fbpx
Image
Image

Arbeidsongeschiktheidsverzekering; dekking UWV Ziektewet en WIA

Als u een eigen bedrijf begint bent u niet meer verplicht verzekerd voor verlies van inkomen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid.

Als ondernemer dient u wel zelf uw verzekering regelen. Als u dat tenminste wilt. U heeft de keuze. Niet verzekeren lijkt echter wel een hele onverstandige. Bij ziekte rest slechts de WWB. (Bijstand)

U kunt een verzekering regelen bij een private verzekeraar.  Maar u kunt als startende ondernemer ook een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV. Daarmee bent u toch verzekerd van inkomen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. óók als u nu ongezond bent of chronisch ziek.

Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. U dient dus een jaar in loondienst gewerkt te hebben, of drie jaar parttime. 

Verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers via het UWV of via verzekeraars?

Gaat de verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers via het UWV of via verzekeraars, als die er komt? Update juli 2019!

Minister Wouter Koolmees wil dat sociale partners en de zelfstandigenorganisaties begin 2020 een gezamenlijk advies hierover aan het kabinet uitbrengen. Voorwaarde is, dat het advies op voldoende draagvlak onder de bijna 1 miljoen zelfstandigen kan rekenen, zodat het kabinet een gedragen wetsvoorstel aan de Tweede Kamer kan voorleggen.De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen (WAZ) die in 2004 werd afgeschaft was veel ondernemers een doorn in het oog: Veel te duur en een erg karige dekking: De maximale uitkering was ongeveer even hoog als een bijstandsuitkering.   

De politiek moet  zijn verantwoordelijkheid nemen en met een oplossing komen. Een wettelijke AOV-plicht voor alleen zelfstandigen, zoals opgenomen in het pensioenakkoord, kent echter nauwelijks  draagvlak onder de zelfstandigen. Er is blijkbaar niets geleerd van het debacle van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen), die al na 6 jaar in 2004 weer is afgeschaft”.

Wie de eventuele Verplichte AOV moet gaan uitvoerren is nog maar de vraag. Als er een eenduidig advies komt, en ook nog "op tijd", dan lopende we alweer tegen de verkiezingen aan.Dusssss...!??

Wat zijn de kosten van de Verplichte AOV verzekering

Premies zullen afhangen van de kwaliteit dekking en  verzekerde bedragen en of er een mediscghe selectie komt, Gaat het op de oude WAZ lijken?

(Wat is WAZ? WAZ betekent Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.  Tot 1 augustus 2004 was de WAZ de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

De WAZ is nog actueel voor u in 2 situaties:

U werd voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt als zelfstandige en heeft op dit moment een WAZ-uitkering;U had eerder een WAZ-uitkering die gestopt is. In sommige gevallen kunt u dan misschien opnieuw een WAZ-uitkering krijgen. Tip: Heeft u een WAZ-uitkering? Dan kunt u uw brieven inzien via Bron UWV.

Zo zag die eruit:

 • De maximale WAZ-premie bedroeg maar liefst € 2.196,- per jaar.
 • Wachttijd een jaar (!)
 • Uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid slechts 70% van het minimumloon (dus € 11.500 bruto per jaar!)

Dit is 8,8% van het premie-inkomen (winst + ondernemersaftrek) waarbij gerekend wordt met een premie-inkomen tot maximaal € 38.118. Bovendien is ook het eerste deel van het inkomen premievrij, de franchise is € 13.160. Blijft uw premie-inkomen daaronder, dan hoeft u geen premie te betalen. Dus: Deze verzekering was GRATIS voor de kleinste zzp-ers. Nou dit zal dit keer NIET gratis worden dat is duidelijk.

De verzekering zelf kende echter slechts een karige uitkering. Namelijk na 1 jaar ziekte was de uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid slechts 70% van het minimumloon (dus € 11.500 bruto per jaar

Hier is nog niet veel over bekend dan dat de verzekeraars zeggen dat ze geen klanten tegen heug en meug willen helpen en dus "hard to get" spelen. Het UWV is niet ingericht  op deze grote operatie: Uitgaande van wat er steeds weer opnieuw misgaat, zou dit opnieuw een groot probleem kunnen veroorzaken.

Bij wie kun je die verplichte AOV verzekering aanvragen, bij de verzekeraars of bij het UWV?

UWV in 2024?  

 

 

Deadline AOV UWV 2019-2020

De arbeidsongeschiktheids­verzekering van het UWV is bedoeld voor zelfstandigen die net gestart zijn en die daarvoor in loondienst hebben gewerkt of een uitkering ontvingen. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan moet u zich uiterlijk aanmelden binnen 13 weken na het einde van uw dienstverband of uitkering. Let op: U kunt zich dus niet later niet meer aanmelden! 

Het is goed om naast de vrijwillige verzekering via het UWV ook altijd offertes van private verzekeraars op te vragen en een goede vergelijking van premie en voorwaarden te maken.Bent u slecht gezond is het erg belangrijk om je op tijd aan te melden, er is alleen dan namelijk géén medische selectie bij het UWV en u bent direct verzekerd. Bent u goed gezond, bent u vrijwel altijd beter en goedkoper uit bij een private verzekeraar.

BelangrijkAanmelden moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie. Bent u gestart uit een ww/startersperiode bent u de eerste 26 weken nog gewoon automatisch verzekerd via het UWV.

UWV Ziektewet gedeelte en WIA 2019-2020

Wie in loondienst werkt en ziek wordt, valt de eerste 2 jaar onder de Ziektewet, daarna onder de WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen). Als u ondernemer bent, gelden deze wetten uiteraard niet .

De sociale werknemersverzekeringen WGA en IVA (samen WIA) worden behandeld door het UWV. Het UWV laat de mate van arbeidsongeschiktheid mede beoordelen door de keuringssarts. Daarbij wordt door het UWV gekeken of je nog geschikt bent voor andere arbeid, die gangbaar is. Of die arbeid of baan ook beschikbaar is, is hierbij niet relevant. Getoetst wordt bijvoorbeeld of je nog brugwachter zou kunnen worden, of vouwer van loempia's.

WIA gedeelte kan alleen afgesloten worden als u het Ziektewetgedeelte (de eerste twee jaar) ook verzekerd.

 

Voordelen UWV Ziektewet gedeelte en WIA

 • - De UWV premies zijn volledig aftrekbaar van de belasting
 • - Er is geen medische acceptatie, geen vragen of keuringen medisch wordt iedereen direct geaccepteerd: Het grote pluspunt van de AOV van het UWV is dat het UWV iedereen accepteert. Daarom is de AOV van het UWV een uitkomst als u al chronische gezondheidsproblemen heeft of heeft gehad.
 • - In de periode dat u een uitkering ontvangt, is uw premie vrijgesteld (zo niet bij verzekeraars gedurende het eerste jaar)- U kunt dagelijks opzeggen, bent u te laat met melden, krijgt u echter geen premie terug
 • -Dagelijks opzegbaar: Zodra wij  samen met u een veel betere en voordeligere goede arbeidsongeschiktheids­verzekering heeft gevonden, kunnen we de UWV dekking direct, dezelfde dag, nog opzeggen!

Nadelen UWV Ziektewet gedeelte en WIA 2019 2020

 • -De AOV premie is veel hoger dan bij de commerciële verzekeraar
 • -Dekking is niet op basis beroepsdekking maar slechts op gangbare arbeid: Het UWV kijkt of u nog in staat bent om te werken. Het maakt daarbij helemaal niet uit wat uw beroep en uw werkervaring is.
 • Verzekeraars houden verzekeren uw beroep: Zij kijken of u uw oude beroep nog kunt uitoefenen (beroepsarbeidsongeschiktheid) of dat u werk kunt uitvoeren dat bij uw ervaring en opleiding past (passend werk).
 • -U krijgt pas een uitkering als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent

Hoogte van de premie Ziektewet en WIA WV 2019-2020

De hoogte van de premie hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag /dagloon dat u verzekert. U heeft daar zelf een keuze in. U mag het gehele bedrag kunt ook een kleiner deel daarvan verzekeren. Er is een maximaal verzekerd bedrag. Dat bedrag wordt net als het premiepercentage ieder jaar aangepast. Check het bij het UWV.

Ziektewet (ZW) 2019/2020Premie: Het algemene premiepercentage bedraagt 8,25. Voor alphahulpen in de sector Detailhandel en ambachten bedraagthet percentage 7.44WIA: 7,23%

Maximum dagloon voor vrijwillige verzekeringen (VV) Het maximum VV-dagloon is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren bij UWV. Dit is een brutobedrag € 214,00 voor 2019

Let op: Het aantal werkdagen kan per maand verschillen. Het jaar 2019 heeft in totaal 261 werkdagen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Premie: Het premiepercentage bedraagt 5,19.

Voorbeeld: Bij een dagloon van bijvoorbeeld € 110,00 bedraagt de premie:€ 110,00 x 5,19% = € 5,71 per werkdag.

UWV verzekerd voor de Ziektewet en WIA en u bent ziek?

 

Bent u ziek, geef dit dan uiterlijk de tweede ziektedag door via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

U ontvangt vanaf de derde ziektedag een uitkering van 70% procent van het bedrag dat u verzekerd heeft. De eerste 2 dagen zijn wachtdagen. U krijgt de Ziektewet-uitkering maximaal 2 jaar (104 weken). Let er wel op dat wij loonheffingskorting inhouden op de uitkering

UWV verzekerd voor de Ziektewet en WIA en u bent zwanger?

Bent u zelfstandig, en verzekerd voor de Ziektewet bij UWV? Dan krijgt u bij zwangerschap en bevalling een uitkering van UWV vanuit de Ziektewet. Deze uitkering is 100% van het verzekerd dagloon.Bent u verzekerd bij ons voor de Ziektewet, maar voor een (veel) lager bedrag dan uw dagloon als zelfstandige? Dan kan uw uitkering van UWV worden aangevuld met een ZEZ-uitkering. Maar, de uitkering mag dan bij elkaar niet hoger zijn dan het sociaal minimum.

UWV verzekerd voor de Ziektewet en WIA en u bent ziek of arbeidsongeschikt?

Denkt u dat u voorlopig niet kunt werken, misschien wel nooit meer? Voor de WIA-uitkering geldt een wachttijd van 2 jaar (104 weken). Heeft u geen Ziektewet-verzekering, houd er dan rekening mee dat u de eerste 2 jaar geen inkomen heeft.

Nadat u 98 weken ziek bent, en u door uw gezondheidssituatie niet meer (volledig) aan het werk kunt, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Na uw aanvraag krijgt u eerst een gesprek met een arts en een arbeidsdeskundige. Deze kijken wat u met uw ziekte of handicap nog wel kunt en wat u kunt verdienen.

Of u een WIA-uitkering krijgt is afhankelijk van 4 vragen. Ook de hoogte en de duur van de uitkering zijn hiervan afhankelijk:

Hoeveel kunt u nog werken en verdienen?Hoeveel werkt u?Hoe hoog is uw verzekerd dagloon?Hoeveel jaar heeft u gewerkt (uw arbeidsverleden)?U krijgt geen WIA als u meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezond persoon met een soortgelijke ervaring en opleiding kan verdienen. 

Bron: UWV 2019

 

De vrijwillige verzekering Ziektewet kent 2 premies, namelijk een uniform landelijke premie en een premie voor degenen die ingezet worden voor het verlenen van huishoudelijke hulp, met hun eigen verzekeringsvoorwaarden (alfahulpen). UWV bepaalt het kostendekkend premiepercentage op basis van de raming van de totale lasten en het verwacht verzekerd bedrag in 20196 .De formule voor de kostendekkende premie Ziektewet ziet er als volgt uit:De kostendekkende Ziektewet premie = Verwachte totale lasten Ziektewet Verwacht verzekerd bedrag Ziektewet Het aantal vrijwillig verzekerden voor de Ziektewet is ongeveer 13.600. In 2018 zien we dat het volume in uitkeringsjaren afneemt, maar dat de gemiddelde jaaruitkering toeneemt

Voor 2019 wordt een verdere beperkte daling van het aantal uitkeringsjaren verwacht en een stijging van de gemiddelde jaaruitkering. Dit heeft tot resultaat dat de uitkeringslasten voor 2019 nagenoeg gelijk zijn de uitkeringslasten van 2018. De raming van de totale lasten komt voor 2019 uit op € 30 miljoen, waarvan € 26 miljoen uitkeringslasten, € 2 miljoen voor uitvoeringskosten en € 2 miljoen Zvw kosten. Het geraamd verzekerd bedrag voor 2019 bedraagt € 362 miljoen. De raming van het verzekerd bedrag 2019 is gebaseerd op de ontwikkeling van het verzekerd bedrag in de afgelopen jaren. Het kostendekkende premiepercentage voor 2019 is op basis van deze ramingen berekend op 8,25%. Bij de Ziektewet is er geen wettelijke maximering van toepassing. De daling van de premie wordt veroorzaakt door constante lasten en een stijgende loonsom. Alfahulpen betalen een lagere premie van 7,40%, omdat ze de eerste 6 weken recht hebben op loondoorbetaling.

6 Vrijwillige verzekerden mogen zelf hun dagloon (verzekerd bedrag) kiezen tot het maximum

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zelfstandigen, personen die tijdelijk niet werken, ontwikkelingswerkers en alfahulpen1 hebben de mogelijkheid om zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA of een combinatie hiervan. Per 1 januari 2018 is het aantal vrijwillig verzekerden bij UWV ongeveer 17.800.

Van het totaal aantal zelfstandigen is circa 2% vrijwillig verzekerd bij UWV.

Dit lage percentage komt hoofdzakelijk doordat de aanmelding voor de vrijwillige verzekering bij UWV slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is2 . UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. In de Wfsv is opgenomen dat voor de WW, WAO en WIA geldt dat de premie niet hoger mag zijn dan het door het ministerie van SZW landelijk vastgestelde wettelijke premiepercentage.

De Ziektewet kent geen landelijk vastgesteld wettelijk percentage en wordt daarom op kostendekkend niveau vastgesteld3 . In tabel 1 staan de vastgestelde premies voor de vrijwillige verzekeringen Ziektewet, WW, WAO en WIA voor het premiejaren 2015-2019.

Voor de premieberekening bepalen we de verwachte lasten en het verwacht verzekerd bedrag in 2019. Bij de WW gaat het om een gering aantal verzekerden (voornamelijk ontwikkelingswerkers) en niet meer dan enkele tientallen uitkeringsgerechtigden.

De premie WAO en WIA voor 2019 is gesteld op hetzelfde percentage als van de verplicht verzekerden, omdat het berekend kostendekkend niveau boven de wettelijk vastgestelde premie uitkomt. De geraamde kostendekkende premie WAO/WIA voor 2019 komt namelijk uit op 9,79%. Omdat de vrijwillige premie WAO niet boven het wettelijk vastgestelde premie WAO (6,46%) mag uitkomen wordt de vrijwillige premie WAO vastgesteld op 6,46%. De vrijwillige premie WIA mag volgens de wet niet hoger worden dan de som van de vastgestelde premie WAO (6,46%) en het rekenpercentage Whk WGA (0,77%).

De vrijwillige premie WIA wordt vastgesteld op 7,23%. Omdat de premies WAO/WIA niet kostendekkend kunnen worden vastgesteld resulteert het saldo vrijwillige verzekeringen op totaal niveau op € 11 miljoen (negatief). Dit wordt betaald uit het Aof.

Premievaststelling Vrijwillige verzekeringen 2021 Premies voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA 2021

Per oktober 2020 zijn er ongeveer 18.000 vrijwillig verzekerden bij UWV. Ter vergelijking: volgens het CBS was in 2019 het aantal zzp’ers dat eigen arbeid of diensten aanbiedt 890.000.

Voor de premieberekening bepaalt UWV de verwachte lasten en het verwacht verzekerd bedrag in 2021. Daarnaast wordt er gerekend met het indexeringspercentage van 0,28% per 1 januari 2021 en zijn voor de ramingen de realisaties tot en met september 2020 gebruikt. De premies worden kostendekkend bepaald en zijn voor de WW, WAO en WIA gemaximeerd aan de verplichte premiepercentages van de werknemersverzekeringen.

Men heeft uiteraard altijd de mogelijkheid een Ziektewet/WIA verzekering af te sluiten bij een private verzekeraar.

UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. In de Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) is opgenomen dat voor de WW, WAO en WIA geldt dat de premie niet hoger mag zijn dan het door het ministerie van SZW landelijk vastgestelde wettelijke premiepercentage. De Ziektewet kent geen landelijk vastgesteld wettelijk percentage en wordt daarom op kostendekkend niveau vastgesteld. In tabel 2.1 staan de vastgestelde premies voor de vrijwillige verzekeringen Ziektewet, WW, WAO en WIA voor de premiejaren 2017-2021. Voor de premieberekening bepalen we de verwachte lasten en het verwacht verzekerd bedrag in 2021.

 

Bron UWV

Verplichte AOV verzekering of Basis verzekering in 2020 als oude WAZ 2004?

Verplichte AOV of Basis AOV

 

Op  1  januari  1998   is  de  Wet  Arbeidsongeschiktheid  voor  Zelfstandigen (WAZ)  is  in  werking  getreden.  De totstandkoming van de  WAZ  vloeide voort uit de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) die  in  1976   was  geïntroduceerd.  

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page