fbpx
Image
Image

verschillen aov en broodfonds

verschillen aov en broodfonds

 • AOV en Broodfondsachtige schenkkringen vergelijken

  Schenkkringen en het Broodfonds

  Als alternatief voor een Arbeidsongeschiktheids Verzekering (AOV) voor mensen in bijvoorbeeld een zzp constructie wordt vaak een zogenaamd Broodfonds genoemd. Sommige ondernemers vinden een verplichte aov verzekering te duur en zoeken daarom hun heil in een zogenaamde schenkkring als het Broodfonds. Maar wat is nu ook alweer een Broodfonds?

  En hoe verhoudt deze zich tot de Verplichte Aov verzekering?

  --> Alleen met een volwaardige AOV verzekering , dus niet met een alternatief voor je AOV verzekering krijg je vrijstelling, als de verplichte AOV door zou gaan in 2024. De Verplichte AOV is relatief duur duur en van slechte kwaliteit en in een enkel geval een (dure) oplossing voor ondernemers die medische klachten hebben, en bij private verzekeraars onverzekerbaar zijn.

  Binnen een Broodfonds is dat afspraak dat de aangesloten ondernemers maandelijks een geldbedrag storten op een speciaal daarvoor in het leven geroepen rekening. Het vermogen dat op deze rekening wordt opgebouwd, wordt gebruikt een ondernemer uit deze groep maximaal 2 jaar financieel te ondersteunen zodra deze voor langere tijd ziek is en dus arbeidsongeschikt. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Schenkkring een Broodfonds en een AOV verzekering?

  Ten eerste is een Broodfonds een schenkkring.En er zijn schenkkringen en ook Broodfondsen die de afkorting AOV gebruiken of misbruiken zoals je wil. Dat zit zo: Een AOV betekent al decennialang als afkorting gebruikt voor Arbeids-Ongeschiktheids-Verzekering.

  Of wel AOV. Maar schenkkring leden en Broodfondsleden (verschillen leggen we later uit) gebruiken de termen door elkaar. Zij zeggen soms hun eigen AOV te hebben geregeld. Feitelijk is dat onjuist hoewel zij wel waarschijnlijk wel het gevoel hebben dat ze het hebben geregeld...

  En om het nog wat ingewikkelder te maken: De AOV afkorting worden ook gebruikt/slim misbruikt, om er een nieuwe betekenis aan te geven: Arbeids-Ongeschiktheids Voorziening. Hiervoor kwalificeert iedere euro op een bankrekening waarvoor jij dit doel in gedachten hebt natuurlijk. Dus zeker ook Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met uitkeringen tot pensioendatum en ook schenkkringen en Broodfondsen die een voorziening/uitkering van (slechts) twee jaar kennen. Duidelijk?

  Er zitten tussen een verplichte aov en een broodfonds legio verschillen. Heb je je als ondernemer aangesloten bij een Broodfonds dan ontvang je geen deskundige professionele begeleiding of hulp als je bijvoorbeeld weer aan het werk wilt gaan. Zo heb je dan bijvoorbeeld geen recht op herscholing. Een ander groot verschil met een verplichte aov verzekering is de tijd dat je een uitkering krijgt.

  Bij een Broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering uit dat fonds. Ben je na die twee jaar nog steeds niet in staat om aan de slag te gaan, dan ben je helaas aangewezen op de bijstand. Wel uiteraard pas , nadat je eerst al je eigen geld op je bankrekening, de (over)waarde in je woning en het geld van de verkoop van je auto hebt opgemaakt. (Op een kleine vrijstelling na). Eerst moet je je eigen vermogen opmaken en je huis "opeten".

  Heb je een AOV afgesloten, dan kun je een uitkering ontvangen tot aan je afgesproken pensioenleeftijd.Die premie die je maandelijks betaald bij een AOV kun je gewoon van de belasting aftrekken. In dit geval wordt over de maandelijkse uitkering belasting betaalt. Inmiddels kent het ‘ouderwetse’ broodfonds ook al wat alternatieven.  Je maandelijkse inleg in een broodfonds is niet belastingvrij.

  Samen sterk Flexibele SPAARAOV is een veel beter alternatief? 

  In deze blog bespreken en vergelijken we de onderlinge verschillen tussen deze alternatieven voor het ouderwetse broodfonds:

  • Samsamkring
  • SharePeople 
  • Zelfstandigen bouw 
  • AOV Profs
  • Voorzieningen Fonds 
  • Ziektefonds 
  • SmartFund 
  • Common easy 
  • Aan de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV schenkkring bespreken we zeer uitgebreid aandacht op andere pagina's

  Samsamkring

  SamsamKring is een zogenaamde schenkkring en presenteert zichzelf als een alternatieve AOV. Van Samsamkring wordt je lid en betaal je € 15,- per maand contributie waarmee de mensen van Samsamkring de ondersteuning door een Arbodienst betalen en de kosten van het eigen servicebureau opvangen. De schenkingen die je ontvangt zodra je onverhoopt ziek wordt zijn niet belast. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

  SharePeople

  SharePeople zit anders in elkaar dan een Broodfonds. Waar een Broodfonds bijvoorbeeld leden heeft die elkaar allemaal kennen (met een maximaal aantal van vijftig), is SharePeople vooral een online netwerk van ondernemers. SharePeople kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Privacy bij SharePeople is wat beter gewaarborgd dan bij een standaard broodfonds. Er is nog een ander verschil tussen SharePeople en een broodfonds. Je kunt bijvoorbeeld bij SharePeople de inleg die je niet gebruikt, aan andere doeleinden besteden. Ben je aangesloten bij een broodfonds dan bouw je, door stortingen op een aparte rekening, een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg

  Ook weer  opmerkelijk SharePeople heeft geen Algemene Voorwaarden.

  SharePeople deelnamekosten aftrekbaar?

  SharePeople stelt dat de deelnamekosten van €12,10 per maand zakelijke kosten zijn en dus aftrekbaar. Ik zou even vragen om het bewijs van de Belastingdienst. Want anders zit jij straks met het gedoe. 

  Nadelen Sharepeople

  Belangrijkste nadeel:  AOV Adviseurs die afwijzingen krijgen bij de aanvraag van een reguliere AOV bij verzekeraars, of gedeeltelijke uitsluitingen en/of premieverhogingen verwijzen als alternatief deze slechte risico's naar SP. Ook ongefilterde anonieme deelname is een groot risico op termijn(*). 

  Wel is er nauwelijks zekerheid van uitkeren (geen spaarsaldo als buffer) zijn ze streng met accepteren qua leeftijd en is de psyche eerste jaar helemaal niet gedekt. Dat is wel belangrijk te weten.

  Dus geen zekerheid middels achterliggende spaarsaldi, eerste jaar geen dekking Psyche dus en let op: ziekte pas verzekerd, als je na twee maanden -meer dan 50%- ziek bent conform de Arboarts van Capability Arbodienst. (Deze wordt overigens noga slecht beoordeeld qua Google reviews 13 Beoordelingen 1.8 Ster (28-12-2020)). Ook minder goed dan andere mogelijke alternatieven:

  *Anonieme deelname iis een gevaar bij SP. In feite is het het tegenovergestelde van de oorspronkelijke idee van het ouderwetse Broodfonds. Daar is het uitgangspunt sociale deelname en socialecontrole. Moraliteit en integriteit is belangrijk. Als iedereen ongefiltert via een link mee kan en mag meedoen, haal je heel veel slechte risico's binnen, Voorbeelden waartoe dat kan leiden in de praktijk kent iedere serieuze en ervaren AOV adviseur!

  • Maandelijks netto bedragen te schenken maximaal 3000 per maand.
  • Maximale aanvangsleeftijd 59 jaar. 
  • Er wordt niet bij aanvang getoetst of jouw inkomen en je gewenste verzekerde bedrag wel past.
  • Ze keren geen 24 maanden uit maar 22 maanden, naar ik nu begrijp. Wachttijd start uitkering 2 maanden

  In het ergste geval ben je ziek, en heb je als deelnemer allerlei deelnamekosten kosten betaald. En keurig de aan jou gestuurde tikkies betaald. En dan ben jij ziek, en dan blijkt dat je inkomen niet voldoende was, en je dus een lagerbedrag uitgekeerd krijgt, als de arboarts jou tenminste medisch objeciveerbaar ziek acht, voor tenminste 50% of meer.

  AOV Zelfstandigen bouw

  Een AOV voor zelfstandigen in de bouw is een product dat tot 2021 werd  uitgevoerd door Samsam. Vandaar dat we deze in deze vergelijking toch meenemen. Zelfstandigen Bouw zegt zelf een betaalbaar en eerlijk alternatief te zijn voor de AOV, namelijk Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening Bouw (AOV Bouw). Waar het op neer komt is dat alle deelnemers maandelijks een vast bedrag overmaken naar de AOV Bouw rekening waar het saldo van iedere deelnemer apart wordt bijgehouden.

  Wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na de afgesproken wachttijd van twee maanden een maandelijkse schenking. Een schenking kan worden verkregen voor de periode van twee of vijf jaar, de duur hangt in dit geval samen met het geconstateerde ziektebeeld. AOV Zelfstandige professionals Zelfstandige Professionals zegt zzp’ers via AOV Profs de oplossing te bieden voor het opvangen van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Ook dit is een product dat wordt gevoerd door Samsam.

  Nadelen AOV Bouw

  In 2019 startte Zelfstandigen Bouw met AOV Bouw en al snel kwam er veel interesse voor een dergelijke oplossing buiten de bouw. Een groot risico is echtter dat deze beroepsgroep vaker en langer ziek is door de fysieke component in hun beroep. Vooral als ze ouder worden dan 55 gaat dit veel meer en ook langdurigere zieken opleveren.

  Een andere aanwijzing daarvoor is, dat een AOV voor zware beroepen vaak drie keer zo duur is dan een AOV voor lichtere beroepen. En dat de dekking vaak maar tot de leeftijd van 60 jaar te verzekeren is. Gewoonweg omdat statistisch gezien veel te veel bouwvakkers uitvallen. En dan is dat, zelfs bij een zeer grote deelnemers groep niet op te vangen/ te verzekeren.

  AOV Profs

  Met dat idee werd toen ook AOV Profs gestart voor alle zpp’ers in Nederland. Verder is AOV Profs gelijk aan AOV Bouw. Alle deelnemers maken iedere maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening. Hier wordt van iedere deelnemer het persoonlijke saldo bijgehouden. Ook hier geldt, net zoals bij AOV Bouw, wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na een wachttijd van twee maanden, een maandelijkse schenking. Per ziektebeeld kan dat voor een periode van twee of vijf jaar. 

  AOV Profs is een vreemde eend 

  Heel erg vreemd dat AOV Bouw, een commercieel initiatief van Zelfstandigen Bouw een belangenvereniging n.b. , een commerciele activiteit opstart buiten de bouw. Ben heel benieuwd wat de leden hiervan  zouden vinden. Er zijn grote investeringen nodig om een dergelijke activiteit op te starten. Het is risicovol, kost veel geld. En dat geld komt van de leden van Zelfstandigen Bouw als ik het goed begrijp.De ledenj betalen de contributie voor hun Vereniging, en bovendien betalen ze maar liefst € 25,- per maand, om me ete mogen doen aan AOV BOUW, maar met middelen van  AOV Bouw werd een andere activiteit opgestart (en gefinancierd?). Ik ben heel erg benieuwd naar dit verhaal hierachter. Gaan de winsten/verliezen naar de Zelfstandigen Bouw of naar AOV Bouw? Waarom is dit opgestart met geld van de leden. Weten de leden dit? Wat vinden de leden hiervan?

  Ziektefonds

  De opzet van het Ziektefonds lijkt op die van van het Voorzieningenfonds die we hierna dan ook bespreken. Een constructie zoals die van het VoorzieningenFonds of het Ziektefonds hebben minimaal 25 leden die allemaal uit dezelfde woonplaats of uit dezelfde regio komen. Beide het maximaal aantal deelnemers van 50 totaal. Een deelnemer stort maandelijks een afgesproken bedrag op zijn of haar eigen geblokkeerde rekening. Wordt een deelnemer ziek dan krijgt deze een maandelijks van de andere deelnemers.

  Een zieke ondernemer heeft maximaal 2 jaar recht op een schenking. Overigens geldt er, bij ziek worden, een wachttijd van een maand. Een deelnemer aan het ziektefonds kan zelf kiezen voor welk bedrag hij of zij meedoet. Er kan gekozen worden uit schenkingsniveaus van €1000 tot € 2500 euro netto per maand.

  VoorzieningenFonds

  Zoals we eerder zeiden lijkt de opzet van het VoorzieningenFonds op die van het Ziektefonds. Het betreft hier een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die deel uitmaken van een vereniging. Een VoorzieningenFonds heeft een bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt deze een schenking van de overige leden.

  De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is. Ook hier geldt bij ziek worden een wachttijd van een maand.

  SmartFund

  SmartFund is een initiatief vanuit de stichting SmartFund Services en presenteert zichzelf als een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Ondernemers organiseren samen met SmartFund hun eigen fonds.

  Alles rondom een SmartFund gebeurt via het internet. Communicatie tussen de leden gebeurt volledig in de eigen, beveiligde, omgeving. Een SmartFund bepaalt helemaal zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Een deelnemer betaalt, eenmalige, entreekosten van € 150.

  Daarnaast dient er een maandelijkse vergoeding te worden betaalt van € 10. Er hoeft overigens geen aparte bankrekening te worden geopend, alle financiële transactie worden gedaan via de e-Wallet. CommonEasy CommonEasy is opgezet als een online omgeving voor ondernemers. Ook hier betaal je maandelijkse abonnementskosten. CommonEasy is een netwerk van ondernemers, of zelfs meerdere netwerken. Bij CommonEasy betaal je geen maandelijkse premie maar spaar je maandelijks. Iedere maand spaar je 5% van je gewenste saldo in een digitale spaarpot. Wil je op een zeker moment stoppen, dan kun je het gespaarde bedrag terugkrijgen.

  Het gespaarde geld blijft dus van jou. De maandelijkse kosten bij CommonEasy bedragen € 12,50 per maand. Ondernemers binnen CommonEasy kunnen zelf kiezen we ze helpen en wie ze geholpen willen worden. Een en ander is opgezet via een zogenaamd cirkelsysteem waardoor ondernemers in staat zijn elkaar al van inkomen te voorzien vaak niet meer dan twee connecties. In de onderstaande tabel zetten we alles nog even op een rijtje.

  Beter een AOV verzekering?

  In sommige gevallen zijn alle bovenstaande opties een alternatief voor de beste oplossing die we allemaal kennen maar niet perse speciaal en sympathiek lijkt.  Een AOV verzekering! Een AOV afsluiten bij een ouderwetse grote en kapitaalkrachtige verzekeraar.

  In een enkel geval is het een oplossing, omdat een AOV verzekering soms echt niet kan. Dus is het is belangrijk om deze mogelijkheden mee te nemen als je het beste resultaat voor je relaties wilt als AOV Vergelijker. Maar wel een AOV verzekeraar met tientallen jaren ervaring en expertise.

  Met tientallen specialisten in dienst: medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, reintegratiespecialisten etc.etc. En die gecontroleerd wordt en onder toezicht staat. Hoe vaak lees je niet dat de penningmeester van een lokale Vereniging met het geld van de leden vandoor gaat?

  Ik heb eerlijk gezegd zelden een verkoper/ aanbieder van bovengenoemde Alteratieven kunnen betrappen op een relevante specifieke opleiding en serieuze en intensieve ervaring in deze materie. Simpelweg niet echt verstand van zaken. Veel alternatieven kopieren elkaar ook. Ze zien er gewoon handel in, denk ik?

  Zonder echte kennis, dat helpt welllicht om jouw nieuwe produkt in de markt te zetten. Om minder beren op de weg te zien.Want in in het land der blinden is eenoog koning. Maar als er simpelweg een paar echt inhoudelijke vragen gesteld worden, blijft het stil, of volgen er standaard dooddoeners. ---> En daarmee doe ik niets af aan de waarde van deze alternatieven.

  AOV verzekering is simpelweg beter, zekerder en voordeliger

  Het is vaak simpel voor te rekenen, dat een AOV verzekering beter en voordeliger is. Zeker als je maar een verzekering met een beperkte uitkeringsduur van twee jaar zou willen afsluiten. Bovendien geloof ik niet dat iemand echte maar een dekking van twee jaar zou willen hebben. Maar dan ben je verzekerd en niet afhankelijk de gezondheid van andere deelnemers.

  Dus geen kans op bijbetaling aan de andere deelnemers, of dat jij minder geld krijgt dan je afgesproken had, nu jij ziek bent. Een premie die volledig aftrrekbaar is. En een AOV daar heb je direct wat aan: je hebt recht op preventiediensten, je mag je elke drie jaar laten checken. Je hebt recht op een Coach.  Er is een Zwangerschapsdekking en je wordt zeker niet na 24 maanden uit je Vereniging gegooid. Om ook maar even  lekker bekkend populistisch taalgebruik te hanteren, zoals alle bovenstaande alternatieven. 

   

 • Creatieve en culturele sector? Maak gebruik van subsidie op het regelen van je AOV of schenkkring of /broodfonds/crowdsurance

  Als je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Op deze website kun je lezen hoe je bij ons een tijdelijke bijdrage kunt krijgen in de kosten voor deze verzekering of een fonds, ook met terugwerkende kracht.

  De overheid heeft een subsidie regeling georganiseerd voor ondernemers in de creatieve en culturele sector. Lees hier hoe je daar gebruik van kunt maken: 

  Zelfverzekerd regeling AOV Oog voor impuls

  De overheid heeft een subsidie regeling georganiseerd voor ondernemers in de creatieve en culturele sector. Lees hier hoe je daar gebruik van kunt maken!

  ZZPers in de creatieve en culturele sectorAls je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

  Uiteraard zijn er spelregels aan deze regeling verbonden en die staan hier onder vermeld.

   Als je meedoet met Samen Sterk Spaar AOV en gebruik maakt van de regeling dan ontvang je direct na aanvraag van Oog voor Impuls eenmalig € 120 en je kan met terugwerkende kracht je maandbedrag voor maximaal 12 maanden declareren. Op je maandbedrag krijg je 50% vergoed met een maximum van € 50 per maand.

  In de praktijk van Samen Sterk Spaar AOV zijn de maandelijkse kosten bij iedere gekozen “dekking” TOT € 1900 dan uiteindelijk ongeveer € 8! https://zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl/

   

 • Wat zijn anno 2024 de 20 grootste verschillen tussen een aov verzekering en het broodfonds?

   De AOV verzekering en de schenkkring of het Broodfonds. Al dan niet aanvullend aan elkaar. Wat zijn de verschillen, en hoe combineer je AOV en Broodfonds? 

  Door een ongeval of een ziekte kun je als zelfstandig professional arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kun je dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Om je inkomen te beschermen heb je een aantal mogelijkheden:

  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen inkomensverlies afsluiten,
  • Je aansluiten bij een Broodfonds of Schenkkring bijvoorbeeld een Broodfonds in Nieuwegein of de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV 
  • Je vrijwillig verzekeren via het UWV (binnen 13 weken verlaten dienstverband als werknemer)

  AOV verzekering in combinatie met eventueel een Schenkkring Voorzieningen Fonds Broodfonds of Spaar AOV) afsluiten?

  Wij kennen alle mogelijkheden en onmogelijkheden en jij ook als je wilt? Vraag een  AOV Vergelijk Rapport aan met de unieke 100%-niet-goed-geld-terug-garantie?

  Broodfonds Schenkkring t.o.v. een AOV verzekering toch een kaartenhuis op instorten?

  Sinds medio 2018 en ook sinds de Corona tijd bereiken ons steeds meer berichten dat er Broodfondsen en Schenkkringen in financieel zwaar belanden en de herverzekeringsoptie (Alliantie) ingeschakeld wordt. Statistisch qua zieken is dit niet logisch, maar of er misbruik van wordt gemaakt of dat er andere oorzaken bekend zijn is tot nog toe onbekend. In een Volkskrant artikel (ja echt waar!), worden ruzies binnen Broodfonds verenigingen aangekaart en besproken. Komt dus veel vaker voor dan eerder gedacht. Niet heel raar natuurlijk; Broodfonds is een amateurvereniging van zelfstandig ondernemers die als enige overeenkomst een gezamenlijk doel gemeenschappelijk hebben: Tijdelijk geld bij ziekte onderling voor elkaar regelen. Bestuurders zijn allemaal leken op gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, en altijd leden uit eigen kring.

  Een Broodfonds Schenkkring als buffer voor zelfstandige ondernemers

  Een Broodfonds of Schenkkring is een vorm van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een Broodfonds bouwt u als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Dat werkt zo: 20 tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert een Broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar.

  Is een Broodfonds Schenkkring altijd voordeliger dan een AOV verzekering?

  Voor een ondernemer die jong is en geen fysiek zwaar beroep uitoefent is een Broodfonds duurder dan een verzekering. Dit komt doordat verzekeringsmaatschappijen ook kijken naar de leeftijd. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Ook het soort beroep heeft invloed op de hoogte van de premie. Heeft de ondernemer van 50 jaar een fysiek zwaar beroep, dan kan een Schenkkring als Broodfonds of beter nog de Samen Sterk Spaar AOV, een prima alternatief zijn voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

  Is het combineren van een Broodfonds met AOV verzekering prijstechnisch altijd voordelig?

  Uiteraard is het mogelijk bij aanvang van een Broodfonds of Schenkkring én een AOV verzekering, te combineren. Er zijn zzp’ers die deelname in een Broodfonds of Schenkkring combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot maximaal 24 maanden) gedekt via een Broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die u maandelijks maakt voor uw AOV zijn lager als u de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het Broodfonds uitkeert. Het zijn echter twee totaal verschillende zaken en voor de meeste ondernemers met zogenaamde lichtere kantoor beroepen echter niet persé altijd voordeliger.

  Hebben oudere deelnemers met fysieke zware beroepen hebben relatief meer voordeel van de combinatie Broodfonds en  AOV?

  Wel in de meeste gevallen als je een zwaarder fysiek beroep hebt en ouder dan 45 jaar bent. Dit komt omdat de AOV verzekering duurder wordt als je ouder wordt. Hoewel ook de uitkeringstermijn dat de verzekeraar betalen moeten als je ziek wordt en blijft, korter wordt, is het saldo van deze twee gegevens tot vlak voor de pensioendatum, toch een hogere AOV premie. 

  Dit komt doordat er ook voor het Broodfonds elke maand kosten berekend worden naast de deelnemingsbijdrage. Ook betaal je vooraf Afsluitkosten (om mee te mogen doen aan het Broodfonds. En elke maand je bijdrage en je bankkosten. En natuurlijk de reis- en verblijfkosten naar je verplichte bijeenkomsten van je Broodfonds. 

  Hoe vergelijk je of een combinatie van een Broodfonds voordeliger is dan alleen een AOV verzekering?

  Het goed vergelijken van de Combi van de verschillende Broodfondsen en Schenkkringen in ouderwetse en modernere varianten is een heidens karwei voor de leek. Je dient daar behalve grondige kennis van de AOV markt ook de Broodfonds en Schenkkring historie, voorwaarden en achtergronden te kennen. Dus óók van de modernere varianten, anno 2022. Ook zul je als ondernemer zelf dienen aan te geven wat voor jou het uitgangspunt is van een vergelijking die jou dient, als je tenminste de vergelijking op basis van prijs, (premie of inleg en mogelijke opbrengsten) bedoelt.

  Waarom is een premievergelijking van een combinatie van een Broodfonds met een AOV verzekering zo lastig?

  Allereerst, maar dat is al gezegd, de voorwaarden vergelijking en de achtergronden van de verschillende Schenkkringen en Broodfondsen, al dan niet in de inmiddels minder geliefde ouderwetse vorm waar ze tweejaarlijks verplicht bijeenkomen in smerige stoffige schoolgebouwtjes met slechte koffie en vieze wc's, is geen materie die je snel en gemakkelijk filtert en helder krijgt.

  Fiscaal verschillen maken vergelijk Broodfonds of Schenkkring combi met een AOV verzekering extra complex

  Er zijn grote verschillen tussen inleg en premie, uitkeringen uit Broodfondsen en Schenkkringen. Het gaat erom of e.e.a. privé wordt gezien of niet. De uitkeringen worden wel of niet als inkomen gezien. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van je maandelijkse netto lasten: De inleg voor je Broodfonds en je 

  Broodfonds/ Schenkkring is privé, inleg netto, uitkering ook

  Allereerst is de Broodfonds Schenkkring privé. De maandelijkse inleg die je naar je eigen Broodfondsrekening overmaakt, is privévermogen. De inleg die je doet in een Broodfonds of Schenkkring fiscaal niet aftrekbaar. De inleg is geen zakelijke kostenpost en is dus niet fiscaal aftrekbaar. Het saldo van je Broodfondsrekening dien je ook op te geven bij de Belastingdienst als BOX 3 vermogen.

  Premie AOV verzekering volledig fiscaal aftrekbaar, uitkering als uitgave voor andere inkomensvoorzieningen

  Sluit je een AOV af die periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan zijn de betaalde premies aftrekbaar. Ook al sluit je de AOV af als ondernemer, deze premies zijn géén kostenpost voor de onderneming. In de aangifte inkomstenbelasting zijn ze aftrekbaar als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. De maandelijkse inleg die je naar je eigen Broodfondsrekening overmaakt, is privévermogen is daarentegen privévermogen.

   

  Belangrijkste en helderste nadeel van het Broodfonds t.o.v. een AOV verzekering: uitkeringsduur is altijd maximaal twee jaar

  Als lid van een Broodfonds krijg je bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 2 jaar een uitkering. Het fonds houdt altijd na 2 jaar op met uitkeren ongeacht of je (nog steeds gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent of niet. Ook bij zwangerschap wordt trouwens niet uitgekeerd. Er is een wachttijd van 30 dagen. Daarna krijg je voor 50% of 100% een uitkering.

  Ben je na twee jaar nog steeds ziek zit je geheel of gedeeltelijk zonder inkomen en ben je wellicht aangewezen op de bijstand en zul je eerst je eigen vermogen aan dienen te spreken. De kans dat je arbeidsongeschikt blijft is misschien niet heel groot, maar de gevolgen zijn dat wel. Daarom is dit risico juist bij uitstek geschikt om te verzekeren. Dit is dus een belangrijk en duidelijk nadeel van het Broodfonds t.o.v. een gegarandeerde AOV verzekering. De uitkering van het Broodfonds is overigens ook de eerste twee jaar niet gegarandeerd.

  *Indien het Broodfonds bij de Broodfondsalliantie aangesloten is (sinds november 2016 mogelijk) kan het Broodfonds de uitkering gedurende 24 maanden garanderen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden voor het deelnemende Broodfonds.  Hier zie je dat het Broodfonds dus min of meer toch een beetje als verzekeraar gaat gedragen. Dit is een soort herverzekeren. Echter in dit geval wel op kosten van de deelnemers. Een startend Broodfonds is zelfs verplicht hieraan mee te doen en dus ook verplicht hieraan (extra) te betalen.

  Tweede nadeel: Broodfonds Schenkkring kun je niet even snel zelf regelen of aanvragen en Broodfonds past ook niet bij iedereen...

  • Inkomenszekerheid: Het Broodfonds biedt in vergelijking met verzekeraars veel minder zekerheid.
  • Verzekeraars kennen strenge financiële voorwaarden waar ze aan moeten voldoen, verenigingen zijn goedwillende amateurs. 
  • Broodfondsen staan niet geregistreerd als in de vergunningenregisters van onze toezichthouder AFM als adviseur of bemiddelaar. geen laagdrempelige klachtenregeling zoals Kifid.
  • Broodfondsen kennen beperkte buffers, somnmige zelfs in het geheel niet.
  • Broodfondsen zijn juist bij aanvang extra kwetsbaar omdat de bufers nog opgebouwd worden. Daarom hebben zij inmiddels een herverzekeringsoptie (die wel extra geld kost).Verzekeraars kennen dit probleem niet.
  • Het Broodfonds is geen verzekering, dus je kan niet zomaar lid worden/aanvraag doen.
  • Als je al een fonds inde buurt hebt, is het de vraag of ze nog plek hebben.
  • Hebben ze plek en je mag meedoen duurt het zomaar een half jaar voordat je kan intreden.
  • Moet het Broodfonds opgericht worden kan het nog langer duren, ondertussen ben je onverzekerd. Er bestaat niet zoiets als " voorlopige dekking" zoals bij een AOV verzekering.
  • Is niet voor iedereen beschikbaar (o.a. ondernemer zijn, hoofdinkomen uit bedrijf en minimaal 1 jaar het bedrijf draaien, € 750,- winst per maand minimaal).
  • Je moet je inkomen aantonen omdat je een substantieel deel van je inkomen uit onderneming dient te zijn.
  • Moet wel plek zijn bij een Broodfonds (in de buurt?).
  • Je dient regelmatig (verplicht) bijeenkomsten te bezoeken en samen te zijn. 
  • Je moet worden voorgedragen en toegelaten worden door de groep (groepscontrole/sociale controle).
  • Privacy!  Bij ziekte is er controle/bezoek van medeleden. Ziekmeldingen zijn bekend in de hele groep. In een Broodfonds zul je niet anoniem ziek kunnen zijn als je wegens ziekte om een schenking vraagt.
  • Je kan eruit gezet worden. Er worden diverse afspraken gemaakt binnen een Broodfondsgroep die contractueel worden vastgelegd. Deelnemers die zich niet houden aan de afspraken of niet aan de verplichtingen voldoen worden uit een groep gezet.
  • Als uw inkomen daalt door zwangerschap, kunt u geen beroep doen op een Broodfonds. Een broodfonds kan alleen gebruikt worden als uw inkomen uit uw bedrijf daalt door arbeidsongeschiktheid

  Broodfonds en Broodfonds administratie kosten net als een AOV verzekering wel degelijk geld:

  Iedereen die meedoet met een Broodfondsgroep betaalt per persoon maandelijks € 12,50,- voor administratie- en verenigingskosten en een eenmalig instapbedrag van € 250,-. per persoon. Daarnaast leg je iedere maand je maandelijkse gekozen bedrag in:

  Niveau Maandelijkse inleg Maandelijkse schenking Maximale buffer
  1 €33,75 €750,00 €1215,00
  2 €45,00 €1000,00 €1620,00
  3 €56,25 €1250,00 €2025,00
  4 67,50 €1500,00 €2430,00
  5 €78,75 €1750,00 €2835,00
  6 €90,00 €2000,00 €3240,00
  7 €101,25 €2250,00 €3645,00
  8 €112,50 €2500,00 €4050,00

   

  Ziek zijn in het Broodfonds

  Als je je ziekmeldt dan moet je aangeven of je een 50 of 100 % schenking nodig hebt. In de fase van herstel kan je ook andere percentages afspreken, deze moeten wel een afspiegeling zijn van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook weer een leermoment die goed geleend is van de verzekeraars. Maar wie bepaalt hier het uiteindelijke percentage is de vraag, en hoe?

  De 10 voordelen van het Broodfonds (volgens broodfonds.nl zelf...)

  1. Heldere afspraken: Een Broodfonds draait om eenvoud. Elke afspraak is begrijpelijk. De uitgangspunten zijn voor iedereen in een Broodfonds hetzelfde (Ieder Broodfonds kan wel een aantal eigen keuzes maken). 
  2. Je geld blijft van jou: De inleg stort je iedere maand op je individuele Broodfondsrekening. Dit geld blijft na aftrek van contributie en eventuele schenkingen van jezelf. Als je uit je Broodfonds stapt, kun je het saldo gewoon meenemen.
  3. Transparant: Een Broodfonds is overzichtelijk en de deelnemers kennen elkaar. Iedereen weet wanneer en wie er een schenking ontvangt en wat de kosten zijn.
  4. Gelijke voorwaarden: De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die ouder zijn, een 'risicovol' beroep hebben of een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.
  5. Eenvoudig in- en uitstappen: Je zit nooit vast aan een Broodfonds, je kunt op meerdere momenten per jaar in of uit een Broodfonds stappen.
  6. Verantwoord: Je maandelijkse inleg is bestemd voor schenkingen en is op korte termijn opvraagbaar. Er wordt niet mee belegd. Het geld van de deelnemers komt op een individuele betaalrekening
  7. Toekomst: Iedereen loopt het risico op ziekte. In een Broodfonds heb je betere kansen om je bedrijf na arbeidsongeschiktheid weer voort te zetten.
  8. Betaalbaar: Een Broodfonds is betaalbaar, omdat het overzichtelijk en kleinschalig blijft en de deelnemers elkaar kennen. 
  9. Zelf doen: In een Broodfonds regelen mensen hun eigen vangnet: ze helpen zichzelf en elkaar. In de praktijk is gebleken dat mensen in Broodfondsen elkaar, naast financiële steun, ook helpen door werk over te nemen of advies te geven.
  10. Stap voor stap: Na een langdurige ziekte kun je stap voor stap weer aan het werk. De schenking kan omlaag als je weer gedeeltelijk kunt werken.

  Overzicht verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op een rij

   

  Onderwerp   Broodfonds   (AOV)
  Schenking of verzekering  Een broodfond is een schenking. Een AOV is een verzekering
  Sociale controle  Iedereen kent elkaar. Niemand kent elkaar. Is anoniem.
  Transparantie Broodfondsen zijn transparant.  AOV's zijn lastig te vergelijken
  Betalingen Bij een Broodfonds stort je maandelijks bedragen op een Broodfondsrekening. Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar.  Uitbetalingen AOV zijn belast.
  Faciliteiten  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.
  Voorwaarden bij medisch verleden  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.  Mensen met een medisch verleden betalen vaak meer premie.
  Voorwaarden bij oudere leeftijd  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer hetzelfde.  Mensen die ouder zijn betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe ouder je bent hoe hoger de premie..
  Voorwaarden bij risicovolle beroepen De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen met een 'risicovol' beroep betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie of andere voorwaarden.
  Premiebetaling  Premie wordt gestort op een Broodfondsrekening en blijft van jezelf. Premie wordt overgemaakt op de rekening van de verzekeraar. De premie komt voor rekening van de verzekeraar.
  Betalingen beleggen Je inleg wordt niet belegd.  Je inleg wordt belegd.
  Maximale betaling Het maximum op iedere Broodfondsrekening is 36x de maandelijkse inleg. Bij een AOV stopt de premie alleen bij arbeidsongeschiktheid, indien premievrijstelling is meeverzekerd.
  Tegoed meenemen bij opzegging Bij vertrek uit het Broodfonds kun je het tegoed meenemen. Bij vertrek uit een verzekering kun je het tegoed niet meenemen.
  Kosten Hiervoor betaal je bij aanvang € 250,- aan inschrijfkosten. Bij een AOV betaal je een vaste kosten toeslag.
  Uitkering Uitkering is maximaal 2 jaar. Uitkering instap AOV/basis AOV is 5 jaar.  Volwaardige AOV heeft een uitkering tot vaak 65 of 67 jaar.
  Zwangerschapsdekking Een Broodfonds heeft geen zwangerschapsdekking. Een AOV heeft wel een zwangerschapsdekking.
  Hoogte van de uitkering Uitkering is beperkt tot maximaal € 2.500,- netto per maand. Er kan gekozen worden voor een veel hogere dekking. Tot € 150.000,-. 
  Wie betaalt uit Uitbetalingen worden gedaan door een administrateur. Uitbetalingen worden gedaan door de verzekeraar.
  Premie / Inleg Jouw inleg blijft van jou, als er saldo "over" is, kun je stoppen met Broodfonds en je saldo zelf opnemen /meenemen. Niet ziek? Premie weg. Of je krijgt een  premiekorting, indien je voor een no- claim variant koos.

  Mening AOV-ZZP.nl over het Broodfonds?

  Voor een specifieke doelgroep zeker een optie om te overwegen. (Als er tenminste een Broodfonds in de buurt is. Anders zou je er eerst zelf een moeten oprichten!)  Vooral het Broodfonds in combinatie met een AOV, is een overweging. Als je een partner hebt met vast inkomen, of je hebt inkomensvoorzieningen die doorlopen bij je ziekte, kun je permitteren wat meer opties af te wegen. Ook als je budget beperkt is, is een Broodfonds een optie. Maar je kunt ook een AOV met een korte uitkeringsduur afsluiten tegen geringe kosten. (Broodfonds keert maximaal twee jaar uit, je kan ook een AOV afsluiten met een uitkeringsduur van 2,3,4,5,6,7,8,9 of 10 jaar. Dat scheelt ook enorm in de (aftrekbare) premie. Ook kun je Broodfonds afsluiten en een AOV met wachttijd 1 of twee jaar. Wat je wel mist als je geen AOV sluit de eerste twee jaar is de preventie / kennis van de verzekeraar en de hulp bij re-integratie. Verzekeraars hebben bij uitstek de kennis en kunde en de budgetten om je zo snel en gezond mogelijk weer terug in je huidige beroep te helpen.

  Broodfonds is zeker een ook een goed alternatief voor bij verzekeraars afgewezen/niet te verzekeren ondernemers. Maar het Broodfonds moet wel bij je passen. Broodfonds moet in de buurt zitten. Broodfonds kost een investering in tijd en niet alleen bij aanvang. Het Broodfonds is een vereniging die eisen aan jou stelt, geeft sociale druk/verplichtingen. Als er een Broodfonds in de buurt zit en je kan en mag lid worden, heb je wellicht wat afwegingen te maken. Wij helpen je hier graag mee!

  Welke ondernemers kiezen juist niet voor een Broodfonds?

  In hun ogen succesvolle, goed verdienende, en drukbezette ondernemers hebben, geven ons aan, vaak de tijd en de zin niet in, wat deze ondernemers vaak noemen "geitenwollen sokken gedoe" en het verplicht bezoeken van de bijeenkomsten om daarna al dan niet tot het Broodfonds te worden toegelaten.

  Zij vinden het Broodfonds meer passen /vaak een alternatief voor collegae die meer tijd hebben dan zij. Wellicht past het Broodfonds of de Broodfondsgedachte ze niet, maar zo gaan ze wel voorbij aan voor Broodfondsdeelnemers zo belangrijke sociale bewogenheid, en de saamhorigheid en de bereidwilligheid van de groep om elkaar te helpen en onderling te steunen in het Broodfonds. 

  Combinatie Broodfonds en een AOV Verzekering

  Gelukkig komen wij steeds meer ondernemers tegen, die een combinatie maken van Broodfonds en AOV. Ze nemen een wachttijd van een jaar of twee jaar voor de AOV en zoeken een Broodfonds in de buurt om zich bij aan te sluiten. De wachttijd van twee jaar betekent dat zij bij ziekte de eerste twee jaar zelf betalen en daarna pas een uitkering van hun AOV verzekering ontvangen. Daarmee wordt de premie van de AOV verzekering veel goedkoper. De eerste twee jaar zouden ze dan bij ziekte kunnen rekenen op het Broodfonds.

  Gevraagd naar hun motivatie vertellen zij vaak deelname aan het Broodfonds "als een gok te zien" en sluiten ook een AOV af. Zij vinden het idee sympathiek, maar erkennen ook de risico's, de nadelen en de onmogelijkheden van het Broodfonds. Ook moet er natuurlijk maar net een Broodfonds in de buurt zijn waaraan ze kunnen meedoen (onhandig). En ja het kost meer tijden geduld voordat het allemaal is geregeld.

  Andere meningen over het Broodfonds

  Kritische noten bij het Broodfonds: Kosten Broodfonds te hoog?

  De Broodfondsmakers begeleiden iedere nieuwe Broodgroep en rekenen daar een bedrag voor van € 250,- per deelnemer. Daarnaast betaalt de deelnemer maandelijks ook nog een bedrag van € 10,- *voor de organisatie. Bij een deelname van 5 jaar betaalt de deelnemer in totaal een bedrag aan extra kosten van € 850,-! Op een inleg van € 2700,- is dit een opslagpercentage van ruim 30%! *Inmiddels 12,50

  Commentaar Biba Schoenmaker van het Broodfonds: "Feitelijk onjuist: Van de € 250,- wordt € 210,- per persoon en, tot maximaal 40 leden per groep berekend voor onze kosten. Daarnaast wordt niet de hele €12,50,- berekend door ons, maar €6,- daarvan."

  Conclusie ZZP Nederland m.b.t. het Broodfonds:

  Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar het Broodfonds is geen oplossing voor die mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Net als de oprichters van het Broodfonds vindt ZZP Nederland het belangrijk dat men nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iets doen is beter dan niets doen. De mogelijkheid die een Broodfonds biedt voor de eerste twee jaren dat er niet gewerkt kan worden, moet goed kunnen worden aangevuld met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. De premiekorting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar moet hoger kunnen worden dan nu het geval is. Tegelijkertijd zal blijken of er, doordat er geen controle op ziekte is, niet te veel mensen ziek worden, c.q. misbruik zullen maken van de voorziening, doordat er geen medische controle op ziektemelding is. Ook heeft de crisis in 2008 ons geleerd dat veel ondernemers die in de crisis zaten zich ziekmeldden. Een groot gedeelte daarvan, had geen werk, en dus geen geld meer. De crises zorgde voor spanningen en sommige ondernemers werden daar letterlijk ziek van. Maar slechts een klein gedeelte van deze ondernemers waren daadwerkelijk medisch objectiveerbaar ziek, zoals dat heet. Een andere deel was wel verzekerd, maar koos destijds uit premieoverwegingen voor een dekking zonder psyche, hetgeen een premiekorting voor hen opleverde. 

  Veel gehoorde mening Broodfonds-tegenstanders gebaseerd op?

  Veel gehoorde mening van tegenstanders van het Broodfonds is dat deze mensen in een Broodfonds de premie van een AOV niet kunnen of willen betalen. En dat het Broodfonds vaak gebruikt, wordt ("misbruikt""?) door ondernemers waarvan hun aanvraag voor een AOV verzekering door de verzekeraar is afgewezen, wegens een te hoog risico op arbeidsongeschiktheid. Wellicht zit er een kern van waarheid in, maar dat zal zeker niet gelden voor het overgrote deel van de Broodfondsdeelnemers.

  Samen Sterk SPAAR AOV beter alternatief?

  Inmiddels zijn er betere, makkelijkere, voordeligere en 100% online oplossingen voor de zelfstandig professional

  De Samen Sterk Spaar AOV van AOV-zzp.nl bijvoorbeeld

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page