fbpx
Image
Image

broodfonds

broodfonds

 • "Broodfonds" sympathiek maar bij lange na geen AOV verzekering

  Wat zijn exact de verschillen tussen een AOV verzekering en Broodfondsen in 2022?

  Het originele Broodfonds en andere typen schenkkringen (2020 Update) Broodfonds is min of meer in de volksmond de soortnaam voor een bepaald type AOV (Arbeidsongeschiktheids Voorziening). Verwarrend omdat "AOV" al tientallen jaren algemeen bekend staat als afkorting van ArbeidsongeschiktheidsVerzekering).  De term Broodfonds is echter een merknaam en het commerciele Businessmodel voor een specifiek concept dat wordt aangeboden door de BroodfondsMakers. Met andere woorden, alleen schenkkringen begeleid door de BroodfondsMakers zijn een origineel Broodfonds.

  Wat is precies een Broodfonds of Schenkkring Vereniging of crowdsurance of crowdinsurance?

  Een Broodfonds is een speciaal daarvoor opgerichte Vereniging van maximaal vijftig Zelfstandig Professionals ofwel Zelfstandig Ondernemers zonder personeel. Het eerste en allerbelangrijkste doel van deze Vereniging is elkaar onderling financieel ondersteunenbij kortdurende ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Hoe werkt het Broodfonds of Schenkkring?

  Elke maand geld zetten de individuele deelnemers op hun eigen individuele bankrekening. Afhankelijk van de hoogte van de schenking die zij zelf kozen, is dat een bepaald bedrag. Je kan niet zomaar elk bedrag kiezen, het inkomen dient voldoende te zijn en wordt vooraf getoetst.

  Ben je langer dan een of twee maanden ziek (afhankelijk van welke Vereniging je deelneemt verschillen de voorwaarden, dus vergelijk goed!) ontvangt de zieke van iedereen die niet ziek is, maandelijks pro rata naar hoogte van het deelname bedrag een schenking. Maximale uitkeringsduur schenking is 24 maanden. Daarna ben je geen lid meer van de Vereniging en stopt de financiele ondersteuning.

  Het ouderwetse Broodfonds gaat uit van vertrouwen; als je je ziek meldt, is er niemand die controleert of je wel daadwerkelijk ziek bent.Daarom is het belangrijk dat iedereen elkaar goed leert kennen en aan de verplichte vergaderingen en activiteiten deelneemt. Nieuwe leden worden alleen op voordracht via leden aangedragen en moeten door de ballotage.

  Wie bepaalt bij een Broodfonds of je ziek bent?

  Bij Broodfondsen zijn geen Artsen betroken die onafhankelijk medisch objectiveerbaar ziekte vaststellen en daarmee bepalen of je wel of niet (gedeeltelijk) ziek bent. . Bij ziekte moet je du s helaas verantwoording afdragen aan de andere deelnemers van de sociale groep. Wat mankeer je? Waarom ben ne jog ziek? Wanneer ga je weer beginnen? Je geeft je Privacy op en iedereen weet en vindt iets van jou al smens, als ondernemer en van jouw ziekte. Soms ontstaan er ruzies in de ouderwetse Broodfondsen daarom.

  Ouderwetse Broodfonds heeft zijn beste tijd gehad:

  Er zijn prettigere, voordeligere snellere en makkelijkere digitale manieren om deel te nemen aan de nieuwe generatie Broodfondsen, schenkkringen of Crowdsurance, zonder dat je je Privacy op hoeft te geven, zonder dat je door de ballotagecommisie hoeft (heeft iemand bezwaar tegen deelname van mijnheer Wennekus, niemand?), of deelname aan verplichte vergaderingen, wandelingen, spelletjes en brandnetelthee drinken met zelf gebakken 4-granenkoekjes...

  Een Broodfonds of schenkkring alleen is absoluut géén structurele oplossing voor arbeidsongschiktheid 

  Aangezien heel veel zelfstandig Professionals nu niet verzekerd zijn, is een tweejarige dekking uiteraard altijd nog veel beter dan helemaal niets geregeld...

  Een AOV verzekering in combinatie met een broodfonds of schenkkring oplossing is wel een goed idee

  De combinatie is met name bij ondernemers met fysiek zware beroepen, en/of beroepen met gereedschappen, -en ouder dan 50 jaar een vaak voordeligere en soms ook kwalitatief betere oplossing qua dekking: Eventueel medische uitsluitingen die de verzekeraar soms voorstelt, gelden namelijk -niet- voor de deelname aan de Broodfonds of Schenkkring!


  Broodfonds t.o.v. een AOV verzekering toch een kaartenhuis op instorten?

  Sinds medio 2019 en ook in 2020 bereiken ons steeds meer berichten dat de Broodfondsen in financieel zwaar belanden en de herverzekeringsopte (Alliantie) ingeschakeld wordt. Statistisch qua zieken is dit niet logisch, maar of er misbruik van wordt gemaakt of dat er andere oorzaken bekend zijn is tot nog toe onbekend. In een Volkskrant artikel (ja echt waar!!!) Daar worden ruzies binnen Broodfonds verenigingen aangekaart en besproken. Komt veel vaker voor dan eerder gedacht. Niet heel raar natuurlijjk; Broodfonds is een amateurvereniging van ondernemers die een gezamenlijk doel gemeenschappelijk hebben: Tijdelijk geld bij ziekte onderling regelen. Bestuurders zijn allemaal leken op gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Een broodfonds als buffer voor zelfstandige ondernemers

  Een broodfonds is een vorm van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een broodfonds bouwt u als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Dat werkt zo:  tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert een broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar.

  Broodfonds staat niet onder de controle van de overheid

  Niet geheel onbelangrijk.  

  Combineren broodfonds met AOV premietechnisch interessant?

  Uiteraard is het mogelijk bij aanvang van een Broodfonds of een AOV verzekering, deze twee werelden  op een gegeven moment te combineren. Er zijn zzp’ers die deelname in een broodfonds combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via een broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die u maandelijks maakt voor uw AOV zijn lager als u de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het broodfonds uitkeert. Het zijn echter twee totaal verschillende zaken en voor de meeste ondernemers  met lichte beroepen echter NIET voordeliger. Wel als je een zwaar fysiek beroep hebt en boven de 40-45 jaar bent.

  Dit komt doordat er ook voor het broodfonds elke maand kosten berekend worden naast de deelnemingsbijdrage. Ook betaal je aanvangs/afsluitkosten om mee te doen aan jhet Broodfonds. En elke maand je bijdrage en je bankkosten. En natuurlijk reis- en verblijfkosten naar je verplichte bijeenkomsten van je  Broodfonds.

  Belangrijkste en helderste nadeel van het Broodfonds t.o.v. een AOV verzekering: uitkeringsduur is altijd maximaal twee jaar

  Als lid van een Broodfonds krijg je bij arbeidsongeschiktheid tot maximaal 2 jaar een uitkering. Het fonds houdt altijd na 2 jaar op met uitkeren ongeacht of je (nog steeds gedeeltelijk) arbeidsgeschikt bent of niet. Ook bij zwangerschap wordt trouwens niet uitgekeerd. Er is een wachttijd van 30 dagen. Daarna krijg je voor 50% of 100% een uitkering.

  Ben je na twee jaar nog steeds ziek zit je geheel of gedeeltelijk zonder inkomen en ben je wellicht aangewezen op de bijstand en zul je eerst je eigen vermogen aan dienen te spreken. De kans dat je arbeidsongeschikt blijft is misschien niet heel groot, maar de gevolgen zijn dat wel. Daarom is dit risico juist bij uitstek geschikt om te verzekeren. Dit is dus een  belangrijk en duidelijk nadeel van het Broodfonds t.o.v. een gegarandeerde AOV verzekering. De uitkering van het Broodfonds is overigens ook de eerste twee jaar niet gegarandeerd.

  *Indien het Broodfonds bij de Broodfondsalliantie aangesloten is (sinds november 2016 mogelijk) kan het Broodfonds de uitkering gedurende 24 maanden garanderen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden voor het deelnemende Broodfonds.  Hier zie je dat het Broodfonds dus min of meer toch een beetje als verzekeraar gaat gedragen. Dit is een soort herverzekeren. Echter in dit geval wel op kosten van de deelnemers. Een startend Broodfonds is zelfs verplicht hieraan mee te doen en dus ook verplicht hieraan (extra) te betalen.

  Bij het Broodfonds lever je al je Privacy in!

  De keerzijde van dit te mooi systeem om waar te zijn:  Leden moeten bereid zijn elkaar te blijven steunen en moeten ervan uitgaan dat anderen geen misbruik maken van die bereidheid.

  Hiermee geven ze een deel van hun privacy op. Ze dienen namelijk openlijk aanspraak te maken op een uitkering en uitleg te geven. Nieuwe leden dienen een ballotage te voldoen, ze worden geïntroduceerd door een bestaand lid. Wankelt het vertrouwen of de bereidheid elkaar te steunen toch, dan kan er snel onenigheid ontstaan. Dit is gebeurd toen een aantal mensen zich wel heel makkelijk ziek meldden en vervolgens wel gewoon aan het werk bleken... Tja...

  Tweede nadeel: Broodfonds kun je niet even snel zelf regelen of aanvragen  Broodfonds past ook zeker niet iedereen...

  • Het Broodfonds is geen verzekering, dus je kan niet zomaar lid worden/aanvraag doen
  • Als je al een fonds inde buurt hebt, is het de vraag of ze nog plek hebben
  • Hebben ze plek en je mag meedoen duurt het zomaar een half jaar voordat je kan intreden
  • Moet het Broodfonds opgericht worden kan het nog langer duren, ondertussen ben je onverzekerd. Er bestaat niet zoiets als " voorlopige dekking" zoals bij een AOV verzekering
  • Is niet voor iedereen beschikbaar (o.a. ondernemer zijn, hoofdinkomen uit bedrijf en minimaal 1 jaar het bedrijf draaien, € 750,- winst per maand minimaal)
  • Je moet je inkomen aantonen omdat je een substantieel deel van je inkomen uit onderneming dient te zijn
  • Moet wel plek zijn bij een Broodfonds (in de buurt?)
  • Je dient regelmatig (verplicht) bijeenkomsten te bezoeken en samen te zijn. 
  • Je moet worden voorgedragen en toegelaten worden door de groep (groepscontrole/sociale controle)
  • Privacy!  Bij ziekte is er controle/bezoek van medeleden. Ziekmeldingen zijn bekend in de hele groep. In een Broodfonds zul je niet anoniem ziek kunnen zijn als je tenminste  een schenking vraagt.
  • Je kan eruit gezet worden. Er worden diverse afspraken gemaakt binnen een Broodfondsgroep die contractueel worden vastgelegd. Deelnemers die zich niet houden aan de afspraken of niet aan de verplichtingen voldoen worden uit een groep gezet.
  • Als uw inkomen daalt door zwangerschap, kunt u geen beroep doen op een broodfonds. Een broodfonds kan alleen gebruikt worden als uw inkomen uit uw bedrijf daalt door arbeidsongeschiktheid

  Broodfonds en Broodfonds administratie kosten net als een AOV verzekering wel degelijk geld:

  Iedereen die meedoet met een Broodfondsgroep betaalt per persoon maandelijks  € 10,- voor administratie- en verenigingskosten en een eenmalig instapbedrag van € 250,-. per persoon. Daarnaast leg je iedere maand je maandelijkse gekozen bedrag in:

  Deelnameniveaus

  Maandelijkse inleg(exclusief contributie) Maandelijkse schenkingin geval van ziekte
  € 33,75 € 750,00
  € 45,00 € 1.000,00
  € 56,25 € 1.250,00
  € 67,50 € 1.500,00
  € 78,75 € 1.750,00
  € 90,00 € 2.000,00
  € 101,25 € 2.250,00
  € 112,50 € 2.500,00

  Ziek zijn in het Broodfonds

  Als je je ziekmeldt dan moet je aangeven of je een 50 of 100 % schenking nodig hebt. In de fase van herstel kan je ook andere percentages afspreken, deze moeten wel een afspiegeling zijn van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook weer een toevoeging/verbetering  die geleend is van de verzekeraars. Maar wie bepaalt hier het uiteindelijke percentage is de vraag, en hoe?

   

   De 10 voordelen van het Broodfonds (volgens broodfonds.nl zelf...)

  1. Heldere afspraken: Een Broodfonds draait om eenvoud. Elke afspraak is begrijpelijk. De uitgangspunten zijn voor iedereen in een Broodfonds hetzelfde (Ieder Broodfonds kan wel een aantal eigen keuzes maken). 
  2. Je geld blijft van jou: De inleg stort je iedere maand op je individuele Broodfondsrekening. Dit geld blijft na aftrek van contributie en eventuele schenkingen van jezelf. Als je uit je Broodfonds stapt, kun je het saldo gewoon meenemen.
  3. Transparant: Een Broodfonds is overzichtelijk en de deelnemers kennen elkaar. Iedereen weet wanneer en wie er een schenking ontvangt en wat de kosten zijn.
  4. Gelijke voorwaarden: De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde. Mensen die ouder zijn, een 'risicovol' beroep hebben of een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.
  5. Eenvoudig in- en uitstappen: Je zit nooit vast aan een Broodfonds, je kunt op meerdere momenten per jaar in of uit een Broodfonds stappen.
  6. Verantwoord: Je maandelijkse inleg is bestemd voor schenkingen en is op korte termijn opvraagbaar. Er wordt niet mee belegd. Het geld van de deelnemers komt op een individuele betaalrekening
  7. Toekomst: Iedereen loopt het risico op ziekte. In een Broodfonds heb je betere kansen om je bedrijf na arbeidsongeschiktheid weer voort te zetten.
  8. Betaalbaar: Een Broodfonds is betaalbaar, omdat het overzichtelijk en kleinschalig blijft en de deelnemers elkaar kennen. 
  9. Zelf doen: In een Broodfonds regelen mensen hun eigen vangnet: ze helpen zichzelf en elkaar. In de praktijk is gebleken dat mensen in Broodfondsen elkaar, naast financiële steun, ook helpen door werk over te nemen of advies te geven.
  10. Stap voor stap: Na een langdurige ziekte kun je stap voor stap weer aan het werk. De schenking kan omlaag als je weer gedeeltelijk kunt werken.

  Overzicht verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  • Privacy Broodfonds; Heb je niet... Verzekeraar: gewaarborgd
  • Schenking of verzekering: Een broodfond is een schenking.  Een AOV is een verzekering.
  • Sociale controle:  Iedereen kent elkaar  AOV verzekering: Niemand kent elkaar. Is anoniem.
  • Transparantie:  Broodfondsen zijn transparant  AOV's zijn lastig te vergelijken
  • Betalingen:  Bij een Broodfonds stort je maandelijks bedragen op een  Broodfondsrekening  Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar-  Uitbetalingen AOV zijn belast.
  • Faciliteiten : De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen  hogere maandelijkse inleg. AOV Verzekering:Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.
  • Betalingen:  Bij een Broodfonds stort je maandelijks bedragen op een  Broodfondsrekening  Premie voor AOV is fiscaal aftrekbaar-  Uitbetalingen AOV zijn belast.
  • Faciliteiten:  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.
  • Ziekteverleden:Broodfonds: Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen  hogere maandelijkse inleg. Bij AOV Verzekering: Hoe ouder je bent hoe hoger de premie.
  • Voorwaarden bij medisch verleden:  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen die een ziekteverleden hebben, betalen geen hogere maandelijkse inleg.  AOV Verzekering: Mensen met een medisch verleden betalen  vaak meer premie.
  • Voorwaarden bij oudere leeftijd:  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer hetzelfde.  AOV Verzekering: Mensen die ouder zijn betalen geen hogere  maandelijkse inleg.  Hoe ouder je bent hoe hoger de premie. 
  • Voorwaarden bij risicovolle beroepen:  De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer dezelfde.  Mensen met een 'risicovol' beroep betalen geen hogere  maandelijkse inleg.  Hoe risicovoller je beroep hoe hoger de premie  of andere voorwaarden
  • Premiebetaling  Premie wordt gestort op een Broodfondsrekening en  blijft van jezelf  Premie wordt overgemaakt op de rekening van  de verzekeraar. De premie komt voor rekening  van de verzekeraar.
  • Betalingen beleggen:  Broodfonds Je inleg wordt niet belegd.  AOV verzekering Je inleg wordt belegd.
  • Maximale betaling  Het maximum op iedere Broodfondsrekening is 36x de  maandelijkse inleg.   Bij een AOV stopt de premie alleen bij  arbeidsongeschiktheid, indien premievrijstelling  is meeverzekerd
  • Tegoed meenemen bij opzegging  Bij vertrek uit het Broodfonds kun je het tegoed  meenemen  Bij vertrek uit een verzekering kun je het  tegoed niet meenemen.
  • Kosten  Hiervoor betaal je bij aanvang € 250,- aan  inschrijfkosten  Bij een AOV betaal je een vaste kosten  toeslag.
  • Uitkering  Uitkering is maximaal 2 jaar  Uitkering instap AOV/basis AOV is 5 jaar.  Volwaardige AOV heeft een uitkering tot vaak  65 of 67 jaar.
  • Zwangerschapsdekking:  Een Broodfonds heeft geen zwangerschapsdekking   Een AOV heeft wel een zwangerschapsdekking.
  • Hoogte van de uitkering:  Broodfonds: Uitkering is beperkt tot maximaal € 2.500,- per maand  netto per maand  AOV verzekering:Er kan gekozen worden voor een veel hogere  dekking. Tot € 150.000,- 
  • Wie betaalt uit: Uitbetalingen worden gedaan door een administrateur  Uitbetalingen worden gedaan door een  verzekeraar
  • Premie / Inleg : Broodfonds :Jouw inleg blijft van jou, als er saldo "over" is. Ja kan stoppen met je Broodfonds en je saldo zelf opnemen /meenemen
  • AOV verzekering: Niet ziek? Stoppen? Premie weg. Of je krijgt bij niet claimen premie korting, indien je voor een no claim variant
  • AOV verzekering: Wat doen verzekeraars wel en Broodfonds niet? Preventiearbeidsongeschiktheid voorkómen. Re-integratieverantwoord en duurzaam re-integreren in eigen beroep
  • AOV verzekeraars Staan onder overheidscontrole, voldoen aan solvabiliteiseisen, uitkering is gegarandeerd.Broodfonds staat niet onder controle. Geen garantie. Wel een Alliantie als achtervang.

  Overzicht verschillen Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op een rij

  Mening AOV-ZZP.nl over het Broodfonds?

  Was voor een specifieke doelgroep zeker een optie om te overwegen. (Als er tenminste een Broodfonds in de buurt is. Anders zou je er eerst zelf een moeten oprichten!).

  Met de komst van Schenkkringen waarbij je niet aan allerlei verplichte verplichtigen mee moet doen, (zoals Ledenvergaderingen, wandelingen, spelletjes (wie ben ik?) om elkaar te leren kennen, Activiteiten zoals brandnetelthee drinken met honing en (zoete) koekjes bakken. (Trap ik hier op wat teentjes?) is het wat mij betreft gedaan met privacyopgevende Broodfondsverenigingen. Geen zakelijk en drukke ondernemer die tijd heeft om vergaderingen voor te bereiden, locaties te regelen, sprekers uit te nodigen, nieuwe leden te introduceren etcetc.

  Behalve de echte liefhebbers natuurlijk, en dat is hun goed recht!

  Ook de schenkring / Broodfondsachtige alternatieven  in combinatie met een AOV, is een overweging. Als je een partner hebt met vast inkomen, of je hebt inkomensvoorzieningen die doorlopen bij je ziekte, kun je permitteren wat meer opties af te wegen. Ook als je budget beperkt is, is een Schenkkring een optie. Maar je kunt ook een AOV met een korte uitkeringsduur afsluiten tegen geringe kosten. (Broodfondsachtigen  keert maximaal twee jaar uit, je kan ook een AOV afsluiten met een uitkeringsduur van 2,3,4,5,6,7,8,9 of 10 jaar. Dat scheelt ook enorm in de (aftrekbare) premie. Ook kun je Broodfondsachtigen afsluiten en een AOV met wachttijd 1 of twee jaar. Wat je wel mist als je geen AOV sluit de eerste twee jaar is de preventie / kennis van de verzekeraar en de hulp bij reintegratie. Verzekeraars hebben bij uitstek de kennis en kunde en de budgetten om je zo snel en gezond mogelijk weer terug in je huidige beroep te helpen.

  Er zijn veel modernere en handigere broodfondsachtige schenkkringen digitaal in 2020-2022! Ook goedkoper!

  Broodfonds is zeker een ook een goed alternatief voor bij verzekeraars afgewezen/niet te verzekeren ondernemers. Maar het Broodfonds moet wel bij je passen. Broodfonds moet in de buurt zitten. Broodfonds kost een investering in tijd en niet alleen bij aanvang. Het Broodfonds is een vereniging die eisen aan jou stelt, geeft sociale druk/verplichtingen. Als er een Broodfonds in de buurt zit en je kan en mag lid worden, heb je wellicht wat afwegingen te maken. 

  Maar er zijn ook ONLINE alternatieven, wij sluiten je in 30 minuten aan, en je bent direct verzekerd. Dus wat kies jij?

  AOV ZZP verzekering in combinatie met eventueel een Broodfondsachtige schenkkring ONLINE afsluiten?

  Wij kennen alle mogelijkheden en onogelijkheden...een Persoonlijk AOV Vergelijk Rapportaanvragen met unieke 100%-niet-goed-geld-terug-garantie?

  Welke ondernemers kozen al niet voor een Broodfonds?

  In hun ogen succesvolle, goed verdienende, en drukbezette ondernemers hebben, geven ons aan, vaak de tijd en de zin niet in, wat deze ondernemers vaak noemen "geitenwollen sokken gedoe" en het verplicht bezoeken van de bijeenkomsten om daarna al dan niet tot het Broodfonds te worden toegelaten.

  Zij vinden het Broodfonds meer passen /vaak een alternatief voor collegae die meer tijd hebben dan zij. Wellicht past het Broodfonds of de Broodfondsgedachte ze niet, maar zo gaan ze wel voorbij aan voor Broodfondsdeelnemers zo belangrijke sociale bewogenheid, en de saamhorigheid en de bereidwilligheid van de groep om elkaar te helpen en onderling te steunen in het Broodfonds. 

  Combinatie Broodfondsachtige schenkkring en een AOV Verzekering

  Gelukkig komen wij steeds meer ondernemers tegen, die een combinatie maken van Broodfonds en AOV. Ze nemen een wachttijd van een jaar of twee jaar voor de AOV en zoeken een Broodfonds in de buurt om zich bij aan te sluiten. De wachttijd van twee jaar betekent dat zij bij ziekte de eerste twee jaar zelf betalen en daarna pas een uitkering van hun AOV verzekering ontvangen. Daarmee wordt de premie van de AOV verzekering veel goedkoper. De eerste twee jaar zouden ze dan bij ziekte kunnen rekenen op het Broodfonds.

  Gevraagd naar hun motivatie vertellen zij vaak deelname aan het Broodfonds "als een gok te zien" en sluiten ook een AOV af. Zij vinden het idee sympathiek, maar erkennen ook de risico's, de nadelen en de onmogelijkheden van het Broodfonds. Ook moet er natuurlijk maar net een Broodfonds in de buurt zijn waaraan ze kunnen meedoen (onhandig). En ja het kost meer tijden geduld voordat het allemaal is geregeld.

  Andere meningen over het Broodfonds

  Kritische noten bij het Broodfonds: Kosten Broodfonds te hoog?

  De Broodfondsmakers begeleiden iedere nieuwe Broodgroep en rekenen daar een bedrag voor van € 250,- per deelnemer. Daarnaast betaalt de deelnemer maandelijks ook nog een bedrag van € 10,- voor de organisatie. Bij een deelname van 5 jaar betaalt de deelnemer in totaal een bedrag aan extra kosten van € 850,-! Op een inleg van € 2700,- is dit een opslagpercentage van ruim 30%!

  Commentaar Biba Schoenmaker van het Broodfonds: "Feitelijk onjuist: Van de € 250,- wordt € 210,- per persoon en, tot maximaal 40 leden per groep berekend voor onze kosten. Daarnaast wordt niet de hele €10,- berekend door ons, maar slechts €6,- daarvan."

  Conclusie ZZP Nederland m.b.t. Het Broodfonds :

  Het Broodfonds vinden we een prachtig sociaal idee, maar het Broodfonds is geen oplossing voor die mensen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt raken. Net als de oprichters van het Broodfonds vindt ZZP Nederland het belangrijk dat men nadenkt over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Iets doen is beter dan niets doen. De mogelijkheid die een Broodfonds biedt voor de eerste twee jaren dat er niet gewerkt kan worden, moet goed kunnen worden aangevuld met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van twee jaar. De premiekorting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een wachttijd van 2 jaar moet hoger kunnen worden dan nu het geval is.

  Veel gehoorde mening Broodfonds-tegenstanders gebaseerd op?

  Veel gehoorde mening van tegenstanders van het Broodfonds is dat deze mensen in een Broodfonds de premie van een AOV niet kunnen of willen betalen. En dat het Broodfonds vaak gebruikt, wordt ("misbruikt""?) door ondernemers waarvan hun aanvraag voor een AOV verzekering door de verzekeraar is afgewezen, wegens een te hoog risico op arbeidsongeschiktheid. Wellicht zit er een kern van waarheid in, maar dat zal zeker niet gelden voor het overgrote deel van de Broodfondsdeelnemers.

  Wie controleert Broodfondsverenigingen eigenlijk DNB / AFM?

  Broodfondsen staan niet geregistreerd als in de vergunningenregisters van onze toezichthouder AFM als adviseur of bemiddelaar. Geen controle dus! Alleen als er aangifte bij de politie volgt zal er actie kunnen worden ondernomen..

  Belangrijke vraag anno 2020: Corona Pandemie?

  Zijn AOV verzekeraars kapitaalkrachtig genoeg om uit te keren bij een pandemie?  Verzekeraars moeten voldoen aan strenge internationale continuïteits- en solvabiliteitsrichtlijnen: Solvency II. Een pandemie is één van de scenario's waarop verzekeraars getoetst worden. Op de korte en middellange termijn zullen verzekeraars (nog) niet in problemen komen. Wel kan het zijn dat, door druk op de claimafdeling en het tekort aan capabele werknemers op dat gebied, ondernemers langer op hun beoordeling en wellicht, bij twijfel, ook op hun  geld moeten wachten.

  Zijn broodfondsen wel kapitaalkrachtig genoeg om uit te keren bij een pandemie?

  Broodfonds kan langdurige ziekte van vele deelnemers tegelijk niet aan, daar is het ook niet voor bedoeld.. Een dergelijke schenkkring komt daarom mogelijk in in problemen bij een pandemie en kan dan de deelnemers niet het hele schenkbedrag uitkeren of minder lang. Dit omdat de Broodfonds Alliantie dan ook niet werkt. Erger nog: doordat Brooodfondsen verplicht bij elkaar komen normaliter, zoui het eerder een bron van besmetting kunnen zijn. Dus eerder de oorzaak dan de oplossing. 

  Het grootste risico van broodfondsen is dat veel kleine ondernemers nu uit nood gedwongen stoppen met de deelname en het kaartenhuis instort en er geen dekking meer is, ook niet als er nog voldoende Broodfondsleden zijn die niet ziek zijn. 

  Broodfondsen gespecialiseerd 

  Er zijn veel Broodfondsen gespecialiseerd in bepaalde groepen bijvoorbeeld

  • Broodfonds voor ICT
  • Broodfonds voor Zorg, Gehandicaptenzorg, Integrale Vitaliteitkunde
  • Broodfonds voor Interim managers
  • Broodfonds voor de Bouw
  • Broodfonds voor Financials, Accountants, Boekhouders,
  • Broodfonds voor Binnenvaart
  • Broodfonds voor Nederlands Instituut van Psychologen, Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
  • Broodfonds voor Osteopathie
  • Broodfonds voor Optiekbedrijven 
  • Broodfonds voor Gezondheidszorgpsychologie
  • Broodfonds voor Pedagogen en Onderwijskundigen, Psychotherapie, Relatie- en Gezinstherapie, Psychiatrie,Seksuologie
  • Broodfonds voor De federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen
  • Broodfonds voor pedicure
  • Broodfonds voor Dakbedekkingsbranche Nederland
  • Broodfonds voor Hoveniers en Groenvoorzieners
  • Broodfonds voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

   

 • AOV of arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken met broodfonds of schenkkring

  De beste AOV vergelijken in Combinatie met een Broodfonds of schenkkring?

   Ruim 15 jaar geleden zag de eerste Broodfonds schenkkringen het licht. Inmiddels is dit fenomeen niet meer weg te denken als (deel)oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

  Er bestaan inmiddels vele varianten, waarbij inmiddels tienduizenden ondernemers zich hebben aangesloten. De Corona Crisis periode De intrede van schenkkringen heeft in elk geval gezorgd voor meer aandacht voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dit is wat ons betreft een hele goede zaak..

  Iedere ondernemer die zich verdieptin de mogelijkheden en oplossingen om zijn ondernemers inkomen te beschermen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Doen goed aan zich in deze materie te verdiepen. Er bestaan niet alleen grote verschillen tussen een schenkkring en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV), maar ook tussen schenkkringen onderling.

  Historie Schenkkringen Broodfondsen

  Het basisidee van een schenkkring is solidariteit tussen zelfstandig ondernemers: iemand die arbeidsongeschikt is ontvangt schenkingen van andere deelnemers. Een zeer oud principe, dat teruggaat tot de middeleeuwse gilden en waaruit verzekeringen zijn ontstaan. Het is ook een sympathiekere rechtstreeks manier van elkaar helpen, zonder (dure) tussenkomst van grote kapitaalkrachtige verzekeraars met veel starre regels. Ht gaat om een directe betaling van schenker aan ontvanger zonder marges, wat deelname aan een schenkkring goedkoper, transparanter, en eerlijker zou maken dan een verzekering. .

  Een broodfonds of schenkkring meevergelijken in combinatie met een aov verzekering vergelijken levert het allerbeste resultaat voor jou op: de allerbeste dekking tegen nog lagere lasten.

  Niet in alle gevallen is het altijd een goedkopere of kwalitatief betere oplossing. Maar vaak ook wel. Bovendien als je stopt met jou schenkkring, is het saldo dat over is (minder zieken dan begroot, en dat komt best vaak voor) nog steeds van en voor jou.

  Dan weet je namelijk 100% zeker dat jouw verzekering 100% aansluit bij jouw situatie. Dit Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport heeft een laagste premie unieke niet-goed-geld-terug-garantie

  Laat de AOV Specialisten van AOV-zzp.nl jou  helpen om alle AOV verzekeringen te vergelijken en een Vergelijk Rapport speciaal voor jou op te stellen. Daar worden ook alle broodfondsen- en schenkkringen tegenwoordig in meegenomen.


  Wat is belangrijk bij het vergelijken van alle aov zzp verzekeringen en Broodfondsen?

  Soorten arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen voor zzp'ers en ondernemers vergelijken:

  Kwaliteit van de dekking vergelijken:

  • Beroepsdekking 
  • Sommenverzekering
  • Hoogte van het verzekerd bedrag
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  • Indexatie van je verzekerd bedrag bij ziekte

  De belangrijkste keuze qua kwalitieit die je maakt bij het sluiten van een AOV is te kiezen voor de kwaliteit Beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit in tegenstelling tot passende arbeid, waar eerst wordt gekeken of je nog ander werk kunt doen. Waar kun je nog meer op letten bij het vergelijken van een AOV?


  Wat is belangrijk bij het vergelijken van aov en Broodfonds voorwaarden

  -AOV voorwaarden vergelijken : Zwangerschapsdekking voor de vrouw maar ook de man (?)

  • Wel of niet?
  • Na hoeveel /maanden jaar is er dekking?
  • Moet je het hele jaar verzekerd zijn geweest?
  • Wordt de uitkering gekort met ZEZ van het UVW?
  • Wordt de uitkering netto of bruto uitbetaald?
  • Wordt de uitkering in termijnen of ineens uitgekeerd?
  • Is er ook dekking voor de man/vader, in de vorm van verlof met uitkering?

   


  Wat is belangrijk bij het vergelijken van broodfondsen en schenkkringen in combinatie met het vergelijken van aov?

  • Starters zijn niet bij alle schenkkringen / broodfondsen  welkom 
  • Sommige schenkkringen/ broodfondsen kennen geen dekking bij psyche of burnout
  • Sommige hebben geen veilige reserves, of helemaal geen reserves
  • Sommige keren pas uit als je meer dan 50% ziek bent
  • Sommige hebben een Arbodienst, sommige niet
  • Sommige kennen verplichte vergaderingen en diverse verplichte gezamenlijke activiteiten 
  • Bij sommige heb je geen Privacy. Jouw gegevens worden gedeeld. Als je ziek bent moet je uitleggen hoe of wat. Pas daarna wordt bepaald of je een uitkering krijgt. Ook dien je steeds opnieuw te verantwoorden, elke maand dat je ziek bent.

  AOV of arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken; consumentenbond,  independer of AOV-zzp.nl? 

  Op onze website kun je alle aanbieders van AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) met elkaar vergelijken. Een AOV vergelijken op onze website gaat gemakkelijk en snel. Je krijgt helder inzicht in de kosten en in de voorwaarden. Daarna zou je in theorie je verzekering bij de betreffende AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) aanbieder afsluiten.

  Maar dat kan alleen alleen als die verzekeraar toestaat dat jij als ondernemer rechtstreeks je aanvraag kan indienen bij deze verzekeraar. Toch heb je op deze manier geen specifieke kijk in de grote verschillen in voorwaarden van de verzekeraars. Welke AOV sluit nou echt aan bij mijn situatie?

  In dat geval kunnen wij van AOV-ZZP.nl  voor jouw specifieke geval een uitgebreid Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport presenteren waarbij alle verzekeraars op premie en voorwaarden zwart op wit worden vergeleken.

  Wij hebben in de loop der tijd duizenden ZZP-ers, MKB-ers, DGA's en andere zelfstandigen geholpen. En hebben 15 jaar ervaring met de verschillende verzekeraars, met aanvragen maar ook met ziekte en daadwerkelijk uitkeren. Wij kennen het klappen van de zweep, kennen alle verschillen in premies en voorwaarden, zetten alle aanvangskortingen, mantelkortingen, collectieve kortingen op een rij, en garanderen ook voor jou de allerbeste deal. Of denk je dat jij in je eentje een beter deal kan scoren dan de AOV Specialist?


  Onafhankelijk transparant AOV verzekeringen en Broodfondsen vergelijken?

  Wist je dat veel aov adviseurs soms voornamelijk maar met 1, maar meestal met hooguit 3 of 4 verzekeraars zaken doen? Dat is niet onafhankelijk. Bij ons heb je keuze uit het alle aanbieders c.q. AOV verzekeraars van Nederland en kun je makkelijk jouw potentiële AOV verzekering vergelijken met andere opties. Zo ben je zeker van de laagste premie tegen de beste voorwaarden.

  Wij hebben inmiddels duizenden ondernemers mogen helpen, en wij vertegenwoordigen met alle zelfstandigen een miljoenen stroom aan AOV premies richting de verschillende verzekeraars. Wij krijgen door ons specialisme, onze kennis en kunde en onze inkoopkracht meer voor elkaar dan menig ander. En deze voordelen zetten we geheel in om jou te helpen en te dienen.

  AOV verzekeringen vergelijken op prijs en voorwaarden, let op:

  Hoe hoog is de premie, hoe lang is je wachttijd, welke kwaliteit dekking kies je, kies je sommen- of schadeverzekering,wat is het voor jou  passende hoogte van het verzekerde bedrag bruto, of netto, moet je uitkering en of je verzekerd bedrag geindexeerd zijn, wil je premievrijstelling meeverzekeren, wil je een vaste of een stijgende premie, ben je aangesloten bij een beroepsvereniging die mantelafspraken heeft? 

  Inkomen zelfstandig ondernemer loopt gevaar

  Als ondernemer loop je altijd risicos. Je werkt hard om je bedrijf goed draaiende te houden en winst te maken. Risico’s zoals verslechtering van het financiële klimaat, veranderingen in de vraag naar je product of diensten zijn moeilijk af te dekken.

  Een ander risico is, dat je geen inkomen meer kan verdienen op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt of een ongeval krijgt en je niet meer in staat bent om te werken. Vooral als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) is dit een behoorlijk risico. AOV verzekering beschermt inkomen

  Gelukkig is dit arbeidsongeschiktheidsrisico als ondernemer af te dekken. Dit kan door middel van een arbeidsongeschiktheids verzekering, ook wel AOV genoemd. Dit kun je combineren met een broodfonds of schenkkring die de eerste twee jaar afdekt. De AOV verzekering kun je dan met een wachttijd van twee jaar vergelijken en afsluiten.

  Daarmee betaal je een aanzienlijk lagere AOV verzekeringspremie. Die AOV verzekering helpt je bovendien, met reintegratie, preventie en gratis coaching, prive of zakelijk.

  Een AOV zorgt ervoor dat bij tijden van arbeidsongeschiktheid je van inkomen verzekerd blijft. Je kan dus gewoon je vaste lasten blijven betalen en in je levensonderhoud blijven voorzien. Je bedrijf draait gewoon door tot jeweer aan de slag kan. Dat is dus goed nieuws.

  Alleen hoe zorg je dat je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit die helemaal op jouw situatie en behoeften is ingericht? Er zijn tal van AOV aanbieders die allemaal beweren de beste of de goedkoopste te zijn. Maar je bent als ondernemer natuurlijk op zoek naar de beste voorwaarden met de voordeligste premie. Toch?


  Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport is de oplossing. Vraag hem aan, nu nog met korting

 • Broodfonds fiscaal gezien door de belastingdienst

 • Op zoek naar de beste aov verzekering

  Er is een grote kans dat je in je leven één of meerdere keren voor langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Het kan fijn zijn om jouw inkomen hiertegen goed te beschermen en te verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tegenwoordig hebben met name ZZP’ers en andere kleine ondernemers vaak nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, terwijl zij hier wel baat bij kunnen hebben.

  Dit komt omdat het vaak een hele klus is om door de AOV-bomen het bos te zien: het aantal variaties van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Omdat wij zelf ook allemaal net als jij Zelfstandig Ondernemers /zzp-ers  zijn bij AOV-zzp.nl weten wij dat als geen ander. Ook ziekte hebben wij trouwens aan den lijve ondervonden. Financieel hadden wij het gelukkig goed geregeld, dus daar wel een achteruitgang in inkomen, maar geen financiele problemen gelukkig.

  Je kan zelf op zoek naar de beste AOV gaan en deze proberen te vergelijken, maar dit kan een grote klus zijn: de premies van verschillende producten lopen namelijk erg uiteen en er is vaak een groot verschil in kwaliteit en voorwaarden bij verschillende aanbieders

  Zelfs de AFM raadt af om complexe producten zoals een AOV af te sluiten zonder deskundige hulp en begeleiding. Een AOV verzekering vergelijken kun je 100% beter aan een professional overlaten, die het kaf van het koren scheidt en die samen met jou tot de beste keuze kan komen. Zo ben je er zeker van dat je de beste keuze maakt. Bovendien scheelt het veel tijd en energie.

  AOV verzekering vergelijken bij aov-zzp.nl

  Een aov verzekering vergelijken kan heel gemakkelijk zijn, bij aov-zzp.nl bijvoorbeeld. Bij aov-zzp kun je simpelweg laten uitzoeken welke AOV het meest geschikt is. Aov-zzp vergelijkt op basis van jouw wensen de verschillende producten en opties met elkaar en stelt een Persoonlijk & Onafhankelijk Vergelijk Rapport op. Een Uitgebreid AOV Vergelijk dat in jouw individuele situatie voldoet. Aov-zzp staat garant voor de kwaliteit van het rapport, en hanteert een niet-goed-geld-terug-beleid: indien je niet tevreden bent over de kwaliteit van het Rapport,  hoef je niets te betalen. (zie onze algemene voorwaarden).  

  Zoek je een AOV verzekering, en wil je hierbij Compleet Begeleid en Ontzorgd worden door een AOV Specialist, een professional die de zaken gewoon op de beste manier regelt? Dan ben je hier 100% aan het juiste adres Je kan een offerte aanvragen. Terwijl je rustig verder werkt gaan wij aan de slag. En je kunt er, ‘vanuit de luie stoel’, op vertrouwen dat wij  een Vergelijk Rapport met premiegarantie opstellen. Het is belangrijk om een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, en bij AOV ZZP kun je er erop vertrouwen dat je deze ook daadwerkelijk krijgt.

  Broodfondsachtige AOV Schenkkringen vergelijken 

  Sinds 2020/2021 vergelijken we ook de verschillende al dan niet digitale (ouderwetset) Broodfondsachtige schenkkringen mee in ons AOV Vergelijk Rapport en onze Ontzorgservice Zo kunnen wij nog meer Zelfstandig Professionals helpen daar waar een AOV verzekering soms (tijdelijk) niet helemaal past, kan een combinatie (best of both worlds) in sommige een welkome oplossing bieden! Dit is absoluut maat werk en vergt uitgebreide kennis en ervaring van zaken.

  AOV verzekering en Samen Sterk Flexibele Spaar AOV ZZP Nederland

  Sinds 2021 is de meest moderne varianten van de schenkkringen, waarbij nog veel meer mogelijk is qua voorwaarden dan waar dan ook, op de markt: De Samen Sterk Flexibele Spaar AOV. Een combinatie van de verschillende mogelijkheden (AOV en Samen Sterk Flexibele Spaar AOV) is voor een leek erg lastig te doorgronden, maar met hulp van AOV ZZP, zal er een betere, completere en voordeligere dekking mogelijk zijn, waarbij, als je ooit stopt met ondernemen, de kans groot is dat je minimaal tussen de 30% en de 50% van je inleg op je bankrekening overblijft. Je geld verdwijnt dus in jouw zakken en niet in die van de kapitaalkrachtige mega-verzekeraar of haar aandeelhouders.

  Alternatief AOV en AOV voorziening: terminologie

  Verwarrend kan zijn, dat de termen AOV (Arbeidsongescheids Verzekering, nu ook gebruikt wordt, als zijnde Arbeids Ongeschiktheids Voorziening. Dat laatste alleen door de concurenten van  AOV aanbieders (verzekeraars) door schenkkringen. Hiermee denken sommige Broodfondsleden toch een verzekering tot AOW leeftijd te hebben soms. Echter, het grote verschil tussen deze beide variaties, die heel goed te combineren zijn, maar twee jaar bij ziekte uitkeren. Daarna wordt je echter uit de Broodfondsgroep gegooid en ontvang je geen euro's meer!

 • Samsamkring

  SamSamkring: alternatief voor de AOV

  Veel ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. Je bent ziek, kunt niet werken en hebt geen inkomen. Daarom zou iedere ondernemer moeten zorgen dat hij, als hij ziek is, niet zonder inkomen zit. SamSamkring biedt een slimme oplossing (ook voor startende ondernemers) als alternatief voor de AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Ons verhaal

  Wij zijn Jacqueline en Roland Blaauw en SamSamkring is mede geboren uit onze eigen negatieve ervaring met een verzekeraar. Toen Roland arbeidsongeschikt raakte, dacht hij goed verzekerd te zijn bij een grote verzekeraar. Na een jaar besloot de verzekeringsmaatschappij de uitkering echter af te bouwen om vervolgens helemaal niets meer uit te keren. Dit terwijl er geen discussie was over het feit dat Roland niet kon werken. De gevolgen daarvan waren groot. Met behulp van een advocaat spanden wij een rechtszaak aan, die na jarenlange strijd resulteerde in een schikking. Zowel onze eigen ervaringen als een deel van het bedrag van de schikking hebben wij gebruikt voor het ontwikkelen van een beter alternatief voor een AOV.Onze overtuiging: álle ondernemers moeten zich kunnen verzekeren van een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid zonder kleine lettertjes. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in. Daarom is SamSamkring er voor ALLE ondernemers! We doen niet aan uitsluitingen op medisch verleden, leeftijd of ondernemerservaring. Ook starters zijn welkom.

  Zeker en betaalbaar

  Wij houden van zekerheid, en zekerheid wil je voordat je ergens aan begint en niet pas als je iets nodig hebt. Zo kies je zelf hoeveel geld je wilt ontvangen als je ziek bent. Er is wel een maximum van 80% van je inkomen uit je onderneming. Dit stemmen we met je af voordat je mee gaat doen. Zo weet je op voorhand waar je aan toe bent.Je spaart iedere maand 4,5% van je gewenste inkomen op een aparte rekening. Uit dit spaarpotje schenk je als er iemand ziek is. Iedereen spaart tot een maximum bedrag waardoor er altijd voldoende geld aanwezig is om een inkomen bij arbeidsongeschiktheid te garanderen. En ter indicatie, gemiddeld ga je op de lange termijn 30% van je gespaarde bedrag schenken. De rest blijft van jou, ook als je besluit te stoppen met ondernemen.Als het maximum is bereikt, storten wij maandelijks het teveel terug, eerst zekerheid dan gemak! En als je stopt kan je vrij over jouw potje beschikken.

  En als je dan toch langdurig ziek wordt?Als jij zelf ziek wordt, ontvang je van alle leden een schenking. Deze schenkingen tellen op tot het door jou gekozen inkomensniveau. De onafhankelijke arbodienst begeleidt, helpt eventueel bij re-integratie en beoordeelt de ziekmeldingen. Want als ondernemer wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Anders raak je je klanten kwijt.

  SamSamkring is sociaal en zeker

  Eigenlijk is er geen reden te bedenken waarom je niet mee zou willen worden: Als deelnemer ben je zeker van inkomsten gedurende maximaal 24 maanden van arbeidsongeschiktheid (eigen risico periode van 2 maanden). Mee doen is heel eenvoudig. Je kunt alles online regelen. En bevalt het niet? Dan zeg je net zo eenvoudig weer op. De opzegtermijn is 1 maand. Het geld dat nog op jouw SamSamrekening staat, kun je dan gebruiken voor andere dingen.

  Kies je voor SamSamkring? Dan is het goed om na te denken over of en hoe je het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Een AOV met een wachttijd / eigen risico van 26 maanden is dan bijvoorbeeld een optie.

  Alles weten over sparen

  Hoeveel je iedere maand stort op je spaarrekening is afhankelijk van het inkomensniveau dat je hebt gekozen. Iemand met een 2x zo hoog inkomensniveau spaart 2x zoveel. Het totale spaarbedrag van alle leden samen moet voldoende zijn om de schenkingen aan 4,5% zieken te kunnen betalen.Het gemiddelde inkomensniveau is € 2.500. Met dit inkomensniveau spaar je dus € 112,50 per maand. De contributie stort je tegelijk met je spaarbedrag. In dit voorbeeld stort je dus iedere maand € 127,50 plus eventuele bankkosten.De stortingen doe je vanaf een privé rekening.Jouw geld blijft van jou. Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen rekening. Jij geeft het bestuur van de vereniging toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks door het bestuur overgemaakt. Als jij je lidmaatschap opzegt, kan je vrij over het bedrag dat nog op jouw rekening staat beschikken.

  Maximum spaarsaldo / buffer

  Door maandelijks te sparen bouw je een potje / buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. SamSam Servicebureau bewaakt het saldo op jouw SamSamrekening. Als er op jouw rekening een bedrag staat gelijk aan 24 x jouw spaarbedrag, stort het bestuur van de vereniging (automagisch) het teveel maandelijks naar jouw privérekening terug.

  Alles weten over de kosten 

  Contributie: Per maand betaal je € 15. Dit bedrag betaal je voor de ondersteuning door de arbodienst en de dienstverlening van SamSam Servicebureau. Hoe groter we worden, hoe lager de kosten.

  Bankkosten

  Je hebt een bunq rekening nodig om mee te doen met SamSamkring. De kosten voor bunq rekeningen vind je hier. Een Travel Card is helaas niet geschikt.

  Bruto of netto?

  Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page