fbpx
Image
Image

execution only

execution only

 • AOV Execution Only nooit doen!

  AOV Execution Only goedkoop blijkt vaak duurkoop

  Execution Only volgens de AFM is het zonder advies afsluiten van een complex en impactvol product is ook gewoon mogelijk tegenwoordig. Dit is echter alleen geschikt voor degene met veel kennis en ervaring met AOV verzekeringen en collega dienstverleners. Dus afsluiten zonder uitgebreide inventarisatie en hulp van een professional.Vraag naar onze voorwaarden en mogelijkheden.

  Sluit nooit je AOV rechtstreeks af, op baisis van execution only lees hier maar eens:  Rechtstreeks AOV afsluiten riscovoller en duurder, en kost je veel meer tijd. Afrader dus.

  AOV Advies niet verplicht, maar blijkt verstandig en voordeliger?

  De Wet op het financieel toezicht kent overigens niet de verplichting dat de financieel dienstverlener advies moet geven. Als een financieel dienstverlener betrokken is bij de bemiddeling van een financieel product zonder daarbij te adviseren dan is er sprake van Execution Only, ofwel "Alleen uitvoeren", dus zonder hulp of adviestraject.

  Doe-het-zelvers in verzekeringen hebben vaak als belangrijkste argument vaak besparing op de premie of op de advieskosten van de adviseur. Echter dit blijkt op zich een onjuiste en beperkende gedachte. Goed en onafhankelijk vergelijk en hulp van een AOV Specialist is immers de allerbeste investering in de kwaliteit en duidelijkheid van een mogelijke verzekering.

  Bij Execution Only vraagt de consument de adviseur echter alleen om uitvoering. Bij Execution Only zou de consument exact alle specificaties van het financiële product dus zelf moeten kennen. In de dagelijkse praktijk komt het maar weinig voor dat consumenten exact weten welk financieel product zij willen hebben en vervolgens naar een financieel dienstverlener gaan voor bemiddeling. De kostenbesparing die je zoekt, is een besparing op kwaliteit.  Die kan je lelijk opbreken. Dat hoeft niet, maar als je ziek bent en jaren premie betaald, dan pas komt er gedoe, net als je het niet kan gebruiken dus!

  "Vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en de Financiele onderneming alleen orders uitvoert." Bij Execution Only weet de klant exact alle specificaties van het financiële product die hij wil aanschaffen en vraagt hij aan de adviseur uitsluitend de aankoop te verzorgen. Deze situatie kan zich voordoen indien de klant zich eerst heeft laten voorlichten door bijvoorbeeld een financieel planner die al eerder een betaald advies heeft opgesteld.

  In de dagelijkse praktijk komt het echter niet vaak voor dat consumenten exact weten welk financieel product zij willen hebben en dan naar een financieel dienstverlener gaan. De StFD adviseert financieel dienstverlenersdaarom zeer terughoudend te zijn met het werken op basis van execution only.

  De tekst van de AFM site luidt: Een dienstverlener die, zonder daarbij te adviseren, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt of daarin bemiddelt moet zijn klanten een kennis- en ervaringstoets afnemen. Daarmee beoordeelt de dienstverlener of de consument voldoende kennis en ervaring in huis heeft om te begrijpen welke risico’s zijn verbonden aan het financiële product en de financiële dienst. Met andere woorden: de toets wordt dus niet door een aanbieder afgenomen bij distributie van het financiële product via een adviseur/ bemiddelaar.

  De kennis- en ervaringstoets hoeft niet afgenomen te worden bij alle producten onder het provisieverbod. De minister heeft de reikwijdte van artikel 80e Bgfo beperkt. De toets hoeft dus niet afgenomen te worden bij overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen en dienstverlening onder het nationaal regime (hier geldt overigens wel de passendheidstoets uit de Mifid, zie artikel 4: 24 Wft).Voor overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan kredietverlening (zoals een hypotheek) gelden overigens als betalingsbeschermer. In dat geval dient dus wel een kennis- en ervaringstoets afgenomen te worden.Bij beleggingsdienstverlening gaat het met name om complexe financiële instrumenten.

  Zie hiervoor artikel 4:24 Wet op het financieel toezicht. Voor execution only bij beleggingsdienstverlening mag de risicobereidheid van de klant ook worden geïnventariseerd, maar dit is niet verplicht.Het is aan de dienstverlener zelf om de kennis- en ervaringstoets inhoudelijk in te richten. De kennis- en ervaringstoets wordt ingesteld zodat klanten in kunnen schatten wat de risico’s zijn van het afnemen van execution-only diensten.

  De toets dient dus zowel te zien op kennis van de consument ten aanzien van product als ten aanzien van de dienst. Uiteraard dienen partijen deze toets zo in te richten dat een reële inschatting gemaakt kan worden van de relevante kennis- en ervaring van klant.U hoeft de klant, die niet slaagt voor de toets volgens de bepalingen van de Wft niet te weigeren. Er dient in ieder geval een waarschuwing te volgen bij het niet-slagen van de test. De inhoud van deze waarschuwing moet u zelf bepalen. Uiteraard staat u het wel vrij om ervoor te kiezen klanten te weigeren na het niet-slagen voor de test.

  Execution Only AFM AOV 2020: AFM en de kennis en ervaring toets

  De AFM onderzoekt hoe financiële ondernemingen hun producten distribueren via digitale kanalen en datagedreven methoden. De AFM onderzoekt daarbij of het risico bestaat dat de klant een niet-passend product verkocht wordt. De AFM publiceert zo nodig interpretaties hierover en treedt als nodig handhavend op. Zo ontwikkelt de AFM normen waaraan de inrichting van de kennis- en ervaringstoets bij impactvolle financiële producten, zoals hypotheken, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet voldoen.  Financiële ondernemingen gebruiken data-analyse in het belang van de klant. Zij gebruiken klantdata niet voor het aanbieden van producten die niet passen bij de klant.

  Rudy van Leeuwen van de AFM heeft het onderzoek geleid naar de kennis en ervaringstoets voor execution only aov. We vroegen hem wat er niet deugt aan de toets. En dat is best wat. Maar ook: de AFM signaleert vooralsnog alleen en deelt geen straf uit. Een keiharde eis dat de toets verbeterd wordt, zit er ook niet in. Maar ja, dat heb je met die open normen.

  Waarom was dit onderzoek nodig? Van Leeuwen: “Goede vraag. Als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment dan zien we een steeds verdergaande digitalisering. Zeker door Covid. Dat betekent dat mensen mogelijk ook meer execution only zouden gaan afsluiten. We wilden zien wat mensen nu beschermt als ze dat doen. De kennis en ervaringstoets is daarbij een belangrijke poortwachter.”

  Uitspraak Execution Only AOV KIFID 2020

  Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur op basis van execution only. Vervolgens betichtte hij de adviseur ervan termijnen niet te hebben bewaakt. De Commissie oordeelt dat een soortgelijke verplichting niet kan worden aangenomen in de onderhavige execution only dienstverlening. Van een Consument mag in een execution only relatie worden verwacht dat hij zich vooraf in de werking van de aangeboden dienstverlening verdiept en dat hij na het aangaan van de overeenkomst zelf controleert of de door hem gegeven opdrachten correct en zorgvuldig worden uitgevoerd; zulks volgt ook al uit de benaming execution only.

  “Naar het oordeel van de Commissie behoort in de relatie van execution only de verplichting te controleren of termijnen gehaald worden tot het domein waarbinnen Consument de eigen verantwoordelijkheid draagt. Van een geïnformeerde execution only consument mag worden verwacht dat hij weet heeft van de omstandigheid dat de offerte geldig dient te zijn op het moment dat de aanvraag wordt getekend. De conclusie is dat de vordering dient te worden afgewezen.”

  AFM: Kwaliteit Kennis- en ervaringstoets arbeidsongeschiktheidsverzekering verdient verbetering

  (AFM is ook wakker geworden n.b. op 10-12-2020 "al"!)

  De kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten beter. De kwaliteit wisselt sterk, blijkt uit onderzoek van de AFM.

  Daarom publiceren zij voor aanbieders en bemiddelaars van execution only arbeids- ongeschiktheidsverzekeringen een aantal aandachtspunten. Hiermee kunnen aanbieders en bemiddelaars ook de kennis- en ervaringstoetsen bij andere impactvolle financiële producten aanscherpen.

  In het kort onderzoek naar vijftien ‘execution only’ aanbieders en bemiddelaars arbeidsongeschiktheidsverzekering kwaliteit toetsen loopt sterk uiteen, vragen soms te weinig inhoudelijk aandachtspunten voor betere inrichting toetsen

  Het AFM  onderzoek richtte zich op de kennis- en ervaringstoets van vijftien aanbieders en bemiddelaars. Het gaat om de toetsen die klanten moeten afleggen als zij zonder advies (execution only) een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten. Verbetering is gewenst Uit het onderzoek blijkt dat marktpartijen op uiteenlopende wijze invulling geven aan de kennis- en ervaringstoets.

  Bij execution only dienstverlening zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan beoordelen ze of de dienst of het product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant.

  Klanten die onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben, krijgen een waarschuwing en kunnen vaak geen gebruikmaken van deze vorm van dienstverlening. Deze poortwachtersfunctie draagt bij aan de bescherming van consumenten.

  Waarom was dit onderzoek nodig? Van Leeuwen: “Goede vraag. Als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment dan zien we een steeds verdergaande digitalisering. Zeker door Covid. Dat betekent dat mensen mogelijk ook meer execution only zouden gaan afsluiten. We wilden zien wat mensen nu beschermt als ze dat doen. De kennis en ervaringstoets is daarbij een belangrijke poortwachter.

  Verbond schaart zich achter AFM-onderzoek kennis- en ervaringstoets aov

  Het Verbond van Verzekeraars laat in een persbericht weten dat het de resultaten van het onderzoek van de AFM naar de Kennis- en ervaringstoets aov onderschrijft, en dat dit beter kan. De toezichthouder concludeert dat ‘de kwaliteit van de toetsen sterk wisselt’ en geeft adviezen om deze te verbeteren. Het is de tweede keer dat de AFM onderzoek doet naar de werking van de toets uit 2013.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page