fbpx
Image
Image

Soorten ziekteverzuim

Veel mensen hebben een ziekte, maar werken wel. Voor de onderwerpen in dit boek is van belang dat jij ziek bent waardoor je niet of niet volledig kan werken of waardoor je minder verdient dan wanneer je gezond bent, ofwel dat je ar beidsongeschikt bent.

De meest duidelijke vorm van ziekteverzuim is wit verzuim. Werk je niet vanwege een medisch herkenbare oorzaak? Dan heb je te maken met wit verzuim.Voor de overheid en verzekeraars is het belangrijk dat kan worden getoetst waardoor je niet kan werken.

Dit heeft drie redenen:

  • Bewijs: onderzocht kan worden of jij volgens de afspraken in de wet, ar- beidsovereenkomst of verzekeringsvoorwaarden recht hebt op een uitkering of begeleiding
  • Vervolgstappen: de oorzaak van jouw ziekteverzuim kan van invloed zijn op de te nemen acties, zoals het berekenen van een uitkering, pogingen om jou weer aan het werk te krijgen, behandelingen om de oorzaak weg te ne- men of de negatieve – vaak financiële – gevolgen van je ziekte te beperken via subsidies.
  • De prijs van verzekeren: verzekeraars schatten vooraf in hoe groot de kans is dat ze aan jou moeten uitkeren en hebben dus belang bij duidelijke infor- matie over hoe vaak iemand verzuimt en hoe lang ziekteverzuim kan duren.

Van belang is of de beperkingen die je ervaart door je ziekte een medisch herkenbare oorzaak hebben. Zo niet, dan heb je meestal geen recht op een over- heidsuitkering of op een uitkering van een verzekering vanwege je ziekte.

Klachten die voldoen aan een of meer van de volgende zes kenmerken kunnen een medisch herkenbare oorzaak opleveren:

Traceerbare klachten, bijvoorbeeld via röntgenfoto, MRI-scan of bloedonderzoekZien van de klachten met het blote oog Voelen van de klachtenIndirect medisch aantoonbare klachten De klacht is reëel, dus niet ingebeeldDe klacht wordt niet voorgewend of overdreven

Beroepsziekten

In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Daarbij gaat het meestal om psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Het werkelijke aantal beroepsziekten valt hoger uit. Veel langdurige ziekten worden niet herkend als beroepsziekte.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk