Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Inschrijven voor korting!

Gedepubliceerd
Formuliertest sendinblue

AOV verzekering duur nu en dan helpen wij minder kapitaalkrachtige ZZP-ers met een kortingsactie...

Schrijf je in en we houden je op de hoogte wanneer het weer zover is!

Mag een medisch adviseur bij de acceptatie van een aov verzekering een heel medisch dossier opvragen

geheel medisch dossier opvragen aov verzekeringMag een medisch adviseur een compleet medisch dossier opvragen

Het opvragen, verwerken en opslaan van medische gegevens bij een private verzekeraar geschiedt door, of in ieder geval onder verantwoordelijkheid van, de medisch adviseur van die verzekeraar. Dit volgt uit de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken, 2009). De medische acceptatie AOV verzekeringen is aan veel regels onderhevig.

Medische gegevens behoren dan ook te worden toegezonden aan de medisch adviseur. Anders dan bij de hiervoor behandelde verzoeken om medische informatie van belangenbehartigers, lopen de belangen van de patiënt en de verzekeraar niet in alle gevallen parallel.

Dit laat onverlet dat de medisch adviseur van een verzekeraar zich objectief en onafhankelijk dient op te stellen, juist ook waar het gaat om het opvragen van patiëntgegevens. De medisch adviseur zal doorgaans een medisch advies opstellen dat aan de claimbehandelaar van de verzekeraar wordt verstrekt. Het is van belang dat de patiënt kan verifiëren of, en welke medisch adviseur het advies heeft opgesteld. De claimbehandelaar zendt het advies vervolgens door aan (de belangenbehartiger van) de patiënt.

De onder paragraaf 1.1 vermelde voorwaarden voor gegevensverstrekking aan derden gelden in dit verband onverkort. Dit geldt ook voor de voorwaarde van gerichte en feitelijke vraagstelling. Een verzoek van een medisch adviseur van een private verzekeraar om verstrekking van een afschrift van een volledig medisch dossier zal een behandelend arts slechts zelden kunnen honoreren.

Jokken over je hoge BMI en een AOV verzekering voor zelfstandigen

bmi calculator 254 153Een verzekerde van BNP Paribas Cardif heeft bij het aanvragen van een woonlastenverzekering nagelaten haar ernstige overgewicht te melden. De mededelingsplicht is geschonden, oordeelt Kifid, maar dat gaat niet op voor een tweede lastenverzekering bij dezelfde verzekeraar: die moet tot uitkering komen.

Klant verzweeg torenhoge BMI, maar krijgt toch uitkering uit aov
De vrouw vraagt medio 2004 een Hypotheek Opvang Polis aan met dekking tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op de verkorte gezondheidsverklaring vult zij een lengte in van 1 meter 64 en een gewicht van 74 kilo. Samen met haar partner vraagt ze drie jaar later ook een Woongarant Inkomensbeschermingsplan aan. Ze is dan volgens opgave 1 centimeter langer en 6 kilo zwaarder dan drie jaar ervoor. Voor beide verzekeringen is de vrouw geaccepteerd.

Verplichte AOV voor zelfstandigen komt er nooit Koolmees?

finger 3

Minister Koolmees wil bereiken dat zelfstandigen bewust gaan nadenken over wel of geen arbeidsongeschiktheidsdekking. Dit via een dit najaar uit te rollen interventie of instrument. De minister: "Het kan zijn dat zelfstandigen niet verzekerd zijn of onderverzekerd zijn. Omdat zij het risico onderschatten, zij alleen aan de korte termijn denken of hun kennis over deze mogelijkheden tekortschiet.

 

Omdat zij het risico onderschatten, zij alleen aan de korte termijn denken of hun kennis over deze mogelijkheden tekortschiet. Met het Programma Bevorderen Keuzegedrag wil ik samen met het Verbond van Verzekeraars bevorderen dat zelfstandigen een bewuste keuze maken om zich wel of niet te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. 

Ik wil bereiken dat zelfstandigen tijdig gaan nadenken over een AOV, de afweging maken of ze deze verzekering nodig hebben en zo ja, ook daadwerkelijk gaan doorpakken. Daarbij wil ik gebruikmaken van gedragsinzichten uit de gedragseconomie."

Met betrekking tot dit laatste kondigt Koolmees een gedragsanalyse. In het kader hiervan zullen ook financieel adviseurs worden geraadpleegd. Daarnaast zal ook onderzocht worden welk concreet handelingsperspectief de zelfstandige geboden kan worden en welk instrument of interventie er ontwikkeld kan worden.

Koolmees: "De ervaringen en suggesties van de doelgroep en stakeholders zijn onontbeerlijk. Partijen die betrokken zullen worden zijn onder andere: zelfstandigenorganisaties (PZO, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNVZelfstandigen), de Broodfondsmakers, Kamer van Koophandel, Adfiz, Wijzer in Geldzaken, Nibud en individuele verzekeraars. Nog voor de zomer zullen deze gesprekken met hen worden gevoerd."

arnoud pasfoto rond vierkant 125 161

Arnoud Wennekus: Zo maak je er ook van af. Kabinet wil het niet en de zzp-er wil het ook niet. Dus een onderzoekje en de hele boel weer in de ijskast. Over twee jaar gaat de ijskast weer open?? Update 2019: Ineens toch een konijn uit de hoed in het kader van het Pensioenakkoord. Het kan raar lopen. Maar nog steeds is de vraag of de verplichte AOV er ook daadwerkelijk komt, en wie die dan gaat uitvoeren, gaat de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering via het  UWV Ziektewet en WIA of via de verzekeraars, of allebei?

Meer ernstige ongelukken op de werkvloer.

auto brug water 200 171Inspectie SZW roept bedrijven op meer te investeren in veiligheidscultuur

Uit cijfers die vandaag door de inspectie SZW zijn gepresenteerd, blijkt dat er steeds meer ernstige ongelukken plaatsvinden op de werkvloer. De cijfers van 2018 laten zien dat de bouw opnieuw de meest onveilige sector was. Het is niet gelukt om het aantal dodelijke ongelukken terug te brengen, net als in 2017 hebben er in de bouw 20 ongelukken met dodelijke afloop plaatsgevonden.

Volgens de inspectie komen ongelukken vooral voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Ook jongeren lopen extra gevaar: de groep van 15 en 24 jaar is vaker bij een ongeluk betrokken, net als ouderen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw vindt deze cijfers onacceptabel: ‘Er wordt vaak gezegd dat meer ongelukken een onvermijdelijk gevolg zijn van de groeiende bouwsector. Hier ben ik het absoluut niet mee eens. We mogen deze cijfers niet accepteren. Dat het mogelijk is om de veiligheid te verbeteren in tijden van groei, heeft de Formule 1-sector laten zien. Ondanks dat de auto’s steeds sneller zijn gaan rijden, is het aantal dodelijke ongelukken gedaald tot bijna nul. Het kan dus wél.’

‘Er wordt in de bouwsector veel te veel vrijblijvend gepraat. In plaats van weer een bewustwordingscampagne wordt het tijd dat er echte veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Iedereen op de bouwplaats heeft hierin een verantwoordelijkheid. Laten we met z’n allen ook deze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de cijfers in 2019 een dalende lijn laten zien.’

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services