fbpx
Image
Image

Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. 

De zelfstandige moet zich binnen dertien weken na het eindevan de verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering. De Ziektewetverzekering,de WAO en de Wet WIA worden als het ware vrijwillig voortgezet. Het is goed om naast devrijwillige verzekering via het UWV ook altijd offertes van private verzekeraars op tevragen en een goede vergelijking van premie en voorwaarden te maken.

Combinatie UWV AOV en schenkkring

In sommige gevallen is het verzekeren via vrijwillige voortzetting UWV al dan niet inm combinatie met een Broodfondsachtige schenkkring de meest geschikte optie of de best haalbare. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een zwaar beroep uitoefent, doordat u ouder bent of bijvoorbeeld vanwege uw medische historie.

Let op: Aanmelding bij het UWV binnen 13 weken 

Zorg dan wel voor tijdige aanmelding bij het UWV binnen 13 weken na beëindiging loondienstverband of beeindiging uitkering. Er hoeven geen medische waarborgen aan te leveren en er is binnen de gestelde termijn altijd acceptatie.

DGA heeft hier geen mogelijkheid voor ziektedeel, wel voor WIA deel (wachttijd twee jaar):  

 De vrijwillige voortzetting van de Ziektewet is niet mogelijk voor een Directeur Groot Aandeelhouder

Een DGA heeft namelijk tijdens de periode van ziekte recht op loondoorbetaling op grond van de regeling voor werknemer: immers de  DGA een werknemer van de eigen BV.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page