fbpx
Image
Image

Starters en arbeidsongeschiktheid verzekeren

Starters en arbeidsongeschiktheid verzekeren (Bron Ministerie van SZW)


Ben je startend ondernemer? In de eerste drie maanden na de oprichting van het bedrijf heb je de meeste mogelijkheden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Je kunt kiezen voor een private verzekering. Mocht je vanwege een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico niet of moeilijk geaccepteerd worden voor een reguliere verzekering, dan kun je binnen die drie maanden ook terecht bij die verzekeraar voor de vangnetverzekering. Wanneer je uit een situatie komt waarin je het afgelopen jaar als werknemer verplicht verzekerd was of een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontving, behoort een vrijwillige verzekering bij het UWV in deze periode ook tot de mogelijkheden.

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer?Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?


Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel vrijheid. Iedere investering in het bedrijf is een investering in jouw toekomst. Waarschijnlijk werk je keihard. Toch is het zaak ook aan jezelf te denken. Als zelfstandige sta je er alleen voor als je door ziekte of arbeidsongeschi
ktheid uit de roulatie raakt. Dan zit je zonder inkomsten. Je doet er daarom goed aan om tijdig na te denken over de - mogelijk verstrekkende - gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en, zo nodig, preventief voorzieningen te treffen.

Risico's en oplossingen
Als je als ondernemer ziek wordt, is het mogelijk dat je zonder inkomsten komt te zitten. Hoe erg de gevolgen daarvan voor jou zijn, hangt af van je persoonlijke en economische situatie.Ben je afhankelijk van de inkomsten uit je bedrijf? Kun je tijdelijk terugvallen op het inkomen van je partner? Zijn er vaste lasten die doorlopen, zoals de huur van een bedrijfspand? Heb je reserves om het een poosje uit te kunnen zingen? Om de oplossing te vinden die het beste bij jouw situatie past, kun je in kaart brengen welke risico's je loopt en hoe je die kunt opvangen. Belangrijke vragen daarbij zijn:

• Hoelang kan ik zelf in mijn levensonderhoud
voorzien als ik tijdelijk niet kan werken?
• Welk inkomen heb ik minimaal nodig als ik tijdelijk of blijvend arbeidsongeschi
kt raak?
• Welke vormen van arbeidsongeschi
ktheid zou ik willen dekken (bijvoorbeeld alleen
arbeidsongeschi
ktheid als gevolg van een ongeval of alle vormen van arbeidsongeschiktheid)?
• Heb ik voldoende aan een tijdelijke uitkering, of wil ik een uitkering die net zolang duurt als de
periode van arbeidsongeschi
ktheid?
Wanneer je je inkomensrisico'
s goed gedekt hebt, voorkom je dat je eventueel een beroep moet
doen op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand.

Maak daarom een AOV Premievergelijking of vraag kosteloos Onafhankelijk Persoonlijk AOV Advies Rapport aan.


Overwegingen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Infowijzer SCZ

Info wijzer: (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Overwegingen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

1. Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?
Nee. Sinds de afschaffing van de WAZ in 2004 is er van overheidswege voor zelfstandigen
niets meer geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ondernemers mogen zelf bepalen
of zij de inkomensrisico's al dan niet willen afdekken. Je kunt geld opzijzetten of een
arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen bij een private verzekeraar of het UWV.

2. Moet ik al in de startfase nadenken over de gevolgen van ziekte en
arbeidsongeschi
ktheid?
Ja, dat is wel verstandig. Als je niet over voldoende middelen beschikt om een periode
zonder inkomen te overbruggen, dan kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering
overwegen. In de eerste drie maanden na de oprichting van het bedrijf heb je de meeste
mogelijkheden. Naast een private verzekering staan in die periode ook de vrijwillige
verzekering van het UWV en - als je niet of alleen onder zeer beperkende voorwaarden bij
een private verzekeraar wordt geaccepteerd - de vangnetverzekering voor je open.

3.Hoe weet ik of ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb?
Om vast te stellen of het voor jou zinvol is om voorzieningen te treffen, is het raadzaam
om je persoonlijke en zakelijke situatie goed op een rij te zetten. Kun je tijdelijk
terugvallen op het inkomen van je partner of heb je voldoende geld achter de hand? Dan
zijn voorzieningen niet direct nodig. Ben je afhankelijk van je inkomen ook tijdens ziekte
en arbeidsongeschiktheid, denk dan goed na over het treffen van voorzieningen.

4. Hoe bepaal ik of en hoe ik mijn inkomensrisico's moet afdekken bij
arbeidsongeschi
ktheid?
Om je wensen in kaart te brengen, is een ‘wensenpakket' een handig hulpmiddel.
Relevante vragen zijn bijvoorbeeld:
a. Hoelang kan ik zelf in mijn levensonderhoud voorzien als ik geen inkomen heb?
b. Hoeveel inkomen heb ik per maand minimaal nodig?
c. Welke vormen van arbeidsongeschiktheid zou ik willen afdekken (bijvoorbeeld
alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of ook andere vormen
van arbeidsongeschiktheid)?
d. Heb ik genoeg aan een tijdelijke uitkering of wil ik de hele periode van
arbeidsongeschiktheid afdekken?

5. Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een
arbeidsongeschi
ktheidsverzekering?
Zelf geld reserveren is een goede keus. Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen altijd
onverwacht. Het is dan ook wel de vraag of jouw kapitaal op dat moment groot genoeg is
om het inkomensverlies op te vangen. Weeg alle opties af en vraag daarom vrijblijvende
offertes aan bij verzekeraars én - als die mogelijkheid er voor jou is - bij het UWV.


6. Wat houdt een vrijwillige verzekering via het UWV in?

Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die
daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een
situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de
werknemersverzekeringen. De zelfstandige moet zich binnen dertien weken na het einde
van de verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering. De Ziektewetverzekering,
de WAO en de Wet WIA worden als het ware vrijwillig voortgezet. Het is goed om naast de
vrijwillige verzekering via het UWV ook altijd offertes van private verzekeraars op te
vragen en een goede vergelijking van premie en voorwaarden te maken.

7. Wie kunnen een beroep doen op de vangnetverzeker
ing?

De vangnetverzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die bedoeld is voor
moeilijk verzekerbare risico's. Ondernemers die eerder voor een reguliere verzekering
door een verzekeraar geweigerd werden of alleen met premieopslag en/of uitsluitingen
geaccepteerd werden, kunnen een beroep doen op de vangnetverzekering. De
vangnetverzekering staat open voor startende ondernemers. Zij moeten binnen drie
maanden na de start van hun onderneming een offerte voor een reguliere verzekering
hebben aangevraagd en hiervoor zijn afgewezen. Vanaf 1 november 2008 wordt de
vangnetverzekering bovendien gedurende drie maanden opengesteld voor gevestigde
ondernemers.

8. Ik ben al eens geweigerd door een verzekeringsmaatschappij. Is het zinvol om
het nog eens te proberen?
Dat is zeker de moeite waard. Want de markt verandert, en er zijn ook voor gevestigde
ondernemers meer mogelijkheden om zich te verzekeren. Bovendien wordt vanaf 1
november 2008 het verbeterde vangnet eenmalig voor drie maanden opengesteld om
gevestigde ondernemers alsnog een kans te geven. Vraag daarom binnen de periode van
1 november 2008 tot 1 februari 2009 een offerte aan voor een reguliere verzekering.
Word je weer afgewezen, dan kun je de verbeterde vangnetverzekering overwegen.

9. Bestaat er voor zelfstandigen ook zoiets als een collectieve
arbeidsongeschi
ktheidsverzekering?
Branche- en beroepsorganisaties, zeggen hun leden de mogelijkheid om een individuele verzekering af te
sluiten tegen collectieve voorwaarden.

10. Hoe vind ik een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Veel private verzekeraars bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. Er zijn zowel
‘standaard'-basisverzekeringen als uitgebreidere varianten, die meer rekening houden met
persoonlijke wensen. Bij veel maatschappijen kun je gemakkelijk een offerte aanvragen
via hun website. Belangrijk is dat je eerst zelf je wensenpakket in kaart brengt, of hulp en / of advies vraagt.

11. Waar moet ik op letten in de polisvoorwaarden?
De polisvoorwaarden verschillen sterk per verzekeraar en per type verzekering. Het is
verstandig om te checken of de zaken die voor jou van belang zijn, ook daadwerkelijk
gedekt zijn. Belangrijke bepalingen in de polisvoorwaarden zijn: de risico's die verzekerd
zijn, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de wachttijd, de hoogte van de uitkering, de
maximale uitkeringsperiode en de flexibiliteit.


12. Is de premie voor een arbeidsongeschiktheidverzekering aftrekbaar van de
belasting?

Ja, de premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Waar vind ik meer informatie over arbeidsongeschiktheid en verzekeren?
In de Informatiewijzer die je kunt krijgen bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, het Ministerie van Economische Zaken, FNV Zelfstandigen, CNV Zelfstandigen en het Verbond van Verzekeraars,
komen de verschillende mogelijkheden uitgebreid ter sprake. Voor meer informatie kun je ook
terecht bij:


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: www.szw.nl
Ministerie van Economische Zaken: www.ez.nl
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen: www.uwv.nl
Kamer van Koophandel: www.kvk.nl
Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.
FNV Zelfstandigen: www.fnvzelfstandigen.nl
Vakcentrale CNV: www.cnv.nl

En uiteraard bij de nummer 1 website op het gebied van onafhankelijk vergelijken van AOV's en voor advies van een expert.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page