fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?

Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. 

De zelfstandige moet zich binnen dertien weken na het eindevan de verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering. De Ziektewetverzekering,de WAO en de Wet WIA worden als het ware vrijwillig voortgezet. Het is goed om naast devrijwillige verzekering via het UWV ook altijd offertes van private verzekeraars op tevragen en een goede vergelijking van premie en voorwaarden te maken.

Combinatie UWV AOV en schenkkring

In sommige gevallen is het verzekeren via vrijwillige voortzetting UWV al dan niet inm combinatie met een Broodfondsachtige schenkkring de meest geschikte optie of de best haalbare. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een zwaar beroep uitoefent, doordat u ouder bent of bijvoorbeeld vanwege uw medische historie.

Let op: Aanmelding bij het UWV binnen 13 weken 

Zorg dan wel voor tijdige aanmelding bij het UWV binnen 13 weken na beëindiging loondienstverband of beeindiging uitkering. Er hoeven geen medische waarborgen aan te leveren en er is binnen de gestelde termijn altijd acceptatie.

DGA heeft hier geen mogelijkheid voor ziektedeel, wel voor WIA deel (wachttijd twee jaar):  

 De vrijwillige voortzetting van de Ziektewet is niet mogelijk voor een Directeur Groot Aandeelhouder

Een DGA heeft namelijk tijdens de periode van ziekte recht op loondoorbetaling op grond van de regeling voor werknemer: immers de  DGA een werknemer van de eigen BV.

 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 2. Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 3. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 4. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 5. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 6. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 7. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 8. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 9. Ondernemers en sociale zekerheid
 10. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 11. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 12. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 13. Einde van de AOV uitkering
 14. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 15. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 16. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 17. Beroep
 18. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 19. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 20. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 21. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 22. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 23. AOV-dekkingen
 24. Uitkeringsduur
 25. Premieaspecten van de AOV-polis
 26. AOV's voor werknemers
 27. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 28. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 29. WAZ
 30. Combinaties
 31. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 32. Toetsing inkomen bij aov
 33. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 34. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 35. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 36. ZEZ-regeling
 37. Zwangerschap en bevalling
 38. Eindleeftijd
 39. Eigenrisicotermijnen
 40. Verzekeringstechnische controle
 41. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 42. Reguliere dekkingsomschrijving
 43. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 44. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 45. Vaste lasten
 46. Premie
 47. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 48. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 49. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 50. Verzekeringsvorm
 51. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 52. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 53. Uitkeringshoogte
 54. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 55. Het aanvraagformulier
 56. Medische beoordeling
 57. De zelfstandige
 58. Diverse polisbepalingen
 59. Omschrijving van de dekking
 60. Onderdelen van het schadetraject
 61. Schademelding
 62. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 63. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 64. Startende ondernemers
 65. Twee verzekeringsrubrieken
 66. Schade op de AOV
 67. Totaalacceptatie
 68. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 69. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 70. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 71. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 72. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 73. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 74. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 75. Erfelijke achtergrond ziektes
 76. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte
 77. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 78. Soorten ziekteverzuim

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page