fbpx
Image
Image

AOV en moord....Uitspraak Kifid Vordering afgewezen.

   

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2021-0471(mr. L. van Berkum, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse, mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. L.P. Stapel, secretaris)

Klacht ontvangen op : 21 januari 2020 Ingediend door : De consument Tegen : AEGON Schadeverzekering N.V., gevestigd te ‘s-Gravenhage, verder te noemen de verzekeraarDatum uitspraak : 26 mei 2021Aard uitspraak : Niet-bindend adviesUitkomst : Vordering afgewezenBijlage : Relevante bepalingen uit wet- en regelgeving

Samenvatting

"AOV premies zijn belachelijk hoog en verzekeraars keren toch toch nooit uit"... Waar of niet waar?

Gezondheidsverklaring snel onzorgvuldig ingevuld Let op: Deze verklaring is een belangrijk onderdeel van de juridische overeenkomst!

Dat is de meest voorkomende oorzaak van dat de meest gehoorde opmerkingen/vragen van deze ondernemers / zzper 's.

Uiteraard is het laatst het vervelendst: Je hebt wellicht maandenlang/jarenlang premie betaald en bent in de veronderstelling dat JIJ ALLES ZELF goed had geregeld. Wanneer een (langdurige) uitkering wordt geclaimd, zal de verzekeraar goed alles gaan checken, immers er dreigt een enige tonnen tot miljoenen kostende uitkering tot pensioendatum...

(Bij het breken van een arm of een been, is de uitkering direct al overgemaakt en is er nooit enige discussie).

Onderstaande uitspraak gaat over een consument die geen uitkering kreeg door dat de verzekeraar de uitkering weigerde op grond van onjuiste opgave/verzwijging.De verzekeraar is een commerciële, private partij en mag (in beginsel) kiezen welke verzekeringen hij wel of niet accepteert. Er is dus geen acceptatieplicht.

WAAR OF NIET WAAR : PRAKTIJK

Wees de dure Verplichte AOV (Bijstands AOV) vóór!

Wees de dure Verplichte AOV (Bijstands AOV) vóór!

Dure & Slechte Verplichte Bijstands AOV vóór zijn? 

De Verplichte AOV is van slechte kwaliteit en is premietechnisch duur! Kies en regel daarom jouw AOV nu eerst zelf!  Anders wordt er voor je gekozen!  Een reeds lopende / bestaande AOV verzekering wordt nml. gerespecteerd en zo hoef jij gegarandeerd niet mee te doen aan deze Verplichte AOV.

Verplichte AOV is Bijstands AOV = 1100 euro per maand netto!

Er komt er een Verplichte AOV door overheid opgelegde aan die slecht van kwaliteit en duur is. Wij noemen het de Bijstands AOV omdat met € 20000,-  per jaar BRUTO of wel € 1667,- BRUTO per maand geen enkele serieuze ondernemer zijn maandlasten kan betalen, als het inkomen stopt door ziekte. Netto per maand: 1100 euro/?!?

Het is een dure verzekering van slechte kwaliteit: Je verzekert nml. -niet- je beroep, dus alles wat je nog aan zou kunnen kan, mag je ook gaan doen.

Als je jouw AOV daarvoor geregeld hebt,  voldoe je aan de eisen en hoef jij 100% gegarandeerd niet mee te doen  aan de Verplichte AOV! 

De echte bijstand is nog beroerder:

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor een zelfstandig ondernemer, als je -niet-verzekerd - bent?

Werknemers: WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).Zelfstandig? Nix, noppes, zero: Bijstand!

Er is maar één vangnet , namelijk een bijstandsuitkering. 

Wanneer bestaat er recht op een bijstandsuitkering?

Iedere Nederlander heeft recht op een bestaansminimum. Indien je maandelijks onvoldoende inkomen hebt, kun je recht hebben op een bijstandsuitkering. Het gezinsinkomen ligt onder het bestaansminimum

Daarnaast gelden er enkele vermogenseisen

Vermogenstoets voor de bijstand

Een gezin of een alleenstaande ouder mag niet over meer een bepaald vermogen beschikken om recht te hebben op een bijstandsuitkering.  Overwaarde in het huis? Overwaarde in de eigen woning wordt ook gezien als een deel van het vermogen. 

 

 Als bijstandsgerechtigde moet u voldoen aan een aantal verplichtingen  

  • Arbeidsplicht bij bijstandsuitkering
  • U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen. Dit zijn: u moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden; u moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau;
  • Wilt u verhuizen, dan moet u vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u naartoe wilt verhuizen; u moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen; u moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden.
  • Maar wel ergens anders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand; u moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden;
  • u moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling;
  • u moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.
  • Voldoet u niet aan deze plichten? Dan moet uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Valt u niets te verwijten? Dan mag de gemeente dit niet doen. Uw gemeente moet rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Vrijgesteld van de arbeidsplicht zijn: alleenstaande ouders met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar.

Zij moeten hiervoor wel een verzoek indienen bij hun gemeente. Wel moeten zij gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente, gericht op arbeidsinschakeling; mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten). Re-integratieplicht in de bijstand U moet meewerken aan uw re-integratie. En zich houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen.

Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om bestaande vaardigheden op peil te houden. Of om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoet u niet aan deze plicht? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Tegenprestatie in de bijstand

U bent verplicht om een tegenprestatie naar vermogen uit te voeren als de gemeente dat van u vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde en voor de samenleving nuttige activiteiten. De activiteiten hoeven niet bij te dragen aan uw re-integratie.

Weigert u een tegenprestatie?

Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand. Medewerkingsplicht in de bijstand U moet meewerken als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan u vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek.

Of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft. Werkt u niet mee? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Identificatieplicht in de bijstand U moet kunnen bewijzen wie u bent met een geldig legitimatiebewijs als uw gemeente hierom vraagt.

Bijvoorbeeld bij de aanvraag van uw bijstandsuitkering, zodat uw gemeente kan bepalen of uw recht op bijstand heeft. Inlichtingenplicht in de bijstand U moet uw gemeente alle informatie geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft.

Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit direct laten weten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: u gaat werken en ontvangt inkomsten; u ontvangt vermogen; u wilt een studie volgen; u wilt vrijwilligerswerk doen; u gaat verhuizen; uw leefsituatie verandert (samenwonen, een scheiding, in- of uit verhuizende kinderen); u wilt met vakantie.

Meer info over Bijstands wet:

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-in-de-bijstand

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page