fbpx
Image
Image

SharePeople

SharePeople

 • AOV en Broodfondsachtige schenkkringen vergelijken

  Schenkkringen en het Broodfonds

  Als alternatief voor een Arbeidsongeschiktheids Verzekering (AOV) voor mensen in bijvoorbeeld een zzp constructie wordt vaak een zogenaamd Broodfonds genoemd. Sommige ondernemers vinden een verplichte aov verzekering te duur en zoeken daarom hun heil in een zogenaamde schenkkring als het Broodfonds. Maar wat is nu ook alweer een Broodfonds?

  En hoe verhoudt deze zich tot de Verplichte Aov verzekering?

  --> Alleen met een volwaardige AOV verzekering , dus niet met een alternatief voor je AOV verzekering krijg je vrijstelling, als de verplichte AOV door zou gaan in 2024. De Verplichte AOV is relatief duur duur en van slechte kwaliteit en in een enkel geval een (dure) oplossing voor ondernemers die medische klachten hebben, en bij private verzekeraars onverzekerbaar zijn.

  Binnen een Broodfonds is dat afspraak dat de aangesloten ondernemers maandelijks een geldbedrag storten op een speciaal daarvoor in het leven geroepen rekening. Het vermogen dat op deze rekening wordt opgebouwd, wordt gebruikt een ondernemer uit deze groep maximaal 2 jaar financieel te ondersteunen zodra deze voor langere tijd ziek is en dus arbeidsongeschikt. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Schenkkring een Broodfonds en een AOV verzekering?

  Ten eerste is een Broodfonds een schenkkring.En er zijn schenkkringen en ook Broodfondsen die de afkorting AOV gebruiken of misbruiken zoals je wil. Dat zit zo: Een AOV betekent al decennialang als afkorting gebruikt voor Arbeids-Ongeschiktheids-Verzekering.

  Of wel AOV. Maar schenkkring leden en Broodfondsleden (verschillen leggen we later uit) gebruiken de termen door elkaar. Zij zeggen soms hun eigen AOV te hebben geregeld. Feitelijk is dat onjuist hoewel zij wel waarschijnlijk wel het gevoel hebben dat ze het hebben geregeld...

  En om het nog wat ingewikkelder te maken: De AOV afkorting worden ook gebruikt/slim misbruikt, om er een nieuwe betekenis aan te geven: Arbeids-Ongeschiktheids Voorziening. Hiervoor kwalificeert iedere euro op een bankrekening waarvoor jij dit doel in gedachten hebt natuurlijk. Dus zeker ook Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met uitkeringen tot pensioendatum en ook schenkkringen en Broodfondsen die een voorziening/uitkering van (slechts) twee jaar kennen. Duidelijk?

  Er zitten tussen een verplichte aov en een broodfonds legio verschillen. Heb je je als ondernemer aangesloten bij een Broodfonds dan ontvang je geen deskundige professionele begeleiding of hulp als je bijvoorbeeld weer aan het werk wilt gaan. Zo heb je dan bijvoorbeeld geen recht op herscholing. Een ander groot verschil met een verplichte aov verzekering is de tijd dat je een uitkering krijgt.

  Bij een Broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering uit dat fonds. Ben je na die twee jaar nog steeds niet in staat om aan de slag te gaan, dan ben je helaas aangewezen op de bijstand. Wel uiteraard pas , nadat je eerst al je eigen geld op je bankrekening, de (over)waarde in je woning en het geld van de verkoop van je auto hebt opgemaakt. (Op een kleine vrijstelling na). Eerst moet je je eigen vermogen opmaken en je huis "opeten".

  Heb je een AOV afgesloten, dan kun je een uitkering ontvangen tot aan je afgesproken pensioenleeftijd.Die premie die je maandelijks betaald bij een AOV kun je gewoon van de belasting aftrekken. In dit geval wordt over de maandelijkse uitkering belasting betaalt. Inmiddels kent het ‘ouderwetse’ broodfonds ook al wat alternatieven.  Je maandelijkse inleg in een broodfonds is niet belastingvrij.

  Samen sterk Flexibele SPAARAOV is een veel beter alternatief? 

  In deze blog bespreken en vergelijken we de onderlinge verschillen tussen deze alternatieven voor het ouderwetse broodfonds:

  • Samsamkring
  • SharePeople 
  • Zelfstandigen bouw 
  • AOV Profs
  • Voorzieningen Fonds 
  • Ziektefonds 
  • SmartFund 
  • Common easy 
  • Aan de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV schenkkring bespreken we zeer uitgebreid aandacht op andere pagina's

  Samsamkring

  SamsamKring is een zogenaamde schenkkring en presenteert zichzelf als een alternatieve AOV. Van Samsamkring wordt je lid en betaal je € 15,- per maand contributie waarmee de mensen van Samsamkring de ondersteuning door een Arbodienst betalen en de kosten van het eigen servicebureau opvangen. De schenkingen die je ontvangt zodra je onverhoopt ziek wordt zijn niet belast. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

  SharePeople

  SharePeople zit anders in elkaar dan een Broodfonds. Waar een Broodfonds bijvoorbeeld leden heeft die elkaar allemaal kennen (met een maximaal aantal van vijftig), is SharePeople vooral een online netwerk van ondernemers. SharePeople kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Privacy bij SharePeople is wat beter gewaarborgd dan bij een standaard broodfonds. Er is nog een ander verschil tussen SharePeople en een broodfonds. Je kunt bijvoorbeeld bij SharePeople de inleg die je niet gebruikt, aan andere doeleinden besteden. Ben je aangesloten bij een broodfonds dan bouw je, door stortingen op een aparte rekening, een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg

  Ook weer  opmerkelijk SharePeople heeft geen Algemene Voorwaarden.

  SharePeople deelnamekosten aftrekbaar?

  SharePeople stelt dat de deelnamekosten van €12,10 per maand zakelijke kosten zijn en dus aftrekbaar. Ik zou even vragen om het bewijs van de Belastingdienst. Want anders zit jij straks met het gedoe. 

  Nadelen Sharepeople

  Belangrijkste nadeel:  AOV Adviseurs die afwijzingen krijgen bij de aanvraag van een reguliere AOV bij verzekeraars, of gedeeltelijke uitsluitingen en/of premieverhogingen verwijzen als alternatief deze slechte risico's naar SP. Ook ongefilterde anonieme deelname is een groot risico op termijn(*). 

  Wel is er nauwelijks zekerheid van uitkeren (geen spaarsaldo als buffer) zijn ze streng met accepteren qua leeftijd en is de psyche eerste jaar helemaal niet gedekt. Dat is wel belangrijk te weten.

  Dus geen zekerheid middels achterliggende spaarsaldi, eerste jaar geen dekking Psyche dus en let op: ziekte pas verzekerd, als je na twee maanden -meer dan 50%- ziek bent conform de Arboarts van Capability Arbodienst. (Deze wordt overigens noga slecht beoordeeld qua Google reviews 13 Beoordelingen 1.8 Ster (28-12-2020)). Ook minder goed dan andere mogelijke alternatieven:

  *Anonieme deelname iis een gevaar bij SP. In feite is het het tegenovergestelde van de oorspronkelijke idee van het ouderwetse Broodfonds. Daar is het uitgangspunt sociale deelname en socialecontrole. Moraliteit en integriteit is belangrijk. Als iedereen ongefiltert via een link mee kan en mag meedoen, haal je heel veel slechte risico's binnen, Voorbeelden waartoe dat kan leiden in de praktijk kent iedere serieuze en ervaren AOV adviseur!

  • Maandelijks netto bedragen te schenken maximaal 3000 per maand.
  • Maximale aanvangsleeftijd 59 jaar. 
  • Er wordt niet bij aanvang getoetst of jouw inkomen en je gewenste verzekerde bedrag wel past.
  • Ze keren geen 24 maanden uit maar 22 maanden, naar ik nu begrijp. Wachttijd start uitkering 2 maanden

  In het ergste geval ben je ziek, en heb je als deelnemer allerlei deelnamekosten kosten betaald. En keurig de aan jou gestuurde tikkies betaald. En dan ben jij ziek, en dan blijkt dat je inkomen niet voldoende was, en je dus een lagerbedrag uitgekeerd krijgt, als de arboarts jou tenminste medisch objeciveerbaar ziek acht, voor tenminste 50% of meer.

  AOV Zelfstandigen bouw

  Een AOV voor zelfstandigen in de bouw is een product dat tot 2021 werd  uitgevoerd door Samsam. Vandaar dat we deze in deze vergelijking toch meenemen. Zelfstandigen Bouw zegt zelf een betaalbaar en eerlijk alternatief te zijn voor de AOV, namelijk Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening Bouw (AOV Bouw). Waar het op neer komt is dat alle deelnemers maandelijks een vast bedrag overmaken naar de AOV Bouw rekening waar het saldo van iedere deelnemer apart wordt bijgehouden.

  Wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na de afgesproken wachttijd van twee maanden een maandelijkse schenking. Een schenking kan worden verkregen voor de periode van twee of vijf jaar, de duur hangt in dit geval samen met het geconstateerde ziektebeeld. AOV Zelfstandige professionals Zelfstandige Professionals zegt zzp’ers via AOV Profs de oplossing te bieden voor het opvangen van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Ook dit is een product dat wordt gevoerd door Samsam.

  Nadelen AOV Bouw

  In 2019 startte Zelfstandigen Bouw met AOV Bouw en al snel kwam er veel interesse voor een dergelijke oplossing buiten de bouw. Een groot risico is echtter dat deze beroepsgroep vaker en langer ziek is door de fysieke component in hun beroep. Vooral als ze ouder worden dan 55 gaat dit veel meer en ook langdurigere zieken opleveren.

  Een andere aanwijzing daarvoor is, dat een AOV voor zware beroepen vaak drie keer zo duur is dan een AOV voor lichtere beroepen. En dat de dekking vaak maar tot de leeftijd van 60 jaar te verzekeren is. Gewoonweg omdat statistisch gezien veel te veel bouwvakkers uitvallen. En dan is dat, zelfs bij een zeer grote deelnemers groep niet op te vangen/ te verzekeren.

  AOV Profs

  Met dat idee werd toen ook AOV Profs gestart voor alle zpp’ers in Nederland. Verder is AOV Profs gelijk aan AOV Bouw. Alle deelnemers maken iedere maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening. Hier wordt van iedere deelnemer het persoonlijke saldo bijgehouden. Ook hier geldt, net zoals bij AOV Bouw, wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na een wachttijd van twee maanden, een maandelijkse schenking. Per ziektebeeld kan dat voor een periode van twee of vijf jaar. 

  AOV Profs is een vreemde eend 

  Heel erg vreemd dat AOV Bouw, een commercieel initiatief van Zelfstandigen Bouw een belangenvereniging n.b. , een commerciele activiteit opstart buiten de bouw. Ben heel benieuwd wat de leden hiervan  zouden vinden. Er zijn grote investeringen nodig om een dergelijke activiteit op te starten. Het is risicovol, kost veel geld. En dat geld komt van de leden van Zelfstandigen Bouw als ik het goed begrijp.De ledenj betalen de contributie voor hun Vereniging, en bovendien betalen ze maar liefst € 25,- per maand, om me ete mogen doen aan AOV BOUW, maar met middelen van  AOV Bouw werd een andere activiteit opgestart (en gefinancierd?). Ik ben heel erg benieuwd naar dit verhaal hierachter. Gaan de winsten/verliezen naar de Zelfstandigen Bouw of naar AOV Bouw? Waarom is dit opgestart met geld van de leden. Weten de leden dit? Wat vinden de leden hiervan?

  Ziektefonds

  De opzet van het Ziektefonds lijkt op die van van het Voorzieningenfonds die we hierna dan ook bespreken. Een constructie zoals die van het VoorzieningenFonds of het Ziektefonds hebben minimaal 25 leden die allemaal uit dezelfde woonplaats of uit dezelfde regio komen. Beide het maximaal aantal deelnemers van 50 totaal. Een deelnemer stort maandelijks een afgesproken bedrag op zijn of haar eigen geblokkeerde rekening. Wordt een deelnemer ziek dan krijgt deze een maandelijks van de andere deelnemers.

  Een zieke ondernemer heeft maximaal 2 jaar recht op een schenking. Overigens geldt er, bij ziek worden, een wachttijd van een maand. Een deelnemer aan het ziektefonds kan zelf kiezen voor welk bedrag hij of zij meedoet. Er kan gekozen worden uit schenkingsniveaus van €1000 tot € 2500 euro netto per maand.

  VoorzieningenFonds

  Zoals we eerder zeiden lijkt de opzet van het VoorzieningenFonds op die van het Ziektefonds. Het betreft hier een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die deel uitmaken van een vereniging. Een VoorzieningenFonds heeft een bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt deze een schenking van de overige leden.

  De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is. Ook hier geldt bij ziek worden een wachttijd van een maand.

  SmartFund

  SmartFund is een initiatief vanuit de stichting SmartFund Services en presenteert zichzelf als een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Ondernemers organiseren samen met SmartFund hun eigen fonds.

  Alles rondom een SmartFund gebeurt via het internet. Communicatie tussen de leden gebeurt volledig in de eigen, beveiligde, omgeving. Een SmartFund bepaalt helemaal zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Een deelnemer betaalt, eenmalige, entreekosten van € 150.

  Daarnaast dient er een maandelijkse vergoeding te worden betaalt van € 10. Er hoeft overigens geen aparte bankrekening te worden geopend, alle financiële transactie worden gedaan via de e-Wallet. CommonEasy CommonEasy is opgezet als een online omgeving voor ondernemers. Ook hier betaal je maandelijkse abonnementskosten. CommonEasy is een netwerk van ondernemers, of zelfs meerdere netwerken. Bij CommonEasy betaal je geen maandelijkse premie maar spaar je maandelijks. Iedere maand spaar je 5% van je gewenste saldo in een digitale spaarpot. Wil je op een zeker moment stoppen, dan kun je het gespaarde bedrag terugkrijgen.

  Het gespaarde geld blijft dus van jou. De maandelijkse kosten bij CommonEasy bedragen € 12,50 per maand. Ondernemers binnen CommonEasy kunnen zelf kiezen we ze helpen en wie ze geholpen willen worden. Een en ander is opgezet via een zogenaamd cirkelsysteem waardoor ondernemers in staat zijn elkaar al van inkomen te voorzien vaak niet meer dan twee connecties. In de onderstaande tabel zetten we alles nog even op een rijtje.

  Beter een AOV verzekering?

  In sommige gevallen zijn alle bovenstaande opties een alternatief voor de beste oplossing die we allemaal kennen maar niet perse speciaal en sympathiek lijkt.  Een AOV verzekering! Een AOV afsluiten bij een ouderwetse grote en kapitaalkrachtige verzekeraar.

  In een enkel geval is het een oplossing, omdat een AOV verzekering soms echt niet kan. Dus is het is belangrijk om deze mogelijkheden mee te nemen als je het beste resultaat voor je relaties wilt als AOV Vergelijker. Maar wel een AOV verzekeraar met tientallen jaren ervaring en expertise.

  Met tientallen specialisten in dienst: medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, reintegratiespecialisten etc.etc. En die gecontroleerd wordt en onder toezicht staat. Hoe vaak lees je niet dat de penningmeester van een lokale Vereniging met het geld van de leden vandoor gaat?

  Ik heb eerlijk gezegd zelden een verkoper/ aanbieder van bovengenoemde Alteratieven kunnen betrappen op een relevante specifieke opleiding en serieuze en intensieve ervaring in deze materie. Simpelweg niet echt verstand van zaken. Veel alternatieven kopieren elkaar ook. Ze zien er gewoon handel in, denk ik?

  Zonder echte kennis, dat helpt welllicht om jouw nieuwe produkt in de markt te zetten. Om minder beren op de weg te zien.Want in in het land der blinden is eenoog koning. Maar als er simpelweg een paar echt inhoudelijke vragen gesteld worden, blijft het stil, of volgen er standaard dooddoeners. ---> En daarmee doe ik niets af aan de waarde van deze alternatieven.

  AOV verzekering is simpelweg beter, zekerder en voordeliger

  Het is vaak simpel voor te rekenen, dat een AOV verzekering beter en voordeliger is. Zeker als je maar een verzekering met een beperkte uitkeringsduur van twee jaar zou willen afsluiten. Bovendien geloof ik niet dat iemand echte maar een dekking van twee jaar zou willen hebben. Maar dan ben je verzekerd en niet afhankelijk de gezondheid van andere deelnemers.

  Dus geen kans op bijbetaling aan de andere deelnemers, of dat jij minder geld krijgt dan je afgesproken had, nu jij ziek bent. Een premie die volledig aftrrekbaar is. En een AOV daar heb je direct wat aan: je hebt recht op preventiediensten, je mag je elke drie jaar laten checken. Je hebt recht op een Coach.  Er is een Zwangerschapsdekking en je wordt zeker niet na 24 maanden uit je Vereniging gegooid. Om ook maar even  lekker bekkend populistisch taalgebruik te hanteren, zoals alle bovenstaande alternatieven. 

   

 • KNAB Crowdsurance is niets ander dan ...Sharepeople

  KNAB Crowdsurance is niets. Is namelijk  Sharepeople.

   

  Wat vinden wij van SharePeople:  KNAB SharePeople beoordeling door AOV Specialist (zeer uitgebreid).

   


  Knab Crowdsurance• Voordelig alternatief voor de AOV.

   

  Wat is Knab Crowdsurance?

  Knab Crowdsurance is geen verzekering, maar een financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Je betaalt geen premie, maar doneert rechtstreeks aan een ondernemer die het écht nodig heeft. Andersom ontvang jij - maximaal twee jaar - donaties van anderen als je arbeidsongeschikt raakt. Bekijk de video en ontdek hoe Knab Crowdsurance werkt.

  Knab Crowdsurance is een samenwerking met onze partner SharePeople

   

 • Oproep om ons ervaringen te delen van SharePeople Broodfonds VoorzieningenFonds SamsamKring

  Al een aantal jaren zijn Broodfondsen en Broodfondsachtige afgeleide schenkkringen actief, samenwerkend met elkaar en in strijd met verzekeringsmaatschappijen. Al deze initiatieven zijn gebaseerd op vertrouwen, zoals het hoort!

  Toch hoor je van de aanbieder SharePeople en Insify (geen broodfonds) vaak alleen maar (gesponsorde) positieve verhalen, maar niet perse van de zieke deelnemers. Soms wel, soms niet, afhankelijk van de stimulansen om korting te krijgen. Dat is natuurlijk niets nieuws en zegt niet zo veel. Misschien is het allemaal ook gewoon positief. Maar groepsdruk zorgt er soms ook voor dat mensen problemen binnenhouden of uitstappen.

  We horen dan niet wat de overwegingen waren om ermee te stoppen. Was het toch anders dan verwacht, zoals vaak in het leven? We ontvangen graag reacties van uitstappers en deelnemers, zowel online als offline via de Broodfondsmakers.

  Broodfondsen en Ziektefonds VoorzieningenFonds:Beide initiatieven werken op basis van de afspraak: als je ziek bent, ben je ziek en keren we uit, zonder controle of beoordeling van een arbodienst.

  Online varianten zoals SharePeople en Samsamkring bieden de mogelijkheid om je online aan te melden, waarbij wel samengewerkt wordt met een arbodienst (welke precies en hoe deze gewaardeerd wordt, is niet vermeld).

  Wat betreft het Common People Smart Fund, ontvangen we graag reacties die gestuurd kunnen worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Reacties kunnen anoniem worden verstuurd en we zullen je een beveiligde anonieme link sturen. Het delen van ervaringen wordt op prijs gesteld. Binnenkort verschijnt er een uitgebreide vergelijking van schenkkringen en de ervaringen hiermee.

 • SharePeople review: ouderwets haken en ogen en graaien? Of het nieuwerwetse hemelse Broodfonds?

  SharePeople, “niks geen bonussen, graai gedrag en kleine lettertjes”, het nieuwerwetse hemelse AOV Broodfonds die kleine zelfstandigen liefdevol en graag helpt met kwalitatieve en voordelige en betrouwbare oplossing bij kortdurende ziekte?

  Of …? Een rete-commerciële startup die voor het grote geld gaat, en die zich bedient met populistische kreten tegen grissende en graaiende verzekeraars en het grootkapitaal, om daarna ouderwets "na links lullen, rechts te vullen?".

  Recent: Grote tv commercial campagne gelanceerd in mei 2021. Wat denk je dat dat kost?  Ze beginnen te lijken op dat wat ze zeggen te verafschuwen: Grootkapitaal en Graaien. Per lid minimaal maandelijks 10+ eurotjes erbij. Kassa!

  Negatief /Tegengeluid Sharepeople hosanna onzin

  Ik realiseer me dat dit negatief bij je kan binnenkomen. Hier herken je ons wellicht niet in. Dat klopt ook. En wij zijn blij met alle oplossingen die er zijn en bijkomen, die kunnen bijdragen aan de verzekerbaarheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van Zelfstandig Professionals. Dus mooi dat het er ook is. In dit artikel vindt je ook de goede kanten die er zijn voor een heel klein deel van de Zelfstandig Professionals die elders niet terecht kunnen. En hier evt. wel.

  Maar gezien de volgende supercommercieel opgezette zaken: 

  • Reviews van partijen waar mee wordt samengewerkt, deze partijen zijn prominent onder ZZP-ers endoen zich voor als expert op alles op het gebied van ZZP en de andere op basis van Pensioen
  • Deze werken beide samen met een wereldspeler op verzekeringsgebied. Extreem kapitaalkrachtig.
  • Gekochte /betaalde hosanna on-line artikelen op internet zorgen ervoor dat er ALLEEN  maar mierzoete positieve ei-van-columbus verhalen en zaken getooond worden
  • Zelfs gekochte en gewoon geplaatste artikelen bij een zogenaamde review website, waar gewoon positieve artikelen ingekocht kunnen worden (AFM?) 
  • En waar je direct kan doorklikken en aanvragen van de Club. 

  ...willen wij  als onafhankelijk AOV ZZP Specialisten graag wat tegengeluid en nuance aanbrengen. Zodat ieder die op zoek gaat naar waardevolle en eerlijke berichtgeving zelf zijn keus kan maken o.b.v. eerlijke en onafhankelijke berichtgeving van ervaren in de praktijk specialisten met kennis van zaken. Met de opleiding, de jaren, met de modder aan de laarzen en de spetters op het gezicht.   

   

  SharePeople ervaringen en kritiek

  onder het vergrootglas van AOV- en schenkkring Vergelijker en Specialist  Arnoud Wennekus. 

  --->We gaan direct los, we lezen:   

  Voorwaarden voor deelname SharePeople:

  • Je bent een ondernemer met een KvK nummer

  • Je bent niet ouder dan 59 jaar

  • Je bent nu voor de volle 100% arbeidsgeschikt, verder geen enkele gezondheidscheck

   Laatste punt: Geen medische vragen vooraf verder… Ah, dat is mooi!


  Chronisch zieken, niet langer alleen via schenkkringen, het UWV* of via Vangnet verzekering, ** maar nu ook te "verzekeren" via SP?

  Dat wil zeggen, wanneer je medisch niet acceptabel bent voor een AOV-verzekeraar met een uitgebreide langdurige dekking tot AOW-leeftijd kun je wél via een schenkkring (of andere (kopie) Broodfonds) of SharePeople voor de duur van maximaal 24 maanden verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Dat is een extra keuzemogelijkheid / oplossing voor de zelfstandig ondernemer. Dus altijd goed! Wij dragen goede degelijke schenkkringen een warm hart toe, uiteraard! 

  Waarom is dit onderscheidend t.o.v. AOV-verzekeraars?

  Ja, er zijn nu eenmaal moeilijk te verzekeren (kleine) zelfstandigen met chronische aandoening(en). Ze zijn chronisch ziek, of ziek geweest. Ze zijn hierdoor soms niet acceptabel door private verzekeraars (*).

  Denk aan diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, ziekte van Crohn, COPD, etc.

  Ook: Sommige zelfstandig ondernemers vertrouwen verzekeraars niet, vinden de premie te hoog. Of kunnen ze simpelweg (nog) niet betalen. 

  Verzekeraars kunnen dit risico niet dragen, aangezien zij vaak tientallen jaren dekking bieden en schenkkringen slechts maximaal 24 maanden. Verzekeraars verzekeren ook vaak aanzienlijk hogere verzekerde bedragen dan via schenkkringen verzekerd kunnen worden.

  Deze ondernemers kunnen deelnemen en zo ook terugvallen op een inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is winst. Wel moet je 100% volledig arbeidsgeschikt zijn, als je als deelnemer aanmeldt en je verklaart vooraf geen weet hebben van klachten waarvoor aankomende medische behandelingen te verwachten zijn, of al gepland staan.

  *Deze startende zelfstandig ondernemers kunnen terecht bij het UWV, als ze zich aanmelden binnen 13 weken (na minimaal een jaar in loondienst geweest te zijn).

  ** Starter & Afgewezen bij een AOV-verzekeraar? Dan kun je binnen 9 maanden terecht bij de eerste afwijzende verzekeraar van jouw AOV-verzekeringsaanvraag voor de Vangnetverzekering.

  Het is mooi dat het UWV en schenkkringen risico’s overnemen die particuliere verzekeraars uitsluiten. Ondernemers met een bestaande ziekte kunnen op deze manier toch verzekerd worden, al dan niet tijdelijk (24 maanden).


  Kwaliteit moderne schenkkringen Beroepsdekking of Passende of Gangbare arbeid bij schenkkringen, verzekeraars en UWV?

  Bij het UWV wordt echter wel altijd uitgegaan van de kwaliteit dekking "Passende Arbeid" en dus niet van jouw beroep ofwel "Beroepsarbeidsongeschiktheid". Belangrijk te weten? Jazeker!

  Waarom is dat belangrijk te weten, wat houdt dat voor jou in als ondernemer als je Beroepsdekking" ofwel een dekking op basis van "Beroepsarbeidsongeschiktheid" hebt? Dat betekent dat je voor inkomensverlies gerelateerd aan de inkomsten van jouw eigen beroep verzekerd bent.

  Passende arbeid

  Als de keuringsarts beslist dat je, met jouw ziekte/beperkingen m.b.t. je huidige beroep wel nog met een druk op de knop (met een willekeurig nog werkend lichaamsdeel of oog) nog brugwachter kan zijn, door bruggen op afstand te openen, met een knop…? Dan wordt jouw uitkering al een stuk lager. Waarom?

  Dat andere "Passende beroep" is gebaseerd op benutten van jouw mogelijkheden, niet op je onmogelijkheden (want jouw beroepswerkzaamheden uitvoeren lukt door ziekte niet meer).

  Maar je inkomensverlies is gerelateerd aan wat je verzekerd hebt, minus datgene wat je nog wél kan verdienen. En dat is altijd financieel nadelig. Met jouw eigen beroep verdien je namelijk vrijwel altijd meer, dan met zeg EURO 20000,- per jaar, als brugwachter op afstand.

  Het is dan dus niet gerelateerd aan het verlies dat je aan inkomen hebt doordat je jouw beroep niet meer kan uitoefenen. En je wordt geacht het inkomen dat je met dat Passende beroep zou kunnen verdienen (alsof je geen zelfstandig ondernemer maar werkloos werknemer bent) ook daadwerkelijk te vinden om het te kunnen verdienen. En dat inkomen wordt -sowieso- gekort op je verzekerde uitkering.

  Los hiervan is het jouw taak en verantwoordelijk om die glorieuze droombaan te gaan vinden. In die keuze ben je overigens vrij, maar… er is niet zoiets al de werkloosheidswet voor jou als zelfstandig ondernemer, zoals die er wel is voor een werknemer!

  Werknemers kunnen vaak terugvallen op werkgever en w.w.

  Weliswaar zou de werkgever voor deze, voor zijn beroep zieke werknemer, een andere functie dienen te verzorgen, indien dat binnen de organisatie te realiseren is.

  Maar, als dit niet lukt, dan valt de werknemer, bij het niet kunnen vinden/krijgen van deze baan, met zijn inkomen wel vaak terug op het financiële vangnet zijnde de w.w. En hebben zij niet, zoals deze ondernemers met Passende arbeid, te maken met een forse inkomensterugval. Zeker fors als je die brugwachtersbaan baan niet kan vinden. Want dan mis je zomaar 20000 euro per jaar aan inkomsten bij ziekte, ondanks dat je je wel verzekerd had.


  Sharepeople of Broodfonds 

  Onbekend bij veel schenkkringen of Broodfondsen

  Let op bij (Kopie) Broodfondsen en Schenkringen is het vaak niet eens duidelijk of ze wel of geen beroepsarbeidsongeschiktheid of passende of gangbare arbeid dekken.

  Velen hebben geen idee wat dat in de praktijk überhaupt zou kunnen betekenen voor het verzekerde inkomen van hun zelfstandig ondernemers. Helaas is dat een feit.

  Schenkkringen bieden meestal maximaal 24 maanden dekking bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maximaal. Daarna lig je sowieso uit de club.  UWV (WIA-dekking) keert overigens wel tot AOW-pensioendatum uit.

   

  Echter de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV is hier heel helder in:

  • Beroepsdekking, dus geen vervangend werk +
  • keert maximaal twee jaar -per casus- uit.

  Dat is duidelijk en helder en dus ook een betere kwaliteit qua dekking 

  Ook bij zware beroepen die bij de reguliere AOV-verzekeraars standaard niet verzekerd kunnen worden tot de AOW-leeftijd.  Voor mensen die geen problemen met hun gezondheid hebben of hebben gehad, is een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een meer passende en kwalitatief betere oplossing. Veelal is deze ook nog eens vriendelijker geprijsd.

  Bovendien biedt de verzekeraar veel meer dan alleen een maandelijkse uitkering in geld. Ook bieden deze waardevolle preventie, coaching, wachtlijstbemiddeling, 3-jaarlijkse keuringsmogelijkheid, vitaliteitsprogramma’s, re-integratie- coaching- en opleidingstrajecten, etc.

  Een AOV-verzekering dekt langdurige arbeidsongeschiktheid, maar SharePeople is slechts een basisvoorziening voor (slechts) 24 maanden maximaal. Verder niets extra's.


  Voorwaarden van SharePeople voordat jij uitgekeerd krijgt

   

  SharePeople betaalt jou bij ziekte uit na twee maanden eigen risicoperiode, op voorwaarde dat:

  • De Arboarts jou voor meer dan 50% ziek verklaart + 

  • Het géén Psychische klachten of stress/burn-out, betreft: is niet verzekerd in de eerstejaars dekking, dus daar wordt sowieso niet op uitgekeerd+

  • En alleen als je inkomen áchteraf ook als voldoende beoordeeld wordt+

  • Als er genoeg geld in de pot zit, anders krijg je (tijdelijk) minder, en/of gaat de inleg omhoog voor alle deelnemers. 

  Dat laatste lijkt gelukkig niet erg reëel, anders zou je er natuurlijk ook nooit naar kijken, laatst staan overwegen of het zinvol is voor jou persoonlijk. Maar een lange termijn bescherming biedt dit dus zeker niet.


  Uitkering netto, kosten ook

  De uitkering is netto en de kosten ook. Dus jouw inleg elke maand is -niet- fiscaal aftrekbaar. Bij een reguliere AOV is het overigens omgekeerd: de premie is altijd aftrekbaar en de uitkering belast. Hetgeen op zich geen voor- of nadeel hoeft te zijn.

  Netto oplossingen zijn financieel wel gemakkelijker te begrijpen en op maat individueel af te stemmen.


  Sharepeople Kosten aftrekbaar?

  Deelnemen: aanmeldkosten, donaties en maandelijkse deelnamekosten.

  Je verklaart voor je aanmelding dat je 100% arbeidsgeschikt bent, en dat je geen weet hebt van bestaande klachten die medisch ingrijpen behoeven.

  Bij deelname betaal je aanmeldkosten, een maandbedrag en daarnaast de donaties aan de zieke deelnemers.

  Dit bedrag kan oplopen naar een netto maandbedrag van € 180, = euro. Bovenop de maandelijkse kosten van € 12,10. Als je na 2 maanden minimaal 50 % ziek bent ontvang je van de overige deelnemers nog maximaal 24 maanden een donatie.


  Algemene Voorwaarden SharePeople, waar zijn ze?

  Ik zou wel eens willen weten... oh dat staat vast wel in de voorwaarden!? Voorwaarden!? Waar dan? Waar zijn de Voorwaarden?? Wat zeg je? Behoeft het geen voorwaarden? Modern hoor!?

  Of...dat vraagt wel heel erg veel vertrouwen van de kwetsbare zelfstandig ondernemer?

  Het lijkt wel of zo gesuggereerd wordt, dat het allemaal zo eenvoudig is dat het geen voorwaarden behoeft.

  Zo van: “dat regelen we dan t.z.t. samen wel ff, komt goed!?”. Dat is wat mij betreft verre van zakelijk en professioneel en zo neem je de zelfstandig ondernemer al helemaal niet serieus.

  Ook zou je zo wel eens van de hele koude kermis kunnen thuiskomen!

  Ontbreken van Voorwaarden is niet transparant, is niet zakelijk en niet professioneel. Dit hoort ook gewoon niet. Alles hoort zakelijk en professioneel, open, transparant en simpel terug te vinden zijn.


  Waar zijn het Reglement, Statuten Privacy ?

  Waar staan het Reglement? De statuten. Hoe ga je om met Privacy zaken?

  Is dit gewoon een gevolg van het ontbreken van kennis en ervaring van SP in de wereld van arbeidsongeschiktheid en ziekte en Inkomensverzekeringen zoals die al jaren bestaat? Of ook omdat er gewoon geen toezicht is van DNB en/of de AFM?

  Je kan je afvragen, wat ernstigere gevolgen zou kunnen hebben. Als het te mooi om waar te zijn lijkt, is het vaak ook te mooi. Het lullige is dat je er dan pas achterkomt als jij heel kwetsbaar bent.

  Nou lullig, nee dat zou heel ernstig zijn.

  Want dat kan zijn als je na jarenlang betalen, ziek wordt. En dan dus ziek, kwetsbaar en behoeftig bent. Dan gebeurt er dus exact wat je niet wilt en waar je dacht de juiste verantwoordelijke beslissingen en acties voor te hebben ondernomen.

  Probeer dan nog maar eens in discussie met de administratie van Tech startup aan te gaan, of in beroep via de Arboarts, waarvan we geen idee hebben wat de afspraken zijn en of en hoe onafhankelijk die écht opereert.


  Wat zijn de afspraken tussen SharePeople en de Arboarts?

  En wat vertellen de voorwaarden eigenlijk omtrent ziekte en ziektemelding en beoordeling van de zieke door de Arboarts überhaupt? Euhm, oh ja, geen Voorwaarden.

  Door deze onduidelijkheden, is de kans op ongelukken altijd aanwezig. Een extra en onnodig risico voor de ondernemer.


  SP stelt ten onrechte moeilijke zaken veel te simpel voor. Om deelnemen aan SP als No Brainer te positioneren

  Wat mij ook opvalt aan SharePeople: Ze doen alles als heel simpel en makkelijk voor. Kretologie als graaien, geen bonussen, wij tegen de rest, coöperatie, samen eigenaar, tja, daar snap ik heel goed van waarom ze dat beeld graag schetsen.

  Het moet zo’n goedkope en makkelijke “No Brainer “ zijn, dat je niet langer nadenkt en je direct aanmeldt, deelneemt en je geld maandelijks overmaakt.

  Natuurlijk, als het zo eenvoudig, digitaal snel, makkelijk en kwalitatief goed geregeld zou kunnen worden, zou dat absoluut een heel mooi alternatief kunnen zijn.

  Dan valt er wel nog wel wat te verbeteren bij SP.

  Maar waarom zouden ze dat eigenlijk niet willen, de kwaliteit en transparantie verbeteren? We hebben ze diverse zaken allang geleden uitgebreid aangereikt en toegelicht.


  Kwaliteit en zekerheid Sharepeople ontbreekt

  Maar het allerbelangrijkste: kwaliteit en zekerheid, die ontbreekt nog. SharePeople onderscheidt zich helaas niet in kwaliteit, duidelijkheid en zekerheid t.o.v. andere soortgelijke alternatieven.

  En is wel degelijk een commercieel bedrijf is die keihard winst wil maken en voor de grote aantallen gaat. 

  Daar mogen we als medeondernemer toch ook wel even kritisch bij stilstaan.

  Zaken die als nieuw en verbeterd en “No Brainer”” worden voorgesteld, brengen een belofte en een gevaar met zich mee.

  Waar niet veel aan te doen is en waaraan op zich niets mis mee is. Dat is soms nu eenmaal het geval. Maar wees er wel gewoon duidelijk en eerlijk over.

  En stop alsjeblieft met die lege populistische kinderachtige kretenretoriek.


  SP investeert heel veel geld

  SharePeople investeert héél veel geld en investeert stevig door. In 2020 heeft SharePeople wederom geld opgehaald bij deelnemers. Hiermee investeert zij verder.

  Ze geeft het geld uit aan advertenties op Google, Facebook, Instagram, You Tube en het adverteren en publiceren van gesponsorde content op het internet.

  Dat is nodig om te kunnen groeien, want op basis van kwaliteit en voorwaarden, groeit dit zeker niet vanzelf, is reeds gebleken. Als we ervan uitgaan dat ze écht goed willen zijn voor de zelfstandig ondernemer, dan zijn er stevige verbeteringen nodig.

   

  Pas op met Sharepeople : Inhoud en kwaliteit van het aanbod

  Dan is het zo dat het eerste jaar

  • Géén Psyche is verzekerd
  • Ziek pas "vanaf 50%."
  • Ook wordt er niet -vooraf- op inkomen getoetst
  • Geen beroepsdekking, die zorgt dat je uitgekeerd krijgt wat er beloofd wordt zonder kortingen op je uitkering

  Dat is een van de bezwaren. En deze bezwaren hebben we  al geruime tijd geleden bij SharePeople neergelegd.

  Er zijn dus Anno 2022 aanzienlijk betere alternatieven aan schenkkringen actief die een betere kwaliteit en meer zekerheid bieden.

  Waarom is dit zo belangrijk? Omdat er onzekerheid twee maanden na ziekmelding voortduurt:

  • Ben ik wel ziek volgens de Arboarts? 

  • Valt het wel of niet onder de "psyche dekking" (anders geen uitkering in jaar 1).

  •Ben ik wel meer dan 50% ziek?

  • ,,, En krijg ik mijn volledige netto maand uitkering wel, aangezien de inkomenstoets altijd pas achteraf plaatsvindt?

   

  Wat houdt dat eigenlijk in, meer dan 50% ziek?

  Het betekent dat je door medische objectiveerbare beperkingen of aandoeningen, meer dan 50% van je werkweek, jouw beroep, niet kan doen. Werk je normaliter 8 uur per dag, en je kan het door je aandoening maar 3,5 uur volhouden, ben je wel ziek. Maar voor maar 43,75% ziek, is minder dan 50%, en dus in dit geval helemaal geen uitkering dus.

  Gebruikelijk is bij AOV-verzekeringen dat je vanaf 25% (<2 uur per 8-urige werkdag ziek of meer) een (gedeeltelijke) uitkering krijgt. En natuurlijk heb je recht op hulp, coaching en reïntegratiedienst, wachtlijst-bemiddeling etc.

  Ook helemaal niet wat je wilt; dat je dan áchteraf krijgt te horen of je wel 100% van je geld krijgt.

  Ook die inhoudelijke belangrijke grief heb ik bij SharePeople neergelegd. Inkomen toetsen doe je altijd vooraf. Dat geeft zekerheid, vertrouwen en rust. Dat leert het verleden als jarenlange AOV-specialist. Die daadwerkelijke kennis en jarenlange ervaring is SP, logischerwijs, nog vreemd.

  Er was ooit een AOV-verzekeraar die zei, je bent direct geheel verzekerd, je hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen. Iedereen is dus direct verzekerd. Alleen die aandoeningen/zaken waar je de laatste twee jaar een arts voor bezocht hebt is niet meeverzekerd. Dit heeft destijds heel wat ellende veroorzaakt bij zieke verzekerden.

  Want weet jij nog exact waar je voor naar de dokter geweest bent, de laatste twee jaar?

  Ook was er een verzekeraar die inkomensgegevens achteraf opvroeg, en steevast jouw verzekerde bedrag zo mogelijk streng naar beneden corrigeerde. Dus je bent ziek, je bent verzekerd voor jouw verzekerd bedrag /jouw maandlast. Maar dan ineens, na een financieel minder jaar voor jou, door omstandigheden, werd je ziek.

  Ook financieel minder verdiende door je ziekte, die er toen langzaam insloop. Na je ziekmelding, (en dat doe je niet zomaar), en twee maanden wachten krijg je maandelijks zomaar 300 euro netto minder dan afgesproken? Want je mocht maximaal maar  x% van je verdiende inkomen verzekeren. En jouw inkomen was flink lager dan verwacht dat jaar.

  Dus we corrigeren het terug naar het maximale op basis van jouw inkomsten. Dat houdt je dan niet lang financieel vol en kan je uiteindelijk je bedrijf een faillissement kosten. 


  Deelnemers SP kunnen mede-eigenaar worden en winstdeler kunnen worden. Yeah Right.

  We lezen: de coöperatie is eigenaar van de Share People BV. En deelnemers kunnen mede-eigenaars kunnen worden, als ze certificaten kopen. Gewoon een manier om weer geld op te halen?

  Een lokkertje, speciaal bedacht voor ondernemers, om ze loyaal en betrokken reclame te laten maken in hun netwerk, voor hun gedeeltelijk eigen SP-toko en als medeondernemer invloed uit te kunnen oefenen en ook wat extra geld te verdienen?

  Door andere aan te brengen kunnen ze een vergoeding verdienen en wellicht later als mede-eigenaar een winstpercentage (als er ooit winst gemaakt gaat worden?). En ze hebben al diverse malen geld opgehaald. Geld dat nodig is om te groeien, en om continu te blijven adverteren en door te investeren.

  Immers: een nieuw en duur platform heeft een constante aanwas van nieuwe relaties nodig en valt of staat met enthousiaste en wervende ambassadeurs, om continu nieuwe relaties binnen te blijven fietsen.

  Verplichte AOV, einde SP?

  Er zullen ondernemers weggaan doordat dat ze SP op gaan zeggen wegens de Verplichte AOV-verzekering, er zullen ondernemers in loondienst gaan en stoppen, met pensioen gaan. En er zullen zieke en arbeidsongeschikten leden na 24 ziekte maanden de vereniging verlaten.

  Behalve dus door veel geld van deelnemers en “mede-eigenaars”, uit te geven aan internet google-facebook-Instagram-reclame, e-mailmarketing en betaalde artikelen promotie, zet je je klanten (mede ondernemers) als ambassadeurs in.


  Medeondernemers zijn WC-eend ambassadeurs 

  Allemaal wc-eend ambassadeurs, die allemaal het netwerk promoten, allemaal met hetzelfde belang van de groep om zo groot mogelijk te worden en zoveel mogelijk deelnemers te blijven aantrekken. Soort van Multilevel marketing?

  Heel modern allemaal, sociaal en coöperatief en tegelijkertijd ook rete-commercieel. Kan dat ook samen? Ja waarom niet, als je dienst écht waarde toevoegt, en de kwaliteit en de zekerheid geboden wordt, waar de ondernemer behoefte aan heeft.

  We lezen verder “SharePeople ziet vertrouwen als een groot goed, daarom zijn we een coöperatie begonnen. Bij SharePeople zijn onze deelnemers (klanten) en medewerkers ook mede-eigenaar. De SharePeople Coöperatie is 100% eigenaar (de enige aandeelhouder) van SharePeople B.V.””

  Op zich allemaal niets nieuws, onderlinge/coöperaties bestaan al eeuwen. Op de loonlijst van de Share People BV zullen ook mensen betaald worden, dus afhankelijk van deze kostenposten en salarissen, dus wanneer zal er dan winst zijn? Je kan daar nogal creatief in zijn.

  Maar ik ben geen fiscalist en ik heb geen idee, ik heb wel steeds meer vraagtekens. Want ik constateer geen duidelijkheid hierover, geen cijfers, geen begroting en geen toelichting.


  Arbodienst van SharePeople

  De Arbodienst van SP staat nogal slecht voor qua reviews, maar dat zegt niet alles. Maar opvallend: er zijn geen Voorwaarden beschikbaar, dus ook niet inhoudelijk m.b.t. ziekmelding en de Arboarts zijn óf haar werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

  • Wie bepaalt wie er ziek is voor welk percentage?
  • Is er een mogelijkheid tot beroep? 
  • Mag je een alternatieve onafhankelijke deskundige inschakelen bijvoorbeeld?
  • Op wiens kosten?
  • En hoe ziet een onafhankelijke beoordeling eruit?

  Steeds meer vragen...

  Ik wijt dit alles aan een gebrek aan relevante opleiding, kennis en praktijkervaring, van SharePeople. Er zijn nog veel meer zaken, die inhoudelijk wellicht niet bekend zijn, doordat ervaring en expertise in de AOV-verzekeringswereld, met ziekte- arbeidsongeschiktheid, re-integratie en herstel ontbreekt.

  Die AOV-verzekeringswereld draait al op tientallen jaren vallen en opstaan, leren en verbeteren en veel praktijkervaring, en alle issues die er zijn/kunnen zijn, zijn ons nagenoeg zo langzamerhand daar wel bekend. 

  Onze Collega AOV expert Wilfred Mooij blogde net als wij, al eerder e.e.a. over SharePeople. Wilfred gaf toestemming om eventueel zaken over te nemen hem te quoten overigens (15-01-2021).

  Hieronder een deel van zijn conclusie:


  Anno 2020 is het aan de orde van de dag dat nieuwe producten een positie in de markt proberen te veroveren door zich af te zetten tegen de bestaande orde en de bestaande regelgeving

  Kretologie als graaien, geen bonussen, wij tegen de rest, coöperatie, samen eigenaar en dergelijke gaat erin als koek. Ook menen dergelijke innovaties regelmatig dat bestaande regelgeving niet of minder op hen van toepassing is.

  Maar de bestaande regelgeving is vaak bedoeld om ongelukken uit het verleden in de toekomst te voorkomen. SharePeople roept op om samen af te zetten tegen de gevestigde graaiers met de kleine lettertjes. Voor een klein bedrag ben je dan ‘verzekerd’ tegen arbeidsongeschiktheid.

  Ook wekt men (onterecht) de indruk dat je als deelnemer niet meer verplicht bent om straks de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Goed verzekerd ben je bij deelname aan Share People in ieder geval niet.

  Daarnaast loop je het risico op forse bijbetaling in de toekomst waar je niets van terugziet. Wellicht is het toch verstandig om even verder te kijken naar een oude vertrouwde Arbeidsongeschiktheidsverzekering die het lange termijn risico wel afdekt (inclusief de eerste twee jaar) en waarmee je wellicht voorkomt dat je straks in het gedrocht van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gepropt.

  De deelnamekosten zijn €12,10 per maand. Volgens de website als zakelijke kosten aftrekbaar. Ik ben zeer benieuwd of de Belastingdienst daar ook zo over denkt.

  Verdienmodel In een interview met zichzelf op de eigen website SharePeople spreekt de oprichter zijn ambitie uit dat hij streeft naar 60.000 deelnemers. (Hij voegt er lachend aan toe: ‘En we gaan naar 60.000 deelnemers groeien. 600.000 mag natuurlijk ook…’) De inkomsten worden dan bij 60.000 deelnemers 60.000 x € 12,10 per maand geeft € 726.000, = euro per maand. Per maand!

  Best grappig om je dan op de website het volgende te vermelden: ‘Niks geen bonussen, graai gedrag en kleine lettertjes. Terug naar de basis. Eerlijk, solidair en helemaal van nu.’


  Ik voeg eraan toe:

  Sharepeople is uiteraard in niets te vergelijken met een kwalitatieve inkomens verzekering als de ouderwets Arbeidsongeschiktheidsverzekering, die hogere bedragen langdurig kan verzekeren en vaak tot AOW- leeftijd gesloten kan worden en meer biedt dan alleen maandelijks een inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  SharePeople is een risicovollere variant zonder enige reserve zoals de ouderwetse schenkkring het Broodfonds wel heeft. Beide hebben hun beperkingen en keren maximaal 24 maanden uit bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Heeft SP toegevoegde waarde bovenop reeds bestaande oplossingen, zijn ze beter dan bestaande andere schenkkringen, bieden ze meer waarde.?

  Het antwoord is annno 2021 nee, nee en nog eens nee.

  Zouden ze een goede en waardevolle oplossing kunnen worden? Ja dat zou wellicht kunnen. Maar dat zie ik niet heel snel gebeuren. Wij hebben kwalitatieve zaken al in 2019-2020 aangekaart, en er zijn geen verbeteringen doorgevoerd tot op heden.

  Er zijn gelukkig kwalitatief betere en betrouwbaardere alternatieve oplossingen waar we je graag mee helpen.

  En als SP verbeteringen ter harte neemt, zullen we graag meevergelijken met de andere alternatieve schenkkringen/oplossingen.


  mei 2021

  SharePeople vraagt met tv-campagne aandacht voor AOV zzp’ers

  We lezen: SharePeople komt halverwege april met een heuse tv-campagne. Nou als dat niet het gedrag is van een groot kapitaalkrachtige graaier? Ze zijn dus precies geworden wat ze zeggen juist niet te zijn?

  Geen kleine lettertjes en 1 euro per dag: Nou dat hebben we inmiddels uit de doeken gedaan, dat het, hoe kan het ook anders als het te mooi om waar te zijn lijkt, toch even anders is. Maar zolang je gewoon betaalt en niet ziek bent (in ieder geval minder dan 50%, dan lijkt het vooral alleen lekker goedkoop en makkelijk. 

   

  1 euro per dag Sharepeople> Nee natuurlijk niet!

  Lees even mee: Zzp’ers spelen rol in campagne die deelnemer en investeerder in de coöperatie zijn bij SharePeople de hoofdrol. Een deelnemer doneert maandelijks maximaal 6 procent van de gekozen inkomensdekking (1.500, 2.000 of 3.000 euro). Dus maximaal 90, 120 of 180 euro. Ken je de tafel van 30?  Het is drie, vier of 6 keer meer!

   

  april 2022

  Sharepeople faalt in haar doelstellingen om met eigen AOV tot AOW leeftijd het vege lijf te redden

  Er is in AOV Specialisten Land veel kritiek op het hoog van de toren blazen 1 euro concept van SharePeople: Krakkemikkige dekking, en geen enkele veilige reserveopbouw. Zij hebben toekomstig een veel groter  probleem omdat, wanneer de verplichte AOV zijn intrede doet in 2024, zij met hun regeling helemaal niet onder de dispensatieregeling gaan vallen. En dan zou de piramide snel in kunnen storten, en dat na al die forste investeringen ook van al die coöperatie leden die hiertoe in het verleden met mooie verhalen verleidt waren.

  Kortom, hun zogenaamde oplossing is dan mogelijk niets meer waard voor de leden, en dezelfde leden zullen gedwongen als sneeuw voor de zon verdwijnen: de ondernemers aangesloten leden, krijgen vrijwel zeker geen dispensatie voor deze vorm, omdat deze niet aan de dispensatie eisen voldoet van de verplichte AOV-verzekering die reeds bekend en gesteld zijn.

  Opportunistisch als ze zijn gingen ze voor de oplossing om dan maar een eigen AOV met een verzekeraar op te tuigen. Daarmee zouden dan hun eerdere mislukte paradepaardje (re-integratie en ondernemers die elkaar helpen) weer op kun tuigen, en de leden kunnen behouden, die dan zouden moeten kunnen kiezen:

  • Of een verplichte (aanvullende) verzekering bij Sharepeople (die dan onder de dispensatieregeling zou vallen)
  • Of die verplichte van de overheid. 

  Voor het gemak keken ze de boel maar even af bij een gerenommeerde en zeer ervaren verzekeraar met een behoorlijke ervaring en dito marktaandeel. De verzekeraar zelf was kennelijk niet geïnteresseerd?

  Sharepeople AOV wijst alle aanvragen af als je qua gezondheid maar een vraag hebt beantwoord met ja/ + geen enkele communicatie...

  • Bij een klant was de BMI te hoog (helemaal niet waar integendeel).
  • Bij een klant was er een gezondheidsvraag begrepen en verkeerd ingevuld, afgewezen, geen weg terug, geen communicatie, geen uitleg einde verhaal.
  • Afwijzingen als jeook maar bij de dokter geweest bent, of een keer per jaar op controle bent.

   

  Donaties Sharepeople zullen technisch gezien alleen maar flink kunnen gaan stijgen

  SharePeople Lang stelt gebaseerd op solidariteit te zijn. Deelnemers betalen een bijdrage die niet gereserveerd wordt op basis van kennis en ervaring maar op het omslagstelsel. Het wordt direct wordt gebruikt om andere deelnemers die op dat moment niet kunnen werken van een uitkering te voorzien.De AOW is in Nederland daarop gebaseerd. Vergrijzing wordt dan ineens heel erg duur...0

  Dit is een schatting van de bijdrage die nodig is om de schenkkring in stand te houden. SharePeople zelf zegt hierover: “De hoogte van het donatiebedrag wordt bepaald op basis van het ziektepercentage. Gemiddeld is dit 2% en maximaal 8% van je gekozen inkomensniveau.”

  Gezien de kennis en ervaring van de mensen van Sharepeople (Uhh, juist het totaal ontbreken daarvan!) zou ik daar geen vergif op innemen .Idioot hoog aangehouden Voorbeel Marge in dit voorbeeld natuurlijk, maar tja, dan kun je ook niet voor het gerecht gesleept worden toch? Zelfs die 8% zou wel eens...? 

  Maar goed schrijf jij je nu in bij SharePeople Lang, dan bedraagt je bijdrage 2.8% van het bedrag dat je wil ontvangen als je ziek en of arbeidsongeschikt wordt. Voor een maandelijkse uitkering van €2.000 betaal je dus €56,- per maand.

  Stijgende lasten is op zich doodnormaal, ook in portefeuilles van AOV verzekeringen, van verzekeraars. De AOV premie stijgt ook me met de leeftijd immers. Doordat het risico toeneemt. Vooral als je het idioot laag instapt is dat een zekerheid. Het is ook gelijk de enige zekerheid die je bij SharePeople krijgt. GesjeetePeople? Collega "Goed verzekerd ben je bij deelname aan Share People in ieder geval niet. Daarnaast loop je het risico op forse bijbetaling in de toekomst waar je niets van terugziet ".

   

  Een schenkkring als SharePeople is erg risicovol voor de langere termijn

  Het is geen volwaardig alternatief voor een AOV. SharePeople is fhankelijk van een continue instroom van nieuwe ondernemers.Deze nieuwe deelnemers moeten de de lasten van de personen in de schenkkring die arbeidsongeschikt zijn geworden dekken.Dat kan vooral in het begin goed gaan, want dan is er nog niemand ziek (dan mag je namelijk nog niet meedoen) maar als de tijd haar werk doet, en iedereen die ouder wordt heeft een grotere klans om uit te vallen en herstelt langzamer, er meer mensen langduriger gaan uitvallen, wat rekenkundig volkomen logisch is, zullen de lasten en dus de de donaties binnen de schenkkring de uitkeringen oplopen en op een bepaald moment mogelijk de uitkeringslasten lasten niet meer (geheel) dekken.

  In dat geval is het niet meer aantrekkelijk voor instromers om je bij zo'n schenkkring aan te sluiten, waardoor de schenkkring in een neerwaartse spiraal belandt.

  Met name jongere deelnemers zullen net als bij een bankrun*.het zinkende schip willen verlaten omdat zij een groter risico gaan lopen. Zij hebben al die tijd betaald, de zieken gefinanciert, maar wat gebeurt er als zij ouder worden, en de piramide zakt door de uitkeringslast in elkaar? Wie garandeert  dat zij een uitkering zullen krijgen als zij ziek zijn? Wantrouwen zal tot uittreden leiden, en daarmee zal de grondslag onder dit concept drijfzand kunnen blijken. Wil jij dit risico wel of niet lopen? Die keuze is aan jou ondernemer.

  *Een bankrun (ook wel run op de bank of bankstormloop genoemd) is het verschijnsel dat zeer veel rekeninghouders bij een bank tegelijkertijd al hun spaargeld (willen) opnemen, waardoor voor de bank een acuut liquiditeitsprobleem ontstaat.

  Wat je zegt ben je jezelf:Sharepeople wordt nu officieus toch verzekeraar en wordt nu ook zelf onmenselijk, niet sociaal, duur, niet betrokken?

  • Belangrijk Share People Lang: Passende arbeid, geen Beroepsdekking.
  • Uitkering Sharepeople Lang is bruto ipv netto (Kort) is een heel groot verschil in de praktijk 
  • Verzekeraar moet je eerst medisch aannemen, wachtlijst ellenlang, feedback die wij nu krijgen : ook best veel afwijzingen
  • Gelijkblijvende premies, is een aanname, de praktijk zal blijken of Acture dit kan volhouden
  • Aanname dat er minder zieken zijn, of mensen snel weer beter  door "Arbodienst" is een gevaarlijke en maar zeer de vraag, zal ook moetren blijken
  • Lang niet alle beroepen te verzekeren.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page