fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte

Bij “grijs verzuim” is moeilijker aantoonbaar waarom iemand niet kan werken. Denk aan klachten over vermoeidheid, passiviteit, duizelingen of pijn waardoor je niet aan het werk wil of kan. Grijs verzuim wordt onder andere veroorzaakt door de volgende voorbeelden:

 • Fysiek zwaar werk
 • Lange werktijden
 • Te weinig pauzes
 • Slechte relatie met de leidinggevende
 • Slecht georganiseerd werk
 • Onduidelijk waarom je het werk moet doen
 • Weinig grip op de inhoud van je werk
 • Onrealistische deadlines, te veel taken
 • Te weinig uitdaging in het werk
 • Werk dat niet bij jou past

Daarnaast wordt grijs verzuim vaak gekoppeld aan de volgende privéomstandigheden:

Combinatie van werk met mantelzorg of huishoudelijke taken, belangrijke levensgebeurtenissen zoals scheiding, bevalling, verhuizing en verlieservaring

Veel overheidsregels die zijn gericht op het voorkomen van ziektes zijn gericht op de eerste drie van de hiervoor opgesomde voorbeelden. Voor veel andere voorbeelden kan je zelf aan de slag. Zoals met die laatste, jouw leefstijl.

Leefstijl als oorzaak van ziekte

Ongeveer 10% van de werknemers (1 op de 10) heeft een matige of slechte ge- zondheid. Deze groep veroorzaakt ongeveer 4 keer zoveel verzuimdagen als een groep personen met een zeer goede gezondheid. Leefstijl veroorzaakt of verergert een groot deel van onze ziektes. Denk bij leefstijl aan het BRAVO- principe: B staat voor bewegen,R staat voor roken, A staat voor alcoholgebruik, V staat voor voeding en O staat voor ontspanning.

Onderzoek toont aan dat maar liefst 90% van de hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door leefstijl.

Ziektes die je op kan lopen door te weinig bewegen, roken, alcohol, ongezonde voeding en te weinig ontspannen zijn bijvoorbeeld diabetes type 2 en hart- en vaatziektes. 

Bewegen

Te weinig bewegen wordt ook wel bewegingsarmoede genoemd. Bewegingsar moede is van grote invloed op het risico van langdurige ziekte. Zeker als deze bewegingsarmoede gepaard gaat met overgewicht, roken en drinken. Je voldoet aan de beweegnorm als je 150 minuten verdeeld over de week beweegt. Dit be reik je door bijvoorbeeld 5 dagen in de week 30 minuten te fietsen, zwemmen, wandelen of hard te lopen.

In Nederland lopen jaarlijks duizenden mensen een sportblessure op. De meeste blessures ontstaan tijdens het voetbal, maar ook door hardlopen en fit- ness. Deze blessures kosten per jaar ongeveer 1,4 miljard euro aan behandelingen en ziekteverzuim. De blessures ontstaan meestal in privétijd. Toch blijkt dat zonder sporten de kosten voor ziekteverzuim veel hoger zijn. Bewegen is gezond en zorgt voor vitale werknemers, als je er maar verstandig mee omgaat.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

 

Erfelijke achtergrond ziektes

Veel van je ziektes erf je van je ouders, soms zonder dat je ouders dit weten: een ziekte kan een generatie overslaan. Hoe de gezondheid van jouw ouders, grootouders en broers en zussen is zegt iets over de kans dat jij ziek wordt.

Maak dat daarom bespreekbaar in je familie, overweeg zelf vast te leggen voor je nageslacht met welke ziekten jij en je kinderen te maken hebben gehad. Lees voor tips hierover het boek ‘Alles over nalaten’’.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Tags:

Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen

Ongevallen komen voor tijdens het sporten, in het verkeer, thuis, op vakantie en tijdens het werk. Een ongevallenverzekering voor zelfstandigen beschermt jouw inkomen als ondernemer.

Een ongeval waarna je niet komt werken komt honderdduizenden keren per jaar voor. Wat veel mensen zich niet realiseren is, dat van alle soorten ongevallen, de arbeidsongevallen het meest voorkomen. Ruim de helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door vallen en gevaarlijke machines.

In Nederland vinden per jaar ongeveer 200.000 arbeidsongevallen plaats die ziekteverzuim veroorzaken. Daarvan gaan er ongeveer 80.000 met letsel ge paard, waarvan enkele duizenden met ernstig letsel. Letsel is een beschadiging aan je lichaam die voor klachten zorgt. Denk aan een open wond, een bot- breuk, een whiplash of RSI-klachten.

De trend van het aantal ongevallen over alle sectoren heen is licht dalend. In de sectoren bouw en horeca is een lichte stijging te zien van ongevallen. De ver zuimkosten in het eerste jaar na arbeidsongevallen bedragen honderden miljoe nen euro’s per jaar. Gemiddeld kost een ziekte na een arbeidsongeval enkele duizenden euro’s per werkende. Dit valt best mee, meestal kan je vrij kort na je ongeval weer aan het werk. Hieronder wat cijfers om een indruk te krijgen van het risico:

Ongeveer 50% (de helft) van de slachtoffers van een arbeidsongeval met letsel verzuimt 1 dag tot 1 weekRuim 20% (1 van de 5) verzuimt 2 weken tot 1 maandBijna 10% (1 van de 10) verzuimt langer dan 1 maand

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout

Een bore-out kan leiden tot vermoeidheid en depressiviteit. Deze gezond heidsklachten lijken erg op die van overspanning of burn-out: overbelasting waardoor je overzicht en grip op de situatie verliest en je dagelijkse bezigheden niet meer goed kan doen.

Dit heet overspannen als de duur van de overbelasting een half jaar of korter duurt.

Bestaan je klachten langer dan een half jaar? Dan heet het een burn-out

Bij overspanning en burn-out wordt je leven ineens veel zwaarder en raak je overbelast: er zijn problemen op je werk of thuis, er is iets vervelends gebeurd in je directe omgeving of je krijgt minder steun van anderen dan je nodig hebt.

De klachten die hiermee gepaard gaan, onder andere vermoeidheid en uitputting, veroorzaken dat je niet meer in staat bent je dagelijkse bezigheden goed te doen, dus ook je werk niet meer.

Bij een burn-out heb je een half jaar of langer last van meerdere van onder staande ervaringen:

 • Je slaapt onrustig of je slaapritme is verstoord 
 • Je bent snel boos of geïrriteerd
 • Je hebt een uitgeput gevoel
 • Je hebt moeite om je aandacht erbij te houden of vergeet veel dingen
 • Je verdraagt slecht drukte en lawaai 
 • Je piekert veel meer dan normaal 
 • Je voelt je gejaagd, onrustig

Je hebt het gevoel dat je de vele problemen in je leven niet meer aankan, je voelt je machteloos, alsof je minder of geen grip of controle meer hebt op jouw situatie. Je gewone dagelijkse bezigheden gaan minder goed, bijvoorbeeld op je werk, thuis of in het verkeerJe sociale contacten worden minder.

Langdurig ziekteverzuim veroorzaakt door een burn-out komt in ongeveer 15% van alle ziekmeldingen (ongeveer 1 op de 8) voor.

Naast bore-out, overspannen zijn en burn-out bestaan meer oorzaken van ziekteverzuim door een psychisch probleem:

 • Langdurige depressiviteit
 • Groot gebrek aan zelfvertrouwen
 • Ervaringen uit je verleden, zoals trauma’s, hechtingsproblematiek
 • Crisis thuis, bijvoorbeeld door een overlijdensgeval, ontslag of scheiding

Een scheiding veroorzaakt een verdubbeling van het ziekteverzuim in het eerste jaar. En dan te weten dat tienduizenden mensen per jaar scheiden.

 Een overlijdensgeval van een naaste en geldproblemen verhogen ook de kans op ziekverzuim of ontslag. Daarom doen werkgevers er goed aan extra aandacht te besteden aan hun werknemers die hiermee te maken hebben of dreigen te krijgen. Ook andere levensveranderingen zijn een risico, zoals een verhuizing of een bevalling.

Van alle psychische oorzaken van langdurige ziekte is depressiviteit en burn-out met gemiddeld 34% de meest voorkomende. Ongeveer 1 op de 3 langdurig zieken met een psychische oorzaak heeft last van een depressie of burn-out: een collectief probleem.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

 

Soorten ziekteverzuim

Veel mensen hebben een ziekte, maar werken wel. Voor de onderwerpen in dit boek is van belang dat jij ziek bent waardoor je niet of niet volledig kan werken of waardoor je minder verdient dan wanneer je gezond bent, ofwel dat je ar beidsongeschikt bent.

De meest duidelijke vorm van ziekteverzuim is wit verzuim. Werk je niet vanwege een medisch herkenbare oorzaak? Dan heb je te maken met wit verzuim.Voor de overheid en verzekeraars is het belangrijk dat kan worden getoetst waardoor je niet kan werken.

Dit heeft drie redenen:

 • Bewijs: onderzocht kan worden of jij volgens de afspraken in de wet, ar- beidsovereenkomst of verzekeringsvoorwaarden recht hebt op een uitkering of begeleiding
 • Vervolgstappen: de oorzaak van jouw ziekteverzuim kan van invloed zijn op de te nemen acties, zoals het berekenen van een uitkering, pogingen om jou weer aan het werk te krijgen, behandelingen om de oorzaak weg te ne- men of de negatieve – vaak financiële – gevolgen van je ziekte te beperken via subsidies.
 • De prijs van verzekeren: verzekeraars schatten vooraf in hoe groot de kans is dat ze aan jou moeten uitkeren en hebben dus belang bij duidelijke infor- matie over hoe vaak iemand verzuimt en hoe lang ziekteverzuim kan duren.

Van belang is of de beperkingen die je ervaart door je ziekte een medisch herkenbare oorzaak hebben. Zo niet, dan heb je meestal geen recht op een over- heidsuitkering of op een uitkering van een verzekering vanwege je ziekte.

Klachten die voldoen aan een of meer van de volgende zes kenmerken kunnen een medisch herkenbare oorzaak opleveren:

Traceerbare klachten, bijvoorbeeld via röntgenfoto, MRI-scan of bloedonderzoekZien van de klachten met het blote oog Voelen van de klachtenIndirect medisch aantoonbare klachten De klacht is reëel, dus niet ingebeeldDe klacht wordt niet voorgewend of overdreven

Beroepsziekten

In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Daarbij gaat het meestal om psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Het werkelijke aantal beroepsziekten valt hoger uit. Veel langdurige ziekten worden niet herkend als beroepsziekte.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page