fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid gaat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid een rol spelen. 


Als de B-rubriek is meeverzekerd (of, in andere terminologie: als er sprake is van een verzekering met dekking voor het na-eerste jaar) en op deze rubriek een uitkering volgt, is er recht op premievrijstelling.

De premievrijstelling geldt voor de premie voor de hele verzekering (dus zowel A- al B-rubriek). Daarnaast is de premievrijstelling evenredig aan het uitkeringspercentage.

 1. Vrijwillige voortzetting werknemersverzekeringen en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 2. Waarom zou ik gebruik maken van een adviseur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering acceptatie geweigerd
 4. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten?
 5. Vaststelling van de verzekerde jaarrente
 6. Beoordeling beroepsarbeidsongeschiktheid versus passende arbeid
 7. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
 8. Ondernemers en sociale zekerheid
 9. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 10. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 11. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 12. Einde van de AOV uitkering
 13. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 14. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 15. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 16. Beroep
 17. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 18. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 19. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 20. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 21. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 22. AOV-dekkingen
 23. Uitkeringsduur
 24. Premieaspecten van de AOV-polis
 25. AOV's voor werknemers
 26. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 27. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 28. WAZ
 29. Combinaties
 30. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 31. Toetsing inkomen bij aov
 32. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 33. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 34. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 35. ZEZ-regeling
 36. Zwangerschap en bevalling
 37. Eindleeftijd
 38. Eigenrisicotermijnen
 39. Verzekeringstechnische controle
 40. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 41. Reguliere dekkingsomschrijving
 42. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 43. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 44. Vaste lasten
 45. Premie
 46. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 47. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 48. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 49. Verzekeringsvorm
 50. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 51. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 52. Uitkeringshoogte
 53. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 54. Het aanvraagformulier
 55. Medische beoordeling
 56. De zelfstandige
 57. Diverse polisbepalingen
 58. Omschrijving van de dekking
 59. Onderdelen van het schadetraject
 60. Schademelding
 61. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 62. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 63. Startende ondernemers
 64. Twee verzekeringsrubrieken
 65. Schade op de AOV
 66. Totaalacceptatie
 67. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 68. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 69. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 70. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 71. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 72. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 73. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 74. Erfelijke achtergrond ziektes
 75. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte
 76. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 77. Soorten ziekteverzuim

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page