fbpx
Image
Image

Geen verplichte AOV ZZP voor landbouw en zelfstandigen met personeel?

Geen verplichte AOV ZZP voor landbouw en zelfstandigen met personeel

Dat blijkt bij de presentatie van het voorstel ‘Keuze voor Zekerheid’ dat de Stichting van de Arbeid maakte op verzoek van het kabinet. Steeds meer zelfstandigen bleken zich vanwege de hoge premie niet meer te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet vindt dit onwenselijk en zoekt daarom naar een oplossing.

Inkomensverlies

In het voorstel moeten zelfstandigen zonder personeel zich straks standaard verzekeren voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen kunnen daarbij zelf hun periode van eigen risico kiezen: een halfjaar, 1 of 2 jaar. Deze keuze heeft gevolgen voor de premiehoogte. Naar schatting zal een zzp‘er met een bruto jaarinkomen vanaf € 20.000, maandelijks € 120 tot € 220 kwijt zijn aan de verplichte aov. Netto is dat tussen de € 85 en € 150 per maand. Verzekerden kunnen maandelijks een maximale uitkering van € 1.650 bruto krijgen, gelijk aan het wettelijk minimumloon. UWV gaat de uitvoering van de verzekering doen en de Belastingdienst int de premies.

Boeren en tuinders kunnen directe uitval vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid prima opvangen met hulp van het gezin, buren, bedrijfsverzorging of inhuur van personeel

LTO Nederland pleit ervoor om de agrarische sector vrij te stellen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Agrarische ondernemers lopen net als iedere zelfstandige zonder personeel natuurlijk een risico op arbeidsongeschiktheid. Maar in de regel kunnen boeren en tuinders de directe uitval vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid prima opvangen met hulp van het gezin, buren, bedrijfsverzorging of inhuur van personeel”, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Een verplichte verzekering is daarom niet nodig. Agrarische ondernemers die toch een verzekering wensen, kunnen altijd terecht op de private markt voor een verzekering op maat”, vindt hij.

Alle zelfstandigen zonder personeel moeten zich standaard gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (aov).

De premie wordt inkomensafhankelijk en daarnaast gaat de hoogte afhangen van een korter of langer eigen risico. Die keuze is aan de zzp’er. heb je personeel ben je gevrijwaard kennelijk. dat zaal wel een ontsnappingsroute worden?

Dit is het voorstel dat de Stichting van de Arbeid - waarin de sociale partners overleggen - vandaag heeft gepresenteerd aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het gaat om een nadere uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord. Naar schatting is een zzp’er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt aan de verplichte aov. Netto komt dat uit op een bedrag tussen de 85 en 150 euro per maand.

Voor en tegenstanders stemmen over verplichte AOV

Voor en tegenstanders stemmen over verplichte AOV

Van de freelance journalisten die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stemde 42,2 procent voor het voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Bijna evenveel leden (41,1 procent) stemden tegen.

Dat meldt de NVJ. Volgens de beroepsvereniging geeft het minieme verschil aan dat een flink deel van de leden zijn bedenkingen heeft bij huidige voorstel.

Dat er een algemene verzekering komt vinden veel freelance-leden volgens de NVJ geen gek idee, maar dat deze een verplicht karakter heeft oogst wel kritiek. Een groot aantal freelancers heeft daarnaast laten weten dat zij de kosten (tussen de 85 en 150 euro per maand) te hoog vinden en het uitkeringsbedrag (maximaal 1650 euro bruto per maand, met een wachttijd van een jaar) te laag.

Ook vinden ze dat er te weinig garanties zijn voor de toekomst en dat zzp’ers weinig inbreng hebben gehad in de totstandkoming van het voorstel. Eerder deze week gaven zeven zelfstandigenorganisaties al aan met een tegenvoorstel te komen op het voorstel van Koolmees.

De beste Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor kenniswerkers ZZP-ers

De beste Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor kenniswerkers ZZP-ers 

computer

Een kenniswerker is iemand die kennis en informatie tot zich neemt en deze interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distribueert. Informatie verzamelen, analyseren, beoordelen, verwerken, bespreken, en gebruiken. Nederland telt ongeveer 5 miljoen kenniswerkers.  Hij gebruikt zijn vaardigheden om problemen te signaleren en vervolgens oplossingen en alternatieven te zoeken.

Bij Het Nieuwe Werken (HNW) gaat het om het flexibiliseren van het werk naar tijd en plaats.W waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-oplossingen voor onderlinge communicatie en samenwerking, dit in tegenstelling tot 
het oude werken, gebaseerd op de industriële samenleving, waarin de productie van materiële goederen voorop stond.

Totzover de terminologie. Maar wat is de beste AOV voor de kennsiwerker tegenwoordig?

Een kleine omschrijving voor dat deel dat van belang is voor de verzekeraars, om hen in te laten zien, dat jij minder risico loopt dan de bouwvakker, de timmerman en de loodgieter.

Je bent zelfstandig werkzaam en je verricht licht kantoorwerk, d.w.z. je verricht weinig of geen fysieke arbeid.Je werk speelt zich veelal af in kantooromgeving.Je bent adviseur, manager, verkoper, of ICT-er.

Voor de verzekeraar van arbeidsongeschiktheid is dit verzekeringsrisico geringer dan bijvoorbeeld iemand die fysieke handenarbeid (bijv. schilder, timmerman) verricht. Hetgeen resulteert in een voordeligere premiestelling.Er zijn verzekeraars die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde doelgroepen en daarin erg goed zijn. Wij zijn daar uiteraard uitstekend van op de hoogte.

goedkoopste aov kennis werkers aov Er zijn tegenwoordig meer dan 99 varianten, ieder met zijn specifieke kenmerken en voorwaarden. Maar wat betekent dat voor u vraagt u zich af, hoe wordt ik hier wijs uit?! Dat is nu net de missie wij van arbeidsongeschiktheidsverzekering.net! Wij helpen u daarbij graag!

Ik ben (nog) niet serieus geïnteresseerd in een AOV,  maar wil zelf een AOV berekening maken.


Ik ben serieus op zoek naar een AOV en wil deze gaan afsluiten,  ik wil daarom graag een berekening, uitgebreide voorlichting en gedegen persoonlijk AOV Advies Persoonlijk AOV Advies met drie keiharde garanties van een ervaren AOV-expert.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page