Image
Image

Wat is het grote verschil tussen een aov verzekering en het broodfonds?

verschillen broodfonds en arbeidsongeschiktheuidsverzekering (AOV)Wordt het in een Broodfonds bij ziekte droog brood, of een besmeerde boterham?

Ruim 40% van cde zelfstanmdig ondernemers heeft helemaal niets geregeld bij arbeids­ongeschikt­heid blijkt uit onderzoek van CBS. De overheid zorgt hier niet voor. Als zzp’er moet je zelf zorgen voor een buffer, of vangnet. 

Je bent zelfstandig professional ondernemer en je wil de mogelijkheden voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of Broodfonds, of een combinatie van die twee, vergelijken en op een rij zetten? 

Als lid wordt van een Broodfonds krijgt u bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 2 jaar een uitkering. Het fonds houdt altijd na 2 jaar op met uitkeren ongeacht u (nog steeds gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent of niet. Zijn er dus (te)veel mensen ziek, kan het zijn dat u geen uitkering meer krijgt, omdat er simpelweg geen geld genoeg is, ook niet voor twee jaar. Vanaf dat moment zit u geheel of gedeeltelijk zonder inkomen en bent u wellicht ln aangewezen op de bijstand. De Broodfonds Alliantie is een soort herverzekering die dit probleem zou moeten voorkomen.

Niet zo bekend :

Overigens is het niet zo dat u altijd een Broodfonds in de buurt heeft waaraan u direct mee kan en mag doen. U zult moeten worden voorgedragen en door de ballotage van de groep moeten komen. Er zijn eisen aan je als ondernemer qua inkomen, en je zult regelmatig de bijeenkomsten van de groep dienen te bezoeken. Houdt u zich herhaaldelijk niet aan de regels van de groep kan u uit de groep worden gezet (betaling/verplicht bezoeken)

Overzicht alle verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op een rij

 

Onderwerp   Broodfonds   Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)  
Schenking of verzekering Een broodfond is een schenking  Een AOV is een verzekering  
Sociale controle Iedereen kent elkaar  Niemand kent elkaar. Is anoniem.  
Transparantie Broodfondsen zijn transparant  AOV's zijn lastig te vergelijken  
Betalingen Bij een broodfonds stort je maandelijks bedragen op een broodfondsrekening  Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar-  Uitbetalingen AOV zijn belast  
Faciliteiten De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg. Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.  
Mogelijkheid deel te nemen /Acceptatie/ Aanvragen

Je moet worden voorgedragen en toegelaten worden door een bestaand lid (ballotage) 
Voldoen aan de eisen qua inkomen en beroep
Er moet plek zijn in een bestaand Broodfonds, of je moet eerste een plaatselijk fonds oprichten. Kost meer tijd, je moet er persoonlijk naar toe

Iedere ondernemer kan een aanvraag doen, zodra hij daadwerkelijk ondernemer is.  
Investering in tijd Broodfonds -AOV

Ook na ballotage en acceptatie dien je regelmatig de bijeenkomsten van je Broodfondsgroep te bezoeken, anders werkt de vertrouwensformule niet

Aanvragen AOV is wat papierwerk en soms een medische keuring. Daarna nauwelijks tijds-investering, alleen jaarlijks updategesprek met je AOV adviseur.   
Voorwaarden bij medisch verleden  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen  hogere maandelijkse inleg. Mensen met een medisch verleden betalen  vaak meer premie.  
Voorwaarden bij oudere leeftijd De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer hetzelfde. Mensen die ouder zijn betalen geen hogere maandelijkse inleg. Ook boven de 70 mag je meedoen, als je inkomen verdient als ondernemer Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.  
Voorwaarden bij risicovolle beroepen De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen met een 'risicovol' beroep betalen geen hogere  maandelijkse inleg. Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie  of andere voorwaarden  
Premiebetaling Premie wordt gestort op een broodfondsrekening en blijft van jezelf  Premie wordt overgemaakt op de rekening van de verzekeraar. De premie komt voor rekening van de verzekeraar.  
Betalingen beleggen Je inleg wordt niet belegd.  Je inleg wordt belegd.  
Maximale betaling Het maximum op iedere broodfondsrekening is 36x de maandelijkse inleg.  Bij een AOV stopt de premie alleen bij  arbeidsongeschiktheid, indien premievrijstelling  is meeverzekerd  
Tegoed meenemen bij opzegging Bij vertrek uit het broodfonds kun je het tegoed meenemen Bij vertrek uit een verzekering kun je het  tegoed niet meenemen.  
Kosten Hiervoor betaal je bij aanvang € 250,- aan inschrijfkosten Bij een AOV betaal je een vaste kosten  toeslag.  
Uitkering Uitkering is maximaal 2 jaar Uitkering instap AOV/basis AOV is 5 jaar.  Volwaardige AOV heeft een uitkering tot vaak 65 of 67 jaar.  
Zwangerschapsdekking Een broodfonds heeft geen zwangerschapsdekking Een AOV heeft wel een  zwangerschapsdekking.  
Hoogte van de uitkering Uitkering is beperkt tot maximaal € 2.500,- per maand netto per maand  Er kan gekozen worden voor een veel hogere  dekking. Tot € 150.000,-   
Wie betaalt uit  Uitbetalingen worden gedaan door een administrateur Uitbetalingen worden gedaan door een  verzekeraar  
Premie / Inleg Jouw inleg blijft van jou, als er saldo "over" is , kun je stoppen met Broodfonds en je saldo zelf opnemen /meenemen Niet ziek? Premie weg. Soms een no claim korting opbouw, je betaalt dan minder minder premie, door de no claim korting.  

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page