fbpx
Image
Image

Medisch herkenbare oorzaken ziekte

Er bestaan veel begrippen om iemands beperking om betaald werk te verrichten te duiden, zoals arbeidsongeschiktheid. Met de term “ziekte” wordt in dit boek bedoeld dat je door een kwaal, ziekte of gevolg van een ongeval niet meer of slechts gedeeltelijk kan werken, dat je arbeidsongeschikt bent voor een korte of langere duur.

Medische oorzaak

Klachten die voldoen aan een of meer van de volgende zes kenmerken kunnen een medisch herkenbare oorzaak opleveren:

  • Traceerbare klachten, bijvoorbeeld via röntgenfoto,
  • MRI-scan of bloedonderzoek
  • Zien van de klachten met het blote oog
  • Voelen van de klachtenIndirect medisch aantoonbare klachten
  • De klacht is reëel, dus niet ingebeeld
  • De klacht wordt niet voorgewend of overdreven

Beroepsziekten

Beroepsziekten zijn ziektes die je hoofdzakelijk oploopt door of tijdens je werk. De geregistreerde beroepsziekten vallen meestal onder het wit verzuim en hebben een medisch herkenbare oorzaak. Jaarlijks publiceert het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten cijfers over beroepsziekten. Door meer inzicht in de cijfers te krijgen, kunnen gerichter maatregelen worden genomen om be- roepsziekten te voorkomen.

Meer lezen over beroepsziekten? De lijst van beroepsziekten is erg lang, kijk maar eens op Beroepsziekten.nl Op deze website tref je ook veel statistieken aan.

In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Daarbij gaat het meestal om psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegings- apparaat. Het werkelijke aantal beroepsziekten valt hoger uit. Veel langdurige ziekten worden niet herkend als beroepsziekte.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk