logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

Kennisbank AOV ZZP.NL

kennisbankIn deze Kennisbankmet een  bijzonder complete verzameling documenten,  is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2019

De dividendbelasting wordt toch niet afgeschaft. De middelen die daardoor vrijkomen, gebruikt de regering voor het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Wijzigingen in belastingplan 2019
Hierna zetten we de wijzigingen van het belastingplan 2019 op een rij. Daarbij refereren wij aan onze Prinsjesdagspecial 2018.

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling
Met de 30%-regeling kunnen werkgevers onder maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. De looptijd van deze regeling wordt nu met 3 jaar verkort van maximaal 8 tot maximaal 5 jaar. Het kabinet vindt dat na een verblijf in Nederland van 5 jaar geen sprake meer is van tijdelijk verblijf.

Het voorstel blijft om deze verkorting per 1 januari 2019 te laten gelden voor nieuwe én bestaande gevallen. Maar voor bepaalde gevallen wordt een uitzondering gemaakt: werknemers voor wie de looptijd van 5 jaar tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 eindigt, behouden op grond van het overgangsrecht de 8-jaarstermijn. Het overgangsrecht voor de onbelaste vergoeding van schoolgelden voor het jaar 2018/2019 is ingetrokken.

Dividendbelasting toch niet afgeschaft
Het kabinet trekt het wetsvoorstel voor het afschaffen van de dividendbelasting in. De budgettaire derving van het afschaffen van de dividendbelasting (geraamd op € 1,9 miljard in 2020) wordt gebruikt voor verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen in Nederland. Het afschaffen van de dividendbelasting lag ook op Prinsjesdag politiek al erg gevoelig. Door het niet verplaatsen van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Nederland kwam dit voorstel nog meer onder vuur te liggen. De Tweede Kamer heeft half november ingestemd met dit wetsvoorstel. De plannen zijn definitief na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en stemmingen op 18 december.

Tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting
De voorziene verlaging van het tarief in de 2e tariefschijf van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019 wordt uitgesteld en pas in 2020 verlaagd. Het tarief in de 1e schijf wordt in 2019 wel verlaagd naar 19%. In 2020 en 2021 worden de percentages van beide schijven versneld verlaagd. 

Tarief vennootschapsbelasting 2018 2019 2020 2021
Eerste schijf 20% 19% 16,5% 15%
Tweede schijf 25% 25% 22,5% 20,5%

Het afschaffen van de dividendbelasting lag ook op Prinsjesdag politiek al erg gevoelig. Door het niet verplaatsen van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Nederland kwam dit voorstel nog meer onder vuur te liggen.

De discussie over de verdeling van het vrijkomende budget als gevolg het niet afschaffen van de dividendbelasting is nog niet beëindigd. De uitkomst van die discussie kan een eventueel instemming van de Tweede en Eerste Kamer met dit wetsvoorstel in de weg staan.

Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister

Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen veegt de minister van tafel. Wel is hij het ermee eens dat duidelijker zichtbaar moet worden of financiële dienstverleners hebben gekozen voor bindendheid van uitspraken. Dienstverleners moeten bovendien meer worden gestimuleerd om voor bindendheid te kiezen.

 Dijsselbloem: "Ik zie het belang dat consumenten kunnen zien of hun financieeldienstverlener bindendheid van uitspraken accepteert. Dit is te vinden op de website van het Kifid, maar dat is niet de eerste plek waar consumenten naar informatie zoeken als ze voor de keuze van een financieeldienstverlener staan. Naar het kiezen van een financieeldienstverlener en de effectiviteit van dienstverleningsdocument wordt momenteel onderzoek gedaan in het kader van de evaluatie van het provisieverbod. Ik kom in dat kader op dit punt terug."

De minister beantwoordt in zijn lange brief tal van kritische Kamervragen, maar houdt vast aan zijn eerdere stellingname dat de evaluatie van Kifid geen grote problemen te zien heeft gegeven. "Al met al denk ik dat de evaluatie van het Kifid heeft vastgesteld dat Kifid op de goede weg is. De aanpassing van de governance van het Kifid heeft goed uitgepakt voor de onafhankelijkheid van het Kifd. De deskundigheid van het Kifid staat niet ter discussie. De effecten van de aanpassing van de governance zijn daarom positief.


"Dat wil niet zeggen dat er geen verbetermogelijkheden zijn voor Kifid. Deze liggen vooral, maar niet uitsluitend op het vlak van het verder verbeteren van de procedurele rechtvaardigheid. Gedacht kan worden aan

(1) het verbeteren van de naamsbekendheid van het Kifid,

(2) het aanpassen van de website aan de eisen van het keurmerk Drempelvrij,

(3) het actief contact opnemen met consumenten en monitoren van het effect hiervan op de klanttevredenheid,

(4) het actief doorverwijzen van klachten die geen interne klachtenprocedure hebben doorlopen naar de betreffende financiële onderneming,

(5) het stimuleren van financieel dienstverleners om bindendheid van uitspraken te accepteren

(6) duidelijker communiceren over de planning van afhandeling, (7) digitaliseren van toegang voor financieel dienstverleners en (8) verdere doorvoering van de visie op klachtbehandeling. Niet al deze punten zijn van de ene op de andere dag gerealiseerd. Sommige punten vergen tijd en voortdurende aandacht. Ik bespreek daarom regelmatig met Kifid hoe het met de voortgang op deze punten staat. Ik zal uw Kamer begin 2018 rapporteren over de voortgang op deze punten."

Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?

Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. 

Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Is zelf een spaarpotje aanleggen als zzp-er /
kleine ondernemer,  niet beter dan een arbeids-ongeschiktheidsverzekering afsluiten?


Zelf geld reserveren is een goede keus. Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen altijd onverwacht. Het is alleen wel de vraag of jouw kapitaal op dat moment groot genoeg is om het inkomensverlies op te vangen.

Juist voor hele grote risico's (Als je niet meer kunt werken keren verzekeraars vaak tientallen jaren tot pensioendatum uit en loopt het totale uitkeringsbedrag zomaar tot ettelike tonnen, is verzekeren wel bij uitstek de meest geschikte optie. Weeg alle opties af en vraag daarom vrijblijvende offertes aan bij verzekeraars én - als die mogelijkheid er voor jou is - bij het UWV.

Beter nog schakel een onafhankelijk persoonlijk AOV Expert als aov-zzp.nl in!

Pagina 1 van 15

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services