fbpx
Image
Image

De verzekering staat momenteel nog open voor beperkte groep zelfstandigen:

- de WAZ-uitkeringsgerechtigde die zich na het beeindigen van de WAZ-uitkering opnieuw wil verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid;
- een startende ondernemer, als deze zich binnen drie maanden na de start (datum inschrijving Kamer van Koophandel) aanmeldt voor deze verzekering bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of verhoogde premie willen of kunnen afsluiten. Ook wanneer de zelfstandige voor de normale arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geweigerd, kan de AOV-vangnetverzekering worden aangeboden. De dekking van deze verzekering is gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidscriterium, dat ook van toepassing is bij de WIA (gangbare arbeid).

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page