fbpx
Image
Image

Algemeen

ASR AOV Only

ASR AOV Only-doe-het-zelf

 

 

Aegon AOV Only- doe het zelf

Avero AOV Only- doe het zelf

Movir AOV Only-doe-het zelf

ASR AOV Only- doe-het zelf

Klaverblad AOV Only-doe het zelf

Goudse AOV Only-doe het-zelf

Allianz AOV Only-doe het zelf

AOV en Broodfondsachtige schenkkringen vergelijken

Schenkkringen en het Broodfonds

Als alternatief voor een Arbeidsongeschiktheids Verzekering (AOV) voor mensen in bijvoorbeeld een zzp constructie wordt vaak een zogenaamd Broodfonds genoemd. Sommige ondernemers vinden een verplichte aov verzekering te duur en zoeken daarom hun heil in een zogenaamde schenkkring als het Broodfonds. Maar wat is nu ook alweer een Broodfonds?

En hoe verhoudt deze zich tot de Verplichte Aov verzekering?

--> Alleen met een volwaardige AOV verzekering , dus niet met een alternatief voor je AOV verzekering krijg je vrijstelling, als de verplichte AOV door zou gaan in 2024. De Verplichte AOV is relatief duur duur en van slechte kwaliteit en in een enkel geval een (dure) oplossing voor ondernemers die medische klachten hebben, en bij private verzekeraars onverzekerbaar zijn.

Binnen een Broodfonds is dat afspraak dat de aangesloten ondernemers maandelijks een geldbedrag storten op een speciaal daarvoor in het leven geroepen rekening. Het vermogen dat op deze rekening wordt opgebouwd, wordt gebruikt een ondernemer uit deze groep maximaal 2 jaar financieel te ondersteunen zodra deze voor langere tijd ziek is en dus arbeidsongeschikt. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Schenkkring een Broodfonds en een AOV verzekering?

Ten eerste is een Broodfonds een schenkkring.En er zijn schenkkringen en ook Broodfondsen die de afkorting AOV gebruiken of misbruiken zoals je wil. Dat zit zo: Een AOV betekent al decennialang als afkorting gebruikt voor Arbeids-Ongeschiktheids-Verzekering.

Of wel AOV. Maar schenkkring leden en Broodfondsleden (verschillen leggen we later uit) gebruiken de termen door elkaar. Zij zeggen soms hun eigen AOV te hebben geregeld. Feitelijk is dat onjuist hoewel zij wel waarschijnlijk wel het gevoel hebben dat ze het hebben geregeld...

En om het nog wat ingewikkelder te maken: De AOV afkorting worden ook gebruikt/slim misbruikt, om er een nieuwe betekenis aan te geven: Arbeids-Ongeschiktheids Voorziening. Hiervoor kwalificeert iedere euro op een bankrekening waarvoor jij dit doel in gedachten hebt natuurlijk. Dus zeker ook Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met uitkeringen tot pensioendatum en ook schenkkringen en Broodfondsen die een voorziening/uitkering van (slechts) twee jaar kennen. Duidelijk?

Er zitten tussen een verplichte aov en een broodfonds legio verschillen. Heb je je als ondernemer aangesloten bij een Broodfonds dan ontvang je geen deskundige professionele begeleiding of hulp als je bijvoorbeeld weer aan het werk wilt gaan. Zo heb je dan bijvoorbeeld geen recht op herscholing. Een ander groot verschil met een verplichte aov verzekering is de tijd dat je een uitkering krijgt.

Bij een Broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering uit dat fonds. Ben je na die twee jaar nog steeds niet in staat om aan de slag te gaan, dan ben je helaas aangewezen op de bijstand. Wel uiteraard pas , nadat je eerst al je eigen geld op je bankrekening, de (over)waarde in je woning en het geld van de verkoop van je auto hebt opgemaakt. (Op een kleine vrijstelling na). Eerst moet je je eigen vermogen opmaken en je huis "opeten".

Heb je een AOV afgesloten, dan kun je een uitkering ontvangen tot aan je afgesproken pensioenleeftijd.Die premie die je maandelijks betaald bij een AOV kun je gewoon van de belasting aftrekken. In dit geval wordt over de maandelijkse uitkering belasting betaalt. Inmiddels kent het ‘ouderwetse’ broodfonds ook al wat alternatieven.  Je maandelijkse inleg in een broodfonds is niet belastingvrij.

Samen sterk Flexibele SPAARAOV is een veel beter alternatief? 

In deze blog bespreken en vergelijken we de onderlinge verschillen tussen deze alternatieven voor het ouderwetse broodfonds:

 • Samsamkring
 • SharePeople 
 • Zelfstandigen bouw 
 • AOV Profs
 • Voorzieningen Fonds 
 • Ziektefonds 
 • SmartFund 
 • Common easy 
 • Aan de Samen Sterk Flexibele Spaar AOV schenkkring bespreken we zeer uitgebreid aandacht op andere pagina's

Samsamkring

SamsamKring is een zogenaamde schenkkring en presenteert zichzelf als een alternatieve AOV. Van Samsamkring wordt je lid en betaal je € 15,- per maand contributie waarmee de mensen van Samsamkring de ondersteuning door een Arbodienst betalen en de kosten van het eigen servicebureau opvangen. De schenkingen die je ontvangt zodra je onverhoopt ziek wordt zijn niet belast. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

SharePeople

SharePeople zit anders in elkaar dan een Broodfonds. Waar een Broodfonds bijvoorbeeld leden heeft die elkaar allemaal kennen (met een maximaal aantal van vijftig), is SharePeople vooral een online netwerk van ondernemers. SharePeople kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Privacy bij SharePeople is wat beter gewaarborgd dan bij een standaard broodfonds. Er is nog een ander verschil tussen SharePeople en een broodfonds. Je kunt bijvoorbeeld bij SharePeople de inleg die je niet gebruikt, aan andere doeleinden besteden. Ben je aangesloten bij een broodfonds dan bouw je, door stortingen op een aparte rekening, een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg

Ook weer  opmerkelijk SharePeople heeft geen Algemene Voorwaarden.

SharePeople deelnamekosten aftrekbaar?

SharePeople stelt dat de deelnamekosten van €12,10 per maand zakelijke kosten zijn en dus aftrekbaar. Ik zou even vragen om het bewijs van de Belastingdienst. Want anders zit jij straks met het gedoe. 

Nadelen Sharepeople

Belangrijkste nadeel:  AOV Adviseurs die afwijzingen krijgen bij de aanvraag van een reguliere AOV bij verzekeraars, of gedeeltelijke uitsluitingen en/of premieverhogingen verwijzen als alternatief deze slechte risico's naar SP. Ook ongefilterde anonieme deelname is een groot risico op termijn(*). 

Wel is er nauwelijks zekerheid van uitkeren (geen spaarsaldo als buffer) zijn ze streng met accepteren qua leeftijd en is de psyche eerste jaar helemaal niet gedekt. Dat is wel belangrijk te weten.

Dus geen zekerheid middels achterliggende spaarsaldi, eerste jaar geen dekking Psyche dus en let op: ziekte pas verzekerd, als je na twee maanden -meer dan 50%- ziek bent conform de Arboarts van Capability Arbodienst. (Deze wordt overigens noga slecht beoordeeld qua Google reviews 13 Beoordelingen 1.8 Ster (28-12-2020)). Ook minder goed dan andere mogelijke alternatieven:

*Anonieme deelname iis een gevaar bij SP. In feite is het het tegenovergestelde van de oorspronkelijke idee van het ouderwetse Broodfonds. Daar is het uitgangspunt sociale deelname en socialecontrole. Moraliteit en integriteit is belangrijk. Als iedereen ongefiltert via een link mee kan en mag meedoen, haal je heel veel slechte risico's binnen, Voorbeelden waartoe dat kan leiden in de praktijk kent iedere serieuze en ervaren AOV adviseur!

 • Maandelijks netto bedragen te schenken maximaal 3000 per maand.
 • Maximale aanvangsleeftijd 59 jaar. 
 • Er wordt niet bij aanvang getoetst of jouw inkomen en je gewenste verzekerde bedrag wel past.
 • Ze keren geen 24 maanden uit maar 22 maanden, naar ik nu begrijp. Wachttijd start uitkering 2 maanden

In het ergste geval ben je ziek, en heb je als deelnemer allerlei deelnamekosten kosten betaald. En keurig de aan jou gestuurde tikkies betaald. En dan ben jij ziek, en dan blijkt dat je inkomen niet voldoende was, en je dus een lagerbedrag uitgekeerd krijgt, als de arboarts jou tenminste medisch objeciveerbaar ziek acht, voor tenminste 50% of meer.

AOV Zelfstandigen bouw

Een AOV voor zelfstandigen in de bouw is een product dat tot 2021 werd  uitgevoerd door Samsam. Vandaar dat we deze in deze vergelijking toch meenemen. Zelfstandigen Bouw zegt zelf een betaalbaar en eerlijk alternatief te zijn voor de AOV, namelijk Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening Bouw (AOV Bouw). Waar het op neer komt is dat alle deelnemers maandelijks een vast bedrag overmaken naar de AOV Bouw rekening waar het saldo van iedere deelnemer apart wordt bijgehouden.

Wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na de afgesproken wachttijd van twee maanden een maandelijkse schenking. Een schenking kan worden verkregen voor de periode van twee of vijf jaar, de duur hangt in dit geval samen met het geconstateerde ziektebeeld. AOV Zelfstandige professionals Zelfstandige Professionals zegt zzp’ers via AOV Profs de oplossing te bieden voor het opvangen van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Ook dit is een product dat wordt gevoerd door Samsam.

Nadelen AOV Bouw

In 2019 startte Zelfstandigen Bouw met AOV Bouw en al snel kwam er veel interesse voor een dergelijke oplossing buiten de bouw. Een groot risico is echtter dat deze beroepsgroep vaker en langer ziek is door de fysieke component in hun beroep. Vooral als ze ouder worden dan 55 gaat dit veel meer en ook langdurigere zieken opleveren.

Een andere aanwijzing daarvoor is, dat een AOV voor zware beroepen vaak drie keer zo duur is dan een AOV voor lichtere beroepen. En dat de dekking vaak maar tot de leeftijd van 60 jaar te verzekeren is. Gewoonweg omdat statistisch gezien veel te veel bouwvakkers uitvallen. En dan is dat, zelfs bij een zeer grote deelnemers groep niet op te vangen/ te verzekeren.

AOV Profs

Met dat idee werd toen ook AOV Profs gestart voor alle zpp’ers in Nederland. Verder is AOV Profs gelijk aan AOV Bouw. Alle deelnemers maken iedere maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening. Hier wordt van iedere deelnemer het persoonlijke saldo bijgehouden. Ook hier geldt, net zoals bij AOV Bouw, wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na een wachttijd van twee maanden, een maandelijkse schenking. Per ziektebeeld kan dat voor een periode van twee of vijf jaar. 

AOV Profs is een vreemde eend 

Heel erg vreemd dat AOV Bouw, een commercieel initiatief van Zelfstandigen Bouw een belangenvereniging n.b. , een commerciele activiteit opstart buiten de bouw. Ben heel benieuwd wat de leden hiervan  zouden vinden. Er zijn grote investeringen nodig om een dergelijke activiteit op te starten. Het is risicovol, kost veel geld. En dat geld komt van de leden van Zelfstandigen Bouw als ik het goed begrijp.De ledenj betalen de contributie voor hun Vereniging, en bovendien betalen ze maar liefst € 25,- per maand, om me ete mogen doen aan AOV BOUW, maar met middelen van  AOV Bouw werd een andere activiteit opgestart (en gefinancierd?). Ik ben heel erg benieuwd naar dit verhaal hierachter. Gaan de winsten/verliezen naar de Zelfstandigen Bouw of naar AOV Bouw? Waarom is dit opgestart met geld van de leden. Weten de leden dit? Wat vinden de leden hiervan?

Ziektefonds

De opzet van het Ziektefonds lijkt op die van van het Voorzieningenfonds die we hierna dan ook bespreken. Een constructie zoals die van het VoorzieningenFonds of het Ziektefonds hebben minimaal 25 leden die allemaal uit dezelfde woonplaats of uit dezelfde regio komen. Beide het maximaal aantal deelnemers van 50 totaal. Een deelnemer stort maandelijks een afgesproken bedrag op zijn of haar eigen geblokkeerde rekening. Wordt een deelnemer ziek dan krijgt deze een maandelijks van de andere deelnemers.

Een zieke ondernemer heeft maximaal 2 jaar recht op een schenking. Overigens geldt er, bij ziek worden, een wachttijd van een maand. Een deelnemer aan het ziektefonds kan zelf kiezen voor welk bedrag hij of zij meedoet. Er kan gekozen worden uit schenkingsniveaus van €1000 tot € 2500 euro netto per maand.

VoorzieningenFonds

Zoals we eerder zeiden lijkt de opzet van het VoorzieningenFonds op die van het Ziektefonds. Het betreft hier een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die deel uitmaken van een vereniging. Een VoorzieningenFonds heeft een bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt deze een schenking van de overige leden.

De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is. Ook hier geldt bij ziek worden een wachttijd van een maand.

SmartFund

SmartFund is een initiatief vanuit de stichting SmartFund Services en presenteert zichzelf als een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Ondernemers organiseren samen met SmartFund hun eigen fonds.

Alles rondom een SmartFund gebeurt via het internet. Communicatie tussen de leden gebeurt volledig in de eigen, beveiligde, omgeving. Een SmartFund bepaalt helemaal zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Een deelnemer betaalt, eenmalige, entreekosten van € 150.

Daarnaast dient er een maandelijkse vergoeding te worden betaalt van € 10. Er hoeft overigens geen aparte bankrekening te worden geopend, alle financiële transactie worden gedaan via de e-Wallet. CommonEasy CommonEasy is opgezet als een online omgeving voor ondernemers. Ook hier betaal je maandelijkse abonnementskosten. CommonEasy is een netwerk van ondernemers, of zelfs meerdere netwerken. Bij CommonEasy betaal je geen maandelijkse premie maar spaar je maandelijks. Iedere maand spaar je 5% van je gewenste saldo in een digitale spaarpot. Wil je op een zeker moment stoppen, dan kun je het gespaarde bedrag terugkrijgen.

Het gespaarde geld blijft dus van jou. De maandelijkse kosten bij CommonEasy bedragen € 12,50 per maand. Ondernemers binnen CommonEasy kunnen zelf kiezen we ze helpen en wie ze geholpen willen worden. Een en ander is opgezet via een zogenaamd cirkelsysteem waardoor ondernemers in staat zijn elkaar al van inkomen te voorzien vaak niet meer dan twee connecties. In de onderstaande tabel zetten we alles nog even op een rijtje.

Beter een AOV verzekering?

In sommige gevallen zijn alle bovenstaande opties een alternatief voor de beste oplossing die we allemaal kennen maar niet perse speciaal en sympathiek lijkt.  Een AOV verzekering! Een AOV afsluiten bij een ouderwetse grote en kapitaalkrachtige verzekeraar.

In een enkel geval is het een oplossing, omdat een AOV verzekering soms echt niet kan. Dus is het is belangrijk om deze mogelijkheden mee te nemen als je het beste resultaat voor je relaties wilt als AOV Vergelijker. Maar wel een AOV verzekeraar met tientallen jaren ervaring en expertise.

Met tientallen specialisten in dienst: medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, reintegratiespecialisten etc.etc. En die gecontroleerd wordt en onder toezicht staat. Hoe vaak lees je niet dat de penningmeester van een lokale Vereniging met het geld van de leden vandoor gaat?

Ik heb eerlijk gezegd zelden een verkoper/ aanbieder van bovengenoemde Alteratieven kunnen betrappen op een relevante specifieke opleiding en serieuze en intensieve ervaring in deze materie. Simpelweg niet echt verstand van zaken. Veel alternatieven kopieren elkaar ook. Ze zien er gewoon handel in, denk ik?

Zonder echte kennis, dat helpt welllicht om jouw nieuwe produkt in de markt te zetten. Om minder beren op de weg te zien.Want in in het land der blinden is eenoog koning. Maar als er simpelweg een paar echt inhoudelijke vragen gesteld worden, blijft het stil, of volgen er standaard dooddoeners. ---> En daarmee doe ik niets af aan de waarde van deze alternatieven.

AOV verzekering is simpelweg beter, zekerder en voordeliger

Het is vaak simpel voor te rekenen, dat een AOV verzekering beter en voordeliger is. Zeker als je maar een verzekering met een beperkte uitkeringsduur van twee jaar zou willen afsluiten. Bovendien geloof ik niet dat iemand echte maar een dekking van twee jaar zou willen hebben. Maar dan ben je verzekerd en niet afhankelijk de gezondheid van andere deelnemers.

Dus geen kans op bijbetaling aan de andere deelnemers, of dat jij minder geld krijgt dan je afgesproken had, nu jij ziek bent. Een premie die volledig aftrrekbaar is. En een AOV daar heb je direct wat aan: je hebt recht op preventiediensten, je mag je elke drie jaar laten checken. Je hebt recht op een Coach.  Er is een Zwangerschapsdekking en je wordt zeker niet na 24 maanden uit je Vereniging gegooid. Om ook maar even  lekker bekkend populistisch taalgebruik te hanteren, zoals alle bovenstaande alternatieven. 

 

Samsamkring

SamSamkring: alternatief voor de AOV

Veel ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. Je bent ziek, kunt niet werken en hebt geen inkomen. Daarom zou iedere ondernemer moeten zorgen dat hij, als hij ziek is, niet zonder inkomen zit. SamSamkring biedt een slimme oplossing (ook voor startende ondernemers) als alternatief voor de AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ons verhaal

Wij zijn Jacqueline en Roland Blaauw en SamSamkring is mede geboren uit onze eigen negatieve ervaring met een verzekeraar. Toen Roland arbeidsongeschikt raakte, dacht hij goed verzekerd te zijn bij een grote verzekeraar. Na een jaar besloot de verzekeringsmaatschappij de uitkering echter af te bouwen om vervolgens helemaal niets meer uit te keren. Dit terwijl er geen discussie was over het feit dat Roland niet kon werken. De gevolgen daarvan waren groot. Met behulp van een advocaat spanden wij een rechtszaak aan, die na jarenlange strijd resulteerde in een schikking. Zowel onze eigen ervaringen als een deel van het bedrag van de schikking hebben wij gebruikt voor het ontwikkelen van een beter alternatief voor een AOV.Onze overtuiging: álle ondernemers moeten zich kunnen verzekeren van een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid zonder kleine lettertjes. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in. Daarom is SamSamkring er voor ALLE ondernemers! We doen niet aan uitsluitingen op medisch verleden, leeftijd of ondernemerservaring. Ook starters zijn welkom.

Zeker en betaalbaar

Wij houden van zekerheid, en zekerheid wil je voordat je ergens aan begint en niet pas als je iets nodig hebt. Zo kies je zelf hoeveel geld je wilt ontvangen als je ziek bent. Er is wel een maximum van 80% van je inkomen uit je onderneming. Dit stemmen we met je af voordat je mee gaat doen. Zo weet je op voorhand waar je aan toe bent.Je spaart iedere maand 4,5% van je gewenste inkomen op een aparte rekening. Uit dit spaarpotje schenk je als er iemand ziek is. Iedereen spaart tot een maximum bedrag waardoor er altijd voldoende geld aanwezig is om een inkomen bij arbeidsongeschiktheid te garanderen. En ter indicatie, gemiddeld ga je op de lange termijn 30% van je gespaarde bedrag schenken. De rest blijft van jou, ook als je besluit te stoppen met ondernemen.Als het maximum is bereikt, storten wij maandelijks het teveel terug, eerst zekerheid dan gemak! En als je stopt kan je vrij over jouw potje beschikken.

En als je dan toch langdurig ziek wordt?Als jij zelf ziek wordt, ontvang je van alle leden een schenking. Deze schenkingen tellen op tot het door jou gekozen inkomensniveau. De onafhankelijke arbodienst begeleidt, helpt eventueel bij re-integratie en beoordeelt de ziekmeldingen. Want als ondernemer wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Anders raak je je klanten kwijt.

SamSamkring is sociaal en zeker

Eigenlijk is er geen reden te bedenken waarom je niet mee zou willen worden: Als deelnemer ben je zeker van inkomsten gedurende maximaal 24 maanden van arbeidsongeschiktheid (eigen risico periode van 2 maanden). Mee doen is heel eenvoudig. Je kunt alles online regelen. En bevalt het niet? Dan zeg je net zo eenvoudig weer op. De opzegtermijn is 1 maand. Het geld dat nog op jouw SamSamrekening staat, kun je dan gebruiken voor andere dingen.

Kies je voor SamSamkring? Dan is het goed om na te denken over of en hoe je het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Een AOV met een wachttijd / eigen risico van 26 maanden is dan bijvoorbeeld een optie.

Alles weten over sparen

Hoeveel je iedere maand stort op je spaarrekening is afhankelijk van het inkomensniveau dat je hebt gekozen. Iemand met een 2x zo hoog inkomensniveau spaart 2x zoveel. Het totale spaarbedrag van alle leden samen moet voldoende zijn om de schenkingen aan 4,5% zieken te kunnen betalen.Het gemiddelde inkomensniveau is € 2.500. Met dit inkomensniveau spaar je dus € 112,50 per maand. De contributie stort je tegelijk met je spaarbedrag. In dit voorbeeld stort je dus iedere maand € 127,50 plus eventuele bankkosten.De stortingen doe je vanaf een privé rekening.Jouw geld blijft van jou. Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen rekening. Jij geeft het bestuur van de vereniging toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks door het bestuur overgemaakt. Als jij je lidmaatschap opzegt, kan je vrij over het bedrag dat nog op jouw rekening staat beschikken.

Maximum spaarsaldo / buffer

Door maandelijks te sparen bouw je een potje / buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. SamSam Servicebureau bewaakt het saldo op jouw SamSamrekening. Als er op jouw rekening een bedrag staat gelijk aan 24 x jouw spaarbedrag, stort het bestuur van de vereniging (automagisch) het teveel maandelijks naar jouw privérekening terug.

Alles weten over de kosten 

Contributie: Per maand betaal je € 15. Dit bedrag betaal je voor de ondersteuning door de arbodienst en de dienstverlening van SamSam Servicebureau. Hoe groter we worden, hoe lager de kosten.

Bankkosten

Je hebt een bunq rekening nodig om mee te doen met SamSamkring. De kosten voor bunq rekeningen vind je hier. Een Travel Card is helaas niet geschikt.

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

Alternatieven voor ouderwets Broodfonds en AOV verzekering

Schenkkringen en het Broodfonds

Als alternatief voor een Arbeidsongeschiktheids Verzekering (AOV) voor mensen in bijvoorbeeld een zzp constructie wordt vaak een zogenaamd broodfonds genoemd. Sommige ondernemers vinden een verplichte aovverzekering te duur en zoeken daarom hun heil in een zogenaamd broodfonds. Maar wat is nu ook alweer een broodfonds? En verhoudt deze zich tot de verplichte aov?

Broodfonds

Binnen een broodfonds is dat afspraak dat de aangesloten ondernemers maandelijks een geldbedrag storten op een speciaal daarvoor in het leven geroepen rekening. Het vermogen dat op deze rekening wordt opgebouwd, wordt gebruikt een ondernemer uit deze groep maximaal 2 jaar financieel te ondersteunen zodra deze voor langere tijd ziek is en dus arbeidsongeschikt.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een Schenkkring een Broodfonds en een AOV verzekering?

Ten eerste is een Broodfonds een schenkkring. En er zijn schenkkringen en ook Broodfondsen die de afkorting AOV gebruiken of misbruiken zoals je wil. Dat zit zo: Een AOV betekent al decennialang als afkorting gebruikt voor Arbeids-Ongeschiktheids-Verzekering. Of wel AOV. Maar schenkkring leden en Broodfondsleden (verschillen leggen we later uit) gebruiken de termen door elkaar.Zij zeggen soms hun eigen AOV te hebben geregeld. Feitelijk is dat onjuist hoewel zij wel waarschijnlijk wel het gevoel hebben dat ze het hebben geregeld...

En om het nog wat ingewikkelder te maken: De AOV afkorting worden ook gebruikt/slim misbruikt, om er een nieuwe betekenis aan te geven: Arbeids-Ongeschiktheids Voorziening. Hiervoor kwalificeert iedere euro op een bankrekening waarvoor jij dit doel in gedachten hebt natuurlijk. Dus zeker ook Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met uitkeringen tot pensioendatum en ook schenkkringen en Broodfondsen die een voorziening/uitkering van (slechts) twee jaar kennen. Duidelijk?

Er zitten tussen een verplichte aov en een broodfonds legio verschillen. Heb je je als ondernemer aangesloten bij een Broodfonds dan ontvang je geen deskundige professionele begeleiding of hulp als je bijvoorbeeld weer aan het werk wilt gaan. Zo heb je dan bijvoorbeeld geen recht op herscholing. Een ander groot verschil met een verplichte aovverzekering is de tijd dat je een uitkering krijgt.

Bij een Broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering uit dat fonds. Ben je na die twee jaar nog steeds niet in staat om aan de slag te gaan, dan ben je helaas aangewezen op de bijstand. Heb je een AOV afgesloten, dan kun je een uitkering ontvangen tot aan je afgesproken pensioenleeftijd.

Je maandelijkse inleg in een broodfonds is niet belastingvrij. Die premie die je maandelijks betaald bij een AOV kun je gewoon van de belasting aftrekken. In dit geval wordt over de maandelijkse uitkering belasting betaalt. Inmiddels kent het ‘ouderwetse’ broodfonds ook al wat alternatieven.

Betere Alternatieven voor het Broodfonds?

In deze blog bespreken en vergelijken we de onderlinge verschillen tussen deze alternatieven voor het ouderwetse broodfonds: - Samsamkring - Share People - Zelfstandigen bouw (eigen product, uitgevoerd door Samsam) - Zelfstandige professionals (eigen product, uitgevoerd door Samsam) - Voorzieningen Fonds - Ziektefonds - SmartFund - Common easy

Samsamkring

Samsamkring is een zogenaamde schenkkring en presenteert zich zelf als een alternatieve AOV. Van Samsamkring wordt je lid en betaal je € 20 per maand contributie waarmee de mensen van Samsamkring de ondersteuning door een arbodienst betalen en de kosten van het eigen servicebureau opvangen. De schenkingen die je ontvangt zodra je onverhoopt ziek wordt zijn niet belast. Alles is dus netto. De schenkingen zijn dan ook niet zakelijk te verrekenen.

Share People

Share People zit anders in elkaar dan een broodfonds. Waar een broodfonds bijvoorbeeld leden heeft die elkaar allemaal kennen (met een maximaal aantal van vijftig), is Share People vooral een online netwerk van ondernemers. Share People kent geen maximum aan het aantal deelnemers. Privacy bij Share People is wat beter gewaarborgd dan bij een standaard broodfonds.

Verder zijn de kosten vergelijkbaar met die van een broodfonds. Er is nog een ander verschil tussen Share People en een broodfonds. Je kunt bijvoorbeeld bijSharePeople de inleg die je niet gebruikt aan andere doeleinden besteden. Ben je aangesloten bij een broodfonds dan bouw je, door stortingen op een aparte rekening, een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg.

AOV Zelfstandigen bouw

Een AOV voor zelfstandigen in de bouw is een product dat wordt uitgevoerd door Samsam. Vandaar dat we deze in deze vergelijking toch meenemen. Zelfstandigen Bouw zegt zelf een betaalbaar en eerlijk alternatief te zijn voor de AOV, namelijk Arbeidsongeschiktheidsvoor- ziening Bouw (AOV Bouw). Waar het op neer komt is dat alle deelnemers maandelijks een vast bedrag overmaken naar de AOV Bouw rekening waar het saldo van iedere deelnemer apart wordt bijgehouden. Wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na de afgesproken wachttijd van twee maanden een maandelijkse schenking. Een schenking kan worden verkregen voor de periode van twee of vijf jaar, de duur hangt in dit geval samen met het geconstateerde ziektebeeld.

AOV Zelfstandige professionals

Zelfstandige Professionals zegt zzp’ers via AOV Profs de oplossing te bieden voor het opvangen van een onverhoopte arbeidsongeschiktheid. Ook dit is een product dat wordt gevoerd door Samsam. In 2019 startte Zelfstandigen Bouw met AOV Bouw en al snel kwam er veel interesse voor een dergelijke oplossing buiten de bouw. Met dat idee werd toen ook AOV Profs gestart voor alle zpp’ers in Nederland. Verder is AOV Profs gelijk aan AOV Bouw. Alle deelnemers maken iedere maand een vast bedrag over naar de AOV Profs rekening.

Hier wordt van iedere deelnemer het persoonlijke saldo bijgehouden. Ook hier geldt, net zoals bij AOV Bouw, wordt een deelnemer ziek, dan krijgt deze na een wachttijd van twee maanden, een maandelijkse schenking. Per ziektebeeld kan dat voor een periode van twee of vijf jaar.

Ziektefonds

De opzet van het Ziektefonds lijkt op die van van het Voorzieningenfonds die we hierna dan ook bespreken. Een constructie zoals die van het VoorzieningenFonds of het Ziektefonds hebben minimaal 25 leden die allemaal uit dezelfde woonplaats of uit dezelfde regio komen. Beide het maximaal aantal deelnemers van 50 totaal. Een deelnemer stort maandelijks een afgesproken bedrag op zijn of haar eigen geblokkeerde rekening.

Wordt een deelnemer ziek dan krijgt deze een maandelijks van de andere deelnemers. Een zieke ondernemer heeft maximaal 2 jaar recht op een schenking. Overigens geldt er, bij ziek worden, een wachttijd van een maand. Een deelnemer aan het ziektefonds kan zelf kiezen voor welk bedrag hij of zij meedoet. Er kan gekozen worden uit schenkingsniveaus van €1000 tot € 2500 euro netto per maand.

VoorzieningenFonds

Zoals we eerder zeiden lijkt de opzet van het VoorzieningenFonds op die van het Ziektefonds. Het betreft hier een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die deel uitmaken van een vereniging. Een VoorzieningenFonds heeft een bestuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan ontvangt deze een schenking van de overige leden. De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is. Ook hier geldt bij ziek worden een wachttijd van een maand.

SmartFund

SmartFund is een initiatief vanuit de stichting SmartFund Services en presenteert zichzelf als een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Ondernemers organiseren samen met SmartFund hun eigen fonds. Alles rondom een SmartFund gebeurt via het internet. Communicatie tussen de leden gebeurt volledig in de eigen, beveiligde, omgeving.

Een SmartFund bepaalt helemaal zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. Een deelnemer betaalt, eenmalige, entreekosten van € 150. Daarnaast dient er een maandelijkse vergoeding te worden betaalt van € 10. Er hoeft overigens geen aparte bankrekening te worden geopend, alle financiële transactie worden gedaan via de e-Wallet.

CommonEasy

CommonEasy is opgezet als een online omgeving voor ondernemers. Ook hier betaal je maandelijkse abonnementskosten. CommonEasy is een netwerk van ondernemers, of zelfs meerdere netwerken. Bij CommonEasy betaal je geen maandelijkse premie maar spaar je maandelijks. Iedere maand spaar je 5% van je gewenste saldo in een digitale spaarpot. Wil je op een zeker moment stoppen, dan kun je het gespaarde bedrag terugkrijgen.

Het gespaarde geld blijft dus van jou. De maandelijkse kosten bij CommonEasy bedragen € 12,50 per maand. Ondernemers binnen CommonEasy kunnen zelf kiezen we ze helpen en wie ze geholpen willen worden. Een en ander is opgezet via een zogenaamd cirkelsysteem waardoor ondernemers in staat zijn elkaar al van inkomen te voorzien vaak niet meer dan twee connecties. In de onderstaande tabel zetten we alles nog even op een rijtje.

Subcategorieën

Wij werken samen met alle gerenommeerde verzekerings maatschappijen en bieden diverse producten voor arbeidsongeschiktheids verzekeringen aan. Iedere maatschappij heeft zijn weer eigen voorwaarden en premieberekening.

Let op: het begrip "Basis AOV” is een begrip dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen: Hiermee wordt bedoeld een Basis AOV, een Verplichte AOV voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Broodfonds- achtige dekkingen met een uitkeringsduur van maximaal 24 maanden!

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amersfoortse; 

 Amersfoortse Jong Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering ...
 Amersfoortse Groei Arbeidsongeschiktheidsverzekering ...
Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Amersfoortse Flexibele Arbeidsongeschiktheidsverzekering ...
Amersfoortse AOV 2.5 

Amersfoortse AOV Langer Mee ...

Wilt u de Klaverblad Actieve Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, of de Klaverblad Arbeidsmogelijkheden Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Reaal heeft zijn productenpallet aangepast. Vanaf 22-09-2009 zijn er de: REAAL Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering, REAAL Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

REAAL UNIM Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Werknemers.REAAL Ondernemers AOV, De arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee zelfstandig ondernemers zich verzekeren tegen inkomensverlies. De dekking is zeer uitgebreid.

REAAL UNIM AOV
Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars met een hoog inkomen en opleidingsniveau. Werkzaam in een (para)medisch beroep of de zakelijke en financiële dienstverlening.
Vanaf september 2010 geeft Reaal wederom haar AOV assortiment aangepast: Reaal UNIM PLUS AOV. Voor HBO-ers, als medici en paramedici, advocaten, dga's etc.etc.is het tarief nog scherper geworden aldus Reaal. Tevens is er teleacceptatie ingevoerd , hebben ze de preventieservice Lijfwacht geintroduceerd.

 

De term "Basis AOV" is een veelgebruikte marketingnaam dat tot 2019 gebruikt werd door verschillende maatschappijen als een productvariëteit binnen hun aanbod. Echter gezien de discussie of er wel of niet een Verplichte AOV moet komen in 2020/2021 heeft dat begrip een nieuw dimensie gekregen.


Een Basis AOV-verzekering, een Verplichte AOV voor alle zelfstandig ondernemers

Voor alle zelfstandige ondernemers moet gaan gelden. Met een dekking die minimaal bijstandsniveau zal moeten zijn tot de AOW-leeftijd, dus geen Schenkkringachtige uitkeringsduur van maximaal 24 maanden! Waarschijnlijk een slechte kwaliteit dekking (Gangbare arbeid) en een minumumbedrag van € 20000,- en een maximumbedrag van € 30000,-.

De Goudse Zelfstandig Verzekerd Arbeidsongeschiktheids verzekering en Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite  zijn oude producten. Goudse Ondernemers AOV het nieuwe en huidge AOV product van de Goudse verzekeringen.

De Goudse heeft veel verbeteringen toegepast in hun nieuwste AOV product. In het verledenn was Goudse juist goed in de zwaardere beroepen. Daar zijn ze nu volledig van afgestapt, mede door de crisisi en de slechte resultaten op de portefeuille van met name de zwaardere beroepen.

Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars op academisch en hbo-niveau tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Movir heeft bewust gekozen voor een gericht aantal beroepsgroepen.Het stelt u in staat om uw relaties perfect maatwerk te leveren als het gaat om financiële inkomenszekerheid.

Sinds februari 2015 voegde MOVIR 350 nieuwe beroepen toe, die zij voorheen niet verzekerde middle shun nieuwe AOV product. Soepel & Zeker AOV NN voor ondernemers.

De AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kent een modulaire opbouw in vier verschillende dekkingsvarianten.

Allianz Nederland onderdeel van de Allianz Group, één van de grootste financiële instellingen ter wereld.De Zwolsche Algemene en Royal Nederland zijn hier in Nederland o.a. door Allianz overgenomen.
Allianz heeft in zeer korte tijd een zestal rbeidsongeschiktheidsverzekeringenproducten (AOV's) op de wereld gezet, die over het algemeen goed zijn ontvangen.Staat als vrij streng bekend qua inkomen en qua medische acceptatie.

Zilveren Kruis Achmea kent de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Garant en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering plus.

Taf is een vreemde eend in de bijt op vele fronten. TAF verzekert namelijk geen inkomen, maar slechts vaste maandlasten. 

TAF kende veel opeenvolgende producten met vele wijzigingen. Het TAF Zelfstandigenplan kende ooit een een Basis en een Verlengde dekking. Tevens keerde deze maatschappij de eerste twee jaar bij een a.o. percentage vanaf 35% altijd 100% van het maandbedrag uit. Later zijn er nieuwe voorwaarden, met verbeteringen, maar ook verslechteringen.In 2010 zijn er wederom aanpassingen geweest, wederom verbeteringen en ook verslechteringen. Het 'nieuwe TAF Zelfstandigenplan" dateert van augustus 2011 en heeft belangrijke aanpassingen.

TAF draagt de reputatie mee te dragen van een maatschappij die keer op keer productwijzigingen, voorwaardenwijzigingen en niet te vergeten premieverhogingen doorvoerde. Zij keerden in het verleden tot maar liefst 50% provisie uit op premiebetalende posten. En dat op iedere premiebetaling weer . Bovendien heeft de maatschappij een slechte reputatie naam op het gebied van uitkeren. Hun meest recente product is de TAF GoedGezekerd AOV. Deze kent een aantal duidelijke uitsluitingen. TAF hoopt hun reputatie op te poetsen en werkt aan kwaliteitsverbeteringen omtrent hun maandlastenproduct. Serieuze adviseurs laten zich erop voorstaan geen TAF te adviseren.. Een tweede kans verdient TAF wellicht. Maar ja welke adviseur adviseert dit, als hij de reputatie van TAF kende?

Uitgebreid pakket van deze Italiaanse maatschappij:
Generali AOV Exact, Generali Extra, Generali Opbouw AOV-12, Generali Opbouw AOV-12 Extra, Generali Opbouw AOV-5 en Generali Opbouw AOV-12 Extra.Sinds 25-06-2010 kunnen AOV, AOV Extra en AVO Exact ook met een uitkeringsduur van 5 jaar gekozen worden.

De Italiaanse maatschappij Generali komt qua service in de onderzoeken steeds prima uit de bus. Prettig om te weten.Ook wij ervaren snelheid en service wat dat betreft.Maar hoe zit het qua premie en voorwaarden ?

De premie is in 2009 redelijk scherp, Generali heeft recent hun tarieven aan weer aangepast, ze zijn serieus bezig zich te richten op de ZZP-er om met hun producten een stuk markt te veroveren.Binnen hun ondernemerspakket is ook gemakkelijk en voordelig o.a. en overlijdensrisicoverzekering mee te sluiten.

De AOV Extra kent beroepsarbeidsongeschiktheid , maar let op,de gewone AOV is , na het eerste jaar op basis van passende arbeid. Dre AOV exact is de sommenverzekering, voor degene die absolute zekerheid willen hebben. Generali is inmiddels verkocht aan ASR en valt onder De Amersfoortse (2018)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Delta Lloyd. 

AOV Varianten voor zelfstandigen zijn beperkt tot slechts 2: Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering, en de Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheidsverzekering Instap. Wel heb je keuze om voor een no-claim optie te kiezen.

Veel maatschappijen hebben die keuze niet (meer). Je betaalt bij aanvang meer dan bij de gewone AOV variant. Door niet te claimen kun je uiteindelijk veel besparen. Maar ja, dat weet je niet, want bij schade val je weer helemaal terug..

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Centraal Beheer : De Ondernemers Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ook dit is een Achmea ondermening, waaronder dus Avero, Centraal Beheer en Interpolis.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen BNP PARIBAS Cardif kent de variant Ernstige Aandoeningen en een dekking Arbeidsongeschiktheid,  die binnen hun WIL pakket  gecombineerd kan worden. Hypotheekopvangpolis voor werknemers en ondernemers. Ondernemers maar beperkt te sluiten en tegen slechtere voorwaarden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar Vast Inkomen en Arbeidsongeschiktheidsverzekering RisicoVerminderaar.

De sponsor sinds jaar en dag van het Nederlands elftal kent drie varianten, Nationale Nederlanden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen, Nationale Nederlanden Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Nationale Nederlanden Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vanaf februari 2015 is NN gestopt met sluiten van nieuwe AOV verzekeringen. Movir (moederbedrijf) voert sindsdien de Soepel&Zeker AOV. Ook Delta Lloyd valt (2018) inmiddels onder MOVIR (NN).

Het betreft hier de ZLM Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De varianten van voorheen Fortis ASR tegenwoordig ASR Verzekeringen zijn : ASR Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Instap Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ASR Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ASR Uitgebreid Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inmiddels is alles De Amersfoorste geworden, ook Generali is door ASR overgenomen en valt dus onder De Amersfoortse (2018)

Avero voert: Avero Inkomen Continue Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Compact Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet 7 klassen Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Avero Inkomen Continue Compleet Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Avero Inkomen Continue Meegroei Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Interpols, Centraal Beheer, Rabobank allemaal een pot nat. Alleen AOV Advies kost daar al ruim € 700,-!  Advies over alleen hun eigen  produkt!

De Confior Arbeidsongeschiktheidsverzekering. NVS Confior Inkomensverzekeraar N.V. Menzis ooit.

Klantervaringen (500+) met AOV-zzp.nl - Klanten over AOV ZZP 

Klantervaringen (500+) AOV Specialist AOV-zzp.nl

Inmiddels hebben we ruim 500 ervaringen en meer dan 115 Officiële Linkedin Recommandaties Klantbeoordelingen c.q. aanbevelingen (niet manipuleerbaar) en dit worden er elke dag meer. Onderstaand een aantal voorbeelden. Ruim 200 reacties op onze (anonieme) enquetes... 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page