fbpx
Image
Image

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt als je een aov verzekering hebt, wat houdt dat in

Wat betekent het eigenlijk om gedeeltelijk arbeidsongeschikt te zijn volgens je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Als zelfstandige of ondernemer kan je geconfronteerd worden met situaties waarin je niet in staat bent om te werken. Maar wanneer wordt dit beschouwd als arbeidsongeschiktheid volgens je verzekering, en wat houdt dit precies in bij de verzekeraar?

Het verschil tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is cruciaal als je een AOV hebt. Als je slechts een deel van je werk nog kunt doen, wordt dit beschouwd als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Maar wie bepaalt eigenlijk of je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent?

Het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid is een proces waarbij een team van deskundigen betrokken is, bestaande uit een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een claimbehandelaar. Deze deskundigen beoordelen of je nog in staat bent om te werken, en zo ja, in welke mate.

In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt vaak het criterium van beroepsarbeidsongeschiktheid gebruikt. Hierbij wordt alleen gekeken naar je vermogen om je eigen beroep of vak uit te oefenen. Na het eerste jaar kan dit veranderen naar het criterium van passende arbeid, afhankelijk van de variant van je AOV.

Het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering die je ontvangt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvang je een percentage van het verzekerde bedrag, gebaseerd op het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Stel, je hebt een AOV met een verzekerd bedrag van €40.000,- per jaar en je wordt beoordeeld als 45% arbeidsongeschikt. Dan ontvang je een uitkering van 50% van het verzekerde bedrag, wat neerkomt op €20.000,- per jaar. Dit bedrag is echter nog onderhevig aan belastingen die worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.

Het percentage arbeidsongeschiktheid bepaalt direct de hoogte van de uitkering die je ontvangt. Hieronder zie je een overzicht van de arbeidsongeschiktheidspercentages en de bijbehorende percentages van het verzekerde bedrag:

  • - Van 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt: 100% van het verzekerde bedrag
  • - Van 65% tot en met 79% arbeidsongeschikt: 75% van het verzekerde bedrag- Van 55% tot en met 64% arbeidsongeschikt: 60% van het verzekerde bedrag
  • - Van 45% tot en met 54% arbeidsongeschikt: 50% van het verzekerde bedrag- Van 35% tot en met 44% arbeidsongeschikt: 40% van het verzekerde bedrag
  • - Van 25% tot en met 34% arbeidsongeschikt: 30% van het verzekerde bedrag
  • - Van 0% tot en met 24% arbeidsongeschikt: Geen uitkering

Dit schema geeft duidelijk aan hoe het percentage van arbeidsongeschiktheid de hoogte van de uitkering beïnvloedt, met hogere percentages die corresponderen met hogere uitkeringspercentages.

Hoeveel houd je dan netto over bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Laten we een voorbeeld bekijken om dit duidelijker te maken. Stel dat je als zelfstandig consultant werkt en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt afgesloten met een verzekerd bedrag van €40.000,- per jaar. Door een blessure ben je 45% arbeidsongeschikt verklaard, wat betekent dat je recht hebt op een uitkering van 50% van het verzekerde bedrag, oftewel €20.000,- per jaar.

Echter je kan noog voor 55% werken en dus kun je daarmee in totaal 55% van je eerdere inkomen blijven verdienen. Dit komt bovenop je gedeeltelijke uitkering uiteraard.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page