fbpx
Image
Image

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergeleken en onderzocht


Wellicht heeft u de berichten in de pers al gelezen: Allianz Inkomensverzekeringen behaalt met vier arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de maximale score van 5 sterren in de ProductRating van MoneyView. Allianz Inkomensverzekeringen is daarbij de enige maatschappij die met verschillende producten zowel in de categorie kwaliteit als in de categorie prijs een 5 sterren ProductRating behaalt. Dit onafhankelijk onderzoek van MoneyView geeft naast deze waardering ook een algemeen beeld van de markt met trends en ontwikkelingen.

Op basis van kwaliteit: Allianz AOV en Interval AOV
Met de Allianz AOV en de Interval AOV behaalt Allianz 5 sterren voor kwaliteit bij de producten met volledige dekking. De beoordeling van de kwaliteit van de producten is gebaseerd op 66 kenmerken die zijn ingedeeld in de clusters: dekking, tarief en acceptatie, extra dekkingen, uitkering, keuring en extra zaken. De Allianz AOV en de Interval AOV bevinden zich, gebaseerd op deze clusters, in de top van de markt.

Op basis van prijs: Essentie AOV en Absoluut AOV
De Essentie AOV en Absoluut AOV scoren 5 sterren voor de prijsstelling in de categorie producten met volledige dekking. Dit houdt in dat deze producten de top van de markt vormen. Bij het onderzoek is rekening gehouden met tijdelijke prijsacties. De Essentie AOV en Absoluut AOV van Allianz Inkomensverzeke

ringen behalen bij zowel de variant op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid als de variant passende arbeid met alle onderzochte uitkeringsdrempels en eindleeftijden het maximum van 5 sterren.

De AOV markt
Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog steeds via het intermediair worden verkocht en dit percentage neemt alleen nog maar verder toe. Goed nieuws is dat, door een grotere behoefte aan financiële zekerheid, er een stijgende interesse in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is.

Informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een nieuwe stap bij het verbeteren van de informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

Klachtenbehandeling inkomensverzekering / arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandig ondernemers

Het Verbond van Verzekeraars gaat samen met de leden protocollen opstellen waarin ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de rechten van verzekerden worden vastgelegd.

Daarbij zal van maatschappijen worden gevraagd met name de procedurele afhandeling van klachten, keuringen en beslissingen omtrent uitkeringen aan te scherpen en voor de klant transparanter te maken.
Daarmee zet de sector een nieuwe stap bij het verbeteren van de informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.


In zijn algemeenheid stelt het Verbond vast dat er relatief weinig klachten zijn over de keuringen waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Bij de Ombudsman (Kifid) waren er in 2005 in totaal 36 klachten ingediend. In 2006 waren dat er 22 en het aantal vertoont sindsdien volgens het Kifid een verder dalende lijn.

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zo zijn de keuzemogelijkheden voor klanten sterk toegenomen. Er is inmiddels een breed palet aan polissen, met uiteenlopende premies en polisvoorwaarden. Deze toegenomen keuzevrijheid is hand in hand gegaan met verbeterde informatievoorziening. Zo zijn onder meer productwijzers ingevoerd en is een consumentenwebsite geïntroduceerd.
Het Verbond acht het van groot belang dat klanten zich goed informeren en weloverwogen keuzes maken. Wie kiest voor een beperkte dekking en een bijpassend lage premie moet dat bewust doen, opdat men later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het advies is dan ook laat u goed door bijv.
www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net adviseren en begeleiden.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 1 maart 2009


ZZP’er en zelfstandige ondernemer wil goedkope AOV

ZZP’er en zelfstandige kleine ondernemer wil goedkope  premie AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) De economische teruggang is voor bijna de helft van de ZZP’ers , kleine ondernemers een extra argument om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn belangrijke lasten immers.

Het merendeel heeft hier maximaal 200 euro per maand voor over. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden. ZZP’ers merken tot nu toe weinig niet al te veel van  tegenvallende economische ontwikkelingen.Toch  hebben ze meer behoefte dan voorheen aan zekerheid.

Tweederde van de ZZP’ers heeft namelijk helemaal geen financiële bescherming geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is bij de zelfstandigen nog steeds een heet hangzijzer.De economische neergang is voor bijna de helft van deze onverzekerde ondernemers echter een stimulans om zich wel hiertegen te verzekeren, zo geven ze aan in het onderzoek. Kennelijk wordt de ZZP-er geconfronteerd met de neergang, en realiseert ie zich dat deze omstandigheden zich ook kunnen voordoen, als hij ziek wordt.Bron: Accountancy Nieuws

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page