fbpx
Image
Image

Verbeteringen Goudse Ondernemers AOV 2024

 

Uitbreiding Goudse Ondernemers AOV April 2024

 

Vanaf 11 april a.s. worden de tarieven voor nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aangepast. Voor de meeste ondernemers kan De Goudse een lagere premie bieden. In enkele gevallen stijgt het tarief voor nieuwe AOV’s. 

En er is meer. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de Ondernemers-AOV. Voor nieuw aan te vragen verzekeringen sinds 30 november 2023 hebben we belangrijke uitbreidingen gerealiseerd:

  • Zuivere beroepsdekking: Taakverschuiving of aanpassing van werkzaamheden is niet langer van toepassing.
  • Maximale acceptatieleeftijd verhoogd: Een verzekering moet minimaal 6 jaar actief kunnen zijn. Verzekerden met een eindleeftijd van 68 jaar hebben nu een maximale acceptatieleeftijd van 62 jaar. Ook het optierecht valt hieronder.
  • Uitgebreid tijdelijke schorsing: Opschorting van de dekking is nu mogelijk voor maximaal 1,5 jaar tegen een verlaagd tarief van 8% van de geldende premie.
  • Verhoogd optierecht: Het verzekerd bedrag kan nu met maximaal 15% worden verhoogd.
  • Verbeterde eigenrisicotermijn bij een 2e claim: De eigenrisicotermijn wordt niet opnieuw toegepast als een verzekerde zich binnen 30 dagen na herstel opnieuw arbeidsongeschikt meldt. Deze termijn is verruimd naar 90 dagen.
  • Uitkering ouderschapsverlof: Verzekerden zonder zwangerschapsdekking ontvangen nu een uitkering van 7 dagen bij geboorte of adoptie.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page