fbpx
Image
Image

TAF nieuwste AOV: Inkomenzeker AOV voor ondernemers

Er volgt een review wanneer er voldoende objectieve informatie bij ons bekend is. TAF heeft geen persbericht nog info aan het Intermediair verstrekt tot op heden vreemd genoeg!

Wordt vervolgd!

 23-050-2023

Toch vandaag meer info van TAF. Volgt een webinar voor Professionele Intermediair

 

  • Tot 85% van het inkomen verzekeren (minimaal € 1.000 en maximaal € 12.500 per maand). 
  • Mogelijk om je te verzekeren tot AOW-leeftijd, ook als deze in de toekomst stijgt tot maximaal 70 jaar.
  • Verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van alle objectief medisch vastgestelde oorzaken. In ruil voor een lagere premie is er de keuze om psychische klachten niet mee te verzekeren.
  • Onbeperkt toegang tot de dienstverlening van Royal Doctors, ook als de verzekerde niet arbeidsongeschikt is.

Je klant kan rekenen op persoonlijke en deskundige begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

 

Bron: VVP website: 

 

TAF heeft haar assortiment uitgebreid met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomenZeker AOV. Met dit product verzekert de ondernemer tot 85 procent van zijn inkomen met een maximum van 12.500 per maand bruto. Het inkomen wordt onafhankelijk vastgesteld door Raadhuys Tax Legal Accounting. De specialisten stellen het inkomen snel en digitaal vast.

Ondernemers kunnen hun eigen risicoperiode en uitkeringsduur kiezen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zich te verzekeren tot de AOW-leeftijd, zonder dat de polis aangepast hoeft te worden als deze leeftijd stijgt tot uiterlijk zeventig jaar.  Deze meestijgende einddatum van de verzekering is volgens eigen zeggen uniek. Psychische klachten kunnen naar keuze wel of niet worden meeverzekerd

Michiel Meijer, commercieel directeur bij TAF: “Momenteel zijn weinig ondernemers beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. Veel van hen zouden echter zonder hun ondernemingsinkomen niet hun hoofd boven water kunnen houden: 42 procent van de zelfstandigen geeft aan geen financieel vangnet te hebben in het geval van arbeidsongeschiktheid. Ook de steun voor een verplichte verzekering is klein. Slechts een derde van de zelfstandigen steunt de verplichtstelling. Dit komt voornamelijk omdat zij de premie te duur vinden.

“Met de InkomenZeker AOV hopen wij de drempel van dit belangrijke vangnet te verlagen, met een verzekering die precies past bij de specifieke situatie van een ondernemer.”

 

Bron Baaz:

TAF Verzekeringen komt met een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. De TAF InkomenZeker AOV biedt zelfstandigen veel keuzemogelijkheden voor een verzekering op maat, tegen een scherpe prijs. Het inkomen van de ondernemer wordt eenvoudig op digitale en onafhankelijke wijze vastgesteld.

TAF ziet dat er in de markt veel behoefte is aan flexibele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die het inkomen van ondernemers beschermen. “Veel ondernemers zijn hier momenteel niet tegen verzekerd, omdat ze het te duur vinden of omdat ze denken dat hen toch niets overkomt”, aldus Michiel Meijer, commercieel directeur bij TAF. “Met deze nieuwe AOV heeft de adviseur meer keuze om de klant een passend aanbod te doen, in de vorm van maatwerk tegen een scherpe prijs. Hiermee hopen wij de hardwerkende ondernemer te overtuigen dit belangrijke vangnet te overwegen.”

Onafhankelijke en digitaal vastgestelde inkomensverklaring

De AOV heeft veel keuzemogelijkheden. Ondernemers kunnen hun eigen risicoperiode en uitkeringsduur kiezen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zich te verzekeren tot de AOW-leeftijd, zonder dat de polis aangepast hoeft te worden als deze leeftijd stijgt tot uiterlijk zeventig jaar.  Deze meestijgende einddatum van de verzekering is uniek. Psychische klachten kunnen naar keuze wel of niet worden meeverzekerd.

Met de TAF InkomenZeker AOV verzekert de ondernemer tot 85 procent van zijn inkomen met een maximum van 12.500 per maand bruto. Het inkomen wordt onafhankelijk vastgesteld door Raadhuys Tax Legal Accounting. De specialisten stellen het inkomen snel en digitaal vast. Lars Mulder, algemeen directeur bij Raadhuys, is blij met de samenwerking met TAF Verzekeringen. “Samen ontzorgen we adviseurs met deze digitale vaststelling van het inkomen. Bovendien maken we arbeidsongeschiktheidsverzekeringen toegankelijker voor een groeiende groep van hardwerkende ondernemers. Dit is een groep die bij tegenwind wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Het is dan ook fijn dat het intermediair hiermee een flexibele oplossing kan bieden.”

Hulp bij zorg en re-integratie

Alle verzekerden hebben onbeperkt toegang tot de diensten van Royal Doctors, die hen bijstaan met het krijgen van de juiste medische zorg, onafhankelijke second opinion service en wachttijdbemiddeling. Ook als zij op dat moment niet arbeidsongeschikt zijn. Ook biedt TAF hulp bij de re-integratie van arbeidsongeschikten.

Moneyview's beperkte blik

Moneyview onderzoekt geen combi AOV -Broodfonds Schenkkringen of Crowdsurance

Moneyview meldt het volgende in hun publicatie m.b.t. hun jaarlijkse onderzoek naar de verschillen in kwaliteit in dekking voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

De verschillende mogelijkheden bij het kiezen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen af. ‘Beroepsarbeid’ is het dominante arbeidsongeschiktheidscriterium geworden. Bij deze vorm is de verzekerde arbeidsongeschikt als hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Dit is tevens de meest kostbare dekkingsvorm en de enige vorm die op alle polissen mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners MoneyView.

Andere gangbare vormen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn bijna van de markt verdwenen. Het criterium ‘Gangbare arbeid’ – de verzekerde is arbeidsongeschikt is als hij geen algemeen geaccepteerde werkzaamheden meer kan uitvoeren – is zelfs niet meer beschikbaar voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten.

‘Passende arbeid’ – een verzekerde is arbeidsongeschikt als hij geen werk meer kan doen dat past bij zijn opleiding en ervaring – als criterium is nog maar bij 40 procent van de verzekeringen mogelijk. Tien jaar geleden was dit nog een optie bij 80 procent van de verzekeringen.

Op het gebied van voorwaarden zijn bij het onderzoek 26 arbeidsongeschiktheids-verzekeringen met elkaar vergeleken op basis van 98 kenmerken. Als besten uit de bus kwamen: a.s.r. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, a.s.r. Flexibele AOV en Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het onderzoek met de prijs als uitgangspunt van de verzekering was gebaseerd op de uitkomsten van 1.920 profielen voor dertien producten met een uitgebreide dekking en uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd. Op dit vlak scoorde Interpolis AOV het beste.

Bron: MoneyView

 

Uiteraard gaat Moneyview hier volledig voorbij aan de vele mogelijkheden die in de praktijk al jarenlang aan de hand zijn: de verschillende combinaties aan broodfondsen en schenkkringen, en de bestaande UWV (Ziektewet en WIA) dekkingen die als je start als ondernemer uit loondienst, tot j ebeschikking staan zonder medische vragen.

Wettelijke vragengrens medische keuringen per 1 juli 2023 aangepast

De wettelijke vragengrens medische keuringen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) past de wettelijke vragengrenzen per 1 juli 2023 tussentijds aan. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze aanpassing voorgesteld met het oog op de huidige hoge inflatie. De nieuwe bedragen worden eind maart bekendgemaakt.

De wettelijke vragengrens medische keuringen is gebaseerd op artikel 5 van de Wet op de medische keuringen. Onder het bedrag van de vragengrens mogen verzekeraars minder vragen bij de beoordeling van aanvragen van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat geldt vooral bij informatie over een genetische aanleg en hiv, maar inmiddels wordt de grens ook gehanteerd bij de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. De minister van VWS past de vragengrens eens per drie jaar aan, aan de consumentenprijsindex. De laatste wijziging was per 1 januari 2022.

Het Verbond heeft, na afstemming met de Commissie Medisch-Ethische Zaken en de sectorbesturen Inkomensverzekeringen en Levensverzekeringen, de minister voorgesteld de vragengrens eenmalig tussentijds te verhogen. Achtergrond van dit verzoek is de huidige extreem hoge inflatie. De eerstvolgende reguliere aanpassing van de vragengrens aan de consumentenprijsindex zou namelijk pas in 2025 plaatsvinden. Met een tussentijdse verhoging blijft de vragengrens beter aangesloten bij de huidige economische ontwikkelingen.

Het ministerie laat de wijziging ingaan per 1 juli 2023. De nieuwe bedragen worden in maart berekend aan de hand van de meeste actuele consumentenprijsindex. De bedragen worden afgerond en rond 1 april gepubliceerd. Zodra ze beschikbaar zijn, deelt het Verbond de nieuwe bedragen per circulaire met de leden, met het verzoek ze zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 juli 2023 te implementeren.

Bron: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/wettelijke-vragengrens-per-1-juli-2023-aangepast

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page