fbpx
Image
Image

Vangnetverzekering :wanneer de AOV verzekeraar u niet accepteert

Vangnetverzekering in 2024, Een Veiligheidsnet voor Zelfstandigen?

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor een Vangnet AOV

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u op medische gronden te zijn afgewezen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidverzekering.U heeft dus als ondernemer een AOBV aanvraag ingediend bij een verzekeraar. Deze wijst uw aanvraag geheel af. Er is voor u dus geen mogelijkheid om u te verzekeren bij deze maatschappij.

Na deze afwijzing kunt u zich aanmelden bij dezelfde verzekeraar om gebruik te maken voor een Vangnetverzekering. Heeft u bijmeerdere maatschappijen geprobeerd, dient u zich te melden bij de verzekeraar waar u de eerste aanvraag deed.

 

De Vangnetverzekering kent wel een aantal voorwaarden:

De wachttijd voor een eerste uitkering bedraagt 1 jaar Dit betekent dat als u ziek bent het eerste jaar geen uitkering krijgt.

De uitkering is gebaseerd op maximaal 70% van het minimumloon en bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar  De premie bedraagt ca € 3000,- per jaar.

Uitkeringsdrempel:  vanaf 35% arbeidsongeschiktheid op basis van "het niet kunnen uitvoeren van gangbare arbeid". Dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met uw beroep, opleiding of ervaring.

Belangrijkste voorwaarden vangnetverzekering

 • Wachttijd Eén jaar In geval van arbeidsongeschiktheid, start uw uitkering na één jaar
 • Criterium Arbeidsongeschiktheid Gangbare arbeid
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

 

Regeling Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare  zelfstandig ondernemers(vangnetverzekering)

Productkenmerken

Het product heeft de volgende belangrijke uitgangspunten:

 •  Dekking op basis van gangbare arbeid;
 •  Verzekerd bedrag maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon;
 •  Indexatie sluit aan bij aanpassing minimumloon;
 •  Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid; 
 •  Vaste eindleeftijd van 67 jaar; 
 •  Dekking voor zowel gedeeltelijk als volledige arbeidsongeschiktheid;
 •  Eigen risicotermijn van 1 jaar;
 •  Contracttermijn van 1 jaar.

De polisvoorwaarden van dit product liggen vast in het document ‘PolisvoorwaardenArbeidsongeschiktheidsverzekering voor niet regulier verzekerbare zelfstandig ondernemers’met kenmerk 2013-00147428/MBOEL.

Doelgroep

Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen die om medische redenen geenreguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Klanten die een uitsluitingkrijgen op een reguliere AOV vallen niet onder de doelgroep van deze verzekering; zij hebben immers een alternatief en zijn dus verzekerbaar.

Aanbieden

De aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering moet zijn ingediend binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer. Als de verzekeraar eenaanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijst door de gezondheidvan de kandidaat-verzekerde, biedt de verzekeraar de kandidaat-verzekerde automatischeen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen aan.Tevens wijst hij hem op de mogelijkheid om offertes voor een reguliere AOV aan te vragen bijandere verzekeraars.

Als de kandidaat-verzekerde uiteindelijk kiest voor de vangnetverzekering moet deze worden gesloten bij de verzekeraar waar de eerste aanvraag voor een reguliere verzekering is ingediend.

Prijs

Bij acceptatie van deze verzekering wordt geen onderscheid gemaakt op basis van individuele risicokenmerken. De gedachte hierachter is dat deze groep onverzekerbaar is.Aanvullend onderscheid op basis van leeftijd of beroep is daarom technisch onnodig. De verzekerde moet uiteraard wel kunnen aantonen dat hij in staat is het verzekerd inkomen te verdienen.Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van individuele kenmerken kent deze verzekering een maximale premie van € 209,55 per € 1.000 verzekerd bedrag.

Conclusie AOV-zzp.nl

De Vangnetverzekering biedt een cruciale vangnetoplossing voor zelfstandigen die anders onverzekerd zouden blijven. Met specifieke voorwaarden en een vaste premie biedt deze verzekering een noodzakelijke dekking voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor een reguliere AOV.

Maar!Maar deze regeling is relatief duur tegen slechte voorwaarden (gangbare arbeid) en een laag verzekerd bedrag  biedt nauwelijks voldoende inkomen vcoor serieuze ondernemers die een modal of bovenmodaal inkomen verdienen.

Zie van AtotZekerheid: https://www.vanatotzekerheid.nl/

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page