fbpx
Image
Image

Een andere manier van verzekeren is om te kijken naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Normaliter is ziekte als oorzaak verzekerd, maar bij de ongevallen-variant is alleen de oorzaak 'ongeval' gedekt.

Ongevallenverzekering voor AOV ZZP

Ongevallen komen voor tijdens het sporten, in het verkeer, thuis, op vakantie en tijdens het werk. Het kan ons allemaal overkomen: door een ongeluk niet meer kunnen werken.  Ongevallen volledig uitsluiten of voorkomen kun je echter nooit. Een ongeval kan enorm ingrijpend zijn, zowel privé als zakelijk. Als zzp’er kun je er daarom goed aan doen om een ongevallenverzekering af te sluiten.

Een ongeval waarna je niet komt werken komt honderdduizenden keren per jaar voor. Wat veel mensen zich niet realiseren is, dat van alle soorten ongevallen, de arbeidsongevallen het meest voorkomen. Ruim de helft van de ongevallen wordt veroorzaakt door vallen en gevaarlijke machines.

In Nederland vinden per jaar ongeveer 200.000 arbeidsongevallen plaats die ziekteverzuim veroorzaken. Daarvan gaan er ongeveer 80.000 met letsel ge- paard, waarvan enkele duizenden met ernstig letsel. Letsel is een beschadiging aan je lichaam die voor klachten zorgt. Denk aan een open wond, een bot- breuk, een whiplash of RSI-klachten.

De trend van het aantal ongevallen over alle sectoren heen is licht dalend. In de sectoren bouw en horeca is een lichte stijging te zien van ongevallen. De ver- zuimkosten in het eerste jaar na arbeidsongevallen bedragen honderden miljoenen euro’s per jaar. Gemiddeld kost een ziekte na een arbeidsongeval enkele duizenden euro’s per werkende. Dit valt best mee, meestal kan je vrij kort na je ongeval weer aan het werk. Hieronder wat cijfers om een indruk te krijgen van het risico:

Ongeveer 50% (de helft) van de slachtoffers van een arbeidsongeval met letsel verzuimt 1 dag tot 1 week. Ruim 20% (1 van de 5) verzuimt 2 weken tot 1 maandBijna 10% (1 van de 10) verzuimt langer dan 1 maand.

Ongevallenverzekering ook nodig bij licht werk?

Het zou goed kunnen dat je als zzp’er geen zwaar lichamelijk werk verricht. De kans om een ongeval te krijgen is dan een stuk kleiner, maar niet  uitgesloten! Ook als je de hele dag op kantoor bent, en daarna naar huis rijdt kun je natuurlijk aangereden en gewond raken. Of iemand anders aanrijden en zelf ook gewond raken.

 

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering dekt schade nadat je een ongeval hebt gehad. De verzekering keert eenmalig een bedrag uit om kosten te dekken die je na het ongeval moet maken. Zo kun je met het geld van je ongevallenverzekering bijvoorbeeld een traplift in je huis installeren als je na een ongeval invalide bent geworden.

Een ongevallenverzekering keert dus niet maandelijks uit om in je levensonderhoud te voorzien: hiervoor moet je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, of AOV, afsluiten.

 

Verschillen Ongevallenverzekering met de AOV Verzekering ZZP

Veel startende zzp’ers denken dat ze geen ongevallenverzekering nodig hebben, omdat ze al verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. En dat is feitelijk helemaal juist.

Een AOV dekt namelijk inkomstenderving, maar verder niets. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een extra bedrag uit. Een eenmalig bedrag extra en Netto (geen belasting verschuldigd over de uitkering) bovenop de maandelijkse uitkering die je ontvangt van je AOV verzekering tot eindleeftijd die je gekozen hebt.

Dat kan een eindleeftijd van 60 zijn, hoewel je pas op 67 met pensioen gaat. Als het een zogenaamd zwaar beroep betreft, dan kan de verzekeraar de maximale eindleeftijd beperken tot bijvoorbeeld 60 jaar, of zelfs eerder. Zo geldt voor het zware fysieke beroep stukadoor zelfs een eindleeftijd van 55 jaar!

Extra ongevallendekking een goed idee? 

Dit kan een goed idee zijn, want als je bijvoorbeeld een aanpassing aan je voertuig nodig hebt, omdat je huidige auto, fiets of motor niet meer geschikt is, dan kun je dat daarvan financieren. Daarnaast sluit je een ongevallenverzekering al af vanaf € 5 per maand. Geen verzekering die erg duur is dus!

 

Wat keert de ongevallenverzekering uit?

De ongevallenverzekering keert een bepaald bedrag bij invaliditeit uit en vaak ook een bedrag bij overlijden. Afhankelijk van welk bedrag je kiest, varieert ook de premie. over het algemeen is dit een klein maandbedrag.

 

Ongevallenverzekering is een sommenverzekering

De hoogte van de verzekeringsuitkering is afhankelijk van het vooraf met de verzekeraar afgesproken vaste bedrag. Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering niet bepaald wordt aan de hand van de schade die is ontstaan, en er geen enkele relatie mee is. Kies dus zorgvuldig het bedrag dat je past, als je voor een ongevallenverzekering de hoogte van het verzekerd bedrag vaststelt. 

 

 

 

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page