logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal nieuwe wetten en regels waar jij als zzp’er mee te maken krijgt. Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2019 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil je weten wat er voor jou als mkb'er verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.


1. Belastingstelsel: van 4 naar 2 schijven
Per 1 januari 2019 wijzigen de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning) en wordt het stelsel stapsgewijs aangepast. In het huidige stelsel zijn er nu nog vier boxen, tegen 2021 zullen er nog maar twee belastingschrijven in box 1 zijn. Dit zou het stelsel makkelijker maken voor ondernemers.

2. Laag btw-tarief: van 6% naar 9%
Het lage btw-tarief verandert per 1 januari van 6% naar 9%. Lever je diensten of producten die belast zijn met het lage tarief? Dan zal je vanaf het nieuwe jaar 9% in rekening moeten brengen, in plaats van de gebruikelijke 6%. De verhoging kan invloed hebben op bijvoorbeeld je prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Eerder schreven we al over de gevolgen voor zzp’ers en de zaken die je kunt regelen om ter voorbereiding. Lees het artikel hier.

3. Voucher of cadeaubon bepaalt moment btw afdracht
De verkoop van vouchers en cadeaubonnen is tot 2019 nog vrijgesteld van belasting. Vanaf 1 januari geldt dat het soort voucher of cadeaubon bepalend is voor het moment waarop btw wordt afgedragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Vouchers en cadeaubonnen voor enkelvoudig gebruik
Je draagt de btw af bij de verkoop. Het is duidelijk waar de levering of dienst plaatsvindt, wie dit levert en wat het btw-tarief is. Denk hierbij aan toegangskaarten of vervoersbewijzen.
Vouchers en cadeaubonnen voor meervoudig gebruik
Je draagt de btw af bij de verzilvering van de voucher of cadeaubon. Deze bonnen kunnen op verschillende plekken worden ingeleverd. Hier is bij de verkoop nog niet duidelijke welke goederen of diensten afgenomen zullen worden, wie ze levert en welk btw-tarief daarbij hoort.

Kabinet blijft tegen verplichte aov zzp'ers

 De regering neemt de OESO-aanbeveling om een verplichte minimumdekking in te voeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden niet over. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op de evaluatie fiscale ondernemersregelingen en aanbevelingen OESO over zzp’ers. De regering volhardt dus in haar standpunt inzake wel of geen verplichte aov voor zzp'ers.

Het kabinet "constateert dat de verzekeringsgraad onder zzp’ers laag is en vindt dat zorgelijk. Het kabinet hecht echter ook aan de mogelijkheid van zelfstandigen om een bewuste keuze te kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, waarbij het aan zelfstandigen zelf is om adequate voorzieningen te treffen, passend bij de persoonlijke situatie en behoeften. De private markt biedt een breed scala aan mogelijkheden. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandigen die zich willen verzekeren toegang hebben tot betaalbare verzekeringen. Daarom is het kabinet in gesprek met verzekeraars om het verzekeringsaanbod te verbeteren. Ook heeft het kabinet de arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT) aangekondigd waarmee bescherming wordt geboden aan kwetsbare zelfstandigen. De verzekeringsgraad onder zelfstandigen maakt tevens deel uit van de commissie regulering van werk."

Minister Koolmees lanceert een bewustwordingscampagne in plaats van een verplichte AOV

Omdat drie op de vier zzp’ers niet verzekerd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, lanceert minister Koolmees een ’bewustwordingscampagne’. Zelfstandigen Bouw redeneert dat een campagne niet helpt om zzp’ers goed verzekerd te krijgen.

Veel zelfstandigen zien af van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege de hoge kosten.

Eindelijk een kabinet dat korte metten maakt van het uitsluiten van grote groepen vakmensen tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat was mijn hoopvolle conclusie na lezing van de passage in het regeerakkoord om de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te verbeteren.

Eindelijk een kabinet dat de wanpraktijken van verzekeraars gaat aanpakken. Wanpraktijken die ertoe hebben geleid dat vele tienduizenden zelfstandige vakmensen hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben moeten opgeven. Met Wouter Koolmees als minister van Sociale Zaken zou het vertrouwen in de politiek onder zelfstandigen in de bouw, onder vakmensen weer worden hersteld. Althans dat was mijn – blijkbaar naïeve – verwachting.

Ik was ervan overtuigd dat minister Koolmees’ rechtvaardigheidsgevoel en zijn liberale drijfveren om het individu de ruimte te geven zich verantwoord te kunnen ontplooien, ertoe zouden leiden dat hij verzekeraars zou dwingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Ik viel van mijn stoel toen ik vernam dat verzekeraars de minister hebben verleid belastinggeld te steken in een bewustwordingscampagne om zzp’ers wegwijs maken in het keuzeproces voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Of anders gezegd: om belastinggeld te steken in de mooie verkooppraatjes van de verzekeraars. 

Tweede kamer Geen voorstel verplichte arbeids ongeschiktheidsverzekering

Het kabinet hoeft geen voorstel te maken waarin een verplichte verzekering voor zzp’ers wordt geregeld. Een motie van de linkse oppositie die daartoe opriep werd dinsdag door een Kamermeerderheid verworpen.

Tweede Kamer niet enthousiast over verplichte aov voor zzp’ers
In de motie memoreerden Paul Smeulders (GroenLinks), Bart van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk en Martin van Rooijer (beiden 50PLUS) aan de statistiek dat de 80% van de zzp’ers niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. De oppositieleden noemen dit een groot risico, voor zowel de zelfstandigen om wie het gaat als voor de samenleving als geheel.

Coalitie stemt tegen
In navolging van werkgeversorganisatie AWVN pleitten de Kamerleden daarom voor een verplichte aov voor alle zzp’ers. De regering zou hier volgens de motie een voorstel voor moeten opstellen bij de uitwerking van de zzp-plannen. De vier partijen kregen echter geen steun van de coalitiepartijen. Ook PVV en SGP stemden tegen. Daarmee werd de motie verworpen.

Commissie onderzoekt consequenties
Overigens betekent dat niet dat het kabinet het onderwerp helemaal laat rusten. Vorige week maakte minister Koolmees van Sociale Zaken bekend een commissie in het leven te roepen die de consequenties van een AOV-plicht moet onderzoeken. Hij wil de uitkomsten daarvan afwachten voor hij zich over een eventueel voorstel wil buigen.

Verzekeraars staan bepaald niet te springen om een verplichte aov voor zzp’ers. Het Verbond vindt dat een verzekeringsplicht geen recht doet aan de keuzevrijheid en de behoefte aan maatwerk voor ondernemers. Verbondsdirecteur Harold Herbert noemde een verplichte aov een hobbezak. Een verplichte polis zal volgens hem leiden tot een product waar niemand op dit te wachten, met een prijs die niet klopt.

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services