fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?

Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. 

De zelfstandige moet zich binnen dertien weken na het eindevan de verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering. De Ziektewetverzekering,de WAO en de Wet WIA worden als het ware vrijwillig voortgezet. Het is goed om naast devrijwillige verzekering via het UWV ook altijd offertes van private verzekeraars op tevragen en een goede vergelijking van premie en voorwaarden te maken.

Combinatie UWV AOV en schenkkring

In sommige gevallen is het verzekeren via vrijwillige voortzetting UWV al dan niet inm combinatie met een Broodfondsachtige schenkkring de meest geschikte optie of de best haalbare. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een zwaar beroep uitoefent, doordat u ouder bent of bijvoorbeeld vanwege uw medische historie.

Let op: Aanmelding bij het UWV binnen 13 weken 

Zorg dan wel voor tijdige aanmelding bij het UWV binnen 13 weken na beëindiging loondienstverband of beeindiging uitkering. Er hoeven geen medische waarborgen aan te leveren en er is binnen de gestelde termijn altijd acceptatie.

DGA heeft hier geen mogelijkheid voor ziektedeel, wel voor WIA deel (wachttijd twee jaar):  

 De vrijwillige voortzetting van de Ziektewet is niet mogelijk voor een Directeur Groot Aandeelhouder

Een DGA heeft namelijk tijdens de periode van ziekte recht op loondoorbetaling op grond van de regeling voor werknemer: immers de  DGA een werknemer van de eigen BV.

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Sluimerdekking of sluimerregeling
 2. Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 4. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 6. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 7. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 8. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 9. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 10. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 11. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 12. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 13. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 14. Einde van de AOV uitkering
 15. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 16. Ondernemers en sociale zekerheid
 17. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 18. Beroep
 19. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 20. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 21. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 22. AOV-dekkingen
 23. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 24. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 25. AOV's voor werknemers
 26. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 27. Premieaspecten van de AOV-polis
 28. Uitkeringsduur
 29. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 30. Combinaties
 31. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 32. WAZ
 33. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 34. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 35. Toetsing inkomen bij aov
 36. ZEZ-regeling
 37. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 38. Reguliere dekkingsomschrijving
 39. Verzekeringstechnische controle
 40. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 41. Zwangerschap en bevalling
 42. Eindleeftijd
 43. Eigenrisicotermijnen
 44. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 45. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 46. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 47. Premie
 48. Vaste lasten
 49. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 50. Uitkeringshoogte
 51. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 52. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 53. Verzekeringsvorm
 54. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 55. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 56. Medische beoordeling
 57. De zelfstandige
 58. Diverse polisbepalingen
 59. Onderdelen van het schadetraject
 60. Het aanvraagformulier
 61. Omschrijving van de dekking
 62. Schademelding
 63. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 64. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 65. Twee verzekeringsrubrieken
 66. Schade op de AOV
 67. Startende ondernemers
 68. Totaalacceptatie
 69. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 70. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 71. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 72. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 73. Erfelijke achtergrond ziektes
 74. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 75. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 76. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 77. Soorten ziekteverzuim
 78. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 79. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk