fbpx
Image
Image

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergeleken en onderzocht


Wellicht heeft u de berichten in de pers al gelezen: Allianz Inkomensverzekeringen behaalt met vier arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de maximale score van 5 sterren in de ProductRating van MoneyView. Allianz Inkomensverzekeringen is daarbij de enige maatschappij die met verschillende producten zowel in de categorie kwaliteit als in de categorie prijs een 5 sterren ProductRating behaalt. Dit onafhankelijk onderzoek van MoneyView geeft naast deze waardering ook een algemeen beeld van de markt met trends en ontwikkelingen.

Op basis van kwaliteit: Allianz AOV en Interval AOV
Met de Allianz AOV en de Interval AOV behaalt Allianz 5 sterren voor kwaliteit bij de producten met volledige dekking. De beoordeling van de kwaliteit van de producten is gebaseerd op 66 kenmerken die zijn ingedeeld in de clusters: dekking, tarief en acceptatie, extra dekkingen, uitkering, keuring en extra zaken. De Allianz AOV en de Interval AOV bevinden zich, gebaseerd op deze clusters, in de top van de markt.

Op basis van prijs: Essentie AOV en Absoluut AOV
De Essentie AOV en Absoluut AOV scoren 5 sterren voor de prijsstelling in de categorie producten met volledige dekking. Dit houdt in dat deze producten de top van de markt vormen. Bij het onderzoek is rekening gehouden met tijdelijke prijsacties. De Essentie AOV en Absoluut AOV van Allianz Inkomensverzeke

ringen behalen bij zowel de variant op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid als de variant passende arbeid met alle onderzochte uitkeringsdrempels en eindleeftijden het maximum van 5 sterren.

De AOV markt
Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog steeds via het intermediair worden verkocht en dit percentage neemt alleen nog maar verder toe. Goed nieuws is dat, door een grotere behoefte aan financiële zekerheid, er een stijgende interesse in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page