logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

Verplichte AOV voor zelfstandigen , argumenten voor- en tegen...

Regelmatig wordt er geroepen dat zzp’ers zich verplicht zouden moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Recent vanuit de bouw waar 2 op de 3 zzp’ers geen AOV heeft. Ook werkgeversorganisatie AWVN pleitte onlangs voor een verplichte AOV verzekering.Verplichte AOV raakt ondernemers die geen of weinig risico lopen De twee meest gehoorde argumenten voor verplichting:

Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten.Beide argumenten gaan beperkt op. Een analyse:

Driekwart van de zzp’ers heeft geen AOV, maar loopt wel een fors financieel risico. Laat ik beginnen met te zeggen: een groot deel van de zzp’ers loopt helemaal geen fors risico. Voor veel zzp’ers is het zzp-inkomen namelijk niet het hoofdbestanddeel van het gezinsinkomen. Als dit stuk inkomen wegvalt, kan de zzp’er met zijn of haar gezin met het resterende inkomen gewoon verder leven. Daarnaast zijn er zzp’ers met een riante vermogenspositie die niet afhankelijk zijn van het zzp-inkomen.

Natuurlijk is er ook een groep zzp’ers die zonder AOV wél een fors financieel risico loopt. Het is belangrijk dat deze groep zich bewust is van dit risico. Hier ligt een taak voor ons als branche. Of zij zich vervolgens wel of niet verzekeren blijft één van de keuzevrijheden van de ondernemer.

Zzp’ers willen wel een AOV, maar kunnen deze vaak niet afsluiten

Ook dit argument wordt regelmatig gebruikt en gaat slechts in een beperkt aantal gevallen op. Ik geef een opsomming van de verzekeringsmogelijkheden voor drie doelgroepen die vaak aangehaald worden.

Oudere zzp’ers: er zijn verzekeraars die zzp’ers accepteren tot vijf jaar voor de einddatum van de verzekering. Leeftijd is dus nauwelijks een beletsel om een AOV te sluiten.

Zzp’ers met gezondheidsissues: verzekeraars kijken naar de gezondheidssituatie van de ondernemer. Dit kan een belemmering zijn voor het afsluiten van een AOV. Gelukkig zijn er goede alternatieven:

De vangnet-AOV van de private verzekeraar voor startende ondernemers
Vrijwillige voorzetting van ZW & WIA voor de zzp’er die uit loondienst komt
Het broodfonds voor kortdurende arbeidsongeschiktheid (twee jaar)

Zzp’ers met een zwaar beroep: een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om – ook voor zware beroepen zoals in de bouw – te kiezen voor een verlengde eindleeftijd. Zo kan bijvoorbeeld een stukadoor een AOV-uitkering krijgen tot zijn 70ste mits hij voor zijn 55e arbeidsongeschikt wordt.

Conclusie
Het valt wel mee met de toegankelijkheid van de AOV voor de zzp’er, hoewel er wel ruimte is voor verbetering. Hetzelfde geldt voor de verzekeringsgraad. Die kan zeker omhoog en daar ligt qua bewustwording en informatie een mooie taak voor verzekeraars en adviseurs. Maar een verplichte AOV? De meeste zzp’ers zijn hier wars van en het raakt ook veel ondernemers die geen of weinig risico lopen. Dat moeten wij met zijn allen niet willen

AM

Allianz AOV en letselschade: verrekenen???

Een zelfstandig werkend fysiotherapeut kreeg na een ongeval een letselschadevergoeding van Allianz. Omdat ze zelf ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering had, wilde Allianz alleen haar AOV-uitkering aanvullen tot de hoogte van haar oude inkomen. Het leidde tot een rechtszaak waarin de rechter zich diende te buigen over de vraag of verrekening van de letselschadevergoeding redelijk is. Tegen de jurisprudentie in koos de rechtbank Rotterdam voor een gedeelde verrekening.


Op 28 december 2015 spande een bergingsbedrijf een kabel over de weg om daarmee een gestrand bestelbusje uit het zand te trekken. De fysiotherapeut fietste tegen de kabel en raakte daardoor voor bijna drie jaar arbeidsongeschikt. De vrouw beschikte sinds 1987 over een Reaal-AOV met een uitkering van maximaal 100 gulden per dag. Volgens de fysiotherapeut betrof dit een sommenverzekering die niets te maken heeft met Allianz of het ongeval.

Allianz is de verzekeraar van het bergingsbedrijf en beschouwt de AOV van het slachtoffer als een schadeverzekering. Een extra vergoeding om het gederfde inkomen te compenseren zou volgens de verzekeraar indruisen tegen het indemniteitsbeginsel.

Sommenverzekering
De rechter oordeelde om te beginnen dat de AOV ‘in overwegende mate’ een sommenverzekering is. De vrouw krijgt de uitkering vanwege feit dat zij arbeidsongeschikt is, niet omdat ze een ongeval heeft gehad. Er is bovendien geen enkele relatie tussen de hoogte van de uitkering en het inkomen van de vrouw. De enige variatie in hoogte wordt gemaakt op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dat betekent volgens de rechtbank echter niet automatisch dat er geen verrekening kan plaatsvinden.

De rechter heeft de ruimte om zelf die beslissing te maken op basis van redelijkheid. Om die beoordeling te kunnen doen stelt de rechtbank zich de volgende zes vragen:

Koolmees stelt commissie in om AO Verzekeringsplicht te onderzoeken

 Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft het onderwerp nog even voor zich uit geschoven: de verzekeringsplicht voor zzp’ers. In een brief aan de Tweede Kamer liet hij gisteren weten een onafhankelijke commissie in te zullen stellen om de consequenties van een verplichte AOV te onderzoeken. Volgens Koolmees zijn er echter nog steeds alternatieven te bedenken die de voorkeur hebben.

Koolmees stelt commissie in om AOV-plicht te onderzoeken
Het voorstel van werkgeversorganisatie AWVN om een aov-plicht in te stellen, wil Koolmees niet nader bespreken in afwachting van de resultaten van de commissie. In plaats daarvan zet hij uiteen waar volgens hem de knelpunten liggen in het huidige beleid en wat er volgens hem aan te doen is. Koolmees volgt daarin de gesprekken met het Verbond van Verzekeraars. Het programma ‘Bevorderen keuzegedrag’ moet zzp’ers aanzetten om zich te verzekeren.

“Verzekeraars verwachten veeleer dat de verzekeringsgraad zal toenemen wanneer het uitstelgedrag van zelfstandigen en het onderschatten van het risico wordt voorkomen”, schrijft Koolmees in de brief.

Druk
Volgens de NOS neemt de druk op de coalitiepartijen toe om meer te doen dan alleen bewustwordingscampagnes. Alleen coalitiepartijen VVD en D66 zijn geen voorstander van een basisbescherming voor zelfstandigen. CDA en ChristenUnie willen dat wel, maar houden zich aan het regeerakkoord. GroenLinks, PvdA en SP bereiden volgens de NOS een gezamenlijke motie voor om dat aan te kaarten. Ze zouden daarbij gesteund worden door de PVV, Denk en 50plus.

Waarom hebben veel ondernemers geen AOV, lees dit en huiver...

In Nederland verkeren ruim 350.000 zelfstandig ondernemers in ernstige financiële problemen. Serge probeert met zijn gezin het hoofd boven water te houden met een schuld van meer dan een miljoen euro.

Ondernemers die in penibele omstandigheden verkeren, brengen hun financiële problemen liever niet naar buiten. Het sluiten van de volgende zakendeal hangt tenslotte af van een succesvolle uitstraling. KRO-NCRV 2Doc Schone Schijn portretteert zelfstandig ondernemer Serge (45) die met schulden van meer dan een miljoen het hoofd boven water probeert te houden.

Serge was een succesvol ondernemer die in de problemen kwam tijdens de financiële crisis van 2008. Hij ontwikkelt producten voor het bedrijfsleven en probeert op netwerkborrels en pitches investeerders te interesseren voor zijn innovaties. Om representatief voor de dag te komen leent hij de BMW van zijn vriend. De gevolgen van de bedrijfsschulden worden pijnlijk voelbaar in het gezin. De wasmachine is kapot, Serge’s vrouw Merel doet de was in de badkuip en er is geen geld voor schoolgeld van de kinderen. De deurwaarder heeft een datum geprikt voor de executieverkoop van de woning.

Met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt werken ruim anderhalf miljoen Nederlanders als zelfstandig ondernemer. Niet iedere zelfstandige is hetzelfde, maar wat zij wel gemeen hebben is dat ze persoonlijk aansprakelijk zijn als het misgaat. Filmmaakster Fleur Amesz stelt in haar documentaire-debuut een actuele maatschappelijke kwestie aan de kaak door een van hen twee jaar lang dicht op de huid te volgen. In Schone Schijn wordt een meedogenloos beeld geschetst van armoede onder ondernemers in Nederland.

De zoektocht naar een hoofdpersoon was een twee jaar durend proces en ontzettend ingewikkeld. “Genoeg ondernemers wilden een kopje koffie met mij drinken, maar absoluut niet met een camera erbij. Constant zat het taboe mijn proces in de weg. Een hele film met onherkenbare gezichten was voor mij geen optie.”

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services