fbpx
Image
Image

AOV premie BV toch bij DGA in privé aftrekbaar: uitzondering

X en BV Y - Juridische Zaak

X was betrokken bij een vennootschap onder firma (vof) met zijn broer, waarin zij een interieurbouwbedrijf runden. Hij had een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op zijn naam in privé. Hij was zowel de verzekeringnemer als de begunstigde en verzekerde. De premies werden betaald vanaf de bankrekening van de vof en geboekt als privé-opname.

In 2013 bracht X zijn onderneming onder in BV Y, waarvan hij de directeur en enige aandeelhouder werd. Op dat moment werd ook de AOV-polis gewijzigd. BV Y werd de verzekeringnemer, maar X bleef de verzekerde. De premies werden na de inbreng in de BV betaald door BV Y en geboekt als een vordering van de BV op X als aandeelhouder.

X voerde de AOV-premie op in zijn aangiften Inkomstenbelasting voor 2016 en 2017, maar de inspecteur was het hier niet mee eens omdat die premie niet op X had gedrukt. X ging in beroep.

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat het vaststond dat BV Y in 2016 en 2017 de verzekeringnemer was. Als verzekeringnemer was BV Y de premies verschuldigd aan de verzekeraar. Hierdoor was het ook duidelijk dat X niet degene was die op basis van de verzekeringsovereenkomst in 2016 en 2017 civielrechtelijk verplicht was om de premies te betalen.

De eis van de inspecteur dat de belastingplichtige de verzekeringnemer moest zijn, volgde volgens de Rechtbank echter niet uit de wettekst en jurisprudentie over het begrip "drukkend". De Rechtbank stelde dat het voor het recht op aftrek van de AOV-premies door X in privé in dit geval niet cruciaal was dat BV Y in 2016 en 2017 als verzekeringnemer op de polis stond.

De Rechtbank nam daarbij in overweging dat X gedurende de gehele vof-periode, vanaf het afsluiten van de AOV-polis, verzekeringnemer was. Het was nooit de bedoeling geweest dat BV Y als verzekeringnemer werd beschouwd. X ondernam meteen actie in de loop van 2017 om zelf weer als verzekeringnemer te worden aangemerkt. Hij begon de premies toen rechtstreeks in privé te betalen en betaalde de premies die BV Y eerder had betaald terug aan de BV. Ook in de periode dat zijn BV de verzekeringnemer was, was X zelf de verzekerde.

Volgens de Rechtbank had X aannemelijk gemaakt dat de premies voor de AOV altijd op hem in privé hadden gedrukt zoals bedoeld in artikel 3.124, lid 1, onderdeel c, Wet Inkomstenbelasting 2001. Hierdoor kon X de premies in aftrek brengen en werd zijn beroep gegrond verklaard.

 

Bron: https://www.futd.nl/brondocument/20234968/rechtbank-noord-nederland-26-september-2023-awb-22-4133

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page