fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Ondernemers en sociale zekerheid

Ondernemers zijn in beginsel niet verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringen: de WW en de WIA. De risico's die samenhangen met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid kan de ondernemer dan ook zelf (gedeeltelijk) via particuliere verzekeringen afdekken.

Dit geldt zowel voor de ondernemer die onder de inkomstenbelasting valt ( de IB-ondernemer) als voor de DGA van een BV. Ook de DGA is dus in beginsel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Ondernemers zijn wel volledig verzekerd voor de volksverzekeringen: AOW, Anw, AKW en AWBZ.

Met uitzondering voor de AKW zijn voor elke genoemde volksverzekering premies verschuldigd. Deze worden tezamen met de inkomstenbelasting geheven. Naast bovenvermelde algemene verzekeringen kunnen ondernemers een beroep doen op een aantal bijzondere regelingen.

Deze regelingen zijn vooral gebaseerd op de Wet werk en bijstand en voorzien met name op situaties waarin het bedrijf slecht loopt en een gering inkomen oplevert. Het gaat hierbij om de volgende bijzondere regelingen:

- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
- Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz);
- Wet werk en bijstand (WWB).

 1. Arbeidsongeschiktheid beoordeling op basis van passende arbeid
 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Ernstige ziektes/aandoeningen
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het AOV-vangnet
 4. Einde van de AOV uitkering
 5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Standaarduitsluitingen
 6. Bedrijfsbeeindiging bij aov
 7. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Aftrekbaarheid AOV-premies
 8. Beroep
 9. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?
 10. AOV verzekering voor zelfstandig ondernemers Het schadebehandelingsteam
 11. Acceptatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 12. Vrijwillige voortzetting van werknemersverzekeringen
 13. Arbeidsongeschiktheid verzekeren, hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer het beste verzekeren?
 14. AOV-dekkingen
 15. Uitkeringsduur
 16. Premieaspecten van de AOV-polis
 17. AOV's voor werknemers
 18. Ik ben arbeidsongeschikt, wat nu?
 19. Moet ik als beginnend zzp-er en kleine ondernemer nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?
 20. WAZ
 21. Combinaties
 22. De positie van de moeilijk verzekerbaren
 23. Toetsing inkomen bij aov
 24. Hoogte en vorm van het verzekerde bedrag op een AOV
 25. Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering
 26. Niet nakomen van de mededelingsplicht
 27. ZEZ-regeling
 28. Zwangerschap en bevalling
 29. Eindleeftijd
 30. Eigenrisicotermijnen
 31. Verzekeringstechnische controle
 32. Zwangerschap en AOV:De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
 33. Reguliere dekkingsomschrijving
 34. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: vaststellen van de uitkering
 35. Fiscale aspecten van de AOV-polis
 36. Vaste lasten
 37. Wanneer kunt u een beroep als ondernemer doen op de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, de vangnetregeling
 38. Premie
 39. Wetgeving rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 40. Verzekeringsvorm
 41. De uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering
 42. Hoe weet ik of ik een als zzp-er of kleine ondernemer wel arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb
 43. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid
 44. Uitkeringshoogte
 45. Hoe kunt u zich als zelfstandig ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren?
 46. Het aanvraagformulier
 47. Medische beoordeling
 48. De zelfstandige
 49. Diverse polisbepalingen
 50. Omschrijving van de dekking
 51. Onderdelen van het schadetraject
 52. Schademelding
 53. Tussentijdse verhoging van het verzekerd bedrag
 54. Is de zelfstandige verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
 55. Startende ondernemers
 56. Twee verzekeringsrubrieken
 57. Schade op de AOV
 58. Kunnen ondernemers zich verzekeren?
 59. Totaalacceptatie
 60. Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister
 61. AOV verzekering zelfstandigen overspannen, burn-out en boreout
 62. Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen
 63. Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep
 64. Ziekteverzuim per leeftijdsgroep
 65. Medisch herkenbare oorzaken ziekte
 66. Erfelijke achtergrond ziektes
 67. Ongevallen als oorzaak ziekteverzuim zelfstandigen
 68. Moeilijk aantoonbare oorzaken ziekte
 69. Soorten ziekteverzuim

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page