fbpx
Image
Image

AOV verzekering vergelijken Consumentenbond Independer? Nee!

AOV verzekering vergelijken Consumentenbond Independer? Nee!

AOV-verzekeringen voor de zelfstandig ondernemer vergelijken? Een zeer lastig product met daadwerkelijk grote verschillen in kwaliteit en premies. Een product waarvoor veel kennis en ervaring en tijd nodig is. Een verzekering waaraan geen pepernoot te verdienen is door Independer en de Consumentenbond.nl. En dat weten ze al heel lang. Daarom kun je daarvoor bij hen absoluut niet terecht!

Dat is de enige ECHTE reden waarom Independer en de Consumentenbond ze zich NOOIT mee bezig hebben gehouden met het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Kost veel te veel tijd en is veel teveel gedoe.

Veel kleine ZZP-ers die het toch niet willen en/of kunnen betalen om allerlei redenen. Ze verdienen toch niet genoeg geld. Waarom zouden we daar onze tijd, geld en investeringen er insteken als independer of consumentenbond? Belangenbehartiging doen Independer/Consumentenbond alleen als uitkomt en ht wel geld oplevert natuurlijk... 

Dus ja wie maakt zich er dan druk om? Ja veel zelfstandig ondernemers zelf en natuurlijk veel grote kapitaalkrachtige miljarden bedrijven : de commerciële verzekeraars. Maar niet die andere partijen die zo ongelooflijk aan jullie belang zeggen te denken! 

Uiteraard is AOV-zzp.nl niet de enige die AOV verzekeringen kan vergelijken en afsluiten. Maar we zijn welk de beste en qua prijs-kwaliteit verhouding.

 

Kosteloos aanbod voor een vrijblijvend gesprek met De AOV Specialist over volledig ontzorgen, het vergelijken en afsluiten van een AOV op maat?

Vraag dan nu ons Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport  aan, voor de belachelijk lage prijs van € 295,- euro zonder enig risico. Wij hebben al 13 jaar een 30 dagen-niet goed geld terug garantie op onze diensten.Echt serieus druk met je AOV bezig? Even bellen met de AOV Specialist? Maak dan eerst een vrijblijvende afspraak met De AOV specialist in de Agenda?  Hij belt jou terug! 

 

Altijd  AOV afsluiten via AOV Specialist aov-zzp.nl!

 

Alles wat je over de AOV moet weten als zzp-er

Het kunnen genereren van een eigen inkomen, behoort tot één van de standaard doelstellingen die je als mens hebt. Je hebt daardoor in je tiener jaren misschien kranten bezorgd, op kleine kinderen gepast of tegen betaling geholpen in een winkel. Deze activiteit verving je op den duur door een baan bij een particulier bedrijf of de overheid, terwijl je zelf ook als ondernemer of zzp-per aan de slag kan zijn gegaan.

Helaas kan de financiële zekerheid en onafhankelijkheid die je door het verrichten van werkzaamheden van welke aard dan ook hebt, door een ongeval of ziekte al dan niet tijdelijk komen weg te vallen. Ten einde je in dat geval te behoeden voor een leven in armoede, is het mogelijk een arbeidsongeschikheidsverzekering (hierna met "aov" aangeduid) af te sluiten. In deze blogpost vertel ik je daarom zo uitgebreid mogelijk over deze optie, waarbij ook punten waarop je de aanbieders van deze verzekering kan vergelijken, aan bod komen.

Wat is de Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een verzekering sluit je vaak af om met een ontspannen en gerust gevoel door het leven te kunnen gaan. Je weegt het risico dat een bepaald voorval zich voordoet in je leven af, tegen de schade die uit die ramp kan voortvloeien. Dit verzekerd bedrag keert hij je dan uit indien je huis bijvoorbeeld afbrandt ( in geval van een brandverzekering). Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het om het al dan niet lang of kortdurend ziek of arbeidsongeschikt worden, al dan niet door een ongeval.

Gelukkig maak je je vaak onnodig zorgen, aangezien de tijd dat je verzekerd bent in de meeste gevallen zonder de calamiteit waar je voor vreest, verloopt. Bij een aov verzeker je jezelf dus van het hebben van een inkomen wanneer je door ziekte of een ongeluk tijdelijk of langere tijd niet meer kan werken. Om in aanmerking te kunnen komen voor dit verzekerd bedrag bij ziekte en ongevallen, ofwel om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid,  betaal je jaarlijks een bepaalde premie.

Ook wanneer je bijvoorbeeld het risico draagt om door je werkzaamheden een beperking op te lopen of wanneer je als zelfstandige een huis koopt en een hypotheekfinanciering aanvraagt, kun je overwegen of het verstandig is deze Arbeidsongeschikheidsverzekering af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheidswet

De aov vindt zijn grondslag in de arbeidsongeschikheidswet van 18 februari 1966 die in 2005 omgezet werd in de Ziektewet en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.Het betreft wetgeving die aan personen die bij de overheid of een particulier in dienst zijn, een uitkering garanderen. Indien zij uiteindelijk een uitkering aanvragen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid dienen zij daartoe een medische keuring te ondergaan, waaruit blijkt dat zij gelet op hun lichamelijke gesteldheid aangepast werk móeten verrichten of dat zij van het doen van lichamelijke arbeid geheel of gedeeltelijk vrijgesteld moeten worden.

Zij krijgen dan een gehele of gedeeltelijk uitkering, afhankelijk van het feit zij in een bepaalde mate hun eigen werk / passend werk of gangbaar werk nog kunnen doen. Dar hangt af van welke kwaliteit dekking zij verkozen.

 

Het verschil tussen deze uitkeringen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering is, dat degenen die in loondienst zijn verplicht onder voornoemde wetgeving vallen, waardoor zij dus een uitkering krijgen indien zij gedurende hun diensttijd vanwege een ongeval of ziekte geen werkzaamheden kunnen verrichten; terwijl de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid een vrijwillige verzekering is voor particuliere ondernemers en zelfstandigen ( zzp-ers) die zelf voor deze garantie mogen kiezen.

Wanneer is het afsluiten van een dergelijke verzekering aan te raden

Je las in de vorige paragraaf dat het afsluiten van een verzekering die je als zelfstandige zonder personeel of ondernemer garandeert dat je in geval van ziekte of ongeval een inkomen hebt, geen verplichting is. Je kan je daardoor gaan afvragen of je wel of niet deze aov verzekering pers enodig hebt, als je een eigen bedrijf hebt. Op die vraag zal ik in deze alinea antwoord trachten te geven.

Dit doe ik door het opsommen van een vijftal omstandigheden die deze verzekering nuttig voor je maken.

1. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje 

Zoals je weet schuilt een ongelukje in een klein hoekje. Dat is een gezegde die je vast wel gehoord hebt gedurende de verschillende fasen in je leven. Sommige mensen hebben echter meer pech dan de gemiddelde burger, waardoor ze dus op de gekste manieren een ongeluk krijgen. Niet een ieder is immers geboren om een Guus Geluk te zijn. Indien je je levensloop bekijkt en vaak brokken gemaakt hebt, is het sluiten van deze verzekering een aanrader. Toch doelt deze kijk meer op het afsluiten van een ongevalsdekking dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waarbij aangetekend wordt dat een ongeval verzekerd is onder een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar niet elke ziekte niet onder een ongevalldekking valt. Twee verschillende verzekeringen dus, die vaak door elkaar gehaald worden.

2. Het type werk dat je doet

Je kunt voor je zelf ook bepalen of je er toe moet over gaan om je te verzekeren van geld in geval van ziekte, ongeval of invaliditeit, als de werkzaamheden die je als zelfstandige verricht van dien aard zijn, dat je verwondingen kan oplopen die je voor een (on) bepaalde tijd uit het arbeidsproces, halen. Of als je het risico loopt ziek te worden van de materialen (chemicaliën of stoffen) waarmee je tijdens het werken in aanraking komt. Hoe groter het risico is, hoe belangrijker een dergelijke verzekering voor je kan zijn.

3. Je hebt geen andere bron van inkomsten

Indien je bedrijf de enige manier is waarop je een inkomen genereert én het dus je enige financiële zekerheid behelst, is het geen overbodige luxe om jezelf te verzekeren van een financieel vangnet in de vorm van deze verzekering.

4. Je spaargeld en andere beleggingen zijn niet toereikend

Heb je wel de mogelijkheid om geld aan de kant te zetten in de vorm van spaargeld of andere beleggingen, dan kan je afhankelijk van de hoogte van dit kapitaal zelf nagaan of het voldoende zal zijn om in geval van ziekte of een ongeluk, rond te komen. Je begrijpt dat indien zulks niet het geval is, je er goed aandoet deze verzekering af te sluiten.

5. Erfelijkheid Indien in je familie bepaalde ziektebeelden of kwalen voorkomen

Indien in je familie bepaalde ziektebeelden of kwalen voorkomen, die er toe kunnen leiden dat werken onmogelijk wordt, behoed je jezelf ( en eventuele gezinsleden) voor slapeloze nachten, door te kiezen voor deze verzekering. Je weet dan dat indien je ziek wordt dat het niet ten koste gaat van je huishouding en het budget dat je daarvoor reserveert. Over dit aspect kan je hier meer lezen.

Andere alternatieven dan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Wellicht ben je er mee bekend dat er ook andere alternatieven zijn, waarmee je het hebben van geld in mindere tijden kan waarborgen. Zo kan je: - een levensverzekering afsluiten. Dit zijn afspraken die je met een verzekeraar maakt om jou, je nabestaanden of ee andere vooraf bepaalde begunstigde een bepaald bedrag te betalen indien je op een vooraf vastgestelde datum nog leeft ( lijfrente) of voor die datum overlijdt ( overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering).

Sommige verzekeraars stellen je in de gelegenheid een levensverzekering af te sluiten waarbij je ook tegen het al dan niet gedeeltelijk verliezen van je mogelijkheid tot arbeiden, gedekt bent; - broodfonds: waarbij je met een groep zelfstandigen samen spaart voor de periode dat je ziek wordt of een ongeluk krijgt, waardoor je geen inkomen hebt. Indien je maandelijks op z'n minst €750,- winst maakt, krijg je gedurende een periode van twee jaar een bepaald bedrag geschonken uit dit fonds om rond te komen. Toch zijn er ook ondernemers die Broodfonds geen goede verzekering vinden. De dekking is maximaal maar twee jaar.

Leesmeer over dit - Broodfonds coöperatieve fondsen: ook in dit geval spaar je met anderen een gedeelte van je inkomen ten behoeve van toekomstige financiele problemen door ziekte of ongeluk. Er zijn imiddels meerdere solidariteitsfondsen voor ondernemers die elkaar in tijden van nood, bijstaan. - verzekering tegen arbeidssongeschiktheid van UWV: waar je zonder een medische keuring deze binnen 13 weken na uit diensttreding loondienst kan regelen indien je een particuliere ondernemer bent. - rente op rente sparen of beleggen:waarbij het belangrijk is dat je zo jong mogelijk begint met sparen op de door Warren Buffett ontwikkelde methode.

Vangnetverzekering: Ben je een zzp-er die bijvoorbeeld door het hebben van een erfelijke ziekte geen arbeidsongeschiktheidsassurantie kan afsluiten, dan kan je binnen 15 maanden nadat je begonnen bent met je bedrijf al dan niet bij de verzekeraar die je geweigerd heeft, een vangnetverzekering aanvragen. Hierdoor kan je jezelf voor 70% van het wettelijk vastgesteld minimumloon, laten verzekeren. Deze alternatieven worden vaak met elkaar gecombineerd of enigszins veranderd naar de bestaande behoefte onder zelfstandigen, waardoor er nieuwe vormen ontstaan ter dekking van je levensonderhoud ingeval van ziekte, ongeval of invaliditeit.

Hoe wordt de premie berekend?

Zoals bij het sluiten van elke verzekering, zijn er ook bij deze verzekering enkele punten waarop je verzekeraar let bij het vaststellen van het verzekerd bedrag en de premie die je moet betalen. Zoals bij de meeste verzekeringen speelt je leeftijd een belangrijke rol, maar omdat deze assurantie je uit een arbeid gegenereerd inkomen betreft, is het type werk dat je verricht ook van belang.

Ik gaf reeds eerder aan dat bij sommige werkzaamheden de kans tot het krijgen van een ongeluk of ziek worden, groter is dan bij andere. Daarnaast zijn: - je leeftijd; - je netto inkomen en het deel dat je als verzekerd bedrag wilt ontvangen; - de periode waarvoor je de verzekering afsluit; - of het een eenmalige uitkering zal zijn of dat je maandelijks een bepaald bedrag zal ontvangen; - hoe erg je er aan toe bent ( dus het percentage van je arbeidsongeschiktheid) op het moment dat je het verzekerd bedrag in termijnen uitbetaald wenst te krijgen; - en tot wanneer je deze uitkering wilt ontvangen, enkele bepalende factoren bij de berekening van je premie. Je kan je premie door je verzekeraar laten vaststellen of dat zelf online doen via verschillende websites zoals van: 1. amersfoortse die een flexibele aov biedt. 2. independer of lees op de website van de consumentenbond hoe het zit met de 3. woonlastenverzekering en je assurantie tegen arbeidsongeschiktheid.

Premie aov aftrekbaar

De arbeidsongeschiktheidsverzekering die je als zelfstandige afsluit als vangnet voor het wegvallen van je inkomen behoort tot één van je belastingsaftrekposten, wanneer je periodiek een bepaald bedrag zag ontvangen wanneer het noodlot toeslaat. De premies die je in dat kader aan je vetzekeraar moet betalen, verwerk je bij je aangifte inkomstenbelasting onder de post "uitgaven voor andere inkomensvoorzieningen", waarbij je de inschrijving inkomsten uit vroegere dienstverlenung, gebruikt. Spreek je met je verzekeraar af dat hij je in één keer het verzekerde bedrag zal uitbetalen, dan zijn de premies niet aftrekbaar omdat dit bedrag dan tot je vermogen gaat behoren. Je leest op de website van de belastingen meer hier over.

AOV vergelijken? Laat dat aan ons over

Door de belangrijkheid van deze verzekering voor jou als zelfstandige ondernemer, zal je wel begrijpen dat je bij alle verzekeringsmaatschappijen terecht kunt om deze voorziening af te sluiten. Voor je dat doet zal je wellicht bedacht hebben de websites van de consumentenbond en Independer bezoeken om te weten bij wie je de voordeligste verzekering kan afsluiten. Echter zij doen geen aov verzekeringen, want zij hebben daar totaal geen expertise in en ervaring mee. Omdat dit zeer complexe materie is waarvoor veel ervaring en kennis nodig is.

Vanzelfsprekend helpen wij jou graag :-)

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page