fbpx
Image
Image

AOV premie wel of niet aftrekken, ofwel een bruto of netto uitkering

Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je winst. Sommige verzekeringspremie zijn uitgaven kun je aftrekken van je inkomsten, zodat je winst lager uitvalt. Voordeel is dat je dan minder belasting betaalt. 

Betaal je premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan krijgt u aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht van de arbeidsongeschiktheidsverzekering -verzekeraar. Hierin staat hoeveel premie u hebt betaald. Een deel daarvan krijgt u terug via de inkomstenbelasting, als u tenminste de premie mag en ook wilt aftrekken!

Is de premie van mijn AOV fiscaal aftrekbaar?

Als ondernemer mag u de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van uw inkomsten aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Uw AOV-premie is aftrekbaar in Box 1: de box waarin inkomen uit werk en woning worden belast.

Afhankelijk van de belastingschijf van uw inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel van 36,93% of 49,5% van de AOV-premie.

Als ondernemer heb je dus de mogelijkheid om de premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te trekken van je belastbaar inkomen. Maar is dit altijd de beste keuze voor jou?

Dit artikel belicht de voor- en nadelen van een aftrekbare AOV-premie. Ongeacht je keuze, het is tegelijkertijd retebelangrijk te weten dat een AOV-premie nooit als zakelijke kostenpost geldt die je kunt aftrekken voor je onderneming!  

Wat gebeurt er bij een aftrekbare AOV premie?

Bij een aftrekbare premie verminder je je belastbaar inkomen door de betaalde AOV-premie af te trekken. Hierdoor betaal je minder belasting.

Als je de premie aftrekt en later arbeidsongeschikt raakt, beschouwt de Belastingdienst de ontvangen AOV-uitkering als inkomen. Hierover dien je belasting te betalen. Afhankelijk van de hoogte van je AOV-uitkering en eventuele andere inkomsten, kan het belastingtarief variëren van 15% tot 40%.

Dit bedrag wordt ingehouden op je uitkering, waardoor het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt lager uitvalt. Tegelijkertijd moet je er ook nog rekening mee houden dat je, bij een AOV, het eerste jaar vaak nog premie doorbetaalt. Meestal vervalt de premie als je na een jaar nog steeds ziek bent. Dat wil zeggen, als je tenminste premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebt meeverzekerd!

Indien je niet goed geadviseerd bent en een relatief hoge AOV premie betaalt en je uit budgetaire redenen toch een lager verzekerd bedrag hebt gekozen dan eigenlijk nodig, bijvoorbeeld omdat de premie van je AOV nu eenmaal flink hoog is (voorbeeld je bent 55 jaar en je werkt als tegelzetter), kan het zijn dat je financieel al direct een aanzienlijk lager bedrag netto ontvnagt dan je dacht. Het kan gelijk al, zelfs als je maar een wachttijd van een maand hebt, een financieel gat in je begroting slaan.

Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een AOV verzekering.

Let op: Je AOV-uitkering wordt meegenomen in bepaalde inkomensafhankelijke regelingen van de overheid, zoals Toeslagen. Dit kan invloed hebben op je recht op deze regelingen.

 

Aftrekken AOV premies bij een AOV in combinatie met een Crowdsurance, Broodfonds of Schenkkring?

Als je een Combinatie van een AOV hebt met een schenkkring, is dat Schenkkring deel natuurlijk altijd netto, en kun je dit (deel) überhaupt niet eens aftrekken. 

 

Praktische werking van een aftrekbare AOV premie:

AOV-premie betalen en belastingvoordeel ontvangen

 

- Je betaalt de AOV-premie aan je verzekeraar, altijd het bruto bedrag zoals vermeld op je polisblad.

- Je kunt bij de Belastingdienst een Voorlopige aangifte doen om het verwachte belastingvoordeel gedurende het jaar te ontvangen.

- Bij de jaarlijkse belastingaangifte vul je de betaalde AOV-premie in onder "uitgave voor andere inkomensvoorzieningen". Na verwerking door de Belastingdienst wordt het belastingvoordeel uitgekeerd.

 

Belaste uitkering ontvangen:

- Bij een aftrekbare premie houdt je verzekeraar een deel van de uitkering in als belasting en draagt dit af aan de Belastingdienst. Maandelijks ontvang je een overzicht van ingehouden belasting. Het gaat loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Over de uitkering aan de verzekeringsnemer/premiebetaler moet de verzekeraar dus wettelijke loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet) inhouden en afdragen.

- Je geeft de ontvangen uitkeringen op in je belastingaangifte als brutobedragen en als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, niet als inkomen als ondernemer.

- En bij je belastingaangifte geef je de uitkering op als inkomsten: de opgegeven AOV-uitkeringen tellen mee in je "belastbaar inkomen uit werk en woning".

Heb je een boekhouder die je belastingaangifte verzorgt, dan kun je er vanuit gaan dat deze weet hoe je de aangifte moet invullen.

Het is belangrijk te realiseren dat sommige overheidsregelingen naar je inkomen kijken om bijvoorbeeld het recht op Toeslagen te bepalen. Als je in hetzelfde jaar zowel Toeslagen als een AOV-uitkering ontvangt, kan het zijn dat de Toeslagen opnieuw worden berekend en lager uitvallen. Het verschil moet je dan terugbetalen aan de overheid.

 

Wat gebeurt er bij een niet-aftrekbare AOV premie?

Wanneer je niet kiest voor een aftrekbare premie, kun je de AOV-premie niet van je inkomen aftrekken. Als je arbeidsongeschikt raakt, beschouwt de Belastingdienst de AOV-uitkering niet als inkomen. Hierover hoef je geen belasting te betalen. Met andere woorden, je ontvangt het exacte bedrag dat je hebt gekozen bij het afsluiten van je AOV.

 In deze situatie telt je AOV-uitkering ook niet mee als inkomen voor bepaalde overheidsregelingen. Hierdoor wordt je recht op toeslagen niet beïnvloed.

 

Praktische werking van een niet-aftrekbare premie: Premie betalen en geen belastingaangifte

- Je betaalt de AOV-premie aan je verzekeraar, altijd het bruto bedrag zoals vermeld op je polisblad.

- Je hoeft geen voorlopige aangifte te doen voor je AOV-premie.

 

Netto uitkering ontvangen

- Bij een niet-aftrekbare premie wordt er geen belasting ingehouden op je AOV-uitkering. Je ontvangt geen loonstroken.

- Je hoeft de AOV-uitkeringen niet op te geven in je belastingaangifte.

- De opgegeven AOV-uitkeringen tellen niet mee als "belastbaar inkomen uit werk en woning". Ook heeft dit geen invloed op het recht op toeslagen.

 

Kanttekening bij de theorie

Euhm dat is de theorie. De praktijk is dat de Belastingdienst het vaak niet snapt en je er vragen en gedoe over krijgt. Of kan krijgen. dat kan ook na een paar jaar nog zijn, hebben wij in de praktijk mogen ondervinden helaas!

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page