fbpx
Image
Image

aov,

aov,

 • Basis AOV verzekering ofwel Verplichte AOV verzekering voor alle zelfstandig ondernemers in 2022

  De term "Basis AOV" is een veelgebruikte marketingnaam dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen.


  Een Basis AOV-verzekering, een Verplichte AOV voor alle zelfstandig ondernemers

  Voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Schenkkringachtige uitkeringsduur van maximaal 24 maanden! Waarschijnlijk een slechte kwaliteit dekking (Gangbare arbeid) en een minumumbedrag van € 20000,- en een maximumbedrag van € 30000,-.

 • Adoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt: geen discriminatie

  zwangerAdoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt:geen discriminatie

  De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland. Van discriminatie of ongelijke behandeling is dan ook geen sprake.

  De rechter: "Artikel 3.18 van de Wazo is door de wetgever in 2008 in de wet opgenomen ter bescherming van de gezondheid van moeder en kind. Op deze manier wil de wetgever voorkomen dat een zwangere zelfstandige haar eigen gezondheid en die van haar kind in gevaar brengt door te lang door te werken voor de bevalling dan wel te snel weer te beginnen na de bevalling. Bij een adoptie speelt een dergelijk gevaar voor de gezondheid niet. Verder is een zelfstandige als zodanig al niet vergelijkbaar met een werknemer, hetgeen mag blijken uit de vele verschillen in wettelijke rechten en plichten die er voor beiden bestaan rondom uitkeringen en pensioenen. Er is daarom geen aanleiding om de zelfstandige die een kind adopteert gelijk te achten aan een werknemer die een kind adopteert."

  Eiseres voerde aan dat voor werknemers zowel bij zwangerschap als bij adoptie een regeling is getroffen. Voor zelfstandigen was dit ook zo tot 1 augustus 2004 op grond van artikel 3.18 (zwangerschap) en artikel 3.19 (adoptie) van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Met ingang van die datum is op grond van de Wet einde toegang verzekering WAZ een einde gemaakt aan de publiekrechtelijke verzekering van zelfstandigen tegen het risico van inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid en, in verband daarmee, ook aan het recht op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling alsmede adoptie. Vanaf 2008 is voor zelfstandigen op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in artikel 3.18 van de Wazo het recht op een uitkering in geval van zwangerschap en bevalling opnieuw opgenomen. Het recht op een uitkering bij adoptie door zelfstandigen is op dat moment niet opnieuw ingevoerd.

 • AOV afsluiten met advies; 100% online

  Indien je jonger dan 35 jaar bent, dan is er een kans van 1 op 3 dat jeminimaal een keer voor tenminste 6 maanden bent uitgeschakeld gedurende je carrière. Hoe ouder je bent hoe groter de kans is dat je arbeidsongeschikt raakt. Het is dus aannemelijk dat jeals ondernemer een langere periode je werk niet meer kunt doen. Als  ZZP’er betekent dat in veel gevallen een groot probleem.

  Je zal het financieel moeilijk gaan krijgen. Je loopt loopt dan zowel zakelijk als privé grote financiële risico's. De continuïteit van je bedrijf staat op het spel en de rekeningen zowel zakelijk als voor levensonderhoud moeten gewoon worden betaald.  Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering bescherm je jezelf  tegen deze negatieve financiële gevolgen en zorgt ervoor dat tijdens je ziekte of herstelperiode je onderneming kan blijven bestaan.  Als ondernemer ga je zelf over jouw werk en jouw toekomst. Je wilt ook eigen keuzes maken bij het afsluiten van een AOV.  En je kan je AOV geheel online bij ons afsluiten.

  AOV afsluiten met de beste voorwaarden en premie

  Ruim 40% heeft van de ondernemers hebben nauwelijks tot helemaal niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid blijkt uit onderzoek van CBS. En dat terwijl je als zzp’er zelf moet zorgen voor een financieel vangnet.

  Het zomaar afsluiten van een AOV verzekering zonder professionele hulp bij het vergelijk  rechtstreeks afsluiten /execution only is ook  af te raden. Het kiezen en afsluiten van een AOV verzekering is een complexe aangelegenheid. De Autoriteit Financiële Markten (AFM)  heeft  AOV verzekeringen onlangs  als een impactvol product onder de complexe producten gerangschikt en raad sterk af deze op eigen houtje af te sluiten.

  Je kan als starter ook beperkt terecht bij het UWV, en dat zonder vragen over je medische achtergrond/gezondheid maar deze dekking is wel erg duur en beperkt beschikbaar (als starter tot 13 weken).  Deze AOV verzekering moet straks wel jouw  inkomen bij arbeidsongeschiktheid garanderen.  Het zou risicovol en niet slim zijn om zomaar, zonder enige kennis, een AOV af te sluiten. Je wil  namelijk wel de zekerheid dat het helemaal goed zit, zodat je  met een veilig gevoel kunt ondernemen.  

  Je wilt je AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) afsluiten mbv jouw AOV Vergelijk Rapport?

  Dan zit je bij AOV-ZZP.nl voort de volle 100% helemaal goed.  Wij analyseren en vergelijken namelijk -alle- verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zodat je zeker weet dat je een product ontvangt die aan jouw wensen voldoet.  AOV-ZZP.nl ontzorgt! Je ontvangt van ons een AOV Vergelijk Rapport , waarbij alle aanbieders van AOV worden vergeleken op prijs en voorwaarden en laten we zwart opo wit zien wat de meeste geschikte opties zijn, die aansluiten bij jouw specifieke situatie. 

  Op dit Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport zit bovendien een unieke 30 dagen-100% niet-goed-geld-terug en een laagste premiegarantie zodat je van de beste kwaliteit en de scherpste premie verzekerd bent en geen risico loopt!   >  Aanvragen AOV Vergelijk Rapport

 • AOV Execution Only nooit doen!

  AOV Execution Only goedkoop blijkt vaak duurkoop

  Execution Only volgens de AFM is het zonder advies afsluiten van een complex en impactvol product is ook gewoon mogelijk tegenwoordig. Dit is echter alleen geschikt voor degene met veel kennis en ervaring met AOV verzekeringen en collega dienstverleners. Dus afsluiten zonder uitgebreide inventarisatie en hulp van een professional.Vraag naar onze voorwaarden en mogelijkheden.

  Sluit nooit je AOV rechtstreeks af, op baisis van execution only lees hier maar eens:  Rechtstreeks AOV afsluiten riscovoller en duurder, en kost je veel meer tijd. Afrader dus.

  AOV Advies niet verplicht, maar blijkt verstandig en voordeliger?

  De Wet op het financieel toezicht kent overigens niet de verplichting dat de financieel dienstverlener advies moet geven. Als een financieel dienstverlener betrokken is bij de bemiddeling van een financieel product zonder daarbij te adviseren dan is er sprake van Execution Only, ofwel "Alleen uitvoeren", dus zonder hulp of adviestraject.

  Doe-het-zelvers in verzekeringen hebben vaak als belangrijkste argument vaak besparing op de premie of op de advieskosten van de adviseur. Echter dit blijkt op zich een onjuiste en beperkende gedachte. Goed en onafhankelijk vergelijk en hulp van een AOV Specialist is immers de allerbeste investering in de kwaliteit en duidelijkheid van een mogelijke verzekering.

  Bij Execution Only vraagt de consument de adviseur echter alleen om uitvoering. Bij Execution Only zou de consument exact alle specificaties van het financiële product dus zelf moeten kennen. In de dagelijkse praktijk komt het maar weinig voor dat consumenten exact weten welk financieel product zij willen hebben en vervolgens naar een financieel dienstverlener gaan voor bemiddeling. De kostenbesparing die je zoekt, is een besparing op kwaliteit.  Die kan je lelijk opbreken. Dat hoeft niet, maar als je ziek bent en jaren premie betaald, dan pas komt er gedoe, net als je het niet kan gebruiken dus!

  "Vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en de Financiele onderneming alleen orders uitvoert." Bij Execution Only weet de klant exact alle specificaties van het financiële product die hij wil aanschaffen en vraagt hij aan de adviseur uitsluitend de aankoop te verzorgen. Deze situatie kan zich voordoen indien de klant zich eerst heeft laten voorlichten door bijvoorbeeld een financieel planner die al eerder een betaald advies heeft opgesteld.

  In de dagelijkse praktijk komt het echter niet vaak voor dat consumenten exact weten welk financieel product zij willen hebben en dan naar een financieel dienstverlener gaan. De StFD adviseert financieel dienstverlenersdaarom zeer terughoudend te zijn met het werken op basis van execution only.

  De tekst van de AFM site luidt: Een dienstverlener die, zonder daarbij te adviseren, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt of daarin bemiddelt moet zijn klanten een kennis- en ervaringstoets afnemen. Daarmee beoordeelt de dienstverlener of de consument voldoende kennis en ervaring in huis heeft om te begrijpen welke risico’s zijn verbonden aan het financiële product en de financiële dienst. Met andere woorden: de toets wordt dus niet door een aanbieder afgenomen bij distributie van het financiële product via een adviseur/ bemiddelaar.

  De kennis- en ervaringstoets hoeft niet afgenomen te worden bij alle producten onder het provisieverbod. De minister heeft de reikwijdte van artikel 80e Bgfo beperkt. De toets hoeft dus niet afgenomen te worden bij overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en dienstverlening onder het nationaal regime (hier geldt overigens wel de passendheidstoets uit de Mifid, zie artikel 4: 24 Wft).Voor overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan kredietverlening (zoals een hypotheek) gelden overigens als betalingsbeschermer. In dat geval dient dus wel een kennis- en ervaringstoets afgenomen te worden.Bij beleggingsdienstverlening gaat het met name om complexe financiële instrumenten.

  Zie hiervoor artikel 4:24 Wet op het financieel toezicht. Voor execution only bij beleggingsdienstverlening mag de risicobereidheid van de klant ook worden geïnventariseerd, maar dit is niet verplicht.Het is aan de dienstverlener zelf om de kennis- en ervaringstoets inhoudelijk in te richten. De kennis- en ervaringstoets wordt ingesteld zodat klanten in kunnen schatten wat de risico’s zijn van het afnemen van execution-only diensten.

  De toets dient dus zowel te zien op kennis van de consument ten aanzien van product als ten aanzien van de dienst. Uiteraard dienen partijen deze toets zo in te richten dat een reële inschatting gemaakt kan worden van de relevante kennis- en ervaring van klant.U hoeft de klant, die niet slaagt voor de toets volgens de bepalingen van de Wft niet te weigeren. Er dient in ieder geval een waarschuwing te volgen bij het niet-slagen van de test. De inhoud van deze waarschuwing moet u zelf bepalen. Uiteraard staat u het wel vrij om ervoor te kiezen klanten te weigeren na het niet-slagen voor de test.

  Execution Only AFM AOV 2020: AFM en de kennis en ervaring toets

  De AFM onderzoekt hoe financiële ondernemingen hun producten distribueren via digitale kanalen en datagedreven methoden. De AFM onderzoekt daarbij of het risico bestaat dat de klant een niet-passend product verkocht wordt. De AFM publiceert zo nodig interpretaties hierover en treedt als nodig handhavend op. Zo ontwikkelt de AFM normen waaraan de inrichting van de kennis- en ervaringstoets bij impactvolle financiële producten, zoals hypotheken, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet voldoen.  Financiële ondernemingen gebruiken data-analyse in het belang van de klant. Zij gebruiken klantdata niet voor het aanbieden van producten die niet passen bij de klant.

  Rudy van Leeuwen van de AFM heeft het onderzoek geleid naar de kennis en ervaringstoets voor execution only aov. We vroegen hem wat er niet deugt aan de toets. En dat is best wat. Maar ook: de AFM signaleert vooralsnog alleen en deelt geen straf uit. Een keiharde eis dat de toets verbeterd wordt, zit er ook niet in. Maar ja, dat heb je met die open normen.

  Waarom was dit onderzoek nodig? Van Leeuwen: “Goede vraag. Als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment dan zien we een steeds verdergaande digitalisering. Zeker door Covid. Dat betekent dat mensen mogelijk ook meer execution only zouden gaan afsluiten. We wilden zien wat mensen nu beschermt als ze dat doen. De kennis en ervaringstoets is daarbij een belangrijke poortwachter.”

  Uitspraak Execution Only AOV KIFID 2020

  Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur op basis van execution only. Vervolgens betichtte hij de adviseur ervan termijnen niet te hebben bewaakt. De Commissie oordeelt dat een soortgelijke verplichting niet kan worden aangenomen in de onderhavige execution only dienstverlening. Van een Consument mag in een execution only relatie worden verwacht dat hij zich vooraf in de werking van de aangeboden dienstverlening verdiept en dat hij na het aangaan van de overeenkomst zelf controleert of de door hem gegeven opdrachten correct en zorgvuldig worden uitgevoerd; zulks volgt ook al uit de benaming execution only.

  “Naar het oordeel van de Commissie behoort in de relatie van execution only de verplichting te controleren of termijnen gehaald worden tot het domein waarbinnen Consument de eigen verantwoordelijkheid draagt. Van een geïnformeerde execution only consument mag worden verwacht dat hij weet heeft van de omstandigheid dat de offerte geldig dient te zijn op het moment dat de aanvraag wordt getekend. De conclusie is dat de vordering dient te worden afgewezen.”

  AFM: Kwaliteit Kennis- en ervaringstoets arbeidsongeschiktheidsverzekering verdient verbetering

  (AFM is ook wakker geworden n.b. op 10-12-2020 "al"!)

  De kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten beter. De kwaliteit wisselt sterk, blijkt uit onderzoek van de AFM.

  Daarom publiceren zij voor aanbieders en bemiddelaars van execution only arbeids- ongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten. Hiermee kunnen aanbieders en bemiddelaars ook de kennis- en ervaringstoetsen bij andere impactvolle financiële producten aanscherpen.

  In het kort onderzoek naar vijftien ‘execution only’ aanbieders en bemiddelaars arbeidsongeschiktheidsverzekering kwaliteit toetsen loopt sterk uiteen, vragen soms te weinig inhoudelijk aandachtspunten voor betere inrichting toetsen

  Het AFM  onderzoek richtte zich op de kennis- en ervaringstoets van vijftien aanbieders en bemiddelaars. Het gaat om de toetsen die klanten moeten afleggen als zij zonder advies (execution only) een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten. Verbetering is gewenst Uit het onderzoek blijkt dat marktpartijen op uiteenlopende wijze invulling geven aan de kennis- en ervaringstoets.

  Bij execution only dienstverlening zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan beoordelen ze of de dienst of het product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant.

  Klanten die onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben, krijgen een waarschuwing en kunnen vaak geen gebruikmaken van deze vorm van dienstverlening. Deze poortwachtersfunctie draagt bij aan de bescherming van consumenten.

  Waarom was dit onderzoek nodig? Van Leeuwen: “Goede vraag. Als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment dan zien we een steeds verdergaande digitalisering. Zeker door Covid. Dat betekent dat mensen mogelijk ook meer execution only zouden gaan afsluiten. We wilden zien wat mensen nu beschermt als ze dat doen. De kennis en ervaringstoets is daarbij een belangrijke poortwachter.

  Verbond schaart zich achter AFM-onderzoek kennis- en ervaringstoets aov

  Het Verbond van Verzekeraars laat in een persbericht weten dat het de resultaten van het onderzoek van de AFM naar de Kennis- en ervaringstoets aov onderschrijft, en dat dit beter kan. De toezichthouder concludeert dat ‘de kwaliteit van de toetsen sterk wisselt’ en geeft adviezen om deze te verbeteren. Het is de tweede keer dat de AFM onderzoek doet naar de werking van de toets uit 2013.

 • AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout

  Een bore-outkan leiden tot vermoeidheid en depressiviteit. Deze gezond heidsklachten lijken erg op die van overspanningof burn-out: overbelasting waardoor je overzicht en grip op de situatie verliest en je dagelijkse bezigheden niet meer goed kan doen.

  Dit heet overspannenals de duur van de overbelasting een half jaar of korter duurt.

  Bestaan je klachten langer dan een half jaar? Dan heet het een burn-out

  Bij overspanning en burn-out wordt je leven ineens veel zwaarder en raak je overbelast: er zijn problemen op je werk of thuis, er is iets vervelends gebeurd in je directe omgeving of je krijgt minder steun van anderen dan je nodig hebt.

  De klachten die hiermee gepaard gaan, onder andere vermoeidheid en uitputting, veroorzaken dat je niet meer in staat bent je dagelijkse bezigheden goed te doen, dus ook je werk niet meer.

  Bij een burn-out heb je een half jaar of langer last van meerdere van onder staande ervaringen:

  • Je slaapt onrustig of je slaapritme is verstoord 
  • Je bent snel boos of geïrriteerd
  • Je hebt een uitgeput gevoel
  • Je hebt moeite om je aandacht erbij te houden of vergeet veel dingen
  • Je verdraagt slecht drukte en lawaai 
  • Je piekert veel meer dan normaal 
  • Je voelt je gejaagd, onrustig

  Je hebt het gevoel dat je de vele problemen in je leven niet meer aankan, je voelt je machteloos, alsof je minder of geen grip of controle meer hebt op jouw situatie. Je gewone dagelijkse bezigheden gaan minder goed, bijvoorbeeld op je werk, thuis of in het verkeerJe sociale contacten worden minder.

  Langdurig ziekteverzuim veroorzaakt door een burn-out komt in ongeveer 15% van alle ziekmeldingen (ongeveer 1 op de 8) voor.

  Naast bore-out, overspannen zijn en burn-out bestaan meer oorzaken van ziekteverzuim door een psychisch probleem:

  • Langdurige depressiviteit
  • Groot gebrek aan zelfvertrouwen
  • Ervaringen uit je verleden, zoals trauma’s, hechtingsproblematiek
  • Crisis thuis, bijvoorbeeld door een overlijdensgeval, ontslag of scheiding

  Een scheiding veroorzaakt een verdubbeling van het ziekteverzuim in het eerste jaar. En dan te weten dat tienduizenden mensen per jaar scheiden.

   Een overlijdensgeval van een naaste en geldproblemen verhogen ook de kans op ziekverzuim of ontslag. Daarom doen werkgevers er goed aan extra aandacht te besteden aan hun werknemers die hiermee te maken hebben of dreigen te krijgen. Ook andere levensveranderingen zijn een risico, zoals een verhuizing of een bevalling.

  Van alle psychische oorzaken van langdurige ziekte is depressiviteit en burn-out met gemiddeld 34% de meest voorkomende. Ongeveer 1 op de 3 langdurig zieken met een psychische oorzaak heeft last van een depressie of burn-out: een collectief probleem.

  Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

   

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering en medische acceptatie: FAQ

  Wanneer je als ondernemer een AOV verzekering aan wil vragen vraagt krijg je o.a. te maken met het invullen van een gezondheidsverklaring. Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. De medisch adviseur beoordeelt de ingevulde gezondheidsverklaring.

  Hij kan je daarna direct medisch accepterenof besluiten eerst aanvullende medische informatie op te vragen (maar alleen met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) bij jouw huisarts of behandelend arts of specialist. Uiteindelijk vormt de medisch adviseur een oordeel. Hij kan je afwijzen, accepteren, een of meer beperkende bepalingen opleggen, of een premieopslag voor je AOV verzekering voorstellen. Omtrent deze werkwijze zijn een hoop vragen. Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Heb je nog andere vragen stel deze dan gerust aan ons!

   Wat is een medisch adviseur en wat houdt zijn functie in m.b.t. het aanvragen van een AOV verzekering?

  Een medisch adviseur is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van de medische gegevens van een patiënt, voor een opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verzekeringsmaatschappij (onder andere ziektekosten- of letselschadeverzekering), een arbodienst of de overheid. De medisch adviseur schat uw gezondheidssituatie in. Dat doet hij na beoordeling van uw gezondheidsverklaring. In de meeste gevallen zijn de medisch adviseurs niet zelf (meer) in de artsenpraktijk - als behandelend arts - werkzaam. In Nederland is de rol van medisch adviseur streng gescheiden van die van de behandelend arts. De behandelend arts van een bepaalde patiënt mag niet de functie van medisch adviseur overnemen, zoals is vastgelegd in gedragsregels van de KNMG, om belangenverstrengeling te voorkomen.

  Vaak wordt, om de kwaliteit, objectiviteit en het gelijkheidsbeginsel te kunnen waarborgen, gewerkt met protocollen en richtlijnen die door de medisch adviseurs worden opgesteld. Bij het opstellen hiervan maken de medisch adviseurs op hun beurt gebruik van richtlijnen die door de verschillende beroepsgroepen van (behandelend) medisch specialisten zijn gemaakt.

  Gezondheidsvragen invullen: hoever moet je teruggaan in de tijd?

  Je geeft alle aandoeningen, ziekten en gebreken aan ons door die je ooit hebt gehad. Want sommige zaken, zoals een botbreuk of een meniscusoperatie kunnen na een aantal jaren alsnog voor klachten zorgen. Bij andere aandoeningen is dat juist helemaal niet het geval. De medisch adviseur kijkt op die manier aar jouw medische geschiedenis.

  Zelf doen. Je vult een gezondheidsverklaring met vragen over je persoonlijke en medische gegevens. Vervolgens beoordelen de medewerkers van onze medische dienst je gezondheidsverklaring. Als zij nog extra informatie nodig hebben, dan nemen ze daar contact met je over op.

  Je kunt de gezondheidsverklaring vaak ook telefonisch opgeven Het voordeel is dat je ons meteen een toelichting kunt geven op je gezondheid en ook zelf vragen kan stellen. De persoon waarmee je spreekt is geen arts, maar heeft wel relevante medische kennis. Na het telefoongesprek krijg je de ingevulde gezondheidsverklaring opgestuurd om deze te controleren en weer ondertekend terug te sturen. Sommige van jouw antwoorden zullen misschien voor de medisch adviseur reden zijn om meer te willen weten. Dat kan de medisch adviseur op een aantal manieren doen:

  Medisch adviseur stelt aanvullende vragen over jouw afgegeven verklaring

  De medisch adviseur vraagt je daarna om een schriftelijke of telefonische toelichting. Met jouw toestemming stelt de medisch adviseur een paar aanvullende medische vragen aan je huisarts of specialist.De medisch adviseur vraagt je per brief om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren door een arts. Dit moet een arts of specialist zijn, die jou niet eerder heeft behandeld. Het onderzoek kan bestaan uit vragen over jouw klachten en een lichamelijk onderzoek. Het kan ook een bloedonderzoek of een röntgenfoto zijn. De kosten zijn voor rekening van de verzekeraar.

  Kan de AOV verzekeraar zomaar allerlei informatie bij mijn huisarts opvragen?

  Het is niet toegestaan om op voorhand het gehele medische dossier van een klant op te vragen, bijvoorbeeld bij de huisarts. Dit dossier kan namelijk informatie bevatten die de medisch adviseur überhaupt niet mag opvragen. Denk dan bijvoorbeeld, in bepaalde gevallen, aan genetische informatie.Het verzamelen van meer medische gegevens of andere gegevens dan strikt noodzakelijk voor het doel van de medische beoordeling, vormt een inbreuk op de privacy van het individu en is niet toegestaan.

  Mag de AOV verzekeraar eigenlijk wel zoveel vragen stellen?

  Nee er zijn wettelijke grenzen gesteld aan de mogelijkheden om via medische keuringen informatie te verzamelen. Dit is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Protocol Verzekeringskeuringen van het Verbond van Verzekeraars.

  De Wmk zoekt evenwicht tussen enerzijds het belang van de AOV verzekeraarom over informatie te kunnen beschikken voor de risico-inschatting en anderzijds de bescherming van de privacy van de verzekerde. Zo moeten de gezondheidsvragen zo gericht mogelijk zijn en is medewerking aan erfelijkheidsonderzoek bijvoorbeeld geen voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering. Ook hoeven klanten het resultaat van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek beneden de vragengrens niet te melden.

  Het is verboden om ten behoeve van een verzekeringskeuring onderzoek te doen waarbij het belang van de verzekeraar niet opweegt tegen de risico’s voor de verzekerde. De wettelijke grenzen zijn vertaald in de model-gezondheidsverklaringen van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraar mag de vragen stellen die in deze modelverklaringen zijn opgenomen. Het staat hen vrij om minder te vragen, maar het is niet toegestaan om méér vragen te stellen dan in die modelverklaringen staan.

  Mag mijn (huis)arts zomaar informatie over mij geven?

  In sommige gevallen heeft de medisch adviseur extra informatie nodig bij het beoordelen van de gezondheidsverklaring. Deze extra informatie kan bijvoorbeeld worden opgevraagd bij de huisarts.Iedere arts heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat hij niet zo maar medische informatie over jou aan derden mag geven.Een huisarts of medisch specialist mag alleen informatie aan derden geven als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door jou. Deze schriftelijke toestemming wordt ook wel de medische machtiging genoemd. De medisch adviseur heeft deze machtiging nodig om informatie op te kunnen vragen bij arts(en).

  Ik heb één keer klachten gehad en daarna nooit meer. Kan ik toch een hoger risico op arbeidsongeschiktheid hebben?

  Hebt u jaren geleden één keer klachten gehad? Dan kunt u nu nog steeds een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid hebben. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Een man speelde vroeger veel voetbal. Toen hij 23 jaar was, liep hij daardoor een scheurtje in zijn meniscus op. Deze meniscus is toen operatief verwijderd. De man heeft daarna nooit meer knieklachten gehad. Hij is nu veertig jaar en vraagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij de verzekeraar. De medisch adviseur wil röntgenfoto’s van de knie laten maken, om het risico goed in te schatten. De adviseur weet namelijk wat de gevolgen kunnen zijn van het verwijderen van een meniscus. Eén mogelijk gevolg is een grotere kans op slijtage aan de knie. Deze slijtage ontstaat vaak pas na tien tot vijftien jaar. De man kan dus slijtage in zijn knie hebben, zonder dat hij klachten heeft. En slijtage zorgt bij veel beroepen voor een grotere kans op arbeidsongeschiktheid.

  Volgens de medisch adviseur heb ik een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Mijn eigen arts zegt dat ik gezond ben. Hoe kan dat?

  Een huisarts of medisch specialist beoordeelt hoe uw gezondheid nu is. Hij kijkt of u klachten hebt of ziek bent. De medisch adviseur is een specialist op het gebied van risico’s. Hij beoordeelt vooral hoe groot de kans is dat u in de toekomst klachten krijgt. Daarbij bekijkt hij of u dan uw werk nog (volledig) kunt doen. Daarvoor gebruikt de medisch adviseur gegevens en medische richtlijnen die uw arts of behandelaar niet heeft. Het kan dus dat uw eigen arts uw (toekomstige) gezondheidssituatie anders beoordeelt dan de medisch adviseur.

  Een bepaalde ziekte of aandoening is op mijn AOV verzekering niet verzekerd. Waarom krijg ik daarvoor geen lagere premie?

  Soms is een bepaalde ziekte of aandoening niet verzekerd op de AOV. Dit noemen verzekeraars een beperkende bepaling. Heeft uw AOV een beperkende bepaling, dan blijft de premie voor uw AOV hetzelfde. Uit ervaring blijkt namelijk dat er nog altijd een hoger risico is op arbeidsongeschiktheid. Daarom kunnen verzekeraars de premie niet verlagen.

  Hoe bepaalt de verzekeraar voor welke aandoening of ziekte ik niet verzekerd ben op mijn AOV?

  Bent u voor een bepaalde ziekte of aandoening niet verzekerd op uw AOV? Dan hebt u een zogenoemde beperkende bepaling. De tekst van de beperkende bepaling beschrijft heel precies wat er is uitgesloten. Dit is nodig omdat artsen soms verschillende diagnoses stellen bij hetzelfde soort klachten. De ene arts stelt bijvoorbeeld de diagnose spanningshoofdpijn. De andere arts zegt bij dezelfde klachten dat het om migraine gaat. Daarom beschrijft de verzekeraar heel zorgvuldig de ziekte of aandoening die niet verzekerd is. Wordt u helaas een keer arbeidsongeschikt? Dan kan er geen onduidelijkheid of discussie ontstaan over waarvoor u niet verzekerd bent.

  Geldt de beperkende bepaling op mijn AOV altijd? Maakt het daarvoor niet uit hoe ik arbeidsongeschikt word?

  Een goede verzekeraar gaat altijd op een redelijke manier om met de beperkende bepaling. De verzekeraar kijkt daarbij naar uw persoonlijke situatie en de omstandigheden. Zij kijken vooral goed naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Stel, u hebt een beperkende bepaling ‘hoofdpijnen’. U valt op het werk van een ladder en hebt een flinke hersenschudding. U kunt niet werken omdat u last hebt van hoofdpijn en duizeligheid. Is de hoofdpijn duidelijk het gevolg van de hersenschudding? Dan vindt de verzekeraar het redelijk om u wel een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te geven.

  Kan de AOV verzekeraar een beperkte dekking of hogere premie in de toekomst opnieuw beoordelen?

  De medisch adviseur beoordeelt of u een hoger risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Hij kijkt ook of dat verhoogde risico blijvend is. Meent hij dat het verhoogde risico mogelijk tijdelijk is? Dan adviseert hij een beperkte dekking of hogere premie met een herbeoordeling. Hebt u tot de herbeoordeling geen klachten of behandelingen meer gehad, dan vervalt de beperking of hogere premie. De medisch adviseur kan ook een beperkte dekking of hogere premie adviseren zonder herbeoordeling. Hij verwacht dan dat het risico tot het einde van de verzekering verhoogd blijft. Dit betekent niet dat een herbeoordeling onmogelijk is. U kunt altijd een herbeoordeling aanvragen.

  Waarom heb ik een beperkte dekking of hogere premie gekregen zonder een aanvullende medische keuring?

  De medisch adviseur beoordeelt eerst uw gezondheidsverklaring. Kan hij op basis van de gezondheidsverklaring geen advies geven? Dan heeft hij meer informatie nodig. Hij kan u vragen een aanvullende medische keuring te laten doen. Hij kan bijvoorbeeld ook uw toestemming vragen om extra informatie op te vragen bij uw huisarts. Bij sommige ziektebeelden of klachten is een gezondheidsverklaring al voldoende. Dan kan de medisch adviseur direct het risico op arbeidsongeschiktheid bepalen.

  Ik wil niet dat de medisch adviseur advies uitbrengt aan de verzekeraar Wat zijn de gevolgen hiervan?

  U kunt beslissen dat de medisch adviseur zijn advies niet uitbrengt aan de verzekeraar. U maakt dan gebruik van uw recht op eerste kennisneming. U krijgt het advies van de medisch adviseur eerst zelf te zien. Dan besluit u of de adviseur zijn advies mag doorgeven aan de verzekeraar. Geeft u de medisch adviseur geen toestemming om dit advies uit te brengen? Dan kunt u de verzekering niet afsluiten. Wilt u daarna een verzekering afsluiten bij een andere verzekeraar? Dan hoeft u het advies dat u eerder kreeg niet te melden.

  Hoe lang bewaart de AOV verzekeraar mijn medische informatie?

  De verzekeraar bewaart uw medische gegevens zolang uw verzekering loopt. Stopt uw verzekering? Dan bewaren zij uw medische gegevens, volgens de wettelijke regeling, in ieder geval nog vijftien jaar. Hebt u een aanvraag gedaan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar hebt u deze niet afgesloten? Dan vernietigen zij uw medische gegevens binnen drie maanden nadat duidelijk is dat de verzekering niet tot stand komt.

  Mag een AOV verzekeraar mijn medische informatie delen met andere verzekeraars?

  Nee, gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bepaalt daarom dat dit zogeheten ‘bijzondere persoonsgegevens’ zijn. En dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars deze gegevens alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Zorgverzekeraars voeren  taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Voor deze doeleinden mogen zij van de wet persoonsgegevens verwerken, waaronder medische gegevens. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Het delen van medische gegevens met andere verzekeraars hoort niet bij de taken waarvoor zorgverzekeraars deze medische gegevens mogen gebruiken.

  Waarom vraagt de AOV verzekeraar informatie op bij mijn huisarts?

  Het is belangrijk dat de medisch adviseur zijn advies baseert op juiste en volledige informatie. Soms is de informatie op de gezondheidsverklaring niet voldoende. De adviseur heeft bijvoorbeeld meer informatie nodig over de gezondheidsklachten. Of hij heeft de uitkomst van eerder medisch onderzoek nodig. Soms moet hij het resultaat van een medische behandeling weten. Informatie van de huisarts of specialist geeft de medisch adviseur een beter beeld. Hij krijgt meer inzicht in uw ziekteverleden, de ernst van de aandoening en de prognose. Pas dan kan de medisch adviseur een onderbouwd advies geven.

  De verzekeraar wil mij niet verzekeren. Kan ik ergens anders wel een AOV verzekering voor zelfstandigen afsluiten?

  De medisch adviseur beoordeelt zorgvuldig of u een verhoogd risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Toch kan een medisch adviseur van een andere verzekeraar een andere inschatting maken. Dit hangt af van het acceptatiebeleid van die verzekeraar. En hoeveel risico die verzekeraar wil lopen.

   

  Wat gebeurt er als ik een aandoening niet op de gezondheidsverklaring noem?

  Het is belangrijk dat u op de gezondheidsverklaring alle vragen juist en volledig beantwoordt. Dit wordt ook uitgelegd in de toelichting bij de gezondheidsverklaring. Doet u dat niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook als uw AOV is ingegaan, kan de verzekeraar deze dan alsnog veranderen of zelfs beëindigen.

  Ben ik verplicht om een medische keuring voor mijn AOV verzekering te ondergaan?

  Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, is er geen keuring nodig. Uit de gezondheidsverklaring of het tele-acceptatie gesprek kan blijken dat toch een (gerichte) medische keuring nodig is. U bent niet verplicht om deze keuring te ondergaan. Als u dit niet wilt, kan de medisch adviseur uw risico op arbeidsongeschiktheid niet inschatten. Hij kan dan geen medisch advies geven. Daarom zal de verzekeraar u geen verzekering aanbieden.

  Medische acceptatie en risicoselectie door de medisch adviseur van een AOV verzekeraar

  Medische acceptatie en risicoselectie liggen heel gevoelig, “Het gaat immers over de gezondheid van mensen en het blijft altijd de vraag in hoeverre mensen invloed hebben op hun eigen gezondheid. Verzekeren is het samen dragen van risico’s tegen een onzekere gebeurtenis.Herverzekeraars bieden handboeken om allerlei risico’s te tariferen. “Uiteraard is dat een hulpmiddel, maar vaak staan specifieke ziekten hier niet in omschreven. Ook is er vaak geen wetenschappelijk onderzoek voorradig naar bepaalde aandoeningen in relatie tot arbeidsongeschiktheid  De premie moet een relatie hebben met het risico, in die zin dat iedereen een billijke premie moet kunnen blijven betalen. Het gaat om het evenwicht tussen mensen met hoge en mensen met lage risico’s, waarbij verzekeraars ook een hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Als er sprake is van een hoog risico, kijken we hoe we dit zo goed mogelijk kunnen inpassen zodat er waarde aan de verzekering kan worden ontleend en het risico voor verzekeraar en herverzekeraar beheersbaar /aanvaardbaar is.

  Hoe gaan wij als medisch adviseurs te werk? We beoordelen de kans dat het risico van een ziekte zich ook daadwerkelijk zal gaan manifesteren en hoe ernstig dit dan is. Iemand die een knieoperatie moet ondergaan is doorgaans niet lang uit de running, maar dit kan uiteraard anders zijn bij een herseninfarct. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft een periode dubbel te zien, kan dit duiden op een beginstadium van MS, maar het hoeft niet het geval te zijn. Daarom is een weloverwogen afweging van levensgroot belang.

  Verhoogd risicoWat gebeurt er na een advies van een medisch adviseur? Veruit de meeste kandidaat-verzekerden worden gewoon geaccepteerd tegen normale voorwaarden. Als er sprake is van een verhoogd risico, kunnen we beperkende voorwaarden voorstellen, een premietoeslag, het verlengen van de termijnen van het eigen risico, beperking van de eindleeftijd of een herbeoordeling in de toekomst. Uiteindelijk is het aan de verzekeraar om een besluit te nemen. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen het werk van medische adviseurs en acceptanten. Sommige adviseurs proberen wel eens druk op een verzekeraar uit te oefenen om een klant toch te accepteren, maar dit werkt in geen enkel opzicht en dat is maar goed ook. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van een hele portefeuille en daar hebben alle verzekerden baat bij. Wel kan het acceptatiebeleid per verzekeraar verschillen.

  AOV verzekering en aangeboren hartafwijkingen, reuma, ADHD, prikkelbare darm, psoriasis, eczeem, slaapapneu, overgewicht, hartinfarct,

  Medisch adviseurs hebben ook te maken met nieuwe risico’s, zoals aangeboren hartafwijkingen, de gevolgen van het gebruik van nieuwe medicijnen zoals voor reumapatiënten, nieuwe diagnoses als ADHD en slaapapneu of bijvoorbeeld dodelijke ziekten die inmiddels chronische zijn geworden (HIV/aids). Met de aanwezige adviseurs werd vervolgens gekeken hoe risico’s ingeschat moeten worden, zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg met nekklachten, een huisarts met spataderen, een tandarts met psoriasis of een huisarts met eczeem. Er volgde een levendige discussie waarbij vooral de details van een ziekte of aandoening belangrijk zijn om er conclusies aan te kunnen verbinden.

  Kan ik een verzekering afsluiten als ik HIV heb?

  Ja, dat is mogelijk. Nederlandse verzekeraars beschouwen HIV als een chronische aandoening, die vaak gewoon kan worden verzekerd. Dat is in vrijwel geen enkel ander land het geval.

  Erfelijkheidsvragen  moet ik dit beantwoorden?

  Dat hangt ervan af welk verzeker bedrag je wil verzekeren. Als je een verzekering afsluit met een uitkering die onder de vragengrens ligt, dan mag de medisch adviseur namelijk geen erfelijkheidsvragen stellen. deze vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 januari 2019 voor AOV verzekeringen:

  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 40.309 euro
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: 26.985 euro 

  Erfelijkheidsvragen mag de verzekeraar dit vragen?

  Heeft een arts bij een erfelijkheidsonderzoek echter gezien dat je een erfelijke ziekte hebt én heb je klachten of verschijnselen van deze ziekte, dan moet je dat wél melden. Sluit je een verzekering boven de vragengrens af, dan zal de medisch adviseur soms een keuring verlangen. Dan kun je ook vragen krijgen over de kans op een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte van jezelf of je familie. Daarnaast kan het zijn dat je vragen krijgt naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek (een chromosomaal of DNA-onderzoek). De regels rond erfelijkheid en verzekeren zijn vastgelegd in het Moratorium Erfelijkheidsonderzoek. Dat is onderdeel van het Protocol Verzekeringskeuringen. In dit document wordt specifiek beschreven wanneer verzekeraars erfelijkheidsvragen mogen stellen. Deze afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat mensen vanwege hun verzekerbaarheid geen erfelijkheidsonderzoek laten verrichten

  Ik moet een preventieve (medische) operatie ondergaan, moet ik dit melden?

  Of is het het beter te wachten met erfelijkheidsonderzoek totdat ik een verzekering heb afgesloten? Heb je uit voorzorg een operatie of een andere preventieve behandeling ondergaan maar geen klachten of verschijnselen van deze ziekte? Dan hoef je dit niet te melden als je een verzekering afsluit voor een bedrag onder de vragengrens.

   

  Onterecht afgewezen voor je AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering wegens je medische achtergrond?

   

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Sluimerdekking of sluimerregeling

  Het kan dus voorkomen dat je besluit om (tijdelijk) te stoppen met ondernemen. Het is op een AOV verzekering gelukkig mogelijk om deze verzekering een bepaalde tijd te laten doorlopen, zonder dat er sprake is van dekking. Denk hierbij aan een ondernemer die voor een bepaalde tijd een sabbatical neemt en even geen belang heeft bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

   

  Wat ook steeds meer voorkomt tegenwoordig (2020) : Ondernemers die soms een klus in loondienst doen, en soms als zelfstandige. een meer hybride vorm dus. De meeste verzekeraars bieden tegenwoordig verzekeraars een ‘sluimerdekking’ aan. Dit houdt in dat je voor de AOV tijdens deze periode een lagere premie betaalt (circa 25%). Van deze dekking kan je maximaal een jaar gebruik maken. Je bent dan somns wel en soms niet verzekerd. Ja je leest het goed!

  Sluimerdekking of sluimerregeling bij De Amersfoortse AOV

  De sluimerdekking van De Amersfoortse: gedurende maximaal 1 jaar bij tijdelijk stoppen of tijdelijk in loondienst

  Sluimerdekking of sluimerregeling bij De Goudse AOV 

   De sluimerdekking van De Goudse : gedurende maximaal 1 jaar als gevolg van ophouden uitoefenen op polis vermelde beroep anders dan ao.

   

 • Creatieve en culturele sector? Maak gebruik van subsidie op het regelen van je AOV of schenkkring of /broodfonds/crowdsurance

  Als je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Op deze website kun je lezen hoe je bij ons een tijdelijke bijdrage kunt krijgen in de kosten voor deze verzekering of een fonds, ook met terugwerkende kracht.

  De overheid heeft een subsidie regeling georganiseerd voor ondernemers in de creatieve en culturele sector. Lees hier hoe je daar gebruik van kunt maken: 

  Zelfverzekerd regeling AOV Oog voor impuls

  De overheid heeft een subsidie regeling georganiseerd voor ondernemers in de creatieve en culturele sector. Lees hier hoe je daar gebruik van kunt maken!

  ZZPers in de creatieve en culturele sectorAls je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp-ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt.

  Uiteraard zijn er spelregels aan deze regeling verbonden en die staan hier onder vermeld.

   Als je meedoet met Samen Sterk Spaar AOV en gebruik maakt van de regeling dan ontvang je direct na aanvraag van Oog voor Impuls eenmalig € 120 en je kan met terugwerkende kracht je maandbedrag voor maximaal 12 maanden declareren. Op je maandbedrag krijg je 50% vergoed met een maximum van € 50 per maand.

  In de praktijk van Samen Sterk Spaar AOV zijn de maandelijkse kosten bij iedere gekozen “dekking” TOT € 1900 dan uiteindelijk ongeveer € 8! https://zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl/

   

 • DGA, de BV en de AOV verzekering

  Nederland telt ruim 250.000 DGA's. Als ondernemer heb je zelf de vrijheid om bewuste keuzes te maken op veel gebieden.  Als je kiest om vanuit een BV te werken ben je een directeur-grootaandeelhouder ofwel DGA. 

  In Nederland is een directeur-grootaandeelhouder (DGA) iemand die werkt bij een bv of nv binnen de vennootschap relatief hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf. 

  Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort B.V., is geregeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het is een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der aandeelhouders voor een of meer aandelen deelneemt. 

  DGA heeft wel of geen sociale verzekeringsplicht?

  Om eerst te kunnen bepalen of er of er sprake is van (mogelijke) sociale verzekeringsplicht zijn er een aantal belangrijke vragen te beantwoorden zoals:

  • Is de DGA enig aandeelhouder/eigenaar van het bedrijf?
  • Heeft de BV van de DGA belang in een andere onderneming(en) en/ of maakt het deel uit van een bepaalde structuur rechtsvormen of structuren?

  Let op: De belastingdienst kan namelijk anders na controle alsnog sociale verzekeringsplicht vaststellen op basis van feitelijke omstandigheden en optreden met waarschuwingen en forse naheffingen.

  De directeur grootaandeelhouder en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  De directeur grootaandeelhouder heeft hele specifieke aandachtspunten zeker bij het advies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De B.V. zal in de regel voor het gehele WIA-risico voor de DGA een  arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten.  Het is echter ook mogelijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé af te sluiten. De premie is dan aftrekbaar in de IB-aangifte als uitgave voor een inkomensvoorziening. De DGA kan zelf het verzekerd bedrag,de looptijd en uitkering zelf bepalen. je mag ook zelf bepalen bij welke verzekeraar je deze wil afsluiten.

  AOV voor DGA afsluiten

  Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) dien je dus zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Je  bent dus niet automatisch verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. De financiele gevolgen van je werk (tijdelijk) te moeten onderbreken door een ongeval of door ziekte kunnen groot zijn. 

  De DGA kan zelf het verzekerd bedrag,de looptijd en uitkering zelf bepalen. Je mag ook zelf bepalen bij welke verzekeraar je deze wil afsluiten.

  Let op: Ben je DGA, (ofwel directeur-grootaandeelhouder) van je eigen bedrijf/ Dan is het meestal niet nodig om een Ziektewet-uitkering af te sluiten. Tijdens je ziekte is de bv namelijk verplicht om het  loon door te betalen. Je kan  wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) afsluiten bij UWV.

  Let op de loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kun je voor deze 16 weken wel een vrijwillige Ziektewet-verzekering afsluiten bij UWV. 

  Let op:  zwanger? De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vraag dan een ZEZ-uitkering aan.

  DGA met medische problemen; UWV en vangnetverzekering

  Start je binnenkort met een onderneming en je bent hierin geen DGA? Dan kun je in sommige op vrijwillige basis werknemers ziektewetverzekering voortzetten via het UWV. Dit is echter op vrijwillige basis en je mag hier zelf actie in te ondernemen. Wie bij particuliere verzekeraars onverzekerbaar is, kan zich bij het  UWV melden voor een vrijwillige Ziektewetverzekering. -binnen 13 weken- na uit dienst treding  en het daarmee stoppen van het  betalen van de verplichte Ziektewetpremie

  Kan de DGA een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten via het UWV?

  De vrijwillige voortzetting van de Ziektewet is dus niet mogelijk voor een DGA. Een DGA is feitelijk werknemer van de eigen BV. en heeft namelijk tijdens de periode van ziekte recht op loondoorbetaling op grond van de regeling voor werknemer.  Wel kan de DGA een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten via het UWV.

   

   

 • Man met HIV afgewezen voor AOV en HIV, Discriminatie?

  Een man met HIV wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten

  Hij wordt afgewezen, omdat hij vanwege zijn hiv-positiviteit een te groot medisch risico op arbeidsongeschiktheid heeft.  De man vraagt het College om te beoordelen of hij hiermee is gediscrimineerd op grond van handicap of chronische ziekte. De medische situatie van de man is al jaren stabiel en hij heeft geen gezondheidsklachten. Daarnaast neemt hij medicatie waarmee het virus wordt onderdrukt en niet meer te traceren is, en staat hij onder controle van een specialist. 

  Oordeel:

  https://oordelen.mensenrechten.nl/oordeel/2022-150

  Dat blijkt naar aanleiding van een klacht van een man die hiv-positief is, en daarom geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten omdat hij een te hoog risico op arbeidsongeschiktheid heeft.

  Negatief medisch advies AOV

  Het bedrijf vindt dat zij de man niet heeft gediscrimineerd door hem af te wijzen voor een AOV. De afwijzing is volgens haar gebaseerd op een negatief advies van een medisch adviseur en een risicoanalyse. De medisch adviseur is van mening dat de risico’s op arbeidsongeschiktheid bij hiv-positiviteit op dit moment nog te groot zijn. 

  Risicoanalyses worden binnen de verzekeringsbranche – ook bij andere ziektes – gemaakt op basis van grote hoeveelheden data. Zij zijn dus niet gericht op de gezondheidstoestand van de persoon die de verzekering aanvraagt. 

  Omdat een hiv-besmetting relatief niet zo vaak voorkomt, zijn er op dit moment nog te weinig data beschikbaar over het risico op arbeidsongeschiktheid bij hiv-positiviteit om duidelijke conclusies over het risico te kunnen trekken. Als er voldoende data beschikbaar zijn over het risico kan, onder bepaalde voorwaarden, eventueel wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden aangeboden aan mensen die hiv-positief zijn.

  Indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte

  Het College concludeert dat de man is afgewezen, omdat sprake is van een te hoog (medisch) risico op arbeidsongeschiktheid. Dit hangt samen met het feit dat hij hiv-positief is. Omdat het bedrijf dit als criterium hanteert, maakt het bedrijf indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Mensen met een handicap of chronische ziekte zullen door het hanteren van dit criterium namelijk bijzonder worden getroffen. Bij hen zal relatief gezien vaker een negatief medisch advies worden gegeven. Indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte is niet verboden wanneer hiervoor een goede reden bestaat, een objectieve rechtvaardiging. 

  Is het doel legitiem? 

  Om te bepalen of het onderscheid objectief gerechtvaardigd is kijkt het College naar het doel van het gemaakte onderscheid en of het middel dat is gebruikt om dat doel te bereiken, passend en noodzakelijk is. Het bedrijf wil haar verzekeringen voor veel mensen toegankelijk en betaalbaar houden en daarom collectieve premieverhoging voorkomen. Daarnaast wil zij haar marktpositie handhaven. Deze doelen zijn legitiem. 

  Het bedrijf wil dat doel bereiken door aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te wijzen als risico van de kandidaat-verzekeringnemer te hoog is. Hiermee kan het doel worden bereikt.

  Is het middel noodzakelijk?

  Vervolgens beoordeelt het College of het middel noodzakelijk is om het doel te bereiken. Om te kijken of het middel en het doel met elkaar in verhouding staan, maakt het College een belangenafweging. Hierbij staat niet ter discussie dat het belang van de man bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zwaarwegend is. Vooral omdat dit belangrijke voorwaarden zijn om mee te kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt in het bijzonder, zodat hij op gelijke voet wordt behandeld met mensen die geen chronische ziekte hebben. 

  Objectieve rechtvaardiging

  Maar het belang van de verzekeringsmaatschappij, om een product aan te bieden waaraan geen onverantwoorde risico’s verbonden zijn en dat qua premiestelling en dekkingsduur aantrekkelijk genoeg is, weegt op dit moment zwaarder. Het is voor het bedrijf niet mogelijk om een voor de verzekeringsmaatschappij en de man financieel aantrekkelijk aanbod te doen.

  Als het bedrijf in de huidige omstandigheden zou worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden aan mensen die hiv-positief zijn, zou dit leiden tot een aanbod dat zeer onaantrekkelijk is of tot een algemene premieverhoging voor alle verzekeringnemers van het bedrijf.

  Zo’n premieverhoging kan ervoor zorgen dat mensen met een normaal of laag risico op arbeidsongeschiktheid gaan uitwijken naar andere verzekeraars. Zo houdt het bedrijf alleen klanten met dure verzekeringen en hoge risico’s over. Op die manier zou het bedrijf zich uit de markt prijzen. Dat schaadt niet alleen de belangen van het bedrijf, maar mogelijk ook van alle verzekeringnemers. 

  Het College komt ook tot de conclusie dat er geen goede alternatieven zijn waarmee het doel kan worden bereikt die tot minder onderscheid zouden leiden. Daarom is het onderscheid gerechtvaardigd en heeft het bedrijf de man niet gediscrimineerd. 

  Aanbeveling College: met spoed meer onderzoek nodig om ongelijke behandeling van mensen die hiv-positief zijn uit te bannen

  Binnen de verzekeringsbranche is een werkgroep opgericht met o.a. medisch adviseurs, die bezig is met onderzoek naar en verzamelen van data over het arbeidsongeschiktheidsrisico van personen met een hiv-infectie. Het College vindt zulk onderzoek zeer belangrijk, omdat het voorbeeld van de man duidelijk laat zien dat het relevant is dat iedereen zich voor arbeidsongeschiktheid kan verzekeren. 

  Daarnaast draagt de onmogelijkheid om bepaalde verzekeringen af te sluiten bij aan het stigma van mensen die hiv-positief zijn. Het College roept het bedrijf en haar collega-verzekeraars op om dit onderzoek met spoed voort te zetten en waar nodig te investeren in nader onderzoek of in verdere data-analyse om zo bij te dragen aan een de uitbanning van de nu nog bestaande ongelijke behandeling van mensen die hiv-positief zijn.

  TAF B.V. discrimineert een man met hiv niet op grond van handicap of chronische ziekte door zijn aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te wijzen.

  Oordeelnummer 2022-150Datum: 13-12-2022Trefwoord: Indirect onderscheid Bewijsvermoeden niet toegepast Sleutelzaak Objectieve rechtvaardiging Aanbeveling gedaanDiscriminatiegrond: Handicap of chronische ziekteTerrein: Goederen en diensten - OverigeSituatieTAF B.V. is een assurantietussenpersoon.

  Zij biedt onder meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) aan en heeft de bevoegdheid om namens een aantal verzekeraars deze verzekeringen af te sluiten en te beheren. Een hiv-positieve man vraagt bij TAF een AOV aan. Hij tekent hiervoor een gezondheidsverklaring, waarin hij aangeeft dat hij hiv-positief is en dat hij hiervoor onder behandeling en controle staat bij een internist. TAF wijst zijn aanvraag voor een AOV af.

  Volgens de man discrimineert TAF hem op grond van handicap of chronische ziekte, door zijn aanvraag voor een AOV af te wijzen omdat hij hiv-positief is. Zijn medische situatie is al jaren stabiel en hij heeft geen (gezondheids)klachten. Hij neemt medicatie waarmee het virus wordt onderdrukt en niet meer te traceren is. Bovendien wordt hij twee keer per jaar onderzocht door zijn arts, een internist die is gespecialiseerd in hiv. Deze internist onderschrijft de stabiele medische situatie van de man. Verder voert de man aan dat er geen reden is om aan te nemen dat hiv in het algemeen leidt tot arbeidsongeschiktheid. Ook stelt de man dat TAF geen nader onderzoek heeft gedaan naar zijn (individuele) medische situatie en niet heeft onderzocht in hoeverre een aanpassing van het verzekeringsaanbod, zoals een premieopslag of een verkorte duur voor de looptijd van de verzekering, mogelijk is.

  TAF betwist dat zij jegens de man verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door de aanvraag voor een AOV af te wijzen. De afwijzing is gebaseerd op het advies van de medisch adviseur. De medisch adviseur is van mening dat de risico’s op arbeidsongeschiktheid bij hiv-positiviteit op dit moment nog te groot zijn.

  TAF handelt in dit geval als gevolmachtigde van de verzekeraar en de herverzekeraar van deze verzekeraar adviseert bij een infectie met het hiv-virus negatief. Aan dit negatieve advies ligt een risicoanalyse ten grondslag van de kansen op arbeidsongeschiktheid als gevolg van hiv-besmetting. In die risicoanalyse worden medische ontwikkelingen en de positieve ontwikkelingen in de medische behandeling van hiv-besmette personen meegenomen.

  Dergelijke analyses worden binnen de (her)verzekeringsbranche – ook bij andere ziektes – gemaakt op basis van grote hoeveelheden data. Zij zijn dus niet gericht op de gezondheidstoestand van het individu dat de verzekering aanvraagt.

  Omdat een hiv-besmetting relatief niet zo vaak voorkomt, zijn er op dit moment nog te weinig data beschikbaar over het risico op arbeidsongeschiktheid bij hiv-positiviteit om duidelijke conclusies over het risico te kunnen trekken. Deze risico’s zijn volgens de medisch adviseur niet te normaliseren met een premieopslag, uitsluitingsclausule of verkorting van de looptijd van de verzekering.

  TAF heeft geen aanvullende informatie opgevraagd bij de behandelend arts of een via een medisch onderzoek, omdat dit niet tot een andere beslissing zou leiden. Er zijn wel ontwikkelingen. Binnen de verzekeringsbranche wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij seropositiviteit. Als er voldoende data beschikbaar zijn over het risico kan TAF, onder bepaalde voorwaarden, eventueel wel een AOV aanbieden aan mensen die hiv-positief zijn.

 • Movir AOV biedt maatwerkoplossing bij zwangerschap

  Zwangerschapsdekking Movir

  Movir AOV biedt maatwerkoplossing bij zwangerschap


  Movir ziet kansen om het risico op arbeidsongeschiktheid na een zwangerschap te verkleinen. Daarom biedt de verzekeraar voor zakelijke en medische professionals voortaan vrouwelijke verzekerden rondom een bevalling professionele begeleiding door Proud Mom aan.

  Een Movir arbeidsongeschiktheidsverzekeringveel meer dan het uitkeren van geld, namelijk het bieden van maatwerkoplossingen. Preventie en re-integratie in het eigen beroep zijn de pijlers van de dienstverlening van de verzekeraar. ‘Uit onze statistieken blijkt dat vrouwen na een zwangerschap meer risico lopen op arbeidsongeschiktheid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door zwangerschapsgerelateerde klachten en door psychische klachten', vertelt Louis van Drunen, directeur van Movir. Vanuit haar visie wil Movir verzekerden helpen om arbeidsongeschiktheid te beperken en te voorkomen. ‘Ook aansluitend op een zwangerschap. Daarom kunnen vrouwelijke verzekerden van Movir tot twaalf maanden na de bevalling preventief professionele begeleiding krijgen van Proud Mom.'

 • Op zoek naar een inkomensverzekering als zelfstandige

  Je bent zelfstandig ondernemer (zzp'er) of directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan maak je helaas géén aanspraak op een uitkering van de overheid. En je kan ook geen verzekering afsluiten tegen inkomensverlies bij werkloosheid, echter men kan wel een inkomensverzekering voor zelfstandigen afsluiten tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en ziekte. Zodat je ook tijdens je ziekte verzekerd bent van inkomen. Zelfs tot jouw AOW leeftijd.

  Men praat over arbeidsongeschiktheid wanneer er sprake is van het niet kunnen uitvoeren van uw werkzaamheden door ziekte en/of het krijgen van een ongeluk. Indien je een zelfstandige ondernemer bent, dan doe je er verstandig aan te overwegen deze inkomensverzekering af te sluiten. Ook omdat als je nu geen inkomensverzekering afsluit, en je wordt ziek, je niet alleen geen uitkering krijgt, -in de Bijstand kan belanden, maar ook mogelijk in de toekomst niet meer geaccepteerd wordt bij het aanvragen van een inkomensverzekering, na je ziekte!  

  Je onderneming tijdens een periode van een kort durende ziekte draaiende houden, lukt bijna iedere ondernemer wel. Echter als je langdurig ziek bent, dan wordt dit een stuk lastiger. Zeker voor de zelfstandige zonder personeel (ZZP) is dit moeilijker. Je onderneming draait toch vooral op jouw kwaliteiten en de werkzaamheden die jij  moet uitvoeren. Als ondernemer heb je namelijk geen recht op hulp vanuit de overheid en je  zult dus zelf voor financiële zekerheid moeten gaan zorgen.

  Een inkomensverzekering geeft een ZZP’er een veilig en ontspannen gevoel  

  Deze inkomensverzekering voor de ondernemer noemt men dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze kan afgesloten worden voor een periode van één, drie of vijf jaar. Als je stopt met je bedrijf of in loondienst gaat, kun je altijd direct opzeggen trouwens!

  Je kunt  kiezen uit verschillende risico’s die van toepassing zouden kunnen zijn op je situatie. Indien je arbeidsongeschikt raakt, dan zorgt een dergelijke inkomensverzekering ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken over je levensonderhoud en je bent er zeker van dat je jouw rekeningen nog kunt betalen.Zowel zakelijk als prive.

  Hoe vergelijk je de verschillende inkomensverzekering aanbieders?

  Als zelfstandig ondernemer wil je natuurlijk het beste voor je bedrijf. Hoe weet je nu welke aanbieder van inkomensverzekeringen het meest op je wensen aansluit? Op het internet zijn tal van aanbieders te vinden die allemaal beweren het meest voordelig te zijn. Het is echter ook enorm belangrijk om de verschillende voorwaarden met elkaar te vergelijken.  Op AOV-ZZP.nl  kun je  de verschillende aanbieders van inkomensverzekeringen zelf met elkaar vergelijken.

  Ook kunnen we voor je een uitgebreid Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport samenstellen, waarbij alle verzekeraars zwart op wit op premie en op voorwaarden met elkaar worden vergeleken. Zo kun je zelf zien welke verzekeraar het beste op je wensen aansluit en waarom.  

  Wat dekt de inkomensverzekering wel en niet?

  Wat dekt de inkomstenverzekering niet? Ziektes of blessures als gevolg van het beoefenen van zeer risicovolle sporten of activiteiten (bijv. klimsporten, parachutespringen en bungeejumpen). Wat dekt de inkomensverzekering wel? Ongevallen op het werk en in privétijd. Ziektes en psychische klachten (zoals burn-out) sportongeval of blessure. Kosten voor preventiediensten om arbeidsongeschikheid te voorkomen kosten voor re-integratiediensten die jou helpen jouw werk weer te hervatten.

   

 • Starters AOV (1/5)

  De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de startende zelfstandige ondernemer.

  Starten als zelfstandig ondernemer kan vanuit je opleiding, als ex-werknemer uit loondienstof als je je bedrijf start vanuit de W.W. Maar eerst een belangrijke vraag over je gezondheid: In deze serie van vijf artikelen gaan we alle belangrijke zaken uitgebreid bespreken.

  "Heb je medische problemen gehad of chronische ziekte?"

  Meldt je dan allereerst aan bij het UWV voor de Vrijwillige Verzekering en dit moet uiterlijk binnen 13 weken na einde loondienstverband. Je wordt dan direct verzekerd zonder medische vragen.

  De premie is wellicht hoger en dekking is veel minder goed dan bij een particuliere verzekeraar, maar je bent in ieder geval wel direct verzekerd. Daarna kun je nog altijd een aanvraag doen bij een particuliere verzekeraar. 

  Als u volledig als zelfstandige aan de slag gaat, en u wil zich aanmelden bij het  UWV, omdat u wellicht problemen met de medische acceptatie bij de particuliere verzekeraars verwacht, moet u wel het voorafgaande jaar (met maximaal zestig dagen onderbreking) verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid bij uw werkgever.

  Het UWV kent twee verschillende dekkingen:

  • De ziekteverzekering die uitkeert als u ziek bent. Deze keert maximaal twee jaar uit.
  • Langere uitkering is de WIA verzekering. Deze keert uit na twee jaar lang ziek zijn op basis van gangbare arbeid

  Daarna starters AOV aanvragen bij de particuliere verzekeraar

  Mocht je bij een verzekeraar tóch terecht kunnen, met een scherpere premie én betere voorwaarden, kun je verzekering bij het UWV direct (dagelijks) weer opzeggen.

  DGA & EIGEN BV...dan weer anders

  Ben je DGA en je hebt je eigen BV gaat het UVW verhaal niet helemaal op. Je bent in loondienst van je eigen BV en je hebt dus een loondoorbetalingsverplichting.Je kunt je bij het UWV niet verzekeren voor het ziektewetgedeelte maar wel voor het WIA gedeelte.

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een starter? Wat is er anders aan?

  Waarom wordt hier een speciaal artikel aan gewijd vraag je je misschien af? Is dit een specifiek ander product? Nee, niet persé. Tegelijkertijd is het een feit dat verzekeringsmaatschappijen starters op een andere manier accepteren en beoordelen dan ondernemers die al jaren meedraaien. Dus het is wel degelijk van belang te weten op welke manier verzekeraars tegen het risico aankijken en ermee omgaan. Want dat risico dat ben jij!

  Je verzekert het verlies van je inkomen als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. 

  Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, verzeker je in beginsel het verlies van inkomen dat ontstaat wanneer je door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat bent je werkzaamheden als ondernemer uit te voeren.

  Het bedrijf lijdt financiële schade door jouw afwezigheid. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn, maar is vooral bij ZZP-ers wel vaak het geval. (Er zijn ook variaties waarbij financiële schade geen rol speelt , de zogenaamde sommenverzekering, daar komen we later uitgebreid op terug).

   Alles over het afsluiten van een AOV voor startende zelfstandige ondernemers 

 • Uitkering zwangerschap binnen AOV hoort onbelast

  Volgens de belastingadviseursvereniging NOAB hebben zwangere zzp'ers jarenlang onterecht belasting betaald. Inkomensverzekeraars houden namens de fiscus belasting in over de uitkeringen uit een AOV. Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat inkomen (zwangerschapsuitkeringen) onbelast blijven."Het gaat om het deel wat men ontvangt als men zwanger is, dat is een zwangerschapsuitkering die loopt meestal over een periode van 16 weken in de zwangerschapsperiode", legt Martien Hermans is voorzitter van belastingadviseursvereniging NOAB uit.Hermans zegt: "Want zwangerschap is geen ziekte. En is dus in die zin geen arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van ziekte."En de fiscus denkt daar eigenlijk precies zo over, zegt Hermans. "Er was voor ons geen onderscheid tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid vanwege zwangerschap. Daar blijkt toch enige nuance in te zitten. En vandaar dat we het ook voorgelegd hebben aan de fiscus. Er is een kennisgroep binnen de Belastingdienst en die heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen grondslag is voor heffing van inkomstenbelasting over zwangerschapsuitkeringen."

   

  Meer informatie in uitgebreid artikel over Verschillen in zwangerschapsdekkingen AOV verzekeraars

 • Verplichte AOV uit 2004 (WAZ)

  Verplichte AOV uit 2004 (WAZ) Verplichte AOV uit 2004 


  WAZ)Verplichte AOV uit 2004 (WAZ)

 • Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV Verzekering?

  Elke zelfstandige ondernemer doet er goed aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering, ook wel bekend als AOV, dekt alle financiële gevolgen wanneer je vanwege een ongeluk of ziekte niet meer kunt werken.

  Een onderneming op korte termijn draaiende houden zal de meeste zelfstandigen nog wel lukken, maar op langere termijn zullen de kosten stijgen, terwijl je door omstandigheden geen nieuwe inkomsten kunt creëren.

  Dit kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van je bedrijf, als ook voor je privé leven. Als zelfstandige heb je geen recht op hulp vanuit de overheid en je zal  zelf op zoek moeten gaan naar financiële zekerheid voor het geval je arbeidsongeschikt raakt.

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV verzekering

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV verzekering  dient zelf afgesloten te worden en wordt afgesloten voor een eerste periode van één, drie of vijf jaar. Om verzekerd te zijn van de gewenste dekking, kun je kiezen uit verschillende arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Deze bieden niet alleen financiële zekerheid voor de onderneming, maar met de juiste AOV zal je ook je privé leven op het zelfde niveau kunnen handhaven, als er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

  Ben je arbeidsongeschikt en verzekerd? Dan hoef je je geen zorgen te maken over rekeningen van uw levensonderhoud die betaald moeten worden, want met een passende AOV worden alle kosten gedekt. Hiermee biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering  dubbele zekerheid,  zowel je zakelijke als privé leven zal gewoon continuëren. 

  Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV via AOV-ZZP.nl

  Een korte zoektocht op internet levert tal van aanbieders op die allen beweren de beste en goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden. Toch is het handig om al deze aanbieders met elkaar te vergelijken, zodat je ervan verzekerd bent dat je de juiste AOV afsluit, die naadloos aansluit op al uw wensen en eisen. Wij bieden je de mogelijkheid om met enkele klikken alle aangeboden AOV’s onderling te vergelijken, waardoor je in een handomdraai de juiste verzekering kunt vinden.

  Bij het vergelijken van de aangeboden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dien je vooral te letten op de kwaliteit en voorwaarden. Sluit je via ons een AOV af, dan krijg je sowieso een premiekorting tot 20%. Zie je het zelf uitzoeken van de premie en randvoorwaarden niet zitten? Dan kun je rechtstreeks contact met ons opnemen en een uitgebreid Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport aanvragen. In dit Rapport presenteren wij een Vergelijk van alle verzekeraars op premie en voorwaarden en die voldoet aan jouw wensen en eisen. Hierbij garanderen wij bovendien kwaliteit en de laagste premie. Heb je een lopende AOV die langerdan 3 jaar geleden afgesloten is?  Dan kun je deze door ons laten vergelijken en eventueel laten oversluiten, zodat je gegarandeerd financiële zekerheid heeft in geval van arbeidsongeschiktheid. Maar dan weer tegen een scherpere premie en weer helemaal op je huidge wensen afgestemd.

 • Zwangerschapsuitkering uit een AOV Verzekering polis in principe onbelast

  Let op: Verschillen in AOV verzekering zwangerschapsdekking  ZZP 

   Sinds begin augustus 2013 is bekend dat een zwangerschapsuitkering uit een AOV Verzekering polis in principe onbelast is. Dit geldt alleen voor particuliere AOV verzekeringen polissen, dus niet om de Zelfstandig en Zwanger' van het UWV (ZEZ)Uw belastingadviseur kan daarom actieondernemen om dit fiscale voordeel bij de Belastingdienst voor klanten met zo'n uitkering met terugwerkende kracht te claimen.

  Het gaat hierbij om iedereen die in het belastingjaar 2008 en in de jaren erna, een zwangerschapsuitkering op basis van een AOV-verzekering ontving.

  De andere kant van deze zienswijze is dat het deel van de AOV-premie dat betrekking heeft op de zwangerschapsuitkering dan ook fiscaal niet meer aftrekbaar is.Daarvoor zou de totale premie in twee onderdelen moeten worden gesplitst, als dat al mogelijk is. Zoals nu ook alk gebeurt met de premie voor een ongevallendekking zo die al is meeverzekert op de AOV Verzekeringspolis.

   

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page