fbpx
Image
Image

Niet eens met AOV oordeel?

Wat moet u doen als u het niet eens bent met ons oordeel over de mate van arbeidsongeschiktheid of de periode van uitkering? Bent u het niet eens met ons oordeel over de mate van arbeidsongeschiktheid of de periode van uitkering?

Dan moet u ons schriftelijk laten weten welke bezwaren u heeft. Dit moet binnen zes maanden nadat u het  oordeel van de verzekeraar heeft ontvangen. Na behandeling van uw bezwaar, laat de verzekeraar u schriftelijk weten of zij uw arbeidsongeschiktheid anders beoordelen.

Arbitrage na ziekte claim AOV

Bent u het na de behandeling van uw bezwaar nog steeds niet met de verzekeraar? Dan moet u dat binnen één jaar na ontvangst van onze schriftelijke mededeling hierover laten weten. 

Ook moet u de arbeidsongeschiktheid laten bepalen door een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit drie artsen die oordelen naar redelijkheid. U hoort dan binnen een maand dat wij uw verzoek om arbitrage hebben ontvangen. Zowel u als de verzekeraar  moeten hierna binnen één maand een arts aanwijzen.Deze twee artsen benoemen dan samen binnen één maand een derde arts. Deze derde arts is voorzitter van de arbitragecommissie. Als datnodig is, laat de arbitragecommissie zich adviseren door een deskundige. Als een arts niet op tijd is benoemd, mag iedere partij de voorzieningenrechter van onze rechtbank vragen om een arbiter te benoemen.

Kosten arbitrage

U betaalt de helft van de kosten van de arbitrage.De verzekeraar vaak de andere helft.  De arbitragecommissie kan beslissen dat de kosten anders verdeeld worden. De verzekering geeft geen dekking als u deze verplichtingen niet nakomt en de belangen van de verzekeraar daardoor zijn geschaad. Redactie AOV-ZZP.nl :Niet alle verzekeraars kennen een dergelijke uitgebreide regeling!

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page