodfonds dus min of meer toch een beetje als verzekeraar gaat gedragen. Dit is een soort herverzekeren. Echter in dit geval wel op kosten van de deelnemers. Een startend Broodfonds is zelfs verplicht hieraan mee te doen en dus ook verplicht hieraan (extra) te betalen.

Tweede nadeel: Broodfonds schenkkring kun je niet even snel zelf regelen of aanvragen en Broodfonds past ook niet bij iedereen...

 • Het Broodfonds is geen verzekering, dus je kan niet zomaar lid worden/aanvraag doen
 • Als je al een fonds inde buurt hebt, is het de vraag of ze nog plek hebben
 • Hebben ze plek en je mag meedoen duurt het zomaar een half jaar voordat je kan intreden
 • Moet het Broodfonds opgericht worden kan het nog langer duren, ondertussen ben je onverzekerd. Er bestaat niet zoiets als " voorlopige dekking" zoals bij een AOV verzekering
 • Is niet voor iedereen beschikbaar (o.a. ondernemer zijn, hoofdinkomen uit bedrijf en minimaal 1 jaar het bedrijf draaien, € 750,- winst per maand minimaal)
 • Je moet je inkomen aantonen omdat je een substantieel deel van je inkomen uit onderneming dient te zijn
 • Moet wel plek zijn bij een Broodfonds (in de buurt?)
 • Je dient regelmatig (verplicht) bijeenkomsten te bezoeken en samen te zijn. 
 • Je moet worden voorgedragen en toegelaten worden door de groep (groepscontrole/sociale controle)
 • Privacy!  Bij ziekte is er controle/bezoek van medeleden. Ziekmeldingen zijn bekend in de hele groep. In een Broodfonds zul je niet anoniem ziek kunnen zijn als je tenminste  een schenking vraagt.
 • Je kan eruit gezet worden. Er worden diverse afspraken gemaakt binnen een Broodfondsgroep die contractueel worden vastgelegd. Deelnemers die zich niet houden aan de afspraken of niet aan de verplichtingen voldoen worden uit een groep gezet.
 • Als uw inkomen daalt door zwangerschap, kunt u geen beroep doen op een broodfonds. Een broodfonds kan alleen gebruikt worden als uw inkomen uit uw bedrijf daalt door arbeidsongeschiktheid

Broodfonds en Broodfonds administratie kosten net als een AOV verzekering wel degelijk geld:

Iedereen die meedoet met een Broodfondsgroep betaalt per persoon maandelijks  € 10,- voor administratie- en verenigingskosten en een eenmalig instapbedrag van € 250,-. per persoon. Daarnaast leg je iedere maand je maandelijkse gekozen bedrag in:

Niveau Mandelijkse inleg Maandelijkse scheking Maximale buffer
1 €33,75 €750,00 €1215,00
2 €45,00 €1000,00 €1620,00
3 €56,25 €1250,00 €2025,00
4 67,50 €1500,00 €2430,00
5 €78,75 €1750,00 €2835,00
6 €90,00 €2000,00 €3240,00
7 €101,25 €2250,00 €3645,00
8 €112,50 €2500,00 €4050,00

 

Ziek zijn in het Broodfonds

Als je je ziekmeldt dan moet je aangeven of je een 50 of 100 % schenking nodig hebt. In de fase van herstel kan je ook andere percentages afspreken, deze moeten wel een afspiegeling zijn van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook weer een toevoeging/verbetering  die geleend is van de verzekeraars. Maar wie bepaalt hier het uiteindelijke percentage is de vraag, en hoe?

De 10 voordelen van het Broodfonds (volgens broodfonds.nl zelf...)

 1. Heldere afspraken: Een Broodfonds draait om eenvoud. Elke afspraak is begrijpelijk. De uitgangspunten zijn voor iedereen in een Broodfonds hetzelfde (Ieder Broodfonds kan wel een aantal eigen keuzes maken). 
 2. Je geld blijft van jou: De inleg stort je iedere maand op je individuele Broodfondsrekening. Dit geld blijft na aftrek van contributie en eventuele schenkingen van jezelf. Als je uit je Broodfonds stapt, kun je het saldo gewoon meenemen.
 3. Transparant: Een Broodfonds is overzichtelijk en de deelnemers kennen elkaar. Iedereen weet wanneer en wie er een schenking ontvangt en wat de kosten zijn.
 4. Gelijke voorwaarden: De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die ouder zijn, een 'risicovol' beroep hebben of een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.
 5. Eenvoudig in- en uitstappen: Je zit nooit vast aan een Broodfonds, je kunt op meerdere momenten per jaar in of uit een Broodfonds stappen.
 6. Verantwoord: Je maandelijkse inleg is bestemd voor schenkingen en is op korte termijn opvraagbaar. Er wordt niet mee belegd. Het geld van de deelnemers komt op een individuele betaalrekening
 7. Toekomst: Iedereen loopt het risico op ziekte. In een Broodfonds heb je betere kansen om je bedrijf na arbeidsongeschiktheid weer voort te zetten.
 8. Betaalbaar: Een Broodfonds is betaalbaar, omdat het overzichtelijk en kleinschalig blijft en de deelnemers elkaar kennen. 
 9. Zelf doen: In een Broodfonds regelen mensen hun eigen vangnet: ze helpen zichzelf en elkaar. In de praktijk is gebleken dat mensen in Broodfondsen elkaar, naast financiële steun, ook helpen door werk over te nemen of advies te geven.
 10. Stap voor stap:Na een langdurige ziekte kun je stap voor stap weer aan het werk. De schenking kan omlaag als je weer gedeeltelijk kunt werken.

Overzicht verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op een rij

 

Onderwerp   Broodfonds   (AOV)
Schenking of verzekering  Een broodfond is een schenking  Een AOV is een verzekering
Sociale controle  Iedereen kent elkaar  Niemand kent elkaar. Is anoniem.
Transparantie  Broodfondsen zijn transparant  AOV's zijn lastig te vergelijken
Betalingen  Bij een Broodfonds stort je maandelijks bedragen op een  Broodfondsrekening  Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar-  Uitbetalingen AOV zijn belast
Faciliteiten  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen  hogere maandelijkse inleg. Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.
Voorwaarden bij medisch verleden  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen  hogere maandelijkse inleg.  Mensen met een medisch verleden betalen  vaak meer premie.
Voorwaarden bij oudere leeftijd  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer hetzelfde.  Mensen die ouder zijn betalen geen hogere  maandelijkse inleg.  Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.
Voorwaarden bij risicovolle beroepen  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen met een 'risicovol' beroep betalen geen hogere  maandelijkse inleg.  Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie  of andere voorwaarden
Premiebetaling  Premie wordt gestort op een Broodfondsrekening en  blijft van jezelf  Premie wordt overgemaakt op de rekening van  de verzekeraar. De premie komt voor rekening  van de verzekeraar.
Betalingen beleggen  Je inleg wordt niet belegd.   Je inleg wordt belegd.
Maximale betaling  Het maximum op iedere Broodfondsrekening is 36x de  maandelijkse inleg.   Bij een AOV stopt de premie alleen bij  arbeidsongeschiktheid, indien premievrijstelling  is meeverzekerd
Tegoed meenemen bij opzegging  Bij vertrek uit het Broodfonds kun je het tegoed  meenemen  Bij vertrek uit een verzekering kun je het  tegoed niet meenemen.
Kosten  Hiervoor betaal je bij aanvang € 250,- aan  inschrijfkosten  Bij een AOV betaal je een vaste kosten  toeslag.
Uitkering  Uitkering is maximaal 2 jaar  Uitkering instap AOV/basis AOV is 5 jaar.  Volwaardige AOV heeft een uitkering tot vaak  65 of 67 jaar.
Zwangerschapsdekking  Een Broodfonds heeft geen zwangerschapsdekking   Een AOV heeft wel een  zwangerschapsdekking.
Hoogte van de uitkering  Uitkering is beperkt tot maximaal € 2.500,- per maand  netto per maand  Er kan gekozen worden voor een veel hogere  dekking. Tot € 150.000,- 
Wie betaalt uit  Uitbetalingen worden gedaan door een administrateur  Uitbetalingen worden gedaan door een  verzekeraar
Premie / Inleg Jouw inleg blijft van jou, als er saldo "over" is , kun je stoppen met Broodfonds en je saldo zelf opnemen /meenemen Niet ziek? Premie weg. Of je krijgt bij niet claimen premie korting, indien je voor een no claim variant koos.

Mening AOV-ZZP.nl over het Broodfonds?

Voor een specifieke doelgroep zeker een optie om te overwegen. (Als er tenminste een Broodfonds in de buurt is. Anders zou je er eerst zelf een moeten oprichten!)  Vooral het Broodfonds in combinatie met een AOV, is een overweging. Als je een partner hebt met vast inkomen, of je hebt inkomensvoorzieningen die doorlopen bij je ziekte, kun je permitteren wat meer opties af te wegen. Ook als je budget beperkt is, is een Broodfonds een optie. Maar je kunt ook een AOV met een korte uitkeringsduur afsluiten tegen geringe kosten. (Broodfonds keert maximaal twee jaar uit, je kan ook een AOV afsluiten met een uitkeringsduur van 2,3,4,5,6,7,8,9 of 10 jaar. Dat scheelt ook enorm in de (aftrekbare) premie. Ook kun je Broodfonds afsluiten en een AOV met wachttijd 1 of twee jaar. Wat je wel mist als je geen AOV sluit de eerste twee jaar is de preventie / kennis van de verzekeraar en de hulp bij reintegratie. Verzekeraars hebben bij uitstek de kennis en kunde en de budgetten om je zo snel en gezond mogelijk weer terug in je huidige beroep te helpen.

Broodfonds is zeker een ook een goed alternatief voor bij verzekeraars afgewezen/niet te verzekeren ondernemers. Maar het Broodfonds moet wel bij je passen. Broodfonds moet in de buurt zitten. Broodfonds kost een investering in tijd en niet alleen bij aanvang. Het Broodfonds is een vereniging die eisen aan jou stelt, geeft sociale druk/verplichtingen. Als er een Broodfonds in de buurt zit en je kan en mag lid worden, heb je wellicht wat afwegingen te maken. Wij helpen jehier graag meer!

Welke ondernemers kiezen juist niet voor een Broodfonds?

In hun ogen succesvolle, goed verdienende, en drukbezette ondernemers hebben, geven ons aan, vaak de tijd en de zin niet in, wat deze ondernemers vaak noemen "geitenwollen sokken gedoe" en het verplicht bezoeken van de bijeenkomsten om daarna al dan niet tot het Broodfonds te worden toegelaten.

Zij vinden het Broodfonds meer passen /vaak een alternatief voor collegae die meer tijd hebben dan zij. Wellicht past het Broodfonds of de Broodfondsgedachte ze niet, maar zo gaan ze wel voorbij aan voor Broodfondsdeelnemers zo belangrijke sociale bewogenheid, en de saamhorigheid en de bereidwilligheid van de groep om elkaar te helpen en onderling te steunen in het Broodfonds. 

Combinatie Broodfonds en een AOV Verzekering

Gelukkig komen wij steeds meer ondernemers tegen, die een combinatie maken van Broodfonds en AOV. Ze nemen een wachttijd van een jaar of twee jaar voor de AOV en zoeken een Broodfonds in de buurt om zich bij aan te sluiten. De wachttijd van twee jaar betekent dat zij bij ziekte de eerste twee jaar zelf betalen en daarna pas een uitkering van hun AOV verzekering ontvangen. Daarmee wordt de premie van de AOV verzekering veel goedkoper. De eerste twee jaar zouden ze dan bij ziekte kunnen rekenen op het Broodfonds.

Gevraagd naar hun motivatie vertellen zij vaak deelname aan het Broodfonds "als een gok te zien" en sluiten ook een AOV af. Zij vinden het idee sympathiek, maar erkennen ook de risico's, de nadelen en de onmogelijkheden van het Broodfonds. Ook moet er natuurlijk maar net een Broodfonds in de buurt zijn waaraan ze kunnen meedoen (onhandig). En ja het kost meer tijden geduld voordat het allemaal is geregeld.

Andere meningen over het Broodfonds

Kritische noten bij het Broodfonds: Kosten Broodfonds te hoog?

De Broodfondsmakers begeleiden iedere nieuwe Broodgroep en rekenen daar een bedrag voor van € 250,- per deelnemer. Daarnaast betaalt de deelnemer maandelijks ook nog een bedrag van € 10,- *voor de organisatie. Bij een deelname van 5 jaar betaalt de deelnemer in totaal een bedrag aan extra kosten van € 850,-! Op een inleg van € 2700,- is dit een opslagpercentage van ruim 30%! *Inmiddels 12,50

Commentaar Biba Schoenmaker van het Broodfonds: "Feitelijk onjuist: Van de € 250,- wordt € 210,- per persoon en, tot maximaal 40 leden per groep berekend voor onze kosten. Daarnaast wordt niet de hele €12,50,- berekend door ons.maar  slechts €6,- daarvan."

Conclusie ZZP Nederland m.b.t. Het Broodfonds :

Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar het Broodfonds is geen oplossing voor die mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Net als de oprichters van het Broodfonds vindt ZZP Nederland het belangrijk dat men nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iets doen is beter dan niets doen. De mogelijkheid die een Broodfonds biedt voor de eerste twee jaren dat er niet gewerkt kan worden, moet goed kunnen worden aangevuld met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. De premiekorting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar moet hoger kunnen worden dan nu het geval is. Tegelijkertijd zal blijken of er, doordat er geen controle op zieket is, blijken of er niet teveel mensen ziek worden, c.q. misbuik zullen maken  doordat er geen medische controle op ziektemelding is.Ook heeft de crisis in 2008 ons geleerd dat veel ondernemers die in de crisis zaten zich ziek melden. Een groot gedeelte daarvan, had geen werk, en dus geen geld meer. De crisies zorgde voor spanningen en sommige ondernemers werden daar letterlijk ziek van. Maar slecht een klein gedeelte van deze ondernemers waren daadwerkelijk medisch objectiveerbaar ziek, zoals dat heet. Een andere deel was wel verzekerd, maar koos destijds uit premieoverwegingen voor een dekking zonder psycht, hetgeen een premiekorting voor hen opleverde.

Veel gehoorde mening Broodfonds-tegenstanders gebaseerd op?

Veel gehoorde mening van tegenstanders van het Broodfonds is dat deze mensen in een Broodfonds de premie van een AOV niet kunnen of willen betalen. En dat het Broodfonds vaak gebruikt, wordt ("misbruikt""?) door ondernemers waarvan hun aanvraag voor een AOV verzekering door de verzekeraar is afgewezen, wegens een te hoog risico op arbeidsongeschiktheid. Wellicht zit er een kern van waarheid in, maar dat zal zeker niet gelden voor het overgrote deel van de Broodfondsdeelnemers.

Samen Sterk SPAAR AOV beter alternatief?

Inmiddels zijn er betere, makkelijkere, voordeligere en 100% online oplossingen voor de zelfstandig professional

De Samen Sterk Spaar AOV van AOV-zzp.nl bijvoorbeeld

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page