fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?

De belangrijkste stappen die u moet ondernemen ...

1. U meldt het uw tussenpersoon 

2.Afspraak met uw huisarts
De datum waarop uw arts de ziekte vaststelt, geldt als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid.
Mocht u ziek worden of het slachtoffer zijn van een ongeval en niet meer in staat zijn om te werken, dan dient U daarom direct een afspraak met uw huisarts te maken. De datum waarop uw arts de ziekte vaststelt, geldt als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid. De arts kan uw arbeidsongeschiktheid dan vaststellen.

 

3.Op de hoogte brengen van de verzekeraar
Bij constatering van arbeidsongeschiktheid is de volgende stap die u moet nemen het op de hoogte brengen van uw verzekeraar. Van belang is dat u, of als u daar niet toe in staat bent, een vertegenwoordiger van u, na het ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid ook direct melding doet bij uw verzekeraar! Dit ongeacht de gekozen eigen risicotermijn van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Een melding die te laat plaats vindt, kan gevolgen voor uw uitkering hebben omdat dat de arbeidsongeschiktheidsdatum niet controleerbaar vastgesteld kan worden, of dat de mate van arbeidsongeschiktheid over een achterliggende periode niet meer onderzocht kan worden. Het op de hoogte stellen van de verzekeraar doet u bij voorkeur per e-mail, per telefoon of aangetekende brief. U kunt ook contact opnemen met TUNE! Financiële Diensten die u zult begeleiden hierbij.

4.Claim/Meldingsformulier AOV

De verzekeraar of tussenpersoon zorgt dat u een meldingsformulier arbeidsongeschiktheid wordt toegestuurd samen met een machtiging van de medische adviseur. Dit formulier en de machtiging dienen u naar waarheid in te vullen en te ondertekenen en direct terug te sturen. Met deze machtiging kan de medische adviseur bij uw behandelende arts(en) informatie over uw ziekte opvragen. De verzekeraar start met het ondernemen van actie

De verzekeraar kan hierop een aantal acties ondernemen:

Opvragen van (medische) gegevens bij de behandelende arts/specialist, en kan aan u vragen een een onafhankelijk specialist te bezoeken, een arbeidsdeskundige inschakelen om uw beperkingen en mogelijkheden m.b.t. uw werkzaamheden door te nemen, om tot een goede vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid te komen.

De verzekeraar start de uitkering
Nadat het recht op uitkering is vastgesteld door de verzekeraar, zal deze overgaan tot uitkering die in overeenstemming is met de mate van arbeidsongeschiktheid.

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid
Vaak wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door deskundigen van de verzekeraar. Mocht u het niets eens zijn met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid, dan heeft u uiteraard het recht om daar bezwaar (schriftelijk) aan te tekenen. Hierop wordt zonodig in overleg een onafhankelijk deskundige benoemd

 

Re-integratie
Het is in het belang van zowle verzekerde als de verzekeraar dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Naast de uitkering krijgt u veelal een intensief begeleidingstraject met als het doel om snel weer te re-integreren in uw oude werkzaamheden of een andere passende baan. Ditis mede afhankelijk voor welk AOV product/Dekking u heeft gekozen. In goed overleg stelt de verzekeraar met u een persoonlijk re-integratieplan op.

Belangrijk!
Er is uitsluitend sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor u ongeschikt bent tot het verrichten van arbeid. Van zodanige stoornissen is sprake indien uw klachten en beperkingen op grond van rapportage door medisch deskundigen te herleiden zijn tot een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Stoornissen waarvoor géén medisch oorzakelijke factor is gevonden, worden beschouwd als niet objectief medisch vaststelbaar.

Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?

Meer dan u denkt.

Bijvoorbeeld hypotheek of huur, verzekeringen,energie, telefoon, kredieten, leasekosten, abonnementen sportclub, leesbladen, etc.etc.

Zowel alle zakelijke als alle privelasten kunt u meetellen.Het zijn eigenlijk alle lasten waar u een rekening van krijgt plus EURO 500,- aan boodschappengeld. Ook de premie van deze verzekering zelf moet u natuurlijk daarin meetellen!

 

 

Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een adviseur :

-inventariseert uw situatie en
-maakt voor u een selectie uit de producten van vele aanbieders op de Nederlandse
verzekeringsmarkt. Daarmee zorgen ze ervoor dat uw wensen aansluiten bij de producten.
-Vervolgens spreken zij alles met u door en vergelijken de aanbieders ook op prijs.

Ook kunnen zij uw aanvraag vanaf het indienen van de aanvraag en het invullen van het aanvraagformulier, tot het controleren van de polis, administratief uit handen nemen.

In de praktijk nemen zij dus heel veel werk en zorg uit handen, zorgen ze ervoor dat ze voor u het beste product en voorwaarden voor bedingt, tegen de scherpste premie  en besparen zij u ook nog tijd, geld en moeite.U wordt geheel begeleid, en heeft een aanspreekpunt voor , tijdens en na het afsluiten van de verzekering. Ook bij ziekte, als er uitgekeerd moet gaan worden is uw adviseur een steun in de rug, en komt  in alle zaken, voor u op , en zonodig ook tegen het belang van de verzekeringsmaatschappij.

Veelal is dat voor u kosteloos of tegen een geringe vergoeding. (arbeidongeschiktheidsverzekering.net vraagt voor het onafhankelijk adviesrapport, de inventarisatie en de gesprekken slechts € 150,-, de gemiddelde maandpremie voor deze verzekering is in 90% van de gevalen veel hoger!) Dit geld is voor u fiscaal aftrekbaar en u door de juiste keuze tegen de scherpste premie verdient deze investering vele malen terug gedurende de looptijd.Voor een AOV verzekering geeft u gedurende de looptijd gemiddeld € 60000,- uit, dus wat denkt u, is het het lijkte een investering van € 150 wel waard?

Uit onderzoeken van consumentenorganisaties is overduidelijk gebleken dat u bij het intermediair het beste af bent, gezien de complexiteit en adviesgevoeligheid van de materie.Consumentenorganisaties zoals bijvoorbeeld Radar en Kassa hebben hier ook diverse malen op de noodzaak van objectief en onafhankelijk vergelijk gewezen.

Uit onderzoek blijkt ook dat U gewoon goed verzekerd wil zijn, zodat het goed geregeld is , als het u minder goed gaat. Dan wil u er niet achter komen dat de verzekering die een paar tientjes in de maand kostte, slecht uitkeert als uw ziekte in een limitatief lijstje voorkomt, of dat de uitkering slechts een zeer beperkte uitkeringsduur heeft (van bijvoorbeeld maar twee of vijf jaar)!

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page