fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Diverse polisbepalingen

De verzekerde is verplicht de verzekeraar direct in kennis te stellen:
-    van een wijziging van het beroep of de werkzaamheden;
-    van een vertrek naar het buitenland;
-    als hij geheel of gedeelteijk ophoudt een beroep te oefenen, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid;
-    als hij geheel of gedeeltelijk in loondienst gaat werken.

Startende ondernemers

De groep van de startende ondernemers is een lastige groep voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit om twee redenen: niet iedere starter is even succesvol, dus de kans op uitval is groot.

Dit kan leiden tot een arbeidsongeschiktheidsclaim. Maar ook het vaststellen van het verzekerde belang is niet altijd eenvoudig.

Premieaspecten van de AOV-polis

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen over het risico, ook wel grondslagen genoemd. Deze grondslagen zijn:

-    de kans om arbeidsongeschikt te worden (invalideringskans);
-    de kans om als arbeidsongeschikte weer te herstellen (revalideringskans);
-    de kans op overlijden (sterftekans);
-    de intrestvoet veelal op basis van de rekenrente van 3% (de rente over gevormde voorzieningen).

De hoogte van het premieniveau van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van een groot aantal factoren. Het premieniveau wordt o.a. bepaald door:

-    de gekozen premiestructuur (het standaard- of combinatietarief);
-    het beroep van de verzekerde, verzekeraars werken doorgaans met een indeling in vier beroepsklassen met een qua zwaarte oplopende klassering;
-    de gewenste eindleeftijd;
-    is er sprake van een gelijkblijvende AOV of een klimmende AOV;
-    het percentage van de klimming (indexering);
-    de verzekeringsvorm, bijvoorbeeld ‘starers-AOV, tijdelijke AOV of complete AOV’;
-    de keuze van de eigenrisicotermijn;
-    de leeftijd bij het aangaan van de verzekering, dan wel de leeftijd van de wijzigingen op de AOV;
-    de contractsduur en de betalingstermijn;
-    premieopslagen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring of medische keuring;
-    mee verzekeren van extra risico, zoals het werken met machinale houtbewerkingsmachines of het berijden van een motor door jongeren beneden de 23 jaar.

Als de premie is vastgesteld kan de verzekeraar doorop nog een korting verlenen. Er is een aantal kortingen die momenteel gebruikt wordt. De belangrijkste zijn de starterskorting, de aanvangskorting, de gezondheidskorting en de no-claimkorting.

Fiscale aspecten van de AOV-polis


De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is volledig aftrekbaar. Deze kan bij de aangifte voor inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrekpost worden afgetrokken, zonder drempels of maxima. Tegenover deze aftrek staat wel dat eventuele uitkeringen gewoon belast zijn. 

Wanneer bij de arbeidsongeschiktheidspolis ook een overlijdensdekking wordt geregeld, is het premiegedeelte voor de overlijdensrisicoverzekering niet aftrekbaar. Hetzelfde geldt voor een meeverzekerde ongevallenverzekering. Ook dit premiedeel is niet fiscaal aftrekbaar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen

In de ‘complete’ AOV-polis wordt als regel aangeduid dat geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd: 

  • door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende;
  • door een ongeval door verzekerde veroorzaakt, terwijl zijn bloed-alcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of het adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;
  • door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, anders dan op medisch voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;
  • door een ongeval van een verzekerde onder de 23 jaar met een motorrijtuig met een cilinderinhoud van 50cc of meer.
  • hetzij direct of ondirect door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij (molestoorzaken);   Atoomkernreacties;
  • Gevaarlijke sporten, zoals boksen, karate en andere vechtsporten; snelheidswedstrijden, bobsleeen, skien en gletsjertochten, sport- en of zweefvliegen, parachutespringen, deltavliegen, duiksport (iedere maatschappij geeft hierbij een eigen omschrijving).

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page