Image
Image

Algemeen

Verplichte AOV zelfstandigen of Basis AOV

verplichte aov bijstands aovVerplichte AOV zelfstandigen of Basis AOV verzekering

Als ondernemer ben je met heel veel dingen tegelijk bezig. Nieuwe projecten, nieuwe klanten, bestaande klanten, administratie, offertes schrijven en noem maar op. Je bent eigenlijk vrijwel altijd bezig, in de avonden en in de weekenden. Kortom, je hebt voor je gevoel altijd tijd te kort. En als je dan een moment niets te doen hebt, dan ben je continue aan het nadenken over manieren om je bedrijf verder te laten groeien.

Maar waar je als ondernemer liever niet over wilt nadenken is de vraag wat je gaat doen als je, onverhoopt, arbeidsongeschiktheid raakt. Want dat is nu echt iets waar je liever niet te lang bij stil wilt blijven staan. En toch weet je dat er iets mee moet. Maar je stelt het nog even uit, er zijn immers altijd andere zaken die wel een deadline hebben. Waar je wel gelijk mee aan de slag moet.

Toch hoor je en zie je om je heen mensen ziek worden, en soms overlijden. Ondernemers en werknemers. Die het soms wel goed hebben geregeld, en soms niet. Sommige hebben dubbel pech. En dat zet je aan het denken.

En dan wordt je toch steeds weer geconfronteerd met het nieuws van de verplichte aov verzekering voor zelfstandigen. Want die kwam ineens uit het niets in het nieuws en heel zelfstandig Nederland kwam direct in opstand.

Veel ondernemers denken nu : Als die er toch komt dan wachten we toch nog even? Dan hoeven we niets zelf te doen en wordt het voor ons geregeld. Tweede gedachte: dit wordt natuurlijk een goedkope verzekering die alle problemen ineens voor ons oplost!  Collectief moet het toch goedkoop zijn? Laat ik je uit de droom helpen. Iets wat ons alleen heel veel geld kost zal niet ineens gratis worden en vanzelf goed geregeld zijn!

Het is juist een van de redenen waarom deze verzekering er wellicht komt! Want ondernemers zijn nu wel verzekerd ,alleen ze betalen er niets voor! Ondernemers die ziek worden en/of geen geld hebben, komen nu in de WWB en parasiteren op de gemeenschapspot wordt zelfs gesteld! En ook als ondernemers zo weinig verdienen dat ze geen pensioen opbouwen en ook zometeen geen inkomsten  hebben, dan zal de overheid ze tocgh moeten helpen is de gedachte. Maar lost deze verplichte verzekering iets automatisch voor je op zelfstandig professional? Nee, voor 95% niet!

 

Als deze Verplichte AOV verzekering er ooit komt dan is het een BIJSTANDS AOV!

Wat bedoel ik daarmee? Waar o.a. over gesproken wordt is een dekking voor maximaal twee jaar op basis van het minimumloon. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor  21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is  per 1 januari 2020: € 1.653,60 per maand. En daar moet nog belasting van af.

Een ondernemer die het ondernemerschap serieus neemt en het financieel goed doet, doet zal bij ziekte aan een dergelijk bedrag zelden genoeg hebben om prive en zakelijke lasten door te kunnen betalen op het moment van langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Daarvan zal de ondernemer niet alleen fors teruggaan in inkomen, maar ook zal daar geen modaal gezin met een huis, hypotheek en kinderen van onderhouden kunnen worden.
 
Bovendien keert deze variant slechts twee jaar uit, en zal je, mits je nog ziek bent na twee jaar, je eventuele schulden moeten gaan afbetalen, of erger nog als je nog ziek bent, je tot de gemeente moeten wenden voor WWB (Bijstand!).
 

Hiermee zet je je opgebouwde vermogen op het spel (banksaldo, overwaarde op je huis, gekochte en afbetaalde eigen auto), aangezien er maar een beperkte vermogensvrijstelling is. je zult dus eerst het leeuwedeel van  je vermogen moeten "opeten" voordat je aanspraak mag maken op het absolute minimum, via een aanvraag bij de gemeente.

Het wordt toch wel tijd

Mocht je er nog niet over hebben nagedacht, dan wordt het wellicht toch eens tijd. Want, zoals je misschien al weet, staat in het dit jaar gesloten principeakkoord met betrekking tot de pensioenen, dat zelfstandigen een verplichte aov verzekering moeten afsluiten als dekking tegen een mogelijke arbeidsongeschiktheid. En in 2020 zou dat deel van het principeakkoord geëffectueerd moeten worden en in de wet zijn vastgelegd. Maar ook even los van dat principeakkoord, je moet je je als ondernemer toch wel eens gaan afvragen hoe je zaken gaat oplossen als je tegen een langduriger ziekbed aankijkt bijvoorbeeld.

Stel maximale dekking van twee jaar vast voor verplichte AOV zzp’ers’

Stel maximale dekking van twee jaar vast voor verplichte AOV zzp’ers’


Verzekeraar Univé pleit voor een maximering van de dekking op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Zo blijft het product betaalbaar en wordt voorkomen dat ondernemers een “eenheidsworst” krijgen opgelegd waar niemand op zit te wachten.

Klacht Kifid - AOV- ZZP.nl

Klacht Kifid AOV ZZP

kifidlogo

Bindend – Niet bindend
Financiële dienstverleners kunnen bindend of niet-bindend zijn aangesloten bij Kifid. Consumenten en ondernemers moeten bij het indienen van een klacht bij Kifid kiezen tussen een bindend of een niet-bindend oordeel. Dat staat in de wet.

Hieronder leggen we het verschil uit.
Bindende uitspraak
Aan een bindend oordeel moeten zowel de consument of ondernemers als de financiële dienstverlener zich houden. U kunt uw klacht dus niet meer aan de rechter voorleggen. Ook niet als u het oneens bent met de uitspraak. Is de uitspraak dat de financiële dienstverlener iets aan de consument of ondernemer moet betalen of geven? Dan is hij daartoe verplicht.

Gaat de klacht over € 25.000 of meer? Dan kan de consument of ondernemer na een bindend oordeel van de Geschillencommissie nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid. Dezelfde uitzondering geldt voor de financiële dienstverlener. De Commissie van Beroep geeft dan als laatste een bindend oordeel. Beide partijen moeten zich aan dit laatste bindende oordeel houden.

Niet-bindende uitspraak
Aan een niet-bindend oordeel hoeven de consument of ondernemer en de financiële dienstverlener zich niet te houden. Bent u het niet eens met de niet-bindende uitspraak? Dan kan de consument of ondernemer de zaak nog aan de rechter voorleggen. Dat geldt ook voor de financiële dienstverlener. Hij hoeft een niet-bindende uitspraak niet op te volgen, ook niet als hij u volgens de uitspraak iets zou moeten betalen.

Bindend oordeel alleen als beide partijen dat willen
Kifid kan alleen een bindend oordeel geven als beide partijen dat willen. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u daarvoor kiest. In ons dienstverleners register staat welke financiële dienstverleners de oordelen van Kifid als bindend aanvaarden. Aan consumenten en ondernemers wordt bij het indienen van een klacht gevraagd om te kiezen voor een bindend of niet-bindend oordeel van Kifid.

Consument / ondernemer kiest voor bindend
Wanneer de consument of ondernemer kiest voor een bindend oordeel, dan onderzoekt Kifid of uw financiële dienstverlener dat ook wil. We weten dat veel financiële dienstverleners een bindend oordeel willen als u daarvoor kiest.

Als een financiële dienstverlener een bindend oordeel niet nakomt, kunt u dat afdwingen via de rechter. Die neemt het bindend oordeel van Kifid vrijwel altijd over, tenzij Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Wil uw financiële dienstverlener geen bindend oordeel? Dan wordt de uitspraak sowieso niet-bindend.

Consument / ondernemer kiest voor niet-bindend
Kiest de consument of ondernemer voor een niet-bindend oordeel? Dan zijn zowel de consument of ondernemer als de financiële dienstverlener niet gebonden aan de uitspraak.

Twee uitzonderingen
Soms is de uitspraak toch niet-bindend, ondanks dat beide partijen hebben gekozen voor een bindend oordeel. Dat geldt voor de volgende twee situaties:
Als Kifid kiest voor een vereenvoudigde behandeling omdat zij uw klacht duidelijk niet terecht vindt (conform het Reglement). Omdat het oordeel dan niet-bindend is, kunt u uw klacht nog wel voorleggen aan de rechter.

Als in de uitspraak aan de consument of ondernemer een bedrag wordt toegewezen dat hoger is dan € 100.000 of bij de meeste banken en verzekeraars € 250.000 (conform het Reglement).

In beroep
Bent u het oneens met een bindend oordeel van de Geschillencommissie van Kifid? Dan kunt u de rechter vragen om de uitspraak van de Geschillencommissie te controleren. De rechter gaat uw klacht niet opnieuw inhoudelijk bekijken; hij toetst marginaal. De rechter zal de uitspraak alleen opzij zetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt.

Gaat de klacht over €25.000,- of meer? Dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van Kifid. Die behandelt de klacht helemaal opnieuw.

Bent u het oneens met een niet-bindend oordeel? Dan kunt niet in beroep bij Kifid. U kunt uw klacht alleen nog aan de rechter voorleggen. Die zal de zaak helemaal opnieuw bekijken.

 

embedded

Heeft u vragen over uw ontvangen factuur?

Dank voor uw vraag! Soms zijn er vragen over de factuur die wij sturen. Wij hebben ons uiterste best gedaan u zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk te informeren in onze gesprekken, onze communicatie op onze website en op meegestuurde documenten. Onze meest optimale dienstverlening bestaat uit drie stappen, gedurende de periode dat u een AOV nodig acht. (Ons Stappenplan is helder en duidelijk, en heeft een Video uitleg)

Toch komt het voor dat er vragen resten. Ook omdat vanaf de aanvang van het Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport  tot het ontvangen van de polis soms  toch iets meer tijd zit dan je wellicht had verwacht.  Onze dienstverlening bestaat /kan bestaan uit verschillende onderdelen: -Of alléén Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport Of Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport + Bemiddelingsfee én ALL INCLUSIVE AOV Service Garantie Abonnement samen.

 

 

1.Uw factuur bedraagt   € 295,- of € 365,- euro (ex. BTW) Stap 1 AUDIO?

Luister hier naar de uitleg over Stap 1

Deze factuur gaat dan over het Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport: Afhankelijk van de Efficiencykorting, waarvoor u wel of niet aan de Efficiencykorting /kortingsvoorwaarden daarvoor heeft voldaan verschilt het bedrag. Afhankelijk van de Efficiencykorting, waarvoor u wel of niet voor de Efficiencykorting /kortingsvoorwaarden kwalificeert verschilt het bedrag.


2.Uw factuur bedraagt  € 345,- of € 445,-. (ex. BTW)

Deze factuur is verstuurd en u heeft u de polis al ontvangen?

Let op: Voorwaarden kortingsregeling bij bemiddeling ...als er meerdere regelingen tegelijkertijd gelden! >>>Dit is op de aan u gestuurde factuur expliciet aangegeven en dit staat los van de voorwaarden van de reguliere kortingsregeling inzake bemiddeling.

 

Op het moment dat wij als InkomensZekerheid Collectief een éxtra korting kunnen doorgeven. (Los van onze Efficiencykorting op het AOV Vergelijk & Ontzorgservicegedeelte, en de de  aanvang- en/of /starterskorting op de AOV verzekering) krijgt u de korting die ú het meest voordeel oplevert.

Let op: Kortingsregelingen stapelen niet onbeperkt op. Let op: Het binnen 5 dagen aanleveren is één van de voorwaarden, en niet de enige.  En niet altijd kan u of wij er iets aan doen dat iets langer duurt. Echter dit is wel een voorwaarde voor extra korting.


 

3 Uw factuur bedraagt € 225,-(ex. BTW) ? 

Eenmaal per jaar wordt ons ALL INCLUSIVE  Service Garantie Abonnement in rekening gebracht. Deze wordt jaarlijks automatisch afgeschreven en u heeft ons daarvoor gemachtigd. Alleen de eerste keer wordt deze aan u gefactureerd. En dient u die zelf over te maken.


 

Let op: Al onze belangrijke documenten, uitleg  en toelichtingen staan ook op :

https://www.aov-zzp.nl/formulieren

 

Subcategorieën

Wij werken samen met alle gerenommeerde verzekerings maatschappijen en bieden diverse producten voor arbeidsongeschiktheids verzekeringen aan. Iedere maatschappij heeft zijn weer eigen voorwaarden en premieberekening.

Let op: het begrip "Basis AOV” is een begrip dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen: Hiermee wordt bedoeld een Basis AOV, een Verplichte AOV voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Broodfonds- achtige dekkingen met een uitkeringsduur van maximaal 24 maanden!

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amersfoortse; 

 Amersfoortse Jong Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering ...
 Amersfoortse Groei Arbeidsongeschiktheidsverzekering ...
Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering ...
Amersfoortse AOV 2.5 

Amersfoortse AOV Langer Mee ...

Wilt u de Klaverblad Actieve Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, of de Klaverblad Arbeidsmogelijkheden Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Reaal heeft zijn productenpallet aangepast. Vanaf 22-09-2009 zijn er de: REAAL Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Werknemers.REAAL Ondernemers AOV, De arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee zelfstandig ondernemers zich verzekeren tegen inkomensverlies. De dekking is zeer uitgebreid.

REAAL UNIM AOV
Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars met een hoog inkomen en opleidingsniveau. Werkzaam in een (para)medisch beroep of de zakelijke en financiële dienstverlening.
Vanaf september 2010 geeft Reaal wederom haar AOV assortiment aangepast: Reaal UNIM PLUS AOV. Voor HBO-ers, als medici en paramedici, advocaten, dga's etc.etc.is het tarief nog scherper geworden aldus Reaal. Tevens is er teleacceptatie ingevoerd , hebben ze de preventieservice Lijfwacht geintroduceerd.

 

De term "Basis AOV" is een veelgebruikte marketingnaam dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen.


Een Basis AOV-verzekering, een Verplichte AOV voor alle zelfstandig ondernemers

Voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Schenkkringachtige uitkeringsduur van maximaal 24 maanden! Waarschijnlijk een slechte kwaliteit dekking (Gangbare arbeid) en een minumumbedrag van € 20000,- en een maximumbedrag van € 30000,-.

De Goudse Zelfstandig Verzekerd Arbeidsongeschiktheids verzekering en Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite  zijn oude producten. Goudse Ondernemers AOV het nieuwe en huidge AOV product van de Goudse verzekeringen.

De Goudse heeft veel verbeteringen toegepast in hun nieuwste AOV product. In het verledenn was Goudse juist goed in de zwaardere beroepen. Daar zijn ze nu volledig van afgestapt, mede door de crisisi en de slechte resultaten op de portefeuille van met name de zwaardere beroepen.

Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars op academisch en hbo-niveau tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Movir heeft bewust gekozen voor een gericht aantal beroepsgroepen.Het stelt u in staat om uw relaties perfect maatwerk te leveren als het gaat om financiële inkomenszekerheid.

Sinds februari 2015 voegde MOVIR 350 nieuwe beroepen toe, die zij voorheen niet verzekerde middle shun nieuwe AOV product. Soepel & Zeker AOV NN voor ondernemers.

De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kent een modulaire opbouw in vier verschillende dekkingsvarianten.

Allianz Nederland onderdeel van de Allianz Group, één van de grootste financiële instellingen ter wereld.De Zwolsche Algemene en Royal Nederland zijn hier in Nederland o.a. door Allianz overgenomen.
Allianz heeft in zeer korte tijd een zestal rbeidsongeschiktheidsverzekeringenproducten (AOV's) op de wereld gezet, die over het algemeen goed zijn ontvangen.Staat als vrij streng bekend qua inkomen en qua medische acceptatie.

Zilveren Kruis Achmea kent de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Garant en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering plus.

Taf is een vreemde eend in de bijt op vele fronten. TAF verzekert namelijk geen inkomen, maar slechts vaste maandlasten. 

TAF kende veel opeenvolgende producten met vele wijzigingen. Het TAF Zelfstandigenplan kende ooit een een Basis en een Verlengde dekking. Tevens keerde deze maatschappij de eerste twee jaar bij een a.o. percentage vanaf 35% altijd 100% van het maandbedrag uit. Later zijn er nieuwe voorwaarden, met verbeteringen, maar ook verslechteringen.In 2010 zijn er wederom aanpassingen geweest, wederom verbeteringen en ook verslechteringen. Het 'nieuwe TAF Zelfstandigenplan" dateert van augustus 2011 en heeft belangrijke aanpassingen.

TAF draagt de reputatie mee te dragen van een maatschappij die keer op keer productwijzigingen, voorwaardenwijzigingen en niet te vergeten premieverhogingen doorvoerde. Zij keerden in het verleden tot maar liefst 50% provisie uit op premiebetalende posten. En dat op iedere premiebetaling weer . Bovendien heeft de maatschappij een slechte reputatie naam op het gebied van uitkeren. Hun meest recente product is de TAF GoedGezekerd AOV. Deze kent een aantal duidelijke uitsluitingen. TAF hoopt hun reputatie op te poetsen en werkt aan kwaliteitsverbeteringen omtrent hun maandlastenproduct. Serieuze adviseurs laten zich erop voorstaan geen TAF te adviseren.. Een tweede kans verdient TAF wellicht. Maar ja welke adviseur adviseert dit, als hij de reputatie van TAF kende?

Uitgebreid pakket van deze Italiaanse maatschappij:
Generali AOV Exact, Generali Extra, Generali Opbouw AOV-12, Generali Opbouw AOV-12 Extra, Generali Opbouw AOV-5 en Generali Opbouw AOV-12 Extra.Sinds 25-06-2010 kunnen AOV, AOV Extra en AVO Exact ook met een uitkeringsduur van 5 jaar gekozen worden.

De Italiaanse maatschappij Generali komt qua service in de onderzoeken steeds prima uit de bus. Prettig om te weten.Ook wij ervaren snelheid en service wat dat betreft.Maar hoe zit het qua premie en voorwaarden ?

De premie is in 2009 redelijk scherp, Generali heeft recent hun tarieven aan weer aangepast, ze zijn serieus bezig zich te richten op de ZZP-er om met hun producten een stuk markt te veroveren.Binnen hun ondernemerspakket is ook gemakkelijk en voordelig o.a. en overlijdensrisicoverzekering mee te sluiten.

De AOV Extra kent beroepsarbeidsongeschiktheid , maar let op,de gewone AOV is , na het eerste jaar op basis van passende arbeid. Dre AOV exact is de sommenverzekering, voor degene die absolute zekerheid willen hebben. Generali is inmiddels verkocht aan ASR en valt onder De Amersfoortse (2018)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Delta Lloyd. 

AOV Varianten voor zelfstandigen zijn beperkt tot slechts 2: Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en de Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering Instap. Wel heb je keuze om voor een no-claim optie te kiezen.

Veel maatschappijen hebben die keuze niet (meer). Je betaalt bij aanvang meer dan bij de gewone AOV variant. Door niet te claimen kun je uiteindelijk veel besparen. Maar ja, dat weet je niet, want bij schade val je weer helemaal terug..

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Centraal Beheer : De Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook dit is een Achmea ondermening, waaronder dus Avero, Centraal Beheer en Interpolis.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen BNP PARIBAS Cardif kent de variant Ernstige Aandoeningen en een dekking Arbeidsongeschiktheid,  die binnen hun WIL pakket  gecombineerd kan worden. Hypotheekopvangpolis voor werknemers en ondernemers. Ondernemers maar beperkt te sluiten en tegen slechtere voorwaarden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar Vast Inkomen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar.

De sponsor sinds jaar en dag van het Nederlands elftal kent drie varianten, Nationale Nederlanden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen, Nationale Nederlanden Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Nationale Nederlanden Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vanaf februari 2015 is NN gestopt met sluiten van nieuwe AOV verzekeringen. Movir (moederbedrijf) voert sindsdien de Soepel&Zeker AOV. Ook Delta Lloyd valt (2018) inmiddels onder MOVIR (NN).

Het betreft hier de ZLM Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De varianten van voorheen Fortis ASR tegenwoordig ASR Verzekeringen zijn : ASR Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ASR Uitgebreid Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inmiddels is alles De Amersfoorste geworden, ook Generali is door ASR overgenomen en valt dus onder De Amersfoortse (2018)

Avero voert: Avero Inkomen Continue Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet 7 klassen Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Avero Inkomen Continue Meegroei Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Interpols, Centraal Beheer, Rabobank allemaal een pot nat. Alleen AOV Advies kost daar al ruim € 700,-!  Advies over alleen hun eigen  produkt!

De Confior Arbeidsongeschiktheidsverzekering. NVS Confior Inkomensverzekeraar N.V. Menzis ooit.

Klantervaringen (500+) met AOV-zzp.nl - Klanten over AOV ZZP 

Klantervaringen (500+) AOV Specialist AOV-zzp.nl

Inmiddels hebben we ruim 500 ervaringen en meer dan 115 Officiële Linkedin Recommandaties Klantbeoordelingen c.q. aanbevelingen (niet manipuleerbaar) en dit worden er elke dag meer. Onderstaand een aantal voorbeelden. Ruim 200 reacties op onze (anonieme) enquetes... 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services