logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

Productontwikkeling ZZP produkten

Een Pensioenaanbieder een  verzekeraar Allianz een scrowdsurance-platform willen met één product twee typische ‘zzp-problemen’ tackelen. Namelijk: ze sluiten geen aov af omdat ze die te duur vinden en ze de stellen de opbouw van pensioen uit. De drie partijen gebruiken de niet uitgekeerde aov-inleg van deelnemers voor pensioenbeleggingen.

Het product zou het idee van een broodfonds en de mogelijkheid om pensioen op te bouwen moeten gaan combineren.. Zzp’ers zetten maandelijks een bedrag opzij op een eigen, aparte, rekening. Is er iemand ziek dan krijgen alle deelnemers een betaalverzoek. Bij een verzuimpercentage van 1,5%, het gemiddelde onder zzp’ers, minder dan een kwart van de inleg.

Automatisch beleggen
De maandelijkse inleg van deelnemers wordt alleen aangesproken als er mensen in de kring van deelnemende Bright-leden ziek zijn. Het deel dat niet nodig is voor de aov-uitkeringen aan deelnemers van deze zzp-kring kan automatisch worden belegd op een pensioen- of beleggingsrekening.

Deelnemers krijgen bij arbeidsongeschiktheid na twee maanden een uitkering. Die duurt maximaal twee jaar. Voor zzp’ers die arbeidsongeschiktheid voor een langere periode willen verzekeren, heeft Allianz een aansluitend product. Daarmee is een uitkering tot vijf jaar of tot aan de pensioendatum mogelijk. Omdat die een eigenrisicoperiode heeft van twee jaar – de tijd dat arbeidsongeschiktheid gedekt is via de zzp-kring – kunnen verzekerden die met korting afsluiten.

Broodfonds te klein
Volgens directeur Sjaak Zonneveld ontstond het product nadat deelnemers vroegen een broodfonds wilde oprichten. Beperking daarvan is echter dat zo’n fonds niet meer dan 50 leden kan tellen. “De combinatie van producten en het delen van risico met elkaar maakt deze samenwerking uniek en zeer voordelig. Deze stap past helemaal in onze visie waarbij we onze deelnemers mee laten denken en doen”, aldus Zonneveld.

‘Klant met letselschade heeft geen baat bij werken met één medisch adviseur’

Consumenten met letselschade schieten niets op met de nieuwe aanbeveling van de Letselschaderaad om voortaan te werken met één onafhankelijke adviseur voor beide partijen. Dit stelt Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL & G in reactie op de aanbeveling. Volgens haar leidt het tot een onvrijwillige aantasting van de privacy van letselschadeslachtoffers en een verdere vertraging van de schadeafwikkeling.

‘Klant met letselschade heeft geen baat bij werken met één medisch adviseur’
Letselschaderegelaars kunnen vanaf deze week aan de slag met een nieuwe aanbeveling van de Letselschade Raad: Werken met 1 medisch adviseur. Volgens eigenaar Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL&G in Amsterdam is de aanbeveling echter ?een ramp voor slachtoffers...
Letselschaderegelaars kunnen vanaf deze week aan de slag met een nieuwe aanbeveling van de Letselschade Raad: Werken met 1 medisch adviseur. Op basis van eerder gehouden pilots blijkt volgens de Letselschaderaad dat bij het werken met één medisch adviseur ‘de doorlooptijd van het medisch traject wordt verkort, de klanttevredenheid gemiddeld op hetzelfde niveau blijft en de dossierkosten beperkt kunnen worden’.

Ramp voor slachtoffers
Volgens Steffy Roos du Maine (foto) van het Amsterdamse letselschadebureau JBL & G pakt de aanbeveling echter uit als een ramp voor slachtoffers en hun behandelaars. “Deze hele werkwijze is juist nog weer eens extra belastend. In de discussie over letselschadeslachtoffers neigt het steeds meer naar kostenbesparing en efficiëntie, maar laten we niet vergeten dat we het hier over mensen hebben die met letsel kampen dat hen door een ander is aangedaan. Je zit in een rolstoel of moet je met krukken behelpen, omdat een automobilist even op zijn mobieltje keek. Als letselschadeslachtoffer word je dan óók nog opeens opgescheept met een jarenlang traject van verzekeraars die je voor geen cent geloven en in veel gevallen traineren.”

Linkse oppositie wil verplichte verzekering zzp’ers, maar Koolmees....

Groen Links, de SP en de PvdA komen met een gezamenlijke motie waarmee ze minister Koolmees van Sociale Zaken oproepen werk te maken van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat zo’n 73 procent van alle zzp’ers nu niet is verzekerd. Meestal vormen de hoge kosten het grootste struikelblok. Premies bedragen al snel zes- tot zevenhonderd euro per kwartaal. “Je kunt een deel van die premie terugvragen via de inkomstenbelasting”, zegt Willeke Schalk van de KvK. Maar dan nog heb je het over honderden euro’s.”

Koolmees wil eerst de resultaten afwachten van een onderzoek. Hij schreef in een brief aan de Tweede Kamer een commissie te zullen aanstellen om te bekijken wat de gevolgen zijn van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tot zij met resultaten komt, wil hij eigenlijk niet over het onderwerp praten. Ook werkgeversorganisatie AWVN zou het liefst een verplichte verzekering zien komen.

Maar....Minister Koolmees schuift de verplichte verzekering voor zzp’ers op de lange baan

Eerst maar eens onderzoek doen, zegt minister Koolmees van sociale zaken over een verplichte verzekering voor zzp’ers. 

De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2019

De dividendbelasting wordt toch niet afgeschaft. De middelen die daardoor vrijkomen, gebruikt de regering voor het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Wijzigingen in belastingplan 2019
Hierna zetten we de wijzigingen van het belastingplan 2019 op een rij. Daarbij refereren wij aan onze Prinsjesdagspecial 2018.

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling
Met de 30%-regeling kunnen werkgevers onder maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. De looptijd van deze regeling wordt nu met 3 jaar verkort van maximaal 8 tot maximaal 5 jaar. Het kabinet vindt dat na een verblijf in Nederland van 5 jaar geen sprake meer is van tijdelijk verblijf.

Het voorstel blijft om deze verkorting per 1 januari 2019 te laten gelden voor nieuwe én bestaande gevallen. Maar voor bepaalde gevallen wordt een uitzondering gemaakt: werknemers voor wie de looptijd van 5 jaar tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 eindigt, behouden op grond van het overgangsrecht de 8-jaarstermijn. Het overgangsrecht voor de onbelaste vergoeding van schoolgelden voor het jaar 2018/2019 is ingetrokken.

Dividendbelasting toch niet afgeschaft
Het kabinet trekt het wetsvoorstel voor het afschaffen van de dividendbelasting in. De budgettaire derving van het afschaffen van de dividendbelasting (geraamd op € 1,9 miljard in 2020) wordt gebruikt voor verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen in Nederland. Het afschaffen van de dividendbelasting lag ook op Prinsjesdag politiek al erg gevoelig. Door het niet verplaatsen van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Nederland kwam dit voorstel nog meer onder vuur te liggen. De Tweede Kamer heeft half november ingestemd met dit wetsvoorstel. De plannen zijn definitief na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en stemmingen op 18 december.

Tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting
De voorziene verlaging van het tarief in de 2e tariefschijf van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019 wordt uitgesteld en pas in 2020 verlaagd. Het tarief in de 1e schijf wordt in 2019 wel verlaagd naar 19%. In 2020 en 2021 worden de percentages van beide schijven versneld verlaagd. 

Tarief vennootschapsbelasting 2018 2019 2020 2021
Eerste schijf 20% 19% 16,5% 15%
Tweede schijf 25% 25% 22,5% 20,5%

Het afschaffen van de dividendbelasting lag ook op Prinsjesdag politiek al erg gevoelig. Door het niet verplaatsen van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Nederland kwam dit voorstel nog meer onder vuur te liggen.

De discussie over de verdeling van het vrijkomende budget als gevolg het niet afschaffen van de dividendbelasting is nog niet beëindigd. De uitkomst van die discussie kan een eventueel instemming van de Tweede en Eerste Kamer met dit wetsvoorstel in de weg staan.

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services