fbpx
Image
Image

Schenkkring Samsamkring verlaagt de bijdrages

Tijdens de jaarlijkse ALV van schenkkring Sam sam zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo gaan het spaarbedrag en de contributie omlaag. Dat betekent bijvoorbeeld voor een deelnemer met een gewenst inkomen bij ziekte van € 2.000,- (netto) dat het maandbedrag omlaag gaat van €140,- naar € 105. 

Lager spaarbedrag

Bij de oprichting van de vereniging bijna twee jaar geleden was gekozen een spaarbedrag van maandelijks 6% van het gekozen inkomensniveau. Dit heeft geleid tot een zeer gezonde buffer voor schenkingen. De buffer en het lage percentage zieken stelt ons in staat om het percentage nu te verlagen naar 4,5%. Lagere contributie

Momenteel betalen de leden van de schenkkring SAMSAM via de contributie een vast bedrag voor de Arbodienst. Maar er wordt  tot op heden minder dan gedacht gebruik gemaakt van de arbodienst. Vanaf 1 augustus worden de daadwerkelijke kosten voor ondersteuning door de arbodienst betaald vanuit het spaarbedrag. De contributie gaat daardoor omlaag naar € 15,-.

Allianz Coranacoulance: Sluimerdekking em terugkeerregeling

Veel ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden in deze tijd.  Wellicht willen zij de verzekering stilzetten of aanpassen om kosten te besparen. Daar werken we graag aan mee. Daarom wijzen we u op de tijdelijk gratis sluimerdekking en terugkeerregeling voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Beide verruimde regelingen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

08-10-2020: Sluinmerdekking en terugkeerregeling wij verlengd tot 1 januari 2021.

SluimerdekkingOnze AOV’s kunnen voor een periode met een maximum van een jaar geschorst worden. Wij noemen dit sluimeren. Deze regeling hebben wij in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd. Uw klant betaalt in die periode geen premie (normaal is dit 10% premie). Op het moment dat uw klant de dekking wil herstellen, zetten we de verzekering vanaf dat moment weer voort. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens. De normale premie wordt dan weer in rekening gebracht.

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze periode van sluimerdekking is niet gedekt.

TerugkeerregelingOok kan de dekking van onze AOV’s worden aangepast. Wij bieden u daar verschillende mogelijkheden voor. Door het aanpassen van de dekking, kunt u de premie voor uw klant verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Mogelijke aanpassingen

Allianz AOV, Absoluut AOV , Essentie AOV en Ongevallen Plus AOV

Maatwerk AOV en Fundament AOV

Verlagen verzekerd bedrag

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

Verlengen eigen risicotermijn

90, 180 of 365 dagen

90, 180 of 365 dagen

Verkorten uitkeringsduur

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Of totaal maximaal 5 jaar uitkering

De terugkeerregeling houdt in dat uw klant binnen een jaar kan besluiten om de verzekering weer op het oude niveau te brengen. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens.

Let op: Op het moment dat hij gebruik maakt van het recht om de verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag hij niet arbeidsongeschikt zijn. Is uw klant wel arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij het recht op uitkering op basis van de aangepaste dekking.

Meer informatieHeeft u vragen over de sluimerdekking of de terugkeerregeling van onze AOV’s? Neem dan contact op met uw accountmanager Inkomen. Hij is u graag van dienst.

Sluimerdekking

Onze AOV’s kunnen voor een periode met een maximum van een jaar geschorst worden. Wij noemen dit sluimeren. Deze regeling hebben wij in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd. Uw klant betaalt in die periode geen premie (normaal is dit 10% premie). Op het moment dat uw klant de dekking wil herstellen, zetten we de verzekering vanaf dat moment weer voort. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens. De normale premie wordt dan weer in rekening gebracht.

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze periode van sluimerdekking is niet gedekt.

Terugkeerregeling

Ook kan de dekking van onze AOV’s worden aangepast. Wij bieden u daar verschillende mogelijkheden voor. Door het aanpassen van de dekking, kunt u de premie voor uw klant verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Mogelijke aanpassingen die premie besparen

  • Verlagen verzekerd bedrag
  • Verlengen eigen risicotermijn
  • Verkorten uitkeringsduur
  • Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar
  • Of totaal maximaal 5 jaar uitkering
  • Let op: Op het moment dat hij gebruik maakt van het recht om de verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag hij niet arbeidsongeschikt zijn. Is uw klant wel arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij het recht op uitkering op basis van de aangepaste dekking.

Verlenging gratis sluimerdekking en terugkeerregeling AOV (30-07-2020)

Veel ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden in deze tijd.

Veel Vragen gaan over hun AOV. Wellicht willen zij de verzekering schorsen of aanpassen om kosten te besparen.  Daarom wijzen we je op de tijdelijk gratis sluimerdekking en terugkeerregeling voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Allianz. Beide verruimde regelingen hebben wij verlengd tot 1 oktober 2020.

Sluimerdekking

De Allianz AOV’s kunnen voor een periode met een maximum van een jaar geschorst worden. Wij noemen dit sluimeren. Deze regeling is in verband met de coronacrisis tijdelijk verruimd.

Je betaalt in die periode geen premie (normaal is dit 10% premie). Op het moment dat uw klant de dekking wil herstellen, zetten we de verzekering vanaf dat moment weer voort. Wij vragen dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens. De normale premie wordt dan weer in rekening gebracht.  

Let op: Arbeidsongeschiktheid (of een toename hiervan) door klachten die zijn ontstaan of verergerd tijdens deze periode van sluimerdekking is niet gedekt.

Terugkeerregeling

Ook kan de dekking van de AOV’ worden aangepast.  Door het aanpassen van de dekking, kan de premie verlagen. Hieronder ziet u de mogelijke aanpassingen per arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Mogelijke aanpassingen

Allianz AOV, Absoluut AOV , Essentie AOV en Ongevallen Plus AOV

Maatwerk AOV en Fundament AOV

Verlagen verzekerd bedrag

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

U kunt zelf een nieuw verzekerd bedrag kiezen

Verlengen eigen risicotermijn

90, 180 of 365 dagen

90, 180 of 365 dagen

Verkorten uitkeringsduur

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Tot eindleeftijd 55, 60 of 65 jaar

Of totaal maximaal 5 jaar uitkering

De terugkeerregeling houdt in dat je binnen een jaar kan besluiten om de verzekering weer op het oude niveau te brengen. Allianz vraagt dan geen gezondheidsvragen of inkomensgegevens.

Let op: Op het moment dat je j gebruik maakt van het recht om de verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag je niet arbeidsongeschikt zijn. 

AOV en ADHD, is het een psychische aandoening

aov interpolis adhdInterpolis heeft een kraanmachinist met een AOV ADHD  ten onrechte een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering geweigerd. De verzekeraar moet de claim opnieuw in behandeling nemen, omdat vaststaat dat de man de mededelingsplicht niet heeft geschonden bij het invullen van een gezondheidsverklaring. Hij had er geen weet van ADHD een psychische aandoening is.

Interpolis weigert kraanmachinist met ADHD onterecht AOV-uitkering


De in 1991 geboren man vroeg een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering aan en vulde daarbij een een gezondheidsverklaring in en ondertekende die. Op alle vragen – ook of hij psychische klachten heeft gehad – die hij moest beantwoorden, vulde hij nee in en op de vraag naar diverse omstandigheden over zijn gezondheid vermeldde hij onder meer een armbreuk, het verwijderen van de amandelen, het plaatsen van buisjes in de oren, migraine, rugklachten en een scooterongeval. In november 2011 ging de verzekering in.

Medisch dossier nader bekeken


Vier jaar later wilde hij de eindleeftijd in de verzekering aanpassen van 60 naar 67 jaar. Hij vulde daarop een nieuwe gezondheidsverklaring in, waarna de aanpassing van kracht werd. Eind 2018 meldde de man zich voor 50% arbeidsongeschikt wegens psychische klachten. Dat hij toen al een jaar gesprekken voerde met een GGZ-psycholoog was voor de verzekeraar reden zijn medisch dossier te laten onderzoeken.

ADHD is reden om uitkering te weigeren


Toen daaruit bleek dat hij al sinds zijn jeugd ADHD had, was voor de verzekeraar reden om een uitkering te weigeren. De man had immers op de gezondheidsverklaring ingevuld dat hij geen aandoening of klacht had van psychische aard. En ADHD is in de optiek van Interpolis een psychische aandoening. De verzekering ging niet over tot uitkering, er werd een uitsluitingsclausule in de verzekering geplaatst en de gegevens van de man werden opgenomen in de gebeurtenissenadministratie van Achmea gezet voor de duur van acht jaar.

Moest ADHD worden gemeld?

De geschillencommissie van Kifid boog zich over de vraag of de man bij het invullen van de eerste gezondheidsverklaring had moeten melden dat hij ADHD heeft. De commissie vindt van niet, omdat het antwoord dat de man heeft gegeven op de vraag of hij klachten, ziekten of aandoeningen, zoals depressie, overspannenheid, overwerktheid, slapeloosheid, burnout, juist heeft beantwoord. De man wist niet dat ADHD een psychische aandoening is.

Was sprake van psychische klachten?

“Het is dus de vraag of consument zich ervan bewust is geweest dat hij psychische klachten heeft gehad. Of consument, van wie in de medische stukken gesteld wordt dat bij psychiatrisch onderzoek het simplistische, concretistische denken is opgevallen, dit had behoren te weten is de volgende vraag. Het is aan verzekeraar om hiervan het bewijs te leveren. Verzekeraar is in dit bewijs niet geslaagd.”

Geen schending mededelingsplicht
Van een schending van de mededelingsplicht is volgende de commissie dan ook geen sprake. Interpolis moet alsnog tot uitkering overgaan en de gegevens van de man uit de gebeurtenissenadministratie halen. Ook moet de eindleeftijd van de verzekering weer worden verhoogd naar 67 jaar. Overigens heeft Interpolis de vraagstelling op de gezondheidsverklaring inmiddels aangepast en wordt expliciet vermeld dat ADHD een psychische aandoening is.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page