fbpx
Image
Image

bijstands aov

bijstands aov

 • Verplichte AOV ZZP zelfstandigen of Basis AOV in 2024

  Verplichte AOV ZZP zelfstandigen of Basis AOV verzekering 2024 nu 2027...

  Als ondernemer ben je met heel veel dingen tegelijk bezig. Nieuwe projecten, nieuwe klanten, bestaande klanten, administratie, offertes schrijven en noem maar op. Je bent eigenlijk vrijwel altijd bezig, in de avonden en in de weekenden. Kortom, je hebt voor je gevoel altijd tijd te kort. En als je dan een moment niets te doen hebt, dan ben je continue aan het nadenken over manieren om je bedrijf verder te laten groeien.

  Maar waar je als ondernemer liever niet over wilt nadenken is de vraag wat je gaat doen als je, onverhoopt, arbeidsongeschiktheid raakt. Want dat is nu echt iets waar je liever niet te lang bij stil wilt blijven staan. En toch weet je dat er iets mee moet. Maar je stelt het nog even uit, er zijn immers altijd andere zaken die wel een deadline hebben. Waar je wel gelijk mee aan de slag moet.

  Toch hoor je en zie je om je heen mensen ziek worden, en soms overlijden. Ondernemers en werknemers. Die het soms wel goed hebben geregeld, en soms niet. Sommige hebben dubbel pech. En dat zet je aan het denken.

  En dan wordt je toch steeds weer geconfronteerd met het nieuws van de verplichte aov verzekering voor zelfstandigen. Want die kwam ineens uit het niets in het nieuws en heel zelfstandig Nederland kwam direct in opstand.

  Veel ondernemers denken nu : Als die er toch komt dan wachten we toch nog even? Dan hoeven we niets zelf te doen en wordt het voor ons geregeld. Tweede gedachte: dit wordt natuurlijk een goedkope verzekering die alle problemen ineens voor ons oplost!  Collectief moet het toch goedkoop zijn? Laat ik je uit de droom helpen. Iets wat ons alleen heel veel geld kost zal niet ineens gratis worden en vanzelf goed geregeld zijn!

  Het is juist een van de redenen waarom deze verzekering er wellicht komt! Want ondernemers zijn nu wel verzekerd ,alleen ze betalen er niets voor! Ondernemers die ziek worden en/of geen geld hebben, komen nu in de WWB en parasiteren op de gemeenschapspot wordt zelfs gesteld! En ook als ondernemers zo weinig verdienen dat ze geen pensioen opbouwen en ook zometeen geen inkomsten  hebben, dan zal de overheid ze tocgh moeten helpen is de gedachte. Maar lost deze verplichte verzekering iets automatisch voor je op zelfstandig professional? Nee, voor 95% niet!  

  Verplichte AOV verzekering die komt in 2024 is BIJSTAND AOV!

  Wat bedoel ik daarmee? Waar o.a. over gesproken wordt is een dekking voor maximaal twee jaar op basis van het minimumloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor  21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is  per 1 januari 2020: € 1.653,60 per maand. En daar moet nog belasting van af.

  Een ondernemer die het ondernemerschap serieus neemt en het financieel goed doet, doet zal bij ziekte aan een dergelijk bedrag zelden genoeg hebben om prive en zakelijke lasten door te kunnen betalen op het moment van langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarvan zal de ondernemer niet alleen fors teruggaan in inkomen, maar ook zal daar geen modaal gezin met een huis, hypotheek en kinderen van onderhouden kunnen worden.

   Bovendien keert deze variant slechts twee jaar uit, en zal je, mits je nog ziek bent na twee jaar, je eventuele schulden moeten gaan afbetalen, of erger nog als je nog ziek bent, je tot de gemeente moeten wenden voor WWB (Bijstand!).

   Hiermee zet je je opgebouwde vermogen op het spel (banksaldo, overwaarde op je huis, gekochte en afbetaalde eigen auto), aangezien er maar een beperkte vermogensvrijstelling is. je zult dus eerst het leeuwedeel van  je vermogen moeten "opeten" voordat je aanspraak mag maken op het absolute minimum, via een aanvraag bij de gemeente.

  Het wordt toch wel tijd. Mocht je er nog niet over hebben nagedacht, dan wordt het wellicht toch eens tijd. Want, zoals je misschien al weet, staat in het dit jaar gesloten principeakkoord met betrekking tot de pensioenen, dat zelfstandigen een verplichte aov verzekering moeten afsluiten als dekking tegen een mogelijke arbeidsongeschiktheid. En in 2020 zou dat deel van het principeakkoord geëffectueerd moeten worden en in de wet zijn vastgelegd. Maar ook even los van dat principeakkoord, je moet je je als ondernemer toch wel eens gaan afvragen hoe je zaken gaat oplossen als je tegen een langduriger ziekbed aankijkt bijvoorbeeld. 

  Steun voor het plan? Er is zeker steun voor de verplichte aov verzekering zoals het in het principeakkoord staat. Het is zo dat partijen zoals GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid al een hele tijd een dergelijke aov wensen. En nu hebben ook de vakbonden zich hierbij aangesloten. Dit werd dan ook, zoals we inmiddels weten, als eis bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel op tafel gelegd en maakt dus nu deel uit van het principeakkoord.

  De vakbonden zagen een aov als een noodzakelijk iets omdat, in hun ogen, werknemers nu een ‘oneerlijke concurrentiestrijd’ moesten voeren met zelfstandigen gezien het feit dat veel van hen zich niet hebben verzekerd en dus relatief goedkoper zijn. En je raadt al, ook de werkgevers steunen de verplichte aov inmiddels.

  Bovendien, zo zeggen bijvoorbeeld de vakbonden, zou een onverzekerde zelfstandige een ‘gevaar’ voor de Nederlandse maatschappij en samenleving als geheel zijn. Mocht het namelijk zou zijn dat er door een zelfstandige een beroep gedaan moet worden op enige vorm van zorg, dan moet de samenleving opdraaien voor deze kosten (als de zelfstandige in dit voorbeeld niet verzekerd is). En hierdoor, zo zeggen de vakbonden, komt uiteindelijk de betaalbaarheid van ons zorgstelsel in de knel.

  Verplichte verzekering

  Het idee is dus, zo staat het ook in het principeakkoord, dat er dus in 2020 een verplichte verzekering komt voor zelfstandigen. Maar is dat dan ook de wens van de zelfstandigen zelf? ZZP Nederland liet in ieder geval al eerder weten pertinent tegen een dergelijke verplichte verzekering te zijn. Volgens ZZP Nederland zou de zo gewenste cijfermatige onderbouwing voor deze verplichting ontbreken. Volgens ZZP Nederland is dan ook ruim 83 procent van haar achterbank tegen een verplichte aov.

  Cijfers, laten we eerst even naar wat cijfers kijken voor een betere beeldvorming wat betreft een verplichte aov. Ons land kent op dit moment ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen waarvan er slechts een kleine 20 procent een aov heeft afgesloten. Als je als zelfstandige een aov wilt gaan afsluiten, dan moet je aan een maandpremie denken van algauw een paar honderd euro. Dat verschilt overigens wel per beroep en het risico dat je in de uitoefening van je beroep loopt. Zo zal een UX designer, een software developer of een grafisch ontwerper zo’n € 200 - € 300 per maand aan premie betalen. Daar staat tegenover dat als je aannemer bent of als metselaar in de bouw werkt, dus fysiek zwaarder werkt levert en dus meer risico loopt, al snel € 400 tot € 500 per maand aan premie betaald. En verder hangt de hoogte van de maandpremie voor een deel af van de keuzes die jij als ondernemer maakt bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

  Hoge premiekosten verplichte AOV verzekering 

  De belangrijkste reden voor een zelfstandige om geen aov af te sluiten is, volgens velen, de hoge premiekosten ervan, die, zoals we in bovenstaand voorbeeld al lieten zien, neerkomen op een paar honderd euro per maand. En dat is voor de meeste zelfstandigen op dit moment toch wel een te zware financiële last. Uiteindelijk zou het wel zo kunnen zijn dat als meer zelfstandigen zich verzekeren, dat dan over de hele linie de maandpremie dan ook dalen. Dat is ook het idee van minister Koolmees.

   

  Je kunt je afvragen of er voor zelfstandigen dan geen betaalbare alternatieven zijn om een, al dan niet tijdelijke, arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Sparen is sowieso geen optie, geld wordt in de loop van de tijd minder waard en de rente op een spaarrekening is vrijwel nihil. Daarnaast komt er dan ook geen inkomen binnen, en is je met zorg opgebouwde spaargeld op, tsja dan is het geld ook echt op.

  Andere mogelijkheden voor verplichte verzekering ? Schenkkring!

  Maar er bestaan andere mogelijkheden om een betaalbare aov te realiseren. Univé heeft onderzoek gedaan naar hoe lang een zelfstandige gemiddeld arbeidsongeschikt blijft. Het blijkt dat ongeveer 93 procent van de zelfstandigen die arbeidsongeschikt raakt, binnen twee jaar weer is hersteld. Zo zou je, doordat je de uitkeringsduur beperkt, de verzekeringspremies betaalbaar kunnen houden. Op die manier creëer je een vangnet voor het merendeel van de zelfstandigen als werken, tijdelijk, niet mogelijk is. Je hebt dan een betaalbare basisvoorziening voor de meeste hen, aldus Univé.

  De grote vraag die je jezelf als ondernemer nu kunt stellen is, moet ik nu al actie ondernemen of kan ik wachten tot de aov echt verplicht is? Eerlijk gezegd is wachten eigenlijk geen goeie optie. Zoals we al eerder aangaven is het de bedoeling dat in 2020 het voorstel dat, op verzoek van minister Koolmees, nu wordt uitgewerkt, in de wet wordt vastgelegd. Tot die tijd ben je niet verplicht om een aov af te sluiten. Maar er kan jou intussen wel iets overkomen als ondernemer, waardoor je op dat moment niet meer kunt werken en dus geen inkomen hebt.

  Update Verplichte AOV Anno 02-2020 over 2024

   De Stichting van de Arbeid stelt in haar advies aan de minister de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel voor. Elke zelfstandige verzekert zich verplicht  voor een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot een grens van bruto circa € 30.000 per jaar. De uitkering is maximaal € 1.650 per maand.

  De premie voor deze standaard verzekering is 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een maandpremie van maximaal € 189,00. Dekking tot AOW leeftijd.

  De uitkering kent een eigen risicoperiode (wachttijd) , en is 26, 52 of 104 weken. De verzekering is gebaseerd op gangbare arbeid. Er wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog kan uitvoeren. Dit is dus GEEN BEROEPSDEKKING 

  Zelfstandigen kunnen kiezen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar, mits deze voldoen aan de gestelde eisen. Lopende arbeidsongeschikheidsverzekeringen die voldoen, worden vrijgesteld.

  Update 2022 over Verplichte AOV verzekering 

  De overheid is nu al geruime tijd bezig met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Uitvoerder moet dus het UWV worden. Ondanks de enorme drukte en achterstanden die deze instantie al jaren kent, is de overheid voor aan het UWV hiervoor overgeleverd.  

  Verplichte AOV verzekering en het UWV 

  Bij het UWV kun je  kiezen voor een eigen risico van 2 jaar. De planning van de overheid om deze verplichte AOV in te voeren was 2024-2025, maar demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees gaf al eerder aan dat hjet  voorstel voor een verplichte zzp'ers-AOV stuit op grote problemen in de uitvoering leidt. En ook: "de invoering van zo'n verzekering duurt sowieso jaren.'

  Bij de verplichte AOV (2024-2025) kan men kiezen voor een eigen risicoperiode van een half jaar, 1 jaar of 2 jaar. Wanneer gekozen wordt voor een eigen risico van 2 jaar, heeft de ondernemer de laagste premie en realiseert daarmee een behoorlijke besparing. De eerste 2 jaar kan de ondernemer dan gebruik maken van bijvoorbeeld de Samen Sterk Spaar AOV.

  Verbeteringen aan de Verplichte AOV?

  Het inkomen van partners zal voor de uitkering niet meetellen, hetgeen de zelfstandigheid versterkt en eigen vermogen (eigen woning of pensioenspaarpot) hoeft niet te worden aangesproken, zoals wel het geval is bij een beroep op de bijstand. Uitkeringen lopen door tot aan de aow-leeftijd, zonder het verzekergat dat nu veel ondernemers hebben met een commerciële verzekering.

  Samen Sterk Spaar AOV in combinatie met Verplichte UWV oplossing

  Een ouderwetse AOV in combinatie met det Samen Sterk Spaar AOV scenkkring is op dit moment vaak de beste oplossing. Ook uit onderzoeksrapport van MoneyView, blijkt dat de combinatie van 2 jaar een schenkkring (zoals het VoorzieningenFonds) met aansluitend een normale AOV, momenteel de goedkoopste oplossing. De besparing kan oplopen tot 40% op de huidige premie. Veel ondernemers besparen hiermee tussen € 2.000,- en € 4.000,- per jaar.

  Als je nu al kiest voor een schenkkring zoals Samen Sterk Spaar AOVdan sluit de verplichte AOV straks naadloos aan. Dat is de voordeligste gecombineerde oplossing. Zelfstandigen kunnen elkaar in Samen Sterk Spaar AOV schenkkring blijven steunen bij ziekte. Dus ook als de verplichting voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering uiteindelijk toch gaat plaatsvinden inb de toekomst.

  Laatste nieuws Verplichte AOV zelfstandigen 2023 -2027?

  Een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt: de verplichte AOV voor zelfstandigen. Een Update.

  Uit een onderzoek van ZZP Nederland blijkt dat 81 procent van alle zelfstandigen tegen een verplichte AOV is. Toch is  besloten dat er een verplichte AOV voor zelfstandigen er moeten gaan komen.

  Het verplichten van een AOV aan zzp’ers heeft twee belangrijke redenen. Overlegpartijen geven als eerste reden dat het niet redelijk is dat kosten en risico’s van onverzekerden door de samenleving worden gedragen. Immers, als een zzp’er geen inkomen meer heeft door arbeidsongeschiktheid en hij is niet verzekerd, dan valt hij terug op sociale verzekeringen.

  Slechts een op de vijf zzp’ers verzekert zich nu tegen arbeidsongeschiktheid. De reden ligt in het feit dat verzekeraars nu geen acceptatieplicht hebben. Dus zelfstandigen kunnen worden geweigerd op medische gronden. Maar er is voornamelijk een drempel vanwege de hoge premie. Veel zzp’ers kiezen er daardoor bewust voor om onverzekerd te blijven.

  Als tweede reden geeft de overheid aan dat ze schijnzelfstandigheid wil voorkomen. Door een AOV voor zzp’ers verplicht te stellen, wordt een oneerlijke concurrentiepositie voorkomen. De kans op schijnzelfstandigheid neemt af. Het loont namelijk niet meer om zzp’er te worden als je slechts één opdrachtgever hebt en ook nog een verplichte AOV moet betalen. Dan kun je beter in loondienst blijven, zo is de gedachte.

  Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de verplichte verzekering eruit gaat zien. Als je het aan ZZP Nederland vraagt, dan bestaat de verzekering uit een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden. Dus ook voor niet-zzp’ers. een uitkering tot de AOW-leeftijd. Er zou dan sprake moeten zijn van volledige acceptatie en geen uitsluitingen of medische acceptatie.

  Enwat er gaat gebeuren met de verplichte AOV. Als die er komt in de vorm die Stichting van de Arbeid vormgeeft, dan heeft dit gevolgen voor dergelijke nieuwe initiatieven, maar ook voor de bestaande verzekeringsmarkt. Want komt er een overgangsregeling of kunnen bestaande verzekeringsvormen blijven bestaan?

  En wat gebeurt er met zzp’ers met een hoog inkomen? Kunnen zij zich dan vrijwillig bijverzekeren? De Stichting van de Arbeid geeft wel aan dat er ruimte moet zijn voor dergelijke eigen keuzes. Nu afwachten wat de daadwerkelijke invulling van de overheid wordt op deze aangekondigde maatregel.

  Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd het komende jaar te komen met een invulling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Die verzekering wordt op zijn vroegst in 2027 ingevoerd. Er dient nog verdere uitwerking plaats te vinden op opt-out en Onderling Waarborgfonds). Minister Van Gennip denkt wel al dat de de kring van verzekerden kan worden verruimd: “Ook resultaatgenieters, meewerkend partners en directeur-grootaandeelhouders kunnen worden opgenomen in de kring van verzekerden, conform het advies van de Stichting van de Arbeid.”

  Laatste nieuws Verplichte AOV ZZP zelfstandigen 03-04-2023

  De besluitvorming over een verplichte basis-aov voor zzp’ers is weer een stap verder met het vandaag gepresenteerde sociaal akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De contouren van deze verzekering, die een wachttijd krijgt van 1 in plaats van jaar, zijn er nu. Zzp’ers die zich al verzekerd hebben voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, kunnen deze verzekering behouden.

   De Verzekeraars zijn content dat zelfstandigen, de ruimte krijgen om een verzekering af te sluiten die past bij hun behoeften. Het Verbond van van verzekeraars gaat graag in overleg met sociale partners en de overheid om de nog openstaande punten verder uit te werken.

  Verplichte AOVZelfstandigen worden verplicht om een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dat wordt volgens Van Gennip "een betaalbare" verzekering waarmee zelfstandigen een vangnet krijgen. Ook krijgen ondernemers sneller duidelijkheid over zieke werknemers, zegt de minister. Na een jaar moet duidelijk worden of iemand terugkeert of dat er vervanging kan worden geregeld.

  Vooral kleine ondernemingen zijn minder wendbaar als één van de werknemers onverhoopt langdurig ziek wordt. Deze werkgevers blijven nu lang in onzekerheid of een zieke werknemer nog terugkeert, waardoor zij lange tijd geen vervanger in (vaste) dienst kunnen nemen", aldus Van Gennip.

  Er komt een opt-outregeling als de zzp’er een private verzekering sluit met minimaal dezelfde dekking. Voorwaarde is wel dat deze regeling op tijd kan worden ingevoerd. ‘Als blijkt dat de opt-out niet haalbaar is, zijn zelfstandigen met een andere of additionele verzekeringsbehoefte die niet wordt gedekt door de publieke verzekering aangewezen op de private markt.

  Hoogte verplichte uitkering  standaard dekking van 70 procent

  Elke zelfstandige moet zich standaard gaan verzekeren voor een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van 143 procent van het wettelijk minimumloon. De uitkering is maximaal 100 procent van het WML (in 2023 1.934 euro per maand). De premie voor de standaardverzekering schat Van Gennip op 7,5 procent tot 8 procent van het inkomen tot de maximale premiegrondslag. De premies van periodiek uitgekeerde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar.

  VZN reactie:

  Binnen de plannen van minister Van Gennip over de verplichte aov voor zelfstandigen wil zij een wachttijd van één jaar, en publieke uitvoering door het UWV. Zelfstandigenorganisaties hebben in gesprekken met het ministerie juist aangedrongen op een wachttijd van twee jaar. Dat past binnen het reguliere ondernemersrisico.

  Er zijn bovendien al prima oplossingen op de markt voor het verzekeren van de eerste twee jaar van ziekte, zoals broodfondsen en schenkkringen. Daar maken al veel zelfstandigen gebruik van. En 95 procent van alle zieke zelfstandigen is na twee jaar weer aan het werk. ZN-voorzitter Cristel van de Ven: ,,Dat de minister nu toch kiest voor een wachttijd van één jaar vinden wij uiterst teleurstellend. In de brief lezen we bovendien niet waarom ze hiervoor kiest. Dit maakt de toch al verplichte verzekering onnodig duur”.

   Verplichte AOV kamerbrief  (link).

  Minister van Gennip stuurde een brief naar de Tweede Kamer met  betrekking tot de uitwerking van de verplichte AOV. De verzekering – die eerst in 2024 en nu weer pas in 2027 beschikbaar zou moeten zijn (gaat dit er ooit echt komen?)  is – biedt een uitkering van maximaal het minimumloon en kent een wachttijd van 1 jaar, du sniuet -zoals eerst- twee jaar!  Zelfstandigen met een BV vallen nu ook weer buiten de verplichting.

   

  De verplichte AOV in 2027 kort uitgelegd

  Wellicht heb je het ook voorbij zien komen in het nieuws. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te verplichten. Dat roept natuurlijk vragen op bij jou als zelfstandig ondernemer, daarom kort een samenvatting

  Korte samenvating Voorstel Verplichte AOV in 2027

  • De verplichte AOV wordt een publieke verzekering met acceptatieplicht. Beoogde uitvoerder, het UWV.
  • Er komt een wachttijd van een jaar. Dus niet zoals de eerder voorgestelde twee jaar! Dat betekent dat zelfstandigen sowieso, als ze zelf niet iets zelf (bij)regelen een jaar ziekte zelf moeten overbruggen voordat ze een uitkering krijgen.
  • Het wordt een standaard verzekering, waarbij de zelfstandige zich verzekert voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot 143% van het wettelijk minimumloon. De uitkering is maximaal 100% van het minimumloon (nu: 1934 euro per maand)
  • De premie voor de verzekering wordt naar schatting 7,5% tot 8% van het inkomen, tot aan een maximum. De premies zijn fiscaal aftrekbaar.
  • De verplichting gaat gelden voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting, met en zonder personeel en zelfs ook meewerkend echtgenoten.
  • De verplichting geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van BV en mensen die naast ondernemer ook nog in loondienst zijn.
  • Het kabinet onderzoekt de opt-out mogelijk nogmaals. Dat betekent dat een zelfstandige die reeds verzekerd is de keuze krijgt om in plaats van deze verzekering te behouden.Die moet qua hoogte van het verzekerd bedrag en de kwaliteit van de dekking minimaal zijn zoals als de publieke verzekering.
  • Opmerkelijk: Het kabinet ziet zoals broodfondsen en schenkkringen niet als alternatief voor de verplichte aov verzekering.
  • De uitzondering van de verplichte aov voor de agrarische sector vervalt.

  Niet voor 2024 eerst, nu al niet voor 2027

  Het kabinet gaat nu samen met de ‘beoogd uitvoerders’ (de Belastingdienst en het UWV) van deze uitgangspunten een wetsvoorstel maken. De minister wil het voorstel in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat de wet begin 2025 in kan gaan.

  Dat betekent niet dat de verzekering dan ook beschikbaar is voor zelfstandigen. Dat gaat na 2025 nog een paar jaar duren. “Na publicatie van de wet zal er aanvullend tijd nodig zijn om het wetsvoorstel te implementeren en daarmee in werking te laten treden”, schrijft de minister.

  Hoe verloopt de invoering van de verplichte aov?

  De invoering loopt nogal moeizaam. UWV en de Belastingdienst zijn de mogelijke uitvoerders van de regeling, maar kennen grote aarzelingen. Kort samengevat maakt elke keuzevrijheid van zelfstandigen binnen de verplichte regeling voor de twee instanties lastiger uitvoerbaar.

  En dat terwijl diezelfde keuzevrijheid cruciaal is voor het draagvlak onder zelfstandigen.  Een van de gevolgen is dat de invoeringsdatum al meerdere keren is verschoven. In 2020 was er al sprake van dat het pas in 2024 zou lukken. Maar intussen gaat het kabinet er al vanuit dat het de wet op zijn vroegst in 2025 kan publiceren. Dit betekent dat de invoering sowieso alweer verschuift naar 2027.

  Welke zelfstandige heeft wél voordeel van de verplichte AOV?

  Zelfstandig ondernemers die zich wel willen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid maar:

  • Ooit te laat om zich voor UWV Ziektewet en WIA uwv dekking aan te melden (binnen 13 weken uit diensttreding
  • Aanvangsleeftijd, te oud voor bepaald beroep, of restand duur verzekering "te kort tot einddatum dekking" (Bijvoorbeeld dekking tot 67, maximale aanvangsleeftijd 62 (moet 5 jaar tussen zitten.Medisch verleden en/of bestaande (chronische) klachten.
  • Lagere maximale eindleeftijd (met name zware beroepen).
  • Hoge kosten (met name zware beroepen).

   Hoe zit het nu met de verplichte AOV? Update 07-2024

  • Al jaren wordt er gesproken over de verplichte AOV voor ZZP’ers. Na langdurige debatten in Den Haag is er nu een wetsvoorstel ingediend. Het concept hiervan kun je lezen op de website van de overheid. De verplichte AOV, oftewel de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), is bedoeld om zelfstandigen een adequate inkomensvoorziening te bieden bij arbeidsongeschiktheid. Ondernemers gaan maximaal € 195 per maand betalen voor een dekking die maximaal het wettelijk minimumloon bedraagt.

   Voordelen BAZ?Bij de verplichte AOV is er geen medische acceptatie. Dit betekent dat iedereen zich nu kan verzekeren, ongeacht medische geschiedenis of leeftijd. Dit is een groot voordeel, want iedereen zou de mogelijkheid moeten hebben om een inkomen bij ziekte te kunnen regelen.Werkgevers die een arbeidsongeschikte ex-ZZP’er in dienst nemen, lopen minder risico. Het UWV kan toestemming verlenen aan een verzekerde met recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering om gedurende maximaal zes maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten bij een werkgever.

  • Verzekeraars moeten ook bijdragen aan de regeling. Ze betalen een stabiliteitsbijdrage wanneer ze ZZP’ers verzekeren via de “opt-out” optie of wanneer er sprake is van overgangsrecht (lopende verzekeringen). Dit zorgt ervoor dat iedereen bijdraagt aan de regeling. Echter, verzekeraars kunnen medische acceptatie toepassen en zo selectief verzekeren, wat de BAZ duur kan maken. De stabiliteitsbijdrage is bedoeld om dit enigszins te corrigeren, zodat mensen die moeilijk verzekerbaar zijn niet de hoofdprijs betalen.

   Minder...De dekking van de verplichte AOV is voor de gemiddelde ondernemer volstrekt onvoldoende om het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid te dekken. Het gemiddelde inkomen van een ondernemer in Nederland is € 46.000 (CBS 2022). De wet betaalt maximaal het minimumloon uit, wat voor de gemiddelde ondernemer een groot inkomensverlies betekent. Bovendien wordt de uitkering gecompenseerd voor de inkomsten die je nog hebt. Dus als je met 70% arbeidsongeschiktheid nog minimumloon verdient, krijg je niets.

   De wet is discriminerend. Werknemers die arbeidsongeschikt raken, hebben twee jaar de tijd om (permanente) beroepsarbeidsongeschiktheid te accepteren en over te schakelen naar ander werk (WIA). IB-ondernemers krijgen hiervoor in de verplichte AOV maar 1 jaar de tijd, gezien de eigenrisicoperiode van 1 jaar en het criterium van "passende arbeid". Dit betekent dat je alle arbeid moet accepteren die je kan doen, ongeacht of je er werk in kunt vinden.

   Een eigenrisicoperiode van 1 jaar is geen oplossing. Dit benadeelt ondernemers die een schenkkring hebben geregeld. Schenkkringen bieden een uitkering bij ziekte van maximaal 2 jaar, maar de wet biedt geen keuzemogelijkheid voor de eigenrisicoperiode. Dit benadeelt ondernemers met een laag inkomen en weinig vermogen, omdat zij eerst hun reserves moeten aanspreken om 1 jaar arbeidsongeschiktheid te overleven.

   Medische keuzevrijheid wordt ingeperkt. Als je ziek wordt, krijg je te maken met een arbo-arts van het UWV die kan bepalen welke behandeling je moet ondergaan. Dit kan in strijd zijn met (geloofs)overtuigingen en persoonlijke keuzes t.a.v. de kwaliteit van leven. Dit mag niet ten koste gaan van de BAZ-uitkering.

   "Je moet nu iets regelen, anders ben je duurder uit"Of je straks duurder uit bent, hangt af van je situatie en de nog onduidelijke kenmerken van de BAZ. De premie wordt gemaximeerd op € 195 per maand, maar dit wordt betwist als te hoog. Als je nu al iets regelt, kan er een stabiliteitsbijdrage aan je worden doorbelast, wat de kosten onvoorspelbaar maakt.

   "Wanneer je gebruikmaakt van het overgangsrecht, ben je voordeliger uit"Het overgangsrecht biedt een uitweg voor bestaande regelingen, mits ze voldoen aan specifieke eisen, zoals een dekking tot minimaal 55 jaar en een maximaal eigen risico van 1 jaar. Dit geldt niet voor schenkkringen of ongevallenverzekeringen. Tot 1 januari 2026 kun je nog van dit overgangsrecht gebruikmaken.

   Daarnaast is er een opt-out mogelijkheid: je kunt een vergelijkbare regeling afsluiten en hoeft dan niet de BAZ-premie te betalen. Dit kan voordeliger zijn, maar hangt af van de nog onbekende stabiliteitsbijdrage en de minimale premie-eisen.

   Conclusie:Het blijft belangrijk om iets te regelen tegen arbeidsongeschiktheid en de nieuwe wetgeving in gedachten te houden. Let niet alleen op de prijs, maar ook op voorwaarden zoals wachttijd, uitkeringscriteria en dekking.

 • Wees de dure Verplichte AOV (Bijstands AOV) vóór!

  Dure & Slechte Verplichte Bijstands AOV vóór zijn? 

  De Verplichte AOV is van slechte kwaliteit en is premietechnisch duur! Kies en regel daarom jouw AOV nu eerst zelf!  Anders wordt er voor je gekozen!  Een reeds lopende / bestaande AOV verzekering wordt nml. gerespecteerd en zo hoef jij gegarandeerd niet mee te doen aan deze Verplichte AOV.

  Verplichte AOV is Bijstands AOV = 1100 euro per maand netto!

  Er komt er een Verplichte AOV door overheid opgelegde aan die slecht van kwaliteit en duur is. Wij noemen het de Bijstands AOV omdat met € 20000,-  per jaar BRUTO of wel € 1667,- BRUTO per maand geen enkele serieuze ondernemer zijn maandlasten kan betalen, als het inkomen stopt door ziekte. Netto per maand: 1100 euro/?!?

  Het is een dure verzekering van slechte kwaliteit: Je verzekert nml. -niet- je beroep, dus alles wat je nog aan zou kunnen kan, mag je ook gaan doen.

  Als je jouw AOV daarvoor geregeld hebt,  voldoe je aan de eisen en hoef jij 100% gegarandeerd niet mee te doen  aan de Verplichte AOV! 

  De echte bijstand is nog beroerder:

  Gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor een zelfstandig ondernemer, als je -niet-verzekerd - bent?

  Werknemers: WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).Zelfstandig? Nix, noppes, zero: Bijstand!

  Er is maar één vangnet , namelijk een bijstandsuitkering. 

  Wanneer bestaat er recht op een bijstandsuitkering?

  Iedere Nederlander heeft recht op een bestaansminimum. Indien je maandelijks onvoldoende inkomen hebt, kun je recht hebben op een bijstandsuitkering. Het gezinsinkomen ligt onder het bestaansminimum

  Daarnaast gelden er enkele vermogenseisen

  Vermogenstoets voor de bijstand

  Een gezin of een alleenstaande ouder mag niet over meer een bepaald vermogen beschikken om recht te hebben op een bijstandsuitkering.  Overwaarde in het huis? Overwaarde in de eigen woning wordt ook gezien als een deel van het vermogen. 

   

   Als bijstandsgerechtigde moet u voldoen aan een aantal verplichtingen  

  • Arbeidsplicht bij bijstandsuitkering
  • U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen. Dit zijn: u moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden; u moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau;
  • Wilt u verhuizen, dan moet u vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u naartoe wilt verhuizen; u moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen; u moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden.
  • Maar wel ergens anders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand; u moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden;
  • u moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling;
  • u moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.
  • Voldoet u niet aan deze plichten? Dan moet uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

  Valt u niets te verwijten? Dan mag de gemeente dit niet doen. Uw gemeente moet rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Vrijgesteld van de arbeidsplicht zijn: alleenstaande ouders met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar.

  Zij moeten hiervoor wel een verzoek indienen bij hun gemeente. Wel moeten zij gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente, gericht op arbeidsinschakeling; mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten). Re-integratieplicht in de bijstand U moet meewerken aan uw re-integratie. En zich houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen.

  Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om bestaande vaardigheden op peil te houden. Of om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoet u niet aan deze plicht? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

  Tegenprestatie in de bijstand

  U bent verplicht om een tegenprestatie naar vermogen uit te voeren als de gemeente dat van u vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde en voor de samenleving nuttige activiteiten. De activiteiten hoeven niet bij te dragen aan uw re-integratie.

  Weigert u een tegenprestatie?

  Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand. Medewerkingsplicht in de bijstand U moet meewerken als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan u vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek.

  Of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft. Werkt u niet mee? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Identificatieplicht in de bijstand U moet kunnen bewijzen wie u bent met een geldig legitimatiebewijs als uw gemeente hierom vraagt.

  Bijvoorbeeld bij de aanvraag van uw bijstandsuitkering, zodat uw gemeente kan bepalen of uw recht op bijstand heeft. Inlichtingenplicht in de bijstand U moet uw gemeente alle informatie geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft.

  Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit direct laten weten.

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: u gaat werken en ontvangt inkomsten; u ontvangt vermogen; u wilt een studie volgen; u wilt vrijwilligerswerk doen; u gaat verhuizen; uw leefsituatie verandert (samenwonen, een scheiding, in- of uit verhuizende kinderen); u wilt met vakantie.

  Meer info over Bijstands wet:

  Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-in-de-bijstand

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page