fbpx
Image
Image

aov bouw

aov bouw

 • AOV en Broodfondsachtige schenkkringen vergelijken

  Schenkkringen en het Broodfonds

  Als alternatief voor een Arbeidsongeschiktheids Verzekering (AOV) voor mensen in bijvoorbeeld een zzp constructie wordt vaak een zogenaamd Broodfonds genoemd. Sommige ondernemers vinden een verplichte aov verzekering te duur en zoeken daarom hun heil in een zogenaamde schenkkring als het Broodfonds. Maar wat is nu ook alweer een Broodfonds?

  En hoe verhoudt deze zich tot de Verplichte Aov verzekering?

  --> Alleen met een volwaardige AOV verzekering , dus niet met een alternatief voor je AOV verzekering krijg je vrijstelling, als de verplichte AOV door zou gaan in 2024. De Verplichte AOV is relatief duur duur en van slechte kwaliteit en in een enkel geval een (dure) oplossing voor ondernemers die medische klachten hebben, en bij private verzekeraars onverzekerbaar zijn.

  Binnen een Broodfonds is dat afspraak dat de aangesloten ondernemers maandelijks een geldbedrag storten op een speciaal daarvoor in het leven geroepen rekening. Het vermogen dat op deze rekening wordt opgebouwd, wordt gebruikt een ondernemer uit deze groep maximaal 2 jaar financieel te ondersteunen zodra deze voor langere tijd ziek is en dus arbeidsongeschikt. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Schenkkring een Broodfonds en een AOV verzekering?

  Ten eerste is een Broodfonds een schenkkring.En er zijn schenkkringen en ook Broodfondsen die de afkorting AOV gebruiken of misbruiken zoals je wil. Dat zit zo: Een AOV betekent al decennialang als afkorting gebruikt voor Arbeids-Ongeschiktheids-Verzekering.

  Of wel AOV. Maar schenkkring leden en Broodfondsleden (verschillen leggen we later uit) gebruiken de termen door elkaar. Zij zeggen soms hun eigen AOV te hebben geregeld. Feitelijk is dat onjuist hoewel zij wel waarschijnlijk wel het gevoel hebben dat ze het hebben geregeld...

  En om het nog wat ingewikkelder te maken: De AOV afkorting worden ook gebruikt/slim misbruikt, om er een nieuwe betekenis aan te geven: Arbeids-Ongeschiktheids Voorziening. Hiervoor kwalificeert iedere euro op een bankrekening waarvoor jij dit doel in gedachten hebt natuurlijk. Dus zeker ook Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met uitkeringen tot pensioendatum en ook schenkkringen en Broodfondsen die een voorziening/uitkering van (slechts) twee jaar kennen. Duidelijk?

  Er zitten tussen een verplichte aov en een broodfonds legio verschillen. Heb je je als ondernemer aangesloten bij een Broodfonds dan ontvang je geen deskundige professionele begeleiding of hulp als je bijvoorbeeld weer aan het werk wilt gaan. Zo heb je dan bijvoorbeeld geen recht op herscholing. Een ander groot verschil met een verplichte aov verzekering is de tijd dat je een uitkering krijgt.

  Bij een Broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering uit dat fonds. Ben je na die twee jaar nog steeds niet in staat om aan de slag te gaan, dan ben je helaas aangewezen op de bijstand. Wel uiteraard pas , nadat je eerst al je eigen geld op je bankrekening, de (over)waarde in je woning en het geld van de verkoop van je auto hebt opgemaakt. (Op een kleine vrijstelling na). Eerst moet je je eigen vermogen opmaken en je huis "opeten".

  Heb je een AOV afgesloten, dan kun je een uitkering ontvangen tot aan je afgesproken pensioenleeftijd.Die premie die je maandelijks betaald bij een AOV kun je gewoon van de belasting aftrekken. In dit geval wordt over de maandelijkse uitkering belasting betaalt. Inmiddels kent het ‘ouderwetse’ broodfonds ook al wat alternatieven.  Je maandelijkse inleg in een broodfonds is niet belastingvrij.

  Samen sterk Flexibele SPAARAOV is een veel beter alternatief? 

  In deze blog bespreken en vergelijken we de onderlinge verschillen tussen deze alternatieven voor het ouderwetse broodfonds:

  • Samsamkring
  • SharePeople 
  • Zelfstandigen bouw 
  • AOV Profs
  • Voorzieningen Fonds 
  • Ziektefonds 
  • SmartFund 
  • Common easy 
  • Aan de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV schenkkring bespreken we zeer uitgebreid aandacht op andere pagina's

  Samsamkring

  SamsamKring is een zogenaamde schenkkring en presenteert zichzelf als een alternatieve AOV. Van Samsamkring wordt je lid en betaal je € 15,- per maand contributie waarmee de mensen van Samsamkring de ondersteuning door een Arbodienst betalen en de kosten van het eigen servicebureau opvangen. De schenkingen die je ontvangt zodra je onverhoopt ziek wordt zijn niet belast. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

  SharePeople

  SharePeople zit anders in elkaar dan een Broodfonds. Waar een Broodfonds bijvoorbeeld leden heeft die elkaar allemaal kennen (met een maximaal aantal van vijftig), is SharePeople vooral een online netwerk van ondernemers. SharePeople kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Privacy bij SharePeople is wat beter gewaarborgd dan bij een standaard broodfonds. Er is nog een ander verschil tussen SharePeople en een broodfonds. Je kunt bijvoorbeeld bij SharePeople de inleg die je niet gebruikt, aan andere doeleinden besteden. Ben je aangesloten bij een broodfonds dan bouw je, door stortingen op een aparte rekening, een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg

  Ook weer  opmerkelijk SharePeople heeft geen Algemene Voorwaarden.

  SharePeople deelnamekosten aftrekbaar?

  SharePeople stelt dat de deelnamekosten van €12,10 per maand zakelijke kosten zijn en dus aftrekbaar. Ik zou even vragen om het bewijs van de Belastingdienst. Want anders zit jij straks met het gedoe. 

  Nadelen Sharepeople

  Belangrijkste nadeel:  AOV Adviseurs die afwijzingen krijgen bij de aanvraag van een reguliere AOV bij verzekeraars, of gedeeltelijke uitsluitingen en/of premieverhogingen verwijzen als alternatief deze slechte risico's naar SP. Ook ongefilterde anonieme deelname is een groot risico op termijn(*). 

  Wel is er nauwelijks zekerheid van uitkeren (geen spaarsaldo als buffer) zijn ze streng met accepteren qua leeftijd en is de psyche eerste jaar helemaal niet gedekt. Dat is wel belangrijk te weten.

  Dus geen zekerheid middels achterliggende spaarsaldi, eerste jaar geen dekking Psyche dus en let op: ziekte pas verzekerd, als je na twee maanden -meer dan 50%- ziek bent conform de Arboarts van Capability Arbodienst. (Deze wordt overigens noga slecht beoordeeld qua Google reviews 13 Beoordelingen 1.8 Ster (28-12-2020)). Ook minder goed dan andere mogelijke alternatieven:

  *Anonieme deelname iis een gevaar bij SP. In feite is het het tegenovergestelde van de oorspronkelijke idee van het ouderwetse Broodfonds. Daar is het uitgangspunt sociale deelname en socialecontrole. Moraliteit en integriteit is belangrijk. Als iedereen ongefiltert via een link mee kan en mag meedoen, haal je heel veel slechte risico's binnen, Voorbeelden waartoe dat kan leiden in de praktijk kent iedere serieuze en ervaren AOV adviseur!

  • Maandelijks netto bedragen te schenken maximaal 3000 per maand.
  • Maximale aanvangsleeftijd 59 jaar. 
  • Er wordt niet bij aanvang getoetst of jouw inkomen en je gewenste verzekerde bedrag wel past.
  • Ze keren geen 24 maanden uit maar 22 maanden, naar ik nu begrijp. Wachttijd start uitkering 2 maanden

  In het ergste geval ben je ziek, en heb je als deelnemer allerlei deelnamekosten kosten betaald. En keurig de aan jou gestuurde tikkies betaald. En dan ben jij ziek, en dan blijkt dat je inkomen niet voldoende was, en je dus een lagerbedrag uitgekeerd krijgt, als de arboarts jou tenminste medisch objeciveerbaar ziek acht, voor tenminste 50% of meer.

  AOV Zelfstandigen bouw

  Een AOV voor zelfstandigen in de bouw is een product dat tot 2021 werd  uitgevoerd door Samsam. Vandaar dat we deze in deze vergelijking toch meenemen. Zelfstandigen Bouw zegt zelf een betaalbaar en eerlijk alternatief te zijn voor de AOV, namelijk Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening Bouw (AOV Bouw). Waar het op neer komt is dat alle deelnemers maandelijks een vast bedrag overmaken naar de AOV Bouw rekening waar het saldo van iedere deelnemer apart wordt bijgehouden.

  Wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na de afgesproken wachttijd van twee maanden een maandelijkse schenking. Een schenking kan worden verkregen voor de periode van twee of vijf jaar, de duur hangt in dit geval samen met het geconstateerde ziektebeeld. AOV Zelfstandige professionals Zelfstandige Professionals zegt zzp’ers via AOV Profs de oplossing te bieden voor het opvangen van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Ook dit is een product dat wordt gevoerd door Samsam.

  Nadelen AOV Bouw

  In 2019 startte Zelfstandigen Bouw met AOV Bouw en al snel kwam er veel interesse voor een dergelijke oplossing buiten de bouw. Een groot risico is echtter dat deze beroepsgroep vaker en langer ziek is door de fysieke component in hun beroep. Vooral als ze ouder worden dan 55 gaat dit veel meer en ook langdurigere zieken opleveren.

  Een andere aanwijzing daarvoor is, dat een AOV voor zware beroepen vaak drie keer zo duur is dan een AOV voor lichtere beroepen. En dat de dekking vaak maar tot de leeftijd van 60 jaar te verzekeren is. Gewoonweg omdat statistisch gezien veel te veel bouwvakkers uitvallen. En dan is dat, zelfs bij een zeer grote deelnemers groep niet op te vangen/ te verzekeren.

  AOV Profs

  Met dat idee werd toen ook AOV Profs gestart voor alle zpp’ers in Nederland. Verder is AOV Profs gelijk aan AOV Bouw. Alle deelnemers maken iedere maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening. Hier wordt van iedere deelnemer het persoonlijke saldo bijgehouden. Ook hier geldt, net zoals bij AOV Bouw, wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na een wachttijd van twee maanden, een maandelijkse schenking. Per ziektebeeld kan dat voor een periode van twee of vijf jaar. 

  AOV Profs is een vreemde eend 

  Heel erg vreemd dat AOV Bouw, een commercieel initiatief van Zelfstandigen Bouw een belangenvereniging n.b. , een commerciele activiteit opstart buiten de bouw. Ben heel benieuwd wat de leden hiervan  zouden vinden. Er zijn grote investeringen nodig om een dergelijke activiteit op te starten. Het is risicovol, kost veel geld. En dat geld komt van de leden van Zelfstandigen Bouw als ik het goed begrijp.De ledenj betalen de contributie voor hun Vereniging, en bovendien betalen ze maar liefst € 25,- per maand, om me ete mogen doen aan AOV BOUW, maar met middelen van  AOV Bouw werd een andere activiteit opgestart (en gefinancierd?). Ik ben heel erg benieuwd naar dit verhaal hierachter. Gaan de winsten/verliezen naar de Zelfstandigen Bouw of naar AOV Bouw? Waarom is dit opgestart met geld van de leden. Weten de leden dit? Wat vinden de leden hiervan?

  Ziektefonds

  De opzet van het Ziektefonds lijkt op die van van het Voorzieningenfonds die we hierna dan ook bespreken. Een constructie zoals die van het VoorzieningenFonds of het Ziektefonds hebben minimaal 25 leden die allemaal uit dezelfde woonplaats of uit dezelfde regio komen. Beide het maximaal aantal deelnemers van 50 totaal. Een deelnemer stort maandelijks een afgesproken bedrag op zijn of haar eigen geblokkeerde rekening. Wordt een deelnemer ziek dan krijgt deze een maandelijks van de andere deelnemers.

  Een zieke ondernemer heeft maximaal 2 jaar recht op een schenking. Overigens geldt er, bij ziek worden, een wachttijd van een maand. Een deelnemer aan het ziektefonds kan zelf kiezen voor welk bedrag hij of zij meedoet. Er kan gekozen worden uit schenkingsniveaus van €1000 tot € 2500 euro netto per maand.

  VoorzieningenFonds

  Zoals we eerder zeiden lijkt de opzet van het VoorzieningenFonds op die van het Ziektefonds. Het betreft hier een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die deel uitmaken van een vereniging. Een VoorzieningenFonds heeft een bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt deze een schenking van de overige leden.

  De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is. Ook hier geldt bij ziek worden een wachttijd van een maand.

  SmartFund

  SmartFund is een initiatief vanuit de stichting SmartFund Services en presenteert zichzelf als een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Ondernemers organiseren samen met SmartFund hun eigen fonds.

  Alles rondom een SmartFund gebeurt via het internet. Communicatie tussen de leden gebeurt volledig in de eigen, beveiligde, omgeving. Een SmartFund bepaalt helemaal zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Een deelnemer betaalt, eenmalige, entreekosten van € 150.

  Daarnaast dient er een maandelijkse vergoeding te worden betaalt van € 10. Er hoeft overigens geen aparte bankrekening te worden geopend, alle financiële transactie worden gedaan via de e-Wallet. CommonEasy CommonEasy is opgezet als een online omgeving voor ondernemers. Ook hier betaal je maandelijkse abonnementskosten. CommonEasy is een netwerk van ondernemers, of zelfs meerdere netwerken. Bij CommonEasy betaal je geen maandelijkse premie maar spaar je maandelijks. Iedere maand spaar je 5% van je gewenste saldo in een digitale spaarpot. Wil je op een zeker moment stoppen, dan kun je het gespaarde bedrag terugkrijgen.

  Het gespaarde geld blijft dus van jou. De maandelijkse kosten bij CommonEasy bedragen € 12,50 per maand. Ondernemers binnen CommonEasy kunnen zelf kiezen we ze helpen en wie ze geholpen willen worden. Een en ander is opgezet via een zogenaamd cirkelsysteem waardoor ondernemers in staat zijn elkaar al van inkomen te voorzien vaak niet meer dan twee connecties. In de onderstaande tabel zetten we alles nog even op een rijtje.

  Beter een AOV verzekering?

  In sommige gevallen zijn alle bovenstaande opties een alternatief voor de beste oplossing die we allemaal kennen maar niet perse speciaal en sympathiek lijkt.  Een AOV verzekering! Een AOV afsluiten bij een ouderwetse grote en kapitaalkrachtige verzekeraar.

  In een enkel geval is het een oplossing, omdat een AOV verzekering soms echt niet kan. Dus is het is belangrijk om deze mogelijkheden mee te nemen als je het beste resultaat voor je relaties wilt als AOV Vergelijker. Maar wel een AOV verzekeraar met tientallen jaren ervaring en expertise.

  Met tientallen specialisten in dienst: medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, reintegratiespecialisten etc.etc. En die gecontroleerd wordt en onder toezicht staat. Hoe vaak lees je niet dat de penningmeester van een lokale Vereniging met het geld van de leden vandoor gaat?

  Ik heb eerlijk gezegd zelden een verkoper/ aanbieder van bovengenoemde Alteratieven kunnen betrappen op een relevante specifieke opleiding en serieuze en intensieve ervaring in deze materie. Simpelweg niet echt verstand van zaken. Veel alternatieven kopieren elkaar ook. Ze zien er gewoon handel in, denk ik?

  Zonder echte kennis, dat helpt welllicht om jouw nieuwe produkt in de markt te zetten. Om minder beren op de weg te zien.Want in in het land der blinden is eenoog koning. Maar als er simpelweg een paar echt inhoudelijke vragen gesteld worden, blijft het stil, of volgen er standaard dooddoeners. ---> En daarmee doe ik niets af aan de waarde van deze alternatieven.

  AOV verzekering is simpelweg beter, zekerder en voordeliger

  Het is vaak simpel voor te rekenen, dat een AOV verzekering beter en voordeliger is. Zeker als je maar een verzekering met een beperkte uitkeringsduur van twee jaar zou willen afsluiten. Bovendien geloof ik niet dat iemand echte maar een dekking van twee jaar zou willen hebben. Maar dan ben je verzekerd en niet afhankelijk de gezondheid van andere deelnemers.

  Dus geen kans op bijbetaling aan de andere deelnemers, of dat jij minder geld krijgt dan je afgesproken had, nu jij ziek bent. Een premie die volledig aftrrekbaar is. En een AOV daar heb je direct wat aan: je hebt recht op preventiediensten, je mag je elke drie jaar laten checken. Je hebt recht op een Coach.  Er is een Zwangerschapsdekking en je wordt zeker niet na 24 maanden uit je Vereniging gegooid. Om ook maar even  lekker bekkend populistisch taalgebruik te hanteren, zoals alle bovenstaande alternatieven. 

   

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor fysiek zware beroepen

  De goedkoopste  betrouwbare Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers  voor fysieke, zware beroepen

   Je bent zelfstandig werkzaam en je hebt zwaar werk, d.w.z. iemand die fysieke inspanningen verricht en/of met gereedschappen en materialen werkt, en veel voor klussen onderweg is.Bijvoorbeeld in de bouw, als metselaar, tegelzetter, betonverwerker of als schilder of timmerman of  al klussenbedrijf.Er zijn veel verzekeringsmogelijkheden meer dan 96 varianten !), ieder met zijn specifieke kenmerken en voorwaarden. Wij helpen u aan de scherpste premie!

   

   Beter, Makkelijker, Sneller én Goedkoper én binnen 24 uur geheel verzekerd!

  -Duidelijke en gunstige voorwaarden én een hele scherpe premie-Eerste twee jaar altijd 100% uitkering op basis van eigen beroep-Geen keuringen of vervelende onderzoeken-Geen opslagen, en vaste , dus geen stijgende premies ieder nieuw jaar-Alle beroepen worden verzekerd, iedereen betaalt dezelfde, lage, premie-Slechts een jaar contractstermijn, andere verzekeraars veelal 3, maar meestal 5 jaar-Iedereen betaalt dezelfde lage premie-Binnen 24 uur geregeld, en gratis voorlopige dekking!

   

  Ik ben (nog) niet serieus geinteresseerd in een AOV, maar wil zelf een AOV berekening maken

  Ik ben serieus op zoek naar een AOV en wil graag  een berekening, uitgebreide voorlichting en gedegen Persoonlijk AOV advies van een ervaren AOV-expert

   

 • Zzp AOV Bouw

  AOV ZZP BOUW regel het nou!

  In de bouw zijn er veel Zelfstandig ondernemers werkzaam. Keiharde werkers die vroeg op staan en de hele dag in touw zijn. Daarnaast werken ze ook nog vaak op zaterdag en moeten ze natuurlijk, net als andere zelfstandig professionals, ook nog de administratie doen: facturen sturen, boekhouding, offertes maken, de website bijhouden, en ook nog belangrijke verzekeringen regelen!


  We weten het als geen ander: Natuurlijk is het werken op een bouwplaats, het werken met  gereedschappen en machines en de fysieke arbeid, en het vele autorijden en in- en uitladen van materialen het risico ziek of arbeidsongeschikt te worden veel groter dan een administratief medewerker op kantoor. Ook rijdt je best wel wat kilometers, en ook daar loop je een extra risico mee. Ook al doe je niets verkeerd, rijdt je keurig netjes en niet te hard. 


  Het regelen van een AOV ZZP BOUW dat schiet er nog wel eens bij in.

  Vooral de lastigste verzekering van het stel, de AOV verzekering, waarvan iedereen roept dat ie duur is, en veel papierwerk met zich meebrengt. Daar wordt vaak wel mee begonnen, maar men  haakt daar ook makkelijk af.

  Er zijn ook niet zoveel adviseurs of tussenpersonen die daar echt in gespecialiseerd en dus heel erg goed in zijn: De meeste houden zich liever bezig met het afsluiten van hypotheken: Dat levert deze adviseurs zomaar  € 2500-€ 3000 euro op per dossier. Een AOV dossier is tegenwoordig vaak lastiger, tijdrovender en meer werk, terwijl de verdiensten voor de tussenpersoon vaak maar een fractie zijn, dan die van een hypotheekdossier.

  Dat zorgt ervoor dat er een hoop verzekeringen nog niet geregeld zijn, omdat de zelfstandig ondernemer in de bouw door drukte en gebrek aan een goede adviseur vaak er niet toekomt.


  Vaak zie je wel dat, zodra een AOV ZZP BOUW collega of een familielid, ziek wordt of uitvalt, de noodzaak weer bovendrijft en de ondernemer er weer mee aan de slag gaat. Als hij of zij dan een ervaren AOv Specialist die graag helpt, ontmoet, kan met goede hulp alsnog de AOV verzekering, al dan niet in combinatie met een Samen Sterk Flexibele Spaar AOV (schenkkring/broodfonds) afgesloten worden. 

  En dat zal een hoop nachtrust kunnen gaan schelen. En dan weet je 100% zeker dat het goed geregeld is. En dat je, juist door het werken met een AOV Specialist, veel premie en zorgen zult besparen, want alle verzekeringen inhoudelijk kunnen vergelijken, levert veelk verschillen op. Ook hebben wij betere afspraken met verzekeraars.

  Zo betaal jij zomaar tot 40% minder aan dure AOV premie en wij , als AOV Specialist, regelen alles voor jou...! 

  Keihard en vooral fysiek werkzaam zijn  betekent natuurlijk ook meer risico op arbeidsongeschiktheid. Tevens kun je zomaar een ongeluk krijgen op een bouwplaats. Een AOV ZZP BOUW  is daarom erg belangrijk. Als zelfstandige in de bouw ben je al snel je inkomen kwijt bij uitval. Want fysiek een probleem met je schouder, rug of knie, en je zit al thuis.

  Een AOV wordt vaak gezien als ingewikkeld en duur, zeker voor zelfstandige in de bouw. Er is dan ook een grote groep die geen AOV heeft en dat is een groot risico.

  Het is dus vrij logisch dat jouw risico als ZZP-er in de bouw veel groter is, dan een kantoorpikkie aan een buro met een laptop. Die kan hooguit een kop hete koffie op zijn handen heen krijgen, en even wat lastiger kunnen telefoneren of typen.

  Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor een bouwvakker is vaak relatief duurder.Dat is natuurlijk jammer. Wel is de premie geheel aftrekbaar en dat is fijn. Bovendien verdien je Anno 20201 weer een fantastisch goed uurloon, dus het kan er makkelijk vanaf tegenwoordig. Mooi dat het lekker gaat!


  Door het tekort aan vakmensen, verdienen sommige handige bouwvakkers , timmerlieden, loodgieters , installateurs en schilders vaak even veel als hoogopgeleide studiebollen. Wie had dat gedacht? Mooi toch?


  ...Maar wat nu als je ziek wordt of je krijgt een ongelukje ZZP-er in de BOUW

  Een AOV verzekering is de beste en veiligste optie. Een uitkering tot je 60e minimaal, wellicht wil je en kun je ook langer verzekerd worden. Maar soms is het om andere redenen toch niet mogelijk, of ben je in de 50 en is het toch wel wat duur. Soms heb je fysiek al wat blessures opgelopen.Je bent tenslotte geen 18 meer. Net als veel collegae, en ja dat is ook normaal natuurlijk.

  Napapegaaien: Het is allemaal zo duur...

  En ja, je kan wel meehuilen met de wolven in het bos, maar een verzekeraar wil je eigenlijk wel heel graag verzekeren. Dat is 100%. En meteen als je ondernemer wordt het liefst. En niet pas als je van alles mankeert, of het nu pas ernstiger lijkt te worden en je eigenlijk dan pas jouw voordeel van verzekeren erin ziet.

  Eerlijk is eerlijk. Je doet het alleen voor jezelf en je gezin of familie. Niet voor de dikke auto's en de dure verzekeringsgebouwen toch? Bovendien verdien je nu een bijzonder mooi uurloon, dus het kan er af.

  De Samen Sterk Flexibele Spaar AOV voor de bouw is het alternatief voor de dure AOV verzekering. Ook eerlijk, solidair en betaalbaar en ook  geen bonussen, graai gedrag en kleine lettertjes. Terug naar de basis. Eerlijk, solidair en helemaal van nu. Maar wel van de AOV Specialist van Nederland! Met de kwaliteit, kennis en degelijkheid en 15 jaar ervaring.

  En die alle oplossingen voor jou het beste in elkaar kan puzzelen (maatwerk). Dus i.c.m. AOV verzekerinhg, UWV dekking of WIA dekking, of samen met reeds lopende dekkingen, afgesloten in het verleden. En elk moment aanpasbaar.

  Feiten, herken je jezelf?

  De zzp'er in de bouw is man, gemiddeld 44 jaar en maakt veel meer uren dan iemand met een voltijdbaan. Hij verdient gemiddeld 42.000 euro bruto per jaar. Deze en andere feiten zijn te lezen in het rapport 'Zzp'ers in de bouw: marktpositie en vooruitzichten' van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het is gebaseerd op een onderzoek onder zzp'ers. Het aantal zzp'ers in de bouw is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Nu zijn het er ongeveer 80.000. Zij vormen inmiddels 15 procent van de werkenden in de sector, 10% meer dan in 1996. De komende jaren groeit hun aantal nog wel maar niet meer zo hard, verwacht het EIB. In 2020 ligt het aantal tussen de 80.000 en 125.000. Maar dat aantal wordt alleen bereikt bij hoge groei en minder regels.

  Opdrachtgevers in de BOUW

  De zzp'er heeft gemiddeld tien opdrachtgevers en is niet, zoals wel wordt gedacht, voor het merendeel van zijn omzet afhankelijk van inhuur door aannemers. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent wel eens werkt voor particulieren en voor bijna de helft zijn die de belangrijkste opdrachtgever. Veruit de meesten hebben eerst in loondienst gewerkt voordat zij voor zichzelf begonnen. Nog geen 10 procent gaf aan dat zij noodgedwongen als zelfstandigen zijn begonnen.

  Uren in de BOUW, HOUT of TECHNIEK

  Een zzp'er maakt veel uren. Een voltijdbaan in Nederland komt neer op circa 1720 uur per jaar. De zzp'er in de bouw komt daar ver boven uit. Van de 2175 uur die hij per jaar werkt, kan hij 75 procent declareren bij de opdrachtgever.

  De zelfstandigen zijn in vergelijking met werknemers in de bouw meer bereid risico's te nemen. Maar dat neemt niet weg dat de meesten zich verzekeren tegen risico's die het werken als zelfstandige met zich meebrengen. Twee derde is verzekerd voor aansprakelijkheid en 57 procent voor arbeidsongeschiktheid.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page