fbpx
Image
Image

Een Movir Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een Movir AOV via tussenpersoon AOV-zzp.nl?

Zelfstandige beroepsbeoefenaren lopen het risico tijdelijk of voor langere tijd door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt te raken. En dan valt (een groot deel van) het inkomen plotseling weg, terwijl daarnaast de kosten van uw bedrijf gewoon doorlopen. Er is geen financieel vangnet van de overheid als u als ZZP'er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt.

Om het voortbestaan van uw bedrijf niet in de waagschaal te gooien dient u hiervoor dan ook voor een goede verzekering te zorgen. Voor veel zelfstandigen is arbeidsongeschiktheid of ziekte echter het begin van de bijstand. U kunt deze situatie voorkomen door een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten. 

Een AOV verzekering van Movir is ook een ex-Delta Lloyd, ex-NN of een ex-Reaal AOV

Door de overnames zijn veel meer ondernemers bij Movir terechtgekomen. Ook polissen die bij Delta Lloyd, Nationale Nederlanden liepen zijn bij Movir inmiddels. Toegevoegd: Ook Reaal polissen worden ingepast na 2020.   Movir is één van de inkomensverzekeraars in Nederland. Onderzoeksbureau GFK voert jaarlijks in opdracht van de branchevereniging Verzekeringsadviseurs op veel verschillende aspecten een onderzoek uit wie de beste inkomensverzekeraar is. Movir is diverse malen uitgeroepen tot de beste in zijn branche. Wil jij de beste en de voordeligste AOV verzekering afsluiten? Ja natuurlijk! Bij Movir of wellicht een andere aanbieder die net zo goed en wellicht voordeliger is?

Vergelijken MOVIR AOV verzekering met alle andere AOV aanbieders?

Wil je dat het echt goed geregeld wordt en dat je 100% zeker bent dat je verzekering uitkeert en dat je de beste en de voordeligste AOV verzekering hebt in jouw specifieke geval, met jouw wensen, jouw beroep en jouw werkzaamheden?  Uiteraard is Movir niet de enige AOV verzekeraar in Nederland, en zijn er voldoende alternatieven die in jouw geval ook aantrekkelijker kunnen zijn qua prijs-kwaliteit verhouding.

 

Vraag dan nu ons Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport  aan, voor de belachelijk lage prijs van € 295,- euro zonder enig risico. Wij hebben al 13 jaar een 30 dagen-niet goed geld terug garantie op onze diensten.

Echt serieus druk met je AOV bezig? Even bellen met de AOV Specialist? Maak dan eerst een vrijblijvende afspraak met De AOV specialist in de Agenda?  Hij belt jou terug! 

 

Altijd MOVIR AOV rechtstreeks afsluiten via AOV Specialist aov-zzp.nl!

Een AOV Verzekering van Movir? Zelfstandige beroepsbeoefenaren lopen het risico tijdelijk of voor langere tijd door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt te raken. En dan valt (een groot deel van) het inkomen plotseling weg, terwijl daarnaast de kosten van uw bedrijf gewoon doorlopen. Er is geen financieel vangnet van de overheid als u als ZZP'er of ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Om het voortbestaan van uw bedrijf niet in de waagschaal te gooien dient u hiervoor dan ook voor een goede verzekering te zorgen. 

Voor veel zelfstandigen is arbeidsongeschiktheid of ziekte echter het begin van de bijstand. U kunt deze situatie voorkomen door een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten.  Een AOV verzekering van Movir is een MOVIR of Delta Lloyd, Nationale Nederlanden  Door de overnames zijn veel meer ondernemers bij Movir terechtgekomen. Ook polissen die bij Delta Lloyd, Nationale Nederlanden liepen zijn bij Movir inmiddels. Toegevoegd: Ook Reaal polissen worden ingepast na 2020.  

Movir is één van de inkomensverzekeraars in Nederland. Onderzoeksbureau GFK voert jaarlijks in opdracht van de branchevereniging Verzekeringsadviseurs op veel verschillende aspecten een onderzoek uit wie de beste inkomensverzekeraar is. Movir is diverse malen uitgeroepen tot de beste in zijn branche.

Wil jij de beste en de voordeligste MOVIR (?) AOV verzekering afsluiten?

Ja natuurlijk! Movir of wellicht een andere aanbieder die net zo goed en wellicht voordeliger is?  Vergelijken MOVIR AOV verzekering met alle andere AOV aanbieders? Wil je dat het echt goed geregeld wordt en dat je 100% zeker bent dat je verzekering uitkeert en dat je de beste en de voordeligste AOV verzekering hebt in jouw specifieke geval, met jouw wensen, jouw beroep en jouw werkzaamheden?  Uiteraard is Movir niet de enige AOV verzekeraar in Nederland, en zijn er voldoende alternatieven die in jouw geval ook aantrekkelijker kunnen zijn qua prijs-kwaliteit verhouding.

Op dit moment anno 2020 zeker niet! Vraag dan nu ons Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport  aan, voor de belachelijk lage prijs van € 295,- euro zonder enig risico. Wij hebben al 13 jaar een 30 dagen-niet goed geld terug garantie op onze diensten.  Maak dan nu een terugbelafspraak?   Echt serieus druk met je AOV bezig? Even bellen met de AOV Specialist?   Maak dan eerst een vrijblijvende afspraak met De AOV specialist in de Agenda?  Hij belt jou terug!  Altijd MOVIR AOV rechtstreeks afsluiten via AOV Specialist aov-zzp.nl!

Een Movir AOV is een verzekering die maatwerk levert om dit grote financieel risico voor u op een degelijke wijze af te dekken. Movir beperkt daarbij uw inkomensverlies door een beperkte wachttijd en een hoog uitkeringspercentage.

Zij leveren hun verzekeringsproducten uitsluitend via onafhankelijke adviseurs, omdat ze het van groot belang vinden dat u altijd kunt rekenen op een onafhankelijk advies van een vaste adviseur met een productgerichte deskundigheid; een vaste adviseur die voor u een direct aanspreekpunt vormt voor deze AOV- en andere verzekeringen.

Movir tussenpersoon AOV ZZP  is zo’n onafhankelijke deskundige. Movir werkt niet rechtsreeks met de consument. Tele-acceptatie ofwel telefonische medische acceptatie bij MOVIR  Als je een aov bij Movir aanvraagt of verhoogt, dan wordt er van je verwacht dat je (opnieuw) een gezondheidsverklaring invult.

In een Gezondheidsverklaring geef je informatie over je gezondheid. Het is zeer belangrijk dat je dit goed invult. Dit kan ouderwets op schrift maar ook telefoniscch tegemwoordig bij MOVIR. Je bespreekt dan telefonisch met een co-adviseur medisch van Movir wat je invult op je gezondheidsverklaring. Dit duurt ongeveer 30-45 minuten.

De AOV verzekeringen van Movir verkrijgbaar via Movir tussenpersoon AOV-zzp.nl  

Met een Movir Movir stemt u de Arbeidsongeschiktheidsverzekering helemaal af op uw persoonlijke situatie. Uiteraard onderscheid Movir zich daarmee op zich niet van andere verzekeraars. De basis- AOV Movir biedt maar liefst dekking tot 80% van uw inkomensverlies (tot maximaal €550 per dag).

Movir heeft wel een een uitstekende zwangerschapsregeling waarmee zij zich profileert en in uitblinkt.En als dat nodig mocht blijken door de ernst van uw situatie, dan zijn zaken als preventie en re-integratie bij Movir eveneens goed geregeld.

Let op: De zwangerschapsdekking is sinds de prmie- en voorwaarden aanpassing van Movir in oktober 2018 versoberd!  Maatwerk staat centraal bij MOVIR Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)   Movir heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medische en zakelijke professionals. Movir weet als geen ander wat voor die professionals maatwerk betekent.

Movir realiseert zich dan ook dat het verlies van (een deel van) uw inkomen niet het enige risico is als u voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt wordt. Immers, ook de vaste kosten voor huisvesting en personeel lopen dan gewoon door. Als onderdeel van haar AOV-pakket biedt Movir ook een ‘vaste kostenverzekering’ aan. De Vaste kostenverzekering vergoedt ook die doorlopende kosten.  

Ongevallendekking AOV Movir  

Arbeidsongeschiktheid kan ook ontstaan als gevolg van een (ernstig) ongeval. De AOV van Movir kan worden uitgebreid met een ongevallenverzekering. In geval van een ongeval volgt dan een uitkering bij blijvende invaliditeit of een uitkering aan uw nabestaanden in geval van overlijden.  

Zwangerschapsdekking AOV 

MOVIR Medisch en Zakelijke professionals Geen wachttijd. Voorwaarde is dat de zwangerschap is ontstaan na het ingaan van de verzekering. Dat moment bepalen we door 40 weken terug te rekenen vanaf de vermoedelijke bevallingsdatum.Keert zestien weken uit minus de eigenrisicotermijn.

Let op: De zwangerschapsdekking is sinds de premie- en voorwaarden aanpassing van Movir in oktober 2018 versoberd, ingang 01-01-2019   Waarom geen wachttijd? Door de langdurige opleiding van met name medici, studeren zij op een relatief hoge leeftijd af.

Het risico op afwijkingen en complicaties bij zwangerschap wordt hoger naarmate de aanstaande moeder ouder is. Een wachttijd van twee jaar kan een reden zijn om de kinderwens uit te stellen. Omdat Movir geen wachttijd hanteert, is uitstel dan ook niet nodig  

Voor ondernemers MOVIR AOV Soepel & Zeker  Keert uit als de vermoedelijke bevallingsdatum ten minste twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt. Keert zestien weken uit minus de eigenrisicotermijn.   Update: Verbeteringen AOV MOVIR  | Oktober 2017 AOV MOVIR met eindleeftijd 68 jaar geintroduceerd. Vanaf nu kunnen Medici, Zelfstandige Proffesionals en Ondernemers tot hun 63ste verjaardag een AOV aanvragen. Voor Verloskundigen en Dierenartsen enkele andere "zwaardere" beroepen is dit niet mogelijk. SPELREGELS ACTIETARIEF ZAKELIJK PROFESSIONALS

Vanaf 1 april 2019 profiteren zakelijk professionals, zoals consultants, ICT'ers, accountants, directeuren en financieel professionals, van een aantrekkelijk tarief als zij een Langlopende Beroeps-AOV van Movir afsluiten en u bent zakelijke professional? De Langlopende Beroeps-AOV ingaat op 1 april 2019 of later, zolang de actie loopt. De actie loopt tot 1 januari 2020; • het verzekerde beroep een van de actieberoepen is;  de verzekerde woonachtig is in Nederland; • de verzekerde werkzaam is als zelfstandige;  de verzekerde in het jaar voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV niet als zelfstandige bij Movir was verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Had de verzekerde een loondienstverzekering, dan komt hij wel in aanmerking voor het actietarief;  

Verslechtering: Soepel & Zeker: Medische Acceptatie is van een aanmerkelijk ander kwalitieitsniveau dan van Langlopende originele AOV Product. Let op: De zwangerschapsdekking is sinds de premie- en voorwaarden aanpassing van Movir in oktober 2018 versoberd! De MOVIR Huisartsen-AOV Movir introduceert op 1 februari 2020 de Huisartsen-AOV. Een aov speciaal voor huisartsen van nu. D. De Huisartsen-AOV heeft nieuwe preventiepakketten die aansluiten op onderwerpen waar praktijkhouders, waarnemers en jonge ouders vandaag de dag tegenaan lopen. Daarnaast kunnen huisartsen gebruikmaken van individuele coaching.

Opmerking AOV Specialist Arnoud Wennekus van AOV ZZP: Oversluiten van de Beroeps AOV naar Huisartsen AOV is ongunstig: Er moet een totaal en geheel nieuwe acceptatie plaatsvinden !  

AOV MOVIR ZZP verzekering afsluiten voor de volgende beroepen?  

Actietarief geldt voor:

AOV ZZP :

 • accountant adm.
 • consulent
 • assurantietussenpersoon
 • casemanager belastingadviseur
 • commercieel manager
 • administrateur
 • belastingconsulent
 • consultant
 • adviseur
 • beleggingsanalist
 • directeur arbeidshygiënist
 • bouwkundige e-business
 • specialist
 • financieel planner
 • financieel specialist
 • econoom  
 • fusie- en overnamespecialist
 • ICT -deskundige  
 • industrieel ontwerper  
 • ingenieur
 • interim manager
 • makelaar onroerend goed inkoopmanager
 • interim professional
 • marktonderzoeker
 • organisatieadviseur  praktijk-/ kantoormanager  
 • projectmanager  
 • uitgever stedenbouwkundig
 • risicomanager
 • registercontroller  
 • registeraccountant
 • uitgever  organisatieadviseur 
 • raadgevend ingenieur  register EDP-auditor   

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page