fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid gaat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid een rol spelen. 


Als de B-rubriek is meeverzekerd (of, in andere terminologie: als er sprake is van een verzekering met dekking voor het na-eerste jaar) en op deze rubriek een uitkering volgt, is er recht op premievrijstelling.

De premievrijstelling geldt voor de premie voor de hele verzekering (dus zowel A- al B-rubriek). Daarnaast is de premievrijstelling evenredig aan het uitkeringspercentage.

 1. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 3. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 4. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 5. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 6. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 7. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 8. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 9. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 10. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 11. Einde van de AOV uitkering
 12. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 13. Ondernemers en sociale zekerheid
 14. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 15. Beroep
 16. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 17. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 18. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 19. AOV-dekkingen
 20. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 21. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 22. AOV's voor werknemers
 23. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 24. Premieaspecten van de AOV-polis
 25. Uitkeringsduur
 26. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 27. Combinaties
 28. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 29. WAZ
 30. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 31. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 32. Toetsing inkomen bij aov
 33. ZEZ-regeling
 34. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 35. Reguliere dekkingsomschrijving
 36. Verzekeringstechnische controle
 37. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 38. Zwangerschap en bevalling
 39. Eindleeftijd
 40. Eigenrisicotermijnen
 41. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 42. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 43. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 44. Premie
 45. Vaste lasten
 46. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 47. Uitkeringshoogte
 48. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 49. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 50. Verzekeringsvorm
 51. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 52. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 53. Medische beoordeling
 54. De zelfstandige
 55. Diverse polisbepalingen
 56. Onderdelen van het schadetraject
 57. Het aanvraagformulier
 58. Omschrijving van de dekking
 59. Schademelding
 60. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 61. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 62. Twee verzekeringsrubrieken
 63. Schade op de AOV
 64. Startende ondernemers
 65. Totaalacceptatie
 66. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 67. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 68. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 69. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 70. Erfelijke achtergrond ziektes
 71. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 72. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 73. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 74. Soorten ziekteverzuim
 75. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 76. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk